programa

Размер: px
Започни от страница:

Download "programa"

Препис

1 ПРОГРАМА НА ОТКРИТИ ДНИ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 2018 Г РАЙОН ПРИМОРСКИ Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, г. Спортно училище Г.Бенковски г. Трето основно училище"ангел Кънчев" г. Трето основно училище"ангел Кънчев" г г. Трето основно училище Ангел Кънчев Основно училище Васил Друмев г. ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" г. ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" г. ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" г. ІV Езикова гимназия Лекция на тема: Какво не знаем за наркотиците Безопасен интернет Агресия и насилие и отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни при извършване на Агресия и насилие и отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на Трафик на хора с цел трудова експлоатация ХИВ, СПИН и контрацепция ПАВ, употреба и неупотреба Безопасен интернет Трафик на хора с цел трудова експлоатация г. Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" г. Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" ХИВ, СПИН и контрацепция ПАВ, употреба и неупотреба Безопасен интернет Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, ролята на обществения възпитател в дейността на МК БППМН Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател

2 г. Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" г. Основно училище "Панайот Волов" г. Основно училище "Панайот Волов" Наказателна отговорност за притежание и употреба на ПАВ. Последици върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол и тютюнопушене Превенция на агресивна комуникация Спортен турнир на тема: Да на спорта, не на агресията г г. Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" Конкурс за есе на тема: Не на насилието г. Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения и ролята г. Първа езикова гимназия Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни при извършване на г. Първа езикова гимназия Кампания за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация под надслов: Закъде пътуваш? г. Първа езикова гимназия Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател г. Първа езикова гимназия Кампания за превенция трафика на хора с цел трудова експлоатация под надслов: Закъде пътуваш? г. Първа езикова гимназия Дискусия Наказателна отговорност за всички възрасти г. Гимназия с преподаване Безопасен интернет на чужди езици "Йоан Екзарх" г. Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" г. Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" г. Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" г. Основно училище Черноризец Храбър Безопасен интернет Безопасен интернет Безопасен интернет Агресия и насилие и отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на г г. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн Професионална гимназия по текстил и моден дизайн Наказателна отговорност за притежание и употреба на ПАВ. Последици върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол и тютюнопушене Наказателна отговорност за притежание и употреба на ПАВ. Последици върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол и тютюнопушене

3 г. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн Наказателна отговорност за притежание и употреба на ПАВ. Последици върху здравето при употреба на ПАВ, алкохол и тютюнопушене РАЙОН ОДЕСОС г. ОУ Й. Йовков Презентация: Агресивно поведение Беседа: Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател г. СУ Елин Пелин Филм: Разглеждане на възпитателно дело Беседа: Толерантността в човешките отношения Беседа: Асертивност към приятелската среда г. СУ Св. Климент Охридски Беседа по ЗБППМН и примери от практиката на МКБППМН Беседа: ПАВ видове, въздействие върху човешкия организъм и наказателна отговорност г. ОУ Цар Симеон I Беседа: Сътрудничество между МК и ИДПС по превенция на престъпността сред малолетните и непълнолетните Беседа по ЗБППМН и превантивни дейности г. СУ за ХНИ К. Преславски Тренинг: Видове поведение г. ОУ Цар Симеон I Баскетбол / футбол: Чрез спорт срещу агресията и насилието г. СУ за ХНИ К. Преславски Посещение на Районен съд Варна Разглеждане на примерно наказателно дело г. ОУ К. Арабаджиев Беседа: Сътрудничество между МК и ИДПС по превенция на престъпността сред малолетните и непълнолетните г. СУ за ХНИ К. Преславски Беседа: Безконфликтно общуване г. ОУ Й. Йовков Презентация: Агресивно поведение Беседа: Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател г. СУ за ХНИ К. Преславски Тренинг: Видове поведение г. ОУ В. Априлов Тренинг: Видове поведение г. СУ за ХНИ К. Преславски Тренинг: Видове поведение г. ОУ Й. Йовков Презентация и дискусия: Превантивни г. СУ Елин Пелин Презентация: Проблемно поведение Презентация: Функции и дейности на МКБППМН Беседа: Влияние на забранените от закона ПАВ

4 г. ОУ П. Р. Славейков Презентация: Агресивно поведение Беседа: Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател г. СУ Елин Пелин Презентация: Толерантност г. СУ за ХНИ К. Преславски Презентация и дискусия: Превантивни г. ВТГ Г.С Раковски Дискусия:наказателна отговорност на непълнолетните г. ОУ Й. Йовков Филм: Разглеждане на възпитателно дело г. СУ за ХНИ К. Преславски Беседа: Ненасилствена комуникация Презентация: Време е да се промениш, направи го! г. СУ за ХНИ К. Преславски Презентация и дискусия: Превантивни г. СУ за ХНИ К. Преславски Презентация и дискусия: Превантивни г. Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски г. Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски г. Варненска търговска гимназия Георги Стойков Раковски Дейността на МК БППМН и ролята Дейността на МК БППМН и ролята Дейността на МК БППМН и ролята РАЙОН МЛАДОСТ г. ОУ Отец Паисий Общуване и избягване на конфликти г. ПГ по електротехника Преговори и преодоляване на конфликти г. ПГИ Д-р Иван Богоров Общуване и избягване на конфликти г. ОУ Антон Страшимиров Общуване и избягване на конфликти г. ІІ СОУ Неофит Бозвели Спорт - волейбол

5 г. ІІ ОУ Никола Вапцаров Спортни игри г. ОУ Добри Чинтулов колажи/изложба /добро, добрина, доброта/ г. ПГГСД Николай Хайтов Преговори и преодоляване на конфликти г. Професионална техническа гимназия Агресивно поведение г. СОУ Гео Милев г. ПГГСД Николай Хайтов Преговори и преодоляване на конфликти г. ОУ Иван Вазов колаж /добро, добрина, доброта/ г. ОУ Св. Иван Рилски Преговори и преодоляване на конфликти г. ПГСАГ Васил Левски Умирай лесно ІІ част филм РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК г. ОУ Ст.Михайловски Презентация и дискусия Тормоз. Видове и последствия. Как да се справим г. I Основно училище Тренинг за разрешаване на конфликти г. СУ П.К.Яворов Презентация и дискусия Он-лайн безопасност г. ОУ Ст.Михайловски Дискусия Правила за поведение и противообществени прояви г. I Основно училище Тренинг за асертивно поведение г. СУ П.К.Яворов Презентация и дискусия Тормоз. Видове и последствия. Как да се справим г. ОУ Св. Патриарх Евтимий Презентация и дискусия Он-лайн безопасност. Кибер тормоз г. I Основно училище Презентация и дискусия Вредното въздействие на алкохол и марихуана

6 РАЙОН АСПАРУХОВО г ВМГ Презентация и дискдискусия по ЗБППМН г СОУ Л. Каравелов г ВМГ г ОУ Хр. Ботев г ОУ Хр. Ботев г ОУ Хр. Ботев Наркотици Презентация на ЗБПЗБППМН и дискусия Кражби, грабежи, хулиганство последствия Кражби, грабежи, хулиганство последствия Кражби,грабежи,побойничество дискусия г ОУ Кап.Петко войвода Запознаване със ЗБППМН и дейността на ИДПС г ОУ Хр. Ботев г ВМГ г СОУ Л. Каравелов г ОУ Хр. Ботев г ВМГ г ОУ Хр. Ботев г НУ В. Левски г НУ В. Левски Кражби, грабежи, побойничество дискусия Дискусия по ЗБППМН - Права и задължения Среща с прокуратурата Кражби,грабежи,мародерство,хулиг.- дискусия Права и задължения презентация и дискусия по ЗБППМН Кражби, грабежи, мародерство, - последствия - дискусия Запознаване със ЗБППМН и д/стта на ИДПС Турнир по футбол ОУ Хр. Ботев МК КАМЕНАР Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, г. ОУ Добри Войников Моите задължения и отговорности като ученик г. ОУ Добри Войников Вълшебните думи-наши приятели г. ОУ Добри Войников Правила за толерантност г. ОУ Добри Войников Общувай с вълшебните думи г. ОУ Добри Войников Запознаване и дискусия по Закона за БППМН г. ОУ Добри Войников Заедно побеждаваме лошото с добро.

7 г. ОУ Добри Войников Нека бъдем толерантни-днес, утре, винаги. МК ТОПОЛИ И КАЗАШКО Дата Училище Дейност (презентация, беседа, тренинг, г. ОУ Хр.Смирненски Ден на инспектора Детска педагогическа стая г. ОУ Хр.Смирненски г. ОУ Хр.Смирненски Съперници в спорта,приятели извън него - спортно състезание Ден на приятелството Забележка: Програмата търпи корекции

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година ТЕМА Лектор Предназначени

Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година ТЕМА Лектор Предназначени Програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2019 година ТЕМА Лектор Предназначение 1. Закон за борба срещу противообществените прояви

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Подател:

Подател: З А П О В Е Д 555 гр. Омуртаг,13.08.2014 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Изборния кодекс З А П О В Я Д В А М : І.Образуването на 11 /единадесет / избирателни секции в град

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ "Отец Паисий" Силистра ОУ

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ВЕРГИЛ КРУМОВ СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ Отец Паисий Силистра ОУ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ 013 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 33 014 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 31 015 2 ОУ "Св. Св. Кирил

Подробно

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: УТВЪРДИЛ: Директо ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg УТВЪРДИЛ: Директор: Пепа Пенчева ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО

Подробно

32-ро СОУ с изучаване на чужди езици"Св

32-ро СОУ с изучаване на чужди езициСв УТВЪРДИЛ: Директор: Нели Костова П Л А Н на Училищната Комисия за БППМН на учениците в 32 -ро СУИЧЕ Св. Климент Охридски за 2017/2018 учебна годинa Планът е гласуван и приет на заседание на Педагогическия

Подробно

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ 00326 Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: 65231 ГР.САМОКОВ Секция: 001 Място за гласуване: ОУ Христо Максимов - ул. Христо

Подробно

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5 1 Приложение 1 към Заповед РД-06-558/04.04.2019г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-558 ОТ 04.04.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC Приложение 1 ПЪРВА СЕКЦИЯ Корпус І на СОУ Максим Райкович, пл. Възраждане 7 11377 - ул. Георги Бенковски - цялата 11394 - ул. Трети март - от N 27 до края/без 29,31,33/ от N 24 до края 14725 - ул. Павел

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: 77102 с.хайредин 00401 АСЕН ЗЛАТАРОВ 002,003,004,005,006,008,010,012,014 00672 БАБА ТОНКА 001,002,003,004,005,006,008,009,010,011,012,015 00789

Подробно

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г.

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г. по ред Дата на подаване на заявлението 1 10.03.2016 г. 2 12.03.2016 г. 3 15.03.2016 г. 4 28.03.2016 г. 5 31.03.2016 г. 6 06.04.2016 г. 7 10.04.2016 г. 8 15.04.2016 г. 9 20.04.2016 г. 10 21.04.2016 г. 11

Подробно

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20E2F2EEF0EE20EAEBE0F1E8F0E0EDE520E7E020F1E0E9F2E020EEF220C5EBE5EDE020E7E020F1E0E9F2E020E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Второ класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353 0303830 2 ПГИУ "Елиас Канети" Икономика и мениджмънт 294.5 0400232

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0>

<4D F736F F D20D1CFC8D1DACA20CDC020CACBC0D1C8D0C0CDC8D2C520EEE1F0E0E1EEF2E5ED20E1E5E720E8ECE5EDE0> СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ В РУО РУСЕ Първо класиране Вх. Жел. Училище Паралелка Бал 0202490 1 СУПНЕ "Фридрих Шилер" Чужди езици - Немски език 377 0301046 2 АЕГ "Гео Милев" Чужди езици - Английски език 353

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20

по ред Училище Версия 2.0 от При успех 6.00 в у-ще! Паралелка кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 20 по ред Училище Версия 2.0 от 09.06.2018 При успех 6.00 в у-ще! Паралелка 2017 2кл. Мин. Бал Пол 2017 мин.бал БЕЛ+МАТ брой жени 2018 мин.бал БЕЛ+МАТ 2018 общ бал 1 1 2216306 СМГ "П. Хилендарски" 3062 Математически-НЕ

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО Приложение 1 към заповед 1348/08.09.2016 г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ Секция:132900001 Населено място:

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г

Общинска програма за закрила на детето през 2011 г ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА. ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ДЕТСТВО Общинска програма за закрила на детето 2019 г. е разработена в съответствие със Закона за закрила на детето, Правилиника за

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО

11. XII. 2017г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТО 11. XII. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ГРАД КЪРДЖАЛИ Изложба на рисунки Училищният живот в СУ Отец Паисий ; ФОТОИЗЛОЖБА Училище мое, Моето любимо училище, Отец Паисий, Моето

Подробно

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc

Microsoft Word - Krayno_klasirane_oblasti_sayta_MON.doc КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ЗА УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ ПО ПРОГРАМА УЧИЛИЩЕТО ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 2008 модул Ритуализация на училищния живот БЛАГОЕВГРАД 1.Гимназия Яне Сандански - гр. Сандански 2. Земеделска

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто 1 З А П О В Е Д 703 19.08.2019 г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. избори за На основание чл.44, ал.1, т.8,

Подробно

Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 Населено място: ГР.СЛИВЕН Пътна артерия УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЛ.АСЕНОВА УЛ.Г.ТРЪНКИН

Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 Населено място: ГР.СЛИВЕН Пътна артерия УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЛ.АСЕНОВА УЛ.Г.ТРЪНКИН Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 00031 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 00223 УЛ.АСЕНОВА 00730 УЛ.Г.ТРЪНКИН 01002 УЛ.ДИМИТЪР КАВАЛДЖИЕВ 02292 УЛ.ПОПСКА 02693 УЛ.РАДЕЦКИ 02840 УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА 001, 001 Б, 002,

Подробно

Този бюлетин е първият, който Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Варна, издава. В него може

Този бюлетин е първият, който Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Варна, издава. В него може Този бюлетин е първият, който Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Варна, издава. В него може да откриете информация за финансираните от Община Варна

Подробно

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв

Приложение 1 към Заповед 2241/ г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обяв Приложение 1 към Заповед 2241/07.09.2015 г. МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 25.10.2015 г. ОБЩИНА БУРГАС на секция Населено място Места за обявяване на избирателните списъции 02-04-00-001 гр.бургас

Подробно