Redline Таблица за избор - Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни устройства Характеристикa на изключване Номинален ток (A)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Redline Таблица за избор - Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни устройства Характеристикa на изключване Номинален ток (A)"

Препис

1 Таблица за избор Автоматични прекъсвачи Стр. Серия Приложения Полюси Допълнителни Характеристикa на изключване Номинален ток () Изключвателна възможност (k). 0 +N ( мод.). 5 +N ( мод.) N ( мод.) G0,,, G5,,,.5.5. G0, +N,,,. P0,,, K. G0, +N,,, P0,,, K GT,,, GT,,, P0 U,. Hti,,, жилищно търговско промишлено : 5 In : 5 In : In K: 8 ln N/I 0898 N/I 097 NM.

2 Технически характеристики на автоматични прекъсвачи Серия Станрти Характеристики на изключване Номинален ток Температура на калибриране Брой полюси (# модули) Защита на нулевия полюс Номинално напрежение Un АС P V P+N V P V P/P+N/P V P () V P (последователно) () V Честота Hz Hz Hz Макс. работно напрежение Ub макс. между два полюса V Минимално работно напрежение Ubмин. V Клас на селективност (N/I 0898) Приложение като изолатор N/I 097 Номинално изолационно напрежение Степен на замърсяване V Степен на замърсяване V Импулсно тестово напрежение kv Изолационно съпротивление MΩ Диелектрична якост kv Устойчивост на вибрации (по оси x, y, z) (N/I 77/.) Износоустойчивост електрическа при Un, In механическа Категория на използване (N/I 097) Монтажно положение Вход горен или долен Степен на защита (в/извън табло с врата) Степен на самозагасяне (според UL9) Тропикализация (според N/I 008 / IN 0) /RH Работна температура Температура на съхранение Сечение Твърд проводник мин./макс. (горен) mm на клемите за Гъвкав проводник мин.*/макс. (горен) mm Твърд проводник мин./макс. (долен) mm Гъвкав проводник мин.*/макс. (долен) mm (*Гъвкав проводник 0.75//.5 mm с кабелен накрайник) Момент на затягане Nm Допълнителни Спомагателни контакти Теле U Теле L Теле Mp PS Шинни системи Тип гребен (отгоре/отдолу) Тип виличен (отгоре/отдолу) Аксесоари Размери, тегло, опаковки (ВxДxШ) 8x8xШ mm/мод. Тегло/мод. гр. Одобрения Маркировка Страница Опаковка мод. 0 N/I N ( модул) /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% g,000,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 / 0.75/ / 0.75/.5 / 8 0 KM. 5 N/I 0898, :, : 0 +N ( модул) /0 : магн. изкл. +% : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% g g,000,000,000,000 всяко всяко IIP/IP IP/IP V V +55 /95% RH +55 /95% RH /+55 /+55 55/+55 55/+55 / / 0.75/ 0.75/ / / 0.75/ 0.75/.5 / 8 0 KM. 0 N/I 0898, :, : 0 +N ( модул) /0.5 / 8 0 KM. G0 N/I 0898, 0 /// / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g,000,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/.5 / / 8 0 KM. () Предпочитани стойности на номиналното напрежение /N/IS 097/: V,8V, V, 5V, V, 0V.

3 G5 N/I 0898, 0 /// / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g,000,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ G0 P0 N/I 0898,,, K () (), //K() 0 /+N/// () / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g,000,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ G0 P0 N/I 0898,,, K () (), //K() 0 /+N/// () / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g,000,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ GT N/I 097 5In/5In/In /// / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g 00,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ GT N/I 097 5In/5In/In /// / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g 00,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ P0 U (), (), () 0 / /5 5 5 /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл. +% 0/; 0/ ; 0, g 00,000 всяко спазвайте поляритета IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ Hti N/I 097 5In/5In/In 80 до 5 /// / /0 : магн. изкл. +% 0: магн. изкл.+% 0/; 5/0 ; 0,000.5 g 00,000 всяко IP/IP V +55 /95% RH /+55 55/ / / 8 0 KM.8.5 / / 8 0 KM./. ().5 / / 8 0 KM./. ().5 / / / / / / () Приложение при моторни линии без p +N изпълнение в крива К ЕР0 на страница А. ЕР0К на страница А. () N/I 0898 и V 0/.5

4 Изключвателна възможност на автоматични прекъсвачи Серия Изключвателна възможност АС (k) Icn P /0V P+N V P /0V P/P+N/P /0V Ics (работен) Icu (максимален) P 7V V 5V P+N/P 7V V N/I 0898 N/I 097 Ics (работен) NM (0/V) Изключвателна възможност N/I 097 P 5V P, P V 5V V (k) Icu (максимален) P 0V V P 5V V Ics (работен) Страница 0 0% Icn % Icn. 0 0% Icn 7.5. G0 0% Icn % Icu. Характеристики според N/I 0898 Автоматичните прекъсвачи (АП) са предназначени за защита на електрически инсталации срещу претоварване и къси съединения в жилищни, търговски или индустриални обекти. Характеристични криви на изключване (N/I 0898) t (сек.) Магнитна защита Характеристични криви на изключване (N/I 0898) Електромагнитен механизъм осигурява мигновено изключване в случай на късо съединение. Станртът различава три различни типа според тока за мигновено отпускане: тип В, С, lcn () Teстов ток x ln 5 x ln 5 x ln x ln x ln x ln Време за изключване 0. < t < 5 сек. (In ) 0. < t < 90 сек. (In > ) t < 0. сек. 0. < t < 5 сек. (In ) 0. < t < 0 сек. (In > ) t < 0. сек. 0. < t < сек. () (In ) 0. < t < 8 сек. (In > ) t < 0. сек. () ако In, t < 8 сек. Приложения Само за активни товари като: електрическо отопление бойлер готварски печки Обичайни товари като: Осветление Контакти Малки мотори Управление и защита на вериги, които имат значителни преходни пускови токове Термична защита Изключването се осъществява от биметална пластина в случай на претоварване. Станртът дефинира обхвата на сработване за специфичните стойности на претоварването. Референтната температура на околната сре е 0. Тестов ток. x ln.5 x ln.55 x ln Време за изключване t ч. (ln ) t ч. (ln > ) t < ч. (ln ) t < ч. (ln > ) сек. < t < 0 сек. (ln ) сек. < t < 0 сек. (ln > ).

5 G % Icn 5 75% Icu.8 G0 P0K 0% Icn 0 75% Icu 0% Icu./. G0 P0K 75% Icn % Icu 0 0 0% Icu./. GT 0 75% Icu 0 0% Icu.8 GT ///5 () ///0 () ///5 () ///0 () ///5 () //5/ () % Icu 0 0% Icu.0 P0 U (V) () (V) () 0% Icn (5) (5) () (). Hti / ; / 5 / ; 7.5 / 5 / ; 7.5 0% Icu 5 0% Icu. () /// () (5V ) () (0V ) () T = ms (5).5k за & Характеристични криви на изключване (N/I 097) Характеристики според N/I 097 Магнитна защита Електромагнитен механизъм осигурява мигновено изключване, в случай на късо съединение. Според станртът, калибрирането на магнитната защита е по преценка на производителя. G предлага следните обхвати на мигновено изключване. : In : 8,5 In (7,5 In за ) и M: In K: In ( In сек.) Термична защита Изключването се осъществява от биметална пластина, в случай на претоварване. Станртът дефинира обхвата на сработване за две специфични стойности на претоварването Стойностите са валидни при околна температура: за GT и GT за G0 и G0, с изключение на K: 5 Тестов ток K.05 x ln. x In.0 x ln.5 x In Време за изключване t ч. (ln ) t ч. (ln > ) t < ч. (ln ) t < ч. (ln > ) Секунди Seconds Минути Minutes I =. x In () 8.5() ( and M) 5 Крива K (N/I 097) съпоставена към,, (N/I 0898) I =.5 x In K 0 Термично изключване Thermal tripping. In.5 In. In.5 In Крива urve,,: 0 0 Крива urve K: K: 5 5 Кривата К предотвратява нежелани изключвания K при curve стартиране avoids nuisance tripping на ел. двигатели at the starting of motors (типичен (typical пик peak Іn) за In) for минимум a minimum секунди. of seconds., С, and не don t гарантират garantee nuisance предотвратяване tripping. на нежелани изключвания Magnetic Магнитно tripping изключване 8 In In In.7

6 Технически характеристики за автоматични прекъсвачи Серия Станрти UL 77 (възприет) & S. Станрти UL 89 (споменат) Файл UL Файл S Номинално напрежение според UL & S P P P P Базова температура Капацитет на клемите 0/75 Момент на затягане N.m/lbs.in Станрт N/I 097 Характеристики на изключване Номинален ток Температура на калибриране Брой полюси Брой модули Номинално напрежение Un АС P V P+N V P V P V P+N/P V P () V P (последователно) () V Честота Hz Максимално работно напрежение Ubмакс м/у два проводника V Минимално работно напрежение Ubмин V Клас на селективност (N/I 0898) Употреба като изолатор N/I 097 Номинално изолационно напрежение Степен на замърсяване V Степен на замърсяване V Импулсно тестово напрежение Изолационно съпротивление Диелектрична якост Монтажно положение Вход отгоре/отдолу Устойчивост на вибрации (в направления x,y,z) (N/I 77/.) Износоустойчивост електрическа при Un, In механическа P0 UL V/V 80V/V 80V/V 80V/V WG.5/.5,,, / ///,,, / /0 0/; 5/0 и 0,000.5 всяко g,000,000 IP/IP V0 +55 / 95%RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ макс виж стр.. UL/S/V.9 P0 UL V/V 80V/V 80V/V 80V/V WG.5/.5,,, / ///,,, / /0 0/; 5/0 и 0,000.5 всяко g,000,000 IP/IP V0 +55 / 95%RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ макс виж стр.. UL/S/V. () Предпочитани стойности на номиналното напрежение (N/I 097): V, 8V, V, 5V, V, 0V постоянен ток () P0ULH изпълнения P & P: H = mm kv MΩ kv Категория на използване (N/I 097) Изолационно разстояние (отворен контакт) (N/I 097) mm Степен на защита (отвън / вътре в табло с врата) Степен на самозагасяне (според UL9) Тропикализация (според N/I 008 / IN 0) /RH Работна температура Температура на съхранение Сечение на клемите за Твърд проводник мин./макс. (отгоре) mm Гъвкав проводник мин.*/макс. (отгоре) mm Твърд проводник мин./макс. (отдолу) mm Гъвкав проводник мин.*/макс. (отдолу) mm (* Гъвкав проводник 0.75//.5 mm с кабелен накрайник) Момент на затягане Допълнителни Спомагателни контакти (странични) Теле L Теле Mp Размери, тегло, опаковка (ВxДxШ) 8x8xШ () Тегло/модул Опаковка Одобрения Маркировка СЕ Страница Nm mm/мод. гр. мод. P0 ULH 870 0V/V V/V V/V 8 WG.5/.5,, 5, / //,, / /0 0/; 5/0 и 0,000.5 всяко g,000,000 IP/IP V0 +55 / 95%RH /+55 55/+55 /5 0.75/ /5 0.75/ макс..5 8 виж стр..5 UL..8

7 Изключвателна възможност на автоматични прекъсвачи Серия P0 UL P0 UL P0 ULH Изключвателна възможност k P 77V P/P/P 80V P 0V P/P V P V P V Изключвателна възможност АС Icu (макс.) k P 7 V V 5 V +N /P 7 V V P 5 V /+N/P V 5 V V Ics (работен) Изключвателна възможност Icu (макс.) k P 0 V V P 5 V V Ics (работен) Страница UL N/I 097 N/I 097 UL % Icu 0%Icu.8 UL % Icu 0 0%Icu. UL % Icu 0 %Icu. Автоматични прекъсвачи Характеристики според N/I 097 Магнитна защита Електромагнитен механизъм осигурява мигновено изключване, в случай на късо съединение. Според станртът, калибрирането на магнитната защита е по преценка на производителя. G предлага следните обхвати на мигновено изключване: : ln : 8.5 In (7.5 In за ) : In Термична защита Изключването се осъществява от биметална пластина, в случай на претоварване. Станртът дефинира обхвата на сработване за две специфични стойности на претоварването. Стойностите са валидни при температура на околната сре С Тестов ток.05 x ln Време на изключване t ч. (ln ) t ч. (ln > ) Характеристични криви на изключване t (сек.) (N/I 097) x ln t < ч. (ln ) t < ч. (ln > ) () 8.5() ( and M) 5.9

8 Приложения Автоматични прекъсвачи 0 Работни характеристики N/I Одобрение/ Маркировка Допълнителни Спомагателни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) Полюси +N ( модул) Тегло (гр./полюс) 0 Изключвателна възможност Според станрт N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) +N Спомагателни контакти Изключвателна бобина стр.. стр.. Шини Повече технически нни стр.. уебсайт.

9 Серия 0 k характеристика In () Опаковка P+N модул N0 N0 N0 N N N N N H S / модула Спомагателни контакти Свързване от дясно Функции H/S H+S+Нулиращ +R Опаковка. Серия 0 Изключвателна бобина Tele L модул Свързване от дясно Номинално напрежение TL L TL L Опаковка 8 8.

10 Автоматични прекъсвачи Приложения 5 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики 0 k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Спомагателни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) Полюси +N ( модул) Тегло (гр./полюс) 0 Изключвателна възможност Според станрт N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) +N Според станрт N/I 097 Полюси V Icu (k) +N Спомагателни контакти Изключвателна бобина стр.. стр.. Шини Повече технически нни стр.. уебсайт.

11 Серия 5.5k характеристики In () Опаковка P+N модул N0 N N N N N N0 N0 N0 N N N N N H S / модула Спомагателни контакти Свързване отдясно Функции H/S H+S+Нулиращ +R Опаковка Серия 5 Изключвателна бобина Tele L модул Свързване отдясно Номинално напрежение (V) TL L TL L Опаковка 8 8.

12 Автоматични прекъсвачи Приложения 0 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Спомагателни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) Полюси +N ( модул) Тегло (гр/полюс) 0 Изключвателна възможност Според станрт N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) +N Според станрт N/I 097 Полюси V Icu (k) +N 7.5 Спомагателни контакти Изключвателна бобина стр..5 стр..5 Шини Повече технически нни стр.. уебсайт.

13 Серия 0 k характеристики In () Опаковка P+N модул N0 N N N N N N0 N0 N0 N N N N N H S / модула Спомагателни контакти Свързване отдясно Функции H/S H+S+Нулиращ +R Опаковка Серия 0 Изключвателна бобина Tele L модул Свързване отдясно Номинално напрежение (V) TL L TL L Опаковка 8 8.5

14 Автоматични прекъсвачи Приложения G0 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики 000 5k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) 0 Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Изключвателна възможност Според станрт N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) /0 Според станрт N/I 097 Полюси V Icu (k) , 5 5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.

15 .7 In () G G G G0 G5 G G G G G G G G G G0 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G0 G5 G G G G G G G G G G G G0 G0 G0 G G G G G G G G G G G G G G G Опаковка Серия G0 k характеристики P модул P модула P модула P модула Серия G0

16 Автоматични прекъсвачи Приложения G5 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики 0 k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) 0 Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Изключвателна възможност Според станрт N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) /0.5 Според станрт N/I 097 Полюси V Icu (k) 7 5 5, 5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.8

17 .9 In () G G G G G5 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G5 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Опаковка Серия G5.5k характеристики P модул P модула P модула P модула Серия G5

18 Автоматични прекъсвачи Приложения G0 N/I 0898 N/I 097 Специална серия G0S за приложение в корабостроенето в отделно изние Работни характеристики 000 k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване Клас на селектичност Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси, +N,,, Тегло (гр./полюс) 0 Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Изключвателна възможност Променлив ток според N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) /0 Променлив ток според N/I 097 Полюси V Icu (k)* +N, 7 0 5, 5 *Ics = 75% Icu Постоянен ток според N/I 097 Полюси V ** Icu/Ics (k) 0 5 **Номинално и максимално постоянно напрежение на стр...5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.

19 . Серия G0 In () G G G G0 G5 G G G G GN0 GN GN GN GN GN GN GN GN G G G G G G G G0 G G0 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G0 G5 G G G G GN0 GN0 GN0 GN GN GN GN GN GN GN GN G G G G G G G G G G0 G G0 G0 G0 G G G G G G G G G.5 G G G G G G G G G G G G G G G G G0 G5 G G G G GN0 GN0 GN0 GN GN GN GN GN GN GN GN G G G G G G G G G G0 G G0 G0 G0 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Опак. Серия G0 k характеристики P модул P+N модула P модула P модула P модула

20 Автоматични прекъсвачи Приложения P0 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики 000 k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване 8 In (K) и In без прекъсване сек. Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) 0 Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Изключвателна възможност Променлив ток, според N/I 097 Полюси V Icu (k)* +N, 7 0 5, 5 *Ics = 75% Icu Постоянен ток, според N/I 097 Полюси V ** Icu/Ics (k) 0 5 ** Номинално и максимално постоянно напрежение на стр...5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.

21 . In () PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK Опак. Серия P0 k характеристика K P модул P модула P модула P модула K Серия P0

22 Автоматични прекъсвачи Приложения G0 N/I 0898 N/I k Специална серия G0S за приложение в корабостроенето и P0R за приложение в ж.п. транспорта в отделно изние. Работни характеристики Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси, +N,,, Тегло (гр./полюс) 0 Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Изключвателна възможност Променлив ток, според N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k)* /0 *Ics = 75% Icu Променлив ток, според N/I 097 Полюси V Icu (k)* 5 +N, , *Ics = % Icu Постоянен ток, според N/I 097 Полюси V ** Icu/Ics (k) ** Номинално и максимално постоянно напрежение на стр...5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.

23 . In () G G G G G0 G5 G G G G GN0 GN GN GN GN GN GN GN GN GN G G G G G G G G G0 G G0 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G.5 G G G G G G G G G0 G5 G G G G GN0 GN0 GN0 GN0 GN GN GN GN GN GN GN GN GN G.5 G G G G G G G G G G G G G0 G G G0 G0 G0 G0 G0 G G G G G G G G G G.5 G G G G G G G G G G G G G G G.5 G G G G G G G G G0 G5 G G G G GN GN0 GN0 GN0 GN0 GN0 GN GN GN GN GN GN GN GN GN G.5 G G G G G G G G G G G G G0 G G G0 G0 G0 G0 G0 G G G G G G G G G G.5 G G G G G G G G G G G G G G Опак. Серия G0 k характеристики P модул P+N модула P модула P модула P модула Серия G0

24 Автоматични прекъсвачи Приложения P0 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване 8 In (K) и In без прекъсване сек. Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I % RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) 0 Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Изключвателна възможност Променлив ток, според N/I 097 Полюси V Icu (k)* 5 +N, , *Ics = % Icu Постоянен ток, според N/I 097 Полюси V ** Icu/Ics (k) ** Номинално и максимално постоянно напрежение на стр...5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.

25 .7 In () PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK PK PK0 PK. PK0 PK0 PK0 PK0 PK08 PK PK PK PK PK PK PK PK Опак. Серия P0 k характеристика K P модул P модула P модула P модула K Серия P0

26 Автоматични прекъсвачи Приложения GT N/I 097 Работни характеристики k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Дефектно токов изключвател Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване 5In () 5In () In () Механическа/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I %RH при 55 Капацитет на изводите гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) 0 Изключвателна възможност Променлив ток, според N/I 097 Полюси V Icu (k)* 7 0 5, 5 *Ics = 75% Icu Постоянен ток, според N/I 097 Полюси V ** Icu/Ics (k) 0 5 ** Номинално и максимално постоянно напрежение на стр...5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.8

27 .9 Серия GT In () GT GT GT GT GT0 GT5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT GT0 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT5 GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT GT GT0 GT0 GT0 GT0 GT0 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT5 GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT GT GT0 GT0 GT0 GT0 GT0 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT Опак. Серия GT k 5 In (), 5 In (), In () P модул P модула P модула P модула 5In () 5In () In ()

28 Автоматични прекъсвачи Приложения GT N/I 097 Работни характеристики k k k 5k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Дефектно токов изключвател Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /5 Минимално работно напрежение U мин (V) Характеристики на изключване 5In () 5In () In () Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) 0 Изключвателна възможност Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Променлив ток, според N/I 097 In () Полюси V Icu (k)* *Ics = % Icu Постоянен ток, според N/I 097 Полюси V ** Icu/Ics (k) ** Номинално и максимално постоянно напрежение на стр...5 Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.0

29 . In () GT GT GT GT0 GT5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT GT0 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT0 GT5 GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT GT GT0 GT0 GT0 GT0 GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT0 GT5 GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT0 GT GT GT0 GT0 GT0 GT0 GT GT GT GT GT GT GT GT GT.5 GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT GT Опак. Серия GT k 5 In (), 5 In (), In () P модул P модула P модула P модула 5In () 5In () In () Серия GT

30 Автоматични прекъсвачи Приложения P0 U N/I 0898 IN V 0 N/I 097 Работни характеристики 000 T5 k Станрти/ Маркировка N/I 0898, IN V 0 Допълнителни Дефектно токов изключвател Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) /0 / Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I %RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси (), Тегло (гр./полюс) 0 Изключваща възможност Спомагателни Моторно задействане Дефектно токов изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина Минималнонапреженова бобина Панелен изключвател Моторно задействане стр..5 стр.. стр.. стр.. стр.. стр.. Променлив ток/постоянен ток, според N/I 0898 () Полюси V Icn=Ics (k) 5 /0 0 0 Променлив ток/постоянен ток, според N/I 097 Полюси V Icu (k) () () () 0 () () Да се спазва поляритета заради постоянния магнит в прекъсвача () T = ms ().5 k за и () След изключване от к.с. поголямо от ка променлив ток употреба с постоянен ток е невъзможна Аксесоари Шини Повече технически нни стр.. стр.. уебсайт.

31 Серия P0 U k характеристики In () Опаковка P модул P модула PU0 PU PU PU PU PU PU PU PU PU0 PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU0 PU0 PU0 PU0 PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU0 PU0 PU0 PU0 PU PU PU PU PU PU PU PU Серия P0 U По заявка: P.

32 Автоматични прекъсвачи Приложения Серия Hti Работни характеристики N/I 097 k Станрти/ Маркировка N/I 097 Допълнителни Номинален ток In () 8005 Номинално напрежение Un (V) /5 Характеристики на изключване 5 In () 5 In () In () Механична/електрическа износоустойчивост 000/00 Работна температура ( ) до 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 70 Полюси,,, Тегло (гр./полюс) Дефектно токов изключвател Спомагателни Изключвателна възможност Според N/I 097 (, ) Полюси V Icu (k) () /0 () 5 (), 5 (), 0 () Tele L Дефектнотоков изключвател работни характеристики Дефектнотоков изключвател Спомагателни контакти Изключвателна бобина стр..5 стр.. стр.. Станрт N/I 09 Номинален ток In () 805 Ток на утечка IΔn (m) 0, 00 Номинално напрежение АС (V) P: /0 PP: 0 Устойчивост на нежелано сработване Тип, : 0 8/ μs Тип S: 000 8/ μs Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 70 Полюси,, () само за 5 In () и 5 In () () 7.5 k за In () () k за In ().

33 Серия Hti k характеристики In () 5In () 5In () In () Опаковка P.5 модула Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti P модула Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti Серия Hti P.5 модула Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti P модула Hti 80 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti Hti 080 Hti 0 Hti Само за 5 In () и 5 In () За виж стр...5

34 Серия Hti Дефектнотоков изключвател Тип P модула P модула P модула In () m 00 m O /00 O 5/00 O 5/ O /00 O 5/00 O 5/ Опаковка Серия Hti Дефектнотоков изключвател Тип In () 0 m 00 m Опаковка P модула 805 O 5/ O 5/ P модула 805 O 5/ O 5/ Серия Hti Дефектнотоков изключвател Тип S S In () 0 m 00 m Опаковка P модула 805 OS 5/ P модула 805 OS 5/ По заявка: P тип и S.

35 Серия Hti Спомагателни контакти Брой модули Функции Описание Опаковка / H спомагателни контакти Hti H 7597 / S сигнален контакт S + тест + нулиращ Hti S 7598 / H/S избираем спомагателен/сигнален контакт Hti H/S 7599 / H+H/S спомагателен контакт и избираем спомагателен/сигнален контакт Hti HH/HS 70 / H+S спомагателен контакт и сигнален контакт H + S + тест + нулиращ Hti HSR 7 Серия Hti Серия Hti Изключвателна бобина Номинално напрежение Ток на включване Време за Импенс на намотката при задействане Hz Опаковка модул до 5 V до 5 V 0. при V 0. при V при 0V ms ms ms 9 Ω 9 Ω 9 Ω TL L 95 8 модул до 8 V до 0V при V при 8V ms ms Ω Ω TL L 9 8.7

36 Автоматични прекъсвачи с UL одобрение Приложения P0 UL (Допълнителна защита) Възприет UL 77 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики k 000 k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) 77/80; V Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I 0088/ 95%RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло/полюс (гр.) 5 Спомагателни контакти Изключвателна възможност Според UL 77 Полюси V Icc (k) 77,, 77/80 Моторно задействане Спомагателни контакти Изключвателна бобина Моторно задействане стр.. стр.. стр.. Според N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) /0,, 0 Според N/I 097 Полюси V Icu (k) () ,, 5 Постоянен ток, според N/I 097 Полюси Un (V ) Icu (k)/ics (k) () Ics = 75% Icu.8

37 .9 In () PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL Опак. Серия P0 UL k характеристики P модул P модула P модула P модула По заявка: P0 UL с одобрение UL 77 с одобрение UL 77

38 Автоматични прекъсвачи с UL одобрение Приложения P0 UL (Допълнителна защита) Възприет UL 77 N/I 0898 N/I 097 Работни характеристики k 000 5k Одобрение/ Маркировка Допълнителни Спомагателни контакти Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) 77/80; V Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I 0088/ 95%RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,,, Тегло/полюс (гр.) 5 Изключвателна възможност Според UL 77 Полюси V Icc (k) 77,, 77/80 Моторно задействане Спомагателни контакти Изключвателна бобина Моторно задействане стр.. стр.. стр.. Според N/I 0898 Полюси V Icn/Ics (k) /0,, 0 Според N/I 097 Полюси V Icu (k) () ,, Постоянен ток, според N/I 097 Полюси Un (V ) Icu (k)/ics (k) () Ics = % Icu.

39 . In () PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL0 PUL0 PUL0 PUL0 PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL PUL Опак. Серия P0 UL k характеристики P модул P модула P модула P модула По заявка: P0 UL с одобрение UL 77 с одобрение UL 77

40 Автоматични прекъсвачи с UL одобрение Приложения P0 ULH (Защита на изходящите вериги) Споменат UL 89 k N/I 097 5k Работни характеристики Одобрение/ Маркировка Допълнителни Номинален ток In () Номинално напрежение Un (V) 0/; V Минимално работно напрежение U мин. (V) Характеристики на изключване Клас на селективност Механична/електрическа износоустойчивост 000/000 Тропикализация, според N/I 0088/ 95%RH при 55 Сечение на клемите за гъвкав/твърд проводник (mm ) 5 Полюси,, Тегло/полюс (гр.) Изключвателна възможност Спомагателни контакти Моторно задействане Спомагателни контакти Изключвателна бобина Моторно задействане стр.. стр.. стр.. Според UL 89 Полюси V Icc (k) 0, Според N/I 097 Полюси V Icu (k) () , Постоянен ток, според N/I 097 Полюси Un (V ) Icu (k)/ics (k) () Ics = % Icu * UL89 е в процес на разработка.

41 с одобрение UL 89 Серия P0 ULH k характеристики In () Опак. P модул 0, PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH PULH PULH0 PULH0 PULH0 PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH PULH PULH0 PULH0 PULH0 PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH P модула 0, PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH PULH PULH0 PULH0 PULH0 PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH PULH PULH0 PULH0 PULH0 PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH P0 ULH P модула 0, PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH PULH PULH0 PULH0 PULH0 PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH PULH PULH0 PULH0 PULH0 PULH05 PULH0 PULH PULH PULH5 PULH PULH PULH PULH0 PULH с одобрение UL 89 Фазови сепаратори Аксесоари за автоматични прекъсвачи Опак. Фазови сепаратори Р WUL 90 При монтаж един до друг на еднополюсни прекъсвачи с различен потенциал. Скоба с катинар Позволява заключване с катинар в положение ON или O KS 99.

42 Аксесоари за автоматични прекъсвачи Серии, G, GT и P Плочка за пломбиране за Р на серии G, GT Скоба с катинар Сепаратор Дължина според необходимия брой полюси Позволява заключване с катинар в положение ON или OКатинар ф 5 mm ½ модул Кат. No PP KS PLSSP Опаковка 0 Приспособление за лесно изважне на IN шини за серии G, GT, Лесно изважне на IN шина за автоматични прекъсвачи серии G, GT, P, изпозващи горни шини R 00 Приспособление за лесно изважне на IN шини за серии (P + N / модул) Лесно изважне на IN шина за автоматични прекъсвачи серия С, изпозващи горни шини. R 5879.

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X

Енергийна ефективност Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S280, S290, S700, S800 Tmax XT1, XT2, XT3, X Токови трансформатори таблица за избор Избор на съотвестващ прекъсвач Модулен S200, S20, S290, S700, S00 Tmax XT1, XT2, XT3, XT4, T4320 T5 Emax Избор на начин на инсталиране DIN DIN DIN, кабел или Шина

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Общ каталог TeSys Апаратура за управление и защита 2012

Общ каталог TeSys Апаратура за управление и защита 2012 Общ каталог TeSys Апаратура за управление и защита 2012 Мониторинг и управление на електродвигатели Прецизно и надеждно наблюдение и контрол на електродвигатели Гамата TeSys предлага повече леснота, компактност,

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Address гр. Димитровград ул. Цар Борис І 5 етаж 3, стая 10, П.К 10 Димитровград 6400 Област Хасково, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0877 406 331 Email tetcontrol@gmail.com

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , ЕЛЕКТРОМАТЕ

София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,   ЕЛЕКТРОМАТЕ www.ldg-bg.com София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЦЕНОВА

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Easy9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж

Easy9 Модулни разпределителни табла за вграден и открит монтаж Easy9 табла за вграден и открит монтаж Easy9 табла за вграден и открит монтаж Описание Разпределителните табла Easy 9 са предназначени за монтаж на модулна апаратура за приложение в жилищни сгради. Предлагат

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Slide 1

Slide 1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Доц. д-р инж. Петър Колев Петров Email : petrov_p_tu@abv.bg GSM: 0898 96 99 95 ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК НА ЧОВЕКА ТЕРМИЧНО: нагряване на кожата изгаряния ЕЛЕКТРОЛИТНО:

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS Описание на серията: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Конструкция Потопяема канализационна помпа Приложение За изпомпване на силно замърсени флуиди от: Жилищни

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно