1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в"

Препис

1 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран *автоматично смятане на налични бройки, при въвеждане на нов Продукт *добавяне на репорт в Наличност екран *подобрено търсене в Наличност *премахване на бутон Подредба по Наименование *преместване на бутоните 1.00 Начална версия КаБел ЕООД версия

2 2 1. Екран КаБел ЕООД. Начален екран на програмата при стартиране. Налични компоненти: Последно влизане; Общо въведени Продукти; Общо прогнозна сума; Продадени Продукти; Продажби, обща сума; Всички неплатени; Въвеждане и редактиране на Продукти. (Снимка 1 Екран КаБел ЕООД ) КаБел ЕООД версия

3 3 1.1 Последно влизане. Дата и час на последното влизане. 1.2 Общо въведени Продукти. Показва броя въведени Продукти в цялата програма. Това са Продуктите въведени от екран Въвеждане на нов Продукт (виж Снимка 4), които са със размер, начални бройки, единична цена и забележка. 1.3 Общо прогнозна сума. Сумата на всички въведени Продукти от екрана Въвеждане на нов Продукт (виж Снимка 4). Това е прогнозна сума, защото при продажба на Продукт, цената му за една бройка може да се променя в екран Продажби (виж Снимка 10). Тази прогнозна сума, не се отразява никъде при продажба и служи само за ориентация. 1.4 Продадени Продукти. Всички продадени Продукти до момента. Броя на полето се актуализира, след като се платят в екран За Реализация (виж Снимка 14). В екран Реализирани (виж Снимка 23), може да се видят броя реализирани Продукти, който ще е равен на това поле продадени Продукти. 1.5 Продажби, обща сума. Сумата на всички продадени Продукта до момента. Тя е реална, тъй като е базирана на екрана Платени и крайна сума, базирана от продажбите. 1.6 Всички за реализация. Списък с всички Продукти, които са въведени за продажба от екран Продажби, но все още са платени от екрана Неплатени. Този списък, има за цел да информира за неплатени и ако са вече платени, да се платят от екрана Неплатени. В списъка, на всеки ред е подредено по следния модел: наименование, размер, броя за продажба, единична цена КаБел ЕООД версия

4 4 (Снимка 2 Списък на всички неплатени Продукти) 1.7 Въвеждане и редактиране на видове Продукти. Списък на всички видове въведени Продукти. От този лист, се вземат всички наименования на Продуктите в програмата. При въвеждане на нов вид Продукт (виж Снимка 3а), то не забавно се добавя в падащите менюта навсякъде из програмата. Поле Номер: е автоматично генериран следващ номер, спрямо листата, но може и да се промени ръчно. При условие, че съществува вече такъв Продукт със същия номер, се появява съобщение (виж Съобщение 1б). Поле Наименование при добавяне е името на новия Продукт. При условие, че съществува вече такъв Продукт със същото име, се появява съобщение (виж Съобщение 1а). (Съобщение 1а Информация за: съществуващ вече Продукт, 1б съществуващ вече номер) (Съобщение 2а Информация за: съществуващ вече Продукт, Съобщение 2б потвърждение за изтриване КаБел ЕООД версия

5 5 (Снимка 3а Добавяне на вид Продукт, 3б Обновяване на вид Продукт) При обновяване на Продукта (виж Снимка 3б), той се актуализира навсякъде в падащите менюта и имената на вече въведените такива с размер, цени. При условие, че съществува вече такъв Продукт със същото име, се появява съобщение (виж Съобщение 3б). Преди да се обнови Продукта, се появява съобщение за потвърждение (виж Съобщение 3а) (Съобщение 3а Информация за: потвърждение за обновяване, Съобщение 3б съществуващ Продукт) Поле Изтрий номер се въвежда номера от листата, за който искате да изтриете Продукта. При неправилно или несъществуващ номер се показва съобщение (виж Съобщение 1б). Преди да се изтрие Продукта се появява съобщение за потвърждение (виж Съобщение 3а) 2. Екран Въвеждане на нов Продукт. Въвеждане на Продукти, техния им размер, цена, начални бройки, единична цена (която се ползва за прогнозна сума в екран КаБел ЕООД ) и забележка (виж Снимка 4). Налични компоненти; Продукт; Размер; КаБел ЕООД версия

6 6 Начални бройки; Единична цена; Общо сума; Забележка. (Снимка 4 Въвеждане на нов Продукт) 2.1 Продукт Падащо меню, което взима данни от списъка в началния екран КаБел ЕООД (виж. Снимка 1). 2.2 Размер Текстово поле за размера на Продукта. Полето няма ограничение в символите. При условие, че съществува вече такъв Продукт със същия размер, се появява съобщение (виж Съобщение 4а). 2.3 Начални бройки Началните бройки за този Продукт, които стават автоматично и наличните Продукти в другите екрани. Когато искаме да увеличим наличните бройки на Продукта, можем да го направим от екрана Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти (виж Снимка 6), но не и от тук. 2.4 Единична цена Единична цена на Продукта, която може да се промени преди да се продаде. Тази сума участва в калкулацията на полето Общо прогнозна сума на началния екран. КаБел ЕООД версия

7 7 2.5 Обща сума Общата сума, която се калкулира от поле Начални бройки умножено по Единична цена. Това поле е информативно и не се ползва никъде при продажбите. 2.6 Забележка Свободна информация, която е информативна и не се ползва никъде при продажбите. 2.7 Бутон Добави Добавя Продукта към наличните (виж Снимка 5а). След успешно въвеждане, се показва съобщение за информиране за успешното въвеждане (виж Съобщение 4а). Ако Продукта вече съществува с този размер, се появява грешка (виж Съобщение 4б) 2.8 Бутон Изчисти (Снимка 5а и 5б Въвеждане на нов Продукт) Изчиства всички полета в които има стойност (зануляване) (виж Снимка 5б) (Съобщение 4а Информация за: потвърждение за обновяване, Съобщение 4б съществуващ Продукт) КаБел ЕООД версия

8 8 3. Екран Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти. Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти. Запазване на наличността в Word, Excel и друг документ. Наличност на всички въведени Продукти (виж Снимка 6), показани в колони: (номер) Наименование Размер Начални бройки Налични бройки Единична цена Общо Забележка Дата на добавяне (Снимка 6 Екран Въвеждане, редактиране и изтриване на Продукти ) 3.1 Колони на списъка Колона (номер) - Уникален пореден номер на Продукта в програмата. Колони Наименование, Размер, Начални бройки, Налични бройки, Единична цена, Общо и Забележка са описа в точка 2. Колона Дата на добавяне автоматично въведена дата, когато се въвежда Продукта от екрана Въвеждане на нов Продукт КаБел ЕООД версия

9 9 3.2 Търсене Търсене измежду наличността, която също е показана в колони на екрана. Търсенето може да бъде по Продукт, Размер и да се подреди по Размер и Единична цена. След избирането на критерий за търсене, се избира бутона Лупа (виж Снимка 7). За нулиране (връщане на всички) резултати се избира бутона Стрелки (виж Снимка 8) (Снимка 7 Търсене по критерий) (Снимка 8 Възобновяване на списъка) КаБел ЕООД версия

10 Запази Запазване в различни формати (виж Снимка 9а) първи бутон в Excel формат. Извежда всички колони и резултати от таблицата в екрана втори бутон в готовност за печат. Извежда само колони: Наименование, размер и бройки. трети бутон в готовност за печат и в Word. Извежда всички колони и резултати от таблицата в екрана. 3.4 Обновяване Обновява данните на Продукта (виж Снимка 9б). Името му не може да се променя, както и наличните му бройки. Те се калкулират според началните бройки. Пример: при 25 начални и налични 15, добавим 10 за началните, то тогава трябва да се въведат 35 за начални, наличните автоматично стават = 25. Обновяването на информацията засяга само наличността, която се показва в екрана. Продуктите подадени вече за реализация или реализираните няма да се актуализират. При въведени бройки, които са по малко от наличните, се показва съобщение при опит за запазване (виж Съобщение 5). При запазване се избира бутона Дискета. (Снимка 9а Запазване във файлов формат, Снимка 9б Обновяване) (Съобщение 5 При въвеждане на по-малко бройки от наличните) КаБел ЕООД версия

11 11 4. Екран Продажби. Екран за въвеждане на Продукти, готови за продажби (виж Снимка 10), които се виждат в екран За реализация (виж Снимка 14) 4.1 Въвеждане на Продукти (Снимка 10 Въвеждане на Продукти за реализация) Полето показва колко е въведената цена (стандартна цена) за този Продукт и колко са наличните бройки от този вид Продукт и размер. Текущи бройки желаните бройки за продажба. При въвеждане на грешен номер, се появява съобщение (виж Съобщение 6а) Текуща цена за бройка желаната цена за бройка, която може да е различна от стандартната. Общо обща цена на текущи бройки, умножени по текущата цена. 4.2 Вътрешни данни При не въвеждане на Клиент и Дата или грешно въведени, показва се съобщение за грешни данни (виж Съобщение 6б) Данните се ползват само за вътрешно ползване на програмата, не фигурират в изходния репорт; Купувач При принтиране на репорт, се ползва купувача, който се въвежда в този екран; Дата Дата на продажба; КаБел ЕООД версия

12 12 За въвеждане се избира бутона Отметка (виж Снимка 11), при изчистване на въведените данни се избира бутона Кошче (виж Снимка 12) (Снимка 11 Добавяне на Продукт за реализация) (Снимка 12 Изчистване на въведените данни) 4.3 Изтрий номер (виж Снимка 13) Изтрива въведения Продукт (от 4.1 и 4.2 точка) за реализация, който се вижда в полето в ляво на екрана въведени Продукти за реализация. При грешен въведен номер, се показва съобщение за грешка (виж Съобщение 7а). Преди изтриване, се показва съобщение за потвърждение (виж Съобщение 7б) КаБел ЕООД версия

13 13 (Снимка 13 Изтриване на номер) 4.4 Въведени Продукти за продажба Всички въведени Продукта от екрана (от 4.1 и 4.2 точка). Същите тези се показват и в екран За реализиране (виж Снимка 14) (Съобщение 6а Въвеждане на повече от наличните, Съобщение 6б грешно въведени или празни) (Съобщение 7а несъществуващ Продукт, Съобщение 7б потвърждаване при изтриване) 5. Екран За реализация. Екрана показва всички въведени Продукта за реализация (виж Снимка 14), които са въведени от екран Продажби (виж Снимка 10) КаБел ЕООД версия

14 14 (Снимка 14 Екран за реализация) За реализиране на Продукта, се избира с отметка в екрана и се избира бутона Банкнота (виж Снимка 15) (Снимка 15 Избиране на Продукти за реализация) КаБел ЕООД версия

15 15 5. Екран Реализирани. Екрана показва реализираните Продукти, такива които са минали първо през екрана За реализиране. Този екран също позволява и отмяна на реализиране на Продукт (виж Снимка 16). (Снимка 16 Отмяна на реализираните) 6. Екран Репорти Генериране, принтиране. Екрана позволява издаването на Репорти, според зададени критерий клиент и подредба. Налични са четири репорта: Наименование, Размер, Бройки Първи вариант, Цена o Наименование, Размер, Бройки, Цена Втори вариант, Общо лв. o Наименование, Размер, Бройки, Общо лв. Всичко от таблицата в екрана Репорти КаБел ЕООД версия

16 16 (Снимка 17 Генериране на репорти) 6.1 Наименование, Размер, Бройки Извежда в готовност за печат. Данните са от екрана Репорти (виж Снимка 17). (Снимка 18 Репорт: Наименование, Размер, Бройки) КаБел ЕООД версия

17 Наименование, Размер, Бройки, Цена лв. (виж Снимка 19) (Снимка 19 Репорт: Наименование, Размер, Бройки, Цена лв.) 6.3 Наименование, Размер, Бройки, Цена лв., Общо лв. (виж Снимка 20) (Снимка 20 Репорт: Наименование, Размер, Бройки, Цена лв., Общо лв.) КаБел ЕООД версия

18 Всичко от таблицата в екрана Репорти (виж Снимка 21) (Снимка 21 Репорт: Всичко от таблицата в екрана Репорти ) Всички репорти могат да се изведат и в Word, Excel формат (виж Снимка 22) (Снимка 22 Репорт: Извеждане на Репорт в друг формат) КаБел ЕООД версия

19 19 Допълнително инфо: Опция да се отмени реализираните Продукти. (Снимка 23 Отмяна на реализираните) КаБел ЕООД версия

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access Отворете началната страница на сайт на ШУ "Епископ Преславски http://shu.bg/ Натиснете бутона Университетска библиотека (оградената с червено зона) От основното хоризонтално меню на библиотечния сайт натиснете

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен

Допълнения в периода Версия Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управлен Допълнения в периода 29.05.2019 15.07.2019 Версия 4.43.0 Модул УПТО Във връзка с промените в Наредба Н-18 е разработен специализиран модул за Управление на Продажбите в Търговски Обекти (УПТО) към СКИПТЪР(i).

Подробно

Release notes_V3.0_BG

Release notes_V3.0_BG БЕЛЕЖКИ КЪМ ВЕРСИЯ V3.0 Hilti ON!Track Дата на излизане: 09.06.2018 г. 1 Важни моменти на версията 2 2 Нови функции 3 2.1 От местоположение и количество в потвърждение на доставката 3 2.2 Потвърждение

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Microsoft Word ELANA-Global-Trader-FX.docx

Microsoft Word ELANA-Global-Trader-FX.docx ELANA Global Trader Валутна търговия (FX) за десктоп, таблет и смартфон КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА Ръководство за работа с платформа ELANA Global Trader за валутна търговия FX. Страница 1 от 14 Какво

Подробно

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док

Допълнения в периода Версия Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на док Допълнения в периода 25.04.2019 28.05.2019 Версия 4.42.0 Модул Документи Към Права на достъп до екземпляри документи е добавено право Изтриване на документ. Новото право е с по-нисък приоритет от правото

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx

Microsoft Word - KAD_ID_portal.docx Заявяване на проектен идентификатор през КАИС Портал kais.cadastre.bg към службите по геодезия, картография и кадастър I. През страница КАРТА се идентифицира имота: 1. Избира се намерения имот, като се

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

2018 г. Какво ново в Е-либ Прима?

2018 г. Какво ново в Е-либ Прима? 2018 г. Какво ново в Е-либ Прима? Обединяване на многотомни издания Еталон Статус на записа Временни документи-регистрация и отчисляване Отпечатване на КДБФ Отпечатване на Акт за дарение Отпечатване на

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

РадинаСофт

РадинаСофт Инова - Игнатови РадинаСофт Ръководство на потребителя Съдържание: 1. Трафик... 3 1.1. Следене на трафика... 3 1.2. Задаване на последен символ... 3 2. Събития... 4 2.1. Видове събития... 4 2.2. Приоритети...

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е:

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: https://susi.uni-sofia.bg За достъп до системата се

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно