Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:"

Препис

1 Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете контакният ключ до положение ON) b. До 10 сек натиснете VALET ключа 3 пъти и на четвъртият път задръжте VALET бутона за 2 сек. Системата влиза в режим избор на функции и сирената издава еднократен сигнал. c. За да промените желаната функция натиснете VALET бутона толкова пъти колкото е номера на функцията (рамките на 20 секунди от влизането в режим програмиране на фунции ). Системата издава еднократен звуков сигнал всеки път като VALET бутона бъде натиснат и освободен. d. Когато достигнете до необходимата функция, натиснете бутон 1 или бутон 2 на дистанционното за да изберете желаната настройка на функцията. e. За да излезете от режим програмиране изчакайте 20сек. или махнете контакт (контакният ключ от положение ON) Системата издава дълъг звук за да потвърди излизане от режим избор на функции Избор на функции Фабрична настройка (1 звуков сигнал) Вариант1 (2 звукови сигнала) Вариант2 (3 звукови сигнала) F1.Време за закл./откл. 0.5 сек 3.5 сек F2.Дълго време за заключване Колкото е според F1 15 сек 30 сек F3.Брой импулси при отключване 1 импулс 2 импулса F4.Вкл./Изкл. със звуков сигнал Със звук Без звук

2 Избор на функции Фабрична настройка (1 звуков сигнал) Вариант1 (2 звукови сигнала) Вариант2 (3 звукови сигнала) F5.Времезакъснение преди поемане 3 сек 30 сек 60 сек под охрана F6.Пасивно включване F7.Автоматично самовключване Включено без заключване на вратите Изключено Включено със заключване на вратите Включено без заключване Изключено Включено със на вратите заключване на вратите F8.Имобилайзер Включен Изключен F9. Автоматично заключване на Изключено Включено Заключване след вратите натискане на спирачка F10. Автоматично отключване на Изключено вратите Включено F11. Тази функция не се Използва!!! F12.Канал 2 При натискане на бутон 1 Втори импулс за Изход за управление и бутон 3 се активира отключване на клаксона F13.Канал 3 При натискане на бутон 2 Изход за управление Изход за упр. на реле и бутон 3 се активира на плафона за блокировка с N.O. F14.Изход за отваряне на багажник При натискане на бутон 2 Активиран изход до Функция за 2 сек се активира отпускане на бутона Дистанционно палене изхода за багажник за 1 сек F15.Изход за управление на ел.стъкла При натискане на бутон 1 Активен изход за 20 Активен изход при за 2 сек се активен изхода сек. до отпускане на бутон 1 натискане на бутони 1 и бутон 3 F16.Аварийно изключване По обикновен начин Чрез PIN Код F25. Фабрични настройки ДА (връща фабричните настройки на всички функции) 1. Време за заключване./ отключване. С тази функция се настройва времето за закл./откл. За електрически тип централно заключване изберете време 0.5 сек (това е зададената фабрично настройка на функцията).при пневматично централно заключване използвайте настройка 3.5 сек. 2. Време за заключване Фабрична настройка: Като при F1. Вариант 1: Активен изход след включване на алармата за 15 сек. Вариант 2: Активен изход след включване на алармата за 30 сек.

3 Ако автомобилът притежава функция комфорт,т.е. автоматично вдигане на ел. стъклата чрез заключване на автомобила, и управлението на тази функция е по същият кабел както и управлението на заключването,то може да се удължи импулса за заключване до време достатъчно да бъдат вдигнати стъклата.за това изберете Вариант 1 или Вариант 2 3. Брой импулси при отключване Фабрична настройка : След изключване, вратите се отключват с един импулс. Вариант 1: След изключване, вратите се отключват с два импулса Използва се при автомобили нуждаещи се от два импулса за отключване.при подобни автомобили обикновенно първият импулс откл. шофьорската врата а вторият останалите врати. 4. Включване / изключване със звуков сигнал Фабрична настройка: Алармата сигнализира чрез звуков сигнал при включване / изключване. Вариант 1: Алармата НЕ сигнализира чрез звуков сигнал при включване / изключване. С тази функция се вкл. или изкл. звуковият сигнал при включване и изключване на алармата. 5. Времезакъснение преди поемане под охрана Фабрична настройка: Закъснение 3 сек. Вариант 1: Закъснение 30 сек. Вариант 2: Закъснение 60 сек. Чрез тази функция се избира времето, след което алармата поема автомобила под охрана, след включването и.това време се избира според времето за послесвет на плафона (времето след което плафона в купето загасва). 6. Пасивно включване Фабрична настройка: След като изключите двигателя и затворите последната врата,алармата ще започне да отброява време от 30 сек, след което се включва сама без да заключва вратите. Вариант 1: При избора на този вариант функцията пасивно включване е изключена. Вариант 2: След като изключите двигателя и затворите последната врата,алармата ще започне да отброява време от 30 сек, след което се включва сама и заключва вратите. 7. Автоматично самовключване Фабрична настройка: Ако изключите алармата и не отворите врата до 30 сек., системата ще се включи сама без да заключи вратите. Вариант 1: При избора на този вариант функцията автоматично самовключване е изключена. Вариант 2: При избора на този вариант ако изключите алармата и не отворите врата до 30 сек., системата ще се включи сама и ще заключи вратите. 8.Имобилайзер Фабрична настройка : Включена функция Вариант 1:Изключена функцията При включена функция имобилайзер две минути след изгасяне на двигателя ако не включите алармата тя ще блокира автоматично запалването на автомобила. Ако изключите алармата и ако до 2 минути не запалите двигателя,алармата автоматично ще блокира запалването на двигателя. За да изключите имобилайзера и възтановите запалването на автомобила натиснете еднократно бутон 2 или изпълнете процедурата за аварийно изключване 9.Автоматично заключване на вратите Фабрична настройка: При подаване на контакт вратите се заключват след 15 сек.

4 Вариант 1: При подаване на контакт, вратите не се заключват. Вариант 2: При подаване на контакт, вратите се заключват след натискане на спирачката. 10.Автоматично отключване на вратите Фабрична настройка: При махане на контакт вратите се отключват. Вариант 1: При махане на контакт, вратите не се отключват. 12.Канал 2 Фабрична настройка: Натискането на бутон 1 и бутон 3 едновременно и отпускането им активира сигнал GND на изхода за Канал 2 за време от 800ms.Ако натиснете и задръжте бутони 1 и 3 едновременно и не ги отпускате,ще активирате сигнал GND на изхода за Канал 2 докато бутоните не се отпуснат. Вариант 1: При избор на този вариант, изходът за Канал 2 работи като изход за отключване, на който се подава втори импулс за отключване Вариант 2: При този вариант работи като изход за управление на клаксон (нужно е допълнително реле).при включване и изключване не се подава сигнал към клаксона, а само при аларма. 13.Избор на изход за канал 3 Фабрична настройка Натискането на бутон 2 и бутон 3 едновременно и отпускането им активира сигнал GND на изхода за Канал 3 за време от 800ms.Ако натиснете и задръжте бутони 2 и 3 едновременно и не ги отпускате,ще активирате сигнал GND на изхода за Канал 3 докато бутоните не се отпуснат. Вариант 1: Управление на плафон. При изключване на алармата на изхода Канал 3 ще се активира сигнал GND до подаването на контакт или за време 30сек.Чрез този сигнал можете да включвате осветлението на купето докато бъде подаден контакт но за не повече от 30сек. Вариант 2 :При този вариант към изхода Канал 3 можете да свържете допълнително нормално отворено реле за блокировка на двигателя. 14.Изход за отваряне на багажника Фабрична настройка: Натиснете бутон 2 за 2 секунди и ще получите активен сигнал GND за време от 1000 ms на изхода за отваряне на багажника. Вариант 1: Натиснете и задръжте бутон 2 и ще получите активен сигнал GND на изхода за отваряне на багажника докато държите натиснат бутона. Вариант 2: Този вариант се използва при свързване на модул за дистанционно палене към алармата.в такъв случай модулът се оправлява чрез изхода за дистанционно отваряне на багажника, а входът за отворен багажник се свързва към съответният изход от модула за дистанционно палене, така че алармата да изключи вътрешния сензор,шок сензора и следенето на подаването на контакт при дистанционо палене. 15. Изход за управление на ел.стъкла (вдигане на стъклата) Фабрична настройка: Натиснете и задръжте бутон 1. След 2 сек. на изхода за вдигане на ел.стъкла ще получите активен сигнал GND докато държите натиснат бутона.с този сигнал можете да управлявате съответният модул за вдигане на ел.стъкла. Вариант 1: Натиснете и задръжте бутон 1 за 2 сек. След 2 сек. на изхода за вдигане на ел.стъкла ще получите активен сигнал GND за време от 20сек. С този сигнал можете да управлявате съответният модул за вдигане на ел.стъкла. Вариант 2: Изходящия сигнал се счита за независим канален активиращ се чрез натискането на

5 бутони 1 и Аварийно изключване Фабрична настройка: Обикновен начин Вариант 1: С PIN код. При изборът на фабричният вариант за да изключите аварийно алармената система подайте на контакт и натиснете и задръжте VALET бутона за 5 секунди до 8 секунди от подаването на контакт. При изборът на вариант 1 за да изключите аварийно алармената система следвайте инструкциите за Аварийно изключване чрез въвеждане на ПИН код. Описание на Входовете и изходите на алармата Куплунг P1 P1.1 Виолетов кабел Вход за свързване на бутони на вратите или багажник,които при отваряне подават сигнал +12V.Ако автомобила няма такива бутони този входа не се свързва. P1.2 Зелен кабел Вход за свързване на бутони на вратите или багажник,които при отваряне подават сигнал маса.ако автомобила няма такива бутони този входа не се свързва. P1.3 Син кабел Вход за свързване на бутона на предният капак.при отварянето му този бутон трябва да подава към алармата сигнал маса. P1.4 Оранжев Изход за управление на релето за блокиране на паленето на двигателя.при включена аларма подава сигнал маса към релето,а при изключена аларма този изход е неактивен. P1.5 Бял/Черен кабел Свързва се към кабела на спирачката, на който при натискане на спирачка се появява сигнал +12V.Свързването на този кабел е задалжително само при избора на функция 9 на вариант 2 P1.6 Жълт/Бял Този вход се вързва се към кабел от автомобила, на който се появява сигнал маса при отварянето на багажника.чрез този вход алармата изключва охраната на багажника ако той бъде отворен чрез ДУ и предоставя възможност да бъдат поставени или вземани предмети от багажника без напълно да изключваме алармата.след затварянето на багажника алармата възтановява охраната му. P1.7 Розов/Черен Изход за управление на модул за вдигане на ел.стъкла или за управление на фабрично вграден в автомобила такъв.за повече подробности прочетете описанието на F 15 P1.8 Жълт Вход за отчитане подаването на контакт (завъртането на контакният ключ до положение ON).Свързва се към кабел от автомобила на който има +12V след подаването на контакт и които не изчезват по време на старта. P1.9 Червен/Бял Изход Канал 2. За повече подробности виж функция 12 P1.10 Червен/Черен

6 Изход Канал 2. За повече подробности виж функция 13 P1.11 Изход за отваряне на багажни. За повече подробности виж функция 14 P2.1 Виолетов Изход от нормално отвореният контакт на релето за управление на заключването на автомобила P2.2 Зелен Изход от общият контакт на релето за управление на заключването на автомобила P2.3 Бял/Черен Изход от нормално затвореният контакт на релето за управление на заключването на автомобила P2.4 Виолетов/Черен Изход от нормално отвореният контакт на релето за управление на отключването на автомобила P2.5 Син Изход от общият контакт на релето за управление на отключването на автомобила P2.6 Син/Черен Изход от нормално затвореният контакт на релето за управление на отключването на автомобила P2.7 Черен Маса на алармата.свързва се към купето на автомобила P2.8 и P2.10 Бял Двата бели кабела се свързват към габаритите или към мигачите на автомобила. Сигнала който се появява на тях зависи от подаденото напрежение на Червени/черният кабел P2.9.Ако на него има захранване +12V -активният сигнал на белите кабели е +12V,ако е свързан към маса-активният сигнал на белите кабели е маса. P2.9 Червен.черен кабел Вход за захранване на изходите за мигачи/габарити P2.11 Червен Свързва се към постоянни +12 V P2.12 Кафяв Изход за управление на сирена.управляващият сигнал е +12V. P3 Към този куплунг се свързва VALET бутона P4 Към този куплунг се свързва Ултразвуковият обемен датчик P5 Към този куплунг се свързва двузоновият шоков (ударен) датчик P6 Към този куплунг се свързва светодиода на алармата Програмиране на ДУ 1. Подайте на контакт и натиснете VALET бутона 10 пъти за 8 секунди.сирената ще потвърди влизането на алармата в режим Програмиране на ДУ чрез трикратен звуков сигнал. 2. Натиснете някой от бутоните на ДУ, за да го запаметите.ако до 8сек. не натиснете бутон на ДУ или ако махнете контакт, алармата ще излезе от режим Програмиране на ДУ 3. След програмирането на всяко от ДУ сирената ще изсвирва толкова пъти колкото е номера на програмираното ДУ.След влизането в режим Програмиране на ДУ алармата автоматично изтрива всички запомнени преди,т.е в рамките на една процедура трябва да програмирате всички ДУ, които искате да работят с алармата след излизане от процедурата. 4. Можете да програмирате до 6 бр. ДУ към всяка аларма

7

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Описание PROLight Minus Многофункционален модул за автоматично управление на автомобилни светлини. Какво е DRL? - Daytime Running Lights или в буквале

Описание PROLight Minus Многофункционален модул за автоматично управление на автомобилни светлини. Какво е DRL? - Daytime Running Lights или в буквале Описание PROLight Minus Многофункционален модул за автоматично управление на автомобилни светлини. Какво е DRL? - Daytime Running Lights или в буквален превод дневни светлини. В много от по-новите автомобили

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

6

6 6 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.2 3.2.1 3.2.2

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx

Microsoft Word - ИНСТРУКЦИЯ - УЕБ ВЕРСИЯ.docx ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ МОТОРЕТА ГРУП 2017-2020 Тази ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ е съкратен вариант на оригиналната версия, която получавате при закупуване на вашата МОТОРЕТА D1 и служи за ориентир на основните

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Инструкция за експлоатация на стъклокерамични плотове ТВ 6310, TB 6415, TZ 6315, TZ 6320, TZ 6420, TBR 6420 Инструкции за безопасност Ако забележите п

Инструкция за експлоатация на стъклокерамични плотове ТВ 6310, TB 6415, TZ 6315, TZ 6320, TZ 6420, TBR 6420 Инструкции за безопасност Ако забележите п Инструкция за експлоатация на стъклокерамични плотове ТВ 6310, TB 6415, TZ 6315, TZ 6320, TZ 6420, TBR 6420 Инструкции за безопасност Ако забележите пукнатини или счупвания по стъклокерамичния плот, незабавно

Подробно