Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Размер: px
Започни от страница:

Download "Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп"

Препис

1 Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване към AMV(E) 335, AMV(E) 435 Специализиран двупътен и трипътен вентил Подходящи за отклоняващи приложения (с 3 отвора) Вентилите VF 2 и VF 3 осигуряват качествено, икономично решение за повечето водни и хладилни системи. Вентилите са създадени за съчетаване със следните задвижки: със задвижки AMV(E) 335, AMV(E) 435 или AMV(E) 438 SU. Със задвижки AMV(E) 25 (SU/ SD) или AMV(E) 35 (с адаптер 065Z0311) 65, 80 със задвижки AMV(E) 335 или AMV(E) 435. Със задвижка AMV(E) 56 (с адаптер 065Z0312) 100 със задвижки AMV(E) 55/56, AMV 423/523 или AMV(E) 65x 125, 150 със задвижки AMV(E) 55/56, AMV(E) 65x, AMV(E) 685* или AMV(E) 85/ със задвижки AMV(E) 685* или AMV(E) 855 * още не се предлага Основни данни: k VS 0, m 3 /h PN 16 Температура: циркулационна вода / вода с гликол до 50%: 2 ( 10*) 130 C ( ) 2 ( 10*) 200 C ( 125, 150) 2 ( 10*) 130 C ( ) * При температури от -10 C до +2 C да се използва нагревател на стеблото Присъединяване на фланци PN 16 Съответствие с директивата за оборудване под налягане 97/23/EC Съчетания с други задвижки могат да се видят в Размери. DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 1

2 Поръчване Пример: 2 - пътен вентил, 15, k VS 1,6, PN 16, t makc 130 C, фланцово съединение - 1 Вентил VF 2 15 Кодов : 065Z пътен вентил VF 2 15 k VS t makc Кодов (m 3 /h) ( o C) 0,63 065Z0271 1,0 065Z0272 1,6 065Z0273 2,5 065Z0274 4,0 065Z ,3 065Z Z Z Z Z Z Z B B B пътен вентил VF 3 15 k VS t makc Кодов (m 3 /h) ( o C) 0,63 065Z0251 1,0 065Z0252 1,6 065Z0253 2,5 065Z0254 4,0 065Z ,3 065Z Z Z Z Z Z Z B B B B B B4300 Принадлежности - адаптер Задвижки max.δp (bar) Кодов AMV(E) 25, 35, 423, 523 4,0 065Z AMV(E) 56, 423, 523 2,5 065Z0312 Принадлежности - нагревател на стеблото Задвижки AMV(E) 335, 435 Захранване Кодов (V/VA) Нагревател на стеблото Адаптер AMV(E) 438 SU приложен 24/40 065Z AMV(E) 25/35 065Z AMV(E) Z AMV(E) 55, 56, 65x 24/15 065Z7020 / 125, 150 AMV(E) 55, 56 24/40 065Z7022 / 125, 150 AMV(E) 65x, 85, 86 / 24/20 065Z AMV(E) 685, 885 / Сервизни комплекти Тип Кодов Салник Z Z Z Z ,50 065Z ,80 065Z B , B B3530 / 2 VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

3 Технически данни Номинален диаметър Стойност на k VS m 3 /h 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6, Ход mm Диапазон на регулиране 30:1 50:1 100:1 >50:1 Управляваща характеристика ЛОГ. - порт A-AB; ЛИН. - порт B-AB Коефициент на кавитация z 0,4 0,45 Утечка A - AB конструкция без пропускане на мехурчета 0,05% от k VS 0,01% от k VS B - AB 1,0% от k VS Номинално налягане PN 16 Макс. налягане на затваряне 1) AMV(E) 335/435 (400 N) AMV(E) 25 (SU/SD)/438 SU (450 N) AMV(E) 35 (600 N) AMV(E) 25 (1000 N) за VF 2 (до 150) и за VF 3 (при смесващи приложения) 4 AMV 423/523 (1200 N) - 1, bar AMV(E) 55/65x (2000 N) - 1,5 1,0 0, AMV(E) 56 (1500 N) 2,5 1,0 0,5 0, AMV(E) 85/86 (5000 N) - - 3,0 1, AMV(E) 685 (5000 N) ,3 2,0 0,8 AMV(E) 855 (15000N) ,7 2,2 1,5 Макс. налягане на затваряне 1) AMV(E) 335/435 (400 N) AMV(E) 25 (SU/SD)/438 SU (450 N) AMV(E) 35 (600 N) AMV(E) 25 (1000 N) за VF 3 (отклоняващи приложения) 1 AMV 423/523 (1200 N) - 0, bar AMV(E) 55/65x (2000 N) - 0,3 0,6 0, AMV(E) 56 (1500 N) 0,6 0,3 0,5 0, AMV(E) 85/86 (5000 N) - - 0,6 0, AMV(E) 685 (5000 N) ,5 1,0 0,7 AMV(E) 855 (15000N) ,0 1,5 1,0 Работен флуид Циркулационна вода / вода с гликол до 50% рн на флуида Мин. 7, макс. 10 Температура на работния флуид 2) o C 2 ( 10) ( 10) ( 10) 130 Присъединяване Фланец PN 16 съгласно EN Материали Тяло на вентила Стебло на вентила Конус на вентила 2,5 0,6 Сив чугун EN-GJ-250 (GG-25) Неръждаема стомана Червен бронз Месинг CuS5Z5Pb5 (Rg 6) - Ковко желязо EN-GJS T (GGG 40.3) - Сив чугун EN-GJ-250 (GG-25) немагнитна неръждаема стомана Салниково уплътнение EPDM PFTE EPDM 1) Максималното допустимо диференциално налягане върху вентила, предписвано за цялата гама от мотор-вентили със задвижка (функция от производителността на задвижката) 2) При температури от 10 до +2 C да се използва нагревател на стеблото GGG 40 DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 3

4 Диаграма на налягането в зависимост от температурата PN 16 PN 16 работна зона EN-GJ-250 (GG-25) работна зона EN-GJS T (GGG 40.3) Максимално допустимо работно налягане като функция от температурата на флуида (съгл. EN ). Максимално допустимо работно налягане като функция от температурата на флуида (съгл. EN ). Характеристики на вентила Логаритмична диаграма на характеристиките на вентила (2-пътен) Логаритмично-линейна диаграма на характеристиките на вентила (3-пътен) 2-way 4 VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

5 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm Монтаж AMV(E) 335/435 AMV(E) 25(SU/SD)/35/438 SU AMV(E) 55/56 AMV(E) 85/86 AMV(E) 65x, 685 AMV(E) 855 AMV 423, 523 DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 5

6 Монтаж (продължение) Монтиране на вентила Преди монтиране на вентила тръбите трябва да са почистени и да нямат износвания. Вентилът трябва да се монтира съгласно посоката на протичане, указана върху тялото на вентила. Механични натоварвания на тялото на вентила, предизвиквани от тръбите, не се допускат. Освен това, вентилите не трябва да бъдат подложени на вибрации. Монтажът на вентила със задвижката е допустим в хоризонтално положение или обърнат нагоре. Монтаж в положение обърнат надолу не се допуска. Забележка: Монтирайте мрежест филтър в противопотока на вентила (напр. Dafoss FVR/FVF) FVR/FVF AMV(E) Смесителни Отклоняващи Фиг. 1: Свързване за смесване или отклоняване Фиг. 3: Смесителен вентил, използван в отклоняващо приложение Фиг. 2: Смесителен вентил, използван в смесително приложение Свързване за смесване или отклоняване 3-пътният вентил може да се използва като смесителен или отклоняващ вентил (фиг. 1). Ако 3-пътният вентил се инсталира като смесителен вентил, което означава, че отворите A и B са входни, а отворът AB е изходен, той може да се инсталира в приложения за смесване (фиг. 2) или отклоняване (фиг. 3). Фиг. 4: Отклоняващ вентил, използван в отклоняващо приложение 3-пътният вентил може да се инсталира и като отклонителен вентил в приложение отклоняване (фиг. 4), което означава, че отворът AB е входен, а отворите A и B са изходни. Забележка: Максималното напрежение на инсталация за смесване и отклоняване не е едно и също. Направете справка със стойностите, посочени в раздела Технически данни. Бракуване Вентилът трябва да се разглоби и компонентите му да се сортират според материала на изработка, преди да бъде предаден за вторични суровини. 6 VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

7 Оразмеряване Дебит (за течности с относително тегло 1) л/сек m 3 /h Δpmax Пад на налягането на потока, kpa (100 kpa = 1 bar = ~ 10 m H 2O) Пример Проектни данни: Дебит: 6 m 3 /h Пад на налягането през системата: 55 kpa Намерете хоризонталната линия съответстваща на дебит 6 m 3 /h (линия A-A). Управляващата автономност на вентила се определя по уравнението: Където: Δp1 = пад на налягането през напълно отворен вентил Δp2 = пад на налягането в останалата част от кръга при напълно отворен вентил Идеалният вентил би дал пад на налягането равен на пада на налягането през системата (т. е. управляваща автономност 0,5): ако: Δp1 = Δp2 a = Δp1 2 Δp1 = 0,5 IВ този пример управляваща автономност от 0,5 би била постигната от вентил с пад на налягането 55 kpa при този дебит (точка В). Пресечната точка на линията А-А с вертикална линия прекарана от В попада между две диагонални линии; това означава, че няма идеално оразмерен вентил. Пресечните точки на линията А-А с диагоналните линии дават пада на налягането по-скоро за реални, отколкото за идеални вентили. В този случай вентил с k VS 6,3 би осигурил пад на налягането 90,7 kpa (точка C): 90,7 = 90, , 62 Вторият по големина вентил с k VS10 би осигурил пад на налягането 36 kpa (точка D): 36 = 0, По принцип, за приложение с 3 отвора трябва да се избере по-малкия вентил (което ще доведе до управляваща автономност на вентила по-голяма от 0,5 и следователно до подобрено управление). Това обаче ще повиши общото налягане и трябва да се провери от проектанта на системата за съвместимост с предвидения напор на помпата и т. н. Идеалната управляваща автономност е 0,5 с преференциален диапазон между 0,4 и 0,7. DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 7

8 Конструкция (Възможни са различия в конструкцията) VF Тяло на вентила 2. Втулка за вентила 3. Конус на вентила 4. Стебло на вентила 5. Подвижно седло на вентила (балансирано по налягане) 6. Салник VF Тяло на вентила 2. Втулка за вентила 3. Конус на вентила 4. Стебло на вентила 5. Седло на вентила 6. Камера за балансиране на налягането 7. Салник VF Тяло на вентила 2. Втулка за вентила 3. Конус на вентила 4. Стебло на вентила 5. Глух фланец VF Тяло на вентила 2. Втулка за вентила 3. Конус на вентила 4. Стебло на вентила 5 VF Тяло на вентила 2. Втулка за вентила 3. Конус на вентила 4. Стебло на вентила 5. Глух фланец VF Тяло на вентила 2. Втулка за вентила 3. Конус на вентила 4. Стебло на вентила 5 8 VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

9 Конструкция (продължение) VF Стебло 2. Салник 3. Втулка за тялото 4. Тяло на вентила 5. Седло A 6. Свързващо стебло 7. Конусен компонент 8. Седло B 9. Опорно стебло 10. Удължител на корпуса на вентила DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 9

10 Размери VF 2 ( 15-65) VF 2 ( 80) mi. 150 mi. 20,5 mi. 100 H H1 H H2 H H3 AMV(E) 335, VF 2 ( 15-80) AMV(E) 438 SU + VF 2 ( 15-50) AMV(E) 25 (SU/SD),35 + VF 2 ( 15-50) + адаптер 065Z0311 AMV(E) 56 + VF 2 ( 65-80) + адаптер 065Z0312 Тип VF 2 H H 1 H 2 H 3 k d2 mm Тегло (kg) , , , , , , , , , , , , ,13 Забележка: Ако се използва нагревател на стеблото, размерът H 1 се увеличава с 28 mm, а H 2 - с 32 mm. 10 VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

11 Размери (продължение) VF 3 ( 15-65) VF 3 ( 80) мин. 150 мин. 100 мин. 20,5 H H1 H H2 H H3 AMV(E) 335, VF 3 ( 15-80) AMV(E) 438 SU + VF 3 ( 15-50) AMV(E) 25 (SU/SD),35 + VF 3 ( 15-50) + адаптер 065Z0311 AMV(E) 56 + VF 3 ( 65-80) + адаптер 065Z0312 Тип VF 3 H H 1 H 2 H 3 k d2 mm Тегло (kg) , , , , , , , ,73 Забележка: Ако се използва нагревател на стеблото, размерът H 1 се увеличава с 28 mm, а H 2 - с 32 mm. DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/

12 Размери (продължение) 22,5 25 d2 45 d2 45 H2 k H3 k VF 2 ( 100) VF 3 ( 100) mi. 150 mi. 81 H3 H2 H3 H4 H2 H1 AMV(E) 55, 56 + VF 2, VF 3 ( 100) AMV(E) 65x + VF 2, VF 3 ( 100) mi. 50 H3 H5 H2 AMV 423, VF 2, VF 3 ( 100) Тип H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 k d2 mm Тегло (kg) VF 2 39, VF 3 34,0 Забележка: Ако се използва нагревател на стеблото, размерът H остава без изменение. 12 VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

13 Размери (продължение) 22,5 22, d2 d2 mi. 150 mi. 118 mi. 81 H H1 H H2 H H4 -AMV(E) 685 H3 -AMV(E) 65x H k H k VF 2 ( 125, 150) VF 3 ( 125, 150) AMV(E) 55, 56 + AMV(E) 85, 86 + AMV(E) 65x, AMV VF 2, VF 3 ( 125, 150) VF 2, VF 3 ( 125, 150) VF 2, VF 3 ( 125, 150) Тип VF 2 VF 3 H H 1 H 2 H 3 H 4 k d2 mm Тегло (kg) , , , ,0 Забележка: Ако се използва нагревател на стеблото, размерите H 1 и H 2 остават без изменение. DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/

14 7 mm Размери (продължение) d2 mi. 81 H H1 H H2 H k VF 3 ( 200, 250) mi. 200 AMV(E) VF 3 ( ) AMV(E) VF 3 ( ) Тип VF 3 H H 1 H 2 k d2 Тегло mm (kg) VD.S.D8.44 Dafoss 11/2014 DEN-SMT/SI

15 DEN-SMT/SI VD.S.D8.44 Dafoss 11/

16 16 VD.S.D8.44 Produced by Dafoss A/S 11/2014

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н

Технически данни 2, 3 и 4-пътни вентили VZL Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението н Описание VZL 2 VZL 3 VZL 4 Вентилите VZL осигуряват висококачествено, рентабилно решение за управлението на вентилаторни конвектори с гореща и/ или ледена вода, малки подгреватели и охладители в системи

Подробно

HRE 3, HRE 4 (RVA)

HRE 3, HRE 4 (RVA) Технически данни Ротационни вентили HRE 3, HRE 4 Описание Ротационните вентили HRE могат да се използват в съчетание с електрически задвижки АМВ 162 и АМВ 182. Характеристики: Чугунено тяло с вътрешна

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 25) AVP - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, регулируема настройка Описание AVP-F е регулатор на диференциално налягане с пряко

Подробно

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21

Технически данни Дву- и трипътни вентили VFG.. / VFGS 2 / VFU.. за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 за самостоятелно действащ термостати и електрически задвижвания Описание VFG 2 VFG 21 (вижте страница 2, 3, 4 VFGS 2 (вж. стр. 5, 6) Вентили за отоплителни, топлофикационни и охладителни системи Вентилите

Подробно

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и

Техническа информация Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се и Управляващ вентил с вграден ограничител на дебит AVQM (PN 16) - за монтаж на връщаща и подаваща тръба Описание Регулаторите се използват в комбинация с електрозадвижки на Данфосс тип: - AMV 150 1) - AMV(E)

Подробно

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули

Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регули Технически данни Регулатор на диференциално налягане (PN 16, 25, 40) AFP(-9) / VFG 2(1) - за монтаж на циркулационни и рециркулационни тръби, с регулируема настройка Описание Регулаторът има управляващ

Подробно

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф

XX X Технически данни Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сф X Бътерфлай вентили с редуктор VFY-WG, VFY-LG Описание Характеристики: Задвижван чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ момент,

Подробно

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ

Технически данни Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен къ Бътерфлай вентили с ръчно задвижване VFY-WH, VFY-LH Описание Характеристики: Задвижвани чрез шпонка към монолитен вал, присъединен към сферично обработен диск, който позволява предаване на висок въртящ

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 8 H[m] Wilo-EMU Описание на серията: Wilo-EMU 8" H[m] Wilo-EMU 8 4 4 1 2 3 5 1 2 3 Q [l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни

Подробно

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc

Microsoft Word - V5032_TRANSL.doc V5032 Kombi-2-plus БАЛАНСИРАЩ И СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ СЪДЪРЖАНИЕ ДАННИ ЗА ПРОДУКТА Конструкция... 1 Материали... 1 Приложение... 1 Характеристики... 1 Спецификации... 2 Действие... 2 Размери, kvs-величини

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-Drain STS 40 H[m] Wilo-Drain STS Описание на серията: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Конструкция Потопяема канализационна помпа Приложение За изпомпване на силно замърсени флуиди от: Жилищни

Подробно

Mut PL 2017.xls

Mut PL 2017.xls ЦЕНОВА ЛИСТА 2018 BG-8000 Бургас, ул. "Индустриална" 33, тел./факс: 056/ 843731; 056/ 816639, e-mail: sales@thermoeconomic.com, www.thermoeconomic.com СМЕСИТЕЛНИ, РАЗДЕЛИТЕЛНИ И ЗОНОВИ ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc

Microsoft Word - V1810_TRANSL.doc Конструкция Вентилът Alwa-Kombi-4 се състои от: Тялото на вентила прав модел с вътрешна резба съгласно ISO 7 (DIN 2999) или външна резба съгласно DIN ISO 228 Вложка на вентила Ръкохватка с цифров дисплей

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

MTCV

MTCV Многофункционален термостатичен циркулационен вентил MTCV безоловен бронз Въведение Фиг. 1. Базова версия - A Фиг..* Версия B на MTCV с пряко действие с функция на автоматична дезинфекция * термометърът

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m]

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / Описание на серията: Wilo-EMU 10... 24 H[m] Описание на серията: Wilo-EMU 10"... 24" H[m] 480 400 320 240 160 80 Wilo-EMU 10...24 0 5 10 15 20 30 4050 100 300Q[l/s] Конструкция Потопяема помпа със степенна конструкция Приложение Водоснабдяване и

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179

Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 София 1632 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 Бътерфлай-клапа VAG EKN с двойно ексцентричен лагер и меко уплътнение ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул. Президент Линкълн 104 Тел.: 02/ 9179 310 Факс: 02/ 9179 312, 9179 313 ISO 9001 ж.к. Овча Купел 2 бул.

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат

Арт ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискат Арт. 7037.10.10 ACO Jet тяло на водоприемник от чугун с покритие за напорно отводняване на плоски покриви, вертикално оттичане 90 на DN 50 с притискателен уплътнителен фланец, съгласно БДС EN 1253-2, незапалим,

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев "Велес" / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz

ПОМПЕН ОФИС Васил Рашев Велес / Варна / H[m] Описание на серията: Wilo-Economy MHI Wilo-Economy-MHI 50 Hz H[m] Описание на серията: Wilo-Economy Wilo-Economy- 50 Hz 60 50 40 30 00 0 400 800 1600 10 0 0 3 4 5 6 7 8 10 0 Q[m³/h] Характеристики съгласно ISO 9906, клас Конструкция Нормалнозасмукваща многостъпална

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА INNOVA AIRLEAF 2018 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА Модел A B C SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща о

ЦЕНОВА ЛИСТА INNOVA AIRLEAF 2018 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА Модел A B C SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща о SL ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ; ДВУТРЪБНА СИСТЕМА SL 200 SL 400 SL SL 800 SL 00 1760 3340 3800 620 1270 1960 30 8,4 22,5 18,6 Отоплителна мощност (50 ) 90 2350 3190 40 4860 (50 ) (50 ) 5,7 6,6 16,3 18,3 От. мощност

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно