Протокол на Управителния екип на ЦСМ от г. На г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 1. Подготовка

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол на Управителния екип на ЦСМ от г. На г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 1. Подготовка"

Препис

1 Протокол на Управителния екип на ЦСМ от г. На г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 1. Подготовка на заседанието на Комисията от г. 2. Обобщение на предложенията на работната група за подготовка на седмицата на медиацията. 3. Подготовка на текстовете за писма във връзка със седмицата на медиацията, които да се предложат на обсъждане на Комисията Участваха: МИЛЕНА ГУНЧЕВА ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ Решения: 1. За разглеждане на Комисията да се предложи следната Проекто-програма: СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПРОГРАМА часа. Среща-разговор със служители на СРС за ролята на съдебните секретари и деловодители в популяризирането на медиацията и за улесняване на гражданите при ползването на тази услуга, която се предоставя от ЦСМ към СРС и СГС часа. Информационна среща с новоназначени съдии в СРС за дейността на ЦСМ към СРС и СГС. Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към медиация часа, часа Информационни бюра в Софийски районен съд(срс) и Софийски градски съд (СГС)

2 часа. Информационна среща с новоназначени съдии в СГС за дейността на ЦСМ към СРС и СГС. Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към медиация часа.. Среща-разговор със служители на СГС за ролята на съдебните секретари и деловодители в популяризирането на медиацията и за улесняване на гражданите при ползването на тази услуга, която се предоставя от ЦСМ към СРС и СГС часа, часа Информационни бюра в СРС и СГС часа Публична лекция в НБУ на тема Медиацията нова култура на общуване часа Конференция /Кръгла маса/ на тема Медиацията в България - възможности и перспективи - Конферентната зала на Съдебната палата часа, часа Информационни бюра в СРС и СГС часа Лекция в СУ на тема Медиацията нова култура на общуване часа, часа Информационни бюра в СРС и СГС часа Ден на отворените врати в Центъра по спогодби и медиация към СРС и СГС часа Лекция в СУ на тема Медиацията нова култура на общуване часа, часа Информационни бюра в СРС и СГС часа Уъркшоп за медиатори бул. П.Евтимий часа Закриване на седмицата на медиацията в ЦСМ. Присъствие на медиатор/и по време на съдебните заседания в СРС и СГС периода г. и препращане директно към медиация.

3 2. За разглеждане пред Комисията да се предложат следните писма: До председателите на съдилища да се подготвят във следния формат: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, В периода ноември 2015 г. Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд организира провеждането на Седмица на медиацията. В рамките на тази инициатива ще се проведат мероприятия за популяризиране на медиацията, а в Софийски районен съд и Софийски градски съд ще има медиатори, които ще са на разположение на съдиите и гражданите за информационни срещи. Бихме искали да помолим за Вашето разрешение в периода ноември в часовете от 10 до 15 часа да ползваме за информационни срещи пресофиса на ВКС, който се намира на първия етаж до централния вход на сградата и да разположим пред него бюро с информационни материали и трансперант, който информира за програмата на седмицата на медиацията, която се провежда в Софийски районен и Софийски градски съд. На посоченото място в тези часове можем да организираме присъствието на медиатори и стажанти от ЦСМ, които да съдействат на гражданите, които искат да се възползват от медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове. Молим за разрешение да ползваме на 11 ноември 2015 година конферентната зала на Съдебната палата за организирането на Конференция /Кръгла маса/ на тема Медиацията в България - възможности и перспективи, която ще се проведе в часовете от 10 до 15 часа. Към писмото прилагаме проекто-програмата за седмица на медиацията 2015 г. гр. София С уважение, г. /Милена Гунчева/ До председателите на организации, с които можем да си сътрудничим в организирането на седмицата на медиацията: УВАЖАЕМИ Г-Н СЛАВОВ,

4 Стана ежегодна традиция, Центъра по спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд да организира Седмица на медиацията. Тази година тя ще се проведе в периода от 09 до 13 ноември. Обичайните дейности, които ЦСМ организира през тази седмица са: - Присъствие на медиатори в съдебните зали по покана на съдиите, за да разяснят на страните ползите от медиацията и да ги приканят да се възползват от нея; - Провеждане на предварително планирани медиации в сградата на съда; - Организиране на информационни бюра в СРС и СГС; - Презентации за медиацията в СРС и СГС, а също така в СУ и НБУ; - Конференция /Кръгла маса/ на тема Медиацията в България - възможности и перспективи ; - Засилени медийни изяви на медиатори и съдии с цел популяризиране на медиацията в България; - Провеждане на ден на отворените врати в ЦСМ; - Работна среща за медиатори за представяне на добри практики; - Коктейл за закриване на седмицата на медиацията. Имаме желание седмицата на медиацията да стане общо дело на всички хора и организации, които участват в разпространението на идеите на медиацията и работят за положителната промяна в човешките взаимоотношения. Ето защо, отправяме покана към Центъра по медиация към Съюза на юристите в България да се включи със свои мероприятия в седмицата на медиацията и до края на месец октомври да направим обща за всички медиаторски организации програма, която да популяризираме съвместно. Съединението прави силата медиацията има нужда от общи усилия, за да стане обичаен начин за решаване на спорове в нашето общество. Ако прецените, че имате желание да се включите със свои мероприятия в седмицата на медиацията секретарят на Центъра по медиация към Съюза на юристите в България може да се обърне към координатора на ЦСМ - Лъчезар Насвади на имейл факс 02/ или на телефон 02/ за СРС, за да направим обща програма, който да включим в прессъобщенията. С уважение, г. Милена Гунчева Гр. София Председател на ЦСМ при СРС и СГС

5

Протокол номер 7 от заседанието на КЦСМ от г. Присъствали Десислава Исаева Евгения Нанчева Снежина Джакерска Мариана Дублева Елена Яньова Р

Протокол номер 7 от заседанието на КЦСМ от г. Присъствали Десислава Исаева Евгения Нанчева Снежина Джакерска Мариана Дублева Елена Яньова Р Протокол номер 7 от заседанието на КЦСМ от 15.09.2015 г. Присъствали Десислава Исаева Евгения Нанчева Снежина Джакерска Мариана Дублева Елена Яньова Рубина Минкова Милена Гунчева Боянка Корнажева Галя

Подробно

Microsoft Word - Протокол k.doc

Microsoft Word - Протокол k.doc ПРОТОКОЛ 3 от заседанието на Комисията към Програма Спогодби от 08.04.2013 г. Присъставали: 1. ЕЛЕНА ЯНЬОВА 2. ЕЛЕНА ЕВТИМОВА 3. ИРЕН БЕКРИЕВА 4. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 5. МАРИАНА ДУБЛЕВА 6. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 7.

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ бул. Шести септември 167 тел.: 032/ , факс: 032/ е - mail: web site:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ бул. Шести септември 167 тел.: 032/ , факс: 032/ е - mail: web site: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ бул. Шести септември 167 тел.: 032/656 101, факс: 032/656 104 е - mail: pvapelsad@dir.bg web site: www.apelsad-pd.bg Изх. 1581 Дата: 11.04.2017 г. о УДОСТОВЕРЕНИЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Вътрешти процедури за събиране и отчитане на държавните такси

Вътрешти процедури за събиране и отчитане на държавните такси РАЙОНЕН СЪД ГР. ПЕТРИЧ УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ. /МАЯ БАНЧЕВА/ МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящата медийна стратегия цели подобряване на взаимодействието между Районен

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

Microsoft Word - mediina strategia.doc

Microsoft Word - mediina strategia.doc УТВЪРДИЛ: ПРЕДСЕДАТЕЛ ШАС:/п/ 1. ЦЕЛ - Настоящата стратегия цели да допринесе за канализиране на усилията на магистрати и служители от Административен съд гр. Шумен, така че разнообразните им дейности

Подробно

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме

Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number ES01-KA Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната ме Брошура новини N 4, Ноември 2018 Project Number 2016-1-ES01-KA202-025068 Проекта VALITS: направихме го! СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОШУРАТА Обзор на последната международната среща и финалната конференция Фото галерия

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2

ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2 ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СЪДА 2 И РЪКОВОДСТВО С УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1 Политики и планиране 3 Цел 1 3 Цел 2 4 Цел 3 5 Цел 4 6 Цел 5 7 Раздел 2 Управление на съда 8 Цел

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

Районна избирателна комисия-перник Протокол 6/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венет

Районна избирателна комисия-перник Протокол 6/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венет Районна избирателна комисия-перник Протокол 6/09.09.2014г. Днес 09.09.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. Присъстваха следните членове: 1.Венета Петрова 2.Донка Ваташка 3.Мария Тонева 4.Валентина

Подробно

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ

I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на въ I i n РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Наименование на длъжността: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 2. Вид и наименование на вътрешното звено, в което е длъжността: служба Съдебно

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите

Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите идва отново, за да събере игралната индустрия на Източна

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ ,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/ , 02/ факс 02/ , РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр.софия, район Триадица, ул. Алабин 54, ет.3, тел. 02/8054130, 02/8054133 факс 02/8054130, e-mail: rik23a@cik.bg ПРОТОКОЛ 1/06.04.2019 г. гр.софия

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

Система за управление на контролната среда УТВЪРДИЛ: АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ /НИНА КАМЕНОВА/ МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА РАЙОНЕН СЪД

Система за управление на контролната среда УТВЪРДИЛ: АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ /НИНА КАМЕНОВА/ МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА РАЙОНЕН СЪД Система за управление на контролната среда УТВЪРДИЛ: АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РС ЛОМ /НИНА КАМЕНОВА/ МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА РАЙОНЕН СЪД гр. ЛОМ Раздел І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Настоящата политика

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно