Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Размер: px
Започни от страница:

Download "Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном"

Препис

1 VIII г 6 Час на а / 25 / Немски език - 8 / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език - 8 / 19 / Немски език - 8 / 19 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Немски език - 8 / 19 / 0 Биология и здравно образование / 24 / Информационни технологии / К31 / 3 7 Физ.възп.и спорт / ФС1 / География и икономика / 11 / 0 Математика / 17 / История и цивилизация / 30 / 0 Немски език - 8 / 19 / Български език и литература / 26 / 0 Немски език - 8 / 19 / Български език и литература / 26 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 25 / Немски език - 8 / 28 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 25 / Немски език - 8 / 28 / 0 Информационни технологии / К31 / * 7 1 Биология и здравно образование / 24 / Български език и литература / 28 / Български език и литература / 28 / Немски език - 8 / 28 / Немски език - 8 / 28 / Немски език - 8 / 28 / 0 13

2 VIII ж 7 Информационни технологии / К31 / Английски език - 8 / 1 / 0 Английски език - 8 / 9 / Английски език - 8 / 1 / 0 Английски език - 8 / 9 / Математика / 17 / 0 Английски език - 8 / 9 / Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / Български език и литература / 28 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Български език и литература / 28 / * 14 5 Час на а / 9 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / География и икономика / 11 / 0 История и цивилизация / 30 / Български език и литература / 26 / 0 Биология и здравно образование / 39 / Български език и литература / 26 / 0 Математика / 17 / Английски език - 8 / 1 / 0 Английски език - 8 / 2 / Английски език - 8 / 1 / 0 Английски език - 8 / 2 / Английски език - 8 / 1 / 0 Информационни технологии / К31 / Английски език - 8 / 39 / Английски език - 8 / 39 / Английски език - 8 / 39 / Биология и здравно образование / 39 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / 0 13

3 VIII з 2 Английски език - 8 / 10 / 0 Английски език - 8 / 1 / Английски език - 8 / 10 / 0 Английски език - 8 / 1 / Английски език - 8 / 10 / 0 Английски език - 8 / 1 / Биология и здравно образование / 24 / 0 Български език и литература / 28 / Математика / 19 / 0 Български език и литература / 28 / Математика / 19 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Информационни технологии / 42 / 1 Информационни технологии / 42 / География и икономика / 11 / 0 Английски език - 8 / 38 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Английски език - 8 / 38 / История и цивилизация / 30 / 0 Български език и литература / 28 / Английски език - 8 / 1 / 0 Български език и литература / 28 / Английски език - 8 / 1 / 0 Физика и астрономия / 25 / Час на а / 1 / 0 Математика / 17 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Английски език - 8 / 19 / Английски език - 8 / 19 / Английски език - 8 / 19 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / Биология и здравно образование / 24 / * 7

4 VIII и 2 Английски език - 8 / 38 / 0 Български език и литература / 28 / Английски език - 8 / 38 / 0 Български език и литература / 28 / Биология и здравно образование / 24 / 0 Английски език - 8 / 38 / Английски език - 8 / 38 / 0 Английски език - 8 / 38 / Математика / 15 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Математика / 15 / 0 Математика / 15 / Информационни технологии / К31 / Английски език - 8 / 38 / Английски език - 8 / 38 / 0 Български език и литература / 28 / Английски език - 8 / 38 / 0 Български език и литература / 28 / Биология и здравно образование / 24 / 0 История и цивилизация / 30 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / 0 Английски език - 8 / 19 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Английски език - 8 / 19 / Час на а / 19 / 0 Физика и астрономия / 25 / * 8 2 Физ.възп.и спорт / ФС1 / Английски език - 8 / 38 / Английски език - 8 / 38 / Английски език - 8 / 38 / География и икономика / 19 / Информационни технологии / К31 / 1 7

5 IX в 7 Информационни технологии / 42 / 2 Информационни технологии / 42 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Български език и литература / 28 / Български език и литература / 28 / 0 Български език и литература / 28 / Немски език - I чужд / 2 / 0 Английски език - II чужд / 38 / Немски език - I чужд / 2 / 0 Английски език - II чужд / 38 / Физика и астрономия / 25 / 0 История и цивилизация / 11 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / У.пр.-Обработка на материали / Ш1 / / Ш1 / 1 10 / 42 / 2 * / Ш1 / 1 10 / 42 / 2 Час на а / 29 / Немски език - I чужд / 25 / 0 Математика / 15 / Биология и здравно образование / 24 / 0 Математика / 15 / География и икономика / 30 / 0 Електротехника / 1 / Електротехника / 2 / 0 География и икономика / 11 / Електротехника / 2 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / У.пр.-Обработка на материали / Ш1 / / 42 / 1 36 / Ш1 / / 42 / 1 36 / Ш1 / Психология и логика / 11 / Физика и астрономия / 25 / История и цивилизация / 30 / Биология и здравно образование / 24 / 0 11

6 IX г 6 Час на а / 9 / География и икономика / 30 / Немски език - I чужд / 19 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Немски език - I чужд / 19 / 0 География и икономика / 30 / Психология и логика / 11 / 0 Български език и литература / 28 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Български език и литература / 28 / Информационни технологии / К31 / 1 Физ.възп.и спорт / ФС1 / Физика и астрономия / 25 / Биология и здравно образование / 24 / / Ш1 / / Ш2 / / Ш1 / / Ш2 / / Ш1 / / Ш2 / / Ш1 / / Ш2 / / К31 / 1 45 / 10 / 2 Немски език - I чужд / 19 / / К31 / 1 45 / 10 / 2 Химия и опазване на ок.среда / 39 / / 10 / 1 10 / К31 / 2 История и цивилизация / 30 / / 10 / 1 10 / К31 / 2 * 11 5 Математика / 15 / Математика / 15 / Информационни технологии / К31 / Биология и здравно образование / 24 / Английски език - II чужд / 38 / Английски език - II чужд / 38 / Български език и литература / 26 / Физика и астрономия / 25 / История и цивилизация / 30 / 0 12

7 IX д 6 Информационни технологии / 42 / География и икономика / 9 / / 42 / 1 45 / 10 / 2 Руски език - II чужд / 26 / / 42 / 1 45 / 10 / 2 Руски език - II чужд / 26 / Физика и астрономия / 25 / 0 История и цивилизация / 11 / Психология и логика / 11 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / 0 Немски език - I чужд / 7 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Час на а / 19 / Информационни технологии / 42 / Немски език - I чужд / 26 / Немски език - I чужд / 26 / 0 * / Ш1 / 1 47 / Ш2 / 2 Биология и здравно образование / 24 / / Ш1 / 1 47 / Ш2 / 2 География и икономика / 11 / / Ш1 / 1 47 / Ш2 / 2 Математика / 15 / / Ш1 / 1 47 / Ш2 / 2 Математика / 15 / История и цивилизация / 11 / 0 Български език и литература / 29 / Български език и литература / 29 / / 10 / 1 10 / 42 / / 10 / 1 10 / 42 / Биология и здравно образование / 24 / Български език и литература / 26 / Физика и астрономия / 25 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 13

8 IX е 7 Биология и здравно образование / 24 / Биология и здравно образование / 24 / 0 География и икономика / 30 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Физика и астрономия / 25 / География и икономика / 30 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Физика и астрономия / 25 / 0 История и цивилизация / 11 / Електротехника / 1 / 0 Английскии език - I чужд / 38 / Електротехника / 1 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС1 / Информационни технологии / К31 / Информатика / К31 / Информатика / К31 / Математика / 15 / 0 Електротехника / 1 / Математика / 15 / 0 Електротехника / 1 / Немски език - II чужд / 19 / 0 Български език и литература / 29 / Немски език - II чужд / 19 / 0 Български език и литература / 29 / Информатика / К31 / 2 История и цивилизация / 30 / Информатика / К31 / 2 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Информационни технологии / К31 / 4 6 * 6 7 Електротехнически материали / 1 / Електротехнически материали / 1 / Психология и логика / 11 / Английскии език - I чужд / 9 / Английскии език - I чужд / 9 / Български език и литература / 26 / Час на а / 2 / 0 13

9 IX ж 6 Информационни технологии / 42 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / Психология и логика / 11 / 0 История и цивилизация / 11 / Физика и астрономия / 25 / 0 Английскии език - I чужд / 38 / Български език и литература / 28 / 0 Физика и астрономия / 25 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / 0 Биология и здравно образование / 24 / География и икономика / 30 / 0 Български език и литература / 28 / Български език и литература / 28 / * 14 6 Информационни технологии / 42 / Биология и здравно образование / 24 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Английскии език - I чужд / 1 / 0 География и икономика / 11 / Английскии език - I чужд / 1 / 0 Немски език - II чужд / 10 / Математика / 15 / 0 Немски език - II чужд / 10 / Математика / 15 / 0 Електротехника / 1 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Електротехника / 1 / Час на а / 29 / История и цивилизация / 30 / Градивни елементи / 34 / Градивни елементи / 34 / / 34 / 1 10 / 42 / / 34 / 1 10 / 42 / / 42 / / 34 / / 42 / / 34 / 2 13

10 IX з 5 Информационни технологии / 37 / / 14 / / 34 / / 14 / / 34 / 2 2 / 14 / 1 11 / 37 / / 34 / 1 2 / 14 / 2 89 / Ек2 / 1 10 / 37 / / 34 / 1 2 / 14 / 2 89 / Ек2 / 1 10 / 37 / Математика / 15 / 0 10 / 37 / 1 89 / Ек2 / Математика / 15 / 0 10 / 37 / 1 89 / Ек2 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Биология и здравно образование / 24 / Английскии език - I чужд / 7 / Биология и здравно образование / 24 / 0 Физика и астрономия / 25 / Въведение в РС / 38 / 0 География и икономика / 25 / Въведение в РС / 38 / 0 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Български език и литература / 29 / 0 Немски език - II чужд / 10 / Български език и литература / 29 / 0 Немски език - II чужд / 10 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 История и цивилизация / 30 / * 14 6 Час на а / 38 / Психология и логика / 11 / География и икономика / 25 / Български език и литература / 26 / Физика и астрономия / 25 / История и цивилизация / 30 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 12

11 IX и 6 Информационни технологии / 37 / Физика и астрономия / 25 / 0 Английскии език - I чужд / 2 / Математика / 15 / 0 Английскии език - I чужд / 2 / Математика / 15 / 0 История и цивилизация / 11 / Електротехника / 1 / 0 Немски език - II чужд / 7 / Електротехника / 1 / 0 Немски език - II чужд / 7 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Физика и астрономия / 25 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Час на а / 2 / Информационни технологии / 37 / 1 Психология и логика / 11 / Български език и литература / 29 / 0 Английскии език - I чужд / 9 / Български език и литература / 29 / 0 Биология и здравно образование / 24 / / 25 / 1 10 / 37 / 2 География и икономика / 25 / / 25 / 1 10 / 37 / 2 Химия и опазване на ок.среда / 39 / / 37 / / 25 / 2 Физ.възп.и спорт / ФС1 / / 37 / / 25 / * 14 7 География и икономика / 34 / Български език и литература / 26 / История и цивилизация / 30 / Градивни елементи / 38 / Градивни елементи / 38 / Биология и здравно образование / 24 / 0 12

12 X а 1 Математика / 15 / Математика / 15 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 География и икономика / 11 / / 8 / 1 43 / С2 / 2 История и цивилизация / 30 / / 8 / 1 43 / С2 / 2 Английски език - II чужд / 11 / / С2 / / 8 / 2 Английски език - II чужд / 11 / / С2 / / 8 / 2 Етика и право / 11 / / 8 / 1 11 / К33 / Цветознание / 8 / Час на а / 8 / Български език и литература / 28 / Български език и литература / 28 / 0 Информационни технологии / К33 / Физика и астрономия / 25 / 0 Икономика / 39 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Икономика / 39 / История и цивилизация / 30 / 0 Немски език - I чужд / 7 / География и икономика / 11 / 0 Немски език - I чужд / 7 / Биология и здравно образование / 24 / Цветознание / 8 / Цветознание / 8 / 1 Техническа механика / 10 / Техническа механика / 10 / Немски език - I чужд / 17 / Немски език - I чужд / 17 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Български език и литература / 28 / * 7

13 X в 1 Час на а / 30 / 0 У.пр.-Електромонтажна / Ел2 / 2 История и цивилизация / 30 / 0 У.пр.-Електромонтажна / Ел2 / Български език и литература / 28 / 0 57 / Ел2 / 1 11 / К31 / География и икономика / 11 / 0 Техническа механика / 9 / Етика и право / 26 / 0 11 / К31 / 1 57 / Ел2 / Немски език - I чужд / 41 / 0 У.пр.-Електромонтажна / Ел2 / Немски език - I чужд / 41 / 0 У.пр.-Електромонтажна / Ел2 / Математика / 15 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Математика / 15 / 0 Биология и здравно образование / 24 / Английски език - II чужд / 1 / 0 Електроника / 1 / Английски език - II чужд / 1 / 0 Електроника / 1 / Техническа механика / 34 / 0 История и цивилизация / 30 / Техническа механика / 34 / 0 Български език и литература / 26 / Физика и астрономия / 25 / 0 Български език и литература / 26 / * 8 1 Немски език - I чужд / 17 / Немски език - I чужд / 17 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / География и икономика / 19 / Икономика / 41 / Икономика / 41 / 0 7

14 X г 1 Техническа механика / 9 / Техническа механика / 9 / 0 У.пр.-ДВГ / АК1 / Биология и здравно образование / 24 / 0 У.пр.-ДВГ / АК1 / Етика и право / 26 / 0 У.пр.-ДВГ / АК1 / Български език и литература / 28 / 0 У.пр.-ДВГ / АК1 / Български език и литература / 28 / 0 У.пр.-ДВГ / АК2 / География и икономика / 11 / 0 У.пр.-ДВГ / АК2 / * У.пр.-ДВГ / АК2 / У.пр.-ДВГ / АК2 / 1 Английски език - II чужд / 1 / 0 История и цивилизация / 30 / Английски език - II чужд / 1 / 0 Физика и астрономия / 25 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Двигатели с вътрешно горене / 41 / География и икономика / 11 / 0 Двигатели с вътрешно горене / 41 / Математика / 15 / 0 Български език и литература / 26 / Математика / 15 / 0 Немски език - I чужд / 28 / История и цивилизация / 30 / 0 Немски език - I чужд / 28 / Час на а / 39 / 0 Информационни технологии / К33 / Икономика / 41 / Икономика / 41 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / Немски език - I чужд / 24 / Немски език - I чужд / 24 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Информационни технологии / К33 / 1 7

15 X д 1 География и икономика / 11 / У.Пр.- ДВГ / АК2 / 2 Техническа механика / 10 / У.Пр.- ДВГ / АК2 / 2 Техническа механика / 10 / У.Пр.- ДВГ / АК2 / 2 Немски език - I чужд / 2 / / К33 / / АК2 / 2 Немски език - I чужд / 2 / / АК1 / 1 11 / К33 / 2 История и цивилизация / 30 / У.Пр.- ДВГ / АК1 / 1 Български език и литература / 26 / У.Пр.- ДВГ / АК1 / 2 У.Пр.- ДВГ / АК1 / Двигатели с вътрешно горене / 41 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Двигатели с вътрешно горене / 41 / Български език и литература / 26 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Български език и литература / 26 / 0 Физика и астрономия / 25 / Биология и здравно образование / 24 / 0 Икономика / 39 / Немски език - I чужд / 28 / 0 Икономика / 39 / Немски език - I чужд / 28 / 0 Етика и право / 15 / История и цивилизация / 30 / Час на а / 8 / География и икономика / 28 / Математика / 15 / Математика / 15 / Руски език - II чужд / 26 / Руски език - II чужд / 26 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / * 8

16 X е 1 Електроенергетика / 7 / / Ел2 / 1 71 / С1 / 2 Електроенергетика / 7 / / Ел2 / 1 71 / С1 / 2 Български език и литература / 26 / / Ел2 / 1 71 / С1 / 2 Български език и литература / 26 / / С1 / 1 67 / Ел2 / 2 Математика / 15 / / С1 / 1 67 / Ел2 / 2 Математика / 15 / / С1 / 1 67 / Ел2 / 2 История и цивилизация / 30 / * 8 1 Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Биология и здравно образование / 24 / Английскии език - I чужд / 2 / 0 Етика и право / 11 / Английскии език - I чужд / 2 / 0 Немски език - II чужд / 7 / Физика и астрономия / 25 / 0 Немски език - II чужд / 7 / География и икономика / 11 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / История и цивилизация / 30 / 0 География и икономика / 34 / Час на а / 2 / Информационни технологии / К33 / 2 Химия и опазване на ок.среда / 39 / Икономика / 41 / Икономика / 41 / Английскии език - I чужд / 1 / Английскии език - I чужд / 1 / Български език и литература / 28 / Информационни технологии / К33 / 2 8

17 X ж 2 Аналогова схемотехника / 34 / 0 88 / Ек2 / / Ек4 / Аналогова схемотехника / 34 / 0 88 / Ек2 / / Ек4 / История и цивилизация / 30 / 0 88 / Ек2 / / Ек4 / География и икономика / 11 / / Ек4 / 1 88 / Ек2 / Биология и здравно образование / 24 / / Ек4 / 1 88 / Ек2 / Английскии език - I чужд / 38 / 00 / Ек4 / 1 88 / Ек2 / Английскии език - I чужд / 38 / 1 Английскии език - I чужд / 14 / Английскии език - I чужд / 14 / 1 Български език и литература / 26 / 0 Икономика / 39 / Български език и литература / 26 / 0 Икономика / 39 / Математика / 15 / 0 История и цивилизация / 30 / Математика / 15 / 0 Етика и право / 11 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Физика и астрономия / 25 / / 37 / 1 2 / 38 / 2 2 / 38 / 1 11 / 37 / Английскии език - I чужд / 38 / 2 Час на а / 38 / * 8 2 Физ.възп.и спорт / ФС2 / География и икономика / 28 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / Немски език - II чужд / 17 / Немски език - II чужд / 17 / Български език и литература / 26 / Английскии език - I чужд / 2 /

18 X з 1 Български език и литература / 26 / Цифрова схемотехника / 15 / 0 Български език и литература / 26 / Цифрова схемотехника / 15 / 0 История и цивилизация / 30 / Икономика / 41 / 0 География и икономика / 11 / Икономика / 41 / 0 2 / 9 / / 37 / История и цивилизация / 30 / 0 2 / 9 / / 37 / Информационни технологии / 37 / 2 Физ.възп.и спорт / ФС1 / / Ек2 / 1 2 / 14 / 2 Информационни технологии / 37 / / Ек2 / 1 2 / 14 / 2 Физ.възп.и спорт / ФС2 / / 14 / / Ек2 / 2 Етика и право / 11 / / 14 / / Ек2 / 2 Немски език - II чужд / 24 / Физика и астрономия / 25 / 0 Немски език - II чужд / 24 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / 0 Биология и здравно образование / 24 / * География и икономика / 34 / Час на а / 29 / Математика / 15 / Математика / 15 / ЗБУТ / 34 / ЗБУТ / 34 / Български език и литература / 28 / / 37 / 1 2 / 14 / / 37 / 1 2 / 14 / 2 7

19 X и 1 Икономика / 41 / Икономика / 41 / 0 География и икономика / 11 / История и цивилизация / 30 / 0 Математика / 15 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Математика / 15 / Немски език - II чужд / 10 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС1 / Немски език - II чужд / 10 / 0 Аналогова схемотехника / 34 / Български език и литература / 28 / 0 Аналогова схемотехника / 34 / География и икономика / 11 / 0 Час на а / 34 / Физика и астрономия / 25 / 0 История и цивилизация / 30 / Български език и литература / 28 / 0 Биология и здравно образование / 24 / Български език и литература / 28 / 0 2 / 8 / 1 2 / 2 / / 14 / 1 2 / 2 / 2 2 / 8 / 1 2 / 2 / / 14 / 1 2 / 2 / 2 Етика и право / 11 / Химия и опазване на ок.среда / 39 / 0 Информационни технологии / К33 / Информационни технологии / К33 / * / Ек2 / / Ек4 / / Ек2 / / Ек4 / / Ек2 / / Ек4 / / Ек4 / 1 88 / Ек2 / / Ек4 / 1 88 / Ек2 / / Ек4 / 1 88 / Ек2 / 2 7

20 XI а 7 * Машинни елементи / 10 / ЗИП-Промишлен дизайн / 9 / 0 Машинни елементи / 10 / История и цивилизация / 30 / 0 Немски език - I чужд / 2 / Български език и литература / 29 / 0 Немски език - I чужд / 2 / Български език и литература / 29 / 0 Предприемачество / 30 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Математика / 17 / Математика / 17 / У.Пр.Рисуване / 9 / Час на а / 8 / 0 У.Пр.Рисуване / 9 / Философия / 7 / 0 34 / Ш2 / 1 34 / Ш1 / Немски език - I чужд / 9 / 0 34 / Ш2 / 1 34 / Ш1 / Български език и литература / 28 / 0 Макетиране и моделиране / 9 / ЗИП-Бълг. език и литература / 28 / 0 Макетиране и моделиране / 9 / История и цивилизация / 30 / 0 У.Пр.Рисуване / 9 / 2 6 ЗИП-Математика / 17 / 0 У.Пр.Рисуване / 9 / 3 7 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Приложни програмни продукти / 37 / / 8 / 1 37 / 37 / / 8 / / 10 / / 8 / / 10 / / 9 / / 8 / / 9 / / 8 / / 37 / / 8 / Приложни програмни продукти / 37 / 1

21 XI в 6 Философия / 11 / 0 Устройство на автомобила / 41 / История и цивилизация / 39 / 0 Устройство на автомобила / 41 / Български език и литература / 29 / 0 Математика / 17 / ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / 0 Математика / 17 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 Български език и литература / 29 / Ел. обзавеждане на автомобила / 41 / 0 Български език и литература / 29 / Ел. обзавеждане на автомобила / 41 / 0 Немски език - I чужд / 26 / * 13 2 Лабораторна - ел. машини / Лел / Лабораторна - ел. машини / Лел / Лабораторна - ел. машини / Лел / БДП / 41 / Час на а / 19 / 0 БДП / 41 / История и цивилизация / 34 / 0 Лабораторна - ел. машини / Лел / Предприемачество / 41 / 0 Лабораторна - ел. машини / Лел / ЗИП-Математика / 17 / 0 Лабораторна - ел. машини / Лел / 3 Немски език - I чужд / 24 / Немски език - I чужд / 24 / ЗИП-Устройство на автомобила / 41 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / У.пр.-По специалността / АК1 / 2 У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / 3 У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / У.пр.-По специалността / АК1 / 2 12

22 XI г 1 У.пр.-Автотранспортна техника / АК2 / У.пр.-Автотранспортна техника / АК2 / 3 У.пр.-Автотранспортна техника / АК2 / У.пр.-Автотранспортна техника / АК2 / У.пр.-Автотранспортна техника / АК2 / * У.пр.-Автотранспортна техника / АК1 / Час на а / 10 / 0 У.пр.-Автотранспортна техника / АК1 / Експлоатация на АТТ / 41 / 0 У.пр.-Автотранспортна техника / АК1 / 2 Експлоатация на АТТ / 41 / 0 У.пр.-Автотранспортна техника / АК1 / ЗИП-Автотранспортна техника / 41 / 0 У.пр.-Автотранспортна техника / АК1 / 0 4 Български език и литература / 26 / Български език и литература / 26 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / БДП / 41 / История и цивилизация / 9 / 0 БДП / 41 / Предприемачество / 41 / 0 История и цивилизация / 30 / Философия / 7 / 0 Български език и литература / 26 / ЗИП-Математика / 17 / 0 ЗИП-Бълг. език и литература / 26 / Немски език - I чужд / 19 / 0 Математика / 17 / Автотранспортна техника / 41 / 0 Математика / 17 / Автотранспортна техника / 41 / Немски език - I чужд / 19 / Немски език - I чужд / 19 / Електротехника и електроника / 2 / Електротехника и електроника / 2 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / Автоматизация / 1 / Автоматизация / 1 / 0 13

23 XI д 1 У.Пр.- Автотранспортна техника / АК1 / 2 У.Пр.- Автотранспортна техника / АК1 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК1 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК1 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК1 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК2 / 2 Час на а / 19 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК2 / 2 Автоматизация / 1 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК2 / 2 Автоматизация / 1 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК2 / 2 Експлоатация на АТТ / 41 / У.Пр.- Автотранспортна техника / АК2 / 2 Експлоатация на АТТ / 41 / Немски език - I чужд / 26 / Български език и литература / 29 / Български език и литература / 29 / * 14 7 Предприемачество / 41 / 0 ЗИП-Автотранспотрна техника / 19 / ЗИП-Математика / 17 / 0 Български език и литература / 28 / Философия / 7 / 0 ЗИП-Бълг. език и литература / 28 / Автотранспотрна техника / 41 / 0 Математика / 17 / Автотранспотрна техника / 41 / 0 Математика / 17 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 БДП / 41 / История и цивилизация / 30 / 0 БДП / 41 / История и цивилизация / 28 / Немски език - I чужд / 19 / Немски език - I чужд / 19 / Електротехника и електроника / 2 / Електротехника и електроника / 2 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 13

24 XI е 6 Електроснабдяване / 1 / 0 Лабораторна - ел. машини / Лел / Електроснабдяване / 1 / 0 Лабораторна - ел. машини / Лел / История и цивилизация / 30 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС1 / Български език и литература / 26 / 0 ЗИП-Математика / 15 / Български език и литература / 26 / 0 Предприемачество / 24 / Английскии език - I чужд / 9 / 0 Електрически машини и апарати / Лел / Английскии език - I чужд / 9 / 0 Електрически машини и апарати / Лел / ЗИП-Осветителна техника / 7 / 0 Лабораторна - ел. машини / Лел / * Лабораторна - ел. машини / Лел / У.пр.-По специалността / Ел1 / 2 У.пр.-По специалността / Ел1 / У.пр.-По специалността / Ел1 / У.пр.-По специалността / Ел1 / У.пр.-По специалността / Ел1 / У.пр.-По специалността / Ел1 / Час на а / Ел1 / ЗБУТ / 7 / ЗБУТ / 7 / Осветителна техника / 7 / Осветителна техника / 7 / Български език и литература / 26 / ЗИП-Бълг. език и литература / 26 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / Философия / 11 / История и цивилизация / 2 / Математика / 15 / Математика / 15 / :Монтаж и експлоатация / 1 / :Монтаж и експлоатация / 1 / Английскии език - I чужд / 19 / 0 12

25 XI ж 7 Философия / 26 / 0 * 7 1 Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 ЗИП-Математика / 15 / Микропроцесорна техника / 7 / 0 Английскии език - I чужд / 1 / ЗИП-Микропроцесорна техника / 7 / 0 История и цивилизация / 30 / История и цивилизация / 30 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС1 / Български език и литература / 29 / 0 Предприемачество / 30 / ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / 0 Преобразувателна техника / 26 / Час на а / 15 / 0 У.пр.-По схемотехника / Ек2 / Преобразувателна техника / 19 / / Ек2 / / Ек4 / Преобразувателна техника / 19 / / Ек2 / / Ек4 / ЗБУТ / 34 / / Ек2 / / Ек4 / ЗБУТ / 34 / / Ек4 / / Ек2 / Цифрова схемотехника / 39 / / Ек4 / / Ек2 / Цифрова схемотехника / 39 / / Ек4 / / Ек2 / У.пр.-По схемотехника / Ек2 / Математика / 15 / Математика / 15 / Български език и литература / 29 / Български език и литература / 29 / Английскии език - I чужд / 17 / Английскии език - I чужд / 17 / 0 11

26 XI з 7 Час на а / 24 / Английскии език - I чужд / 26 / 1 2 / 7 / / К33 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / 0 2 / 7 / / К33 / / К31 / 1 2 / 14 / 2 Математика / 17 / / К31 / 1 2 / 14 / 2 Математика / 17 / Процесори и памети за РС / 34 / 0 Философия / 19 / Процесори и памети за РС / 34 / 0 ЗИП-Компютърни мрежи / 34 / * 14 7 ЗИП-Математика / 17 / 0 Английскии език - I чужд / 8 / Български език и литература / 28 / 0 История и цивилизация / 30 / Български език и литература / 28 / 0 Дънни платки за РС / 34 / Предприемачество / 29 / 0 Дънни платки за РС / 34 / История и цивилизация / 11 / 0 Български език и литература / 28 / Компютърни мрежи-i част / 38 / 0 ЗИП-Бълг. език и литература / 28 / Компютърни мрежи-i част / 38 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Компютърни мрежи - I част / Ек3 / Компютърни мрежи - I част / Ек3 / Компютърни мрежи - I част / Ек3 / / Ек4 / / Ек3 / / Ек4 / / Ек3 / / Ек3 / / Ек4 / / Ек3 / / Ек4 / Компютърни мрежи - I част / Ек3 / 2 6 Компютърни мрежи - I част / Ек3 / 3 7 Компютърни мрежи - I част / Ек3 / 4

27 XI и 6 У.пр.-По схемотехника / Ек2 / 1 * / Ек2 / / Ек4 / 2 Час на а / 19 / / Ек2 / / Ек4 / 2 Български език и литература / 29 / / Ек2 / / Ек4 / 2 Български език и литература / 29 / / Ек4 / / Ек2 / 2 Английскии език - I чужд / 10 / / Ек4 / / Ек2 / 2 Философия / 19 / / Ек4 / / Ек2 / 2 ЗИП-Микропроцесорна техника / 34 / У.пр.-По схемотехника / Ек2 / 2 Предприемачество / 30 / Приложен софтуер / К33 / 2 Приложен софтуер / К31 / Приложен софтуер / К33 / 2 Приложен софтуер / К31 / ЗБУТ / 34 / 0 Английскии език - I чужд / 2 / ЗБУТ / 34 / 0 Английскии език - I чужд / 2 / Цифрова схемотехника / 39 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС2 / Цифрова схемотехника / 39 / 0 Микропроцесорна техника / 34 / ЗИП-Математика / 17 / 0 Микропроцесорна техника / 34 / История и цивилизация / 11 / Математика / 17 / Математика / 17 / Български език и литература / 29 / ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / Физ.възп.и спорт / ФС2 / История и цивилизация / 30 / 0 13

28 XII а 1 Час на а / 24 / 0 У.пр.-Моделиране / 8 / / 14 / / 8 / 2 34 / С1 / / 8 / / 14 / / 8 / 2 34 / С1 / / 8 / Математика / 17 / 0 34 / С1 / / 8 / Математика / 17 / / 8 / 1 34 / С1 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / / 8 / 1 34 / С1 / Немски език - ЧЕП / 7 / / 8 / 1 34 / С1 / У.пр.-Моделиране / 8 / 1 * Промишлен дизайн с проект / 8 / 2 Български език и литература / 29 / 0 Промишлен дизайн с проект / 8 / Български език и литература / 29 / 0 Физ.възп.и спорт / ФС1 / ЗИП-Промишлена ергономия / 9 / 0 Български език и литература / 29 / ЗИП-Математика / 17 / 0 ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / / 8 / 1 38 / 10 / 2 38 / 10 / 1 18 / 14 / Проект / 10 / 2 38 / 10 / 1 18 / 14 / / 8 / 1 40 / 9 / / 8 / 1 40 / 9 / / 9 / / 8 / / 9 / / 8 / Свят и личност / 30 / Свят и личност / 30 / СИП-Бълг. език и литература / 29 / 0 7

29 XII г 1 Математика / 17 / Математика / 17 / 0 СИП-Бълг. език и литература / 29 / ЗИП-Експлоатация на АТТ / 9 / 0 Български език и литература / 29 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 18 / 10 / / К33 / Немски език - ЧЕП / 14 / 8 / 10 / / К33 / / К33 / 1 18 / 7 / / К33 / 1 18 / 7 / У.пр.-Автотранспортна техника / АК2 / Автотранспортна техника / 9 / / АК1 / / АК2 / Автотранспортна техника / 9 / / АК1 / / АК2 / Български език и литература / 29 / / АК1 / / АК2 / Български език и литература / 29 / / АК1 / / АК2 / Електронни системи в АТТ / 9 / / АК1 / / АК2 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / / АК1 / / АК2 / Немски език - ЧЕП / 8 / 2 У.пр.-Автотранспортна техника / АК1 / 1 Час на а / 11 / Свят и личност / 11 / Свят и личност / 11 / ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / Експлоатация на АТТ / 9 / Експлоатация на АТТ / 9 / ЗИП-Математика / 17 / * 8

30 XII д 1 Електронни системи в АТТ / 9 / Български език и литература / 29 / 0 Експлоатация на АТТ / 9 / Български език и литература / 29 / 0 Експлоатация на АТТ / 9 / Автотранспотрна техника / 9 / 0 Свят и личност / 19 / Автотранспотрна техника / 9 / 0 Свят и личност / 19 / Математика / 17 / 0 Немски език - ЧЕП / 2 / Математика / 17 / * 8 58 / АК1 / / АК2 / / К31 / 1 18 / 14 / / АК1 / / АК2 / / К31 / 1 18 / 14 / / АК1 / / АК2 / 2 18 / 14 / / К31 / / АК1 / / АК2 / 2 18 / 14 / / К31 / / АК1 / / АК2 / 2 Физ.възп.и спорт / ФС1 / / АК1 / / АК2 / 2 ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / / АК1 / / АК2 / Немски език - ЧЕП / 14 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / Български език и литература / 29 / ЗИП-Експлоатация на АТТ / 9 / Час на а / 41 / 0 8

31 XII е 2 Контрол и диагностика / 7 / 0 Немски език - ЧЕП / 14 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Контрол и диагностика / 7 / Български език и литература / 29 / 0 Контрол и диагностика / 7 / Български език и литература / 29 / 0 ЗИП-Математика / 17 / Управление на ел.задвижването / 2 / 0 ЗИП-Ел.обзав. на производствот / 1 / Управление на ел.задвижването / 2 / 0 СИП-Бълг. език и литература / 28 / Немски език - ЧЕП / 19 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 1 Час на а / 25 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 1 Български език и литература / 29 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 1 ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 1 Математика / 17 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 1 Математика / 17 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 1 Ел.обзав. на производството / 1 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 2 Ел.обзав. на производството / 1 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 2 Физ.възп.и спорт / ФС1 / У.пр.-По специалността / Ел2 / 3 У.пр.-По специалността / Ел2 / У.пр.-По специалността / Ел2 / У.пр.-По специалността / Ел2 / Свят и личност / 30 / Свят и личност / 30 / / 7 / 1 30 / 25 / / 7 / 1 30 / 25 / / 25 / 1 75 / 7 / / 30 / 1 75 / 7 / * 9

32 XII з 3 / Ек3 / 1 31 / 2 / / 37 / / 42 / / Ек3 / 1 31 / 2 / / 37 / / 42 / / 2 / 1 83 / Ек3 / / 37 / / 42 / / 2 / 1 83 / Ек3 / 2 Комуникационни технологии / 25 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 Комуникационни технологии / 25 / Български език и литература / 29 / 0 Математика / 17 / Български език и литература / 29 / 0 Математика / 17 / Час на а / 7 / СИП-Бълг. език и литература / 29 / Диагностика и ремонт / Ек3 / 11 / 42 / / 37 / Диагностика и ремонт / Ек3 / 11 / 42 / / 37 / / Ре2 / 1 86 / Ек3 / / 42 / / 37 / / Ре2 / 1 86 / Ек3 / 2 ЗИП-Комуникационни технологии / 34 / Компл.практика по спец. / Ре2 / 1 ЗИП-Математика / 17 / Английски език - ЧЕП / 2 / Компл.практика по спец. / Ре2 / 3 Компл.практика по спец. / Ре2 / Компл.практика по спец. / Ре2 / * 1 2 ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / Български език и литература / 29 / Свят и личност / 11 / Свят и личност / 11 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / Английски език - ЧЕП / 38 / 1 7

33 XII и 1 * 1 2 Физ.възп.и спорт / ФС1 / 0 ЗИП-Приложение на MP системи / 25 / Приложение на MP системи / 25 / 0 Математика / 17 / Приложение на MP системи / 25 / 0 Математика / 17 / Компютърни системи / 25 / 0 Български език и литература / 29 / Компютърни системи / 25 / 0 Български език и литература / 29 / Английски език - ЧЕП / 9 / 2 Английски език - ЧЕП / 38 / СИП-Бълг. език и литература / 29 / 0 У.пр.-микропроцесорни системи / Ек1 / 2 Асемблер за микроконтролер / 34 / / Ек1 / / Ек3 / Асемблер за микроконтролер / 34 / / Ек1 / / Ек3 / ЗИП-Математика / 17 / / Ек1 / / Ек3 / Физ.възп.и спорт / ФС1 / / Ек3 / / Ек1 / Български език и литература / 29 / / Ек3 / / Ек1 / ЗИП-Бълг. език и литература / 29 / / Ек3 / / Ек1 / Час на а / 2 / 0 У.пр.-микропроцесорни системи / Ек1 / Свят и личност / 30 / Свят и личност / 30 / / К33 / 1 31 / 2 / / К33 / 1 31 / 2 / / 2 / / К33 / / 2 / / К33 /

понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 (1) Информационни технологии - И. Янкова (37) Немски език - Н. Г.Николова (2) Немски език - Н. Г.Николова (

понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 (1) Информационни технологии - И. Янкова (37) Немски език - Н. Г.Николова (2) Немски език - Н. Г.Николова ( () Информационни технологии - И. Янкова () Немски език - Н. Г.Николова () Немски език - Н. Г.Николова () Математика - Д. Живкова () Немски език - Н. Г.Николова (0) Немски език - Н. Г.Николова () Немски

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-032 27.09.2017г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф.

П О Н Е Д Е Л Н И К ден клас час І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 8А История 18 - к34 Математика 13 - к24 Английски език 9 - к21 БЕЛ 4 - к33 І гр. ІІ гр.инф. П О Н Е Д Е Л Н И К 8А История 18 - к34 Английски език 9 - к21 І гр. ІІ гр.инф. технологии 16- п47 17 - п45 8Б ФВС 24 - ф.с. География 21 - к42 Физика 23-п31 8В История 19 - к41 Химия 22 - к23 І гр. ІІ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д IX А IX Б IX В IX Г Осн. на хардуера БЕЛ Език Език Математика Език История Математик

СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК VIII А VIII Б VIII В VIII Г VIII Д IX А IX Б IX В IX Г Осн. на хардуера БЕЛ Език Език Математика Език История Математик 1 3 ИТ Биология ИТ УП ИТ Физика Химия 4 ИТ Философия Физика Биология Физика Специализиран софтуер Специализиран софтуер Физика Философия ИТ 7 8 Химия Физика 1 Музика УТФ Физика География Метална Програмиране

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, 622928, З А П О В Е Д 1475 585 / 25. 06. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО;

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно