УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 1

2 С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Информация от сайта на УНСС... 3 Система за електронно обучение... 7 Вход, смяна на паролата и редактиране на профил... 8 Информация за консултации, изпити, учебен график, оценки, дипломанти, университетски имейл... 9 Навигация в системата Преглед на учебно съдържание Публикуване на курсови работи от студенти Учебен календар Предстоящи събития Съобщения Последни новини Форум Контакти Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 2

3 Информация от сайта на УНСС Здравейте, първокурсници дистанционна форма на обучение! С пожелания за успешно завършване на обучението! За улеснение на учебния процес сме създали за вас два информационни сайта: web Студент /Уеб студент/ - който ви предоставят административна и организационна информация. m-learning - система за електронно обучение - който ви предоставя достъп до учебни материали. Достъпът до тези два сайта е през сайта на УНСС 1 ВАРИАНТ Бързи връзки (горе в дясно) От падащото меню избирате Уеб студент Фиг.1 Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 3

4 2 ВАРИАНТ Студенти (горе в дясно) Фиг. 2 ЗА ДВАТА ВАРИАНТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В НАЧАЛОТО РЕГИСТРАЦИЯ от фиг. 1 или фиг. 2 всеки студент попълва лично данните в полетата на фиг.3! фиг. 3 Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 4

5 Ако сте въвели грешен факултетен номер или ЕГН ще се появи надпис над таблицата Няма намерен студент с дадените факултетен номер и ЕГН! На посочения от вас имейл ще получите форма за активиране на регистрацията фиг. 4 фиг. 4 Ако данните: ИМЕ, ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР, ЕГН са верни натиснете бутана Активиране на акаунта фиг. 5 При успешен Вход в системата от фиг. 5 се изписва името ви горе в дясно Може да имате съобщения и да виждате личните си данни. ПАРОЛИТЕ ЗА и университетската поща активирате линка Moodle университетска поща в карето Следване от менюто в ляво фиг. 6 Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 5

6 фиг. 6 Като изпълните инструкцията ще се появи таблица - фиг. 7 с първоначални пароли за и университетския персонален имейл. Фиг. 7 Желателно е след първоначален вход паролите да бъдат променени. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 6

7 За студентите дистанционна форма на обучение сайта е ВАЖЕН източник на информация! След като видите потребителското име (факултетния номер) и паролата от таблица фиг. 7 вече ще имате достъп до учебните материали в системата за електронно обучение Система за електронно обучение Система за електронно обучение е уеб базирана система, осигуряваща онлайн среда за обучение на студенти от Център за дистанционно обучение (ЦДО) на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Студентите, бакалавърска или магистърска степен, записани в ЦДО, имат достъп до функциите на системата за електронно обучение. Системата за електронно обучение е достъпна на интернет адрес необходим е само интернет браузер. Системата за електронно обучение предоставя достъп до следните функции: Преглед на учебното съдържание за минали и настоящ семестри; Преглед на оценки от изпити; Информация за дати на консултации /разписание/, часове и зали Информация за дати за изпити /сесия/, часове и зали Учебен календар; Предстоящи събития; Съобщения; Последни новини; Настройка на профила; Достъп до университетския имейл; Форум. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 7

8 Вход, смяна на паролата и редактиране на профил Входът в системата се извършва чрез избор на препратка log in, която се намира в горния десен ъгъл на началната страница на сайта. Обяснихме, че всеки студент след направена първоначална регистрация получава Потребителското име (факултетен номер) Паролата (от таблицата фиг. 7) Желателно е паролата да бъде сменена след първоначалния вход. След първоначалния вход се появява името на потребителя. От падащото меню под името избира Редактиране на профил, ако искате да смените данни в профила си. За промяна на парола се избира Предпочитания или на английски Prefence В прозореца, който се отваря се избира Смяна на парола Във формата, която се отваря се извършва промяна на паролата Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 8

9 Чрез Разглеждане на прифила и Редактиране на прифила потребителят може да разгледа данните от своя потребителски профил, и да поддържа личния си блог Информация за консултации, изпити, учебен график, оценки, дипломанти, университетски имейл Така изглежда началната страница на В зависимост от това, в кой град учи студентът избира информация в съответната колонка за ОКС Бакалавър, ОКС Магистър Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 9

10 Отварят се страничка с линкове с информация за график консултации или лекции, редовни и поправителни изпити, дипломни защити, организационна информация Достъп до университетския имейл виж. Фиг. 5 Навигация в системата В личната си страница потребителят има възможност за бърз преход към страници от неговото съдържание. Преходите са достъпни в секция Навигация, която се визуализира долу в дясно. или Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 10

11 Секцията за Навигация е достъпна във всеки момент системата. от работата със Чрез елемент Начална страница потребителят се връща в началната страница. Чрез Страници от сайта се получава информация от Новини от сайта и отбелязани дати в Календар, като освен администратора и потребителя може да си отбелязва събития в календара от бутончето НОВО СЪБИТИЕ горе в дясно. Чрез елементи от меню Моите курсове потребителят може да разгледа списъка на всички курсове, до които в момента има достъп. Всеки от курсовете може да бъде отворен и да бъде разгледана неговата структура и сърдъжание. Преглед на учебно съдържание 1. Първоначално след успешен вход потребителя вижда името си изписано горе и в полето в ляво учебните дисциплини за настоящия и предходните семестри В процес на работа: 2. Чрез избор на Моето табло се отваря прозорец с учебните материали Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 11

12 3. От Навигация (долу в дясно) се достига до списъка с всички курсове, до чието учебно съдържание има достъп потребителят. Този списък съдържа всички курсове от настоящия и минали семестри от обучение. За да се прегледа учебно съдържание е необходимо да се посочи препратката с името на съответния курс. Във визуализираната страница потребителят вижда структурата и съдържанието на курса. Съдържанието на курса включва различни по вид учебни и изпитни материали. Посочването на съответните препратки отварят съответното съдържание. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 12

13 Публикуване на курсови работи от студенти 1. Информация за публикуване на задания и техните срокове Всеки публикуван срок за предаване на задание към даден курс се визуализира и в календара. При влизането в системата студентите могат да видя в секцията Моят Календар дните, които са определени за предаване на курсовата работа. Ако има въведена предварителна информация, съответната дата е потъмна, а като се щракне върху нея се появява и информацията в случая краен срок за предаване на курсовия проект. Информация за предстоящо предаване на курсова работа има и секция Предстоящи събития. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 13

14 2. Публикуване на файл към задание Ако към дадена дисциплина има зададен срок за предаване на курсов проект, в материалите на тази дисциплина трябва да има следната иконка с (примерен) надпис.. Като се щракне върху нея се виждат сроковете, в които трябва да бъде предаден курсовият проект. Избираме текста на Задание: Отваря се форма за публикуване на заданието: Активираме бутона Публикуването на файла става с drack and drop на файла в полето със синята стрелка. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 14

15 След като файла се появи в полето избираме Запис на промените или Отказване След успешно качване на файла има възможност за корекция с бутона Отваря се предишния прозорец и като се щракне върху файла се отваря прозорец, в който можете да изтриете, изтеглите или да го преименувате файла: Ако към заданието е необходимо да се качат повече от един файл трябва предварително да бъдат пакетирани в архив (за предпочитане zip формат). 3. Преглед на оценка на курсова работа Студентът може да преглед получената оценка и коментар към курсовата работа като отвори данните за заданието от структурата на курса, чрез иконка Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 15

16 Учебен календар В личната страница потребителя има достъп до Учебен календар (в дясната част на страницата), в който са отбелязани дати, на които за потребителя има събития. Учебният календар се отваря от Навигация - Страници от сайта Календар. Всяка дата с предстоящо събитие е оцветена и при посочването й се извежда подсказваща информация за събитието. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 16

17 Ако студентът иска да въведе на определена дата напомнящо съобщение избира бутончето Ново събитие /горе в дясно/ Отваря се форма, в която студентът може да въведе съответното събитие. След попълване на данните за новото събитие в календара на съответната дата се появява оцветено квадратче. Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 17

18 Заставайки върху квадратчето се изписва съдържанието на събитието Предстоящи събития Предстоящите събития се визуализират в секция Престоящи събития. Там може да получи информация за: събития свързани с учебния процес; административни събития и др. Има възможност за бърза връзка до: Учебния календар от Отиди на календар ; Въвеждане на ново събитие /по описания по-горе начин / от Ново събитие Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 18

19 Съобщения Системата за електронно обучение предоставя възможност за получаване и изпращане на съобщение до участници в курса. Тази функционалност е достъпна от: секция Съобщения (в голя в ляво); Чрез секция Съобщения могат да се прегледат получените съобщения, както и да се изпратят такива до други участници в курса. Участник, до който да се изпрати съобщение, може да се потърси, като се напише името или част от него в полето Търсене на хора и съобщение : След намиране на търсения участник може да бъде въведено съобщението до него от символа с подсказка Хронология на съобщенията. Последни новини Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 19

20 В секция Последни новини се показват на потребителя последните публикувани новини в системата за електронно обучение. Форум Към всеки курс потребителят може да използва съответния форум. Достъпът до форума на курса е след влизане в учебното съдържание на курса и посочване на препратката за форум. Във форума потребителят има възможност да преглежда публикуваната информация и да публикува нова Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 20

21 Контакти ДИРЕКТОР ЦДО Проф. д-р Маргарита Александрова ЗАМ.-ДИРЕКТОР ЦДО Даниела Рисина телефон (02) ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Ирина Тодорова телефон (02) ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Женета Каравасилева телефон (02) СТАРШИ ЕКСПЕРТ Анелия Николова телефон (02) СТАРШИ ЕКСПЕРТ Николай Свиленов телефон (02) СТАРШИ ЕКСПЕРТ Калина Димитрова телефон (02) Ръководство за работа с web студент и система за електронно обучение 21

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е:

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: https://susi.uni-sofia.bg За достъп до системата се

Подробно

Използване на Гугъл Диск

Използване на Гугъл Диск Използване на Гугъл Диск Основни действия, създаване на папки, документи и таблици Какво е Гугъл Диск (или Google Drive)? Google Drive е виртуален облак за съхранение, който може да използвате, за да пренасяте

Подробно

КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друг

КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ   Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друг КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ WWW.VOLONTIME.COM Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друго лице/фирма не може да Ви задължи да заплащате за

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ДИГИТАЛЕН РАЗКАЗ - STORYBIRD Десислава Цокова НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се вли

ДИГИТАЛЕН РАЗКАЗ - STORYBIRD Десислава Цокова НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се вли Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се влиза и с профил на Google. ВЪВЕДЕНИЕ Storybird е уникален инструмент за езиково изкуство.

Подробно

Ръководство за преподаватели

Ръководство за преподаватели МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ РЪКОВОДСТВО ЗА СТУДЕНТИ Системата за дистанционно обучение в МУ Плевен е достъпна на интернет адреса: http://do2.mu-pleven.bg/login/index.php

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access Отворете началната страница на сайт на ШУ "Епископ Преславски http://shu.bg/ Натиснете бутона Университетска библиотека (оградената с червено зона) От основното хоризонтално меню на библиотечния сайт натиснете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3

СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3 СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3 Разпределение на занятията... 4 Планиране... 4 Випуски...

Подробно