Acti 9_Catalogue.pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "Acti 9_Catalogue.pdf"

Препис

1 ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN IEC/EN до 40 A PB Каталожни номера PB Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и съчетават следните функции: v Защита на веригата срещу токове на късо съединение, v Защита на веригата срещу токове на претоварване, v Подходящ за индустриални приложения, в съответствие със стандарта IEC/EN v Индикация на аварийното изключване чрез червен механичен индикатор върху лицевия панел на прекъсвача. Променлив ток (AC) 50/60 Hz Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с IEC/EN Работна изключвателна Фаза / Фаза 12 до 133 V 220 до 240 V 380 до 415 V 440 V възможност (Ics) (2P,, 4P) Фаза/Неутрала (1P) 12 до 60 V 100 до 133 V 220 до 240 V - Ном. ток 0.5 до 4 A 100 ka 100 ka 100 ka 70 ka 100 % Icu (In) 6 до 25 A 70 ka - 25 ka 20 ka 50 % Icu (1) 32 / 40 A 70 ka - 20 ka 15 ka 50 % Icu 50 / 63 A 70 ka - 15 ka 10 ka 50 % Icu Изключвателна възможност (Icn) в съответствие с IEC/EN Фаза/ Фаза 400 V Фаза/Неутрала 230 V Ном. ток (In) 0.5 до A A Постоянен ток (DC) Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с IEC/EN Между +/- 12 до 72 V 100 до 144 V 220 до 250 V Работна изключвателна възможност (Ics) Брой полюси 1P 2P (последов.) (последов.) 4P (последов.) Ном. ток (In) 0.5 до 63 A 15 ka 15 ka 15 ka 15 ka 100 % Icu Допълнителни Отдалечено изключване и индикация, от стр. 78 Отдалечено изключване и индикация, от стр. 78 устройства Vigi ic60 Дефектнотокова защита Vigi ic60, стр. 78 Дефектнотокова защита Vigi ic60, стр. 78 Номинален ток (In) Крива Крива B C K Z B C K Z 0.5 A A9F93170 A9F94170 A9F95170 A9F92170 A9F93270 A9F94270 A9F95270 A9F A A9F93101 A9F94101 A9F95101 A9F92101 A9F93201 A9F94201 A9F95201 A9F A - - A9F95172 A9F A9F95272 A9F A A9F93102 A9F94102 A9F95102 A9F92102 A9F93202 A9F94202 A9F95202 A9F A A9F93103 A9F94103 A9F95103 A9F92103 A9F93203 A9F94203 A9F95203 A9F A A9F93104 A9F94104 A9F95104 A9F92104 A9F93204 A9F94204 A9F95204 A9F A A9F93106 A9F94106 A9F95106 A9F92106 A9F93206 A9F94206 A9F95206 A9F A A9F93110 A9F94110 A9F95110 A9F92110 A9F93210 A9F94210 A9F95210 A9F A A9F93116 A9F94116 A9F95116 A9F92116 A9F93216 A9F94216 A9F95216 A9F A A9F93120 A9F94120 A9F95120 A9F92120 A9F93220 A9F94220 A9F95220 A9F A A9F93125 A9F94125 A9F95125 A9F92125 A9F93225 A9F94225 A9F95225 A9F A A9F93132 A9F94132 A9F95132 A9F92132 A9F93232 A9F94232 A9F95232 A9F A A9F93140 A9F94140 A9F95140 A9F92140 A9F93240 A9F94240 A9F95240 A9F A A9F93150 A9F94150 A9F95150 A9F92150 A9F93250 A9F94250 A9F95250 A9F A A9F93163 A9F94163 A9F95163 A9F92163 A9F93263 A9F94263 A9F95263 A9F92263 Ширина в модули от 9 mm 2 4 Аксесоари (1) 100 % изключвателна възможност Icu при номинален ток 6 до 25 A при Ue 100 дo 133 V AC фаза/ фаза и Ue 12 дo 60 V AC фаза /неутрала. 32

2 ic60l крива B, C, K, Z (продължение) b Изолирани клеми, със степен на защита IP20 Индикатор Visi-trip b Аварийното изключване се индикира чрез червен механичен индикатор на лицевия панел b Широко пространство за маркиране b Наличие на два клипа (отгоре и отдолу), което позволява бърз и удобен монтаж и демонтаж. Индикация за състоянието на контактите b Подходящ за индустриални приложения, в съответствие със стандарта IEC/EN b Присъствието на индикация в зелено гарантира механичното отваряне на контактите и позволява да бъде извършвана работа надолу по веригата, при пълна безопасност. b Удължен експлоатационен живот на прекъсвача, благодарение на: v устойчивостта на свръхнапрежение, в следствие на високоефективната концепция за индустриални приложения (степен на замърсяване, устойчивост на импулсно напрежение и изолационно напрежение), v високоефективно токоограничаване (вижте кривите на токоограничаване), v бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане на лостчето. b отдалечена индикация, отворено/затворено/изключено положение, чрез опционални допълнителни контакти. b възможност за електрическо захранване отгоре или отдолу. 4P Отдалечено изключване и индикация, от стр. 78 Отдалечено изключване и индикация, от стр. 78 Дефектнотокова защита Vigi ic60, стр. 78 Дефектнотокова защита Vigi ic60, стр. 78 Крива Крива B C K Z B C K Z A9F93370 A9F94370 A9F95370 A9F92370 A9F93470 A9F94470 A9F95470 A9F92470 A9F93301 A9F94301 A9F95301 A9F92301 A9F93401 A9F94401 A9F95401 A9F A9F95372 A9F A9F95472 A9F92472 A9F93302 A9F94302 A9F95302 A9F92302 A9F93402 A9F94402 A9F95402 A9F92402 A9F93303 A9F94303 A9F95303 A9F92303 A9F93403 A9F94403 A9F95403 A9F92403 A9F93304 A9F94304 A9F95304 A9F92304 A9F93404 A9F94404 A9F95404 A9F92404 A9F93306 A9F94306 A9F95306 A9F92306 A9F93406 A9F94406 A9F95406 A9F92406 A9F93310 A9F94310 A9F95310 A9F92310 A9F93410 A9F94410 A9F95410 A9F92410 A9F93316 A9F94316 A9F95316 A9F92316 A9F93416 A9F94416 A9F95416 A9F92416 A9F93320 A9F94320 A9F95320 A9F92320 A9F93420 A9F94420 A9F95420 A9F92420 A9F93325 A9F94325 A9F95325 A9F92325 A9F93425 A9F94425 A9F95425 A9F92425 A9F93332 A9F94332 A9F95332 A9F92332 A9F93432 A9F94432 A9F95432 A9F92432 A9F93340 A9F94340 A9F95340 A9F92340 A9F93440 A9F94440 A9F95440 A9F92440 A9F93350 A9F94350 A9F95350 A9F92350 A9F93450 A9F94450 A9F95450 A9F92450 A9F93363 A9F94363 A9F95363 A9F92363 A9F93463 A9F94463 A9F95463 A9F

3 ic60l крива B, C, K, Z (продължение) DB Свързване Без аксесоар С аксесоари 14 mm 6.5 mm PZ2 Ном. ток Момент на затягане DB Медни кабели Твърди Гъвкави или с накрайник DB DB Алуминиева клема 50 mm ² DB Винтово свързване за Твърди клема кабели DB Разпределит. клема Гъвкави кабели от 0.5 до 25 A от 32 до 63 A 2 N.m от 1 до от 1 до 16 mm 2 - Ø 5 mm mm N.m от 1 до от 1 до 25 mm 2 50 mm 2 3 x 16 mm 2 3 x 10 mm 2 35 mm 2 DB DB DB Монтаж върху DIN шина 35 mm Положението на монтаж няма значение IP20 IP40 Технически данни Основни характеристики В съответствие с IEC/EN Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC Степен на замърсяване 3 Устойчивост на импулсно напрежение 6 kv (Uimp) Термично Температура 50 C изключване Магнитно изключване Категория на употреба B крива 4 In ± 20 % C крива 8 In ± 20 % D крива 3 In ± 20 % A В съответствие с IEC/EN Клас на токоограничаване 3 Номинална включвателна и изключвателна Icn1 = Icn възможност на индивидуален полюс (Icn1) Допълнителни характеристики Степен на защита Само за прекъсвача Степен на защита IP20 (IEC 60529) Прекъсвач, монтиран в модулно табло Степен на защита IP40 Изолационен клас II Електрическа 10,000 цикъла Механична 20,000 цикъла Категория на свръхнапрежение (IEC 60364) IV Работна температура -35 C до +70 C Температура на съхранение -40 C до +85 C Тропикализаця (IEC ) Обработка 2 (относителна влажност 95 % дo 55 C) 34

4 ic60l крива B, C, K, Z (продължение) Тегло (g) Автоматичен прекъсвач Тип ic60l 1P 125 2P P 500 Размери (mm) DB P 2P 1P

5 с мигновено действие ic60l (ICB) крива MA, IEC/EN PB b Автоматичните прекъсвачи ic60l, крива МА, отговарят на стандарт IEC/EN и съчетават следните функции: v Защита на веригите срещу токове на късо съединение, v Изолация съгласно стандарт IEC/EN v Индикация за изключване при повреда чрез червен механичен индикатор върху лицевия панел на прекъсвача. v Да бъде комбиниран със защита от претоварване за двигател. Променлив ток (AC) 50/60 Hz Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с IEC/EN Работна изключвателна възможност (Ics) Фаза/Фаза (2P,, 4P) 220 до 240 V 380 до 415 V 440 V Ном. ток (In) 1.6 до 4 A 100 ka 100 ka 50 ka 50 % Icu 6.3 до 25 A 50 ka 25 ka 20 ka 50 % Icu 40 A 36 ka 20 ka 15 ka 50 % Icu Каталожни номера ic60l Тип Допълнителни устройства Отдалечено изключване и индикация, Vigi ic60 Дефектнотокова защита Vigi ic60, стр. 78 Номинален ток (In) Крива MA 1.6 A A9F A A9F A A9F A A9F A A9F A A9F A A9F A A9F A A9F90340 Ширина в модули от 9 mm 6 Аксесоари 36

6 с мигновено действие ic60l (ICB) крива MA (продължение) PB b Изолирани клеми, със степен на защита IP20 Индикатор Visi-trip bаварийното изключване се индикира чрез червен механичен индикатор на лицевия панел b Широко пространство за маркиране b Наличие на два клипа (отгоре и отдолу), което позволява бърз и удобен монтаж и демонтаж. Индикация за състоянието на контактите bподходящ за индустриални приложения, в съответствие със стандарта IEC/EN bприсъствието на индикация в зелено гарантира механичното отваряне на контактите и позволява да бъде извършвана работа надолу по веригата, при пълна безопасност. b Удължен експлоатационен живот на прекъсвача, благодарение на: v устойчивостта на свръхнапрежение, в следствие на високоефективната концепция за индустриални приложения (степен на замърсяване, устойчивост на импулсно напрежение и изолационно напрежение); v високоефективно токоограничаване (вижте кривите на токоограничаване); v бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане на лостчето. b отдалечена индикация, отворено/затворено/изключено положение, чрез опционални допълнителни контакти. b възможност за електрическо захранване отгоре или отдолу. 37

7 с мигновено действие ic60l (ICB) крива MA (продължение) DB Свързване Без аксесоар С аксесоари 14 mm 6.5 mm PZ2 Ном. ток Момент на затягане DB Медни кабели Твърди Гъвкави или с накрайник DB DB Алуминиева клема 50 mm ² DB Винтово свързване за клема DB Разпределит. клема Твърди кабели Гъвкави кабели от 1.6 до 2 N.m от 1 до от 1 до 16 mm 2 - Ø 5 mm A 25 mm 2 40 A 3.5 N.m от 1 до от 1 до 25 mm 2 50 mm 2 3 x 16 mm 2 3 x 10 mm 2 35 mm 2 DB DB DB Монтаж върху DIN шина 35 mm Положението на монтаж няма значение IP20 IP40 Технически данни Основни характеристики В съответствие с IEC/EN Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC Степен на замърсяване 3 Устойчивост на импулсно напрежение 6 kv (Uimp) Термично изключванетемпература 50 C Магнитно изключване B крива 12 In ± 20 % Категория на употреба A Допълнителни характеристики Степен на защита Само за прекъсвача Степен на защита IP20 (IEC 60529) Прекъсвач, монтиран в модулно табло Степен на защита IP40 Изолационен клас II Износоустойчивост Електрическа 10,000 цикъла (работни цикли) Механична 20,000 цикъла Категория на свръхнапрежение (IEC 60364) IV Работна температура -35 C до +70 C Температура на съхранение -40 C до +85 C Тропикализаця (IEC ) Обработка 2 (относителна влажност 95 % дo 55 C) Тегло (g) Автоматичен прекъсвач Тип ic60l 375 Размери (mm) DB P 2P

Redline Таблица за избор - Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни устройства Характеристикa на изключване Номинален ток (A)

Redline Таблица за избор - Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни устройства Характеристикa на изключване Номинален ток (A) Таблица за избор Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни Характеристикa на изключване Номинален ток () Изключвателна възможност (k). 0 +N ( мод.). 5 +N ( мод.).5.5. 0 +N ( мод.)

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S20, S290, S700, S00 Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 Emax Избор на начин на инсталиране DIN DIN DIN, кабел или Шина

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Easy9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж

Easy9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж Easy9 табла за вграден и открит монтаж Easy9 табла за вграден и открит монтаж Описание Разпределителните табла Easy 9 са предназначени за монтаж на модулна апаратура за приложение в жилищни сгради. Предлагат

Подробно

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , ЕЛЕКТРОМАТЕ

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,   ЕЛЕКТРОМАТЕ www.ldg-bg.com София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЦЕНОВА

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Общ каталог TeSys Апаратура за управление и защита 2012

Общ каталог TeSys Апаратура за управление и защита 2012 Общ каталог TeSys Апаратура за управление и защита 2012 Мониторинг и управление на електродвигатели Прецизно и надеждно наблюдение и контрол на електродвигатели Гамата TeSys предлага повече леснота, компактност,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Transferter A8 Datasheet | Zahranvane.com | BG

Transferter A8 Datasheet | Zahranvane.com | BG А8 Основни характеристики стабилност на работата в целия работен диапазон варисторна защита на входа DC или AC входно напрежение автоматично закъснение при стартиране по линията без необходимост от настройка

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Енергийна ефективност Аналогови и цифрови измервателни апарати таблица за избор Измерва Технология Монтаж Свързване Характеристики Аксесоари Тип 3 мод

Енергийна ефективност Аналогови и цифрови измервателни апарати таблица за избор Измерва Технология Монтаж Свързване Характеристики Аксесоари Тип 3 мод Аналогови и цифрови измервателни апарати таблица за избор Измерва Технология Монтаж Характеристики Аксесоари 3 модула Директно MCV напреженов селекторен ключ VLM стр./1 Аналогов 4x4, 72x72, 96x96 Директно

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

Transferter V16-48 Datasheet | Zahranvane.com | BG

Transferter V16-48 Datasheet | Zahranvane.com | BG V16 Основни характеристики галванично разделяне на входната от изходната верига варисторна защита на входа DC или AC входно напрежение автоматично закъснение при стартиране по линията без необходимост

Подробно

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно