РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl запазва своето право да подобрява или модифицира своите съоръжения по всяко време и без предизвестие. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Препоръчваме Ви да прочетете внимателно указанията, предоставени в настоящото ръководство, преди да включите устройството. Съхранявайте това ръководство в близост до устройството за по-бърза справка на извършваните операциите! Ако Професионалния ултразвуков пулверизатор се използва правилно в съответствие с указанията, осигурени от ERRECOM, устройството не представлява риск за операторите. ERRECOM не носи никаква отговорност за повреди и/или други последици, причинени от неправилната употреба на потребителя. Проверявайте Професионалния ултразвуков пулверизатор всеки път преди употреба. Ако е повреден, не го използвайте и оставете на квалифициран специалист да поправи евентуалната повреда. Отварянето на Професионалния ултразвуков пулверизатор е забранено от неоторизирани потребители. Поддръжката и ремонтът на Професионалния ултразвуков пулверизатор трябва да се извършват само от упълномощен персонал. Не накланяйте Професионалния ултразвуков пулверизатор, когато е пълен или свързан с електрозахранването. Винаги използвайте електрическия кабел в занулен контакт на ел. мрежа. Не отваряйте Професионалния ултразвуков пулверизатор, докато е свързан към електрозахранването. Уверете се, че захранващия кабел и електрическата мрежа са в съответствие с действащите нормативни уредби (ел. напрежение и точки на зануляване). НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЖИВИ ОРГАНИЗМИ. ПОТРЕБИТЕЛ Внимателно прочетете това ръководство преди да включите Професионалния ултразвуков пулверизатор.

2 Професионалният ултразвуков пулверизатор трябва да се използва само от упълномощен и обучен персонал. Използвайте само захранващият кабел, приложен към устройството. Проветрете превозното средство за 5/10 минути след манипулацията. УНИЩОЖАВАНЕ (WEEE ДИРЕКТИВА) Потребителят носи пълната отговорност за рециклирането и разделното събиране. Оставете продукта на специално обозначените места за безопасно рециклиране на електрическите и електронните устройства. Потребителите трябва да се свържат с тяхната определена за целта местна държавна или общинска служба по сметосъбиране за детайлна информация къде този продукт може да бъде взет за безопасно за околната среда рециклиране. Професионалният ултразвуков пулверизатор е модерно устройство, което ще Ви помогне за антибактериалното третиране на каквато и да е климатична система и автомобилно купе. Приложената технология и постигнатото качество през годините на придобит опит в тази област правят Професионалния ултразвуков пулверизатор едно отлично съоръжение, способно да Ви даде максимално удовлетворение, благодарение на своята ефективност и надеждност във времето. Професионалният ултразвуков пулверизатор използва най-новите технологии в областта на ултразвуковото пулверизиране. Това ръководство трябва да се разглежда като неразделна част от оборудването, тъй като съдържа инструкции за правилната му употреба. Ето защо, ние Ви подканваме да прочетете внимателно и изцяло тези указания преди включването на Професионалният ултразвуков пулверизатор, да се обучат адекватно операторите и да се съхранява ръководството за бъдещи справки. CE ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТЕТСТВИЕ ERRECOM, чиято Централа се намира на Via(път) Industriale, 14 в Corzano (Brescia) ИТАЛИЯ ДЕКЛАРИРА, Че този ултразвуков пулверизатор е в съответствие със следните регулации: EN : A1: A2:2011 EN : A1: A2:2008 EN :2006 +A1: A2:2009 EN :2008 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Професионалният ултразвуков пулверизатор е електронно ултразвуково устройство, което пулверизира антибактериална течност (Atom), за да бъде третирана антибактериално климатичната система на автомобила. Едно от най-големите предимства на ултразвуковата пулверизираща система е свойството да получава пулверизирани течни частици с температурата на заобикалящата среда. Това предотвратява кондензацията, която обикновено се

3 получава, когато течността се пулверизира чрез загряването й на висока температура или под налягане. Течните частици, които са пулверизирани с Професионалния ултразвуков пулверизатор са по-малки от 5µm и не могат лесно да се установят върху повърхностите, с които имат контакт. Следователно, те напълно ще се абсорбират и разпространят в климатичната система и в купето на автомобила. Подобно състояние не може да се получи с обикновените аерозолни флакони, тъй като размерът и теглото на техните пулверизирани частици ще доведе до тяхното ускорено утаяване. Едно антибактериално третиране с Професионалния ултразвуков пулверизатор отнема минимум 11 минути при 20 C и спира автоматично веднага след като минималното ниво на течността е достигнато. На по-висока температура на заобикалящата среда третирането ще отнеме помалко време; на по-ниска температура на заобикалящата среда ще отнеме повече време. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАХРАНВАНЕ: 220V 50/60 HZ ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ: ШУКО (SCHUCO) НИВО НА ШУМА: 70 DBA РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА: 0 C 60 C СТЕПЕН НА РАЗПРЪСКВАНЕ: 500 ML/H РАЗМЕРИ: Д 285 X Ш 130 X В 210 MM ТЕГЛО: 3.1 KG Ултразвуков пулверизатор 2. Дистрибуторна тръба 3. Адаптер за бутилката за антибактериално третиране 4. Захранващ кабел

4 Използвайте Професионалния ултразвуков пулверизатор само и единствено с химичния продукт Atom. Гаранцията на Професионалния ултразвуков пулверизатор е валидна само ако използвате химичния продукт Atom. Евентуални щети на ултразвуковия пулверизатор, предизвикани от употребата на различен химичен продукт от Atom ще доведе до невалидност на гаранцията. ПОДГОТОВКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР 1. Свържете дистрибуторната тръба към Професионалния ултразвуков пулверизатор 2. Завийте адаптера към бутилката за антибактериално третиране 3. Излейте вътре съдържанието на бутилката Atom УКАЗАНИЯ ЗА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ 1. Зелената светодиодна лампичка започва да мига, когато Професионалния

5 ултразвуков пулверизатор е включен и нивото на течността е в нормите. 2. Червената светодиодна лампичка започва да мига, когато нивото на течността е недостатъчно. 3. Завъртете по часовниковата стрелка копчето за регулиране на капацитета на пулверизиране/разпръскване. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР 1. Почистете превозното средство и махнете стелките от купето. 2. Ако поленовият филтър е разположен вътре в автомобилното купе, го махнете. 3. Ако поленовият филтър е разположен отпред на превозното средство, под предния капак, не е необходимо да го премахвате. 4. Винаги подменяйте поленовият филтър след приключване на антибактериалното третиране на климатичната система. 5. Професионалният ултразвуков пулверизатор се изключва автоматично след приключване на операцията по антибактериално третиране. 6. В края на операцията отворете всичките врати, спрете двигателя и проветрете купето за около 5-10 минути. 7. След всяко използване, малко количество от третиращата течност ще остане вътре в Професионалния ултразвуков пулверизатор. Не премахвайте течността и съхранявайте пулверизатора с течността вътре. Течността ще бъде пулверизирана при следващото третиране. Запалете двигателя и поставете Професионалния ултразвуков пулверизатор на пода от страната на пътника до шофьора и насочете дистрибуторната тръба възможно найблизо до всмукателния отвор за рециркулация на въздуха (под жабката). Поставете захранващия кабел през вратата и напълно затворете всички прозорци и врати на превозното средство.

6 * *Настройте климатичната система на температура от 22 C и изберете предна вентилация. Изберете вътрешен въздушен режим на рециркулация. * *Настройте вентилатора на междинна скорост. Отворете всички вентилационни отвори на таблото. * При автомобили без климатроник (с ръчна настройка): Настройва се на средна температура Вентилацията се настройва на средна скорост ERRECOM srl

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ SCUD TOKYO РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Прочетете внимателно това ръководство за употреба преди да използвате продукта и го пазете внимателно Благодаря ви много за закупуването на този продукт,

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

OPTYMA PLUS

OPTYMA PLUS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS безшумното решение от Данфосс REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Агрегат OPTYMA PLUS тип R404A/R507 LBP/MBP Фази Обозначение OP-

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно