ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар"

Препис

1 ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска 95, гр.русе етап I Благоустрояване на прилежащото дворно пространство северозападно от сградата на училището КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА" I. Демонтажни работи I.4 Фасади на сграда м/у оси 1 и 8/обявена за недвижима културна ценност 12 Почистване на каменни стълби и площадки механично и с препарат със силно дезинфектиращо действие и измиване с водоструйка м I.5 Фасади на сгради м/у оси Е и Р и оси Л и О 14 Разбиване на финишни покрития стълбищни площадки и стълби м Разбиване на каменни стълби и площадка по фасада бр Рязане на асфалт с фугорезачка пред прозорци сутерен м Механизирано разкъртване на асфалтова настилка пред прозорци сутерев с дебелина до 10 см I.6 Фасади на сгради м/у оси Р и Т 12 Разбиване на финишни покрития стълбищни площадки и стълби м IІ. НОВИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ІІ.5 Фасади на сгради м/у оси Е и Р и оси Л и О 19 Направа на армирана циментова замазка с деб. 4 см по стълбищни площадки и стълби м Оформяне на чела на стълбищни площадки и стълби м Доставка и полагане на гранитогрес на лепилен разтвор-еластичен, вкл. фугиране-първо качество, цвят по мостра (по стълби и стълбищни площадки), мразоустойчив, не полиран м Доставка и монтаж на алуминиев профил за ръбове на стъпала и площадки стълбища м Доставка и полагане на первази 7 см от студоустойчив неполиран гранитогрес-първо качество на еластично лепило м Оформяне на земно легло (преди полагане на замазка) - подравняване и полагане на несортирани минерални материали/0,8м3 25 Направа на армирана, водонепропусклива, циментова замазка с деб. 6 см пред прозорци сутерен 26 Доставка и монтаж на градински бордюри м Доставка и монтаж на тротоарни бетонови плочи на циментопясъчен разтвор IІ.6 Фасади на сгради м/у оси Р и Т 15 Направа на армирана циментова замазка с деб. 4 см по стълбищни площадки и стълби м Оформяне на чела на стълбищни площадки и стълби м Доставка и полагане на гранитогрес на лепилен разтвор-еластичен, вкл. фугиране-първо качество, цвят по мостра (по стълби и площадка), мразоустойчив, не полиран м Доставка и монтаж на алуминиев профил за ръбове на стъпала и площадка м Доставка и полагане на первази 7 см от студоустойчив неполиран гранитогрес-първо качество на еластично лепило м 2.50 IІ.10 Ограда около сгради на училище 1 Очукване на компрометирани участъци по масивна част ограда - колони и шапки плътна част м Почистване с телена четка и пароструика здрави участъци на масивна ограда м Почистване и префугиране на каменна зидария на ограда м Изкърпване на компрометирани участъци по масивна ограда м Реновиране на стоманени пана от ограда (почистване с телена четка и шкурка, грундиране и боядисване) м Реновиране на стоманени двукрили врати (почистване с телена четка и шкурка, грундиране и боядисване), смяна на панти (вкл. демонтаж и монтаж) и изработка и монтаж бр на нови заключващи механизми-брави, фиксиращи елементи 7 Полагане на контактен грунд преди нанасяне завършващо покритие по колони и шапки масивна част ограда м Доставка и полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. хидрофобна шпакловка м Направа на цокълна мазилка по колони и шапки-масивна част ограда м Укрепване и защита на каменна зидария с олигомерен поликсилоксан, разтворим във вода - нанасяне чрез пулверизиране на разтвора м Натоварване и извозване на строителни отпадъци на инсталация за третиране с платена такса м ІІ.11 Дворно пространство Многофункционално игрище - баскетбол, тенис, народна топка 2 Термопластична маркировка мултифункционално игрище компл Доставка и монтаж на баскетболни кошове със стойка, табло, ринг и мрежа бр Page 1 of 5

2 4 Доставка и монтаж на стойки и мрежа-изработена от РЕ c UV защита, окомплектована с фиксираща лента по средата, стоманено въже обтегач - за тенис на корт компл Лекоатлетическа писта 2 Хоризонтална маркировка (отпечатък b=10 см) м Зони за скачане с промит и дезинфекциран пясък, фракция 0,2-2 мм, без глинести частици м Игрище за волейбол 2 Термопластична маркировка игрище за волейбол компл Доставка и монтаж на пилони за волейбол и стандартна мрежа, с дължина 9,50 м компл Площадки за игра на тенис на маса 2 Доставка и монтаж на тенис маси за открито, изработена изцяло от стомана, анкерирана към готова основа бр ЧАСТ "КОНСТРУКЦИИ" 1 РАМПА 1 Изкоп м³ Разрушаване и извозване на отпадък и земна маса м³ Обратен насип от трошен чакъл/баластра, уплътнен на пластове по 20 см под армирана бетонова настилка. м³ Полагане на подложен бетон С 16/20 с дебелина 10 см м³ Кофраж за стоманобетонови стени м² Полагане на бетон С 20/25 в стоманобетонови стени м³ Полагане на бетон С 20/25 в армирана бетонова настилка м³ Заготовка и монтаж на армировка В500B кг ТРОТОАР 1 Изкоп м³ Извозване на отпадък м³ Обратен насип от трошен чакъл/баластра, уплътнен на пластове по 20 см под армирана бетонова настилка. м³ Полагане на бетон С 20/25 в армирана бетонова настилка м³ Заготовка и монтаж на армировка В500B кг А А ЧАСТ "ЕЛЕКТРИЧЕСКА" ВЪТРЕШНИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ Силнотокови системи и инсталации 16 Доставка и монтаж на табло Трайонно осветление, фалтово за монтаж в ниша, разработено съгласно приложена принципна схема, окомплектовано със всички необходими защитни и пускови елементи, дефектно токови защити, с ІР44, заземено, комплект с надписи, приложена документация, указания за работа, наладки, свързване към инсталации, к-т 1 17 Монтаж на табло Трампа, по друга доставка (При остойностяване да се включи таблото за топлене на инвалидна рампа - със захранване и управление, сензори за температура и влага, кабели за отопление) к-т 1 Забележка: 1.При изготвяне на всички електро табла по новите схеми, които са ситуирани като местоположение на съществуващи към момента места на табла, трябва предварително да се проверят размерите по съществуващите ниши 20 Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х4кв.мм м Доставка и полагане, изтегляне на кабел СВТ5х10кв.мм м Направа суха разделка на кабел СВТ 10кв.мм бр 2 27 Направа суха разделка на кабел СВТ 4кв.мм бр 2 ВЪНШНИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ Площадково осветление 1 Доставка и монтаж стоманено тръбен стълб с височина над терен 7,0м, включително фундамент за укрепване с две входящи РVС тръби- Ф32мм, предварително замонолитени - вход -изход кабели бр Доставка и монтаж осветително тяло, по приложена спесификация: 5 Тип 23 бр Направа, доставка и монтаж на защитно ел.табло за монтаж в стълб парково осветление с два броя АП бр Доставка и монтаж на помощна кутия за притегляне, за скрит монтаж на стена - за външни осветители, к-т Направа заземление на стълб за осветление - от поцинкована ъглова стомана 63/63/6мм - дължина 1,5м, комплект с поцинкована шина 40/3 с дължина 1,5м бр Трасиране кабелна линия км Направа изкоп 0,8/0,4м, в почва трета категория, обратен насип и трамбоване м Доставка и полагане на предпазна PVC тръба ф 40мм - твърда, в изкоп м Направа пясъчна основа за кабел, в изкоп 0,4м куб.м Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ5x2,5кв.мм- в изкоп, по окачен таван, за захранване парково осветление м Доставка, полагане и изтегляне на кабел СВТ3x1,0кв.мм- захранване парково осветление от защитно ел.табло стълб до осветително тяло м Доставка и полагане заземителна шина 40/4мм- в изкоп м Доставка и полагане изолационна лента м Свързване към съоръжение - до 1,5кв.мм бр Свързване към съоръжение - до 2,5кв.мм бр Направа кабелна шахта 60/60см к-т Извозване на пръст куб.м 3.50 ЧАСТ ВИК Page 2 of 5

3 I. В и К - Площадка I.2 В и К - Канализация 2 Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø160 SN8 м Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø200 SN8 м Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø250 SN8 м Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø315 SN8 м Доставка и монтаж на PVC-U тръби Ø400 SN8 м Доставка и монтаж на PP РШ Ø1000мм с капак клас натоварване D400 бр Доставка и монтаж на уличен отток клас натоварване D400 бр Доставка и монтаж на уличен отток двоен клас натоварване D400 бр Доставка и монтаж на предупредителна лента м Укрепен изкоп ш.1.1 м, дълб. до 4.0 м м Укрепване на изкоп м Обратна засипка, вкл. уплътняване м Бетон C20/25 за направа на бет. корита (по детайл) м Подложен бетон за направа на бет. корита (по детайл) м Кофраж за направа на бет. корита (по детайл) м Армировъчна стомана B500 за направа на бет. корита (по детайл) кг Изпитване на канализационната мрежа м ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ" Изчислени площи и дължини: 1 Съществуваща бетонова настилка - за разваляне кв.м Съществуваща асфалтова настилка - за разваляне кв.м Съществуваща ограда - за рехабилитация км Съществуваща тревна площ - за облагородяване кв.м Настилка от бетонови плочи кв.м 0 6 Настилка от бетонови плочи за водоплътен тротоар кв.м Асфалтова настилка кв.м Ново озеленяване кв.м Бетонови градински бордюри 8/16/50 см м 420 I. Земни работи 1 Изкоп земни маси, вкл. превоз куб.м Насип от подходящи земни маси, вкл. превоз куб.м 2 II. Пътни работи 1 Разкъртване на съществуваща бетонова настилка с дебелина 8 см куб.м 34 2 Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 8 см куб.м Настилка от бетонови плочи на лепилен разтвор кв.м Бетонови градински бордюри 8/16/50 см м Бетон за полагане на бордюри куб.м 17 III. Асфалтови работи 1 Неплътен асфалтобетон с дебелина 6см. (E = 1000 MPa) куб.м 174 тон Плътен асфалтобетон с дебелина 4см. (E = 1200 MPa) куб.м 116 тон Трошен камък 20 см с подбрана зърнометрия 0-31,5 мм куб.м 579 ЧАСТ "ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" I ДЕНДРОЛОГИЧНА ВЕДОМОСТ Доставка и засаждане на иглолистни дървета 1 Abies alba бр. 3 Доставка и засаждане на широколистни храсти 6 Ligustrum ovalifolium бр Physocarpus 'Red Baron' бр 20 8 Spiraea japonica 'Gold flame' бр 20 9 Spiraea japonica 'Gold mound' бр Stephanandra incisa 'Crispa' бр Weigela florida 'Nana purpurea' бр 15 Доставка и засаждане на катерлива растителност 12 Parthenocissus quinquefolia бр 100 II ДРУГИ 1 Премахване и извозване на съществуваща тревна и нискостъблена храстова покривка 130кв.м, 10см пласт м Подготовка на почвата за озеленяване м Затревяване с тревно семе м ХУМУСНА ПОЧВА кв.м - 30см пласт - /с вкл. коеф. на разбухване/ м Доставка и монтаж на решетки за дървета, попадащи в настилка - 150/150см бр. 2 Page 3 of 5

4 Page 4 of 5

5 Page 5 of 5

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_1_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 1 / лот 1 ул. Първа

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Образец 6.1 Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

KSS_

KSS_ КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА Обект: Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв.прогрес, гр.джебел и корекция на р.джебелска в обсег моста на път III 08 /Кърджали Момчилград/

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word

Microsoft Word - Нов Документ на Microsoft Word Образец 61 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 3 / лот 3 ул"трета -

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во

Подробно

Copy of KolushkoDere-IP(190919)

Copy of KolushkoDere-IP(190919) ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ СХЕМА - ПРOEКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА КОЛУШКО ДЕРЕ, РАЗПОЛОЖЕНО МЕЖДУ РЕКА БАНЩИЦА И СРЕДНОВЕКОВНА ЦЪРКВА СВ. ГЕОРГИ, ГР. КЮСТЕНДИЛ ОБХВАТ (обща площ 5 866кв.м)

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪ ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА в УПИ I, кв.31 по плана на с.изворище, общ.бургас. ЧАСТ: ОВКХТТГ ФАЗА: ТИП ПРОЕКТАНТ: инж. В. Велкова СЪГЛАСУВАЛИ: Архитект: Конструктор: Електро: ВиК: арх.

Подробно

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид

І. Тревни площи Раздел ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник Комунална техника ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Приложение 4. Видове работи за дейности по раздели Вид І. Тревни площи ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Участник "Комунална техника" ЕООД ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Приложение. Видове работи за дейности по раздели Косене на тревни площи с моторна косачка и събиране на окосена трева

Подробно

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на ви II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 1. Общи положения: Строежът е втора категория съгласно чл. 4, ал. 4 от Наредба 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 2. Местоположение на обекта - общинско

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обществена поръчка с предмет: Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 209 г., чрез полагане на бетонова

Подробно

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба Grundix DP ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА: ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОПИВАЕМОСТТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА БОЯ. ФИКСИРАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх / г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за о О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-6390/31.05.2019 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи за обект: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА УВАЖАЕМИ/А

Подробно

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията при следните обособени

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ^ У развитие на евро п ей ски СТРУКТУРНИ и СЕЛСКИТЕ РАИО( ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ - % ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАИОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ

Подробно

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG

Microsoft Word - INFO13_07_HL531_BG ПРОДУКТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ Nr. 7 / 2013 Ново при HL HL531 (.0) Душ-канал PRIMUS-LINE HL531 Seite 1 von 14 Като експерт в безпраговите душ-подове, сега HL разшири продуктовото си семейство с един нов член:

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

Airport_orazm_nast_2_1.doc

Airport_orazm_nast_2_1.doc 3. Твърди настилки Твърдите настилки за летища се изпълняват от плоча от портландциментов бетон, положена върху подосновен пласт от несортиран минерален материал или от стабилизиран материал, който лежи

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А

О Б Щ И Н А   С Т А Р А  З А Г О Р А О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А Изх. 10-11-3706/07.04.2017 г. Относно: обществена поръчка с предмет: Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение Модернизация и развитие на устойчив

Подробно

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ОБЕКТ: РЕМОНТ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В С. ХАЙРЕДИН, ОБЩ. ХАЙРЕДИН, ОБЛ. ВРАЦА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ИСК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА ФАЗА :

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСК ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО Фирма: ИМПРЕСИЯ 99 ООД Детска въртележка Е13 I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обща характеристика Модел Е13 Възрастова

Подробно

Semmelrock Projekte

Semmelrock Projekte Изграждане на оградни конструкции Системи за стени Системи за огради www.semmelrock.bg ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Semmelrock предлага и развива гама от продукти предназначени за изграждане на оградни конструкции,

Подробно