Oбщина Девня USW Име на възел Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Агенция за социално

Размер: px
Започни от страница:

Download "Oбщина Девня USW Име на възел Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Агенция за социално"

Препис

1 Oбщина Девня USW Име на възел Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) Агенция за приватизация и следприватизационен контрол Агенция за социално подпомагане Агенция за устойчиво енергийно развитие Агенция за хората с увреждания Агенция за ядрено регулиране Агенция Митници Агенция по вписванията Агенция по геодезия, картография и кадастър Агенция по заетостта Агенция по обществени поръчки Агенция Пътна инфраструктура Администрация на президента АКСТЪР - ТУ-София - Технологии ЕООД Антидопингов Център Басейнова дирекция Дунавски район Басейнова дирекция Западнобеломорски район - гр. Благоевград Басейнова дирекция Източнобеломорски район Басейнова Дирекция Черноморски район Брайт Комплекс Българска агенция за инвестиции Българска агенция по безопасност на храните Български институт по метрология Военна академия Г.С.Раковски ГИС София ЕООД Главна дирекция "Охрана" Главна дирекция Изпълнение на наказанията Горска семеконтролна станция - Пловдив Горска семеконтролна станция - София Гражданска Въздухоплавателна Администрация ДАВИД Холдинг АД Дипломатически институт към МВнР Адрес на услуга e/ ngeservice ovider?wsdl DocExchangeService / ervice/ mx changeservice ExchangeService Service

2 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:25: г. 18:25:37 Не г. 18:24: г. 17:26:50 Да г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:26: г. 18:26:05 Не г. 18:25: г. 18:25:38 Не г. 18:26: г. 18:26:32 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:25: г. 18:25:04 Не г. 18:24: г. 18:24:40 Не г. 18:24: г. 18:24:51 Не г. 18:24: г. 18:05:26 Да г. 18:25: г. 18:25:35 Не г. 18:25: г. 18:25:43 Не г. 18:24: г. 18:06:32 Да г. 18:25: г. 18:25:09 Не г. 18:25: г. 18:25:22 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:26: г. 18:26:47 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:26: г. 18:26:09 Не г. 18:25: г. 16:00:37 Да г. 18:26: г. 13:24:06 Да г. 18:25: г. 18:25:55 Не г. 18:25: г. 18:25:48 Не г. 18:25: г. 18:25:56 Не г. 18:24: г. 18:24:40 Не г. 18:25: г. 18:25:59 Не г. 18:25: г. 18:25:10 Не г. 18:25: г. 18:25:44 Не г. 18:26: г. 18:26:09 Не г. 18:25: г. 18:25:42 Не г. 18:26: г. 09:25:21 Да г. 18:24: г. 18:24:30 Не 0

3 Съобщение за грешка

4 Име на възел Дирекция за Национален Строителен Контрол Дирекция Морска Администрация - Бургас Дирекция Морска Администрация - Варна Дирекция национален парк Пирин ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ВРАЧАНСКИ БАЛКАН ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РИЛСКИ МАНАСТИР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК РУСЕНСК ЛОМ Адрес на услуга DocExchangeService ocexchangeservice vice Service hangeservice vice ce ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СИНИТЕ КАМЪНИ ce ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК СТРАНДЖА ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТО Дирекция Речен надзор - Лом Дирекция Речен надзор - Русе Долно нанагорнище ДПП Беласица Държавен културен институт към МВнР Държавен логопедичен център Държавен Фонд Земеделие Държавна агенция "Технически операции" Държавна агенция Национална сигурност Държавна агенция Разузнаване Държавна агенция архиви Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси Държавна агенция електронно управление Държавна агенция за закрила на детето vice angeservice cexchangeservice cexchangeservice rvice e ngeservice cexchangeservice

5 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:26: г. 18:06:03 Да г. 18:24: г. 18:24:14 Не г. 18:24: г. 18:24:19 Не г. 18:25: г. 20:20:35 Да г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:24: г. 18:24:07 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:25: г. 18:25:16 Не г. 18:25: г. 18:25:22 Не г. 18:26: г. 18:26:01 Не г. 18:25: г. 18:25:27 Не г. 18:26: г. 18:26:08 Не г. 18:25: г. 18:25:39 Не г. 18:26: г. 18:26:26 Не г. 18:25: г. 18:25:53 Не г. 18:24: г. 18:24:18 Не г. 18:24: г. 18:24:18 Не г. 18:24: г. 18:24:56 Не г. 18:24: г. 18:24:26 Не г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:25: г. 18:25:30 Не г. 18:24: г. 18:24:46 Не г. 18:25: г. 18:25:10 Не г. 18:26: г. 18:26:47 Не г. 18:26: г. 18:26:10 Не г. 18:26: г. 18:26:13 Не 0

6 Съобщение за грешка

7 Име на възел Държавна агенция за метрологичен и технически надзор Адрес на услуга Държавна комисия по сигурността на информацията ngeservice Държавна комисия по хазарта Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ЕТРАЛУКС С.А КЛОН БЪЛГАРИЯ Затвор Белене Затвор Бобовдол Затвор Бургас Затвор Варна Затвор Враца Затвор Ловеч Затвор Пазарджик Затвор Плевен Затвор Пловдив Затвор Сливен Затвор София Затвор Стара Загора Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН ИА "Проучване и поддържане на р. Дунав" ИА Българска служба за акредитация ИА Национален Филмов Център ИА Одит на средствата от Европейския съюз ИА Оперативна Програма Наука и Образование за Интелигентен Растеж ИА Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове ngeservice e/ mx ngeservice

8 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:24: г. 18:24:57 Не г. 18:25: г. 18:25:39 Не г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:24: г. 18:24:30 Не г. 18:25: г. 17:05:38 Да г. 18:25: г. 18:06:44 Да г. 18:25: г. 18:25:01 Не г. 18:25: г. 18:25:48 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:25: г. 18:25:07 Не г. 18:25: г. 18:25:13 Не г. 18:25: г. 18:25:20 Не г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:24: г. 18:24:50 Не г. 18:25: г. 18:25:37 Не г. 18:26: г. 18:26:05 Не г. 18:24: г. 18:24:54 Не г. 18:25: г. 18:25:38 Не г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:26: г. 17:12:49 Да г. 18:25: г. 17:49:44 Да г. 18:25: г. 18:25:00 Не г. 18:24: г. 18:24:31 Не г. 18:26: г. 18:26:40 Не г. 18:25: г. 18:25:16 Не 0

9 Съобщение за грешка WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

10 Име на възел Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда Изпълнителна агенция Морска администрация Адрес на услуга hangeservice Изпълнителна агенция Автомобилна администрация Изпълнителна агенция Борба с градушките Изпълнителна агенция Военни клубове и военнопочивно дело DocExchangeService Изпълнителна агенция Железопътна Администрация Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Изпълнителна агенция Медицински одит Изпълнителна агенция по горите Изпълнителна агенция по лекарствата Изпълнителна агенция по лозата и виното Изпълнителна агенция по околна среда Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството/иасрж/ Изпълнителна Агенция по Сортоизпитване, Апробация и Семеконтрол Изпълнителна Агенция по Трансплантация Индекс-България ООД. Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Институт по публична администрация Информационен Център на Министерство на Отбраната Информационно обслужване АД Комисия за енергийно и водно регулиране Комисия за защита на конкуренцията Комисия за защита на личните данни Комисия за защита на потребителите Комисия за защита на потребителите - РД Бургас Комисия за защита на потребителите - РД Варна Комисия за защита на потребителите - РД Монтана Комисия за защита на потребителите - РД Пловдив wsdl wsdl ngeservice Service Service eservice eservice

11 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:25: г. 18:25:30 Не г. 18:25: г. 18:25:28 Не г. 18:25: г. 18:25:33 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:24: г. 18:24:30 Не г. 18:24: г. 16:53:07 Да г. 18:25: г. 18:25:25 Не г. 18:25: г. 18:25:02 Не г. 18:24: г. 18:24:22 Не г. 18:25: г. 17:42:47 Да г. 18:26: г. 18:26:49 Не г. 18:25: г. 18:25:20 Не г. 18:25: г. 18:25:33 Не г. 18:25: г. 18:06:56 Да г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:25: г. 18:06:28 Да г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:24: г. 18:24:57 Не г. 18:26: г. 18:26:04 Не г. 18:26: г. 18:26:04 Не г. 18:25: г. 18:06:21 Да г. 18:25: г. 18:25:15 Не г. 18:24: г. 18:24:26 Не г. 18:25: г. 18:25:27 Не г. 18:26: г. 18:26:04 Не г. 18:24: г. 18:24:43 Не г. 18:25: г. 18:25:28 Не 0

12 Съобщение за грешка WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. WebException: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

13 Име на възел Комисия за защита на потребителите - РД Русе Комисия за защита на потребителите - РД София Комисия за защита от дискриминация КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори Комисия за регулиране на съобщенията Комисия за финансов надзор Контракс АД КРДОПБГДСРСБНА Лесозащитна станция Варна Лесозащитна станция Пловдив Лесозащитна станция София МВР-Академия на МВР (АМВР) МВР-Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) МВР-Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП) Адрес на услуга Service Service geservice asmx changeservice rvice Service vice МВР-Главна дирекция Национална полиция (ГДНП) МВР-Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населинието (ГДПБЗН) МВР-Дирекция Комуникационни и информационни системи (ДКИС) МВР-Дирекция Миграция (ДМ) МВР-Дирекция Национална система 112 (ДНС 112) МВР-Дирекция Управление на собствеността и социални дейности (ДУССД) МВР-Медицински институт (МИ) МВР-Областна дирекция на МВР-Благоевград (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Бургас (ОДМВР) ocum

14 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:25: г. 18:25:27 Не г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:24: г. 18:24:21 Не г. 18:25: г. 18:25:59 Не г. 18:25: г. 18:07:14 Да г. 18:26: г. 18:26:17 Не г. 18:25: г. 14:28:29 Да г. 18:25: г. 00:16:52 Да г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:26: г. 18:26:23 Не г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:25: г. 18:25:08 Не г. 18:25: г. 18:25:00 Не г. 18:25: г. 18:25:00 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:24: г. 18:24:31 Не г. 18:26: г. 18:26:13 Не г. 18:25: г. 18:25:36 Не г. 18:24: г. 18:24:47 Не г. 18:24: г. 18:24:36 Не г. 18:25: г. 18:25:46 Не г. 18:26: г. 18:26:47 Не 0

15 Съобщение за грешка WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

16 Име на възел МВР-Областна дирекция на МВР-Варна (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Велико Търново (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Видин (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Враца (ОДМВР) Адрес на услуга МВР-Областна дирекция на МВР-Габрово (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Добрич (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Кърджали (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Кюстендил (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Ловеч (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Монтана (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Пазарджик (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Перник (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Плевен (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Пловдив (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Разград (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Русе (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Силистра (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Сливен (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Смолян (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-София-област (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Стара Загора (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Търговище (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Хасково (ОДМВР) МВР-Областна дирекция на МВР-Шумен (ОДМВР)

17 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:25: г. 18:25:08 Не г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:25: г. 18:25:43 Не г. 18:24: г. 18:24:50 Не г. 18:25: г. 18:25:07 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:26: г. 18:26:10 Не г. 18:25: г. 18:25:47 Не г. 18:26: г. 18:26:09 Не г. 18:26: г. 18:26:42 Не г. 18:26: г. 18:26:26 Не г. 18:25: г. 18:25:48 Не г. 18:24: г. 18:24:56 Не г. 18:25: г. 18:25:32 Не г. 18:25: г. 18:25:55 Не г. 18:25: г. 18:25:47 Не г. 18:24: г. 18:24:32 Не г. 18:25: г. 18:25:09 Не г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:24: г. 18:24:39 Не г. 18:25: г. 18:25:09 Не г. 18:25: г. 18:25:32 Не г. 18:26: г. 18:26:06 Не 0

18 Съобщение за грешка

19 Име на възел МВР-Областна дирекция на МВР-Ямбол (ОДМВР) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция- Аерогари (РДГП) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция- Бургас (РДГП) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция- Драгоман (РДГП) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция- Елхово (РДГП) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция- Кюстендил (РДГП) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция-русе (РДГП) МВР-Регионална дирекция Гранична полиция- Смолян (РДГП) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-благоевград (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-бургас (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-варна (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-велико Търново (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-видин (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-враца (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-габрово (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-добрич (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-кърджали (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-кюстендил (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-ловеч (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-монтана (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-пазарджик (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-перник (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-плевен (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-пловдив (РДПБЗН) Адрес на услуга ocum ocum ocum ocum ocum ocum ocum

20 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:25: г. 18:25:24 Не г. 18:24: г. 18:24:26 Не г. 18:25: г. 18:25:47 Не г. 18:25: г. 18:25:59 Не г. 18:25: г. 18:25:47 Не г. 18:26: г. 18:26:23 Не г. 18:25: г. 18:25:28 Не г. 18:25: г. 18:25:59 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:24: г. 18:24:47 Не г. 18:25: г. 18:25:47 Не г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:25: г. 18:25:50 Не г. 18:25: г. 18:25:41 Не г. 18:25: г. 18:25:09 Не г. 18:25: г. 18:25:42 Не г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:25: г. 18:25:33 Не г. 18:25: г. 18:25:09 Не г. 18:25: г. 18:25:36 Не г. 18:25: г. 18:25:29 Не г. 18:25: г. 18:25:18 Не 0

21 Съобщение за грешка

22 Име на възел МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-разград (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-русе (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-силистра (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-сливен (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-смолян (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-софия (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-стара Загора (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-търговище (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-хасково (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-шумен (РДПБЗН) МВР-Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението-ямбол (РДПБЗН) МВР-Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) МВР-Столична дирекция Пожарна безопасност и защита на населението (СДПБЗН) Метрополитен София МИКСИ ООД Министерски съвет Министерство на външните работи Министерство на вътрешните работи Министерство на енергетиката Министерство на здравеопазването Министерство на земеделието и храните Министерство на икономиката Министерство на културата Министерство на младежта и спорта Министерство на образованието и науката Министерство на околната среда и водите Министерство на отбраната Министерство на правосъдието Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на труда и социалната политика Адрес на услуга ce ngeservice

23 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:25: г. 18:25:48 Не г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:25: г. 18:25:50 Не г. 18:25: г. 18:25:34 Не г. 18:25: г. 18:25:46 Не г. 18:25: г. 18:25:01 Не г. 18:26: г. 18:26:17 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:26: г. 18:26:09 Не г. 18:25: г. 18:25:34 Не г. 18:26: г. 18:26:06 Не г. 18:25: г. 18:25:29 Не г. 18:26: г. 18:26:18 Не г. 18:25: г. 18:25:46 Не г. 18:25: г. 18:25:08 Не г. 18:25: г. 18:25:37 Не г. 18:25: г. 18:25:45 Не г. 18:25: г. 18:25:10 Не г. 18:24: г. 18:24:58 Не г. 18:25: г. 18:25:31 Не г. 18:24: г. 18:24:49 Не г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:26: г. 18:26:32 Не г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:25: г. 18:25:23 Не г. 18:25: г. 18:25:33 Не 0

24 Съобщение за грешка

25 Министерство на Туризма Име на възел Министерство на финансите НАГ Столична община Национален дворец на децата Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт Национален Инспекторат по Образованието НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ Национален музей на образованието - Габрово Национален осигурителен институт Национален парк Рила Национален статистически институт Национален студентски дом Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Национален център за информация и документация (НАЦИД) Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти Национален център по обществено здраве и анализи Национален център по радиобиология и радиационна защита към МЗ Национален център по трансфузионна хематология Национална агенция за оценяване и акредитация Национална агенция за професионално образование и обучение Национална здравноосигурителна каса Национална комисия за борба на трафика с хора Национална служба за охрана Национална служба за съвети в земеделието Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства Национално бюро за правна помощ Национално издателство за образование и наука АЗ БУКИ Национално сдружение на общините в Република България Адрес на услуга hangeservice DocExchangeService geservice angeservice ngeservice hangeservice nsferservice.svc ce/

26 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:24: г. 18:24:30 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:25: г. 18:25:35 Не г. 18:26: г. 18:26:47 Не г. 18:25: г. 18:25:21 Не г. 18:24: г. 18:24:50 Не г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:26: г. 18:26:12 Не г. 18:25: г. 18:25:22 Не г. 18:25: г. 18:25:32 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:26: г. 18:26:11 Не г. 18:24: г. 18:24:31 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:24: г. 18:24:48 Не г. 18:24: г. 18:24:30 Не г. 18:25: г. 18:25:45 Не г. 18:24: г. 18:24:37 Не г. 18:24: г. 18:24:20 Не г. 18:25: г. 18:25:09 Не г. 18:25: г. 18:06:15 Да г. 18:26: г. 16:54:30 Да г. 18:24: г. 18:24:47 Не г. 18:25: г. 18:25:45 Не г. 18:24: г. 18:24:27 Не г. 18:25: г. 18:25:18 Не г. 18:24: г. 18:24:59 Не г. 18:24: г. 18:05:53 Да 1

27 Съобщение за грешка WebException: The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel.

28 Име на възел НЕЛК Областна администрация Видин Областна администрация - Ямбол Областна администрация Благоевград Областна администрация Бургас Областна администрация Варна Областна администрация Велико Търново Областна администрация Враца Областна администрация Габрово Областна администрация Добрич Областна администрация Кърджали Областна администрация Кюстендил Областна администрация Ловеч Областна администрация Монтана Областна администрация Област София-град Областна администрация Пазарджик Областна администрация Перник Областна администрация Плевен Областна администрация Пловдив Областна администрация Разград Областна администрация Русе Областна администрация Силистра Областна администрация Сливен Областна администрация Смолян Областна Администрация Софийска Област Областна администрация Стара Загора Областна администрация Търговище Областна администрация Хасково Областна администрация Шумен Областна дирекция Земеделие Благоевград Областна дирекция Земеделие Бургас Областна дирекция Земеделие Варна Областна дирекция Земеделие Велико Търново Областна дирекция Земеделие Видин Областна дирекция Земеделие Враца Областна дирекция Земеделие Габрово Областна дирекция Земеделие Добрич Областна дирекция Земеделие Кърджали Областна дирекция Земеделие Кюстендил Областна дирекция Земеделие Ловеч Областна дирекция Земеделие Монтана Областна дирекция Земеделие Пазарджик Адрес на услуга ngeservice ervice

29 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:24:02 Да г. 18:25: г. 18:25:59 Не г. 18:26: г. 18:07:23 Да г. 18:24: г. 18:24:58 Не г. 18:26: г. 18:06:59 Да г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:24: г. 18:24:24 Не г. 18:26: г. 18:26:47 Не г. 18:25: г. 18:25:24 Не г. 18:26: г. 18:26:08 Не г. 18:24: г. 18:24:50 Не г. 18:26: г. 18:26:41 Не г. 18:25: г. 18:25:46 Не г. 18:24: г. 18:24:49 Не г. 18:25: г. 18:25:16 Не г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:25: г. 18:25:00 Не г. 18:25: г. 18:25:27 Не г. 18:24: г. 18:24:45 Не г. 18:25: г. 18:25:43 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:24: г. 17:47:29 Да г. 18:25: г. 18:25:42 Не г. 18:24: г. 18:24:54 Не г. 18:24: г. 17:29:35 Да г. 18:25: г. 18:25:12 Не г. 18:25: г. 18:25:17 Не г. 18:25: г. 07:55:08 Да г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:25: г. 18:25:38 Не г. 18:24: г. 18:24:56 Не г. 18:25: г. 18:25:06 Не г. 18:25: г. 18:25:47 Не г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:26: г. 18:26:07 Не г. 18:25: г. 18:25:34 Не г. 18:24: г. 18:24:25 Не г. 18:26: г. 18:26:47 Не г. 18:26: г. 18:26:31 Не г. 18:24: г. 18:24:44 Не г. 18:26: г. 18:26:40 Не г. 18:25: г. 18:25:59 Не 0

30 Съобщение за грешка

31 Име на възел Областна дирекция Земеделие Перник Областна дирекция Земеделие Плевен Областна дирекция Земеделие Пловдив Областна дирекция Земеделие Разград Областна дирекция Земеделие Русе Областна дирекция Земеделие Силистра Областна дирекция Земеделие Сливен Областна дирекция Земеделие Смолян Областна дирекция Земеделие София град Областна дирекция Земеделие София област Областна дирекция Земеделие Стара Загора Областна дирекция Земеделие Търговище Областна дирекция Земеделие Хасково Областна дирекция Земеделие Шумен Областна дирекция Земеделие Ямбол Областна дирекция по безопасност на храните Бургас Областна дирекция по безопасност на храните Варна Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново Областна дирекция по безопасност на храните Видин Областна дирекция по безопасност на храните Враца Областна дирекция по безопасност на храните Габрово Областна дирекция по безопасност на храните Добрич Областна дирекция по безопасност на храните Кърджали Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил Областна дирекция по безопасност на храните Ловеч Областна дирекция по безопасност на храните Монтана Адрес на услуга geservice eservice eservice eservice eservice geservice geservice eservice eservice eservice geservice

32 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:25: г. 18:25:53 Не г. 18:25: г. 18:25:00 Не г. 18:25: г. 18:25:10 Не г. 18:24: г. 18:24:20 Не г. 18:25: г. 18:25:33 Не г. 18:25: г. 18:25:58 Не г. 18:25: г. 18:25:42 Не г. 18:24: г. 18:24:47 Не г. 18:24: г. 18:24:59 Не г. 18:25: г. 18:25:37 Не г. 18:25: г. 18:25:38 Не г. 18:25: г. 18:25:45 Не г. 18:26: г. 18:26:40 Не г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:26: г. 18:26:36 Не г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:25: г. 18:25:26 Не г. 18:25: г. 18:25:27 Не г. 18:26: г. 18:26:49 Не г. 18:26: г. 18:26:32 Не г. 18:26: г. 18:26:23 Не г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:25: г. 18:25:27 Не г. 18:25: г. 18:25:40 Не г. 18:25: г. 18:25:44 Не г. 18:24: г. 18:24:43 Не 0

33 Съобщение за грешка

34 Име на възел Областна дирекция по безопасност на храните Пазарджик Областна дирекция по безопасност на храните Перник Областна дирекция по безопасност на храните Плевен Областна дирекция по безопасност на храните Пловдив Областна дирекция по безопасност на храните Разград Областна дирекция по безопасност на храните Русе Областна дирекция по безопасност на храните Силистра Областна дирекция по безопасност на храните Сливен Областна дирекция по безопасност на храните Смолян Областна дирекция по безопасност на храните София област Областна дирекция по безопасност на храните София-град Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора Областна дирекция по безопасност на храните Търговище Областна дирекция по безопасност на храните Хасково Областна дирекция по безопасност на храните Шумен Областна дирекция по безопасност на храните Ямбол Областно звено 'Охрана - Благоевград' Адрес на услуга geservice eservice geservice geservice eservice eservice eservice eservice geservice eservice eservice eservice eservice geservice geservice geservice

35 Последна проверка Последно е оперирал на Има грешки Брой грешки г. 18:24: г. 18:24:34 Не г. 18:24: г. 18:24:32 Не г. 18:24: г. 18:24:58 Не г. 18:24: г. 18:24:47 Не г. 18:26: г. 18:26:01 Не г. 18:26: г. 18:26:26 Не г. 18:26: г. 18:26:26 Не г. 18:25: г. 18:25:50 Не г. 18:24: г. 18:24:47 Не г. 18:26: г. 18:26:13 Не г. 18:25: г. 18:25:05 Не г. 18:24: г. 18:24:20 Не г. 18:25: г. 18:25:55 Не г. 18:25: г. 18:25:22 Не г. 18:25: г. 18:25:28 Не г. 18:25: г. 18:25:11 Не г. 18:26: г. 18:26:18 Не 0

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През второто тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2019 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 219 ГОДИНА През първото тримесечие на 219 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation

ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи Производство Среден добив Results from: Area under cultivation ЛОЗЯ VINEYARDS Резултати от: Реколтирани площи 2001-2011 Производство 2001-2011 Среден добив 2001-2011 Results from: Area under cultivation 2001-2011 Production 2001-2011 Yields 2001-2011 Реколтирани площи,

Подробно

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п

Заплатени средства за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ по лечебни заведения и по месеци за 2019 година (в лева) РЗОК РЗОК п по Регистрационен 100 за 68 654 083 9 147 826 7 358 582 7 474 076 7 762 618 9 116 613 9 789 849 9 491 167 5 413 258 3 100 094 Благоевград 870 477 119 875 128 355 144 659 123 842 114 123 92 768 108 018

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 към т. I, подточка 3 КОНКРЕТНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ЛЕГЛА ЗА БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ВИДОВЕ И НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА ВСИЧКИ И 1. Конкретни потребности

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

Приложение

Приложение З А К О Н О Д А Т Е Л Н А П Р О Г Р А М А НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА 1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. 1. Законопроект за управление на сствата от Европейския съюз 2. Законопроект за обществените ръчки

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА През второто тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2016 година ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна

Проект BG05M2OP „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични зна Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) фаза 1 Информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е Д и р е к ц и я П а з а р н и м е р к и и о р г а н и з а ц и и н а п р о и з в о д и т

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2019 година (предварителни данни) ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените

Подробно

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds

ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни Птици Results from: Livestock Birds ЖИВОТНОВЪДСТВО LIVESTOCK BREEDING Резултати от: Селскостопански животни 2000-2011 Птици 2000-2011 Results from: Livestock 2000-2011 Birds 2000-2011 Селскостопанските животни по години (2001-2011) Livestock

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРЕЗ 2008 ГОДИНА През 2008 г. жилищният фонд в страната се състои от 2 134 хил. сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2007 година. Общо в България са регистрирани 3 767 хил. жилища, като

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Професионално образование и заетост Радосвет Радев Председател на Българска стопанска камара Предизвикателствата на цифровата икономика Ново качество на работните места Развитие на икономиката Изчезващи

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

Проект ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ схема BG161PO001/1.2-01/2011 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в мно

Проект ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ схема BG161PO001/1.2-01/2011 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в мно Проект ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ схема BG161PO001/1.2-01/2011 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма Регионално

Подробно

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и з М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН Цени на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци, продавани на стоковите тържища в България

Подробно