Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Околен свят съобразно възможностите за реализация на темите и постигане на очакван

Размер: px
Започни от страница:

Download "Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Околен свят съобразно възможностите за реализация на темите и постигане на очакван"

Препис

1 Примерно разпределение образователното съдържание по правление Околен свят съобразно възможностите за реализация темите и постигане очакваните резултати IX/1. СОО, IX/2. СОО, X/5. СОО, 1. Вече порасх СПНО 2. Довиждане, лято! 3. Правилата са нужни СПНО 4. Птиците отлитат 5. Зм и мога (проследяване Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Демонстрира все по-голяма независимост и увереност в действията и постъпките си. Избира игрови действия съобразно особеностите играчките, предметите за игра и игровата ситуация. Разбира необходимостта от правила при общуване с околните. Разбира потребностите растенията през Свързва животните и техните природни семейства ято, стадо, рояк и др. Избягва конфликти и при необходимост ги решава. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита строението им и свързва това строение с причини, които го пораждат. Избира игрови действия съобразно особеностите играчките, предметите за игра и игровата ситуация. Прави самооценка поведението си и разбира последиците от рушаване правилата в отношенията. Свързва животните и техните природни семейства ято, стадо, рояк и др. Има представа за промените в поведението някои животни в Партнира учителя и си сътрудничи с връстници. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита строението им и свързва това строение с причини, които го пораждат. Изразява своето право избор и инициатива сред другите. Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава. Избира игрови действия съобразно особеностите играчките, предметите за игра и игровата ситуация. Разпозва професии от различни области и тяхното зчение за живота хората строителство, сигурност, обществен транспорт и др. Позвател книжка Моята приказ пътечка към околния свят за четвърта подготвител група. София: Булвест (с. 3), снимки, донесени от децата и показващи различни етапи тяхното развитие, енциклопедия Как съм се родил ; училището добрия вълшебник: Думи феята прошката Думи феята съчувствието, Голям или малък е човек 7 години, игра Да се запозем позвателта книжка, с. 4, обособяване природен календар. София: Булвест 2000, създаване албум със снимки, отразяващи преживяванията децата през лятото, разговори тема: През кой сезон се случва това? ; Да изберем дрехите според сезо, На село, Буря в планита, Трудолюбиви хора, игра Прогнозирай времето позвателта книжка, с. 5, игра Позй по гласа!, Нужно, ненужно, Да подредим маса за закуска, училището добрия вълшебник Правила приятелството, Правила в играта, Правила масата, когато се храним позвателта книжка, с. 6, Щъркелът, Защо птиците отлитат?, Сбогуване, В. Бианки, ализ ситуации и мозъч атака Какво ще стане с природата, ако изчезт птиците?, игра Лястовица без гнездо (по-татък в текста тази таблица МР); Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за четвърта група детската гради. София: Булвест 2000, г. (по-татък в текста тази таблица сборник с текстове) позвателта книжка, с. 7, цветни моливи 69

2 СПНО 6. Зм и мога (проследяване X/4. СПНО 7. Зм и мога (проследяване, КНЦ 8. Зм и мога (проследяване X/5. СОО 9. Моята детска гради СПНО 10. Благодат есен X/6. СПНО 11. Къде отиват боклуците 12. С какво опозвам света Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради промени в сезо/местността. Има представа за промените в поведението някои животни през Разбира потребностите растенията през Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Има представа за промените в поведението някои животни в Свързва животните и техните природни семейства ято, стадо, рояк и др. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване правила, когато е улицата, в заведението за хранене, мястото за отдих, мястото за развлечение. Сравнява състояние здраве и болест. Има представи за училището клас стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни ученика. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Партнира учителя и си сътрудничи с връстници. Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения. Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите другите. промени в сезо/местността. Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Разбира потребностите растенията през Описва природозащитни инициативи деца и възрастни по опазване природата. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Сравнява състояние здраве и болест. Има положително отношение към собственото си тяло. Разбира потребността от опазването сетивните органи и зчението има за опозване света. позвателта книжка, с. 8, цветни моливи позвателта книжка, с цветни моливи позвателта книжка, с. 12, цветни моливи позвателта книжка, с. 13, текстове тема Две момичета, Лили в детската гради, игра Моята детска гради позвателта книжка, с. 14, игра Предсказвам времето (род метеорология), През кой сезон се случва това?, Да засадим гора, Есенни вълшебства, Подаръци от гората, Кога ме сеят, кога ме прибират?, Кой плод кое растение е?, Какво е рисувал Митко?, Изобилие позвателта книжка, с. 15, игра Да почистим полята (двора), събиране отпадъч хартия под мотото Да спасим едно дърво позвателта книжка, с , игри: С какво опозвам света?, Виж, помириши, вкуси, пипни!, Огледалце, я кажи, огледалце, не лъжи! 70

3 X/7. СПНО 13. Есенни грижи хората СПНО 14. Гради в саксия XI/8. СОО 15. Моето семейство (какво учих от баба и дядо) СПНО 16. Подготовка животните за презимуване XI/ Моето родно място СПНО 18. Зци природата XI/10. СОО, 19. Какъв искам да ста СПНО 20. Земята, лута, звездите XI/11. СОО 21. Къщите хората по света Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Разбира потребностите растенията през Има представа за промените в поведението някои животни в Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Разбира потребностите растенията през Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита строението им и свързва това строение с причини, които го пораждат. Описва и обяснява различните роли в семейството и правата и отговорностите, свързани с тях. Има представа за промените в поведението някои животни в Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване правила, когато е улицата, в заведение за хранене, място за отдих, място за развлечение. Описва природозащитни инициативи деца и възрастни по опазване природата. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите другите. Изразява своето право избор и инициатива сред другите. промени в два сезо/местността. Проявява елементарни умения за спазване здравословен дневен режим. Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. Разпозва културни различия в игрова, позвател и приложнопродуктив дейност. позвателта книжка, с. 18, игри: Помагачи, Грижов стопанка, ализ ситуация На разходка текстовете Дарове от гората, На село, създаване индивидуал саксия за целогодишно засаждане растения, блюдения и грижа за тях позвателта книжка, с. 19, разказ Просто стара же, В. А. Осеева, училището добрия вълшебник, Стара баба, семейни снимки от празници (или други, които е цялото семейство), снимки членовете семейството, баби, дядовци и други близки роднини, енциклопедии, СЛЗ Неволите Лили, училището доб рия вълшебник, игри: Дом за всеки, Семеен празник текстовете Щъркелът, Сбогуване, Грижовта стопанка снимки и текстове за особеностите селеното място (забележителности), изработване правила за безопасен живот, игри: Аз съм екскурзовод, Къща, Дом за всеки, Моят квартал, На улицата позвателта книжка, с. 20, работа с природен календар, игра Кои са моите съседи, Роса, Дора Габе, За гъби позвателта книжка, с. 21, училището добрия вълшебник, игра Аз искам да бъда позвателта книжка, с. 22, игра Под небесния купол по М. Монтесори позвателта книжка, с. 23, игри: Позй къщата, Къща, Дом за всеки, Моят квартал, На улицата 71

4 СПНО 22. Живот със себеподобни XII/ На улицата СПНО 24. Движение въздуха XII/ Хората си почиват (туризмът и човекът) СПНО 26. Довиждане, есен! XII/14. КНЦ 27. Зимни празници СПНО 28. Почвата и светлита Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Свързва животните и техните природни семейства ято, стадо, рояк и др. Осъзва собствета си ценност и уникалност и тези другите хора. Умее да открива и описва разлики и прилики с другите хора. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване правила, когато е улицата, в заведени за хранене, място за отдих, място за развлечение. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Има представа за естествените източници енергия. Описва позти климатични промени. позвателта книжка, с. 24, СЛЗ Помощта Ема, Горските етажи по М. Пришвин, Орел, рак и щука, П. Р. Славейков позвателта книжка, с. 25, игра Нашата улица, СРИ На улицата, Полиция, училището добрия вълшебник пешеходни правила позвателта книжка, с. 26, елементарен опит с миризмите във въздуха, Въздухът предупредител за опасности, игра Виновен ли е вятърът? Изразява своето право избор и инициатива сред другите. позвателта книжка, с. 27, куклен етюд Баба Цоцола и внучка в планита, игра Да помогнем заблудените туристи, СРИ Планински спасители и Пътешествие в планита промени в природата/местността. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Ориентира се в символиката и ритуалността й-популярните български празници. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Описва зчението водата, почвата и светлита за живота хората, животните и растенията. XII/15. КНЦ 29. Коледари Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Ориентира се в символиката и ритуалността й-популярните български празници. позвателта книжка, с. 28, работа с природен календар, СЛЗ: Разказът свраката, Изобилие, Защо обичаме есента? обобщение позвателта книжка, с. 29, снимки зимни празнични традиции и обичаи, сушени плодове, пуканки, инсценировки Коледари и Сурвакари, родни гадания и ричания елементарни опити Има ли в почвата въздух?, Качества почвата, Кой замърсява почвата?, Да си правим дъга, Слънчево зайче, Вълшебният кръг позвателта книжка, с. 29, инсценировки Коледари, изработване и украса сурвачка, подходящи текстове, снимки и други изображения, свързани с празника 72

5 30. Храта и шето здраве I/16. КНЦ 31. Празници и подаръци СПНО 32. Растенията и животните през зимата I/17. КНЦ 33. Моите детски празници СПНО 34. За кого се грижи човекът през зимата I/18. СОО 35. Хората едкви и различни СПНО 36. Топлита и живите същества Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Сравнява състояние здраве и болест. Изразява своето право избор и инициатива след другите. Проявява елементарни умения за спазване здравословен дневен режим. Обяснява зчението храта като източник енергия за ежедневното функциониране, порастването и развитието. Има представа за полезни и вредни храни. Спазва здравословен режим хранене. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Проявява желание за включване в подготовката и провеждането празник. Има представа за промените в поведението някои животни в различните годишни време. Разбира потребностите растенията през различните годишни време. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Разбира и демонстрира необходимото поведение и спазване правила, когато е улицата, в заведение за хранене, място отдих, място за развлечение. Има позитивно отношение към празниците в семейството като средство за съхраняване духовта връзка между поколенията. Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Има представа за промените в поведението някои животни в Разбира потребностите растенията през позвателта книжка, с. 30, елементарен опит Вълшебствата царевицата!, обсъждане любимата им хра, преставяне елементарни рецепта за приготвяне хра от детето, СРИ Веселите готвачи позвателта книжка, с. 31, училището добрия вълшебник Да отидем гости правила, игри: Как хората се поздравяват, Празници и подаръци, Ако аз бях цар работа по проект Дърветата през различните годишни време, мозъч атака Ако дърветата можеха да ходят?, ежедневни блюдения и отразяване в календар поведението птиците през зимата, поставяне хра в хранилки, игри: Зимни следи, Туристическа пътека, Чудта торбичка, Оцеляване в гората, СЛЗ Защитник, Зима, Кой как зимува, Следите хората позвателта книжка, с. 32, игра Ако аз бях цар ; снимки, донесени от децата и отразяващи празнуването погача или прощъпалник малко дете позвателта книжка, с. 33, СЛЗ Спасители, Спасителка, подходящи текстове и илюстрации или рисунки деца по темата Проявява толерантност към деца и възрастни с различия. игри: Добрите вълшебници, Вълшебните очила Разбира потребностите растенията през позвателта книжка, с. 34, подходящи снимки или картини растения, които показват техните потребности от почва, вода, слънце и др., игра Топло студено 73

6 I/ Вкъщи и улицата СПНО 38. Гората през зимата II/20. СПНО 39. Да опазим природата 40. Растенията и животните през зимата II/ Човешкото тяло СПНО 42. Довиждане, зима! II/22. КНЦ 43. Васил Левски Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Разбира и демонстрира необходимото поведение при спазване правила, когато е улицата, в заведение за хранене, място отдих, място за развлечение. Назовава опасностите (предмети, дейности, поведения) в обкръжаващата го среда. Умее да търси и мира помощ, когато има нужда от нея. Разбира потребностите растенията през Има представа за промени в поведението някои животни в различните сезони. Описва природозащитни инициативи деца и възрастни по опазване природата. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Има представа за промени в поведението някои животни в различните сезони. Сравнява състояние здраве и болест. Назовава основни части човешкото тяло. Има положително отношение към собственото си тяло. Разбира потребностите растенията през Има представа за промени в поведението някои животни през Показва в природния календар метеорологичното време и сравнява промени в природата/в конкрет местност. Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни). Разпозва циолния химн и реагира, като демонстрира гордост и отдава необходимата почит и уважение. Определя циолта си идентичност. позвателта книжка, с. 35, СЛЗ Сама у дома ; куклен етюд, текстове и илюстрации по темата, игра Погледни и разкажи мозъч атака Ако дърветата можеха да ходят? позвателта книжка, с. 36, елементарен опит с миризмите във въздуха; различни битови отпадъци; приказката Сливи за смет, СЛЗ Лошият завод, училището добрият вълшебник Как да малим опаковките?, Какво се случва с опаковките, когато ги изхвърлим, игра На кого искам да помагам, за да почистим помещението позвателта книжка, с. 37, СЛЗ Защитник, Зима, текстов и илюстративен материал позвателта книжка, с. 38, игри: Огледалце, я кажи, огледалце, не лъжи!, Виж, помириши, вкуси, пипни!, мозъч атака позвателта книжка, с. 39, СЛЗ Кой как зимува?, Чуден сън, текстов и илюстративен материал по темата позвателта книжка, с. 40, снимки Васил Левски, публикувани материали от живота и делото му (тефтерчето Левски), посещение музей или паметник Васил Левски (ако има такъв в селеното място) 74

7 44. Огънят приятел и враг II/ Хората, които се грижат за шата безопасност СПНО 46. Кой замърсява и унищожава природата III/24. КНЦ 47. Ние, българите СПНО 48. Природата се събужда III/25. КНЦ 49. Мама има празник СПНО 50. Природни бедствия правила III/ Хората, които се грижат за шето здраве Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Разпозва професии от различни области и тяхното зчение за живота хората строителство, сигурност, обществен транспорт и др. Разпозва професии от различни области и тяхното зчение за живота хората строителство, сигурност, обществен транспорт и др. Зе местните органи за ред и сигурност и има представа за тяхта дейност, свърза със спазването правата децата. Описва природозащитни инициативи деца и възрастни по опазване природата. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Разпозва циолния химн и реагира, като изразява циол гордост и отдава почит. Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни). Определя циолта си идентичност. Има представа за промени в поведението някои животни в различните сезони. Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Проявява желание за включване в подготовката празник и участва в провеждането тържества и празници. промени в сезо/местността. Сравнява състояния здраве и болест. Разпозва професии от различни области и зе тяхното зчение за живота хората строителство, сигурност, обществен транспорт и др. позвателта книжка, с. 41, помагало Безопасно поведение при бедствия, СЛЗ Пожар в гората, ализ ситуация Пожар у дома позвателта книжка, с. 42, снимки различни критични ситуации (достъпни за децата), проспекти от Пожар, Спеш помощ, Полиция, изписани телефони за връзка с Пожар, Полиция, Спеш помощ, план проект за среща с родителите; училището добрия вълшебник правила за действие при пожар в сграда и открито, правила за действие при пожар открито; игра Пожар команда, помагало,,безопасно поведение при бедствия позвателта книжка, с. 43, елементарен опит Дали камъните ще попречат тревата?, Историята едно хартийка, К. Галчева, СЛЗ Виновен ли е вятърът?, игра Виновен ли е вятърът?, снимки замърсени места позвателта книжка, с. 44, зме и химн Р България; детска енциклопедия История България, фотоси от столицата и от различи забележителности от страта, филми позвателта книжка, с. 45, работа с природен календар, В очакване. В. Бианки, Веселията, Е. Коралов, Ежът се събуди, Пладне в гората, Стърчиопашката, Гости, М. Пришвин позвателта книжка, с. 46, училището добрия вълшебник правила при избирането цветя, разговор теми: Какво може да ми купи всичко?, На гости за какво може и за какво не може да се говори позвателта книжка, с. 47, помагало Безопасно поведение при бедствия, подходящи текстове и илюстративен материал по темата позвателта книжка, с. 48, лекарски придлежности, картинки болестни състояния деца, поликлиника, линейка, игра Ох, боли, СРИ тема Лекар, Аз съм болен 75

8 СПНО 52. Диви и домашни животни III/ Детето и велосипедът КНЦ 54. Пролетни празници III/ Живот в града (в село) СПНО 56. Размножаване растенията IV/29. СПНО 58. Чудеса в дивата природа 57. Училището баба IV/30. СОО 59. Аз ще ходя училище СПНО 60. Изчезли и изчезващи животни Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Има представа за промени в поведението някои животни в различните сезони. Свързва животните и техните природни семейства ято, стадо, рояк и др. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване правила, когато е улицата, мястото за отдих, мястото за игра. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Проявява желание за включване в подготовката празник и участва в него с желание. Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Разбира и демонстрира необходимите различни правила, когато е улицата, в заведението за хранене, мястото за отдих, мястото за развлечение. Разпозва професии от различни области и зе тяхното зчение за живота хората строителство, сигурност, обществен транспорт и др. Назовава поне едно условие за живота и развитието растенията. Разбира потребностите растенията през Описва зчението водата, почвата и въздуха за живота хората, животните и растенията. Описва природозащитни инициативи деца и възрастни по опазване природата. Има представи за училището клас стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни ученика. Има конкрет представа за новата си социал роля ученик. Демонстрира все по-голяма независимост и увереност в действия и поведение. Има представа за многообразието от растителни и животински видове. Има представа за промените в поведението някои животни през позвателта книжка, с. 49, мозъч атака Какво би стало, ако всички живи същества бяха глухи?, игри: Какво зем за животите, Аз съм писател, енциклопедии, презентации, снимки различни животни диви и домашни позвателта книжка, с. 50, игри: Нашата улица, Пътен зк ; училището добрия вълшебник пешеходни и велосипедни правила, игри: На улицата, Полиция, Транспортни съоръжения подлез, длез, мост позвателта книжка, с. 51, художествени и музикални произведения за пролетните празници, снимков и видео материал позвателта книжка, с , СЛЗ Край реката, снимков и видео материал по темата изгледи от различни селени места позвателта книжка, с. 54, стайни саксийни растения, снимков и видео материал по темата, елементарен опит Да засадим цвете позвателта книжка, с. 55, СЛЗ Излет, игра Да почистим полята, (двора), подходящи текстове за ролята опазването природта среда за живота хората позвателта книжка, с. 56, снимки, донесени от децата, техните родители, баби и дядовци като ученици, снимки сградите различни училища, различни играчки, снимки стари училища, СЛЗ На зелено училище позвателта книжка, с. 57, игри: Здравей, училище!, Един ден в училището, ученически пособия, художествени текстове за училището и първокласниците позвателта книжка, с. 58, подходящи текстов и илюстративен материал по темата, рисунки и картини, информация за Деня Земята, енциклопедии, мозъч атака Как ще изглеждат шите селени места, ако динозаврите бяха още живи? 76

9 IV/31. СОО, 61. Зм и мога (проследяване СОО, 62. Зм и мога (проследяване IV/32. СПНО 63. Зм и мога (проследяване КНЦ, 64. Зм и мога (проследяване V/33. СОО, 65. Един ден ученика СПНО 66. Довиждане, пролет! Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Избира игрови действия съобразно особеностите играчките, предметите за игра и игровата ситуация. Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава. Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване правила, когато е улицата, в заведението за хранене, мястото за отдих, мястото за развлечение. Сравнява състояние здраве и болест. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита строението им и свързва това строение с причини, които го пораждат. Изразява своето право избор и инициатива сред другите. Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения. Разпозва професии от различни области и тяхното зчение за живота хората строителство, сигурност, обществен транспорт и др. Има представа за промените в поведението някои животни в Разбира потребностите и промените растенията през Назовава поне едно условие за живот и развитие растенията. Назовава лични, официални и циолни празници, местни обичаи и Разпозва циолния химн и реагира, като изразява циол гордост и отдава почит. Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни). Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения. Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита строението им и свързва това строение с причини, които го пораждат. Има представи за училището клас стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни ученика. Има представи за училището клас стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни ученика. Има конкрет представа за социалта роля ученик. Демонстрира все по-голяма независимост и увереност. промени в сезо/местността. позвателта книжка, с. 59, цветни моливи позвателта книжка, с. 60, цветни моливи позвателта книжка, с. 61, цветни моливи позвателта книжка, с , цветни моливи позвателта книжка, с. 64, картинен материал с дейностите, свързани с дневния режим детето, снимки училищ сграда, изглед класните стаи, пособия ученика, СЛЗ Случка в парка, Сън, игра Един ден в училището позвателта книжка, с. 65, СЛЗ Вредни ли са тези растения?, Градир, ализ ситуация Убийци дървета, Да почисти, който го е правил, Как да помогнем?, текстове, снимки, рисунки деца по темата 77

10 V/34. СПНО 67. Водата в природата живот във водата V/35. СОО, СПНО КНЦ май празникът буквите 69. Робинзониада СОО, 70. Какво е нужно ученика V/36. СОО, 71. Моите права и задължения СОО 72. Сбогом, моя любима детска гради! Очаквани резултати, които детето трябва да постигне в края детската гради Има представа за промените в поведението някои животни в Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (24 май Ден българската просвета и култура и славянската писменост). Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения. Обяснява природозащитта дейност човека и грижите за чиста природ среда. Умее да търси и мира помощ, когато има нужда от нея. Има представи за училището клас стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни ученика. Има конкрет представа за социалта роля ученик. Демонстрира все по-голяма независимост и увереност в действията и поведението си. Демонстрира все по-голяма независимост и увереност в поведението и действията си. Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите другите. Изразява своето право избор и инициатива сред другите. Описва отношение и поведение възрастни и деца, които рушават правата. Партнира учителя и си сътрудничи с връстниците си. Взаимодейства с възрастни и връстници с желание, като отчита строението им и свързва това строение с причините, които го пораждат. позвателта книжка, с. 66, Край реката, В. Сутеев, елементарни опити Научи яйцето да плува, Да си правим пипета, Не всичко, което оцветява водата, е безвредно!, създаване геологичен модел водата земята, помагало Безопасно поведение при бедствия, игра Кой не може без водоем? позвателта книжка, с. 67, химн Кирил и Методий, портретите им, цветя, подходящи художествени текстове, изображения състезание, ализ ситуации позвателта книжка, с. 64, подходящи художествени текстове и снимки или картини и рисунки за училището, за учителите, за първокласниците, ученически пособия, учебници, тетрадки и др. позвателта книжка, с. 68, опорни картини тема Игрите децата провеждане беседа по темата за правата и отговорностите децата, Хартата за правата децата, игри: Вълшебните думи, Ръкавички позвателта книжка, с. 69, СЛЗ Ема в детската гради, организиране забавление за децата, текстове и рисунки теми за ваканцията 78

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ(Име, УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ за ЧАС НА КЛАСА за 2018/2019 учебна година I клас първи учебен

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I тично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група IX/1. Български език и литература СР Живея в България Математика РФ Хвърчило от геометрични фигури

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за де ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за IV подготвителна група (6-7 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03

Уч. сед м. 1 2 дата Тема на урочната единица Зелено и чисто училище. Моят безопасен път до училище Права, задължения и отговорности 3 03 Уч. сед м. 1 2 дата 19.09. Тема на урочната еднца Зелено чсто учлще. Моят безопасен път до учлще 26.09. Права, задълженя отговорност 3 03.10. 4 10.10. 5 17.10. 6 24.10. 7 Урочна еднца за Компетентност

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ О Б Щ И Н С К А А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 6 3 6 2, с. С т а м б о л о в о, о б л а с т Х а с к о в о т е л. 0 3 7 2 1 / 2 2 3 4 ; т е л / ф а к с 0 3 7 2 1 / 2 4 6 3 e - m a i l : k m e t _ s t a m b o

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, живеещи в чужбина, за учебната 2016/2017 г., съгласно

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg УТВЪРДИЛ: Директор: Пепа Пенчева ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2013/2014 През учебната 2013-2014 преподавателите по изобразително изкуство участваха в следните дейности : 1.Участие в проекти.

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Общежитието- зелен дом за ученика? Когато чуем думата "общежитие" в повечето случаи си представяме мизерия и хаос. Може ли обаче, ученическото общежит

Общежитието- зелен дом за ученика? Когато чуем думата общежитие в повечето случаи си представяме мизерия и хаос. Може ли обаче, ученическото общежит Общежитието- зелен дом за ученика? Когато чуем думата "общежитие" в повечето случаи си представяме мизерия и хаос. Може ли обаче, ученическото общежитие да бъде уютен втори дом учащите в друго населено

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно