PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Лечение със Stelara на пациенти с Psoriasis vulgaris ( ) Д-р Мариела Хитова ЦКВЗ София

2 Лекувани пациенти със STELARA Общ брой лекувани и лекуващи се пациенти 5 (трима мъже и две жени) От тях : 2 се лекуват > 2о мес. 2 се лекуват > 15 мес. 1 се лекува < 7 мес Със ставни оплаквания 3 (60%) Първият е започнал лечение м.април 2014 г Най-високо PASI 39,3 в групата, като при 2-ма от пациентите е постигнато PASI 0

3 Лекувани пациенти със STELARA Първоначално се наблюдава повлияване на десквамацията Не се отчитат клинично значими промени в референтните стойности на лабораторните показатели При 2-ма пациенти се наблюдава временно влошаване на заболяването поради : - лапароскопска операция - вирусно заболяване Няма прекъснали или отказали се пациенти

4 Клиничен случай 1 Пациент, лекуван със Ustekinumab, след превключване от друг биологичен продукт (клинично проучване), поради повишение на чернодробните ензими

5 Клиничен случай 1 Продълж. 1 Мъж на 57 години Диагноза: Psoriasis vulgaris - от 24 год. Arthritis psoriatica - от три години Methotrexate 6 мес., прекъснат поради хематологични отклонения през г.

6 Клиничен случай 1 Продълж. 2 Включен на биологичен продукт 2013г., PASI 34 в началото псориатични плаки,дисеминирани по цялото тяло, включително капилициума,както и нокътни промени Придружаваща хипертония lodоz 5 mg, 1 път дн. Повишени нива на: CHOL, LDL-C, CPK, HDL-C (3 пъти) включен Zocor 10 mg, 1 път дн Повишени нива на чернодробни ензими (2 пъти) Частичен временен ефект прекъснато лечение в края на първата година ( )с PASI 18,2 и изчистени нокти Неповлияване на ставните оплаквания - две коленни, една лакътна и четири интерфалангеални стави

7 Клиничен случай 1 Продълж. 3 Включен на Ustekinumab м.юли 2014 г Юли 2014 г. започва лечение със Stelara 1 амп. при PASI 20,8 М.Март 2016г - PASI 0 Повлияване започва от втория месец (09.14), като първо се наблюдава редукция на десквамацията Ставни оплаквания ограничени в рамките на четири интерфалангеални стави след третата апликация, които са леко болезнени, ненапълно подвижни и оточни Лабораторни изследвания б.о. Продължителност на терапията със Stelara: 19 месеца НЛР не са отчетени

8

9

10

11

12 Клиничен случай 2 Лечение на полиморбиден пациент с Psoriasis Vulgaris с Ustekinumab

13 Клиничен случай 2 Полиморбиден пациент на Stelara Продълж. 1 Мъж на 49 години Диагноза: Psoriasis vulgaris. Начало на заболяването - преди 20 год.; без нокътни промени Ставни оплаквания (колене и малки стави на ръцете) - от 10 год.; Придружаващи заболявания: - Diabetes mellitus тип II - ХОББ - M.hypertonicus - Биполярно афективно разстройство

14 Клиничен случай 2 Полиморбиден пациент на Stelara Терапия: Glimegamma,Glucophage,Concor Convulex, Quetiapine Ventoline, Seretide Продълж. 2 Methotrexate ( г) прекратява лечението поради повишени стойности на чернодробните ензими 4 пъти

15 Клиничен случай 2 Полиморбиден пациент на Stelara Начало на терапията със Stelara 45 mg м.септември 2015 г., PASI 29,8 След първата апликация - намаляване на симптомите, като най-силна е редукцията на индурацията М.Oктомври, PASI 14,3 М. Януари, PASI 8,4 Продълж. 3

16 Клиничен случай 2 Полиморбиден пациент на Stelara Няма стойности извън референтните в лабораторните изследвания, с изключение на повишена утайка при последната контрола м.януари - вирусно нелекувано заболяване Наблюдава се псориатична ерупция, която постепенно отзвучава до м. март Продължителност на лечението със Stelara - 6 месеца Продълж. 2

17

18

19

20

21

22

Загадката хепатит Е и нашият опит

Загадката хепатит Е  и нашият опит Загадката хепатит Е и нашият опит в изучаването му Мария Пишмишева - Пелева, Елица Голгочева Маркова, Емилия Насева, Тенчо Тенев, Радка Аргирова Авторски колектив д-р Мария Пишмишева-Пелева инфекциозно

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Candle Версия на КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоз

Candle Версия на КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоз https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Candle Версия на 2016 1. КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоза с липодистрофия и повишена температура (СANDLE) е

Подробно

Cosentyx, INN-secukinumab

Cosentyx, INN-secukinumab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Cosentyx 150 mg прах за инжекционен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон с прах съдържа 150 mg секукинумаб

Подробно

My present PE ESC 2014 copy.key

My present PE ESC 2014 copy.key БТЕ Какво ново в диагностиката и лечението? Явор Иванов Медицински Университет Плевен Нови аспекти 2014 Рискови фактори Правила за предикция D-dimer - гранични стойности според възрастта Субсегментна

Подробно

Ценоразпис възстановителен център За гости на хотела Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна физкултура, помещения за термотерапия, релак

Ценоразпис възстановителен център За гости на хотела Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна физкултура, помещения за термотерапия, релак Ценоразпис възстановителен център За гости на хотела Комплексно ползване на помещение за подводна лечебна физкултура, помещения за термотерапия, релакс зона + салон за лечебна физкултура за 1 ден 10 лв.

Подробно

Clinique du poids Idéal

Clinique du poids Idéal Мултидисциплинарен подход в бариатричната хирургия: начален опит за българската здравна система Константин Гроздев, Теодора Ханджиева- Дърленска, Здравко Каменов, Елена Иванова, Огнян Георгиев, Георги

Подробно

Jakavi, INN-ruxolitinib

Jakavi, INN-ruxolitinib ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Jakavi 5 mg таблетки Jakavi 10 mg таблетки Jakavi 15 mg таблетки Jakavi 20 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate

Xeljanz, INN-tofacitinib citrate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

lay-summary_bulgarian

lay-summary_bulgarian Ефект на линаглиптин върху сърдечно-съдовото здраве и бъбречната функция при пациенти с диабет тип 2 със сърдечно-съдов риск (проучването CARMELINA, 1218.22) Хората с диабет тип 2 са с 2 до 4 пъти пъти

Подробно

NK_br_3_26may_2008.indd

NK_br_3_26may_2008.indd 133 Fenofibrate: приложение при дислипидемия, метаболитен синдром и захарен диабет ІІ тип (част III) Поносимост Информацията за общата поносимост на fenofibrate е получена чрез анализ на пациентните данни

Подробно

J.Donkov

J.Donkov Клинико-епидемиологично проучване на взрив от норовирусен гастроентерит в гр. Правец, България: март 2016г. Ж. Донков¹, Т. Вълков ² ³, Д. Страшимиров ² ³ Н. Янчева² ³, Й. Митова-Минева¹, В.Дойчева¹, Б.Кайракова4,

Подробно

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи

Подробно

NK_br1_Fevr_2008.indd

NK_br1_Fevr_2008.indd 35 Бета-блокери и прогресия на коронарната атеросклероза: общ анализ на 4 интраваскуларни ултразвукови проучвания Бета-адренергичните блокери редуцират честотата на рекурентния миокарден инфаркт и общата

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

Blincyto, INN-blinatumomab

Blincyto, INN-blinatumomab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2, ОКТОМВРИ 9 ГОДИНА През октомври 9 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата 3, който намалява

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ -ВАРНA ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ д-р Светлана Христова Хр

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ -ВАРНA ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ д-р Светлана Христова Хр МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ -ВАРНA ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА КАТЕДРА ПО ОБЩА МЕДИЦИНА И КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ д-р Светлана Христова Христова ПРЕДИКТОРИ И ПРОГНОСТИЧНИ ИНДЕКСИ ЗА КЛИНИЧНОТО

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НАРЕДБА 201 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане

Подробно

Rebif, Interferon beta-1a

Rebif, Interferon beta-1a ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Rebif 22 микрограма инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка предварително

Подробно

Adasuve, INN-loxapine

Adasuve, INN-loxapine ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ ADASUVE 4,5 mg прах за инхалация, предварително дозиран 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки еднодозов инхалатор съдържа

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

Приложение 4 към чл.24, ал.3 Година: Лечебно заведение Възраст МDR- TB Код на областт а Уникален код на пациента Пол Дата на първи преглед Дата на пос

Приложение 4 към чл.24, ал.3 Година: Лечебно заведение Възраст МDR- TB Код на областт а Уникален код на пациента Пол Дата на първи преглед Дата на пос Приложение 4 към чл.24, ал.3 Година: Лечебно заведение Възраст МDR- TB Код на областт а Уникален код на пациента Пол Дата на първи преглед Дата на поставяне на диагнозата Дата на начало на Месторожден

Подробно

Cotellic, INN-cobimetinib

Cotellic, INN-cobimetinib ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските

Подробно

Pegasys, INN-peginterferon alfa-2a

Pegasys, INN-peginterferon alfa-2a ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pegasys 180 микрограма инжекционен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Pegasys 180 микрограма инжекционен разтвор Всеки

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА (ЗА ДАДЕНА МАСА ИЛИ ОБЕМ, ИЛИ В %), ПЪТ НА ВЪВЕЖД

ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА (ЗА ДАДЕНА МАСА ИЛИ ОБЕМ, ИЛИ В %), ПЪТ НА ВЪВЕЖД ПРИЛОЖЕНИЕ I СПИСЪК НА ИМЕНАТА, ЛЕКАРСТВЕНИ ФОРМИ, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА (ЗА ДАДЕНА МАСА ИЛИ ОБЕМ, ИЛИ В %), ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Подробно

Скала на степените на травматични увреждания на слезката

Скала на степените на травматични увреждания на слезката С Т А Н О В И Щ Е от Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. Ръководител на Катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория, Медицински Университет Варна на дисертационния труд на Д-р Светлана Христова

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

Zeffix, INN-lamivudine

Zeffix, INN-lamivudine ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Zeffix 100 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg ламивудин (lamivudine)

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2 бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005 г. придобива специалност Вътрешни болести. През

Подробно