Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq"

Препис

1 Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може да бъде променяна без предизвестие. Microsoft и Windows са търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и други държави. Единствените гаранции за продукти и услуги на HP са описани в конкретните гаранционни условия към тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се в този документ не може да се подразбира като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ. Настоящият документ съдържа информация, която представлява собственост на компанията и е защитена с авторско право. Забранява се фотокопирането, възпроизвеждането или преводът на друг език на която и да е част от този документ без предварителното писмено съгласие на Hewlett-Packard Company. Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютри HP Compaq dc7700 Series Convertible Minitower Първо издание (август 2006) Номенклатурен номер на документа:

3 Информация за настоящето издание В това ръководство се съдържа обща информация за надграждането на този компютърен модел. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини наранявания или смърт. ВНИМАНИЕ Обозначеният по този начин текст показва, че неизпълняването на инструкциите може да причини повреда на оборудването или загуба на информация. Забележка Обозначеният по този начин текст предоставя важна допълнителна информация. BGWW iii

4 iv Информация за настоящето издание BGWW

5 Съдържание 1 Характеристики на продукта Стандартни конфигурационни характеристики... 1 Компоненти на лицевия панел... 2 Компоненти на четеца за медийни карти... 3 Компоненти на задния панел... 4 Клавиатура... 5 Използване на клавиша с емблемата на Windows... 6 Специални функции на мишката... 7 Местоположение на серийния номер Хардуерно надграждане Функции, свързани с обслужването... 9 Бележки за внимание и предупреждения... 9 Отключване на ключалката на капака FailSafe Key за интелигентната ключалка Използване на FailSafe Key за отключване на интелигентната ключалка Изваждане на панела за достъп до компютъра Поставяне на панела за достъп до компютъра Изваждане на предния панел Затваряне на лицевия панел Изваждане на празните панели Инсталиране на допълнителна памет DIMM модули DIMM модули от тип DDR2-SDRAM Поставяне на DIMM модули в цоклите Инсталиране на DIMM модули Изваждане или инсталиране на платка за разширение Местоположения на устройствата Изваждане на устройство от гнездото Инсталиране на допълнителни устройства Инсталиране на 5,25-инчово или 3,5-инчово устройство във Външно гнездо за устройства Инсталиране на 3,5-инчов SATA твърд диск във Вътрешно гнездо за устройства Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация Конфигурация Приложение A Спецификации BGWW v

6 Приложение B Смяна на батерията Приложение C Външни защитни механизми Поставяне на ключалка за защита Кабелна ключалка Катинарче Приложение D Електростатично разреждане Предотвратяване на повреди от статично електричество Начини за заземяване Приложение E Указания за работа с компютъра, редовна грижа и подготовка за изпращане Указания за работа с компютъра и редовно обслужване Предпазни мерки за работа с оптични устройства Работа Почистване Безопасност Подготовка за транспортиране Азбучен указател vi BGWW

7 1 Характеристики на продукта Стандартни конфигурационни характеристики Характеристиките на HP Compaq Minitower може да се различават според модела. За пълен списък на инсталирания на компютъра софтуер и хардуер стартирайте помощната програма за диагностика (включена само към някои модели на компютри). Инструкциите за използване на помощната програма са в Troubleshooting Guide (Ръководство за отстраняване на неизправности) в компактдиска с документация и инструменти за диагностика. Забележка Компютърът HP Compaq Convertible Minitower може лесно да се превърне в настолен компютър. За повече информация вижте раздела Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация в това ръководство. Фигура 1-1 Конфигурация на Convertible Minitower BGWW Стандартни конфигурационни характеристики 1

8 Компоненти на лицевия панел Конфигурацията на устройствата може да се различава според модела. Таблица 1-1 Компоненти на лицевия панел 1 5,25-инчови оптични устройства 8 5,25-инчов четец на мултимедийни карти (допълнителен) 2 Индикатори за активност на оптично устройство 9 Двупозиционен бутон за захранване 3 3,5-инчово флопидисково устройство (допълнително) 1 10 Индикатор за захранване 4 Индикатор за активност на флопидисковото устройство (допълнителен) 11 Портове USB (универсална серийна шина) 5 Бутон за изваждане на дискета (по желание) 12 Съединител за слушалки 6 Индикатор за активност на твърдия диск 13 Съединител за микрофон 7 Бутони за изваждане на оптично устройство Забележка Оптично устройство е CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW или комбинирано CD- RW/DVD устройство. 1 Някои модели са конфигурирани с четец за медийни карти в гнездото за външни 3,5-инчови устройства. Други модели имат капаче, покриващо това гнездо. 2 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

9 Компоненти на четеца за медийни карти Четецът за медийни карти е допълнително устройство, налично само при определени модели. Вижте илюстрацията и таблицата по-долу, за да намерите компонентите на четеца за медийни карти. Таблица 1-2 Компоненти на четеца за медийни карти 1 SmartMedia/xD 4 Порт USB (универсална серийна шина) Карта 3.3V SmartMedia (SM) Карта D-Picture (xd) 2 Индикатор за активност на четеца за медийни карти 5 CompactFlash I/II Карта CompactFlash, тип 1 Карта CompactFlash, тип 2 MicroDrive 3 SD/MMC+/miniSD Карта Secure Digital (SD) MiniSD Карта MultiMediaCard (MMC) Карта MultiMediaCard с намален размер (RS MMC) Карта MultiMediaCard 4.0 (Mobile Plus) Карта MultiMediaCard 4.0 с намален размер (MMC Mobile) 6 MS PRO/MS PRO DUO Memory Stick (MS) MagicGate Memory Stick (MG) MagicGate Memory Duo Memory Stick Select Memory Stick Duo (MS Duo) Memory Stick PRO (MS PRO) Memory Stick PRO Duo (MS PRO Duo) MMC Micro (необходим е адаптер) MicroSD (T-Flash) (необходим е адаптер) BGWW Компоненти на четеца за медийни карти 3

10 Компоненти на задния панел Таблица 1-3 Компоненти на задния панел 1 Съединител за захранващия кабел 7 Паралелен съединител 2 Съединител за мишка PS/2 (зелен) 8 Съединител за монитор 3 Съединител за клавиатура PS/2 (лилав) 9 Аудиоизход за устройства със собствено захранване (зелен) 4 Универсална серийна шина (USB) 10 Аудио вход (син) 5 Сериен съединител 11 Съединител за микрофон (розов) 6 Мрежов съединител RJ-45 Забележка Разположението и броят на съединителите може да се различават според модела. Съединителят за монитор на дънната платка е неактивен, ако е инсталирана графична платка PCI Express. Ако е инсталирана PCI графична платка, могат да се използват както нейните съединители, така и тези на дънната платка. За да се използват и двата съединителя, може да се наложи да се променят настройки в Computer Setup (Настройки на компютъра). За информация относно реда на начално стартиране на устройствата вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) в компактдиска с документация и инструменти за диагностика. 4 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

11 Клавиатура Таблица 1-4 Компоненти на клавиатурата 1 Функционални клавиши Изпълняват специални функции в зависимост от използваното софтуерно приложение. 2 Клавиши за редактиране 3 Индикатори за състоянието Това са: Insert, Home, Page Up, Delete, End и Page Down. Показват състоянието на компютъра и клавиатурните настройки (Num Lock, Caps Lock и Scroll Lock). 4 Цифрови клавиши Работят като клавиатура на калкулатор. 5 Клавиши със стрелки Използват се за навигация в документ или уеб сайт. Тези клавиши позволяват преместване наляво, надясно, нагоре и надолу с клавиатурата, вместо с мишката. 6 Клавиши Ctrl Използват се в комбинация с друг клавиш и функциите им зависят от използваното софтуерно приложение. 7 Клавиш за приложения 1 Използва се (подобно на десния бутон на мишката) за отварянето на изскачащи менюта в приложение от Microsoft Office. Може да изпълнява други функции в различни софтуерни приложения. 8 Клавиши с емблемата на Windows 1 Използват се за отварянето на менюто Start (Старт) в Microsoft Windows. Използват се в комбинация с други клавиши за изпълнение на други функции. 9 Клавиши Alt Използват се в комбинация с друг клавиш и функциите им зависят от използваното софтуерно приложение. 1 Клавиши, които са налични за определени географски региони. BGWW Клавиатура 5

12 Използване на клавиша с емблемата на Windows Използвайте клавиша с емблемата на Windows в комбинация с други клавиши за определени функции в операционната система Windows. Вижте раздела Клавиатура, за да намерите клавиша с емблемата на Windows. Клавиш с емблемата на Windows Клавиш с емблемата на Windows + d Клавиш с емблемата на Windows + m Shift + клавиш с емблемата на Windows + m Клавиш с емблемата на Windows + e Клавиш с емблемата на Windows + f Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + f Клавиш с емблемата на Windows + F1 Клавиш с емблемата на Windows + l Клавиш с емблемата на Windows + r Клавиш с емблемата на Windows + u Клавиш с емблемата на Windows + Tab Показва или скрива менюто Start (Старт) Показва работния плот Минимизира всички отворени приложения Показва всички минимизирани приложения Отваря My Computer (Моят компютър) Отваря Find Document (Търсене на документ) Отваря Find Computer (Търсене на компютър) Отваря помощната информация на Windows Заключва компютъра, ако сте свързани към мрежов домейн, или ви позволява да превключвате между потребители, ако не сте свързани към мрежов домейн Отваря диалоговия прозорец Run (Изпълнение) Отваря Utility Manager Активира следващия бутон от лентата със задачите 6 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

13 Специални функции на мишката Повечето софтуерни приложения поддържат използването на мишка. Функциите, присвоени на всеки от бутоните на мишката, зависят от използваното приложение. Местоположение на серийния номер Всеки компютър има уникален сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират на горния капак на компютъра. Пазете тези номера, защото може да ви потрябват, когато имате нужда да се обърнете за помощ към отдела за обслужване на клиенти. Фигура 1-2 Местоположение на серийния номер и продуктовия идентификатор BGWW Специални функции на мишката 7

14 8 Глава 1 Характеристики на продукта BGWW

15 2 Хардуерно надграждане Функции, свързани с обслужването Този компютър има функции, които улесняват надстройката и сервизното му обслужване. За повечето инсталационни процедури, описани в този раздел, не са необходими инструменти. Бележки за внимание и предупреждения Преди да извършите надграждане, не забравяйте да прочетете всички приложими инструкции, бележки за внимание и предупреждение в това ръководство. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от нараняване от токов удар, горещи повърхности или пожар: Извадете захранващия кабел от контакта и оставете вътрешните системни компоненти да се охладят, преди да ги докосвате. Не включвайте телекомуникационни или телефонни съединители в гнездата на мрежовите контролери. Не деактивирайте заземяващия щифт на захранващия кабел. Заземяващият щифт има важна предпазна функция. Включете захранващия кабел в заземен контакт, който се намира на леснодостъпно място. За да намалите опасността от сериозно нараняване, прочетете Ръководството за безопасна и удобна работа. В него се описва каква трябва да бъде правилната конфигурация на работната станция, настройките й, позата на тялото, здравословните и работните навици на работещите с компютри и също така предоставя важна информация за електрическата и механичната безопасност. Можете да намерите това ръководство в интернет на адрес: и на компактдиска с документация и инструменти за диагностика. ВНИМАНИЕ Статичното електричество може да повреди електрическите части на компютъра или допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За повече информация вижте Приложение D, Електростатично разреждане. Когато компютърът е включен към променливотоково захранване, системната платка винаги е под напрежение. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. BGWW Функции, свързани с обслужването 9

16 Отключване на ключалката на капака Забележка Smart Cover Lock (Интелигентна ключалка на капака) е допълнителна функция, която е налична само при някои модели. Интелигентната ключалка представлява ключалка за капак, която се управлява от софтуер в случая от паролата за настройки. Тази ключалка предотвратява неразрешен достъп до вътрешните компоненти. Компютърът се доставя с ключалка на капака в отключено положение. За повече информация относно заключването на интелигентната ключалка вижте Desktop Management Guide (Ръководство за управление на настолни компютри) в компактдиска с документация и програми за диагностика. FailSafe Key за интелигентната ключалка Ако активирате интелигентната ключалка и не можете да въведете паролата, за да я деактивирате, ще ви трябва FailSafe Key, за да отворите капака. За да получите достъп до вътрешните компоненти на компютъра, ще имате нужда от този ключ при някое от следните обстоятелства: Прекъсване на електрозахранването Неуспешно начално стартиране Повреда на компютърен компонент (напр. процесор или захранване) Забравена парола Забележка FailSafe Key е специализиран инструмент от HP. Подгответе се, като поръчате този ключ, преди да ви потрябва. За да получите FailSafe Key: Обърнете се към оторизиран риселър или сервиз на HP. Поръчайте PN за ключ тип "гаечен" или PN за ключ тип "отвертка". Посетете уеб сайта на HP ( за да получите информация как да направите поръчката. Обадете се на съответния телефонен номер от гаранцията или в ръководството Support Telephone Numbers (Телефонни номера за поддръжка) от компактдиска с документация и програми за диагностика. Използване на FailSafe Key за отключване на интелигентната ключалка За да отворите панела за достъп при заключена интелигентна ключалка: 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. 10 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

17 ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Използвайте FailSafe Key, за да махнете двата защитени винта, които придържат интелигентната ключалка към шасито. Фигура 2-1 Изваждане на винтовете на интелигентната ключалка 6. Извадете панела за достъп. За да върнете интелигентната ключалка, закрепете я на място със защитените винтове. BGWW Отключване на ключалката на капака 11

18 Изваждане на панела за достъп до компютъра 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Поставете компютъра да легне на широката основа за по-добра стабилност. 6. Вдигнете ръчката на панела за достъп (1), плъзнете панела за достъп назад на около 1,25 см, а след това го вдигнете нагоре и го отделете от устройството (2). Фигура 2-2 Изваждане на панела за достъп до компютъра ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от гнездата на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 12 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

19 Поставяне на панела за достъп до компютъра 1. Поставете компютъра да легне на широката основа за по-добра стабилност. 2. Изравнете накрайниците на панела за достъп с гнездата на шасито и натискайте панела за достъп, докато го плъзгате напред, докато щракне на място. Фигура 2-3 Поставяне на панела за достъп до компютъра BGWW Поставяне на панела за достъп до компютъра 13

20 Изваждане на предния панел 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от гнездата на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. Натиснете нагоре двата накрайника за освобождаване (1), а след това завъртете лицевия панел, за да го освободите от шасито (2). Фигура 2-4 Изваждане на лицевия панел 14 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

21 Затваряне на лицевия панел 1. Поставете долните захващащи елементи на лицевия панел в съответните им гнезда в шасито (1). 2. Завъртете лицевия панел към шасито (2). 3. Защракайте ключалките отгоре на панела на мястото им (3). 4. Защракайте освобождаващите накрайници на място (4). Фигура 2-5 Затваряне на предния капак BGWW Затваряне на лицевия панел 15

22 Изваждане на празните панели 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от гнездата на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. За да отворите предния капак. 7. Леко издърпайте вътрешния панел, в който са закрепени празните панели, от лицевия панел, а след това извадете желания празен панел. ВНИМАНИЕ Дръжте вътрешния панел изправен, когато го издърпвате от лицевия панел. Издърпването на вътрешния панел под ъгъл може да повреди щифтовете, които го изравняват с лицевия панел. Фигура 2-6 Изваждане на празните панели от вътрешния панел (показан е настолен компютър) 16 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

23 Забележка Когато връщате вътрешния панел на място, всички изравняващи щифтове и оставащите празни панели трябва да бъдат ориентирани правилно. Емблемата на вътрешния панел трябва да се намира в дъното на вътрешния панел, когато той е правилно ориентиран. BGWW Изваждане на празните панели 17

24 Инсталиране на допълнителна памет Компютърът е снабден с оперативна памет от тип DDR2-SDRAM синхронна динамична памет с произволен достъп с двоен обмен на данни, изградена от модули памет, работещи в двуканален режим (DIMM). DIMM модули В гнездата за памет на дънната платка могат да се поставят до четири стандартни DIMM модула. В тези гнезда предварително е поставен поне един DIMM модул. Максималното количество памет, което можете да поставите на дънната платка, е 8 GB конфигурирана в режим на високопроизводителен двуканален достъп. DIMM модули от тип DDR2-SDRAM За да работи правилно системата, DIMM модулите с DDR2-SDRAM трябва да са: стандартни модули с 240 крачета небуферирани модули, съвместими с PC MHz, PC MHz или PC MHz 1,8 волтови DIMM модули тип DDR2-SDRAM DIMM модулите от тип DDR2-SDRAM също така трябва: да поддържат CAS латентност 4 (при DDR2/533 MHz и DDR2/667 MHz) и CAS латентност 5 (при DDR2/667 MHz и DDR2/800 MHz) да съдържат задължителната информация JEDEC SPD Освен това компютърът поддържа: памети с 256 Mbit, 512 Mbit и 1 Gbit без откриване и коригиране на грешки (ECC) едностранни и двустранни DIMM модули DIMM модули, конструирани с x8 и x16 DDR устройства; DIMM модули с х4 SDRAM не се поддържат Забележка Ако инсталирате неподдържани DIMM модули, системата няма да стартира. 18 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

25 Поставяне на DIMM модули в цоклите На дънната платка има четири цокъла за DIMM модули, по два цокъла на канал. Цоклите са обозначени с XMM1, XMM2, XMM3 и XMM4. Цоклите XMM1 и XMM2 работят в канал A, а цоклите XMM3 и XMM4 работят в канал B. Фигура 2-7 Местоположение на цоклите за DIMM модули Елемент Описание Цвят на цокъла 1 Цокъл за DIMM модул XMM1, канал A Черен 2 Цокъл за DIMM модул XMM2, канал A Бял 3 Цокъл за DIMM модул XMM3, канал В Бял 4 Цокъл за DIMM модул XMM4, канал В Бял В зависимост от това как са инсталирани DIMM модулите, паметта на системата автоматично ще работи в едноканален режим, в двуканален режим или в "гъвкав" режим. Ако DIMM модулите са поставени само в един канал, системата ще работи в едноканален режим. Системата ще работи в по-производителния двуканален режим на редуване, ако общият капацитет на паметта на DIMM модулите в канал A е равен на този на DIMM модулите в канал B. Технологията и ширината на самите платки, обаче, може да са различни според каналите. Ако в канал A например има два DIMM модула от по 256 MB, а в канал B има един DIMM модул от 512 MB, системата ще работи в двуканален режим. Системата ще работи в "гъвкав" режим, ако общата памет на DIMM модулите в канал A не е равна на общата памет на DIMM модулите в канал B. В "гъвкав" режим каналът с най-малко памет описва общия обем на паметта, зададена като двуканална, а останалата част се задава като едноканална. За да се постигне оптимална скорост, каналите трябва да се балансират така, че най-големият обем памет да се разпредели между двата канала. Ако например искате да поставите DIMM модул от 1 GB, два DIMM модула от по 512 MB и един DIMM модул от 256 MB, тогава в единия канал трябва да се сложи модул от 1 GB и BGWW Инсталиране на допълнителна памет 19

26 един от 256 MB, а в другия канал трябва да се поставят двата DIMM модула от по 512 MB. При тази конфигурация 2 GB ще работят двуканално, а 256 MB едноканално. Максималната работна скорост се определя от най-бавния DIMM модул в системата, независимо от режима. Инсталиране на DIMM модули ВНИМАНИЕ Задължително трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да добавяте или изваждате модули с памет. Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, модулите памет винаги са под напрежение, докато компютърът е включен в активен електрически контакт. Добавянето или изваждането на модули с памет, докато са под напрежение, може напълно да повреди DIMM модулите или системната платка. След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от гнездата на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. Гнездата за модулите памет имат позлатени метални контакти. При надстройката на памет е важно да се използват модули памет с позлатени контакти за предотвратяване на корозия и/или окисляване в резултат на контакта между несъвместими един с друг метали. Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра или допълнителните платки. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. За повече информация вижте Приложение Г, Електростатично разреждане. При работата с модул памет внимавайте да не докоснете контактите му. В този случай може да повредите модула. 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от цоклите на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. Намерете цоклите за модулите памет на дънната платка. 20 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

27 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите опасността от нараняване от горещи повърхности, оставете вътрешните компоненти да се охладят, преди да ги пипате. 7. Отворете и двата фиксатора отстрани на цокъла за памет (1) и поставете модула памет в цокъла (2). Фигура 2-8 Инсталиране на DIMM модул Забележка Един модул с памет може да се инсталира само по един начин. Прорезът на самия модул трябва да съвпадне с този на цокъла. Един DIMM модул трябва да се постави в цокъла XMM1. За максимална производителност поставете модулите така, че капацитетът на паметта да се разпредели възможно най-равномерно между канал А и канал B. За повече информация вижте Поставяне на DIMM модули в цоклите. 8. Натиснете модула надолу в цокъла, докато щракне на място. Уверете се, че фиксаторите отстрани са затворени (3). 9. Повторете стъпки 7 и 8, за да инсталирате още модули. 10. Затворете панела за достъп до компютъра. 11. Включете захранващия кабел и компютъра. 12. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. При следващото включване на компютъра допълнителната памет автоматично ще се открие. BGWW Инсталиране на допълнителна памет 21

28 Изваждане или инсталиране на платка за разширение В компютъра има два стандартни PCI слота, в които могат да се поставят платки с дължина до 34 см (13 инча). В компютъра има и един разширителен слот PCI Express x1 и един слот PCI Express x16. Фигура 2-9 Местоположения на слотовете за разширение Елемент Описание 1 PCI слот за разширение 2 PCI слот за разширение 3 PCI Express x1 слот за разширение 4 PCI Express х16 слот за разширение Забележка В някои модели е включен и допълнителен PCI разширител, който добавя още два PCI слота за разширение към платката, като така PCI слотовете за разширение стават общо четири. В слота за разширение PCI Express х16 можете да инсталирате платка за разширение със скорост 1, 4, 8 или 16. За да извадите, замените или добавите платка за разширение: 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. 22 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

29 ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от гнездата на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. Открийте подходящия празен цокъл за разширение върху системната платка и съответния му слот за разширение в задната част на шасито. 7. Натиснете надолу и навън двата зелени палеца вътре в шасито и завъртете нагоре закрепващата ключалка за платките за разширение. Фигура 2-10 Отваряне на фиксатора на слота за разширение 8. Преди поставянето на платка за разширение извадете предпазителя от слота за разширение или платката, ако има такава. BGWW Изваждане или инсталиране на платка за разширение 23

30 Забележка Преди да извадите инсталирана платка за разширение, изключете всички свързани към нея кабели. a. Ако поставяте платка за разширение в празен слот за разширение, извадете съответния предпазител от задната част на шасито. Вдигнете предпазителя на слота за разширение от слота. Фигура 2-11 Изваждане на предпазител от слота за разширение b. Ако изваждате стандартна PCI платка, дръжте я и от двете страни и внимателно я разклатете, докато съединителите се освободят от гнездото. Вдигнете платката право нагоре, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти. Фигура 2-12 Изваждане на стандартна PCI платка за разширение 24 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

31 c. Ако изваждате платка PCI Express х16, дръпнете задържащото лостче в края на слота за разширение от платката и внимателно разклатете платката напред и назад, докато се освободи от гнездото. Вдигнете платката право нагоре, за да я извадите. Внимавайте да не одраскате платката на други компоненти. Фигура 2-13 Изваждане на платка за разширение PCI Express х16 9. Съхранявайте извадената платка в антистатичната опаковка. 10. Ако няма да инсталирате нова платка за разширение, поставете предпазител в слота за разширение, за да го затворите. ВНИМАНИЕ След изваждане на платката за разширение трябва да поставите или нова платка, или предпазител за правилното охлаждане на вътрешните компоненти по време на работа. BGWW Изваждане или инсталиране на платка за разширение 25

32 11. За да поставите нова платка за разширение, плъзнете планката в края на платката надолу в слота отзад на шасито, а след това натиснете платката плътно надолу в цокъла на системната платка. Фигура 2-14 Инсталиране на платка за разширение Забележка При инсталирането на платка за разширение, натиснете я плътно, за да може целият съединител да влезе, както трябва в слота за разширение. 12. Затворете закрепващата ключалка за карти за разширение, като се уверите, че е здраво щракнала на място. 13. Свържете външните кабели с инсталираната платка, ако има такива. Свържете вътрешните кабели към системната платка, ако има такива. 14. Затворете панела за достъп до компютъра. 15. Включете захранващия кабел и компютъра. 16. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 17. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра. За информация относно настройката на компютъра вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) от компактдиска с документация и инструменти за диагностика. 26 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

33 Местоположения на устройствата Фигура 2-15 Положения на устройствата при настолен компютър и Minitower 1 Три 5,25-инчови външни гнезда за допълнителни устройства (показани са оптични устройства и четец на медийни карти) 1 2 Едно 3,5-инчово външно гнездо за допълнителни устройства (показано е флопидисково устройство) 2 3 Две 3,5-инчови вътрешни гнезда за твърди дискове 1 HP предлага и допълнителна монтажна конзола за тези гнезда за дискове. 2 В зависимост от конфигурацията на компютъра, на това място може да има празен панел. Ако в това гнездо няма устройство, в бъдеще можете да поставите 3,5-инчово устройство (например флопидисково устройство, твърд диск или четец на медийни карти). За да проверите типа и размера на инсталираните на компютъра запаметяващи устройства, стартирайте Computer Setup (Настройка на компютъра). За повече информация вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) в компактдиска с документация и програми за диагностика. BGWW Местоположения на устройствата 27

34 Изваждане на устройство от гнездото ВНИМАНИЕ Преди изваждането на устройството от компютъра от него трябва да се извади носителят. 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от гнездата на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. Отворете лицевия панел. 7. Извадете захранващия кабел и кабелите за данни от задния панел на устройството. ВНИМАНИЕ Когато изваждате кабелите, издърпвайте накрайника или куплунга, но не самия кабел, за да не го повредите. 28 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

35 8. Извадете устройството от гнездото му по следния начин: За да извадите 5,25-инчово устройство в настолната конфигурация, натиснете надолу жълтия заключващ механизъм Drivelock (1) и измъкнете устройството от гнездото. Фигура 2-16 Изваждане на 5,25-инчово устройство от настолната конфигурация (показано е оптично устройство) За да извадите 3,5-инчово устройство или 5,25-инчово устройство в конфигурация Minitower, натиснете нагоре зеления заключващ механизъм Drivelock (1) за съответното устройство и измъкнете устройството от гнездото. Фигура 2-17 Изваждане на 3,5-инчово устройство или 5,25-инчово устройство от конфигурация Minitower (показано е оптично устройство) BGWW Изваждане на устройство от гнездото 29

36 За да извадите твърд диск от вътрешно 3,5-инчово гнездо за устройства, натиснете нагоре зеления заключващ механизъм за твърд диск Drivelock (1) за съответното устройство и измъкнете устройството от гнездото. Фигура 2-18 Изваждане на твърд диск 9. Съхранявайте изваденото устройство в антистатичната опаковка. 30 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

37 Инсталиране на допълнителни устройства Компютърът поддържа до пет устройства, които могат да се инсталират в различни конфигурации. Следвайте тези указания при инсталирането на допълнителни устройства: Основният Serial ATA (SATA) твърд диск трябва да се свърже към тъмносиния SATA конектор на дънната платка, обозначен със SATA0. Свържете първото оптично SATA устройство към белия SATA конектор на дънната платка, обозначен със SATA1. Винаги поставяйте тъмносиния SATA0 и белия SATA1 конектор преди светлосиния SATA2 и оранжевия SATA3 конектор. Свържете второто оптично SATA устройство към оранжевия SATA3 конектор. Свържете допълнителните SATA твърди дискове към следващия свободен (незает) SATA конектор на дънната платка в следния ред: SATA0, SATA1, SATA3, SATA2. Свържете флопидисковото устройство към конектор, обозначен с FLOPPY P10. Дънната платка не поддържа оптични устройства или твърди дискове с интерфейс Parallel ATA (PATA). Имате възможност в гнездо с половин височина да инсталирате устройство с една трета или половин височина. Трябва да поставите водещи винтове, за да сте сигурни, че устройството ще влезе добре и на място в гнездото. На шасито са добавени и допълнителни водещи винтове. За твърдия диск се използват стандартни винтове 6-32, четири от които се намират на фиксиращата скоба под панела за достъп. За всички други устройства се използват метрични винтове M3, осем от които се намират върху фиксиращата скоба на флопидисковото устройство под панела за достъп. Метричните винтове от HP са с черен цвят. Стандартните винтове от HP са сребристи. BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 31

38 ВНИМАНИЕ За да предотвратите загуба на информация и повреда на компютъра или устройството: Ако поставяте или изваждате дадено устройство, изключете изцяло операционната система и компютъра и извадете захранващия кабел от контакта. Не вадете устройството, докато компютърът е включен или е в режим на готовност. Преди да боравите с устройство, се уверете, че сте се разредили от статично електричество. Избягвайте допира до съединителя, докато държите устройството. За повече информация относно предотвратяването на повреди от статично електричество вижте Приложение D, Електростатично разреждане. При боравене с устройството бъдете внимателни и не го изпускайте. Не използвайте прекомерна сила при поставянето на устройство. Избягвайте достъпа на течности до твърдия диск, излагането му на много висока или много ниска температура или в близост до изделия с магнитни полета, например монитори или високоговорители. Ако устройството трябва да се изпрати по пощата, поставете го в специална мехуреста торбичка или друга защитна опаковка и го надпишете "Чупливо: Да се борави внимателно." 32 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

39 Инсталиране на 5,25-инчово или 3,5-инчово устройство във Външно гнездо за устройства Забележка 3,5-инчово устройство може да бъде флопидисково устройство или четец на мултимедийни карти. 5,25-инчовото устройство може да бъде оптично устройство (CD- ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW или CD-RW/DVD комбинирано устройство) или четец за медийни карти с монтиран 5,25-инчов адаптер. 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от цоклите на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. Отворете лицевия панел. BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 33

40 7. Поставете два водещи винта в долните отвори от двете страни на устройството (1). Забележка Оптичните устройства, флопидисковите устройства и четците на медийни карти ползват метрични водещи винтове M3. Осем допълнителни метрични водещи винта са осигурени на фиксиращата скоба на флопидисковото устройство под панела за достъп. Осигурените от HP метрични винтове са с черен цвят. Фигура 2-19 Поставяне на 5,25-инчово устройство в Minitower (горе) и настолен компютър (долу) 8. Поставете устройството в желаното гнездо, като го плъзнете докрай отпред в гнездото на устройството, докато се фиксира (2). Заключващият механизъм автоматично закрепва устройството в гнездото. ВНИМАНИЕ Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното гнездо може да побере устройство, което е не по-дълбоко от 17 см, заедно с кабелите, които се свързват отзад на устройството. Не се опитвайте да поставите насила поголямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. Забележка Ако поставяте трето допълнително устройство, може да се наложи да махнете каишката, която хваща допълнителните захранващи изводи. 34 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

41 9. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на оптичното или флопидисковото устройство. Фигура 2-20 Свързване на кабелите на устройствата (показано е оптично устройство) 10. Ако инсталирате нов твърд диск, свържете противоположния край на кабела за данни към съответния съединител на дънната платка. Забележка Ако инсталирате оптично SATA устройство, свържете първото оптично устройство към белия SATA конектор на дънната платка, обозначен със SATA1. Свържете второто оптично устройство към оранжевия SATA конектор, обозначен със SATA3. Ако инсталирате флопидисково устройство, свържете го към конектора на дънната платка, обозначен с FLOPPY P10. Ако инсталирате четец за медийни карти, инсталирайте PCI платката, предоставена с четеца, и свържете USB кабела от четеца към USB конектора на PCI платката. 11. Извадете съответния празен панел от вътрешния панел зад лицевия панел. За повече информация вижте раздела Изваждане на празните панели. 12. Поставете обратно лицевия панел и панела за достъп до компютъра. 13. Включете захранващия кабел и компютъра. 14. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 15. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра. За информация относно настройката на компютъра вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) от компактдиска с документация и инструменти за диагностика. BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 35

42 Инсталиране на 3,5-инчов SATA твърд диск във Вътрешно гнездо за устройства Забележка Уверете се, че сте архивирали данните от стария твърд диск, преди да го извадите, за да можете по-късно да ги пренесете на новия диск. Ако сменяте главния твърд диск, уверете се, че разполагате с компактдисковете Restore Plus!, които сте създали при първоначалната настройка на компютъра, за да можете да възстановите операционната система, софтуерните драйвери и приложенията, които са били инсталирани преди това. Ако не разполагате с тези компактдискове, направете ги сега. За повече информация вижте HP Backup and Recovery Manager User Guide (Ръководство за употреба на HP Backup and Recovery Manager) от меню Start (Старт) на Windows. За удобство може да разпечатате това ръководство. Системата не поддържа твърди дискове с интерфейс Parallel ATA (PATA). За да инсталирате твърд диск в 3,5-инчово вътрешно гнездо за устройства: 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от цоклите на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 36 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

43 6. Поставете четири стандартни водещи винта 6-32, по два от всяка страна на устройството. Фигура 2-21 Поставяне на водещите винтове за твърдия диск Забележка За твърдия диск трябват стандартни 6-32 водещи винтове. Четири допълнителни метрични водещи винта са поставени на фиксиращата скоба на твърдия диск под панела за достъп. Стандартните винтове от HP са сребристи. 7. Плъзнете твърдия диск навътре в гнездото, докато се фиксира. Заключващият механизъм автоматично закрепва устройството в гнездото. Фигура 2-22 Поставяне на твърд диск в гнездото за твърдия диск ВНИМАНИЕ Уверете се, че водещите винтове са изравнени с водещите жлебове на гнездото за устройството. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. BGWW Инсталиране на допълнителни устройства 37

44 8. Свържете захранващия кабел (1) и кабела за данни (2) към задната част на твърдия диск. Фигура 2-23 Свързване на захранващия кабел и кабела за данни към твърд диск SATA 9. Свържете противоположния край на кабела за данни към съответния съединител на дънната платка. Забележка Ако системата има само един SATA твърд диск, кабелът за данни трябва да бъде свързан към тъмносиния конектор, обозначен със SATA0, за да се избегнат проблеми с работата на диска. Ако добавяте втори твърд диск, свържете кабела за данни към следващия свободен (незает) SATA конектор на дънната платка в следния ред: SATA0, SATA1, SATA3, SATA Затворете панела за достъп до компютъра. 11. Включете захранващия кабел и компютъра. 12. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 13. Ако е нужно, преконфигурирайте компютъра. За информация относно настройката на компютъра вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) от компактдиска с документация и инструменти за диагностика. Забележка Ако сте сменили главния твърд диск, ползвайте компактдисковете Restore Plus!, които сте създали при първоначалната настройка на компютъра, за да можете да възстановите операционната система, софтуерните драйвери и приложенията, които са били инсталирани преди това. Когато процесът на възстановяване завърши, прехвърлете личните файлове, които сте архивирали преди замяната на твърдия диск. 38 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

45 Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и изключете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от цоклите на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. За да отворите предния капак: 7. Извадете всички захранващи кабели и кабели за данни от задната част на устройствата в 5,25-инчовите гнезда. 8. За да извадите устройствата от 5,25-инчовите гнезда, повдигнете накрайника за освобождаване на зелената закрепващата скоба за съответното устройство. Докато повдигате накрайника за освобождаване, плъзнете устройството навън от гнездото. Повторете тази стъпка за всяко 5,25-инчово устройство. Фигура 2-24 Освобождаване на 5,25-инчовите устройства от гнездата (Minitower) BGWW Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация 39

46 9. Преди да върнете всяко устройство в шасито, обърнете устройството така, че да застане перпендикулярно на вътрешния 3,5-инчов диск. Устройството трябва да бъде успоредно на зелената закрепваща скоба. Фигура 2-25 Поставяне на устройство в настолна конфигурация 10. Внимателно плъзнете устройството в най-горното гнездо, докато щракне на място. Когато устройството е поставено както трябва, заключващият механизъм ще го захване. Повторете тази стъпка за всяко устройство. ВНИМАНИЕ Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното гнездо може да побере устройство, което е не по-дълбоко от 17 см, заедно с кабелите, които се свързват отзад на устройството. Не се опитвайте да поставите насила поголямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. 11. Свържете отново всички захранващи кабели и кабели за данни към задната част на устройствата в 5,25-инчовите гнезда. 12. Извадете вътрешния панел, както е описано в раздела Изваждане на празните панели. ВНИМАНИЕ Дръжте вътрешния панел изправен, когато го издърпвате от лицевия панел. Издърпването на вътрешния панел под ъгъл може да повреди щифтовете, които го изравняват с лицевия панел. 13. Поставете отново празните панели във вътрешния панел, ориентирани по подходящия начин за настолна конфигурация. 40 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

47 14. Поставете отново вътрешния панел (завъртете го на 90º) с емблемата надолу и го щракнете на място в лицевия панел. Фигура 2-26 Промяна от Minitower (вертикална) на настолна конфигурация 15. Поставете обратно предния капак и панела за достъп до компютъра. 16. Включете захранващия кабел и компютъра. 17. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация Конфигурация 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от цоклите на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. За да отворите предния капак: BGWW Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация Конфигурация 41

48 7. Извадете всички захранващи кабели и кабели за данни от задната част на устройствата в 5,25-инчовите гнезда. 8. За да извадите устройствата от 5,25-инчовите гнезда, натиснете надолу късия жълт заключващ механизъм, както е показано. Докато натискате заключващия механизъм, издърпайте устройствата от гнездото. Фигура 2-27 Освобождаване на 5,25-инчовите устройства от гнездата (настолна) 9. Преди да върнете всяко устройство в шасито, обърнете устройството така, че да бъде със същата ориентация като вътрешния 3,5-инчов диск. Дъното на устройството трябва да бъде успоредно на жълтия заключващ механизъм. Фигура 2-28 Поставяне на устройство в конфигурация Minitower 10. Внимателно плъзнете устройството в най-горното гнездо, докато щракне на място. Когато устройството е поставено както трябва, заключващият механизъм ще го захване. Повторете тази стъпка за всяко устройство. ВНИМАНИЕ Долното 5,25-инчово гнездо е по-плитко от горните две гнезда. Долното гнездо може да побере устройство, което е не по-дълбоко от 17 см, заедно с кабелите, които се свързват отзад на устройството. Не се опитвайте да поставите насила поголямо устройство, например оптично устройство, в долното гнездо. Така можете да повредите устройството и системната платка. Ненужното насилване на устройството в гнездото може да го повреди. 42 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

49 11. Свържете отново всички захранващи кабели и кабели за данни към устройствата в 5,25- инчовите гнезда. 12. Извадете вътрешния панел, както е описано в раздела Изваждане на празните панели. ВНИМАНИЕ Дръжте вътрешния панел изправен, когато го издърпвате от лицевия панел. Издърпването на вътрешния панел под ъгъл може да повреди щифтовете, които го изравняват с лицевия панел. 13. Поставете отново празните панели във вътрешния панел, ориентирани по подходящия начин за конфигурация Minitower. 14. Поставете отново вътрешния панел (завъртете го на 90º) с емблемата надолу и го щракнете на място в лицевия панел. Фигура 2-29 Промяна от настолна към Minitower (вертикална) конфигурация 15. Поставете обратно предния капак и панела за достъп до компютъра. 16. Включете захранващия кабел и компютъра. 17. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. BGWW Промяна от настолна на Minitower (вертикална) конфигурация Конфигурация 43

50 44 Глава 2 Хардуерно надграждане BGWW

51 A Спецификации Размери в настолна конфигурация Височина Ширина Дълбочина (ако компютърът има скоба за защита на порт, дълбочината е по-голяма) Размери в конфигурация Tower (вертикална) Височина Ширина Дълбочина (ако компютърът има скоба за защита на порт, дълбочината е по-голяма) 6,6 инча 17,65 инча 17,8 инча 17,65 инча 6,6 инча 17,8 инча 16,7 см 44,8 см 45,2 см 44,8 см 16,7 см 45,2 см Приблизително тегло 35 фунта 15,9 кг Поддържана тежест (максимално разпределен товар само за настолна конфигурация) 100 фунта 45,5 кг Температурен диапазон Работна Неработна Относителна влажност (некондензираща) Работна Неработна (макс. 38,7 C с мокър термометър) Максимална надморска височина (с декомпресия) Работна Неработна 10 до 35 C -22 до 140 F 10-90% 5-95% фута фута от 10 до 35 C -30 до 60 C 10-90% 5-95% м м Забележка Работната температура може да излиза извън диапазона с 1,0 C на 300 до м надморско равнище при отсъствие на постоянна пряка слънчева светлина. Максималната скорост на промяна е 10 C/ч. Горната граница може да е ограничена от вида и броя на инсталираните опции. Топлоотдаване Максимално Типично (при престой) BTU/ч. 375 BTU/ч. 483 кг-кал./ч. 95 кг-кал./ч. Захранване 115V 230V BGWW 45

52 Диапазон на работно напрежение 1 Номинален диапазон на напрежението Номинална честота на мрежата VAC VAC Hz VAC VAC Hz Изходна мощност 365 W 365 W Номинален входен ток (максимум) 1 6A при 100 VAC 3A при 200 VAC 1 Тази система използва активно захранване, коригирано с коефициент на мощност. Това позволява на системата да отговаря на изискванията на CE за употреба в страни от Европейския съюз. Това захранване има предимството да не изисква употребата на превключвател за избор на диапазона на входно напрежение. 46 Приложение A Спецификации BGWW

53 B Смяна на батерията Батерията в компютъра захранва часовника, показващ точното време. При смяна на батерията използвайте подобна на първоначално инсталираната в компютъра. В компютъра има инсталирана 3-волтова кръгла литиева батерия. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В компютъра има вътрешна литиева батерия с манганов двуокис. Съществува риск от пожар или изгаряне, ако не се борави правилно с батерията. За да намалите опасността от нараняване: Не се опитвайте да презаредите батерията. Не я излагайте на температури над 60 C. Не отваряйте, не разбивайте, не пробождайте, не изхвърляйте в огън или вода и не свързвайте клемите. Сменяйте я само с резервна батерия от HP за съответния продукт. ВНИМАНИЕ Преди смяната на батерията е важно да се архивират CMOS настройките на компютъра. При изваждане или смяна на батерията настройките на CMOS паметта ще бъдат изтрити. За информация относно архивирането на настройките в CMOS паметта вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) в компактдиска с документация и програми за диагностика. Статичното електричество може да повреди електронните компоненти на компютъра и допълнителното оборудване. Преди да започнете тези процедури, се уверете, че сте се разредили от статично електричество, като докоснете за кратко заземен метален обект. Забележка Животът на литиевата батерия може да се удължи чрез включване на компютъра в електрическата мрежа. Литиевата батерия се използва само когато компютърът НЕ е включен в електрическата мрежа. Компанията HP призовава потребителите да рециклират електронните компютърни компоненти, оригиналните касети за принтери и акумулаторните батерии. За повече информация относно програмите за рециклиране вижте 1. Отстранете/освободете всички защитни механизми, които пречат на отварянето на компютъра. 2. Извадете от компютъра всички сменяеми носители като дискети или компактдискове. 3. Изключете компютъра чрез операционната система, след което изключете и външните устройства. BGWW 47

54 4. Извадете щепсела на компютъра и разединете външните устройства от контактите. ВНИМАНИЕ Независимо дали компютърът е във включено, или изключено състояние, системната платка винаги е под напрежение, докато той е включен в активен електрически контакт. Трябва да извадите захранващия кабел от контакта, преди да отворите компютъра, за да предотвратите повреждане на вътрешните компоненти. 5. Извадете панела за достъп на компютъра. ВНИМАНИЕ След свалянето на панела за достъп потърсете светодиода на дънната платка вдясно от цоклите на DIMM модулите. Ако светодиодът свети, това означава, че в системата все още има напрежение. Изключете компютъра и извадете захранващия кабел, преди да продължите. 6. Намерете къде се намира батерията и гнездото й на дънната платка. Забележка При някои модели може да се наложи да махнете някой вътрешен компонент, за да получите достъп до батерията. 7. В зависимост от типа на батерийното гнездо на дънната платка изпълнете следните инструкции, за да смените батерията. Тип 1 a. Повдигнете и извадете батерията от гнездото. Фигура B-1 Изваждане на кръгла батерия (тип 1) b. Плъзнете новата батерия на мястото за батерия, с положителната страна нагоре. Батерията автоматично застава на място в гнездото по правилен начин. Тип 2 a. За да извадите батерията от гнездото й, натиснете металната скоба, която стърчи над едното от ребрата на батерията. След като батерията изскочи, я повдигнете (1). 48 Приложение B Смяна на батерията BGWW

55 b. За да поставите нова батерия, поставете единия й край с положителната страна нагоре под скобата на гнездото. Натиснете другия й край надолу, докато скобата щракне над другия край на батерията (2). Фигура B-2 Изваждане и подмяна на кръгла батерия (тип 2) Тип 3 a. Дръпнете скобата (1), която държи батерията, и извадете батерията (2). b. Поставете новата батерия и преместете обратно скобата. Фигура B-3 Изваждане на кръгла батерия (тип 3) Забележка След смяна на батерията използвайте следните инструкции, за да довършите тази процедура. 8. Затворете панела за достъп до компютъра. 9. Включете компютъра в контакта и го стартирайте. 10. Нулирайте датата, часа, паролите си и евентуално други специални системни настройки с помощта на приложението Computer Setup ("Настройка на компютъра"). Вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на BGWW 49

56 компютъра Computer Setup (F10)) в компактдиска с документация и програми за диагностика. 11. Поставете отново всички защитни механизми, които са били освободени при махането на панела за достъп. 50 Приложение B Смяна на батерията BGWW

57 C Външни защитни механизми Забележка За информация относно функциите за защита на данни вижте Computer Setup (F10) Utility Guide (Ръководство за помощната програма за настройка на компютъра Computer Setup (F10)) и Desktop Management Guide (Ръководство за управление на настолни компютри) в компактдиска с документация и инструменти за диагностика и HP ProtectTools Security Manager Guide (Ръководство за вградена защита HP ProtectTools) (само за някои модели) на адрес Поставяне на ключалка за защита Ключалките за защита, показани по-долу и на следващата страница, могат да се използват за обезопасяване на компютъра. Кабелна ключалка Фигура C-1 Поставяне на кабелна ключалка BGWW Поставяне на ключалка за защита 51

58 Катинарче Фигура C-2 Поставяне на катинарче 52 Приложение C Външни защитни механизми BGWW

Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може

Подробно

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може да бъде

Подробно

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в настоящия документ информация може да бъде

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh

|RH|R||Rr|Rj|Rd|Rj|Rl|Rc|Rn|Rd|Rj |Rp|Rf |Rg|Rj|Rl|Rv|Rz|Ry|Rf |Ry|Rf |R=|Rf|Rh|Rl|Re|Rt|Rh ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 ThinkCentre Ръководство за подмяна на хардуер Типове 9212 9213 Първо издание (Февруари 2005) Авторско право International Business Machines

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Scanned Document

Scanned Document ..2 ..2 ..71. 72..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 ..2 16 / /..2 ..2..2..2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian

Lenovo Ideapad Yoga11S Ug Bulgarian User Guide - IdeaPad Yoga 11s Yoga 11s Laptop (ideapad) - Type 80AB ideapad_yoga11s_ug_bulgarian Lenovo IdeaPad Yoga 11S Ръководство за потребителя Прочетете свързаните с безопасността забележки и важните съвети, включени в това ръководство, преди да започнете да използвате вашия компютър. Забележки

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210

Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Първи стъпки Преносим компютър HP Мини 210 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard Company с

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

Първи стъпки Преносим компютър на HP

Първи стъпки Преносим компютър на HP Първи стъпки Преносим компютър на HP 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и се използва от Hewlett-Packard Company по лиценз. Microsoft

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно