Януари 2007

Размер: px
Започни от страница:

Download "Януари 2007"

Препис

1 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS Заменя БДС EN 228:2013/NA:2013 Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods - National annex (NA) Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge - Unverbleite Ottokraftstoffe - Anforderungen und Prüfverfahren - Nationaler anhang (NA) Carburants pour automobiles - Essence sans plomb - Exigences et methodes d'essai - Annexe nationale (AN) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС ЕN 228:2012+A1:2017/NA на етап Обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до г. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта Стр. 1, вс. стр. 6 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС София, кв. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13 Национален за позоваване БДС EN 228:2012+A1:2017/NA:201Х

2 Стр. 2 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор 3 NA.1 Изисквания за вземане на проби 4 NA.2 Изисквания за маркиране на дозиращите помпи и дюзи за доставяне на автомобилни бензини 4 NA.3 Изисквания за летливост по сезони в зависимост от климатичните условия 6

3 Стр.3 ПРЕДГОВОР Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 67 Нефтопродукти и смазочни материали. Този документ заменя БДС EN 228:2013/NA:2013. Това национално приложение дава националните изискванията за вземане на проби, за маркиране на помпите и за летливост по сезони на автомобилни бензини, несъдържащи олово. Този документ не противоречи на БДС EN 228, като с него се правят национални допълнения и уточнения, отчитайки изискванията на действащото национално законодателство в областта на автомобилните бензини, несъдържащи олово. Това национално приложение допълва БДС EN 228:2012+А1:2017, който въвежда EN 228:2012+А1:2017.

4 Стр. 4 NA.1 Изисквания за вземане на проби NA.1.1 Общи положения Това национално приложение определя изискванията за вземане на проби, съгласно БДС EN 228:2012+А1:2017 (точка 3). NA.1.2 Нормативни позовавания Това приложение включва, чрез датирани и недатирани позовавания, предписания от други стандарти. Тези позовавания са посочени на съответните места в текста и стандартите са изброени по-долу. За датираните позовавания, последващи изменения или преработени издания на тези стандарти се прилагат за това национално приложение само, когато са включени в него чрез изменение или преработване. За недатираните позовавания са валидни последните издания на стандартите (включително измененията). БДС EN ISO 3170 Течни нефтопродукти. Ръчно вземане на проби БДС EN ISO 3171 Течни нефтопродукти. Автоматично вземане на проби от тръбопровод БДС EN Горива. Идентифициране на съвместимостта с превозните средства. Графично представяне на информацията за потребителя NA.1.З Вземане на проби За целите на това национално приложение, вземането на проби се извършва, съгласно процедурите, описани съответно в БДС ЕN ISO 3170 и БДС ЕN ISO Важно е при вземане на проби от бензин, несъдържащ олово, съдовете използвани за вземане и съхраняване на проби преди изпитванията да не са замърсени, особено с олово и/или сяра. Процедурата за вземане на проби не трябва да се провежда на директна слънчева светлина. Когато вземането на проби се извършва на директна слънчева светлина, могат да настъпят промени в качеството на горивото. За изпитванията съгласно БДС EN 228 е достатъчно количество от 2 l проба, но в случаите когато са необходими повече изпитвания, се препоръчва на всяка лаборатория да се дава по 3 l проба. Важно е тези 3 l да бъдат идентичен материал. Когато пробата трябва да се изпрати до лабораторията с обществен транспорт, е необходимо да се спазват основните правила за транспортиране на леснозапалими материали и изискванията на транспортните власти. NA.2 Изисквания за маркиране на дозиращите помпи и дюзи за доставяне на автомобилни бензини NA.2.1 Общи положения Националното приложение определя изискванията за маркиране на дозиращите помпи и дюзи, използвани за доставяне на автомобилни бензини, в съответствие с БДС EN 228:2012+А1:2017 (точка 4). NA.2.2 Изисквания Информацията, която трябва да се маркира върху дозиращите помпи и дюзи, използвани за доставяне на бензин, несъдържащ олово, цветовата схема, формата и размерите на идентификатора, категоризацията на съвместимостта гориво/превозно средство трябва да съответстват на БДС EN Идентификаторът се поставя на местата за зареждане в съответствие с БДС EN Представянето му трябва да бъде ясно,

5 Стр.5 видимо, лесно четливо и да е изложено към потребителя на мястото за зареждане. Препоръчва се също така да се постави допълнителна маркировка на помпата, за да се посочи RON на доставяният бензин, несъдържащ олово. NA Символи Символът за бензиновите горива е EX, като X се заменя с число, което показва максималното съдържание на етанол в обемни проценти, съгласно съответните стандарти или еквивалентните национални разпоредби за продаваните горива. Символът трябва да бъде с почернен шрифт ARIAL и да бъде поставен в средата на формата. NA Представяне на информация за потребителя на национално ниво Основният идентификатор трябва винаги да съответства на БДС EN Най-малкият размер на идентификатора също трябва да се спазва, но се препоръчва да се увеличи размерът на идентификатора в съответствие с националната информация, за да може потребителят да разпознае горивото. На фигура NA.1 е дадена примерна форма за оформянето на националната информация за потребителя, която се състои от три части, две горни (A и В) и една долна (С): А съдържа позоваване на български език на съответния европейски стандарт, чрез стандартния номер или на европейския стандарт, или на националното му потвърждаване, или на съответната национална спецификация; В съдържа наименованието на продукта на български език; С съдържа допълнителна информация (напр. законови изисквания, сезонни класове) на български език. БДС EN 228 АВТОМОБИЛЕН БЕНЗИН A В КЛАС В - лято (от 16 април до 15 октомври) С КЛАС D - зима (от 16 октомври до 15 април) Фигура NA.1 Пример за поставяне на национална информация около идентификатора

6 Стр. 6 ЗАБЕЛЕЖКА: Примери за идентификатор за бензинови горива са дадени в БДС EN NA.3 Изисквания за летливост по сезони в зависимост от климатичните условия NA.3.1 Общи положения Това национално приложение определя изискванията за летливост по сезони в съответствие с на БДС EN 228:2012+А1:2017. NA.3.2 Изисквания Съгласно таблици 3 и 4 на БДС EN 228:2012+A1:2017 се определят сезоните, посочени в таблица NA.1 и се прилагат стойностите за класовете на летливост. Таблица NA.1 Изисквания за летливост по сезони Сезон Период Клас на летливост Лято от 16 април до 15 октомври Клас B Зима от 16 октомври до 15 април Клас D

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ ЗА ЗИДАРИЯ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие Национално приложение (NА) прбдс 2012 EN 413-1:2011/NА

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.100.10 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЦИМЕНТ Част 1: Състав, изисквания и критерии за съответствие на обикновени цименти Национално приложение (NА) прбдс 2012

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY

Microsoft Word - BDS_EN_13249_NA-ENQUIRY БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ГЕОТЕКСТИЛ И ПОДОБНИ НА ГЕОТЕКСТИЛ ПРОДУКТИ Характеристики, изисквани при използването им в строителството на пътища и други транспортни

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC

Microsoft Word - BDS_EN_ _AC Ноември 2014 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.0;91.080.10 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД : ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи (поправка) БДС EN

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Октомври 04 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 3: ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част -: Основни правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (Поправка)

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално п БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД: ОСНОВИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ Изменение А1 Национално приложение (NA) прбдс EN 1990:2003 /А1:2006/NА 2014

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, на пътя Е-79 Кулата - София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плоски Адрес: с.плоски, 7647 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място на вземане на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 3756 / 28.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния пазар Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Люлин-Център Адрес: гр. София, Люлин 3, ул. Панчо Владигеров, до Кооперативния 247 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Дреновец Адрес: с. Дреновец, oколовръстен път Видин-София 411 / 13.10.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 13.10.2016

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Асеновград Цар Иван Асен Адрес: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен 129 341 / 14.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ 4. Дата вземане на пробата:14.09.2016

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) 6101 / 20.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: ГКПП-Калотина, с. Калотина, Е-80 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Калотина Адрес: 7639 / 10.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 07.12.2018 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: гр. Монтана, oколовръстен път Видин-София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Монтана Адрес: 7781 / 14.12.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.12.2018 г. 5. Идентификация:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Чирпан Адрес: гр.чирпан, ул. Васил Левски 78 4611 /09.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Варна Република Адрес: гр. Варна, кръстовището между бул. Сливница и бул. Република 7212 / 22.11.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Пазарджик Изток Адрес: E-79, гр. Пазарджик, ул.пловдивска СБА 4017 / 12.07.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Ямбол Адрес: гр.ямбол, ул. Димитър Благоев 16 6149 / 23.10.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: 235 / 12.01.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 11.01.2019 г. 2. Място

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Карлово Адрес: гр. Карлово, изход за Пловдив 363 / 12.09.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата вземане на пробата: 12.09.2016 г. 2. Място на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Зорница Адрес: гр. Бургас, кв. Зорница, ул. Димитър Димов 142 / 19.04.2016 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Nitro+ Racing 4. Дата вземане на пробата:

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 Ноември 2016 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕВРОКОД 6: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар (поправка)

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км югозападно от София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км югозападно от София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Драгичево Адрес: с. Драгичево, на пътя Е-79 София-Перник, на 20 км 2929 / 18.05.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Павел Баня Адрес: гр.павел баня, път 6, разклона за Павел Баня 4582 / 08.08.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: гр. Видин, кв. Южен парк, местност Майски лес

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: гр. Видин, кв. Южен парк, местност Майски лес Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Видин Адрес: 4655 / 12.08.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата: 08.08.2019 г. 2. Място на

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell София Бояна Адрес: гр.софия, Околовръстен път, южна дъга, кв.бояна 6117 / 21.10.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell гр. Пирдоп Адрес: гр. Пирдоп, бул. Цар Освободител 2 3685 / 25.06.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 София-Варна, на 125 км. от София

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 София-Варна, на 125 км. от София Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Микре Адрес: с.микре на магистралата Е-772 -Варна, на 125 км. от 2745 / 10.05.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Шел М.Рудник Адрес: гр. Бургас, ж.к М.Рудник с/у бл.52 2840 / 15.05.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Пазарджик Север Адрес: АМ Тракия, посока Бургас-София, km 89+500 5825 / 06.10.2019 г 1. Продукт: Бензин Shell FuelSave 95 4. Дата на вземане на пробата: 04.10.2019

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 29А

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 29А Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Габрово Адрес: гр. Габрово, ул. Брянска 29А 1467 / 09.03.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Тетевен Адрес: гр. Тетевен, ул. Вършец 59 312 / 11.07.2018 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино)

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Перник Адрес: гр. Перник, кв. Лалова махала (или кв. Мошино) 217 / 15.05.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power 95 4. Дата на вземане на пробата: 15.05.2018

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Стара Загора Траяна Адрес: гр.стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2 346 / 10.08.2018 г 1. Продукт: Бензин Shell V-Power Racing 4. Дата на вземане на пробата:

Подробно

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плевен Дружба Адрес: гр.плевен, кв. Дружба, до блок 216

Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плевен Дружба Адрес: гр.плевен, кв. Дружба, до блок 216 Тест на горивата Shell Търговски комплекс: Shell Плевен Дружба Адрес: гр.плевен, кв. Дружба, до блок 216 1724 / 21.03.2019 г 1. Продукт: Гориво за дизелови двигатели Shell V-Power Diesel 4. Дата на вземане

Подробно