Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Тел

Размер: px
Започни от страница:

Download "Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Тел"

Препис

1 Пречиствател на въздух HF 310A Инструкция за ползване Официален Вносител и Сервиз за България: ТСП ООД Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: Факс: Интернет магазин: Благодарим Ви за покупката HF 310A пожелаваме Ви дълги години здравословен и чист въздух с този иновативен продукт. 1

2 УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ За правилното функциониране на този електрически уред, уверете се, че са спазени всички предпазни мерки за безопасност. Тази книжка с инструкции описва мерките за безопасност, които трябва да се спазват по време на работа, за да избегнете евентуални наранявания на вас и други лица, и повреди на уреда. Съдържанието на тази инструкция е подходящо не само за този продукт, но също така най-общо за всички електрически уреди. СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ 1. Захранване: AC 110~120V/ 50~60Hz (Северна Америка) AC 220~240V/ 50~60Hz. (Европа и Азия) Над тези напрежения имаме риск от пожар или електрически удар. 2. За да избегнете токов удар, не разглобявайте, ремонтирайте или модифицирайте този уред. Поддръжката и почистването на уреда следва да се извършва точно както това е указано в тази инструкция. В случай на повреда, моля свържете се с оторизиран сервиз за техническа поддръжка. 3. Да не се използва на места, където се съхраняват запалителни или взривни материали. 4. Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или в близост до обекти излъчващи висока температура. Покачването на температурата вътре в уреда в тежки случаи може да предизвика пожар, в по-леките случаи може да доведе до деформация на външната броня. (Изключете уреда, когато температурата на околната среда надвишава 40ºС) 5 Да не се допуска вкарването на чуждо тяло в устройството. Високото напрежение вътре в устройството може да причини токов удар. За да се избегнат инциденти, Не позволявайте на децата да пипат или да си играят с това устройство. 6. За да предотвратите пожар или опасност от токов удар, не поставяйте уреда в мокри помещения, където вода може да проникне в устройството. 7. Не използвайте тъкани или други материали за покриване на уреда. Запушените въздушни входове и изходи ще доведе до ненормална работа на това устройството, което може да доведе до пожар или други инциденти. 8. За да се предотвратят смущения или изкривяване в даден сигнал, устройството трябва да бъде поставено най-малко на 1 метър разстояние от компютър, телевизор или тунер. 9. Поради съображения за сигурност и за да предотвратите пожар или токов удар, изключете захранващия кабел от електрическия контакт, контакт, при следните условия: Когато не използвате устройството за дълъг период от време. При почистване, поддръжка или по време на смяна на резервни филтри. Когато премествате устройството. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен в оторизиран сервиз, за да се избегнат токови удари и опасност от пожар. 2

3 Компоненти дръжки вентилация Въздушен изход Контролен панел Сензор за мръсен въздух Входящ въздух Контролен панел AUTO SLEEP FILTER REPLACE ON/OFF (копче за включване/изключване) QUIET LOW HI AIRFLOW (степени на вентилация) CLEAN MEDIUM UNCLEAN FILTER RESET (режим на филтриране) 3

4 Йонизация Сензор за качеството на въздух Високоефективен DC мотор Устройството работи с ниска консумация на енергия, високо ефективна DC двигател с цикъл на вентилация на въздуха m³ / мин бърз цикъл за постигане на чист въздух в затворени помещения и намаляване на времето за пречистване. Показател CADR е по-висок от 165 CFM. Контролен панел UV LED лампи TiO2 филтър Комбиниран НЕРА и Карбонов филтър Активен Карбонов филтър НЕРА филтър TiO2 фотокаталитичен филтър Преди употреба Следвайте тези предписания за да оптимизирате максимално сензорите за въздух Отворете прозорците за да проветрите въздуха 4

5 След включване на уреда, датчикът ще запази в паметта си съществуващото състояние на въздуха в помещението (Съществуващото състояние на въздуха в помещенията ще бъдат въведено, като чист въздух "Clean Air"). Веднъж започнал да работи, индикатора clean ще започне да мига в Продължение на 3 мин., показвайки, че е запаметил състоянието чист въздух. След 3 минути, индикатора ще изгасне, а индикатора за мониторинг на въздуха ще светне, за да покаже чистотата на въздуха. Запаметеното ще бъде изтрито, когато уредът е изключен от захранването. Ако уредът започне да работи след 5 минути при включване, индикаторът за мониторинг на въздуха няма да мигне. (След като уредът започва да работи, индикаторът за мониторинг на въздуха ще светне за да покаже на чистотата на въздуха.) Когато имаме дим или ако някакъв спрей /който съдържа алкохол/ е използван, моля да се проветри и освежи въздуха, преди да затворите прозореца. Устройството няма да работи ефективно, ако в същото време въздуха в помещението се замърсява. Понякога сензора не е толкова чувствителен, в началото когато е закупен или след като е бил изключен за повече от една седмица. Неговата чувствителност ще се възстанови след 1-2 дни работа. Технология за пречистване на въздуха Йонизация на въздуха: Ефективно премахва частици от въздуха, като алергени (включително плесен и акари), прахови частици, бактерии, вируси, химически изпарения и други ултра-фини частици, които филтър не може да улови. Повишава ефективността на HEPA и карбоновия филтър, чрез предизвикване на магнитно привличане на частиците помежду си, в резултат на което частиците стават по-големи и по-лесни за улавяне от филтъра. Дезинфекцира вируси и бактерии, блокирани в депото за филтриране, които нормално биха се възпроизвеждали в други стандартни филтри. Има способността да премахне във въздуха частици, намиращи се далеч от уреда, в области на помещението, където филтъра има по-малък ефект. Това се дължи на факта, че йоните могат да се движат в помещението. Циркулацията на отрицателни йони се увеличава в резултат на действието на вентилатора. НЕРА филтър: Елиминира над 99% от всички частици с големина до 0,3 микрона, които преминават през филтъра, което не им позволява да циркулират във въздуха. Това до голяма степен се счита за най-ефективната форма на филтриране на въздуха. Задържа голям обем на плаващ прах и други частици, включително много от йонизираните частици, които в противен случай просто биха паднали на земята, ако се използва обикновен йонизатор. LED UV антибактериална лампа: UV (ултравиолетова) светлина е научно доказано, че унищожава голямо разнообразие от микробни замърсявания, като вируси, бактерии, гъбички и включително плесен. 5

6 Ултравиолетовата светлина е била използвана в продължение на години от медицината (включително болници), за да се санират стаи и оборудване, с цел да се предотврати разпространението на болести и зарази. Препоръчва се от Центрове за контрол на заболяванията, за способността и да унищожава биологични замърсители. Активен Карбонов Филтър: Специализира в улавяне и неутрализиране на химикали, газове, миризми и цигарения дим, който HEPA филтъра не може да елиминира. TiO2 фотокаталитичен филтър: Активирайки се от UV светлината, той отделя свободни радикали, които разрушават органичните замърсители. Унищожава бактерии, плесени, вируси, миризми, формалдехиди, амоняк. РАЗПОЛОЖЕНИЕ Къде да поставите HF 31OA Тъй като пречиствателя на въздух използва вентилатор, който предизвиква силен въздушен поток от горната част на устройството, то не е необходимо да поставите уреда непременно на високо. Уредът може да бъде поставен на пода, на маса, в дадена ъглова секция или на рафт. Задната страна на уреда трябва да бъде най-малко на 20 см от стената, за да се предотврати евентуална промяна на цвета на стената. Не трябва да има никакви препятствия над отвора за въздух в горната част на уреда. Трябва да има най-малко 60 см свободно пространството между горната част на уреда и всеки обект или повърхност над него. Разполагайте на най-малко 90 см разстояние от компютри, телевизори и чувствително електрическо оборудване. РАБОТА С УРЕДА Как да включим уреда Включете щепсела в контакта. Натиснете бутона за включване ON/OFF уредът започва работа в режим AUTO; при повторно натиснете на бутона ON/OFF - уредът започва работа в режим на SlLEEP; при натискане на бутона ON/OFF трети път, уредът ще спре да работи. В началото индикаторът CLEAN ще мига в продължение на 3 минути и сензора ще работи в рамките на същото време. Ръчни операции При работа на този режим, натискането на бутона AIR FLOW ще се промени скоростта на вентилатора. Светлинният индикатор ще покаже следната последователност от режима на работа, която е свързана и с нивото на шум: QUIET (тихо), LOW (средно) HIGH (високо) Автоматичен режим При автоматичен режим AUTO, уредът автоматично превключва към подходящите начини за работа, в съответствие с нивото на замърсяване в помещението. 6

7 Нощен Режим Избирането на позиция SLEEP е подходяща за работа на уреда по време на сън. По време на режим SLEEP, всички яркостта на всички светлини ще бъдат намалени с 50% и уредът ще се вентилира при QUIET, тих режим на работа. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ По време на почистване и поддръжка, моля изключете уреда от захранването. Почистване и поддръжка се препоръчва на всеки 2-3 месеца. Почистване на тялото на уреда Почистете предния капак с влажна кърпа, а с прахосмукачка премахнете праха от въздушните отвори. Почиствайте отворите на сензора най-малко веднъж месечно. Чувствителност на сензора ще стане нестабилна, ако дупките не се почистват редовно. Отвор на сензора Въздушни отвори Почистване на НЕРА / Активния Карбонов Филтър НЕРА филтъра трябва да се почиства веднъж месечно. Използвайте прахосмукачка за премахване на праха от предната част на филтъра. ПОСТАВЯНЕ НА ФИЛТЪРА * Моля сменете филтъра, когато индикатора FILTER REPLACE примигва. Смяна на филтъра 7

8 Отворете предния капак, като натиснете бутоните за заключване в долната дясна и лява страна на предния капак. Внимателно повдигнете предния капак нагоре и извадете стария филтър. Заменете го с нов филтър. Затворете предния капак и натиснете долната част на капака, докато чуете звук "щрак". Зануляване След почистване и подмяна на НЕРА филтъра, нулирайте индикатора за смяна на филтъра. В противен случай индикаторът ще остане да мига след включване на уреда. Докато нулирате настройките, уредът трябва да остане включен в контакта, но самото устройство трябва да бъде изключено. Бутонът RESET се намира вътре в устройството (не може да бъде постигнато с пръст). Моля, използвайте клечка за зъби или друг остър предмет, за да натиснете бутона RESET. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПЛОЩ HF 310A е приложим за всяко помещение с площ до 50 квадратни метра. Ако уредът ще се използва в по-малки стаи, може да предпочетете режим с настройки на степен LOW. СПЕЦИФИКАЦИИ Захранване: 110~12V 60Hz за USA и Canada, 220 ~240V 50Hz за Европа Консумация: 55W на макс. Отрицателни йони: > см³ Препоръчителна площ: до 50 м² CADR (Clean Air Delivery Rate): 165 Шум (db): 22 тих режим, 60 макс. Размери в см: 40х16х48 Тегло в кг: 5,97 8

PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510

PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510 PureMate TM SUPER TECH HEALTH U.K. Пречиствател на въздух РМ 510 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЗВАНЕ Благодарим Ви за покупката на PM 510 пожелаваме Ви дълги години здравословен и чист въздух

Подробно

XJ-3000С

XJ-3000С ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА Пречиствател на въздух HF 380A Уважаеми клиенти, Поздравяваме Ви за закупуването на този уред на Heaven Fresh. Както всички други продукти на Heaven Fresh и този уред е разработен

Подробно

Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:

Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Пречиствател на въздух HABANERO 2 Инструкция за експлоатация Производител: AIRTEC Корея Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон:

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

8-9.cdr

8-9.cdr ПЛАЗМЕН (24) (12/1/24) (9/12/1) (9) Жично дистанционно SHB9/12/1LD 2./,9BTU/h./12,BTU/h SHB12LD SHB9LD SHB24LD SHB24LD SHB1LD./11,9BTU/h 6.2/21,BTU/h 7.1/24,2BTU/h.1/27,BTU/h За SHB9/12LD За SHB1/24LD

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно