Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Размер: px
Започни от страница:

Download "Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация"

Препис

1 Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с универсално приложение. При проектиране на Вашата с-ма инсталирайте защитна схема за аварийни ситуации. - Не включвайте захранващото напрежение, докато не присъедините всички ел. връзки и се убедите в тяхната коректност. В противен случай има опасност от токов - Използвайте уреда по предназначение. В противен случай има опасност от токов - Не използвайте уреда във взривоопасни помещения. В противен случай има опасност от токов - Не докосвайте с ръце клемите, на които се подава захранващото напрежение и се присъединяват силовите консуматори. В противен случай има опасност от токов - Никога не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте уреда. В противен случай има опасност от токов Внимание, при ползване на уреда: Почистете уреда, след като го отделите от захранването. Моля, използвайте мек плат или кърпа, за да почистите дисплея. Дисплеят лесно може да бъде надраскан, така че не използвайте твърди предмети, за да го почиствате. Не използвайте отвертка, химикалка или други твърди предмети, за да използвате клавишите на панела, защото ще се повредят. 1. Описание на продукта : E5CS е микропроцесорен високоефективен и надежден, измерващ и поддържащ температурата контролер. Използва се широко при автоматизирането на производствени процеси за отчитане и поддържане на температура в твърди тела, течности и газове в машиностроителната, химическата и други индустрии, при производството на керамика, осветителни тела и др.

2 E5CS притежава : - аналогов и цифров филтър против смущения; - два дисплея (червен и зелен), на които се индицира реалната и зададената стойност на температурата; - регулатор на температурата по PID закон с цифрова настройка (всички параметри се въвеждат от клавиатурата на предния панел); - възможност за калибриране на използвания термосензор; - настройка на всички параметри от до max стойност софтуерно от клавиатурата на панела без използване на потенциометри; - защита от неоторизирана промяна на параметрите на закона за регулиране; така нареченото заключване на клавиатурата ; - възможност за автоматично определяне на характеристиките на регулирания обект; 2. Основни технически характеристики : - грешка при измерването (E5CS) : +/-1% / +/-1 разряд; - температурен коефициент (грешка при измерването, дължаща се на околната температура) *компенсиран при околна температура 2 C / +/-2 C; *по-малка или равна на,5%/ C за работния температурен диапазон 5 C; - грешка при компенсиране на студения край на измервателния сензор : * по-малка или равна на 2 C/температурен коефициент по-малък или равен на,5% за C; - обхват на настройките за PID регулатора : P - 1 I - 432S D - 12S; - обхват на настройките при двупозиционно регулиране *min,2 C/за обхват на регулираната температура 1 C/; *min 2 C/за обхват на регулираната температура 1 C до повече от 4 C/; - гарантирано време на съхранение на въведените данни : повече от 1 г.; - Захранващо напрежение : AC 22V +/- 1%/5Hz; - Консумирана мощност : по-малка от 5W; - Работен температурен обхват на околната среда : -5 C; - Относителна влажност : 35 85% RH; - Околна среда : без корозивни пари; - Изходен ток през контактната система на релето : 5A/25VAC при активен товар, 1A/25VAC при индуктивен и/или капацитивен товар. 3. Габаритни размери : - 48х48х18мм; - Алармен изход; - Термосензор Pt-1 (внос Викиват ) 2

3 4. Преден панел/описание : 1. Дисплей, на който се индицира реалната/измерената стойност на температурата PV (цвят червен). *Допълнителни функции : - показва имената на настройваните параметри; - показва наличието и годността на изпозлвания термосензор; - показва излизането извън обхвата на измерваната величина; 2. Дисплей, на който се индицира зададената стойност на измерваната величина SV (цвят зелен). *Допълнителни функции : - показва стойността на настройваните параметри; 3. Индикатори за състоянието на с-мата : AT (зелен) Включена програма за определяне характеристиките на регулирания обект OUT (зелен) Включено изходно реле AL (червен) Достигната горна програмирана граница на измерваната величина/температура/горно алармено ниво AL 2 (червен) Достигната долна програмирана граница на измерваната величина/температура/долно алармено ниво 4. Бутон SET функции : - използва се за промяна на зададената стойност SP при еднократно натискане; - използва се за влизане в менюто с параметрите при натискане и задържане за повече от 3 секунди; 5. Бутон Назад функции : - използва се за избор на параметър от менюто/натиска се Бутон SET и се задържа за повече от 3 секунди, след което с Бутон Назад се обхождат параметрите от програмата; - използва се за промяна стойността на разряда, подлежащ на коригиране; - Например : Натиснете Бутон SET и отпуснете. Дисплей SV (зелен) променя яркостта си на светене и разряда, позволен за корекция за почва да мига : <- разряд, позволен за корекция Натиснете Бутон Назад, с което избирате втори разряд за корекция : <- разряд, позволен за корекция 6. Бутон Надолу функции : - използва се за коригиране стойността на избрания параметър надолу (-) 7. Бутон Нагоре функции : - използва се за коригиране стойността на избрания параметър нагоре (+) 3

4 Параметър AL 1 AL 2 Обхват на настройка Пълен обхват 1% Стойност в C Пълен обхват 1% Стойност в C Описание на параметъра Максимална стойност на регулираната величина/температура. При надхвърлянето на тази стойност се включва алармено реле/индикатор AL 1 Защитен параметър Минимална стойност на регулираната величина/температура. При спадане на температурата под тази стойност се включва алармено реле/индикатор AL 2 SC +/-2 C Калибриране на сензора. Този параметър позволява изкуствено да се променят показанията на термосензора (например при подмяна, калибриране и др.) АГU -1 Автоматична настройка на параметрите. Тази функция се използва за автоматична настройка на параметрите на закона за регулиране от микропроцесора на термоконтролера. -OFF изключена 1-ON включена P 1% C Зона на пропорционалност/пропорционална на съставка от закона за регулиране. Този параметър задава температурната зона, в която програмирания PID закон извършва регулирането Фабрична настройка Произволна Произволна I 432 S Интегрална съставка на PID закона S Диференциална съставка на PID 5 закона 6 S Период на PID закона 2 или 2-2 Заключване на клавиатурата : отключена клавиатура/бутони; 1 всички бутони забранени/заключени; 2 може да се настройва само зададената температура SP 3. 4

5 4. Инструкция за работа с термоконтролера : Включете уреда към захранващото напрежение и след установяване на състоянието за 1S; на горния дисплей се установява реалната/измерваната температура, а на долния зададената. 1. Ако искате да въведете нова зададена стойност на температурата, натиснете и отпуснете бутона SET. На долния дисплей SV ще започне да мига позволения разряд за корекция. С Бутони Нагоре и Надолу може да нагласите желаната стойност. Ако искате да промените друг разряд последователно, натискайте Бутон Назад,докато стигнете до него и след това го коригирайте. За да потвърдите новата стойност, натиснете отново Бутон SET. 2. Ако смятате, че индицираната измерена стойност на температурата на горния дисплей не е вярна или искате изкуствено да я промените, използвайте функцията SC : - натиснете и задръжте за повече от 3 сек. Бутон SET; - С Бутон Назад и последователно натискане намерете от менюто параметър SC; - С Бутони Нагоре и Надолу променете стойността на параметъра с толкова единици, с колкото смятате, че е грешката (може да добавяте или изваждате +/- 2 единици); - Натиснете Бутон SET, за да потвърдите; 3. Ако искате да промените параметрите на PID закона, спазвайте следната процедура : - натиснете и задръжте за повече от 3 сек. Бутон SET; - изберете чрез Бутон Назад желания параметър; - променете този параметър чрез Бутони Нагоре, Надолу, и Назад ; - запомнете промяната чрез натискане и задържане на Бутона SET; 4. Ако искате да включите функцията за авт. Настройка, влезте в менюто по гореописания начин и променете стойността на параметъра АГUот на 1. Потвърдете с Бутона SET и изчакайте контролерът да снеме характеристиките на обекта, което се индицира със светене на индикатора AT. 5

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален ON/OFF и P програмируем контролер MS8131A MS8131B ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2003 СЪДЪРЖАНИЕ I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ... 3 II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП

COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСП COMPETENCE IN MEASUREMENT УНИВЕРСАЛЕН ДВУКАНАЛЕН ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР С ТАЙМЕР ИЛИ АЛАРМА MS8111PWM3S v 1.2 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2018 1 Разлика спрямо предходната

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и

COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен и COMPETENCE IN MEASUREMENT ON/OFF контролер с потребителски настройваем аналогов вход с три/пет независими дискретни изхода и с аналогов трансмитерен изход MS8104k5 & MS8104k3 v2.01 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2

COMPETENCE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2 COMPETEE IN MEASUREMENT СПЕЦИАЛИЗИРАН ДВУКАНАЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПЕЩИ MS8111-3F ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2017 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 2 II. КОД ЗА ЗАЯВКА

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно