СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези"

Препис

1 петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 3 Математика Физ. възп. и спорт Математика Бълг.език и л-ра Математика Математика 4 Изобразително из/во Математика Музика Математика Околен свят Физ. възп. и спорт 5 Изобразително из/во Музика ИУЧ-Информ.тех.І гр. Физ. възп. и спорт Музика ИУЧ-Информ.тех.І гр. 6 ЧСД 1 Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. Околен свят Бълг.език и л-ра Математика Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 3 Математика Физ. възп. и спорт Бълг.език и л-ра Околен свят Физ. възп. и спорт Околен свят 4 Физ. възп. и спорт Час на класа Час на класа Математика Бълг.език и л-ра Изобразително из/во 5 Час на класа ИУЧ-Информ.тех.ІІ гр. Физ. възп. и спорт Музика Техн. и предприем. Изобразително из/во 6 Час на класа Час на класа Час на класа 1 Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Английски език 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 3 Бълг.език и л-ра Математика Изобразително из/во Математика ЧСД Музика 4 Музика Изобразително из/во Изобразително из/во Техн. и предприем. Математика ЧСД 5 ИУЧ-Информ.тех.І гр. Изобразително из/во ЧСД Английски език Музика ИУЧ-Информ.тех.ІІ гр. 6 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Английски език Бълг.език и л-ра 2 Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 3 Околен свят ЧСД Математика Изобразително из/во Бълг.език и л-ра Математика 4 Физ. възп. и спорт Математика Техн. и предприем. Изобразително из/во Изобразително из/во Музика 5 Техн. и предприем. ИУЧ-Информ.тех.ІІ гр. ИУЧ-Информ.тех.ІІ гр. Изобразително из/во Техн. и предприем. 6 1 ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра Бълг.език и л-ра Математика Английски език ИУЧ-Информ.тех.ІІ гр. Математика 2 ИУЧ - Математика ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра Физ. възп. и спорт Английски език ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра 3 Техн. и предприем. ИУЧ - Математика ИУЧ - Математика ИУЧ - Математика ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра ИУЧ - Математика 4 Музика Околен свят Музика ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра ИУЧ - Математика Физ. възп. и спорт 5 ИУЧ-Информ.тех.ІІ гр. Музика Физ. възп. и спорт Музика Физ. възп. и спорт Английски език 6

2 петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Човекът и природата Бълг.език и л-ра Английски език 2 Бълг.език и л-ра Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Английски език Бълг.език и л-ра 3 ЧСД Човекът и природата ИУЧ - Чов.и общ. Бълг.език и л-ра Човек и общество Бълг.език и л-ра 4 Човекът и природата Английски език Изобразително из/во Математика Математика Човек и общество 5 Изобразително из/во Изобразително из/во Изобразително из/во Физ. възп. и спорт Музика Дом. бит и техника 6 Изобразително из/во Изобразително из/во 1 Математика Математика Комп.мод.- ІІ гр./ае-і гр. Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 2 Английски език Английски език Човек и общество Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Математика 3 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Физ. възп. и спорт Математика ЗИП-ИТ- І гр./ае-іі гр. 4 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Музика Бълг.език и л-ра Физ. възп. и спорт ЗИП-ИТ-ІІгр./АЕ-І гр. 5 Физ. възп. и спорт Час на класа Час на класа Дом. бит и техника Английски език Час на класа 6 Час на класа Техн. и предприем. Комп.мод.- І гр./ае-іі гр. Час на класа Час на класа Физ. възп. и спорт 1 Бълг.език и л-ра Комп. моделиране - І гр. Бълг.език и л-ра Математика Бълг.език и л-ра Математика 2 Бълг.език и л-ра Английски език Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Математика Физ. възп. и спорт 3 Математика Бълг.език и л-ра Музика Изобразително из/во Изобразително из/во Бълг.език и л-ра 4 Човек и общество ИУЧ - Чов.и прир. Математика Изобразително из/во Изобразително из/во Бълг.език и л-ра 5 ИУЧ - Чов.и общ. Музика ИУЧ - Математика Английски език ЗИП - Музика Човекът и природата 6 Техн. и предприем. Комп. моделиране - ІІ гр. ЧСД 1 Комп. моделиране - ІІ гр. Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 2 Английски език Бълг.език и л-ра Математика Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра 3 Бълг.език и л-ра Математика Английски език Математика Математика Математика 4 Математика ИУЧ - Математика Човек и общество Английски език Физ. възп. и спорт Музика 5 Музика Човек и общество Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Дом. бит и техника Английски език 6 Комп. моделиране - І гр. Физ. възп. и спорт Техн. и предприем. ДЧ - ФВС ДЧ - ФВС - Туризъм - 13,30 1 Човек и общество Човек и общество Бълг.език и л-ра ЗИП-ИТ-І гр./ае-іі гр. Човекът и природата Математика 2 Физ. възп. и спорт Бълг.език и л-ра Математика ЗИП-ИТ- ІІ гр./ае-і гр. Бълг.език и л-ра ЗИП - БЕЛ 3 ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра Английски език ЗИП - БЕЛ Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт 4 ИУЧ - Математика Физ. възп. и спорт ИУЧ - Бълг.ез. и л-ра Музика ЗИП-ИТ- ІІ гр./ае-і гр. Изобразително из/во 5 Музика Музика Човекът и природата Човек и общество ЗИП-ИТ-І гр./ае-іі гр. Изобразително из/во 6 Английски език ЧСД Физ. възп. и спорт ДЧ - ФВС - Туризъм - 13,30

3 петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.ез и л-раиуч 1 Изобраз. из/во раб Английски език 13а,22 Музика 24 Човекът и природат 15 Математика 9 2 Информ.техн. 21,6a Изобраз. из/во раб История и цив. 3а Математика 9 География и икон. 2а Английски език 1,13а 3 Математика 9 Бълг.ез и л-раиуч 1 Физ. възп. и спорт Човекът и природат 15 Музика 24 Бълг.език и л-ра 16 4 Музика 24 Математика 9 Бълг.ез и л-раиуч 1 География и икон. 2а Математика 11 История и цив Човекът и природат 25 Английски език 11,9 Информ.техн. 21,6a Бълг.език и л-ра 20 Английски език 13 Техн.и предпр. 3а,раб 6 Английски език 11,9 История и цив. 8 Математика 12 Английски език 13 Бълг.език и л-ра 18 География и икон. 2а ЧСД ЧСД 1 Техн.и предпр. 3а,раб Човекът и природат 25 Физ. възп. и спорт Математика 9 Бълг.език и л-ра 1 Английски език 24,13а 2 Техн.и предпр. 3а,раб Математика 9 История и цив. 25 Бълг.език и л-ра 1 Физ. възп. и спорт Бълг.ез и л-раиуч 18 3 Бълг.език и л-ра 20 География и икон. 2а Английски език 24,13а Бълг.език и л-ра 1 Информ.техн. 21,22 Математика 9 4 Математика 9 Бълг.език и л-ра 1 Човекът и природат 25 Физ. възп. и спорт История и цив. 19 Човекът и природат 13 5 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 1 Математика 12 История и цив. 19 Човекът и природат 13 Музика 24 6 История и цив. 19 Музика 24 Бълг.език и л-ра 1 Техн.и предпр. 3а,раб Математика 11 Физ. възп. и спорт Час на класа 1 Час на класа 25 Час на класа раб Час на класа 13 Час на класа 24 Час на класа 9 1 Математика 9 Бълг.език и л-ра 1 Математика 12 География и икон. 2а Изобраз. из/во раб Бълг.език и л-ра 16 2 Бълг.език и л-ра 1 История и цив. 24 Английски език 13а,22 Математика 9 Изобраз. из/во раб География и икон. 2а 3 Бълг.език и л-ра 1 Математика 9 Техн.и предпр. 3а,раб Физ. възп. и спорт Математика 11 Човекът и природат 14 4 Английски език 12,22 Физ. възп. и спорт Техн.и предпр. 3а,раб Човекът и природат 14 География и икон. 2а Математика 9 5 Музика 24 Английски език 9,12 Бълг.език и л-ра 1 Информ.техн. 21,6а Бълг.език и л-ра 18 Изобраз. из/во раб 6 Физ. възп. и спорт Информ.техн. 21,6а Музика 24 Бълг.ез и л-раиуч 18 Човекът и природат 14 Изобраз. из/во раб ЧСД 1 Английски език 13а,24 Математика 9 Бълг.език и л-ра 1 Бълг.език и л-ра 16 Математика 11 Информ.техн. 21,6а 2 Човекът и природат 25 Английски език 11,24 Бълг.език и л-ра 1 История и цив. 15 Бълг.език и л-ра 16 Математика 9 3 История и цив. Човекът и природат 25 География и икон. 2а Математика 9 Бълг.език и л-ра 16 Физ. възп. и спорт 4 Математика 9 Бълг.език и л-ра 1 Математика 12 Английски език 13 Физ. възп. и спорт Английски език 10,13а 5 Изобраз. из/во 3а Музика 24 Човекът и природат 25 Изобраз. из/во раб История и цив. 18 Бълг.език и л-ра 1 6 Изобраз. из/во 3а Физ. възп. и спорт Музика 24 Изобраз. из/во раб Английски език 19 Бълг.език и л-ра 1 ЧСД ЧСД ЧСД 1 Физ. възп. и спорт Техн.и предпр. 3а,раб Бълг.език и л-ра 1 Английски език Музика 24 История и цив. 9 2 Бълг.език и л-ра 1 Техн.и предпр. 3а,раб Чов. и прир. ИУЧ 25 МатематикаИУЧ 9 Физ. възп. и спорт Музика 24 3 Бълг.език и л-ра 1 МатематикаИУЧ 9 МатематикаИУЧ 12 Музика 24 МатематикаИУЧ 11 Бълг.език и л-ра 18 4 МатематикаИУЧ 9 Бълг.език и л-ра 1 Английски език 10,19 Физ. възп. и спорт Техн.и предпр. 3а,раб Човекът и природат 15 5 Английски език 9,22 Чов. и прир. ИУЧ 25 Изобраз. из/во раб Бълг.език и л-ра 1 Английски език 11 Физ. възп. и спорт 6 Чов. и прир. ИУЧ 25 Английски език 24,11 Изобраз. из/во раб Човекът и природат 15 Бълг.ез и л-раиуч 18 МатематикаИУЧ 9

4 петък четвъртък сряда вторник 1 Физика и астр. 13 МатематикаИУЧ 11 Биология и ЗО 14 Английски език Английски език 23 2 Музика 24 БЗО/ХимияИУЧ 13,14 Бълг.език и л-ра 16 Английски език Английски език 23 3 Бълг.език и л-ра 19 Физика и астр. 13 Математика 11 Английски език Английски език 23 4 Бълг.език и л-ра 19 Техн.и предпр. 3а,раб Английски език 15,22 Бълг.език и л-ра Английски език 23 5 Математика 12 Бълг.език и л-ра 19 История и цив. 8 Философия 23 Бълг.език и л-ра 1 6 Химия иоос-иуч 14 Информ.техн. 21,22 Физ. възп. и спорт Изобраз. из/во раб. Бълг.език и л-ра 1 История и цив. 8 Информ.техн. 21,6а 1 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 19 Химия и ООС 14 Английски език Информатика 1а,22 2 Бълг.език и л-ра 19 Английски език 24,21 География и икон. 2а Английски език Информатика 1а,22 3 Физ. възп. и спорт Математика 11 Техн.и предпр. 3а,раб Английски език Английски език 23 4 Физика и астр. 14 Физ. възп. и спорт Английски език 24,21 Английски език Английски език 23 5 Английски език 3а Биология и ЗО 15 МатематикаИУЧ 11 Физ. възп. и спорт Английски език 23 6 Математика 12 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 16 Математика 10 Английски език 23 Час на класа 12 Час на класа 15 Час на класа 16 Час на класа 10 Час на класа 23 ЧСД ЧСД 1 Английски език 24 Математика 11 Биология и ЗОИУЧ 15 Физ. възп. и спорт Английски език 23 2 Математика 12 Бълг.език и л-ра 19 Математика 11 Бълг.език и л-ра 16 Английски език 23 3 Биология и ЗО 15 Музика 24 Физика и астр. 13 Бълг.език и л-ра 16 Английски език 23 4 Музика 24 История и цив. 11 Бълг.език и л-ра 16 Английски език Математика 10 5 Изобраз. из/во 3а Физика и астр. 13 Бълг.език и л-ра 16 Английски език Физ. възп. и спорт 6 Бълг.език и л-ра 19 Изобраз. из/во 3а Английски език 15,16 Английски език Бълг.език и л-ра 1 Английски език 15,1 Музика 24 Английски език ЧСД 1 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 19 Физ. възп. и спорт Информатика 1а,22 Математика 10 2 Химия и ООС 14 Бълг.език и л-ра 19 География и икон. 2а Информатика 1а,22 Изобраз. из/во раб. 3 История и цив. 12 Музика 24 Биология и ЗО 15 Математика 10 Бълг.език и л-ра 1 4 Техн.и предпр. 3а,раб Математика 11 История и цив. 2а Английски език Английски език 23 5 Бълг.език и л-ра 19 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 16 Английски език Английски език 23 6 МатематикаИУЧ 12 Биология и ЗО 15 Математика 11 Английски език Английски език 23 ЧСД ЧСД Английски език Английски език 23 1 Английски език 19 Математика 11 Физика и астр. 13 Математика 10 Физ. възп. и спорт 2 Математика 12 Химия и ООС 14 Математика 11 Английски език Математика 10 3 Информ.техн. 21,22 Английски език 15,13а Изобраз. из/во 3а Английски език Философия 14 4 Физ. възп. и спорт История и цив. 11 Информ.техн. 21,22 Английски език Английски език 23 5 Биология и ЗО 13 Бълг.ез и л-раиуч 19 Музика 24 Информ.техн. 21,1а Английски език 23 6 Бълг.ез и л-раиуч 19 Физ. възп. и спорт Бълг.ез и л-раиуч 16 Бълг.език и л-ра 1 Английски език 23

5 петък четвъртък сряда вторник 1 Математика 12 Бълг.език и л-ра 18 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 19 История и цив. 8 2 НЕ/ИТ 25,22 Химия и ООС 15 Математика 11 Бълг.език и л-ра 19 История и цив. 8 3 Английски език 20 География и икон. 2а Философия 25 Етика и право 3а Английски език 12 4 Английски език 20 Физ. възп. и спорт История и цив. 25 Физика и астр. 13 Английски език 12 5 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра ИУ 18 Химия и ООС 15 Химия и ООС 14 Физ. възп. и спорт 6 Физика и астр. 25 Английски език 20 Изобраз. из/во 3а Биология и ЗО 15 География и икон. 19 Английски език 20 ИТ/ РЕ 1а,2а Биология и ЗО 15 Час на класа 19 1 Математика 15 История и цив. 8 Английски език 20 Инф./ИТ 6а,21 Математика 12 2 Математика 15 История и цив. 8 Английски език 20 Математика 12 Физика и астр Химия и ООС 15 Физика и астр. 25 История и цив. 15 Математика 12 Бълг.език и л-ра 19 4 РЕ/ НЕ 10,13а Математика 11 Биология и ЗО 15 История и цив. 8 Английски език 12 5 История и цив. 9 Руски език 18 НЕ/ИТ 16,21 Английски език Химия и ООС 14 6 Информатика ИУЧ 1а,22 Философия 9 Физика и астр. 25 Английски език Биология и ЗО 13 Час на класа 3а Час на класа 8 Час на класа 11 Час на класа 14 Етика и право 19 ДЧ - ФВС 1 Биология и ЗО 15 Изобраз. из/во 3а Английски език 20 Бълг.език и л-ра 19 История и цив. 8 2 Физика и астр. 25 Биология и ЗО 15 Английски език 20 Химия и ООС 14 История и цив. 8 3 Бълг.език и л-ра 18 Английски език 20 Физика и астр. 25 Математика 12 Инф./ИТ 1а,21 4 РЕ / ИТ 1,1а Английски език 20 Информ.техн. ИУЧ 21,6а Етика и право 23 Бълг.език и л-ра 19 5 Физ. възп. и спорт Математика 11 БЗО/ХООС-ИУЧ 15,14 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 19 6 История и цив. 2а Физика и астр. 25 Математика 11 РЕ/ НЕ 10,12 Английски език 9 Философия 2а Физ. възп. и спорт Физ. възп. и спорт Английски език 9 8 ЧСД ЧСД ДЧ - ФВС 1 Физика и астр. 25 История и цив. 8 Бълг.език и л-ра 18 Физика и астр. 13 РЕ/ НЕ 20,3а 2 МатематикаИУЧ 12 История и цив. 8 Бълг.език и л-ра 18 РЕ/ НЕ 20,13а Физика и астр Бълг.език и л-ра 18 Руски език 23 Математика 11 Английски език 8 Бълг.език и л-ра 19 4 Бълг.език и л-ра 18 Биология и ЗО 15 РЕ/НЕ 25,24 История и цив. 8 Бълг.език и л-ра 19 5 История и цив. 8 Математика 11 Биология и ЗО 15 Биология и ЗО 14 Математика 12 6 История и цив. 8 Бълг.ез. и л-раиуч 18 Физика и астр. 25 Биология и ЗО 14 Химия и ООС 13 Изобраз. из/во 3а ИТ /- 22 ЧСД 1 Биология и ЗО 14 Бълг.език и л-ра 18 Химия и ООС 15 Английски език 23 Математика 12 2 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 18 Физ. възп. и спорт Английски език 23 Биология и ЗО 14 3 Физ. възп. и спорт Физика и астр. 25 География и икон. 2а Физ. възп. и спорт РЕ/ НЕ 20,23 4 Английски език 20 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 18 Математика 12 ИТ/Инф. 6а,1а 5 Английски език 20 Химия и ООС 15 История и цив. 8 Математика 12 Физ. възп. и спорт 6 Химия и ООС 14 Физ. възп. и спорт История и цив. 8 ИТ/Инф. 6а,21 Етика и право 12 -/ИТ 21

6 четвъртък сряда вторник 1 Английски език 1а География и икон. 10 Бълг.език и л-ра 16 Английски език 20 Физ. възп. и спорт 12 2 Английски език 1а Бълг.език и л-ра 18 Математика 10 Английски език 20 Математика 3 Бълг.език и л-ра 18 Математика 10 История и цив. 8 Биология и ЗО 14 Информ.техн. 21,6а 4 Бълг.език и л-ра 18 История и цив. 8 РЕ / НЕ 1а,13а Бълг.език и л-ра 16 Информ.техн. 21,6а 5 Математика 10 Английски език Физ. възп. и спорт Бълг.език и л-ра 16 РЕ / НЕ 1а,13а 6 Математика 10 Английски език Английски език 23 РЕ / НЕ 1а,13а Бълг.език и л-ра 16 Физ. възп. и спорт Час на класа Английски език 23 Информ.техн. ІІ гр -,22 Бълг.език и л-ра 16 ДЧ - ФВС ДЧ - ФВС ДЧ - ФВС 1 Бълг.ез.и л-разип 18 Химия и ООСЗИП 13 Математика 10 Свят и личност 15 Бълг.език и л-ра 16 2 Биология и ЗО 14 Биология и ЗО 15 Математика 10 РЕ / НЕ 23/13а Бълг.език и л-ра 16 3 Биология и ЗО 14 Бълг.език и л-ра 18 Бълг.език и л-ра 16 Математика 10 Химия и ООСЗИП 13 4 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 18 Информ.техн. 1а,22 Бълг.ез. и л-разип 16 Английски език 20 5 Физика и астр. 25 Математика 10 Информ.техн. 1а,22 История и цив. 8 Английски език 20 6 РЕ / НЕ 18,13а Физ. възп. и спорт ЗИП-Ист/БЗО/ХООС 8/14/15 ЗИП-Ист/ХООС 8/15 ЗИП-Ист/БЗО 8/14 Час на класа 18 Час на класа 2а Час на класа 20 Час на класа ДЧ - ФВС 1 Английски език Бълг.език и л-ра 18 Математика 10 Биология и ЗО 14 Свят и личност 25 2 Английски език Бълг.език и л-ра 18 Математика 10 Физ. възп. и спорт Химия и ООСЗИП 13 3 Математика 10 История и цив. 8 Свят и личност Бълг.език и л-ра 19 География и икон. 2а 4 Бълг.език и л-ра 18 Немски език 25 ЗИП-Ист/БЗО/ХООС 8/15/13 ЗИП-Ист/ХООС 8/13 ЗИП-Ист/БЗО 8/15 5 История и цив. 8 Физика и астр. 25 Английски език 23 Английски език 20 РЕ / НЕ 10,22 6 Философия 20 Химия и ООС 13 Английски език 23 Информ.техн. 1а,22 История и цив. 8 Химия и ООС 13 Информ.техн. І гр 1а,- 1 География и икон. 14 Английски език Английски език 23 Свят и личност 15 Математика 12 2 Физ. възп. и спорт Английски език Английски език 23 Математика 10 Физ. възп. и спорт 3 Биология и ЗО 14 Химия и ООСЗИП 13 Физ. възп. и спорт Английски език 20 Информ.техн. 21,6а 4 Биология и ЗО 14 География и икон. 16 Информ.техн. 1а,22 Английски език 20 Информ.техн. 21,6а 5 Английски език 10 Немски език 9 Информ.техн. 1а,22 Физика и астр. 13 Английски език 20 6 Английски език 10 Немски език 9 Бълг.ез.и л-ра-зип 16 Физ. възп. и спорт Английски език 20 Биология и ЗО 15 Бълг.ез.и л-ра-зип 16 петък 1 История и цив. 8 Физика и астр. 25 РЕ / НЕ 20,22 География и икон. 2а Бълг.език и л-ра 16 2 РЕ / НЕ 20,22 Философия 19 Физика и астр. 13 История и цив. 8 Бълг.език и л-ра 16 3 Математика 10 Химия и ООС 13 Свят и личност 19 Бълг.ез. и л-разип 16 История и цив. 8 4 Физика и астр. 25 Немски език 16 История и цив. 8 Биология и ЗО 14 Физика и астр Бълг.ез.и л-разип 18 Английски език Бълг.език и л-ра 16 Биология и ЗО 14 Свят и личност 10 6 Химия и ООС 13 Английски език География и икон. 2а Информ.техн. 1а,22 Английски език 20 Физ. възп. и спорт Информ.техн. 1а,22 Английски език 20 ДЧ - ФВС

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

гр

гр ІІ а клас І в клас І б клас І а клас -ИУЧ Околен свят -ИУЧ 4 по 1 2 по -ИУЧ по 4 ни Околен свят ИУЧ 4 ИУЧ. 1 2. ИУЧ по 4 ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 4 1 2 4 ИУЧ по ни ИУЧ Околен свят ИУЧ 3 4 интерси 1 2 3 4

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕ Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПИСМЕНИ ИЗПИТВАНИЯ И КЛАСНИ РАБОТИ - II СРОК, 2018 / 2019 г. ПИСМЕНО ИЗПИТВАНЕ КЛАСНА РАБОТА ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ДАТА МЕСЕЦ ПРЕДМЕТ КЛАС/ УЧИТЕЛ ПАРАЛ. ПАРАЛ. АЕ 5бг Ж.Димова

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

І а

І а І а І б 2. МАТЕМАТИКА 2. БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 3. МУЗИКА 3. МАТЕМАТИК А 4. АНГЛ.ЕЗИК ИУЧ І / ИНФ.ТЕХН. ІІ-ИУЧ 4. МУЗИКА 5. ЧАС НА КЛАСА 5. ЧАС НА КЛАСА 2. МАТЕМАТИКА 2. ФИЗ. ВЪЗП. И СПОРТ 3. ТЕХНОЛ.

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; Приложение

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   Приложение Приложение 1 към Завед /.. ГРАФИК НА V А клас за провеждане на класните и контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година Учебен пмет 01.10 1. БЕЛ - - - - - - - - - - 12.12 - - - - - 2. АЕ

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите

Седмично разписание за I учебен срок за учебната 2018/2019 година І смяна Іа клас час 1 понеделник Бълг.език и литер.- Бичева вторник Бълг.език и лите Седмично разписание за I учебен срок за учебната 208/209 година І смяна Іа клас Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева 2 Бълг.език и литер.- Бичева Бълг.език и литер.- Бичева Математика-

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ за П-ри срок на учебната 2018/2019 година утвърдено със Заповед г. V - VII клас първа смяна V А клас 1 Човекът и природата

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e

петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ e петък четвъртък сряда вторник понеделник Ден Час СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 0.09.206 г. І а клас Препода І б клас Препода І в клас Преподава. Бълг.ез. и литерат. Аргирова Бълг.ез. и литература Линева Бълг.ез.

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград

Средно общообразователно училище“Свети свети Кирил и Методий” Асеновград V а клас Преподавател Стая V б клас Преподавател Стая 1. География и икономика Е. Паскалева 407 Бълг.ез. и литература Г. Гочева 404 2. Човекът и природата П. Симеонов 210 География и икономика Е. Паскалева

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р

4 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Р 4 а, следобед 1 Бъл.език и лит. Физ. възп. и спорт Човекът и обществото I чужд език Бълг. език и лит. РП Цв.Райкова М.Иванова Цв.Райкова Цв.Райкова Цв.Райкова 202 2 202 202 202 2 Бъл.език и лит. Математика

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година:

Юни Април- Май Февруари - Март 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ IІ. График за провеждане на контролни работи за втори срок на учебната 2018/2019 година: V а клас Математика Информационни технологии 18.02-22.02 20.02.2019 г. 21.02.2019

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE

Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК 08:30-09:30 ELA ELA ELA ELA ELA 09:30-10:00 RECE Седмично разписание на 1 grade ПГ-6 по билингвалната система 09:30-10:00 RECESS RECESS RECESS RECESS RECESS 10:00-11:00 Math Math Math Math Math 11:00-11:40 11:40-12:05 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 12:05-12:30

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 20.05.2019 8 Философия Физика Химия Английски Математика Ив.Иванов Гошева Н.Костова Сизова Котева No 44 No 31 No 53 No 24 No 31 9 Английски Физкултура Английски Английски Математика

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно