Глава II: Достижения при изследванията на боровия прашец От 80 - те години на миналия век много китайски изследователски организации, диетолози и експ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Глава II: Достижения при изследванията на боровия прашец От 80 - те години на миналия век много китайски изследователски организации, диетолози и експ"

Препис

1 Глава II: Достижения при изследванията на боровия прашец От 80 - те години на миналия век много китайски изследователски организации, диетолози и експерти по полени, са провеждали изследвания и изучавали хранителните компоненти и физиологичните функции на боровия прашец. Освен това, в лабораторията за изследване на микроелементите в Главната болница НОАК (Народно - освободителната армия на Китай) в гр. Пекин, се е осъществявало международно сътрудничество в тази област и повечето изследователи са определили боровият прашец като изключително важна тема. 1. Експеримент за борба с умората Умората е станала символичен симптом на социалното устройство на съвременното общество с неговото бързо развитие и ускорен ритъм на живот. я е защи тен сигнал на организма. Умората се натрупва и постепенно преминава в болест. Проведените експерименти доказали, че боровият прашец може напълно да я елиминира, т.к. укрепва физическата сила и дава енергия. Експериментът: избрали женски мишки с тегло 15-17г., които на случаен принцип разделили на две групи. На едната давали по 15 г/кг. живо тегло боров прашец и 15 мл/кг. - екстракт от прашец, а на втората - 20 г/кг. боров прашец и 20 мл/кг. - екстракт от прашец. Прашецът и екстрактът се смесвали с малко храна и се давали на мишките преди обикновеното хранене. Срокът на провеждане е бил 30 дни за всяка от групите, като целта е била да се тества съпротивлението на организма на умората. Мишките се поставяли в електрически, постоянно въртящ се барабан, което ги принуждавало бързо да бягат. Регистрирало се времето от началото на въртене на барабана до падането на мишката от него от умора и това се обозначавало като време на въртене. Резултатите са показани в аблица 2-1. Таблица 2-1 Влияние на боровия прашец по време на въртене на барабан от мишки Партида мишки Група Количество мишки Първа партида Втора Време на въртене на барабана, с (X+SD) Контролна група 20 35,4 ± 20,0 С боров прашец - 15г/кг ,2 ± 28,6* С екстракт от боров прашец - 15 мл/кг ,4 ± 19,0* Контролна група 25 52,8 ± 24,3 С боров прашец- 20г/кг ,8 ± 24,4** партида С екстракт от боров прашец ,4 ± 24,0** мл/кг. Забележка: в сравнение с контролната група: *- < 0,05; **- < 0,01 Експериментът показал, че боровият прашец забележимо подобрява физическото състояние на мишките, увеличавайки продължителността на престоя им във въртящия се барабан.

2 При съществуващата мания по отношение на боровия прашец, продуктите на негова основа станали любими в спортните среди. Много спортисти започнали да ги използват, за да подобрят достиженията си. На Олимпийските игри в Мюнхен спортист от Финландия, победител по колоездене на и м., често приемал препарати с боров прашец за увеличаване на издръжливостта. Една от важните причини за коронясването на Мохамед Али за шампион по бокс е това, че той постоянно е пил подготвени от неговия диетолог напитки, в чийто състав е бил включен боров прашец. Боксът е тежък спорт, изискващ много сили и техен източник би могъл да бъде именно боровия прашец. В САЩ, Финландия и други страни той е подсилвал спортистите. По техни думи и на треньорите им, значително се подобрявала физиката на тези, които са го приемали, с много енергия в тялото, с по - оживени движения и липса на следи от умора. 2. Експеримент за борба със стареенето. Човечеството винаги е мечтало за здраве и дълголетие и се е стремило към тях. По мнение на хора от медицинските среди, животът на човек тясно е свързан с такива фактори като наследственост, хранене, здраве, заобикаляща среда и др. Изследвания на стареенето и клиническата практика по използване на боровия прашец, потвърдили свойствата му за профилактика на стареенето и увеличаване продължителността на живота. Механизмът на този процес състои в това, че прашецът подпомага увеличаването на митохондрии, осигуряващи дишането на клетките, повишавайки тяхната активност и жизнеспособност, като същевременно предотвратява отлагането на липиди по стените на кръвоносните съдове и, съответно, се осигурява профилактика на артеросклерозата. Когато се увеличава количеството на ензими супероксид дисмутаза (СОД) в еритроцитите, намалява съдържанието на окисляващите се липиди, а това от своя стана способства намаляването на образуване на липофусцин в тялото на животното. (в сърдечния мускул, черния дроб, мозъка). Според активността на супероксид дисмутаза и съдържанието на липиди, след приема на прашец, антиоксидантните възможности на организма забележимо се увеличават. В този експеримент 60 мишки на възраст 60 дни били разделени на 3 групи от по 20 животним поравно женски и мъжки. В първата и втора група на мишките ежедневно чрез стомашна сонда се давал боров прашец в дози 300 мг./ кг. тегло и съответно- 600 мг/кг. Срокът за провеждане е бил 30 дни. Резултатите от този експеримент показали по- висока активност на СОД при мишките, на които давали боров прашец в сравнение с тези от контролната група. ( виж аблица 2-2). Таблица 2-2 Съдържание на супероксид дисмутаза (СОД) в черния дроб на мишки: Група Доза боров прашец (мг/ кг.тегло) Брой мишки СОД (мкг/ мг.протеин) Първа ,93 ± 0,27 Втора ,04 ± 0,31 Контролна ,50 ± 0,24

3 Стареенето на клетките се предотвратява при повишаване способността на организма да се освобождава от свободните радикали, която, съответно, се повишава с увеличаване активността на СОД. Съдържанието на липофусцин в мозъка, сърцето и черния дроб на мишките, на които за период от 30 дни е даван боров прашец, е по- ниско, отколкото на тези от контролната група. (виж аблица 2-3). Липофусцинът е продукт, образуващ се под въздействието на свободните радикали. При постоянен прием на боров прашец, неговото съдържание в клетките на вътрешните органи, може на бъде намалено. Таблица 2-3 Определяне съдържанието на липофусцин Група Доза прашец (мг/кг. тегло) Брой мишки Черен дроб Липофусцин Сравнение с контролна група Първа Мозък Сърце Черен дроб 0,11 ± 0,04 0,09 ± 0,02 0,25 ± 0,05 Р < 0,05 Р < 0,05 Р < 0,05 Втора Мозък Сърце Черен дроб 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,01 0,23 ± 0,06 По време на клинични тествания, след приемане на боров прашец, при възрастни хора постепенно изчезвала старческата пигментация на кожата 3. Експеримент за действието на боровия прашец при защита на сърцето, мозъка и кръвоносните съдове Клиничната статистика показва, че с напредването на възрастта по стените на кръвоносните съдове се отлага холестерин, което води до артеросклероза - кръвоносните съдове стават по - малко еластични и, съответно, по - чупливи, повишава се кръвното налягане. При това положение монослойните капиляри на епителия с дебелина на стените само 0,005 мм. стават особено склонни към кървене. Най - голяма опасност представлява компресирането на мозъчната тъкан при разрушаване на капилярите при мозъчен кръвоизлив. ова в крайна сметка може да доведе до хемиплегия или смърт. Боровият прашец има богат хранителен състав и затова е способен да регулира вътрешната секреция, да подобрява обмяната на веществата и заместителната екскреция. Taka че той е способен да защитава сърдечносъдовата система, подобрявайки състоянието на съдовете на сърцето и мозъка. Особено един от компонентите на боровия прашец, рутин, който усилва здравината на капилярите и по този начин защитава сърдечно - съдовата система, значително намалява риска от появяване на апоплексии в мозъка при хора със сърдечни заболявания. ой също така ефективно предотвратява нарушаванет на капилярната пропускливост, мозъчни кръвоизливи и кръвоизливи в ретината. Експериментът, проведен в Изследователския отдел на ехнологичния университет в гр. Мюнхен, Германия, показал, че, след добавяне на боров прашец в храната на мишки, нивото на холестерин в кръвния им серум е бил с 3,7-4,3 мг/ 100

4 мл. по - нисък, отколкото в контролната група. След добавяне в храната на 2% прашец, не е имало забележима разлика в съдържанието на липопротеина в сравнение с контролната група, но при добавяне на 5% - нивото на холестерина в липопротеина с ниска плътност (ЛНП) при тях се оказал със 7,1мг/100 мл. по- нисък, отколкото в контролната група. Отлагането на холестерин по стените на кръвоносните съдове се определя най- вече от съдържанието му в липопротеините с ниска плътност. Може да се каже, че редовният прием на боров прашец до голяма степен допринася за здравето на кръвоносните съдове, т.к. намалява съдържанието на холестерин. В групата мишки, на които е даван 5% боров прашец, съдържанието на триглицериди в кръвния серум било с 13,7 мг/ 100 мл. по- ниско, отколкото в контролната група, с 1,9 мг/ 100 мл. по- ниско в липопротеините с висока плътност (ЛВП) и с 0,7 мг/ 100 мл. - в липопротеините с ниска плътост (ЛНП). (виж аблица 2-4). Всичко изброено демонстрира, че боровият прашец е способен да защитава здравето на сърцето, намалявайки съдържанието на холестерин и триглицериди в кръвта. Освен това е способен да увеличава силата на систолата и функцията на сърцето. Таблица 2-4 Влияние на боровия прашец върху плътността на холестерина в липопротеините в кръвния серум на мишките Група Доза прашец, % 2 5 Холестерин в кръвния серум 67,1 ± 10,3 71,9 ± 10,9 67,3 ± 9,2 71,0 ± 9,3 ЛВП (мг/ 100 мл.) 35,0 ± 6,2 35,9 ± 5,4 32,9 ± 4,9 35,8 ± 3,2 ЛНП (мг/ 100 мл.) 32,0 ± 6,8 32,0 ± 7,2 27,2 ± 8,6 34,3 ± 7,0 ЛОНП (мг/ 100 мл.)- много ниска плътност 0,2 ± 1,7 3,5 ± 2,9 2,2 ± 2,1 0,9 ± 1,8 4. Експеримент за защита на черния дроб с използване на боров прашец Черният дроб е важен орган, осигуряващ извеждането на токсини от организма. Някои вредни за организма вещества, такива като химикали, остатъци от пестициди, нитроамини и др. които попадат в него заедно с храната, могат да бъдат канцерогенни. Черният дроб е способен да защити организма от тях, превръщайки ги в безвредни с помощта на окисляване, възстановяване, разграждане, синтез и деаминиране. Боровият прашец е способен да активира клетките на черния дроб и да регулира секрецията на жлъчката, което в крайна сметка, осигурява предотвратяване на чернодробни заболявания. Експерименти демонстрират ефективността на прашеца при защита на клетките на черния дроб. Експеримент: 80 мишки с тегло гр. са разделени на 4 групи. 2 групи са контролни, като в едната от тях на мишките не се давало нито алкохол, нито боров прашец, а в другата- 50% алкохол в дозировка 0,15 мл./ 10г. тегло. В двете експериментални групи на

5 мишките в продължение на 14 дни ежедневно се давал прашец в две дозировки - 0,5 и 1 г. на 10г. тегло. След което 8 часа не са били хранени. Смъртността и хепатомегалията се оказали най- високи в групата, в която на мишките давали алкохол, докато в групата, в която заедно с алкохола получавали и боров прашец, смъртността била по- ниска, а функциите на черния дроб по - добри. (виж аблица 2-5 по- долу). ова доказва уникалната способност на боровия прашец да защитава черния дроб от алкохолна интоксикация при алкохолизъм. Таблица 2-5 Защита на черния дроб на мишки при алкохолна интоксикация с използване на боров прашец Група Доза (г/10г.тегло) Брой мишки Смъртност Тегло на черен дроб, г. (Х+SE) Контролна ,99 ± 0,3 Алкохол ,32 ± 0,05 Боров прашец 0, ,02 ± 0,03 Боров прашец 1, ,00 ± 0,04 Боровият прашец е способен да възстановява функцията на черния дроб и подпомага лечението на асцит, особено при хроничен продължителен хепатит. При клинично наблюдение е забелязано, че приемането на прашец значително подобрявало състоянието на пациенти с такива симптоми, като умора, безпокойство, нарушено храносмилане, болки в областта на черния дроб. Прашецът често има уникално въздействие върху пациенти, на които не помагат лекарства или на които заради възрастта или други съпътстващи заболявания, не бива да се дават лекарства. 5. Експеримент за контролиране на теглото с използване на боров прашец Поддържането на стандартно тегло е станало съвременен модел за здравословен начин на живот. Когато някои по - пълни хора се опитват да се избавят от излишните килограми, намалявайки количеството храна, лесно може да бъде нарушена обмяната на вещества. ова причинява вреда на здравето не само защото не винаги се махат излишните мазнини, но и защото може да доведе до ред усложнения. Експериментът с използване на боров прашец с цел контролиране на теглото бил проведен в Института по физиология на храненето към ехнологичния университет в Мюнхен, Германия. В него за период от 26 дни прашецът добавял към полусинтетичната храна, а в контролната група- към храна със същата калоричност се прибавяли и микроелементи. Резултатите от експеримента показали, че увеличаването на теглото при плъхове, на които давали прашец, било с 2,3-2,5 г. по - малко.

6 Освен това, експериментът потвърдил абсолютната безопасност на прашеца за подрастващите плъхове без какъвто и да е стимулиращ ефект. (виж аблица 2-6). Таблица 2-6 Влияние на боровия прашец за увеличаване на теглото, усвояване на храната и за скоростта на преработване на храната при плъхове Група А В С D Боров прашец (%) 2 5 Първоначално тегло (г.) 42,0 ± 4,1 42,0 ± 4,5 42,0 ± 4,3 42,1 ± 4,1 Крайно тегло (г.) 105,0 ± 8,4 107,3 ±7,3 114,2 ± 7,9 116,3 ± 8,1 Увеличаване на теглото 62,9 ± 6,1 65,2 ± 4,9 72,2 ± 4,5 74,4 ± 4,5 Усвояване на храната 166,3 ± 10,6 106,2 ± 5,7 166,4 ± 2,3 166,4 ± 8,1 Скорост на преобразуване на храната 2,66 ± 0,13 2,56 ± 0,15 2,27 ± 0,21 2,23 ± 0,08 Влиянието на боровия прашец при контролиране на теглото било потвърдено и в клиничната практика. Наблюденията показали, че при повечето хора, приемащи прашец, коремът ставал по - малък, което доказва ролята на прашеца при формиране на стройна фигура. ова е тясно свързано с факта, че прашецът намалява съдържанието на липидни съединения и потвърждава записите в древната китайска фармакопея, че постоянният му прием помага за редуциране на теглото Съдържанието на захариди и аминокиселини, протеин, витамини и ензими в клетките на прашеца значително превишава тяхното съдържание в клетките на корените, стъблата и листата на тези растения! Япония. Свойства на растенията

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

Факторът магнезий 1

Факторът магнезий 1 СЪДЪРЖАНИЕ МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛЪТ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СЪРДЕЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ПАЗИ ЗДРАВИ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ... з Една типична история... 4 Сърдечното заболяване - епидемията на двадесети век 5 Храненето и

Подробно

KÉP! (vmilyen folyadékos)

KÉP! (vmilyen folyadékos) ТЕЧНО ЗДРАВЕ! НОВ ЧЛЕН НА ГРУПАТА АНТИОКСИДАНТНИ ПРОДУКТИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ Екстракт от цитрусови биофлавоноиди Барбадоска череша Екстракт от шипки ДОБРИЯТ СТАР ПРИЯТЕЛ: Витамин C ПОЛЗИТЕ ОТ ВИТАМИН C Благодарение

Подробно

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а

Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни а Доклад От проф Стайка Лалева ОТНОСНО: Изпитване влиянието на Panamin върху млечната продуктивност и заплодяемост при овце СПБМ и прираста при млечни агнета Целта на настоящето изследване беше да се установи:

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Комплексна програма за поддържане на когнитивните функции на главния мозък Какво представлява ONESTACK от Coral Club? ONESTACK нов подход в решаването на задачите по комплексно оздравяване на организма.

Подробно

Годжи Бери-Goji Berry Разсад Фиданки Дръвчета (Лиций Мерджан Лициум)-Овощен Разсадник ЕЛИТ

Годжи Бери-Goji Berry Разсад Фиданки Дръвчета (Лиций Мерджан Лициум)-Овощен Разсадник ЕЛИТ Годжи Бери-Goji Berry Разсад Фиданки Дръвчета (Лиций Мерджан Лициум)-Овощен Разсадник ЕЛ 1 / 5 Годжи Бери-Goji Berry Разсад Фиданки Дръвчета (Лиций Мерджан Лициум)-Овощен Разсадник ЕЛ Цени на фиданки Годжи

Подробно

Висша нервна дейност

Висша нервна дейност В нервната система непрекъснато постъпва поток от информация от външната среда и от тялото. В зависимост от това колко сложни са ответните реакции на постъпилите дразнения, обработването им става в различни

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

НАРКОТИЦИ

НАРКОТИЦИ НАРКОТИЦИ Какво е наркотик? Понятието "наркотик" произлиза от елински. За пръв път се смята, че е използвано от древния лекар Хипократ във формата "ναρκωσις" (narcozis - наркоза) за обозначаване на вещества

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

Човекът и природата 5 клас

Човекът и природата 5 клас Човекът и природата 5 клас Приобщаващ урок Тема: Хранене при животните Основното различие между растенията и животните е начина им на хранене. Растенията сами си изграждат хранителни вещества чрез фотосинтеза.

Подробно

Хранителни добавки, изготвени на базата на хранителните ни традиции. Резвирол и Комфортекс Анелия Кузева Медицински Университет, София

Хранителни добавки, изготвени на базата на хранителните ни традиции.  Резвирол и Комфортекс  Анелия Кузева  Медицински Университет, София Хранителни добавки, изготвени на базата на хранителните ни традиции Ресвирол и Комфортекс Анелия Кузева Медицински Университет, София Съвременната наука за хранене подчертава значението на хранителните

Подробно

Slide 1

Slide 1 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО Доц. д-р инж. Петър Колев Петров Email : petrov_p_tu@abv.bg GSM: 0898 96 99 95 ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ТОК НА ЧОВЕКА ТЕРМИЧНО: нагряване на кожата изгаряния ЕЛЕКТРОЛИТНО:

Подробно

Slide 1

Slide 1 НЕМСКО КАЧЕСТВО И ТРАДИЦИЯ ОТ 1897 ГОДИНА Как да запазим здравето и красотата по време на бременността и кърменето? Какво е красотата? Външната красота в традиционния си смисъл е отражение на вътрешната

Подробно

Здраве

Здраве Здраве доц. д-р Маргарита Станкова Венета Василева Нов Български Университет Концепция за здраве Определението отсъствие на болест ; Здраве хармония; Хармония да бъдеш в мир със себе си, обществото, космоса.

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

Регулиране на кръвната глюкоза В период, когато не сте яли нищо, цялата ви кръв съдържа средно само около 5 грама глюкоза (1 бучка захар). Ако все още

Регулиране на кръвната глюкоза В период, когато не сте яли нищо, цялата ви кръв съдържа средно само около 5 грама глюкоза (1 бучка захар). Ако все още Регулиране на кръвната глюкоза В период, когато не сте яли нищо, цялата ви кръв съдържа средно само около 5 грама глюкоза (1 бучка захар). Ако все още растете, това количество ще бъде още по-малко. Същевременно

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 GT Chemicals U.S.A Продуктова технология LEDRA LTD AGROCHEMICALS ТАНГРА БЪЛГАРИЯ Блу Стар са кристални водоразтворими торове с аминокиселини и витамини, произведени по американска технология, разработени

Подробно

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only г. ДИУРЕТИЦИ 1. Сулфонамидни производни Карб

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software   For evaluation only г. ДИУРЕТИЦИ 1. Сулфонамидни производни Карб ДИУРЕТИЦИ 1. Сулфонамидни производни Карбоанхидразни инхибитори Салуретици 2. Производни с друг строеж Диуретиците действат пряко върху бъбреците. Увеличават скороста на образуване на урина чрез повлияване

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р Рени Калфин, Директор на Института по невробиология - БАН тел. сл. 979-2151; GSM 088-9654-188; e-mail: reni_kalfin@abv.bg ОТНОСНО: Дисертационен труд за придобиване на образователната

Подробно

Органично рибено масло - 200мл Допълнтелна информация: 1. Екологичност Маслото на Виридиън се добива от скандинавска пъстърва обитаваща реките в девст

Органично рибено масло - 200мл Допълнтелна информация: 1. Екологичност Маслото на Виридиън се добива от скандинавска пъстърва обитаваща реките в девст Органично рибено масло - 200мл Допълнтелна информация: 1. Екологичност Маслото на Виридиън се добива от скандинавска пъстърва обитаваща реките в девствените райони из вътрешността на Дания. Уловът на тази

Подробно