Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия"

Препис

1 Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

2 Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само от квалифициран и упълномощен персонал. 2 Danfoss VI.KT.Y3.44

3 Благодарим ви, че закупихте продукт на Данфосс Съдържание 1.0 Символи Навигация Избор на предпочитан дисплей Настройка на температурите Задаване на ваша лична програма Програма за празници Често задавани въпроси VI.KT.Y3.44 Danfoss

4 1.0 Символи ECL Comfort 210 / 296 / 310 Външна температура. Относителна влажност на закрито Температура в помещението Температура на БГВ Индикатор за положение Планиран режим Режим на комфорт Икономичен режим Режим на защита срещу замръзване Ръчен режим Стендбай Режим на охлаждане! Отм.настр.изход Оптимизирано време за начало или край Отопление Охлаждане БГВ Общи настройки на регулатора ВКЛЮЧВАНЕ на помпа ИЗКЛЮЧВАНЕ на помпа T емпература Режим Контур Аларма Буква! Събитие Връзка за наблюдение на температурния сензор Селектор на дисплея Макс. и мин. стойност Тенденция на външната температура Сензор за скорост на вятъра Сензорът не е свързан или не се използва Съединението на сензора е шунтирано 7-23 Фиксиран ден за комфорт (празник) Активно влияние Отоплението е активно (+) Охлаждането е активно (-) 1 2 Брой топлообменници Допълнителни символи, ECA 30 / 31: 15 Дистанционно управление ECA Адрес за връзка (основен: 15, подчинени: 1 9) Почивен ден Вентилатор ВКЛЮЧЕНО Вентилатор ИЗКЛЮЧЕНО Задвижката се отваря Задвижката се затваря Задвижка, аналогов управляващ сигнал Скорост на вентилатор/помпа Демпфер ВКЛЮЧЕНО Демпфер ИЗКЛЮЧЕНО Регулиран компонент Празник Релаксиране (удължен период на комфорт) Излизане навън (удължен период на икономия) В ECA 30 / 31 се показват само символите, които имат смисъл за приложението в регулатора. 4 Danfoss VI.KT.Y3.44

5 2.0 Навигация Навигацията в контролера се извършва със завъртане на диска наляво или надясно до желаното положение ( ). Индикаторът за положение на дисплея ( ) винаги ще показва къде сте. Натиснете диска, за да потвърдите избора си ( ). Примерите на дисплея са от приложение с два контура: Един контур за отопление ( ) и един контур за битова гореща вода (БГВ) ( ). Примерите може да се различават от вашето приложение. Контур за отопление ( ) Контур за БГВ ( ) Общите настройки на контролера, например Час и дата, Празник и др. се намират в Общи настройки на контролера ( ). Как се влиза в общите настройки на контролера: Действие: Предназначение: Примери: Изберете "МЕНЮ" в произволен контур Изберете селектора на контур в горния десен ъгъл на дисплея Изберете общи настройки на контролера VI.KT.Y3.44 Danfoss

6 3.0 Избор на предпочитан дисплей Вашият предпочитан дисплей е дисплеят, който сте избрали за дисплей по подразбиране. Предпочитаният дисплей ще ви даде бърз преглед на температурите или устройствата, които искате да следите като цяло. Ако с диска не се работи в продължение на 20 минути, контролера ще се върне на дисплея на общ преглед, който сте избрали като предпочитан. Контур за отопление В зависимост от избрания дисплей, дисплеите на преглед за контура на отопление ви информират за: актуална външна температура (-0,5) режим на регулатора ( ) актуална температура в помещението (24,5) желана температура в помещението (20,7 C) тенденция на външната температура ( ) мин. и макс. външна температура след полунощ ( ) дата ( ) час (7:43) програма на комфорт за текущия ден ( ) състояние на регулираните компоненти (M2, P2) актуална температура на потока (49 C), (желана температура на потока (31)) връщана температура (24 C), (температура на ограничение (50)) Контур за БГВ В зависимост от избрания дисплей, дисплеите на преглед за контура за БГВ ви информират за: актуална температура на БГВ (50,3) режим на регулатора ( ) желана температура на БГВ (50 C) програма на комфорт за текущия ден ( ) състояние на регулираните компоненти (M1, P1) актуална температура на БГВ (50 C), (желана температура на БГВ (50)) връщана температура (- - C), (температура на ограничение (30)) Преминавайте от един дисплей към друг със завъртане на диска, докато достигнете до селектора на дисплеи ( ) долу вдясно на дисплея. Завъртете диска и го натиснете, за да изберете своя предпочитан дисплей на преглед. Дисплей на преглед 1: Дисплей на преглед 2: Селектор на дисплея Дисплей на преглед 3: Дисплей на преглед 4: Дисплей на преглед 1: Дисплей на преглед 2: 6 Danfoss VI.KT.Y3.44

7 4.0 Настройка на температурите В зависимост от избрания контур и режим, възможно е въвеждане на всички всекидневни настройки директно в дисплеите на преглед. Задаване на желаната температура на помещението Желаната температура на помещението може лесно да се настройва в дисплеите на преглед за контура на отопление. Действие: Предназначение: Примери: Желана стайна температура 20,5 Настройте желаната температура на помещението 21,0 Ако искате да промените желаната температура на помещението, за икономичен режим изберете селектора на режим и изберете икономичен режим. Задаване на желаната температура на БГВ Желаната температура на БГВ може лесно да се регулира на дисплея на преглед за контура за БГВ. Действие: Предназначение: Примери: Желана температура на БГВ 50 Регулирайте желаната температура на БГВ В допълнение към информацията за желаната и актуалната температура на БГВ се вижда и програмата за деня. Задаване на желаната температура на помещението, ECA 30 / ECA 31 Желаната температура може да бъде зададена в контролера. На дисплея обаче може да има и други символи (вижте на страницата за символите). 55 Актуална външна темп. Режим: Комфорт Актуална темп. на помещението Желана температура на помещението Задаването на желаната температура на помещението е важно, дори и ако сензорът за температура на помещението или дистанционното управление не са свързани. Актуална темп. на БГВ Режим: Планирана Желана темп. на БГВ В рамките на ECA 30 / ECA 31 можете временно да преопределяте желаната температура на помещението, зададена в контролера, посредством функциите на преопределяне: VI.KT.Y3.44 Danfoss

8 5.0 Задаване на ваша лична програма Програмата се състои от 7-дневна седмица: M = Понеделник, T = Вторник, W = Сряда, T = Четвъртък, F = Петък, S = Събота, S = Неделя. Програмата всеки ден ще ви показва часовете на старт и стоп на периодите на комфорт (вериги на отопление / БГВ). Как да промените програмата: Действие: Предназначение: Примери: Изберете MENU на някой от дисплеите на преглед избора "Програма" Изберете деня, който да промените * Отидете на "Старт1" Задайте времето Отидете на "Стоп1", "Старт2" и т. н. Върнете се в MENU Изберете "Да" или "Не" в "Запази" * Могат да се маркират няколо дни. T Избраните времена на стартиране и спиране ще бъдат валидни за всички избрани дни (в този пример Четвъртък и Събота ). За един ден можете да задавате най-много 3 периода на комфорт. Период на комфорт можете да изтриете, като зададете времената на стартиране и спиране на една и съща стойност. Всеки контур има своя собствена програма. За да изберете друг контур, отидете на Начало, завъртете диска и изберете желания контур. 8 Danfoss VI.KT.Y3.44

9 6.0 Програма за празници Има програма за празници за всеки контур и обща програма за празник за всички контури. Всяка програма за празници съдържа една или повече програми. Тя може да се зададе на начална дата и крайна дата. Зададеният период започва на началната дата в и спира на крайната дата в Крайната дата трябва да бъде най -малко един ден по-късно от началната дата. Как да зададете своя програма за празници: Действие: Предназначение: Примери: Програмата за празници в Общи настройки на контролера е валидна за всички контури. Програмата за празници може да се задава и поотделно за контурите за отопление и БГВ. Изберете MENU Изберете селектора на контур в горния десен ъгъл на дисплея Изберете контур или "Общи настройки на контролера" Отидете на "Празник" Изберете програма избора на селектор на режим Изберете режим: Комфорт Комфорт Икономичен Защита срещу замръзване Въведете първо началното време, а след това крайното време Отидете на MENU Изберете "Да" или "Не" в "Запази". Ако е необходимо, изберете следващата програма VI.KT.Y3.44 Danfoss

10 7.0 Често задавани въпроси Времето, показано на дисплея, е отминало с един час? Вижте Час и дата. Времето, показано на дисплея, не е вярно? Вътрешният часовник може да не е сверен, ако е имало прекъсване на захранването за повече от 72 часа. Отидете на Общи настройки на регулатора и Час и дата, за да зададете точното време. Загубен е ключът за приложение ECL? Изключете отново захранването, за да видите типа на системата и поколението софтуер на контролера или отидете на Общи настройки на контролера > Функции ключ > Приложение. Показват се типът на системата (напр. TYPE A266.1) и схемата на системата. Поръчайте резервна част от вашия представител на Данфосс (напр. ECL Application Key A266). Вкарайте новия ключ за приложение ECL и, ако е необходимо, прекопирайте персоналните си настройки в новия Ключ за приложение ECL. Температурата в помещението е твърде ниска? Уверете се, че радиаторният термостат не ограничава температурата в помещението. Ако пак не можете да постигнете желаната температура в помещението с регулиране на радиаторния термостат, то температурата на топлоносителя е твърде ниска. Повишете желаната температура в помещението (дисплей с желаната температура в помещението). Ако това не помогне, регулирайте Топлинна крива ( Подав. темп. ). Как се въвежда допълнителен период на комфорт в програмата? Допълнителен период на комфорт можете да зададете, като добавите нови времена Старт и Стоп в Програма. Как се премахва период на комфорт от програмата? Период на комфорт можете да премахнете, като зададете времената Старт и Стоп на една и съща стойност. Как се възстановяват вашите персонални настройки или фабричните настройки? Вижте в Ръководството за инсталиране. Допълнителна документация за ECL Comfort 210, 296 и 310, модули и принадлежности се предлага на Защо не могат да се променят настройките? Ключът за приложение ECL е премахнат. Как се реагира при аларми ( )? Алармата показва, че системата не работи задоволително. Вижте в Ръководството за инсталиране. Допълнителна документация за ECL Comfort 210, 296 и 310, модули и принадлежности се предлага на Температурата в помещението е твърде висока в периоди на икономичен режим? Уверете се, че ограничението за минимална температура на потока Темп. мин. не е твърде високо. 10 Danfoss VI.KT.Y3.44

11 Инструкция за бракуване: Преди предаване за рециклиране или бракуване, този уред трябва да се разглоби и компонентите му да се сортират в различни групи, ако е възможно. Винаги спазвайте местната нормативна уредба за бракуване. VI.KT.Y3.44 Danfoss

12 Допълнителна документация за ECL Comfort 210, 296 и 310, модули и принадлежности се предлага на *087H9083* *VIKTY344* 12 Danfoss DHS-SMT/DK VI.KT.Y3.44

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

Installation manuals

Installation manuals /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P777- - 6.2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A..2. 2 C 7...2

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Operation manuals

Operation manuals EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект документация 1 За настоящия документ 2 2 За системата 3 2.1 Компоненти в

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EAVZ16S18DA6V EAVZ16S23DA6V EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание 1 Настройки от монтажника: Таблици, които трябва да се попълнят от монтажника

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EABH16DA6V EABH16DA9W EABX16DA6V EABX16DA9W EAVH16S18DA6V(G) EAVH16S23DA6V(G) EAVH16S18DA9W(G) EAVH16S23DA9W(G) EAVX16S18DA6V(G)

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (ТИП С КАБЕЛ) НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КАБЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ Запазете този наръчник за бъдещи справки. Български UTY-RLRY UTY-RLRG ЧАСТ. 9380859086-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/8 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Забележки (*5) *4/8* 2/8 Наименование на та Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7.4.1.1

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/9 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378>

<4D F736F F D20372EC8CDD1D2D0D3CAD6C8C820C7C020D3CFCED2D0C5C1C02E646F6378> ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Панел за настройка Натиснете, за да включите и изключите (задръжте бутона за 2 секун) и за да излезете от менюто по време на програмиране За достъп до менюто по време на програмиране

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно