ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А"

Препис

1 ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното движение на Община Дългопол за периода 2016г. Опазването на живота и здравето на децата в пътното движение е приоритет в работата на институциите в община Дългопол. Основната цел на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение е да се определят най-важните направления на дейност, ангажиментите на отделните институции, да се подобри координацията между тях и се създадат по-добри условия за безопасно ползване на пътищата, като се намали броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца. Основната цел на програмата е предприемане на мерки за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение на територията на Община Дългопол, със срок на валидност 2016г. ДЕЦАТА - ПЕШЕХОДЦИ І. Повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност за децата-пешеходци. 1. Провеждане на информационна кампания сред обществеността, ангажираща вниманието на населението за промяна в начина на мислене към проблемите по безопасността на децата под надслов: Пази децата! 2. Отг.: Служители на Общинска администрация, директорите на училища и ЦДГ, Началник на УП Дългопол.

2 2 ІІ. Промяна на поведението, както на пешеходците, така и на водачите, за подобряване на безопасността на движението по пътищата. 1. Строг контрол върху спазване ограниченията на скоростта в населените места, особено в районите около училищата и детските заведения. Участък на полицията гр.дългопол Срок: постоянен. 2. Насърчаване родителите да обучават децата си на правилата за безопасното им движение като пешеходци. Служители от училищата и родителите да осигуряват безопасно преминаване на децата от/към училище по пешеходните пътеки в найнатоварените часове. Създаване на организация за повишаване знанията, транспортната култура и дисциплина на децата, чрез провеждане на инициативи в училищата беседи, анкети, представяне на видеофилми по темата. Участък на полицията гр. Дългопол, Директорите на училища и детски градини. Срок: постоянен ІІІ. Промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик. 1. Построяване на съоръжения за успокояване и регулиране на движението, като поставяне на изкуствени неравности, съвременно сигнализирани, маркирани пешеходни пътеки и монтиране на камери за видео наблюдение в районите на училищата и детските градини. Монтиране на осветление в районите с интензивно пешеходно и автомобилно движение, и др. 2. Опресняване и изграждане на нова пътната маркировка, светлоотразителни и др. маркировки с цел по-добра видимост и отражателна способност, по най-натоварените места, като: пешеходните пътеки и кръстовищата, детски и учебни заведения.

3 Общинска администрация, Директори на училища, Участък на полицията. Срок: В рамките на календарната 2016 г. ІV. Разработване и провеждане на ефективни програми за безопасно движение на пешеходците. 1.Насърчаване структурите на образованието да инициират определянето на безопасни маршрути до училище. Идентификация на проблемите в районите на училищата. 2.Насърчаване разработването на планове за безопасност на пешеходците, които отразяват нуждите на обществеността. Организиране и провеждане на публични информационни и образователни кампании, и разработване на училищни програми за безопасност на децата пешеходци от общинските училища. Общинска администрация, Участък на полицията, Директори на училищата. Срок: текущ. 3.Поощряване на родителите, учителите, училищната администрация и други, които имат отношение към развитието на децата, да открият, посочат и подпомагат решаването на местните проблеми по безопасността на движението. Общинска администрация,директори на училища и детски градини. ДЕЦАТА ПЪТНИЦИ В АВТОМОБИЛА, НА МОТОЦИКЛЕТА, МОТОПЕДА І. Повишаване информираността на обществото, родители, възпитатели за необходимостта от по-голяма безопасност при превоз на децата. 1.Провеждане кампания за повишаване знанията на хората за безопасен превоз на деца, чрез запознаване на водачите със задължение за водачите на МПС за безопасен превоз на деца чрез използване на обезопасителни седалки и довеждане до знанието на водачите в Община Дългопол. 3

4 4 Участък на полицията гр.дългопол, Общинска администрация, училища и детски градини. Срок: постоянен ДЕЦАТА ВЕЛОСИПЕДИСТИ, МОТОПЕДИСТИ, СКЕЙТБОРДИСТИ,РОЛЕРИСТИ І. Повишаване употребата на защитни средства от страна на деца - водачи. 1.Разяснителна кампания за ползите от употребата на предпазни средства. Повишаване ползваемостта на обезопасителните каски от децата велосипедисти, скейтбордисти, мотоциклетисти, мотопедисти и др. Информационна кампания, насочена към родителите, с цел упражняване на постоянен контрол върху децата-водачи. Разяснителна кампания за ползата от носене на светлоотразителни елементи, светли дрехи. Директори на училища и детски градини, Участък на полицията, Общинска администрация; ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ, ВИКТОРИНИ, КОНКУРСИ, И ДРУГИ 1.Провеждане на общински детски и ученически викторини и състезания. Общински състезания Аз съм малък пешеходец в Детските градини и начален курс. Общински конкурс Млад пешеходец за познаване и прилагане правилата за безопасно движение (за ученици от горните класове). Общинско състезание за майсторско управление на велосипед и теоретически изпит по безопасност на движението Общинска администрация, Началник на полицията, Директори на училища, Директори на детски градини; Срок: В рамките на календарната 2016 г.

5 2.Провеждане на общински конкурси за детска рисунка. 5 Общинска администрация, Директори на училища; Срок: В рамките на календарната 2016г. 4.Запознаване отблизо с работата на Пътна полиция (беседи и лекции с униформените служители, демонстрация на средствата за контрол на пътното движение и др.) Участък на полицията гр. Дългопол, директори на училища и детски градини. Срок: постоянен ; Програмата е с едногодишен срок на валидност 2016 г. и ще бъде актуализирана за следващия отчетен период. За успешното й изпълнение ще се разчита на ефективното взаимно сътрудничество между отделните институции, органите на местната администрация, полиция, училища и др. Общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2016г. е отворена за актуализиране и допълване. Програмата е приета с решение на Общински Съвет гр. Дългопол 7-3по Протокол 7 от заседание проведено на г. ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общински съвет гр. Дългопол: ( Злати Златев)

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\ doc) Т. 1 Предприети мерки за изпълнение на Плана за действие за 2014-2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 2020г. Община Русе работи по

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Смолян, бул. България 14, тел. 0301/60192, факс 0301/62333, ОДОБРЯВАМ: ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ

Смолян, бул. България 14, тел. 0301/60192, факс 0301/62333,     ОДОБРЯВАМ: ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ Смолян, бул. България 14, тел. 0301/60192, факс 0301/62333, e-mail: obl_adm_sm@bsbg.net; http://www.region-smolyan.org ОДОБРЯВАМ: ИНЖ. СТЕФАН СТАЙКОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Областна стратегия за подобряване

Подробно

? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, ул. Борис Ангелушев тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: /Ася Бояджиева - Пенкова/ ПЛАН

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8>

<4D F736F F D20CEE1F9E8EDF1EAE820EFEBE0ED20ECEBE0E4E5E6E8> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 година /Приет с Решение 127 по Прокол 17 28.03.2013 година/ АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ УТВЪРДИЛ: ИВАЙЛО ПЕТРОВ Областен управител на област Монтана ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2011 2020 г. МОНТАНА 2012

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об

I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на об I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене 2014 2020 г. Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен характер и конкретизира

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Microsoft Word - dz-16

Microsoft Word - dz-16 ОБЩИНА С ИЛИСТРА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ 33 7500 СИЛИСТРА www.silistra.bg ТЕЛ.: (086) 82 42 43, ФАКС: (086) 82 33 43 Е-MAIL: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА

Подробно

Приложения към Областна стратегия за подобряване на движението по пътищата и план за намаляване на жертвите ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СМОЛЯН СЕКТОР ПЪТ

Приложения към Областна стратегия за подобряване на движението по пътищата и план за намаляване на жертвите ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СМОЛЯН СЕКТОР ПЪТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СМОЛЯН СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПЪТНО ТРАНСПОРТНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН През 2011 година в страната са допуснати 6640 броя тежки ПТП, при които са загинали 658

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 1. Място и роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.bg СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg УТВЪРДИЛ:... ДИРЕКТОР / ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА/ П Л А Н

Подробно