Pravastatin

Размер: px
Започни от страница:

Download "Pravastatin"

Препис

1 Б. ЛИСТОВКА 1

2 Листовка: информация за потребителя Пантопразол - Чайкафарма 40 mg прах за инжекционен/инфузионен разтвор Pantoprazole - Tchaikapharma 40 mg powder for solution for injection/infusion (Пантопразол/ Pantoprazole) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. - Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4. Какво съдържа тази листовка: 1. Какво представлява Пантопразол - Чайкафарма и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Пантопразол - Чайкафарма 3. Как се прилага Пантопразол - Чайкафарма 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Пантопразол - Чайкафарма 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Пантопразол - Чайкафарма и за какво се използва Пантопразол е селективен инхибитор на протонната помпа, лекарство, което намалява количеството на отделената в стомаха Ви киселина. Използва се за лечение на свързани с повишена киселинност заболявания на стомаха и червата. Този продукт се прилага във вена и ще Ви бъде предписан само ако Вашият лекар счита, че инжекциите пантопразол са по-подходящи за Вас в момента, отколкото пантопразол на таблетки. Пантопразол - Чайкафарма се използва за лечение на: - язва на стомаха и дванадесетопръстника; - лека и тежка форма на гастроезофагеален рефлукс; - синдром на Zollinger-Ellison; - други състояния, при които се отделя много голямо количество киселина в стомаха Ви. 2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен Пантопразол - Чайкафарма Не използвайте Пантопразол - Чайкафарма: - ако сте алергични (свръхчувствителни) към пантопразол натрий или към някоя от останалите съставки на Пантопразол - Чайкафарма (вж. точка 6); - ако сте алергични към други лекарства, съдържащи инхибитори на протонната помпа. Предупреждения и предпазни мерки Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да Ви бъде приложен Пантопразол - Чайкафарма: - Ако имате тежко чернодробно заболяване. Моля, информирайте Вашия лекар, ако някога сте имали проблеми с черния дроб. Той ще назначава по-често изследване на стойностите на чернодробните Ви ензими. Ако стойностите им се повишат, лечението ще бъде прекратено. 2

3 - Ако приемате лекарство, съдържащо атазанавир (за лечение на HIV инфекция), заедно с пантопразол, обърнете се към Вашия лекар за съвет. - Приемът на инхибитори на протонната помпа, като пантопразол, особено за период по-дълъг от една година може леко да повиши риска от счупване на бедрената кост, китката или гръбначния стълб. Информирайте Вашия лекар, ако имате остеопороза или ако приемате кортикостероиди (които може да повишат риска от остеопороза). Уведомете Вашия лекар незабавно, ако забележите някой от следните симптоми: - необяснимо отслабване; - повтарящо се повръщане; - затруднено преглъщане; - повръщане на кръв; - изглеждате блед/а или се чувствате отпаднали (анемия); - забележите кръв в изпражненията; - тежка и/или продължителна диария, тъй като пантопразол рядко се придружава от повишена честота на инфекциозна диария. Вашият лекар може да прецени, че се нуждаете от провеждане на някои изследвания, за да изключи злокачествено заболяване, тъй като пантопразол облекчава и симптомите на рак и приложението му би могло да забави поставянето на диагноза. Ако въпреки лечението оплакванията Ви продължават, трябва да се обсъди необходимостта от допълнителни изследвания. Други лекарства и Пантопразол - Чайкафарма Пантопразол - Чайкафарма може да повлияе ефикасността на други лекарства, затова информирайте Вашия лекар, ако приемате: - Лекарства като кетоконазол, итраконазол и позаконазол (прилагани за лечение на гъбични инфекции) или ерлотиниб (използван за лечение на някои видове рак), тъй като пантопразол може да потисне действието на тези и други лекарства. - Варфарин и фенпрокумон, които се използват за разреждане на кръвта. Ще са Ви необходими по-чести изследвания. - Атазанавир (използван за лечение на HIV инфекция). Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Бременност, кърмене и фертилитет Няма достатъчно данни относно употребата на пантопразол при бременни жени. Има съобщения за екскреция на пантопразол в кърмата. Няма данни за потенциалните ефекти на пантопразол върху фертилитета при хора. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Използвайте това лекарство само ако Вашият лекар е преценил, че ползата за Вас е поголяма от риска за Вашето неродено дете или бебе. Шофиране и работа с машини Ако получите нежелани ефекти като замаяност или нарушение на зрението, не трябва да шофирате или да работите с машини. Пантопразол - Чайкафарма съдържа натрий Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в един флакон, т.е. на практика то не съдържа натрий. 3. Как се прилага Пантопразол - Чайкафарма Вашата медицинска сестра или лекар ще Ви прилагат дневната доза под формата на венозна инжекция с продължителност на поставянето от 2 до 15 мин. 3

4 Обичайната доза е: За язва на стомаха, язва на дванадесетопръстника и езофагеален рефлукс: Един флакон (40 mg пантопразол) дневно. За продължително лечение на синдром на Zollinger-Ellison и други състояния, протичащи с повишена секреция на стомашна киселина: Два флакона (80 mg пантопразол) дневно. Вашият лекар може да реши да промени дозата в хода на лечението Ви в зависимост от количеството на отделената от стомаха Ви киселина. Ако са Ви предписани повече от два флакона (80 mg) дневно, инжекциите следва да бъдат разделени на две еднакви дози. Вашият лекар временно може да Ви предпише повече от четири флакона (160 mg) дневно. Ако нивото на киселина в стомаха Ви изисква по-бърз контрол, начална доза от 160 mg (четири флакона) би трябвало да е достатъчна, за да понижи в задоволителна степен киселинността в стомаха. Специални групи пациенти - Ако имате тежко чернодробно заболяване, дневната инжекционна доза трябва да е само 20 mg (половин флакон). - Деца (под 18-годишна възраст). Тези инжекции не се препоръчват за приложение при деца. Ако Ви е приложена по-висока доза Пантопразол - Чайкафарма от необходимата Тези дози са внимателно проверени от Вашата медицинска сестра или от лекаря, така че предозирането е изключено. Не са известни симптоми на предозиране. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт. 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, Пантопразол - Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Честотата на възможните нежелани ефекти описани по-долу е определена като е използвана следната конвенция: много чести (засягат повече от 1 потребител на 10) чести (засягат 1 до 10 потребители на 100) нечести (засягат 1 до 10 потребители на 1 000) редки (засягат 1 до 10 потребители на ) много редки (засягат по-малко от 1 потребител на ) с неизвестна честота (оценка на честотата не може да бъде направена от наличните данни). Ако получите някоя от следните нежелани реакции, незабавно информирайте Вашия лекар или се обадете в спешния център на най-близката болница: - Сериозни алергични реакции (редки): подуване на езика и/или гърлото, затруднено преглъщане, копривна треска, задъхване, алергичен оток на лицето (оток на Квинке/ангиоедем), силен световъртеж с много ускорено биене на сърцето и изпотяване. - Тежки кожни реакции (с неизвестна честота): образуване на мехури по кожата и бързо влошаване на общото състояние, ерозии (включително леко кървене) по очите, носа, устата/устните или външните полови органи (синдром на Stevens-Johnson, синдром на Lyell, еритема мултиформе) и повишена чувствителност към светлина. - Други тежки състояния (с неизвестна честота): пожълтяване на кожата и бялото на очите (проява на тежко увреждане на чернодробните клетки, жълтеница) или повишена температура, обрив, понякога увеличаване размера на бъбреците с болезнено уриниране и болка ниско в кръста (тежко възпаление на бъбреците). 4

5 Други нежелани реакции са: - Чести (засягат от 1 до 10 потребители на 100): Възпаление на венозните стени и образуване на съсиреци (тромбофлебит) на мястото на приложение на лекарството. - Нечести (засягат от 1 до 10 потребители на 1 000): Главоболие, замаяност, диария, гадене, повръщане; подуване на корема и образуване на газове (флатуленция), запек, сухота в устата, болка в корема и дискомфорт, кожен обрив, екзантем, ерупция, сърбеж, отпадналост, изтощение или общо неразположение, нарушения на съня. - Редки (засягат от 1 до 10 потребители на ): Нарушения на зрението като замъглено виждане, копривна треска, болка в ставите, мускулни болки, промени в телесното тегло, повишена телесна температура, подуване на крайниците (периферен оток), алергични реакции, потиснато настроение, уголемяване на гърдите при мъже. - Много редки (засягат по-малко от 1 потребител на ): Дезориентация. - С неизвестна честота (оценка на честотата не може да бъде направена от наличните данни): Халюцинации, обърканост (особено при пациенти, които вече са получавали такива симптоми), понижено ниво на натрий в кръвта. Ако сте на лечение с пантопразол за период по-дълъг от три месеца е възможно понижение на нивата на магнезий в кръвта Ви. Ниските нива на магнезий може да се проявят като отпадналост, неволеви мускулни контракции, дезориентация, припадъци, замаяност, повишена честота на сърдечната дейност. Ако получите някой от тези симптоми, моля, информирайте веднага Вашия лекар. Освен това ниските нива на магнезий могат да доведат до понижение на калия и калция в кръвта. Вашият лекар може да вземе решение за редовно провеждане на кръвни изслевания, за да контролира нивата на магнезий в организма Ви. Нежелани реакции, които са били установени при кръвни изследвания: - Нечести (могат да засегнат от 1 до 10 потребители на 1 000): Повишени стойности на чернодробните ензими. - Редки (могат да засегнат от 1 до 10 потребители на ): Повишаване на билирубина и повишени нива на липидите в кръвта. - Много редки (могат да засегнат по-малко от 1 потребител на ): Понижен брой на тромбоцитите в кръвта, което може да доведе до кървене или поява на синини почесто от нормалното; понижен брой бели кръвни клетки, което може да доведе до по-чести инфекции. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване на Изпълнителната агенция по лекарствата. Като съобщавате нежелани реакции, давате своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство. Контакти: Изпълнителна агенция по лекарствата. ул. Дамян Груев 8, 1303 София, България тел.: уебсайт: 5

6 5. Как да съхранявате Пантопразол - Чайкафарма Да се съхранява при температура под 30 C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не използвайте Пантопразол - Чайкафарма след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. След разтваряне или разтваряне и разреждане, химическа и физическа стабилност при употреба на приготвения разтвор е доказана за 12 часа при 25 C и за 24 часа при съхранение в хладилник (2-8 C). От микробиологична гледна точка разтвореният/разреденият продукт трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, времето и условията за съхранение на готовия за употреба продукт са отговорност на потребителя. Разтвореният продукт трябва да се инспектира визуално преди употреба. Да се използва само ако разтворът е бистър и практически без частици. Не използвайте Пантопразол - Чайкафарма, ако забележите промяна във външния вид (например помътняване или утайка). Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за битови отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Пантопразол - Чайкафарма - Активното вещество е пантопразол (pantoprazole). Всеки флакон съдържа 40 mg пантопразол (като натриев сесквихидрат). - Помощните вещества са: манитол, тетранатриев едетат и трометамин. Как изглежда Пантопразол - Чайкафарма и какво съдържа опаковката 10 флакона по 10 ml, стъклени (стъкло тип I), с кехлибарен цвят, с алуминиева запушалка и предпазна капачка от хлоробутил, поставени в картонена кутия с листовка за потребителя. Притежател на разрешението за употреба и производител: Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1, гр. София 1172, България За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1, гр. София 1172, България тел: факс: info@tchaikapharma.com Дата на последно преразглеждане на листовката Август,

7 Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти: Готовият за приложение разтвор се приготвя като 10 ml 0,9 % стерилен разтвор на натриев хлорид се инжектира във флакона, съдържащ праха. Този разтвор може да се приложи директно или след смесването му със 100 ml 0,9 % стерилен разтвор на натриев хлорид или разтвор на глюкоза 55 mg/ml (5%). Разтвореният продукт трябва да се инспектира визуално преди употреба. Трябва да се изполва само ако разтворът е бистър и практически без частици. Пантопразол - Чайкафарма не бива да се приготвя или смесва с разтворители, различни от указаните. След приготвяне разтворът следва да се използва в рамките на 12 часа, ако е съхраняван при 25 C или в рамките на 24 часа, ако е съхраняван при 2-8 C. От микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се приложи веднага. Ако не се приложи веднага след приготвянето му, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и нормално не би трябвало да надвишават 24 часа при 2-8 C. Това лекарство трябва да се прилага интравенозно за период от 2 до 15 минути. Съдържанието на флакона е само за еднократна употреба. Всеки продукт, който остане в опаковката или е с променен външен вид (например помътняване или утайка), трябва да се унищожи. 7

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app

Microsoft Word - Pantoprazol_Krka_caps_1584_IB_032_PRAC_fundic gland polyps_clean_app Листовка: информация за пациента Пантопразол Кrka 40 mg стомашно-устойчиви таблетки Пантопразол Pantoprazol Кrka 40 mg gastro-resistant tablets Pantoprazole Прочетете внимателно тази листовка, преди да

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: Информация за пациента Оксалиплатин-Чайкафарма 100 mg прах за инфузионен разтвор Oxaliplatin-Tchaikapharma 100 mg powder for solution for infusion (Оксалиплатин/Oxaliplatin) Прочетете

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

Б

Б Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Пипетазон 4 g/ 0,5 g прах за инжекционен/ инфузионен разтвор Pipetazon 4 g/ 0,5 g powder for solution for injection/ infusion (Пиперацилин /Тазобактам)

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Ultop-Omeprazole_40mg_PRAC_KS18593_clean.doc

Microsoft Word - Ultop-Omeprazole_40mg_PRAC_KS18593_clean.doc Листовка: информация за потребителя Ултоп 40 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди Oмепразол Ultop 40 mg gastro-resistant capsules, hard Omeprazole Прочетете внимателно листовката, преди за започнете да

Подробно

Б. ЛИСТОВКА 1

Б. ЛИСТОВКА 1 Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ БАКТЕРИПИМ 1 g прах за инжекционен/инфузионен разтвор BACTERIPIME 1 g powder for solution for injection/infusion (Цефепим / Cefepime) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Fosanate 70 mg film-coated tablets Фосанат 70 mg филмирани таблетки Alendronic acid (Алендронова киселина) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OMEPRAZID 20 mg gastro-resistant capsules, hard ОМЕПРАЗИД 20 mg твърди стомашно-устойчиви капсули omeprazole (омепразол) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - Flosteron_inj_betamethasone_Safety_PSUSA_app

Microsoft Word - Flosteron_inj_betamethasone_Safety_PSUSA_app Листовка: информация за пациента Флостерон 7 mg/ml инжекционна суспензия Бетаметазон Flosteron 7 mg/ml suspension for injection Betamethasone Прочетете внимателно цялата листовка, преди за започнете да

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Clean_Ultop10_PIL Corrected by BDA on doc

Microsoft Word - Clean_Ultop10_PIL Corrected by BDA on doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ УЛТОП 10 mg стомашно-устойчиви капсули, твърди Oмепразол ULTOP 10 mg gastro-resistant capsules, hard Omeprazole Прочетете внимателно листовката, преди за започнете да

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Валстор 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film-coated tablets Ко-Валстор 160 mg/25 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/25 mg film-coated

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

][][#][[/

][][#][[/ Б. ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Кордакер 20 mg таблетки Cordacare 20 mg tablets (лизиноприл като лизиноприл дихидрат/ lisinopril as lisinopril dihydrate) Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно