:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

Размер: px
Започни от страница:

Download ":;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~"

Препис

1 :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~ ~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t? f. - / :.. 2 '1 1~... Разрешение N9 е<х... ~... нфузионен разтвор Prostavasin 20 micrograms powder for д;..;,~'itl.fo i/ejвf.иsion... /..... Алпростадил (Aiprostadil) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да да приемате това лекарство, тьй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява Проставазин и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Проставазин 3. Как да използвате Проставазин 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Проставазин 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Проставазив и за какво се използва Проставазин 20 микрограма прах за инфузионен разтвор е от групата на съдаразширяващите лекарства. Проставазин съдържа активното вещество алпростадил, което е близко до естествено съдържащият се в човешкото тяло простагландин El. Проставазин разширява кръвоносните съдове, така че кръвта по-лесно да преминава в краката. Проставазин се използва за лечение на хронична оклузивна болест- _ III и IV стадий (класификация на Fontaine) при пациенти, които не са подходящи за реваскуларизация или при които реваскуларизацията е била неуспешна. 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Проставазив Не използвайте Проставазив ако сте алергични (свъръхчувствителни) към алпростадил или към някоя от останалите съставки на Проставазин ако имате или сте имали сериозно заболяване на сърцето ако имате или сте имали белодробен оток (вода в дробовете и трудност при дишане) ако имате или сте имали сериозно заболяване на белия дроб ако имате кървяща язва на стомаха или дванадесетопръстника, както и състояния~-- -"' свързани със склонност към кървене ~~~у.\\ия по :::-...~ ако сте бременна или кърмете ~~~.. -1~ ~~ $ '#{:+J ~ 11 ~ ' "~: ~ \ ::!:..;;. - {~/ '~~. ;j;~ ) ~! 1 ~~~~~~;} -;~~~ ~... --~

2 Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Проставазин. Проставазия трябва да се прилага от лекар, с опит в този вид лечение, в болница или на място, където ако се наложи, има условия за извършване изследвания на сърцето, кръвното налягане и кръвта. Ако сте с нарушена бъбречна дейност ще е необходимо специално внимание при употребата на Проставазин. Деца и юноши Няма информация за приложението на Проставазин при деца и юноши Други лекарства и Проставазин Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е особено важно ако приемате лекарства за високо кръвно налягане, ако сте с повишен риск за кървене или приемате лекарства поради повишено съсирване на кръвта. Проставазин с храна, напитки и алкохол Няма информация за приложението на Проставазия с храна, напитки и алкохол. Бременност, кърмене и фертолитет Проставазия не трябва да се използва жени или кърмещи майки. при жени, които е възможно да забременеят, бременни Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Шофиране и работа с машини Проставазия повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини. Важна информация относно някои от съставките на Проставазин Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт. 3. Как да използвате Проставазин Винаги използвайте Проставазин точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Проставазия се прилага в клиника или болница само от лекари с опит в лечението на съдови заболявания. Дозировка Интравенозно пршюжение Възможно е приложението на 2 ампули Проставазин (40 микрограма алпростадил) дневно или 3 ампули (60 микрограма алпростадил) два пъти веднъж дневно. Съдържанието на ампулите се разтваря в ml физиологичен разтвор. Дневна доза се прилага за период от около два часа. ~~-- :::;:..., / '\)\W'Я По ~ Интраартериално приложение ~.IJ~'% :---. Съдържанието на 1 ампула Проставазин (20 микрограма алпростадил) се разтвар ~> fffo ~ '~ физиологичен разтвор. В този случай се прилага по-ниска доза от 1 О или 20 мик ~S\':f;-";;[;(! ~ \ \ \ "c:.э't; '/rfi< ::: J t?<'c ~~ь/, )> : J.;1:}-_~;,.I.;~J. c_;.: / ; ' \ D 1 ' ~{' ' -.j<.,;;р~' '1< /. ' \~\ ~;~_ \~i)t;~~~~ :~:' ' / ci::" ;/ \..;ry- ' 2.,...,.,~_ /j \:~. " ~~ /._.:~ ~--. : <~\ ' : _,._j '~~~~;/

3 Дневна доза се прилага за период от около един-два часа веднъж дневно. Ако вливането става през постоянен катетър, в зависимост от състоянието на пациента, дозировката е О, 1-0,6 ng/kg телесно тегло за минута в продължение на 12 часа (съответно равняващо се на 1;4 до 1 Y:z ампули). Употреба при деца и юноши Няма конкретна информация за употребата на Проставазин при деца и юноши. Как трябва да приемате Проставазии Проставазин обикновено се прилага като интравенозна система, което позволява продължително вливане на лекарството във вената. Може да се използва и инфузиоина помпа, която изпомпва лекарството във вената с точно контролирана скорост. Проставазин може да се приложи и като артериална инфузия с помощта на инфузиона помпа. Продължителност на лечението с Проставазив Продължителността на лечението не трябва да надвишава 3-4 седмици. Вашият лекар ще реши колко Проставазин е необходим и кой е най-подходящия за приложение начин. Ако сте приели повече от необходимата доза Проставазин: Ако Ви е приложено много повече от необходимата доза Проставазин, това може да понижи кръвното налягане, което да доведе до ускоряване на сърдечния пулс (тахикардия). Възможно е да припаднете, да изглеждате бледи, да се потите, да ви се гади и повръща. Вената, в която е инжектиран Проставазин може да стане болезнена, червена и подута. Ако тези симптоми се появят, инфузията може да се наложи да се спре. Ако сте в легнало положение и сте с ниско кръвно налягане, ще Ви бъдат повдигнати краката. Ако тези ефекти продължат, ще Ви бъдат направени и.зследвания на сърцето и ако е необходимо, може да Ви се назначат лекарства за сърцето. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Чести: може да засегат 1 до 1 О на 1 ОО пациенти главоболие зачервяване оток зачервяване на лицето болка след интраартериално приложение: приятно затопляне на ръцете и краката, напрегнатост, подуване и изтръпване Не чести: може да засегат до 1 на 1 ОО пациенти намаляване на сиетоличното кръвно налягане тахикардия (ускорен сърдечен ритъм) ангина пекторис (гръдна болка) диария гадене повръщане

4 алергични реакции (кожен обрив, болки в ставите, повишена температура, изпотяване, студени тръпки) след интравенозно приложение: приятно затопляне на ръцете и краката, напрегнатост, подуване и изтръпване Редки: може да засегнат до 1 на 1000 души тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцитите в резултат на кървене) левкопения (понижаване на броя на левкоцитите) левкоцитоза (повишаване на броя на левкоцитите) състояния на обърканост конвулсии с мозъчен произход нарушения на сърдечния ритъм двукамерна сърдечна недостатъчност (обхващаща двете страни на сърцето) белодробен оток абиармни стойности на чернодробните ензими Много редки: може да засегнат до 1 на души тежки алергични реакции С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата възпаление на вените на мястото на инжектиране мозъчно-съдов инцидент инфаркт на миокарда дисфония (нарушено възпроизвеждане на звуци чрез гласовия апарат) Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. 5. Как да съхранявате Проставазив Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и ампулата след "Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.. Да се съхранява при температура под 25 С. Да се съхранява в оригиналната опаковка. Инфузионният разтвор трябва да се приготви непосредствено преди приложение. Престояли над 12 часа инфузиоиии разтвори трябва да бъдат изхвърлени. Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Проставазив Активното вещество е алпростадил. алпростадил. Другите съставки са: алфадекс, лактоза. Една ампула с 48,2 mg прах съдържа 20 микрограма Как изглежда Проставазив и какво съдържа опаковката Проставазин 20 микрограма прах за инфузионен разтвор е бял прах. Проставазин се предлага в опаковки, съдържащи 15 ампули по 5 ml.

5 Притежател на разрешението за употреба и производител UCB Pharma GmbH, Alfred Nobel Str. 1 О, Monheim, Германия За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Ю СИ БИ България ЕООД тел.: (02) 962 ЗО 49 Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2012

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Pravastatin

Pravastatin Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за потребителя Пантопразол - Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Pantoprazole - Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion (Пантопразол/

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: Информация за пациента Оксалиплатин-Чайкафарма 100 mg прах за инфузионен разтвор Oxaliplatin-Tchaikapharma 100 mg powder for solution for infusion (Оксалиплатин/Oxaliplatin) Прочетете

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Бизор 10 mg таблетки / Bisor 10 mg tablets (Бисопрололов фумарат / Bisoprolol fumarate) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Алонзап ODT 5 mg, таблетки, диспергиращи се в устата / Alonzap ODT 5 mg orodispersible tablets Алонзап ODT 10 mg, таблетки, диспергиращи се в устата/ Alonzap ODT 10

Подробно

][][#][[/

][][#][[/ Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Кордакер 20 mg таблетки Cordacare 20 mg tablets (лизиноприл като лизиноприл дихидрат/ lisinopril as lisinopril dihydrate) Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Б

Б Б. ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЕТРОФЕМИН 2,5 mg филмирани таблетки LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Летрозол / Letrozole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app Листовка: информация за пациента Пантопразол Кrka 40 mg стомашно-устойчиви таблетки Пантопразол Pantoprazol Кrka 40 mg gastro-resistant tablets Pantoprazole Прочетете внимателно тази листовка, преди да

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно