God Honors Joseph the Slave Bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "God Honors Joseph the Slave Bulgarian"

Препис

1 Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Йосиф бил хвърлен несправедливо в затвора от господаря си, Петефрий. Взатвора, Йосиф бил покорен и помагал на началника. Затова, началникът се доверил на Йосиф относно всичко, което ставало в затвора. Понеже Бог бил с Йосиф, затворът станал по-добро място за всички затворници.

4 Виночерпецът и хлебарят на Фараон също били хвърлени взатвора. Защо сте толкова тъжни?, попитал ги Йосиф един ден.

5 Никой не може да ни каже какво означават сънищата ни, отговорили смутените мъже.

6 Бог може, казал Йосиф, Разкажете ми какво сънувахте.

7 Твоят сън означава, че след три дни ти отново ще слугуваш на Фараона, казал Йосиф на виночерпеца. Когато това стане, спомни си за мен и помоли Фараон да ме освободи. Сънят на хлебаря не бил добър. След три дни ти ще умреш, казал му Йосиф. Идватасъня се изпълнили.

8 Виночерпецът обаче забравил за Йосиф, докато Фараон се събудил притеснен един ден. Сънувах сън, извикал той. Никой от неговите мъдреци не успял да разбере значението на съня. Чак тогава виночерпецът си спомнил, че Йосиф бил все още в затвора. Веднага той казал на Фараон за Йосиф.

9 Фараон изпратил хора да доведат Йосиф. Сънят ти е послание от Бог, казал Йосиф на Фараон. Египет ще бъде благословен със седм години на изобилна жътва, и след това ще последват седем години на ужасен глад.

10 Сега складирайте храна през първите седем години, посъветвал Йосиф Фараон, или хората ти ще умрат от глад. Бог е стеб, казал Фараон. Ти ще управляваш в Египет, ще бъдеш втори след мен.

11 Дошли седемте години на изобилие. След това дошли седемте гладни години. Храната била рядкост навсякъде, освен в Египет, където била складирана много храна. В далечната страна на Йосиф, семейството на Яков гладувало.

12 Хора от всички страни идвали в Египет, за да си купят зърно. И вие трябва да отидете, заповядал Яков на синовете си, или ще умрем от глад. Синовете му се запътили за Египет.

13 Синовете на Яков се поклонили до земята пред управника на Египет. Те не успяли да разпознаят техният брат Йосиф. Но Йосиф ги разпознал. Тогава Йосиф си спомнил сънищата си. Бог го издигнал над братята му.

14 Йосиф бил много мъдър. Той говорил грубо и задържал брат си като пленник. Вземете храна, отидете си у дома и се върнете с най-малкия си брат, наредил той. Тогава ще знам, че не сте шпиони.

15 Братята помислили, че Бог може да ги наказва за това, че са продали Йосиф много години преди това.

16 Яков и синовете му били объркани. Парите ни бяха върнати в чувалите. И управникът каза, че трябва да доведем Вениамин. Яков не искал да пусне Вениамин. Но скоро храната им свършила. Братята трябвало да се върнат в Египет. Вениамин отишъл с тях.

17 Когато Йосиф видял Вениамин, той наредил на слугите си за подготвят голямо угощение. Братята били поканени. Баща ви жив и здрав ли е? попитал Йосиф. Може би той си мислил как да събере цялото семейство заедно.

18 Йосиф искал да разбере дали братята му наистина съжалявали за греха си. След угощението той ги обвинил в кражба. За да ви накажа, ще задържа Вениамин като мой роб, казал им Йосиф. Господарю мой, вземи мен, помолил Юда. Йосиф разбрал, че Юда, който бил предложил да продадат Йосиф, се бил променил наистина.

19 Не можейки да сдържа любовта си повече, Йосиф казал на Египтяните даизлязатотстаята. След това той заплакал. Аз съм вашият брат Йосиф, когото вие продадохте в Египет. Удивени и уплашени, братятамуне знаели какво да отговорят.

20 Йосиф успокоил братята си. Бог ме направи господар в Египет, така че успях да спася живота ви в тези времена на глад. Докарайте баща ми тук. Аз ще се грижа за вас.

21 Яков и Йосиф отново били заедно в Египет и цялото семейство живяло там в мир и изобилие.

22 Бог Издига Слугата Йосиф е история от Божието Слово Библията, намираща се в Битие Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

23 Край!

24 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги. Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесегасиживотново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да мога да имам нов живот сега, и единдендабъдастеб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамидаживеяза Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

"СЕГА И ЗАВИНАГИ" - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА

СЕГА И ЗАВИНАГИ - НУР ПРЕДПРИЕМА ОТЧАЯНА СТЪПКА, КАТАСТРОФИРА Нур заявява на Йиит, че го мрази от дъното на душата си и че вече се отвращава от него. Хуква навън, качва се на колата си и потегля. Йиит я следва. Керем отново отива в къщата на Нур. Забелязва, че е

Подробно

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да се поразходим тогава. - Добре. - Колко е часът? Забравил

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА 1611 www.scriptural-truth.com Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не е в Иврит, като нито разказ на Бел и дракона. {1:1}

Подробно

XVIII Неделя през годината

XVIII Неделя през годината Култът към богатството срещу Божието царство В света на бизнеса милиардерите са пример за успех. Да бъдеш милиардер, според световните стандарти означава, че притежаваш над един милиард долара. Това е

Подробно