ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aik

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aik"

Препис

1 ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aika B ulgaria Sq., V e lik o T u rn o v o, BULGARIA , f a x m vt.bia -bg.com ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма Региони в растеж по обособени позиции : Обособена позиция 1 - Реконструкция и модернизация на Д Г Ален мак ; Обособена позиция 2 - Реконструкция и модернизация на Д Г Рада Войвода ; Обособена позиция 3 - Реконструкция на СУ Владимир Комаров ; Обособена позиция 4 - Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ Г. С. Раковски и Спортно училище - Велико Търново ; Обособена позиция 5 - Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Д Г Пролет, открита с Решение РД от дата г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID и Обявление за поръчка с ID , и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД от г. на Кмета на Община Велико Търново с ID , заведена под уникален номер в РОП Във връзка с получени запитвания, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните отговори: За Обособена позиция 3 - Реконструкция на СУ Владимир Комаров Въпрос 1: На чертеж 6 от част Архитектурна дюшемето във физкултурния салон е предвидено за циклени. Позиция 36 от КС - Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с износоустойчив лак, вкл. конструкция и всички консумативи - за къде е предвидено да се изпълнява? Отговор: На чертеж 6 от част Архитектурна дюшемето в таблицата за помещение 38 е предвидено ново дюшеме, а под таблицата е пояснено, че освен доставка и монтаж на новото дюшеме, се предвижда неговото циклене и лакиране, което е в съответствие с Позиция 36 от КС - Доставка и полагане дървена спортна настилка с дебелина минимум 14 мм, лакирана с износоустойчив лак, вкл. конструкция и всички консумативи Въпрос 2: Позиция 53 от КС - Доставка и монтаж хетерогенна износоустойчива, антибактериална РУС настилка по безфугова технология и Позиция 54 от КС - Доставка и монтаж первази за РУС настилка не ги намираме в представения проект. Къде е предвидено да се изпълняват? Отговор: Винилова настилка се предвижда на първи етаж: Корпус А - стая 106 ( S 5 S ) W 7 ^ л и с К ^ та Intertek ISO 9001:2008 Сертификат N Q IS :2004 Сертификат N ISO 27001:2005 Сертификат N Община - приятел на детето \. в unicef<&

2 Корпуси Б, В, Г и Е - лекарски кабинет (стая 114), медицински персонал (стая 112, стая 110 и стая 109 Въпрос 3: Позиции 104, 112, 116, 121 и 124 от КС се отнасят за доставка на дограма. В представения за остойностяване образец Obrazec N 4.3. KSS 0Р_3 _SU_ Vladimir_Komarov количествата са различни от записаните в спецификациите към проекта. Къде ще се монтират допълнителните за проекта количества? Отговор: В количествената сметка част архитектурна и представения за остойностяване образец N 4.3. Позиции 104, 112, 116, 121 и 124 са еднакви. Участниците следва да оферират по посоченото в тях количество. Въпрос 4: Позиции от 288 до 290 от КС - Полагане на саморазливна каучукова настилка 30 мм (грунд, 20 мм SBR, 10 мм едноцветен EPDM, запечатващ слой,) в различни цветове са с обща площ 2048м2. Новопроектираните игрища в проекта са с размери 59,1м на 26,63м, което е 1574м2. Къде ще се монтират допълнителните за проекта количества? Отговор: Допълнителните количества каучукова настилка ще се монтират в прилежащата на игрищата зона. Въпрос 5: В позиции от 207 до 211 раздел Ремонт Ограда от КС е записано, че ще се изпълнява по архитектурен детайл. Не намираме такъв в предоставения проект. Ще може ли са се запознаем с тези архитектурни детайли на етап офериране? Отговор: Не е правен архитектурен детайл на съществуващата ограда - всеки от участниците може да се запознае със съществуващите огради на място. Въпрос 6: За позиция 99 от КС -,,Декорация вертикални щрангове отопление ще предоставите ли техническа спецификация или друго пояснение, за да може да се формира коректна анализна цена? Отговор: Да се разбира облицовка на вертикалните щрангове с гипсокартон с декоративни решетки за ревизия. Въпрос 7: За позиция 539 от КС - Доставка и монтаж на съдомиална машина ще предоставите ли техническа спецификация или друго пояснение, за да може да се формира коректна анализна цена? Отговор: Съдомиялна машина, 15 комплекта, 8 програми, Клас А+++,- с дренажна помпа (едностенна) Отвор на вратата със система за безопасност Корпус от висококачествена неръждаема стомана Мощност: 4,9 kw Електрическо свързване: 400 V / 3 N / 50 Hz Размери Ш х Д х В: 565 х 610 х 825 mm кошница универсална, кошница за чинии, кош за прибори Въпрос 8: Позиция 490 от КС - Доставка и монтаж на водомер 3 м3//час - за къде е предвидено да се монтира?

3 Отговор: Допусната е техническа грешка /изпусната е нулата/. Водомера е 30 м3/час за противопожарните водни количества. Посочен е на чертеж 1, ситуация, детайл на водомерноарматурния възел част ВиК. Въпрос 9: Позиция 491 от КС Доставка и монтаж на водомер 5 мз/час единият брой е предвиден за фитнеса - за къде е предвидено да се монтира втория брой. Отговор: Вторият водомер е за работилницата в сутерена на корпус Д, чертеж 11 част ВиК. За Обособена позиция 1 - Реконструкция и модернизация на ДГ Ален мак Въпрос 1: В приложение 3.1. Техническо описание на материалите и оборудването.. е записано 3 Антибактериален геофилц с плътност 300g/m2, за стените и пода на басейна В КСС има следните позиции: 1.3. РЕМОНТ БАСЕЙН 24 Обработване на стените и дъното с дезинфекционен антибактериален препарат 25 Полагане на обработен антибактериален геофилц с плътност 300g/m2, за стените и пода m m От описанието в КСС предполагаме, че геофилцът, за да бъде антибактериален, е обработен - дезинфекциран с антибактериален препарат от бъдещия изпълнител, а не е закупен като краен готов продукт. От друга страна, при направени запитвания до производители, ни беше отговорено, че не им е известно да съществува антибактериален геофилц. Също така ни беше разяснено, че продуктът геофилц е всъщност геотекстил (иглонабит, нетъкан). Наименованието геофилц е остаряло, идва от немски език и се е използвало до преди години, когато след хармонизиране с европейските норми е въведено наименованието от английски език геотекстил. Моля за разяснение ще приемете ли документи за геотекстил, който е едно и също нещо с геофилц, и че сам по себе си геофилцът/геотекстил не е антибактериален, а се обработва допълнително с дезинфекционен антибактериален препарат. Отговор: За т. 25 да се разбира геотекстил, който ще се положи след допълнително обработване с дезинфекционен антибактериален препарат. Въпрос 2: В приложение 3.1. Техническо описание на материалите и оборудването.. е записано 5 Вътрешни алуминиеви врати По спецификация По КСС дограма II.1 Врати-доставка и монтаж Вътрешна еднокрила плътна врата 90/200 см от алуминиеви профили Вътрешна еднокрила плътна врата 80/200 см от алуминиеви профили бр 4.00

4 51 Вътрешна еднокрила плътна врата 70/200 см от алуминиеви профили 52 Вътрешна еднокрила остъклена врата 100/200 см в от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване бр Вътрешна еднокрила остъклена врата 90/200 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с E I90 бр В спецификацията не пише. че вратата е от алуминиеви профили Вътрешна еднокрила плътна врата 80/200 см от алуминиеви профили, димоуплътнена, самозатваряща се, с E I90 Вътрешна еднокрила плътна метална врата (към котелно), димоуплътнена, самозатваряща се врата 80/200 см, с E I90 Вътрешна двукрила остъклена врата 155/210 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с E I90 бр 1.00 бр 6.00 В спецификацията не пише. че вратата е от алуминиеви профили В спег^фикацията не пише. че вратата е от алуминиеви профили За позиции 53, 54, 56 в КСС пише, че са от алуминиеви профили със стъклопакет, но в Спецификация на дограма от проекта не е упоменато, че същите са от алуминиеви профили. Същевременно за тези врати се изисква да са и пожароустойчиви с EI 90, но за стъклопакета изискването е да бъде стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, а не от пожароустойчиво стъкло. Това възпрепятства издаването на документ за пожароустойчивост E I 90. Моля да се уточни за врати позиции 53, 54, 56 от какъв материал са - алуминиеви ли са или не, ако са алуминиеви, могат ли да са пожароустойчиви и с какви стъкла. Отговор: По КСС II Врати-доставка и монтаж Вътрешна еднокрила остъклена врата 90/200 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с E I90 Вътрешна еднокрила плътна врата 80/200 см от алуминиеви профили, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90 Вътрешна двукрила остъклена врата 155/210 см от алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се, с EI 90 бр бр 6.00 По спецификация дограма В приложение 3.1 е допусната грешка - вратата трябва да е метална, плътна, с EI 90 В приложение 3.1 е допусната грешка - вратата трябва да е метална, плътна, с EI 90 В спецификацията и в КС е допусната грешка - вратата е с алуминиеви профили стъклопакет, със стъкло, осигурено срещу разпадане и разчупване, димоуплътнена, самозатваряща се (без изискване за ЕГ)

5 Въпрос 3: В приложение 3.1. Техническо описание на материалите и оборудването.. и в КСС е записано: Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж: чрез термично стопяване, като мембраната се полага свободно в областта на холкера, за да се осигури аванс при топлинни разширения или при поява на движение във връзката стена-плоча Записано е, че рулата са с широчина 1,5мм. Моля да потвърдите мерната единица. Отговор: Следва да се има предвид - ширина на рулата min 1,5м. Въпрос 4: В приложение 3.1. Техническо описание на материалите и оборудването.. и в КСС е записано: Доставка и монтаж; на тротоарна настилка паве 23.8/12.1/6 см цвят Сахара Моля да се покаже цветът и формата на паветата, тъй като не са показани в проекта. При проучване на пазара установихме, че цветовете, в които се произвеждат паветата са сиви, жълти, червени, много рядко зелени. Може ли да се приеме, че жълтите павета са цвят Сахара", тъй като право на производителите е да дадат име Сахара на жълтия цвят. Също така, размерите 23.8/12.7/6 см. има при отделни производители, значително отдалечени от гр. Велико Търново. Паветата с точно размер 23.8/12.7/6 см. по форма са вълна или тип уни Моля за отговор това ли е формата на паветата. Могат ли да бъдат с близки размери до посочените, каквито се предлагат от различните производители, например 24/12/6 см., 25/13.4/6 см., 24/10.5/6 см., 20/12/6 см. и пр.? Отговор: Размерите са ориентировъчни. Може паветата да бъдат с близки размери до посочените. Въпрос 5: В КСС в РЕМОНТИ ПО ПОДОВЕ е записано Доставка и монтаж еластична подложка за 16 ламиниран паркет м Доставка и монтаж ламиниран паркет м Моля да потвърдите това ли е мерната единица. Отговор: Мерната единица е м2

6 Въпрос 6: В КСС във ВЪТРЕШЕН ДВОР Доставка и монтаж на бетонни павета 10/10/6 керемиденочервен цвят Доставка и монтаж на бетонни павета 10/10/6 пясъчножълт цвят m m Моля да потвърдите това ли е мерната единица. Отговор: Мерната единица е м2 Въпрос 7: В КСС по ЧАСТ ЕЛЕКТРО е записано Доставка и монтаж на аплик стенен, к-кт с 289 лампа 6.10W, IP54 бр Доставка и монтаж на плафонера за монтао таван IP 54, к-кт с ЛЕД лампа 4, 6, 14W бр Колко W са лампите? Отговор: За позиция 289 да се приеме 10W За позиция 289 да се приеме 14W С уважение, ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ U AI Кмет на Община Велико Търново

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОБЕКТ: РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА ФАЗА :

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Сигма Батак Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина

Сигма Батак Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина 2017 Съдържание ЗА НАС 02 ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 08 МОДЕЛИ ЛАМПЕРИЯ 10 Ние сме семейна фирма основана през 1993 г. в град Батак, с над 20 годишни

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Raziasnenie_3PP

Raziasnenie_3PP РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО: Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на автомобилни гуми - Рамково споразумение открита с решение на възложителя 20/05.03.2015 г.

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

На вниманието на полк

На вниманието на полк ПРИЛОЖЕНИЕ 1-А Схеми и размери на дограмата към ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (сграда 56 ЩАБ във ВР 1589 Смолян) 1. Преди изпълнение на доставката, изпълнителят на обществената поръчка да извърши оглед на място

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

НОВ АСПЕКТ ООД ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов

НОВ АСПЕКТ ООД   ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за пов НОВ АСПЕКТ ООД office@nov-aspekt.eu www.nov-aspekt.eu ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ Захватни и повдигащи съоръжения Щипки/Клещи Верижни щипки за повдигане и транспорт на вертикални тръби, пръстени и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива.

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. 1. 2. 3. 4. Разгледайте съдържанието на приложения основен пакет. Той включва необходимите

Подробно