Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня

Размер: px
Започни от страница:

Download "Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхраня"

Препис

1 Инструкция за вграждане и обслужване Joystick III Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване в бъдеще.

2 Правна информация Документ Авторско право Инструкция за вграждане и обслужване Продукт: Joystick III Номер на документ: BG От софтуерна версия: 7.03 Оригинален език: Немски Müller-Elektronik GmbH & Co.KG Franz-Kleine-Straße Salzkotten Германия Тел.: ++49 (0) 5258 / Телефакс: ++49 (0) 5258 / Имейл: Интернет-страница:

3 Съдържание Съдържание 1 Описание на продукта 4 2 Монтажна инструкция Монтиран на джойстик със Sub-D щекер Монтиран на джойстик с CPC щекер Монтиране на джойстик с CPC щекер и CPC букса 6 3 Конфигуриране на джойстика 8 4 Обслужване Изпълнение на функциите Променете яркостта на светодиода Задаване на функции Преглед на функциите 11 5 Технически данни Технически данни на джойстика Разположение на щифтовете Sub-D щекер Разположение на щифтовете CPC-щекер Отстраняване като отпадък Данни върху фирмената табелка 13 6 ЕС декларация за съответствие 14 V

4 1 Описание на продукта 1 Описание на продукта Джойстик III Осем бутона Светодиод Фирмена табелка [ 13] Номериране на бутоните Страничен ключ Джойстикът е допълнителен прибор за обслужване, който може да се използва за бърз достъп до функциите на ISOBUS контролер. Джойстикът разполага с осем бутона и страничен ключ, с който може да се сменя между три нива. Така може да се обслужват общо 24 функции на ISOBUS контролера. Светодиод показва актуалното ниво. С джойстикът може да се обслужват ISOBUS контролери, които поддържат протокол Auxiliary 1 или Auxiliary 2. Кой протокол трябва да изберете ще научите тук: [ 8] BG

5 Монтажна инструкция Монтиран на джойстик със Sub-D щекер 2 2 Монтажна инструкция Джойстикът е наличен в три варианта: Със Sub-D щекер (ном. : ) Вариант за превозни средства с модернизирано основно оборудване ISOBUS от Müller-Elektronik. С CPC щекер (ном. : ) Вариант за превозни средства с интегриран ISOBUS контакт в кабината. С CPC щекер и CPC букса (ном. : ) Вариант за превозни средства с интегриран ISOBUS контакт в кабината и CPC-Sub-D адаптерен кабел между терминала и джойстика. 2.1 Монтиран на джойстик със Sub-D щекер Винкел за закрепване За закрепването в кабината Букса за свързване към основно оборудване Щекер за свързване към терминала Начин на действие По този начин монтирате джойстика: 1. Монтирайте джойстика отдясно до водача в неговия обсег. 2. Поставете щекера на основното оборудване в буксата на джойстика. 3. Свържете щекера А на джойстика към CAN-Bus буксата на терминала. При повечето терминали на Müller-Elektronik това е букса А. Джойстикът е свързан между основното оборудване и терминала. Светодиодът на джойстика свети при включване на терминала. V

6 2 Монтажна инструкция Монтиран на джойстик с CPC щекер 2.2 Монтиран на джойстик с CPC щекер Винкел за закрепване За закрепването в кабината Щекер за свързване към ISOBUS контакта на превозното средство Начин на действие По този начин монтирате джойстика: 1. Монтирайте джойстика отдясно до водача в неговия обсег. 2. Поставете щекера в ISOBUS контакта на Вашето превозното средство. Джойстикът е включен към Вашето превозно средство. При включване на превозното средство свети светодиода на джойстика. 2.3 Монтиране на джойстик с CPC щекер и CPC букса Винкел за закрепване За закрепването в кабината Щекер за свързване към ISOBUS контакта на превозното средство Букса за свързване към CPC- Sub-D адаптерен кабел BG

7 Монтажна инструкция Монтиране на джойстик с CPC щекер и CPC букса 2 Начин на действие По този начин монтирате джойстика: 1. Монтирайте джойстика отдясно до водача в неговия обсег. 2. Поставете щекера в ISOBUS контакта на Вашето превозното средство. 3. Свържете CPC буксата с CPC щекер, за да свържете джойстика с терминал чрез адаптерен кабел. Джойстикът е свързан между превозното средство и терминала. Светодиодът на джойстика свети при включване на терминала. V

8 3 Конфигуриране на джойстика 3 Конфигуриране на джойстика Яркост на дневен или нощен режим, тук: Дневен режим Избран номер на джойстика Избран Auxiliary протокол Курсор Символ за функция Значение Смяна между дневен и нощен режим Повишаване на яркостта Понижаване на яркостта При конфигуриране на джойстика можете да направите следните настройки: Променете яркостта на светодиода в дневен или нощен режим. Изберете номера на джойстика ако използвате повече от един джойстик. Стандартната стойност е 1. Ако използвате повече от един джойстик, трябва да ги номерирате по ред. Изберете auxiliary протокол. AUX1 Изберете този протокол, ако Вашият ISOBUS контролер и Вашият терминал поддържат Auxiliary 1. Тогава можете да зададете функции на джойстика. ИЛИ Изберете този протокол, ако използвате пръскачка ME или Section- Control Box BG

9 Конфигуриране на джойстика 3 AUX2 Изберете този протокол, ако Вашият ISOBUS контролер и Вашият терминал поддържат Auxiliary 2. Тогава можете да зададете функции на джойстика. Ако не знаете кой протокол поддържа Вашата система, можете да тествате като изберете протокол AUX2. Ако можете да зададете [ 10] на джойстика функциите на ISOBUS контролера, то Вашата система поддържа Auxiliary 2. Ако не, изберете протокола AUX1. Начин на действие По този начин конфигурирате джойстика: Терминалът е изключен. 1. Задръжте натиснат бутон 2 на джойстика. Ще разпознаете бутон 2 по бялото очертание. 2. Стартирайте терминала. 3. Отпуснете бутон 2 след около 5 секунди Отворете приложението на контролера. 5. Конфигурирайте джойстика. 6. Рестартирайте терминала. V

10 4 Обслужване Изпълнение на функциите Обслужване Изпълнение на функциите На всеки бутон на джойстика могат да се зададат три функции. Позицията на страничния ключ е решаваща за функцията, която ще се изпълни при натискане: Позиция на ключа Цвят на светодиодите Червено Жълто Зелено Начин на действие Обслужвате джойстика по следния начин: 1. Поставете страничния ключ в желаната позиция и го задръжте. Светодиодът светва в съответния цвят. 2. Натиснете бутона със съответната функция. Функцията се активира. 3. Отпуснете страничния ключ и бутона, за да прекъснете функцията. 4.2 Начин на действие Променете яркостта на светодиода По време на работа можете да адаптирате яркостта на светодиода според частта от денонощието. Има дневен и нощен режим. Променяте яркостта на светодиода по следния начин: 1. Превключете със страничния ключ бързо от горе надолу или обратно. Променя се режима на светодиода. 4.3 Задаване на функции От терминала можете да зададете функции на ISOBUS контролера. Как да направите това, ще научите от инструкцията за обслужване на терминала BG

11 Обслужване Преглед на функциите Начин на действие Преглед на функциите По този начин ще видите функциите, които искате са зададени на джойстика: При конфигурацията на джойстика сте избрали подходящия протокол. [ 8] Вашият ISOBUS контролер е свързан към ISOBUS контакта. Задали сте на джойстика функции. [ 10] 1. Стартирайте терминала. 2. Отворете менюто за избор Отворете приложението на контролера. Появява се следната маска: Можете да видите, коя функция на ISOBUS контролера на кой бутон на джойстика е зададена. Актуалното ниво се показва вдясно в маската. V

12 5 Технически данни Технически данни на джойстика Технически данни Технически данни на джойстика Параметър Работно напрежение Температурен диапазон Потребление на енергия Степен на защита Стойност 10,5V до 16V DC -20 C до +70 C 40mA IP Разположение на щифтовете Sub-D щекер Щифт Сигнал Щифт Сигнал 1 CAN_L_out 6 GND_E 2 CAN_L_in 7 CAN_H_in 3 CAN_GND 8 CAN_EN_out 4 CAN_H_out 9 +12VE 5 CAN_EN_in 5.3 Разположение на щифтовете CPC-щекер Щифт Сигнал Щифт Сигнал Щифт Сигнал 1 12 VE 4 CAN_H 7 12 VE 2 CAN_L 5 CAN_H 8 3 CAN_L VE 5.4 Отстраняване като отпадък Моля след използване на продукта го отстранявайте като отпадък в съответствие с валидните във вашата страна закони като електронен шрот BG

13 Технически данни Данни върху фирмената табелка Данни върху фирмената табелка Фирмената табелка се намира долу под джойстика. Възможни съкращения върху фирмената табелка Съкращение Значение Клиентски номер Ако продуктът е бил произведен за производител на селскостопански машини, тук се появява номенклатурният номер на производителя на селскостопански машини. Версия на хардуера Номенклатурен номер при Müller-Elektronik Работно напрежение Свързването на продукта е позволено само към напрежения в този диапазон. Версия на софтуера Сериен номер V

14 6 ЕС декларация за съответствие 6 ЕС декларация за съответствие С настоящото декларираме, че описаният по-долу уред в своята концепция и дизайн, както и в пуснатото на пазара изпълнение, отговаря на основните изисквания за здраве и безопасност на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. При несъгласувано с нас изменение на уреда тази декларация губи валидността си. Обозначение на продукта: Номенклатурен номер: Варианти с идентична конструкция: Използвани хармонизирани стандарти: ME_AR Джойстик III 8+1 бутон ISO Sub-D Aux1/Aux2, уплътнен бутон EN ISO 14982:2009 (Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/EС) BG

Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто

Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте насто Инструкция за обслужване MULTI-Control Състояние: V1.20190731 3030248965a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще. Обърнете

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх

Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съх Инструкция за вграждане и обслужване SECTION-Control Box Състояние: V2.20191001 30302670-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв

Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраняв Инструкция за вграждане и обслужване BASIC-Terminal Състояние: V8.20191001 30322511-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване

Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Инструкция за обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V3.20190408 30303187-02-BG Прочетете и спазвайте това ръководство за обслужване Съхранявайте това ръководство за обслужване за използване

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото р

Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото р Инструкция за вграждане и обслужване SPRAYER-Controller MAXI и MIDI 3.0 Състояние: V4.20190731 30303187-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ

Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съ Инструкция за обслужване за сензорни терминали ISOBUS-TC Състояние: V1.20190731 30302436a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраня

Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхраня Инструкция за вграждане и обслужване TRACK-Guide III Състояние: V9.20191001 31302713-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване и в бъдеще.

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство

Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство Инструкция за обслужване за сензорни терминали TRACK-Leader Състояние: V15.20191001 30302432a-02-BG Моля, прочетете и спазвайте настоящото ръководство. Съхранявайте настоящото ръководство за използване

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно