h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи

Размер: px
Започни от страница:

Download "h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи"

Препис

1 h Технически данни на продукта Гравитачни тръбопроводни системи

2 E Engineering GmbH Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке, Анете Цилер Оформление: Бенджамин Ангерер, Aлександра Добниг Публикация: 11/2010 Актуализация: 05/2011 Печат: Carinthian Druck Beteiligungs GmbH 09/2011 Всички права запазени. Този документ или части от него не могат да бъдат разпространявани или използвани по друг начин без наше изрично писмено съгласие. Всички данни съответстват са актуални към момента на публикуване. Запазваме си правото да правим промени без предизвестие, в частност на техническите данни. Нашите данни не са обвързващи и при всеки индивидуален случай те трябва да бъдат проверени и съответно ревизирани.

3 Безнапорни тръбопроводни системи HOBAS Универсални възможности за приложение Дали се касае за отвеждане на отпадъчни води, канали за водохранилища, дренажни тръбопроводи или индустриални приложения: тръбопроводните системи от стъклопласт HOBAS се използват по целия свят в най-различни области. Корените на технологията на производство на многопластовия материал се крият в автомобило-, самолето-, и корабостроенето; от петдесетте години на миналия век HOBAS произвежда тръби от стъклопласт. В течение на годините многопластовият материал целенасочено бе развиван и днес отговаря на трудните предизвикателства при следните приложения: Области на приложение: Канализация Релайнинг на тръбопроводни системи с цилиндрична форма Релайнинг на тръбопроводни системи с нецилиндрична форма Микротунелиране Саниране на индустриални тръбопроводни системи Отдушници Шахти и съоръжения Отводняване на мостови конструкции Тръбопроводни системи за водохранилища Резервоари за питейна вода Характеристики и предимства: ниското тегло и лесните за сглобяване муфи намаляват технологично времето за монтаж хомогенна структура на стената благодарение на патентования метод на центрофугално леене висока абразивна устойчивост минимално натрупване на котлен камък и шлам много гладка вътрешна повърхност на стената (грапавина на стената: 0,01 мм) нечувствителни към студ и високи температури (характеристики на дуропласт) нисък коефициент на линейно разширение висока устойчивост на ултра виолетови лъчи устойчиви на високи статични натоварвания много добра химична устойчивост дълготрайни и с продължителен живот на експлоатация възможни са известни ъглови отклонения на тръбите в муфите широка гама от фитинги, включително шахти и конструкции (без фуги), устойчиви отвътре и отвън лесни за монтаж монтаж, независещ от метеорологичните условия

4 B1 de в съответствие със стандарта за продукта (EN EN 14364) B2 de в съответствие със стандартите за стъклопласт и леене B3 de в съответствие със стаддартите за стъклопласт и PVC B4 de в съответствие със стандартите за стъклопласт и стомана BL DC de DEC DN e FWC GRP L LC m n DN Th p max PN PVC R SN α Дължини Муфа от стъклопласт GRP с уплътнителен пръстен Тръба с външен диаметър Муфа с външен диаметър Номинален диаметър Дебелина на стената на тръбата Муфа от стъклопласт GRP с пълен EPDM профил (А... aсиметрична, S симетрична) Стъклопласт (ненаситена полиестерна смола, армирана със стъклени влакна) Дължина Дължина на муфа Размер Брой Теоретичен диаметър Максимално работно налягане Номинално налягане Поливинилхлорид Радиус Номинална коравина Ъгъл (коляно, ъглово отклонение на тръбата в муфата) / Неръждаема стомана

5 ТРЪБИ A01 A01 A02 A03 A03 A04 A05 A05 A05 A05 A05 A05 Безнапорни тръби DN Безнапорни тръби DN Двойни тръби Тръби за релайнинг DN Тръби за релайнинг DN NC Line - извадка Тръба за микротунелиране de Тръба за микротунелиране de Тръба за микротунелиране de Тръба за микротунелиране de Tръба за микротунелиране de Tръба за микротунелиране de B01 B02 Стандартни муфи Специални муфи МУФИ ФИТИНГИ C01 C01 C02 C02 C02 C03 C03 C04 C04 C05 C05 C06 C07 C08 C09 Колена DN Колена DN Тройници DN Тройници DN Tройници DN Y -Разклонител (събирател) DN Y-разклонител (събирател) DN Седло - залепено DN Седло - залепено DN Седло с резба DN Седло с резба DN Редукции Свободен фланец от стъклопласт GPR/стомана Фиксиран фланец от стъклопласт Глух фланец от стъклопласт и стомана АКСЕСОАРИ ШАХТИ D01 D02 E01 E01 E02 E03 E03 Стандартна шахта DN Тангенциална шахта DN Муфа за зидария DN Муфа за зидария DN Облицовка на шахтата Тръбни накрайници Тръбни накрайници DN F01 Данни за материала

6

7 Безнапорни тръби DN А01 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. SN 2500 SN 5000 SN SN SN SN DN Серии диаметър de m e m e m e m e m e m e [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] 150 B B B B2 B B B B B B B B B B B B Дебелина на стената и тегло като ориентировъчни стойности (плюс толеранс). Стандартната дължина е 6m (+0/-60mm). Някои тръби могат да бъдат доставени и с по-малка дължина в зависимост от наличностите.

8 Безнапорни тръби DN А01 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. SN 2500 SN 5000 SN SN SN SN DN Серии диаметър de m e m e m e m e m e m e [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] [kg/m] [mm] B B B B B B B Дебелина на стената и тегло като ориентировъчни стойности (плюс толеранс). Стандартната дължина е 6m (+0/-60mm). Някои тръби могат да бъдат доставени и с по-малка дължина в зависимост от наличностите.

9 Двойни тръби A02 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръбопроводните системи HOBAS могат да се прилагат на принципа тръба в тръба, например в защитените зони на водохранилищата или за термичната изолация при тръбопроводите, инсталирани за отводняване на мостови конструкции. Възможните комбинации ще намерите в таблицата. За технически детайли, възможен дизайн, както и указания за монтажа се обърнете към Вашия експерт от HOBAS. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Вътрешна тръба (за провеждане на флуида) (SN 10000) Външна тръба (кожух) (SN 10000) Двойна тръба Външен диаметър Външен диаметър на муфата Външен диаметър Външен диаметър на муфата de1 DEC1 de2 DEC2 [mm] [mm] [mm] [mm] 200/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Дебелини на стените и тегла като ориентировъчни стойности (плюс толеранс). Стандартната дължина на тръбата е 6m (+0/ -60mm). В зависимост от наличността някои от доставените тръби могат да бъдат скъсени малко повече.

10 Тръби за релайнинг DN А03 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръбите за релайнинг се предлагат с вътрешна (външно свързана) муфа. Алтернативно за релайнинг могат да се използват и стандартни тръби с муфа FWC, виж А01. Стандартната дължина на тръбата L e 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3m. Допустима сила на вкарване на тръби с вътрешна муфа: Допустима сила на вкарване [kn]* SN 5000 SN SN SN DN de Муфа m e F m e F m e F m e F [mm] [kg/m] [mm] [kn] [kg/m] [mm] [kn] [kg/m] [mm] [kn] [kg/m] [mm] [kn] / / / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / Дебелини на стените и размери на тръбите като минимални съотв. ориентировъчни стойности (плюс толеранс). * Допустимата сила на вкарване съответства на 1,75кратна сигурност спрямо изчисленото натоварване на скъсване.

11 Тръби за релайнинг DN А03 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръбите за релайнинг се предлагат с вътрешна (външно свързана) муфа. Алтернативно за релайнинг могат да се използват и стандартни тръби с муфа FWC, виж А01. Стандартната дължина на тръбата L e 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3m. Допустима сила на вкарване на тръби с вътрешна муфа: Допустима сила на вкарване [kn]* SN 5000 SN SN SN DN de Муфа m e F m e F m e F m e F [mm] [kg/m] [mm] [kn] [kg/m] [mm] [kn] [kg/m] [mm] [kn] [kg/m] [mm] [kn] / / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба / GRP тръба GRP тръба GRP тръба GRP тръба ** Дебелини на стените и размери на тръбите като минимални съотв. ориентировъчни стойности (плюс толеранс). * Допустимата сила на вкарване съответства на 1,75кратна сигурност спрямо изчисленото натоварване на скъсване. ** По заявка

12 А04 NC Line - извадка БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ DN DN Th * A BL DN DN Th * A BL B/H [mm] [m²] [m] B/H [mm] [m²] [m] 1600/ ,011 3, / ,596 2, / ,539 3, / ,170 2,30 DN DN Th * A BL DN DN Th * A BL B/H [mm] [m²] [m] B/H [mm] [m²] [m] 480/ ,290 2,50 300/ ,120 2,50 510/ ,320 2,50 400/ ,180 2,50 400/ ,310 2,50 500/ ,290 2,50 750/ ,920 2,50 600/ ,410 2, / ,220 3,00 680/ ,540 3, / ,350 2,50 800/ ,740 2, / ,310 2,50 900/ ,930 2, / ,150 2, / ,650 3, / ,250 3,00 Част от продуктовата гама профили с некръгла форма, произведени за саниране или за монтаж на нов тръбопровод по поръчка на клиента. По заявка могат да бъдат доставени профили с други форми. * теоретичен диаметър

13 А05 Тръба за микротунелиране de БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръби за микротунелиране от стъклопласт GRP с вътрешна муфа (стъклопласт GRP или неръждаема стомана /1.4462) - допустими сили на натиск. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Допустима сила на натиск [kn]* de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN Муфа e [mm] m [kg/m] / F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] Дебелини на стените и тегло на тръбите като минимални - съотв. като ориентировъчни стойности (толеранс според нормите на заводите HOBAS) * Дадената сила на натиск (kn) съответства на 3,5кратна сигурност при пресметнатото натоварване на скъсване. При статичните изчисления на специфичните проекти могат да се получат известни отклонения при допустимите сили на натиск.

14 Тръба за микротунелиране de А05 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръби за микротунелиране от стъклопласт GRP с вътрешна муфа (стъклопласт GRP или неръждаема стомана /1.4462) - допустими сили на натиск. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Допустима сила на натиск [kn]* de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN Муфа e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] Дебелини на стените и тегло на тръбите като минимални - съотв. като ориентировъчни стойности (толеранс според нормите на заводите HOBAS) * Дадената сила на натиск (kn) съответства на 3,5кратна сигурност при пресметнатото натоварване на скъсване. При статичните изчисления на специфичните проекти могат да се получат известни отклонения при допустимите сили на натиск.

15 А05 Тръба за микротунелиране de БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръби за микротунелиране от стъклопласт GRP с вътрешна муфа (стъклопласт GRP или неръждаема стомана /1.4462) - допустими сили на натиск. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Допустима сила на натиск [kn]* de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN Муфа e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] Дебелини на стените и тегло на тръбите като минимални - съотв. като ориентировъчни стойности (толеранс според нормите на заводите HOBAS) * Дадената сила на натиск (kn) съответства на 3,5кратна сигурност при пресметнатото натоварване на скъсване. При статичните изчисления на специфичните проекти могат да се получат известни отклонения при допустимите сили на натиск.

16 А05 Тръба за микротунелиране de БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръби за микротунелиране от стъклопласт GRP с вътрешна муфа (стъклопласт GRP или неръждаема стомана /1.4462) - допустими сили на натиск. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Допустима сила на натиск [kn]* de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN Муфа e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] Дебелини на стените и тегло на тръбите като минимални - съотв. като ориентировъчни стойности (толеранс според нормите на заводите HOBAS) * Дадената сила на натиск (kn) съответства на 3,5кратна сигурност при пресметнатото натоварване на скъсване. При статичните изчисления на специфичните проекти могат да се получат известни отклонения при допустимите сили на натиск.

17 А05 Tръба за микротунелиране de БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръби за микротунелиране от стъклопласт GRP с вътрешна муфа (стъклопласт GRP или неръждаема стомана /1.4462) - допустими сили на натиск. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Допустима сила на натиск [kn]* de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN Муфа e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] Дебелини на стените и тегло на тръбите като минимални - съотв. като ориентировъчни стойности (толеранс според нормите на заводите HOBAS) * Дадената сила на натиск (kn) съответства на 3,5кратна сигурност при пресметнатото натоварване на скъсване. При статичните изчисления на специфичните проекти могат да се получат известни отклонения при допустимите сили на натиск.

18 Tръба за микротунелиране de А05 БЕЗНАПОРНИ ТРЪБИ Тръби за микротунелиране от стъклопласт GRP с вътрешна муфа (стъклопласт GRP или неръждаема стомана /1.4462) - допустими сили на натиск. Стандартната дължина на тръбата е 6m. По заявка могат да бъдат доставени тръби с дължина от 1 / 2 / 3 m. Допустима сила на натиск [kn]* de [mm] SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN SN Муфа e [mm] m [kg/m] / F [kn] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] GRP F [kn] e [mm] m [kg/m] GRP F [kn] ** e [mm] m [kg/m] GRP F [kn] Дебелини на стените и тегло на тръбите като минимални - съотв. като ориентировъчни стойности (толеранс според нормите на заводите HOBAS) * Дадената сила на натиск (kn) съответства на 3,5кратна сигурност при пресметнатото натоварване на скъсване. При статичните изчисления на специфичните проекти могат да се получат известни отклонения при допустимите сили на натиск. ** По заявка

19 Стандартни муфи В01 МУФИ Муфа FWC-А Муфа FWC-S Муфа DC Тръбите HOBAS биват доставяни на строителната площадка основно с една муфа, монтирана в завода. Стандартната свръзка на тръбите е муфа FWC, която се състои от тяло от стъклопласт GRP със здраво анкерно укрепен от край до край пълен EPDM профил от гума със съответно херметично уплътнение. Mуфата FWC се предлага за тръби от всички класове номинално налягане. Муфата DC се използва предимно за по-малки диаметри. Тя се състои от тяло от стъклопласт с херметични, водоплътни пръстени от EPDM. Муфа FWC-S Муфа FWC-А DN de LC DEC de LC DEC de LC DEC [mm] [mm] [mm] DN [mm] [mm] [mm] DN [mm] [mm] [mm] / Муфа DC de LC DEC DN [mm] [mm] [mm] /

20 Специални муфи В02 МУФИ Монтажна муфа Преходна муфа Аварийна муфа Монтажна муфа: Монтажната муфа, примерно системата TeeKay или Straub, се състои от тяло от неръждаема стомана със съединение и принадлежащия към това водоплътен гумен елемент от EPDM (възможно е елементът да е и от NBR по поръчка) Преходна муфа: Муфата DC се напасва от едната страна на матовата подложка и служи като преходна муфа GRP - PVC. DN de LC DEC GRP PVC LC [mm] [mm] [mm] DN DN [mm] de LC DN [mm] [mm] Източник: TeeKay 2010 Аварийна муфа: Система муфи, примерно от FlexSeal, която се използва за монтаж след инсталиране на тръбопровода за безнапорно приложение. Може да се прилага за свръзка на различни видове тръби. Източник: Flexseal 10/2010

21 Колена DN C01 ФИТИНГИ Дължини за монтаж на колена, състоящи се от сегменти: Ъгъл α de R DN 11, , Брой сегменти Дължина за монтаж L [мм] [mm] [mm] Възможно е напасване на размера според изискванията при транспортиране. Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS.

22 C01 Колена DN ФИТИНГИ Дължини за монтаж на колена, състоящи се от сегменти: DN de [mm] R [mm] Ъгъл α 11, , Брой сегменти Дължина за монтаж L [мм] ** Възможно е напасване на размера според изискванията при транспортиране. Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS. ** По заявка

23 Тройници DN С02 ФИТИНГИ Тройници Тройници с отвори за инспекция Tройник, състоящ се от основна тръба и разклонение. Разклонението може да бъде със стандартна муфа или с отвор за инспекция. DN de2 [mm] L 2* DN 1 de1 [mm] L 1* [mm] * (± 10 mm) Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS.

24 Тройници DN С02 ФИТИНГИ Тройници Тройници с отвори за инспекция Tройник, състоящ се от основна тръба и разклонение. Разклонението може да бъде със стандартна муфа или с отвор за инспекция. DN de2 [mm] L 2* DN 1 de1 [mm] L 1* [mm] ** * (± 10 mm) ** По заявка Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS.

25 С02 Tройници DN ФИТИНГИ Тройници Тройници с отвори за инспекция Tройник, състоящ се от основна тръба и разклонение. Разклонението може да бъде със стандартна муфа или с отвор за инспекция. DN de2 [mm] L 2* DN 1 de1 [mm] L 1* [mm] ** * (± 10 mm) ** По заявка Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS.

26 Y -Разклонител (събирател) DN С03 ФИТИНГИ Свръзката с другите материали става посредством съответните преходни муфи, по стандарт се предлагат ъгли от 45 и 60 - производство на други ъгли по заявка. DN de2 [mm] L 2* DN 1 de1 [mm] L 1* [mm] * (± 10 mm) Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS.

27 Y-разклонител (събирател) DN С03 ФИТИНГИ Свръзката с другите материали става посредством съответните преходни муфи, по стандарт се предлагат ъгли от 45 и 60 - производство на други ъгли по заявка. DN de2 [mm] L 2* DN 1 de1 [mm] L 1* [mm] * (± 10 mm) Толеранс съгласно стандартите на продуктите HOBAS.

28 Седло - залепено DN С04 ФИТИНГИ Седлата служат за допълнително свързване на канали. Изходът по правило е с ъгъл от 45 или 90. По желание могат да се доставят седла, които са свързани с вътрешния диаметър на тръбата. HOBAS предлага залепени седла и седла с резба, чиито размери варират съгласно условията в съответната страна. Възможен е преход към други материали. Основна тръба Връзка L2 = 250 mm (+/-10) B (min) [mm] DN 1 de1 DN 2 de2 [mm] Връзка [mm] GRP Керамика* PVC * за DN 150: с муфа от стъклопласт за керамика (нормално тегло)

29 Седло - залепено DN С04 ФИТИНГИ Седлата служат за допълнително свързване на канали. Изходът по правило е с ъгъл от 45 или 90. По желание могат да се доставят седла, които са свързани с вътрешния диаметър на тръбата. HOBAS предлага залепени седла и седла с резба, чиито размери варират съгласно условията в съответната страна. Възможен е преход към други материали. Основна тръба Връзка L2 = 250 mm (+/-10) B (min) DN 1 de1 DN 2 de2 [mm] Връзка [mm] GRP Керамика* PVC ** * за DN 150: с муфа от стъклопласт за керамика (нормално тегло) ** за DN са същите стойности

30 Седло с резба DN С05 ФИТИНГИ GRP Керамика PVC Седлата служат за допълнително свързване на вече построени канали. Изводът по правило е под ъгъл от 90. По желание могат да бъдат доставени седла, които са свързани с вътрешния диаметър на тръбата. HOBAS предлага залепени и завинтени седла, размерите могат да варират съгласно условията в съответната страна. Възможен е преход към други материали. Основна тръба Свръзка DN 1 de1 [mm] DN 2 de2 [mm] B (min) L2(min) GRP Керамика* PVC [mm] [mm] * DN 150: с муфа от стъклопласт за керамика (нормално тегло)

31 Седло с резба DN С05 ФИТИНГИ GRP Керамика PVC Седлата служат за допълнително свързване на вече построени канали. Изводът по правило е под ъгъл от 90. По желание могат да бъдат доставени седла, които са свързани с вътрешния диаметър на тръбата. HOBAS предлага залепени и завинтени седла, размерите могат да варират съгласно условията в съответната страна. Възможен е преход към други материали. Основна тръба Свръзка DN 1 de1 [mm] DN 2 de2 [mm] B (min) L2(min) [mm] [mm] GRP Керамика* PVC ** ** * DN 150: с муфа от стъклопласт за керамика (нормално тегло) ** DN : еднакви стойности

32 С06 Редукции ФИТИНГИ Дължини на концентрични и ексцентрични редукции: de1 de2 L de2 L de2 L de2 L (mm) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] **

33 Свободен фланец от стъклопласт GPR/стомана С07 ФЛАНЦИ Фланецът се състои по избор от галванизирана стомана или стъклопласт. Вътрешният диаметър при PN 10 е в съответствие с DIN 2501 / EN При заявка трябва да се посочи класа номинално налягане на тръбопровода. GRP Стомана de L D k d4 d2 DN n* Болтове b b [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M * Брой отвори

34 Фиксиран фланец от стъклопласт С08 ФЛАНЦИ Фиксираният фланец се състои от парче тръба със същото номинално налягане, като и това на тръбопровода, залепен фиксиран фланец с отвор PN 10 съгл. DIN 2501 / ЕN При заявка трябва да се посочи класа номинално налягане на тръбопровода. DN de L D k d2 n* Болтове b [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M53 95 * Брой отвори

35 Глух фланец от стъклопласт и стомана С09 ФЛАНЦИ Глухият фланец се състои отчасти от стъклопласт или галванизирана стомана. Отворът на фланеца при PN 10 е в съответствие с DIN 2501 / EN При поръчка трябва да се посочи класа на номиналното налягане на тръбопровода. DN Стъклопласт GRP Стомана de L D k d2 n* Болтове b b [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M *Брой отвори

36 Стандартна шахта DN D01 ШАХТИ DN Свръзка [mm] Стандартната шахта се състои от: 1 Антифлотационна котва (по избор основата е от стъклопласт или е ламинирана отгоре с бетон) 2 Тръба на шахтата 3 Съединителни накрайници 4 Широчина на стъпалото (зависи от условията в съответната страна, строителната площадка или от завода) 5 Муфа на тръбата на шахтата (при монтаж на сглобки) 6 Стълба 7 Покривна плоча на шахтата (аксесоари по заявка) Стандартната шахта HOBAS е произведена от стъклопласт и е устойчива на корозия отвътре, както и отвън. Тя се състои от тръба HOBAS със съответно изграден за целта канал.

37 Тангенциална шахта DN D02 ШАХТИ Тангенциалната шахта се състои от: 1 Главна тръба (от DN 800) 2 Муфа на главната тръба 3 Тръба на шахтата (по стандарт DN 1000 съотв. DN 1200) 4 Широчина на стъпалото (опесъчено) 5 Муфа на тръбата на шахтата (при монтаж на сглобки) 6 Стълба 7 Покривна плоча на шахтата (аксесоари по заявка) Тези шахти трябва да се бетонират, за да се избегнат наднормените натоварвания върху ламинатите и върху връзките между шахтата и тръбата. Предохранителната мярка може да се избегне при наличието на подходящи условия за монтаж и след съгласие на техническия отдел.

38 Муфа за зидария DN Е01 АКСЕСОАРИ Муфа за зидария с тръбен пръстен, опесъчена (ТИП А) Муфа за зидария с тръбен пръстен, опесъчена и с околовръстен пръстен (ТИП В) Муфа за зидария с тръбен пръстен, опесъчена и с околовръстен ръб за зидария (ТИП С) Муфата за зидария служи за свръзката между бетонните шахти и стените. Стандартната дължина е 300mm, по заявка могат да бъдат доставени и други дължини, но те трябва да са по-големи от дължината LC. DN допустимо ъглово отклонение* de LC DEC a b d h [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] * допустимо ъглово отклонение на тръбата в муфата

39 Муфа за зидария DN Е01 АКСЕСОАРИ Муфа за зидария с тръбен пръстен, опесъчена (ТИП А) Муфа за зидария с тръбен пръстен, опесъчена и с околовръстен пръстен (ТИП В) Муфа за зидария с тръбен пръстен, опесъчена и с околовръстен ръб за зидария (ТИП С) Муфата за зидария служи за свръзката между бетонните шахти и стените. Стандартната дължина е 300mm, по заявка могат да бъдат доставени и други дължини, но те трябва да са по-големи от дължината LC. DN допустимо ъглово отклонение* de LC DEC a b d h [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] , , , , , , , , , , , , , , * допустимо ъглово отклонение на тръбата в муфата

40 Облицовка на шахтата Е02 АКСЕСОАРИ Облицовката на шахтата се състои от материала РР (полипропилен), PS или GRP (oт около DN 400). Според производителя, тя притежава от външната си страна водоотблъскващ слой или слой кварцов пясък. DN * допустимо ъглово отклонение de ØA E F G [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] * допустимо ъглово отклонение на тръбата в муфата

41 Тръбни накрайници Е03 АКСЕСОАРИ Тръбен накрайник опесъчен (ТИП Е) Тръбен накрайник, опесъчен и с околовръстен пръстен (ТИП F) Тръбен накрайник, опесъчен и с околовръстен ръб (ТИП G) Тръбният накрайник се състои от модифицирана опесъчена тръба, в оптимален вариант допълнително с околовръстен пръстен или околовръстен ръб. Стандартната дължина е 0,5m или 1m до DN 1100 и 0,5m или 1,5m от DN 1200 съгласно условията в съответната страна. По заявка се предлагат и други дължини. DN de a b d h L [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] / / / / / / / / / / / / / / / / / / 1000

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи E Инжинеринг ЕООД Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке Визия

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

h Инструкция за монтаж

h Инструкция за монтаж h Инструкция за монтаж 1 Обща информация При монтажа на тръбопроводи от стъклопласт HOBAS GRP е наложително да се спазват приложимите стандарти и норми като EN 1610 и ISO / TS 10465-1. Правилният монтаж

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ПРОФЕСИОНАЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 ЦЕНОВА ЛИСТА от 15.08.2018 Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Код ТО EAC/V03 Цените са в лв/бр без ДДС FATBOX Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Продуктов код FATBOX-GNS0,5-NEO FATBOX-GNS2-TPV FATBOX-GNS4-TR

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми ЦЕНОВИ ЛИСТИ НА НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ 1 11.9.2019 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304 304L 310 316 316L 430 ОЗНАЧЕНИЕ W.NR. 1.4301 1.4306 1.4845 (1.4841) 1.4401 (1.4436)

Подробно

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради

6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради 6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W A S S E R HL Тръбни преходи през хидроизолации S Ä L U E Хидроизолации на сгради www.hutterer-lechner.com HL Хидроизолиране на сгради Базова за проектиране и изпълнение

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

Folie 1

Folie 1 Amiantit Pipe Systems Romania (APS) Тръбопроводни системи за устойчиво водно управление Фактори, определящи устойчивото управление на водите Водни ресурси Климатични процеси Мениджмънт Водна инфраструктура

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001

Ø mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Ø 14 63 mm СИСТЕМА KAN-therm Press LBP Иновативна и уникална - Една система, шест функции ТЕХНОЛОГИЯ НА УСПЕХА ISO 9001 Съдържание Система KAN-therm Press / Press LBP - номенклатура... 3 Резбови съединения...17

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRO Ревизионни шахти от полипропилен

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRO Ревизионни шахти от полипропилен ЦЕНОВА ЛИСТА от 13.05.2019 PRO Ревизионни шахти от полипропилен PRO1000 РЕВИЗИОННИ ШАХТИ съгласно стандарт EN13598-2 ВАЖНО!!! РЕВИЗИОННИ ШАХТИ PRO1000 С ВИСОЧИНА ДО 3.5 М. И БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.06.2019 MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация БЕЗШУМНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА по стандарт EN 1451-1 Цените са в лв/бр

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбо

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбо ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.07.2019 Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка

Подробно