А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

Размер: px
Започни от страница:

Download "А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен"

Препис

1 А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8 Построена е през 1984г. Сградата е с идентификатор , състояща се от 4 бр. входове и 84 бр. самостоятелни апартамента. Блок-секциите са с различна етажност, всяка с отделен вход, разделени с деформационни фуги. Вх. 0 е с 6 надземни етажа и един полуподземен, вх. А и В са със седем надземни етажа и един полуподземен и вх. Б е с осем надземни етажа и един полуподземен. Вид на системата на сградата е ЕПЖС. Носещата конструкция е сглобяема, безскелетна с едроразмерни елементи. Вътрешните носещи стенни панели (В) са с дебелина 14cm, изпълнени от бетон марка Б 200. Разпределителните вътрешни стени са еднослойни панели с дебелина 4см-8см и са изпълнени от бетон марка Б200. Фасадните носещи калканни елементи са трислойни, изпълнени от обикновен стоманобетон с дебелина 100мм, среден топлоизолационен слой от експандиран пенополистирол (стиропор) с дебелина 60мм и трети слой от обикновен стоманобетон с дебелина 60мм. Фасадните стени в плътната си (неостъклената) част също са трислойни, съставени от обикновен стоманобетон с дебелина 80мм, среден топло изолационен слой от стиропор 60мм и обикновен стоманобетон с дебелина 60мм. Подовите панели са плътни, с дебелина 14см (10см за покривният панел в подпокривното пространство), от обикновен стоманобетон. Покривът е тип студен, плосък с вентилируемо подпокривно пространство. Застроена площ Разгъната площ Разгъната площ, вкл. полуподземен етаж Отопляема площ Отопляем обем m² m² m² m² m³

2 Задължителни мерки в резултат от извършеното обследване за енергийна ефективност за изпълнение на СМР обособена позиция 1 ЕСМ 1 - Топлоизолиране на външни стени Ограждащите фасадни стени са в добро състояние. Установени са повърхностни микропукнатини по някои фасадни стени. Предвижда се топлинно изолиране на външни стени с топлоизолационен материал EPS-F с дебелина δ =0,08m и коефициент на топлопроводност λ 0,035 W/mK. Предвижда се надграждане на поставена топлоизолация по външни стени с топлоизолационен материал EPS-F с дебелина от δ =0,01m до δ =0,05m и коефициент на топлопроводност λ 0,035 W/mK. ЕСМ 2 - Подмяна на съществуваща дограма Преобладаващата част от старата дограма е подменена с нова PVC или Алуминиева дограма с прекъснат термомост. Прозорците и балконските врати са изпълнени от PVC или Алуминиев профил, които са в лошо състояние и се нуждаят от подмяна. Останалата част от остъклението на сградата е изпълнено от стари прозорци и външни врати от дървесина (ПДС, ВБДС и ПДЕ) и единично метално остъкление, които са монтирани от годината на построяване на сградата. При огледа е установено че са в лошо състояние силно износени, на места изметнати и деформирани. Външните входни врати са плътни метални или от Алуминиева дограма.

3 Предвижда се подмяна на съществуващи стари прозорци и външни врати от дървесина, единично метално остъкление, прозорци и балконски врати от PVC или Алуминиева профил, с нова PVC дограма /пет кухи камери/ с троен стъклопакет, с едно ниско емисионно стъкло отвътре към помещението с обобщен коефициент на топлопреминаване на сглобения елемент U 1,4 W/(m 2.K); Предвижда се подмяна на съществуващите външни входни врати с нова Алуминиева дограма, с прекъснат термомост, двоен стъклопакет, 50% плътни коефициент на топлопреминаване сглобения образец U 1,7W/(m 2.K); ЕСМ 3 Топлинно изолиране на под При извършения оглед на сградата е установено, че подовите настилки са в добро състояние и няма видими нарушения на конструкцията. Описание на мярката Предвижда се топлинно изолиране на под над неотопляем сутерен с топлоизолационен материал XPS с дебелина δ =0,05m и коефициент на топлопроводност λ 0,033 W/mK, положен под стоманобетонна плоча по таван на неотопляем сутерен. Предвижда се топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух /еркер/ с топлоизолационен материал XPS с дебелина δ =0,08m и коефициент на топлопроводност λ 0,033 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция. Предвижда се надграждане на поставена топлоизолация по под граничещ с външен въздух /еркер/ с топлоизолационен материал XPS с дебелина δ =0,03m и коефициент на топлопроводност λ 0,033 W/mK, положен от външната страна на подовата конструкция. Предвижда се топлинно изолиране на външни стени на неотопляем сутерен /цокъл/ с топлоизолационен материал XPS с дебелина δ =0,08m и коефициент на топлопроводност λ 0,033 W/mK. ЕСМ 4 - Топлинно изолиране на покрив Съществуващо положение Покривът е тип студен, плосък, изпълнен от две стоманобетонни плочи, които са разделени с вентилационен слой с дебелина 1,15м. Върху таванската плоча е положена топлоизолация от наситен керамзит, която е силно компрометирана, вследствие на което топлоизолационния ефект на материала е занижен. Подпокривното пространство се вентилира посредством малки отвори в панелите. Върху покривната плоча е монтирана хидроизолация с покритие от речен филц. Отводняването на покрива е вътрешно. Предвижда се топлинно изолиране на преобладаваща част от покрива (основен покрив,машинни помещения, козирки на тераси на последен жилищен етаж и козирки над входни клетки) с топлоизолационен материал XPS с дебелина δ =0,10m и коефициент на топлопроводност λ 0,033 W/mK. Предвижда се топлинно изолиране на покриви над остъклените тераси с топлоизолационен материал XPS с дебелина δ =0,05m и коефициент на топлопроводност λ 0,033 W/mK.

4 ЕСМ 5 осветителни тела : Съществуващите осветителни тела, монтирани в общите части на сградата, са физически остарели, амортизирани и с висока енергоемкост. Предвижда се подмяна на съществуващите стари осветителни тела с нажежаема жичка, с нови енергоефективни осветителни тела тип LED. Предвижда се монтаж на сензори за движение на стълбището и входа с ъгъл на обхват 180 градуса. Въвеждането на мярката ще доведе до намаляване на изразходваната енергия за осветление в общите части чрез намаляване на периода на работа на осветлението /часа на седмица/ и инсталираната мощност на новите осветителни тела. Задължителни мероприятия и ремонтни работи в резултат от извършеното коструктивно обследване на Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8 I. Част Архитектура 1. Старата дървена дограма и металното остъкление на балконите да се подменят с подходящи, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. Подмяната на фасадната дограма е желателно да бъде извършено съвместно с полагането на топлоизолационната система, с цел икономия на ресурси. При подмяната на фасадната дограма да се монтират подпрозоречни поли алуминиеви, от поцинкована ламарина, по друг подходящ начин и с подходящ материал. Подпрозоречните поли да се монтират и при вече подменената фасадна дограма, при която все още няма такива. 2. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни елементи и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. 3. Да се почистят от продуктите на корозия и да се изпълни антикорозионна защита на корозиралите метални парапети. 4. Да се приведат в изправност покривните отводнителни воронки почистят и уплътнят. 5. Да се подменят водосточните тръби за отводняване на лоджиите. 6. Изпълнение на нови обшивки от поцинкована ламарина по покривите на блок-секции 0, Б и В. 7. Измазване на комини и монтаж на нови защитни шапки от ламарина (където е необходимо). 8. Измазване на пукнатини и обрушвания по фасадите. II. Част Конструкции 1. Цялостна подмяна на хидроизолацията на покрива в т.ч. ревизии и възстановяване на фуги и връзки между фасадни бордови панели, покривни панели и борд. 2. Корозионните процеси по повърхността на армировката нарушават сцеплението между армировката и бетона. Веднъж появила се по повърхността корозията се увеличава, удълбочава и ускорява, в резултат на което се намалява експлоатационната надеждност и дълготрайност на конструктивните елементи на сградата. С оглед намаляване на последствията от ускоряване на корозията по повърхността на армировката е належащо предприемане на мерки за саниране на корозиралите участъци и възстановяване на бетоновото покритие. Армировката и стоманените части предварително да се почистят от продуктите на корозията и да се изпълни антикорозионна защита.

5 3. Подмяна на преградите от листов материал на вертикалните фуги, на местата с констатирани дефекти. 4. Изпълнение на ново или допълнително анкериране и замонолитване на парапет към фасаден панел. III. Част Електрически инсталации 1. Да се извърши пълна ревизия на мълниезащитната инсталация и да се възстановят повредените и липсващи елементи. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

NOTIFICATION LETTER N°

NOTIFICATION LETTER N° ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Обособена позиция 1 - ул. Хр. Смирненски 5, ул. Васил Левски 1 и бул. Съединение 11 1. Обща информация. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б)

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218

Prilojenie 1_REZUME_Geo Milev bl218 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищна сграда в гр.софия, район Слатина, ж.к.гео Милев, ул."сирак Скитник" 9, блок 218 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 363СОФ108

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация

2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 2. РЕЗЮМЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 2.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА: Хотел Климатична зона 7 Режим на експлоатация 1.11-30.04 часа / ден 24 дни/седмично 7 Среднодневен брой

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx

Microsoft Word - Doclad_Block24_Zlatica.docx СЪДЪРЖАНИЕ ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 1. ВЪВЕДЕНИЕ 4 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 5 2.1. Описание на сградата 5 2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 8 2.1.2. Строителни и топлофизични

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost_Blok 52.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ 1, БЛОК 52, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни

Обследване за енергийна ефективност на Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, гр. Бургас Съдържание Съдържание Въведение Анализ на състояни Блок 101, ж.к. Меден рудник,зона В, Съдържание Съдържание... 1 1 Въведение... 2 2 Анализ на състоянието... 2 2.1 Описание на сградата... 3 2.1.1 Геометрични характеристики на сградата... 5 2.1.2 Строителни

Подробно

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ

БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 тел Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ БОГОЕВ КОНСУЛТ ЕООД София п.к. 1324, жк Люлин, бул. Джавахарлал Неру 29, офис 53 е-mail:bogoevconsult@abv.bg, тел 0889356919 Д О К Л А Д ОТ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА Жилищен блок в гр.петрич,

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Mladost blok 201.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. МЛАДОСТ - 2, БЛОК 201, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД

НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/ г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА В ГОДИНИ 032АГО029/15.06.2016 г. 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

Подробно

Energy Audit

Energy Audit СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО... 3 2.1. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА... 3 2.1.1. ГЕОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ... 8 2.2. АНАЛИЗ НА ОГРАЖДАЩИТЕ ЕЛЕМЕНТИ...

Подробно

Microsoft Word - S_title_ doc

Microsoft Word - S_title_ doc А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: 02 954 98 87; 954 98 86; факс: 02 954 98 93; e-mail: ada@ada-bg.com; www.ada-bg.com ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Blok 7 Poligona.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ПОЛИГОНА, БЛОК 7, ГР. СОФИЯ НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ

Подробно

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls

Prilojenie_2_ERD_041-Slatina 33.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 5 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, БЛОК 33, СОФИЯ ГР. НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе

КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студе КРИПТО ЕНЕРДЖИ ЕООД гр. София, ул. Христо Белчев 21 тел: 0886 488 842 e-mail: office@krypto-energy.bg ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЕКТ: Студентско общежитие на НАТФИЗ, бл.29 Студентски град, гр.софия

Подробно

ЕТ Маги - Ивайло Чакъров

ЕТ Маги - Ивайло Чакъров ЕТ Маги - Ивайло Чакъров Address гр. Велико Търново Велико Търново 5000 Област Велико Търново, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0889 693 214 Email ivo.vw@abv.bg Полиуреа Полиуреа се състои от съставката

Подробно

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно характеристики на услугата,

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно