Артикул

Размер: px
Започни от страница:

Download "Артикул"

Препис

1 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I Охладителна мощност kw Отоплителна мощност kw Дебит m 3 /h Скорости на вентилатор r/min 650/560/530/480/ 430/370/ /650/600/550/ 500/450/ /800/720/650/ 580/530/410 Мощност на вентилатор W Ток на вентилатор A Тип / брой вентилатори r/min центробежен / 1 центробежен / 1 центробежен / 1 Мощност на вентилатор W 50 Диаметър x дължина на вентилатор mm Ø370 x 80 Ø370 x 80 Ø370 x 80 Изпарител алуминий / мед алуминий / мед алуминий / мед Диаметър на тръбни връзки mm Ø7 Ø7 Ø7 Предпазител А PCB 3.15A PCB 3.15A PCB 3.15A Шумово ниво db(a) 42/40/36/34/32/31/30 45/42/38/37/35/32/31 50/48/44/43/41/40/39 Звукова мощност db(a) 52/50/46/44/42/41/40 55/52/48/47/45/42/41 60/58/54/53/51/50/49 Размери (широчина x височина x дълбочина) mm 700 x 600 x x 600 x x 600 x 215 Размери на опаковка (широчина x височина x дълбочина) m 3 /h 788 x 697 x x 697 x x 697 x 283 Диаметър - течна фаза mm Ø6.35 Ø6.35 Ø6.35 Диаметър - газова фаза mm Ø9.52 Ø9.52 Ø12.70 Нетно / брутно тегло kg 15 / / / Шумови характеристики

2 4. Размери и разстояния при монтаж

3 4.1. Избор на място за монтаж Вътрешно тяло: Вътрешното тяло трябва да се монтира на място, където: са спазени изискванията на производителя пред отворите за въздух не са поставени препятствия кознолата не е изложена на пряка слънчева светлина няма източник на пари на машинно масло студеният (топлият) въздух циркулира свободно в помещението конзолата не е разположена в близост до флуоресцентни лампи с електромагнитно запалване, тъй като могат да скъсят експлоатационния период на дистанционното управление конзолата се намира на поне 1 м разстояние от телевизионни и радио приемници (може да предизвика смущения в картината / звука) 4.2. Позиции за монтаж на вътрешно тяло

4 5. Управление 5.1. Работа с дистанционното управление 1. ON/OFF Натиснете бутона ON/OFF за да включите или изключите климатика 2. - : Намаляване на стойността на зададената температура 3. + : Увеличаване на стойността на зададената температура 4. MODE Избиране на работен режим: AUTO (Автоматичен), COOL (Охлаждане), DRY (Изсушаване), FAN (Вентилация), HEAT (Отопление) 5. FAN Задаване на скорост на вентилатора 6. SWING Задаване на ъгъл на завъртане на жалузите 7. I FEEL (стр. 8) 8. / Задаване на функции HEALTH и AIR 9. SLEEP (стр. 9) 10. TEMP (стр. 9) 11. QUIET Задаване на функция за безшумна работа 12. CLOCK Настройване на часовник 13. T-ON/T-OFF Задаване на таймер за автоматично включване 14. TURBO 15. LIGHT Включване/изключване на осветлението на панела 16. X-FAN

5 1. ON/OFF (Вкл./Изкл/): Натиснете бутона, за да включите/изключите климатика : Натиснете бутона, за да намалите стойността на зададената температура. Ако натиснете и задържите за 2 секунди, стойността на температурата се променя по-бързо. В режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН), не е възможно задаване на температура : Натиснете бутона, за да увеличите стойността на зададената температура. Ако натиснете и задържите за 2 секунди, стойността на температурата се променя по-бързо. В режим AUTO (АВТОМАТИЧЕН), не е възможно задаване на температура. 4. MODE (Работен режим): С всяко натискане на този бутон се избира работен режим от следната последователност: С включването на климатика работният режим по подразбиране е AUTO (АВТОМАТИЧЕН). В режим AUTO зададената температура не се показва на дисплея, и машината автоматично избира работни параметри в зависимост от температурата в помещението. 5. FAN (Вентилация): С натискането на този бутон се задава скоростта на вентилатора, като стойността се променя в следната последователност: 6. SWING (Задаване на ъгъл на завъртане на жалузите): С всяко натискане на този бутон се променя режима на въртене на жалузите, като последователността им е следната: Дистанционното управление е универсално. Ако изпратите към него която и да е от командите, или, машината ще изпълни командата като. Символът показва, че ламелите се завъртат в реда:.

6 7. I FEEL: С този бутон се включва функцията I FEEL. Когато този режим работи, стойността на зададената температура на въздуха се определя в зависимост от датчик в дистанционното управление. 8. / С този бутон се включват функции ЙОНИЗАЦИЯ / ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. Натиснете бутона веднъж, за да активирате функция ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. На дисплея ще се появи само символът. Натиснете бутона още веднъж, за да активирате едновременно и двете функции ЙОНИЗАЦИЯ и ПРЕСЕН ВЪЗДУХ. На дисплея ще се появят символите и. Натиснете бутона още веднъж, за да изключите едновременно и двата режима. Натиснете бутона за четвърти път, за да стартирате само функция ЙОНИЗАЦИЯ. На дисплея ще се появи само символът. 9. SLEEP: Натиснете този бутон, за да превключите между някоя от няколкото SLEEP функции: Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 1 ( ), или да отмените SLEEP режима. По подразбиране режимът SLEEP не е активен. Режим Sleep 1 се характеризира със следните параметри: В режими на охлаждане и изсушаване, след като системата е работила в режим SLEEP за един час, стойността на зададената температура ще се повиши с 1 C, след като системата е работила в режим SLEEP за два часа, стойността на зададената температура ще се повиши с 2 C, а след което системата ще продължи да работи с тази стойност. В режим на Отопление, след като системата е работила в режим SLEEP за един час, стойността на зададената температура ще се понижи с 1 C, а след като системата е работила в режим SLEEP за два часа, стойността на зададената температура ще се понижи с 2 C, след което системата ще продължи да работи с тази стойност. Режим Sleep 2 се характеризира със следните параметри: климатичната система ще работи в съответствие с предварително зададени температурни криви. Режим Sleep 3 се характеризира със следните параметри: температурна крива, която се задава по следния начин: (1) В режим Sleep 3 натиснете и задръжте бутона TURBO, дистанционното управление ще влезе в режим на индивидуално задаване на SLEEP режим, като на дисплея ще се покаже 1 hour, а в областта за задаване на стойност на температура ще започне да премигва съответната стойност от последната зададена крива (При първото задаване ще се появи стойността от първоначално зададената фабрично крива); (2) С използването на бутоните + и - може да променяте съответната стойност на задаваната температура, след което можете да я потвърдите с натискането на бутона TURBO; (3) През това време 1hour ще се увеличи автоматично в позицията timer на дисплея на дистанционното управление (на 2hours или 3hours или 8hours ), в областта за задаване на температурата 88 ще започне да премигва стойността на последната зададена крива за нея; (4) Повторете горните стъпки (2) ~ (3) докато зададете стойност и на 8hours и температурната и крива. След това дистанционното управление ще се върне към показване на нормален timer дисплей, а областта за задаване на температурата 88 ще се върне към показване на зададената стойност на температурата;

7 В този режим може и да се визуализира зададената температурна крива за SLEEP режим, без да се променя. За да направите това, влезте в режима за задаване на температурни криви, не променяйте стойността на задаваната температура и натиснете директно бутона TURBO за потвърждение. Забележка: Ако по време на задаване или визуализиране на индивидуална температурната крива не бъде натиснат нито един бутон в рамките на 10 секунди, системата автоматично ще излезе от това меню и ще се върне към показване на дисплея на зададената стойност на температурата. Това ще стане и при натискане на някой от бутоните ON/OFF, MODE, TIMER или SLEEP. 10. TEMP: С всяко натискане на този бутон на дисплея ще се изредят следните символи: (зададена температура), (температура в помещението), (температура извън помещението), и празно поле. Символът не се показва по подразбиране. При работа с бутона TEMP, в това поле винаги се показва зададената температура. 11. Режим QUIET (Безшумен) Натиснете този бутон за да включите режим Auto Quiet (на дисплея ще се появи сивмолът ). При включване на системата по подразбиране е изключения режим QUIET (на дисплея не се показва символът ). Забележка: Функцията QUIET не може да се включва в режими FAN (Вентилация) и DRY (Изсушаване). В режим QUIET на дисплея не се показва скоростта на вентилатора. 12. CLOCK (Часовник): Натиснете бутона CLOCK, и на дисплея ще започне да мига символът. В рамките на следващите 5 секунди, с натискането на бутоните + и -, можете да задавате стойност на текущото време на часовника. Натискането и задържането на бутона за 2 секунди увеличава или намалява стойността първоначално с 1 минута на всеки 0.5 секунди и след това с 10 минути на всеки 0.5 секунди. По време на мигането на символа след задаване на настройката, натиснете отново бутона CLOCK за да потвърдите, след което на дисплея ще се се появи статичен символ. 13. T-ON / T-OFF (Таймер за автоматично включване/изключване): Натиснете бутон T-ON, за да активирате таймера за автоматично включване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново. След натискането на този бутон, на дисплея се показва символа и започва да премигва ON. За време за стартиране по подразбиране се показва 00:00. Задайте стойност като използвате бутоните + и -. Нормалното натискане на всеки от двата бутона променя стойността на времето с 1 минута. Натискането и задържането на бутона променя бързо стойността с 1 минута и след това с 10 минути. До 5 секунди след задаване на стойност, натиснете отново T-ON, за да потвърдите. Натиснете бутона T-OFF, за да активирате таймера за автоматично изключване. За да деактивирате програмата, натиснете бутона отново. Задаването на стойност става по същия начин като при T-ON.

8 14. TURBO: С този бутона се активира/деактивира функцията TURBO, при която климатикът достига зададената температура за най-кратко време. В режим COOL (Охлаждане) климатикът ще духа много охладен въздух при висока скорост на вентилатора. В режим HEAT (Отопление) климатикът ще духа много топъл въздух при висока скорост на вентилатора. 15. LIGHT (Осветление на дисплея): Натиснете този бутон, за да включите осветлението на дисплея, и отново, за да го изключите. При включена функция, на дисплея ще се появи символът. 16. X-FAN: С натискането на бутона X-FAN в режим COOL или DRY, на дисплея ще се покаже символът и вентилаторът ще продължи да работи за 10 минути за да изсуши вътрешното тяло дори и след изключване на климатика. При включване на климатика, този режим е изключен по подразбиране. Не е достъпен в режими AUTO, FAN и HEAT. 17. Комбинация на бутони + и - Натиснете едновременно двата бутона, за да заключите или отключите клавиатурата на дистанционното управление. На дисплея ще се появи символът. При натискането на който и да бутон, символът премигва три пъти. 18. Комбинация на бутони MODE и - : С тази комбинация при изключен климатик, се променя измервателната единица на температурата от C (по скала на Целзий) на F (по скала на Фаренхайт). 19. Комбинация на бутони TEMP и CLOCK : При едновременното натискането на тези два бутона в режим COOL се включва функцията ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ. На дисплея ще се покаже SE. С повторното натискане на двата бутона функцията се изключва. 20. Комбинация на бутони TEMP и CLOCK : При едновременното натискането на тези два бутона в режим HEAT се включва функцията 8 C ОТОПЛЕНИЕ. На дисплея ще се покаже символът, а стойността на зададената температура ще се промени на 8 C (или на 46 F, ако е избрана скала по Фаренхайт). С повторното натискане на двата бутона функцията се изключва. 21. Осветление на дисплея Осветлението се включва за 4 секунди при стартиране на климатика, и за 3 секунди при всяко следващо натискане.

9 6. Подмяна на батерии 1. Отворете капачето на дистанционното управлениее, като го плъзнете в указаната със стрелка посока. 2. Извадете старите батерии. 3. Поставете две нови батерии AAA 1.5V, като внимавате да спазите правилното разположение на полюсите. 4. Затворете капачето на дистанционното управление. Забележки: 1. Не поставяйте стари или различни батерии, за да не повредите дистанционното управление. 2. Ако дистанционното управление няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите от него. 3. Дистанционното управление трябва да се държи в обхват. 4. Дистанционното управление трябва да се държи поне на 1 m разстояние от телевизори и аудио системи. 5. Ако дистанционното управление не работи нормално, извадете батериите. След 30 секунди ги поставете обратно. Ако дистанционното управление все още не работи, моля, сменете батериите. 7. Описание на операциите на управление 1. Режим на охлаждане (1) В този режим вентилаторът горната ламела ще работят съгласно зададените им настройки. Температурата може да бъде задавана в границите 16~30 C. (2) Климатичната система е спряла да работи заради повреда във външното тяло или с цел защита. Вътрешното тяло ще продължи да работи съгласно зададените му настройки и на дисплея ще се появи символ за грешка. (3) Вътрешното тяло е спряло да работи заради mode shock. 2. Режим на изсушаване (1) В този режим вентилаторът работи при ниска скорост, а ламелата - съгласно зададените и настройки. Температурата може да бъде задавана в границите 16~30 C. (2) Климатичната система е спряла да работи заради повреда във външното тяло или с цел защита. Вътрешното тяло ще продължи да работи съгласно зададените му настройки и на дисплея ще се появи символ за грешка.

10 3. Режим на отопление (1) Температурата може да бъде задавана в границите 16~30 C. (2) Условия на работа Когато системата е включена в режим на отопление, вътрешното тяло включва функцията за предпазване от струя студен въздух. Когато системата е изключена и вътрешното тяло е стартирано предварително, вътрешното тяло нагнетява струя остатъчен топъл въздух. (3) Защитна функция: когато компресорът е спрял поради грешка или повреда в режим на отопление, вътрешното тяло нагнетява струя остатъчен топъл въздух. (4) Нагнетяване на остатъчен топъл въздух Когато климатичната система се изключи при достигане на зададената стойност на температурата, вътрешното тяло ще продължи да работи още 60 секунди. През това време не може да се променя скоростта на вентилатора. Горната хоризонтална ламела ще се завърти в позиция по подразбиране за режим на охлаждане. Когато системата работи в режим на отопление или на автоматично отопление, компресорът ще се включи. Горната хоризонтална ламела ще се завърти в позиция по подразбиране за режим на отопление. Вътрешното тяло ще работи с ниска скорост за 10 секунди и след това ще спре работа. (5) Обезскрежаване Когато получи сигнал за обезскрежаване от външното тяло, горната хоризонтална ламела ще се завърти на минимален ъгъл за режим на охлаждане. 10 секунди по-късно вентилаторът на вътрешното тяло ще спре да работи. По време на този режим не се получава информация от сензорите на вътрешното тяло. 4. Работен процес на АВТОМАТИЧЕН режим (Прави се оценка на режима на всеки 30 секунди) В АВТОМАТИЧЕН режим на работа стандартната стойност за охлаждане Tpreset=25 C (77 F), стандартната стойност за отопление Tpreset=20 C (68 F) и стандартната стойност за режим на вентилация Tpreset=25 C (77 F). (1) Когато Tamb 26 C (79 F) системата работи в режим на охлаждане (2) Термопомпена система: когато Tamb 19 C (66 F) (3) Система само на охлаждане: Tamb 19 C (66 F), системата работи в режим на вентилация (4) Когато 19 C<Tamb 26 C, ако се превключи в автоматичен режим когато системата е включена за пръв път, тя ще работи в режим на автоматична скорост на вентилатора. Ако се превключи в автоматичен режим от друг работен режим, климатичната система ще запази предишния си режим на работа (когато се включи в режим на изсушаване, системата ще работи в режим на автоматична скорост на вентилатора). (5) Защитна функция Защитната функция е със същите параметри като тази в режимите на охлаждане или отопление. 5. Режим на вентилация В режим на вентилация работят само вентилаторът и ламелите на вътрешното тяло. Когато то работи в режим на автоматична скорост на вентилатора, параметрите ще бъде като тези в режим на охлаждане.

11 6. Други типове управление (1) Зумер При стартиране на климатичната система или при работа с дистанционното управление зумерът ще издаде бибкащ звук. (2) Бутон AUTO С натискането на този бутон климатичната система ще заработи в автоматичен режим и вентилаторът на вътрешното тяло ще заработи в автоматичен режим, като ще работи и моторът задвиждащ ламелите. Натиснете бутона отново, за да изключите системата. (3) Функция 8 C отопление ( Горещ старт ) В режим на отопление натиснете едновременно бутоните TEMP+CLOCK. В този режим системата ще прави горещ старт (т.е. няма да нагнетява студен въздух при стартиране). (4) Функция I FEEL Когато бъде получена команда I FEEL, контролерът ще работи в съответствие с температурата на околната среда, измерена от датчика в дистанционното управление. (За режими на обезскрежаване и Горещ старт системата работи в съответствие с температурата на околната среда, измерена от датчика във вътрешното тяло). Дистанционното управление изпраща информация към контролера в климатичната система на всеки 10 минути. Ако на 11тата минута не е получена нова информация, системата ще работи на базата на стойността на температурата, измерена от вътрешното тяло. Ако функцията I FEEL не е избрана, системата ще работи на базата на стойността на температурата, измерена от вътрешното тяло. Функцията I FEEL не се запаметява от системата. (5) Функция TIMER TIMER ON може да бъде зададен при изключена система. При достигане на зададения час системата ще започне да работи с последно зададените параметри. Часовите граници на таймера за включване са h на интервали от 30 минути. TIMER OFF може да бъде зададен при включена система. При достигане на зададения час системата ще се изключи. Часовите граници на таймера за изключване са h на интервали от 30 минути. (6) Функция SLEEP Тази функция работи само в режими на охлаждане и отопление. Системата ще избере подходяща SLEEP крива за работа в зависимост от зададената стойност на температурата. (7) Превключваща функция за обезскрежаване Ако на дисплея на дистанционното управление не се показва H1 при изключено положение, системата ще се превключи в обезскрежаващ режим 1 след като се включи от дистанционното управление. След като вътрешното тяло получи сигнал от дистанционното управление, то ще изпрати сигнал за обезскрежаващ режим 1 и на външното тяло. Ако на дисплея на дистанционното управление се показва H2 при изключено положение, системата ще се превключи в обезскрежаващ режим 2 след като се включи от дистанционното управление. След като

12 вътрешното тяло получи сигнал от дистанционното управление, то ще изпрати сигнал за обезскрежаващ режим 2 и на външното тяло. (8) Режим на принудително обезскрежаване Когато системата се включи в режим на отопление от дистанционното управление и зададената температура е 16 C, натиснете бързо бутони +, -, +, -, +, - в рамките на 5 секунди, вътрешното тяло ще се превключи в режим на принудително обезксрежаване и ще изпрати сигнал за това и на външното тяло. (9) Функция за възстановяване на хладилен агент Превключете на режим Freon recovery mode. В този случай след като системата е работила 5 минути, натиснете бързо три пъти в рамките 3 секунди бутона LIGHT на дистанционното управление, за да включите този режим. На дисплея ще се появи текстът FO и сигнал за режима ще бъде изпратен към външното тяло. Излизане от функция за възстановяване на хладилен агент: След като този режим работи, ако това е продължило 25 минунти, или ако получи сигнал от дистанционното управление, системата ще излезе от него. (10) Пилотен режим: Когато зададената стойност на температурата в режим на охлаждане, натиснете бързо бутони +, -, +, -, +, - в рамките на 3 секунди, вътрешното тяло ще започне да работи в пилотен режим и ще изпрати сигнал за този режим към външното тяло. Пилотен режим: той работи при режим на охлаждане и на дисплея се появява текстът dd. Излезте от пилотния режим и от дисплея ще изчезне текстът dd. Ако се получи сигнал грешно свързване или повреда в разширителния съд ( wrong wire connection of malfunction of expansion valve ) от външното тяло, на дисплея ще се появи текстът dn.

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Част : R08019037090D Индикация

Подробно

Untitled

Untitled РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗСУШИТЕЛИ GREE GDN Модели: GDN10AH-K4EBB1C GDN10AH-K4EBB2C GDN10AH-K4EBB3C GDN12AH-K4EBB1C GDN12AH-K4EBB2C GDN12AH-K4EBB3C GDN16AH-K4EBB1C GDN16AH-K4EBB2C GDN16AH-K4EBB3C

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

B G РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Arctic МОДЕЛИ : CH-S09FTXLA CH-S12FTXLA CH-S18FTXLA CH-S24FTXLA За правилна употре

B G РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Arctic МОДЕЛИ : CH-S09FTXLA CH-S12FTXLA CH-S18FTXLA CH-S24FTXLA За правилна употре B G РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Arctic МОДЕЛИ : CH-S09FTXLA CH-S12FTXLA CH-S18FTXLA CH-S24FTXLA За правилна употреба, моля прочетете и съхранявайте упътването! Създадено

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

EN РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВЪЗДУХ Сплит климатизатори Серия Arctic NG Wi-Fi МОДЕЛИ: CH-S09FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG

EN РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВЪЗДУХ Сплит климатизатори Серия Arctic NG Wi-Fi МОДЕЛИ: CH-S09FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG EN РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВЪЗДУХ Сплит климатизатори Серия Arctic NG Wi-Fi МОДЕЛИ: CH-S09FTXLA-NG CH-S18FTXLA-NG CH-S12FTXLA-NG CH-S24FTXLA-NG ИНВЕРТОРНА СЕРИЯ Alpha NG МОДЕЛИ: CH-S09FTXL2E-NG

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Fig. D Инструкция за употреба на инверторен стенен тип Fig. = A B C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL DRY E F 5 6 4 7 8 Fig. Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Модели: RSB-09LD RSB-LD RSB-8LD RSB-09LDC RSB-LDC RSB-8LDC

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378>

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378> ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Панел за настройка Натиснете, за да включите и изключите (задръжте бутона за 2 секун) и за да излезете от менюто по време на програмиране За достъп до менюто по време на програмиране

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

B G РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Arctic NG МОДЕЛИ : CH-S09FTXLA NG CH-S12FTXLA NG CH-S18FTXLA NG CH-S24FTXLA NG За

B G РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Arctic NG МОДЕЛИ : CH-S09FTXLA NG CH-S12FTXLA NG CH-S18FTXLA NG CH-S24FTXLA NG За B G РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ Сплит климатизатори Инверторна серия Arctic NG МОДЕЛИ : CH-S09FTXLA NG CH-S12FTXLA NG CH-S18FTXLA NG CH-S24FTXLA NG За правилна употреба, моля прочетете и съхранявайте упътването!

Подробно