РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На"

Препис

1 РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик (* и др.) засегната площ от Кат. Площ на Засегната фундамен идент. риторията ползване земя имота дка площ, дка ти на площ собственост три имена/име на юридическо лице стълбове и шахти 4,1 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 2,983 0,636 2,347 Общинска (п) Община Търговище 4,2 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 20,488 11,271 0,009 9,208 Съсобственост н-ци на ПАСКАЛ КОСТОВ ЗАХАРИЕВ 4,4 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 20,003 5,979 14,024 Частна н-ци на РАЧО ГЕОРГИЕВ ДЯНКОВ 4,7 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 19,996 5,517 14,479 Частна н-ци на ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 4,8 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 19,992 5,426 14,566 Частна н-ци на ПЕНА ВАСИЛЕВА РАЧКОВА 4,11 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 19,999 5,394 14,605 Частна НЕДЕЛЧО ВЪЛЧЕВ ВАСИЛЕВ 4,12 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 33,039 7,978 25,061 Частна МАРЧО ИЛИЕВ МАРЧЕВ 4,34 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 1,292 0,140 1,152 Общинска (п) Община Търговище 4,35 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 8,547 0,348 8,199 Общинска (п) Община Търговище 4,36 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,003 2,640 7,363 Частна 4,37 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,004 2,652 7,352 Частна ТОНА ЯНКОВА СПАСОВА 4,39 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 5,001 1,517 3,484 Частна КИРИЛ ГЕРАСИМОВ КАМОВ 4,40 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,999 1,508 3,491 Частна КОНСТАНТИН ГЕРАСИМОВ КАМОВ 4,45 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,001 2,677 7,324 Частна ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ДУНЕВА 4,46 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,001 2,645 7,356 Частна ДИМИТРИНКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 4,49 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,000 1,481 2,519 Частна 4,50 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 6,000 1,957 4,043 Частна ГЕОРГИ НЕНКОВ МИНЧЕВ 4,51 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 13,000 3,628 9,372 Общ. орг. 4,52 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 3,250 1,884 1,366 Общ. орг. 4,57 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,898 2,954 7,944 Частна 4,58 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 9,100 2,511 6,589 Частна ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 4,60 Селско стоп. Гори в земеделски земи III 9,322 0,187 9,135 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2 6,1 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 4,442 0,255 4,187 Общинска (п) Община Търговище 6,13 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 6,799 1,090 5,709 Частна СТОЯНКА МИХОВА АЛЕКСАНДРОВА 6,14 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,400 1,050 2,350 Частна 6,15 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,400 1,621 1,779 Частна 6,17 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,502 0,298 3,204 Частна КЪНА ИЛИЕВА ЧЕРВЕНКОВА 6,18 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,934 1,989 1,945 Частна ЦОНКА РАЧЕВА ПОЙДОВСКА 6,19 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,934 1,755 2,179 Частна РАДКА ГАНЧЕВА ЧОБАНОВА 6,20 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,934 0,565 3,369 Частна 6,25 Селско стоп. Изоставени територии за трайни насаждения V 59,089 5,729 53,360 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 7,1 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 6,469 0,258 6,211 Общинска (п) Община Търговище 7,44 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 6,951 2,341 4,610 Частна ЕЛИМАН МУСТАФОВ ГОГОВ 7,45 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 7,000 0,032 6,968 Частна РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАЧКОВ 7,54 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,002 0,340 ВАСИЛ РУСЕНОВ ПЕТКОВ 7,58 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 9,997 0,008 9,989 Частна н-ци на САЛИ САЙДОВ САЛИЕВ 7,59 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 5,000 0,635 4,365 Общ. орг. 7,60 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 5,002 2,520 2,482 Частна 7,61 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,996 3,662 Частна 3,026 1,970 Съсобственост н-ци на ЙОЛО КОСТОВ ЙОЛОВ 7,62 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,995 2,277 2,718 Частна н-ци на ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ДЯНКОВ 7,63 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,214 0,799 3,415 Частна СТЕФКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 7,64 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 1,194 0,564 0,630 Общинска (п) Община Търговище 7,66 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 30,049 10,711 19,338 Частна н-ци на МАРЧО СИМЕОНОВ АТАНАСОВ 7,69 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 15,000 7,170 7,830 Частна н-ци на НАЙДЕН МИНЧЕВ КАВАЛОВ ЛАЗАР МАРИНОВ СТОЯНОВ 7,70 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 1,375 0,028 1,347 Общинска (п) Община Търговище 7,71 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 22,405 6,060 16,345 Съсобственост МУСТАФА ХАСАН ГОГЕВ РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАЧКОВ 7,72 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 23,493 5,971 17,522 Частна ИВЕЛИНА МАРЧЕВА ТАБАКОВА 7,76 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 4,767 1,032 3,735 Общинска (п) Община Търговище 7,77 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 4,283 0,313 3,970 Общинска (п) Община Търговище

3 7,84 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,000 0,655 9,345 Частна 8,1 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 7,079 0,496 6,583 Общинска (п) Община Търговище 8,18 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 4,516 0,167 4,349 Общинска (п) Община Търговище 8,35 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 6,899 0,482 6,417 Общинска (п) Община Търговище 8,45 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 3,036 0,297 2,739 Общинска (п) Община Търговище 8,56 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 19,100 13,391 5,709 Частна н-ци на ЦОНЮ ГЕОРГИЕВ ДИМОЛАРОВ 8,57 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 14,991 0,158 14,833 Частна НИКОЛА ПЕТРОВ ИВАНОВ 8,60 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 17,999 4,974 13,025 Частна н-ци на РАДА ВАСИЛЕВА ВЕНКОВА 8,61 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 17,594 9,337 8,257 Съсобственост 8,62 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 16,003 12,211 3,792 Частна н-ци на ЙОРДАН ПЕТРОВ КОЗАРЕВ ДИМИТЪР РУСЕНОВ ДИМИТРОВ 8,63 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 15,000 12,512 2,488 Частна НАНЧО ХРИСТОВ АВРАМОВ 8,64 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 9,492 0,882 8,610 Частна ДАРИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 8,65 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 19,996 10,554 ЙОРДАН ИВАНОВ ЗИЛИЕВ 8,66 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 15,102 5,546 9,556 Частна ЯНКА ПЕНЧЕВА ЛУНГОВА 8,75 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 25,902 0,007 9,442 Съсобственост 25,895 Съсобственост н-ци на КОЛЮ ЦАНКОВ ДАНКОВ 8,80 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,007 0,500 9,507 Държавна (ч) Държавен поземлен фонд 8,97 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 12,998 8,182 4,816 Частна ХРИСТО ДЯНКОВ ПЕТРОВ 8,98 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 12,999 9,177 3,822 Частна н-ци на ПЕТЪР ДЯНКОВ ПЕТРОВ 8,99 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 12,998 0,584 12,414 Частна КОЛЮ ДЯНКОВ ПЕТРОВ 8,133 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ III 23,478 2,258 21,220 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 9,5 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 5,059 0,171 4,888 Общинска (п) Община Търговище 9,8 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 4,450 0,044 4,406 Общинска (п) Община Търговище 9,11 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 9,449 3,126 6,323 Общинска (п) Община Търговище 9,50 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 15,976 4,517 11,459 Съсобственост ЙОРДАН ИВАНОВ ЗИЛИЕВ 9,51 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 20,030 3,755 16,275 Държавна (ч) Държавен поземлен фонд 9,52 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 26,295 0,500 25,795 Частна СТАНИСЛАВ ЖЕЛЕВ ПАПАЗОВ АТАНАС ЙОРДАНОВ ГЕНОВ

4 9,59 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 15,500 9,546 5,954 Частна АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА АНДОНОВА 9,60 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 20,005 4,807 15,198 Частна н-ци на ТОДОР ВЪЛЧЕВ СТОЯНОВ 9,86 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,247 3,515 6,732 Частна САЛУНКА ИЛИЕВА АРГИРОВА 9,87 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 12,400 0,599 ПЕТРА ЦВЕТКОВА МАРЧЕВА ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ 9,88 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 12,401 1,964 10,437 Частна ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА МИКОВА 10,7 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 4,700 0,326 4,374 Общинска (п) Община Търговище 10,19 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 13,412 1,588 11,824 Общинска (п) Община Търговище 10,30 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 14,002 0,161 13,841 Частна СТАНКА МАРЧЕВА СТАМЕНОВА 10,32 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 16,001 6,599 9,402 Частна н-ци на ЮСЕН АХМЕДОВ НИЗАМОВ 10,36 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 16,004 7,773 8,231 Частна н-ци на ПЕНА ВАСИЛЕВА РАЧКОВА 10,38 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,001 2,523 0,478 Частна СЕВДАЛИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА СТИЛИЯНА ИВАНОВА ТИНКОВА н-ци на ИВАН ПРОДАНОВ ЦОНЕВ н-ци на ЙОРДАН ПЕТРОВ ЯНАКИЕВ 10,55 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 8,099 6,006 2,093 Частна ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 10,56 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,949 2,570 2,379 Частна н-ци на АНАСТАСИЯ ИВАНОВА КУЦАРОВА ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ РОЗИНЕДКА ДРУМЕВА ИВАНОВА ИВАНКА ДРУМЕВА РАДЕВА ГРИГОР ВЕСКОВ ГРИГОРОВ 10,59 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,756 0,773 2,983 Частна н-ци на ТОДОР ВЛАДОВ СТОИЛОВ 10,60 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 8,002 0,779 7,223 Частна н-ци на ТОДОР ВЛАДОВ СТОИЛОВ 10,61 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,000 3,038 6,962 Частна ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ 10,90 Селско стоп. Изоставени територии за трайни насаждения 11,801 Частна 10,39 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 10,001 0,204 8,231 Частна 10,45 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 7,800 0,903 6,897 Съсобственост 10,57 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,500 2,073 2,427 Частна V 180,262 23, ,069 Общинска (ч) ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 10,97 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ V 27,059 0,823 26,236 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 10,98 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 3,274 0,686 2,588 Общинска (п) Община Търговище 11,2 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 4,061 0,170 3,891 Общинска (п) Община Търговище 11,11 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 6,399 0,522 5,877 Частна БОРИСЛАВ ЙОСИФОВ МИХАЙЛОВ

5 11,12 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 6,400 2,212 4,188 Частна н-ци на ЕНЧО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ 11,13 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 4,300 0,246 4,054 Частна н-ци на МИТЮ КОЛЕВ ПЕТКОВ 11,26 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ III 23,967 1,551 22,416 Частна ГРИГОР ВЕСКОВ ГРИГОРОВ 11,28 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ III 10,692 0,698 9,994 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 11,31 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 1,304 0,216 1,088 Общинска (п) Община Търговище 11,32 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ V 11,198 1,829 9,369 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 11,36 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ III 117,458 15, ,458 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 11,39 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 1,828 0,316 1,512 Общинска (п) Община Търговище 11,40 Селско стоп. Гори в земеделски земи III 5,820 0,835 4,985 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 12,1 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 4,237 0,567 3,670 Общинска (п) Община Търговище 12,6 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 2,487 0,587 1,900 Общинска (п) Община Търговище 12,16 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 13,503 12,811 0,692 Частна н-ци на МАРЧО АТАНАСОВ НИКОЛОВ 12,17 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,702 1,521 2,181 Частна ПЕНА ЦЕКОВА МИКОВА 12,18 Селско стоп. 12,19 Селско стоп. 12,20 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V V V 3,000 10,005 12,004 3,000 5,940 4,617 0,000 Частна 4,065 Частна 7,387 Частна СПАС ЯНАКИЕВ ПЕТРОВ н-ци на СТАМО ГЕОРГИЕВ ЧЕЛЕБИЕВ н-ци на РУСЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ 12,21 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 3,400 3,400 0,000 Частна н-ци на ДИМИТЪР МАРЧЕВ ТОДОРОВ 12,22 Селско стоп. 12,23 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V V 3,299 13,993 2,052 13,993 1,247 Общ. орг. 0,000 Частна н-ци на ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДОБРЕВ 12,24 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 13,996 2,499 11,497 Частна ДАНО ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ 12,31 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 2,798 0,444 2,354 Общинска (п) Община Търговище 12,32 Селско стоп. 12,33 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V V 1,921 8,002 0,334 0,030 1,587 Общинска (п) 7,972 Съсобственост Община Търговище МУСТАФА ХАСАН ГОГЕВ РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАЧКОВ 12,34 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 5,887 2,795 3,092 Частна н-ци на НИКОЛА СЪБЕВ ПАВЛОВ 12,46 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 4,900 0,338 4,562 Частна САЛУНКА ИЛИЕВА АРГИРОВА 12,49 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 6,700 0,016 6,684 Държавна (ч) Държавен поземлен фонд-мзг 12,50 Селско стоп. НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ V 5,798 0,375 5,423 Частна РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ РАЧКОВ

6 12,53 Селско стоп. ПОЛСКИ ПЪТИЩА V 2,892 1,654 1,238 Общинска (п) Община Търговище 12,54 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ V 54,455 5,983 48,472 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 12,57 Селско стоп. ПАСИЩА, МЕРИ V 13,016 4,271 8,745 Стоп. от общината ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 17,27 Селско стоп. Полски пътища V 3,587 1,355 2,232 Частна Брой им 130 Общи площи дка: 1654, ,476 0, ,325 Вид територия: Горско стопанство Кад. Вид на те- Начин на трайно Кат. Площ дка Засегната Трайно Остатъч- Вид Име на собственик (* и др.) засегната площ от идент. риторията ползване земя на имота площ,дка фундамен ти на площ собственост три имена/име на юридическо лице стълбове и шахти 9,136 Горско стопанство 9,137 Горско стопанство 9,138 Горско стопанство 12,56 Горско стопанство ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ V 224,204 55, ,919 Общинска (ч) ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ 0,500 0,500 0,000 Частна н-ци на РАДИ НАЧЕВ НЕНОВ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ 0,500 0,500 0,000 Частна н-ци на СЪБИ ПАВЛОВ СЪБЕВ ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛН И ГОРСКИ ПЛОЩИ V 42,851 0,786 42,065 Общинска (ч) ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Брой им 4 Общи площи дка: 268,055 57,071 0, ,984 Вид територия: Водна площ Кад. Вид на те- Начин на трайно Кат. Площ дка Засегната Трайно Остатъч- Вид Име на собственик (* и др.) засегната площ от идент. риторията ползване земя на имота площ,дка фундамен ти на площ собственост три имена/име на юридическо лице стълбове и шахти 7,89 Добив полезни изкопаеми Аквариуми на открито /делфинариуми/ 18,156 1,092 17,064 Общинска (ч) Община Търговище

7 Добив полезни 8,132 изкопаеми 11,29 Добив полезни изкопаеми Аквариуми на открито /делфинариуми/ Аквариуми на открито /делфинариуми/ 11,816 2,201 9,615 Общинска (ч) Община Търговище 3,449 0,130 3,319 Общинска (ч) Община Търговище 11,33 Добив полезни изкопаеми Аквариуми на открито /делфинариуми/ 21,117 1,184 19,933 Общинска (ч) Община Търговище Брой им 4 Общи площи дка: 54,538 4,607 0,000 49,931 Брой имоти : 138 Общи площи дка: 1976, ,154 0, ,24

8 Регистр.N ЕГН/Вх.N

9

10 O O

11 O

12 O

13 Регистр.N ЕГН/Вх.N O ГГ-387 Г0Г-22 O Регистр.N ЕГН/Вх.N O4208

14 O4208 O4208 O4208

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7799-9/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-8713/02.10.2017г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2017/2018г. за землището на с.мало Крушево, ЕКАТТЕ 46752,

Подробно

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А

Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 към Заповед / Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 А Регистър на масивите за ползване землище с. Синитово Приложение 1 Масив за ползване /БЗЗ/ Ползвател Обща площ /дка/ 8 АГРО - ТИП ЕООД 115.378 12 АГРО - ТИП ЕООД 25.315 22 АГРО - ТИП ЕООД 29.302 23 АГРО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-411 Гр. Велико Търново. 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-372 Гр. Велико Търново, 29.09.2012 г. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, E-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-391/29.09.2012 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011

Microsoft Word - Заповед_сушица_2011 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е Областна дирекция Земеделие - Велико Търново З А П О В Е Д РД-14-257/29.08.2011 г. На основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-3 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Минист ерство на з емеде лието и хр ан и те Обл астн а дир екци я Зем ед ели е гр.пазар дж и к З А П О В Е Д РД-06-333/30.09.2016 г. СТОЯН ТРАЯНОВ директор на областна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-205, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4140-8/01.10.2015 г. ОПИС НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ВКЛЮЧЕНИТЕ В ТЯХ ИМОТИ за стопанската 2015/2016 годиназа землището на с. Маноле, ЕКАТТЕ 47086,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте о ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 302/27.02.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти с.драгомир,екатте 23426 община Съединение, област Пловдив Ползвател Масив Имот

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-20/12.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7790/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Скутаре, ЕКАТТЕ 66915, община

Подробно

Microsoft Word - Zap-Ablanica-OZ-2015

Microsoft Word - Zap-Ablanica-OZ-2015 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-234 / 21.10.2015 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - З А П О В Е Д РД--/.. г. На основание чл. в, ал. от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ (посл. изм. ДВ, бр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във

Вх..../... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-259/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-12-302-6 / 13.12.2017г. гр. Ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД 11-4134/01.10.2015 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2015/2016 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-228/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-351, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7793-2/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Йоаким Груево, ЕКАТТЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-158 гр. Велико Търново, 30.09.2015 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-244/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/ г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед 904/01.10.2014 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2014/2015г. за землище с. Песнопой, ЕКАТТЕ 55926, община Калояново,

Подробно

-: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛДСТНД ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!././!.:-...f.d.:;..1..:г&...tf.:...t? ej..)

-: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛДСТНД ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!././!.:-...f.d.:;..1..:г&...tf.:...t? ej..) -: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните ОБЛДСТНД ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ЯМБОЛ ЗАПОВЕД Х!!././!.:-...f.d.:;..1..:г&...tf.:...t? ej..); ;'~. На основание чл. З, ал. 4 от Устройствен правилник

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Из ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНА КУБРАТ НАСЕЛЕНО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-236, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7798-3/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017 година за землището на с. Неделево, ЕКАТТЕ 51305,

Подробно

RD / g

RD / g РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието и храните Областна дирекция Земеделие -Стара Загора З А П О В Е Д N о РД - 07 028/30.01.2015 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7786-6/03.10.2016 г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Стрелци, ЕКАТТЕ 69818,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/ г. На основание чл.3, ал. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-19/31.01.2018 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД / г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед РД11-7787-8/03.10.2016г. Опис на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2016/2017г. за землището на с. Отец Паисиево, ЕКАТТЕ 54465,

Подробно

Microsoft Word - p6-ravn.doc

Microsoft Word - p6-ravn.doc ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ: ПАЗАРДЖИК

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-248/28.09.2017г. Окончателен регистър по реда на чл.74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с член 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗза стопанската 2017/2018 година

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД 12-199-66/25.09.2017 г. На основание чл.37в, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл.75а,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-335/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с.

Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/ г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Ползвател Приложение 1 Неразделна част от Заповед 1040/01.10.2012г. Опис на разпределените масивите за ползване и включените в тях имоти за землище с. Православен, общ. Първомай БЗЗ Ползвана площ Площ

Подробно