Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА"

Препис

1 BG Туристическа ютия Explorer Cod ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за вода 6. Терморегулатор 7. Светлинен индикатор 8. Превключвател за избор на напрежение 1

2 Нашите продукти отговарят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се, че ще останете доволни от вашата нова туристическа ютия EXPLORER на PALSON. ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ При употреба на електрически уреди, трябва да се спазват някои основни правила за сигурност, а именно : Преди да ползвате уреда, прочетете всички инструкции. Ползвайте ютията само по предназначение. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте ютията във вода или други течности. Ютията трябва да е регулирата на MIN, преди да включите или изключите щепсела от контакта. Не дърпайте кабела, за да я изключите; вместо това, придържайте щепсела с ръка и го извадете от контакта. Кабелът не трябва да се допира до нагрети повърхности. Преди да приберете ютията, изчакайте да изстине напълно. Винаги изключвайте ютията от контакта при пълнене или изпразване на резервоара, или когато не я ползвате. Не ползвайте ютията с повреден кабел, или ако е падала на пода или е повредена. За да се предпазите от токов удар, не се опитвайте да демонтирате ютията сами. Занесете я в оторизиран сервиз, за да я прегледат и поправят. Неправилен монтаж може да стане причина за токов удар по време на ползването й. Необходимо е особено внимание, когато електрически уред се ползва от или в близост до деца. Не оставяйте ютията без надзор, докато е включена в контакта или се намира върху масата за гладене. Могат да настъпят изгаряния при допир с нагретите метални части на ютията, с горещата вода или парата. Внимавайте, когато обръщате ютията надолу; в резервоара може да има гореща вода. Ако ютията не работи нормално, изключете я от контакта и се свържете с най-близкия оторизиран сервиз. Ютията е проектирана да стои изправена на задната си част. Не я оставяйте без наблюдение, докато е включена в контакта. Не я оставяте върху незащитена повърхност, дори и изправена на задната си част. Не ползвайте уреда, ако има някаква неизправност. Развийте напълно електрозахранващя кабел. Изключвайте винаги ютията от контакта, когато не я ползвате, включително и за кратко. Извадете щепсела от контакта и я оставете изправена на задната си част. Уверете се, че децата не могат да докосват горещата ютия и да дърпат кабела й. 2

3 Изключвайте ютията от контакта, преди да я напълните с вода или да изливате остатъка от водата. НИКОГА не потапяйте ютията във вода. Проверете дали напрежението, посочено на табелата с характеристиките на уреда съвпада с напрежението на електрозахранващата мрежа. Изберете между 120 V и 230 V, като завъртите превключвателя избор на напрежение. Преди да включите ютията в контакта, проверете дали превключвателят избор на напрежение е поставен на правилната позиция. Изберете желаната стойност с помощта на подострен молив или друг подобен предмет. Имайте предвид, че ако превключвателят на напрежение не е поставен на правилната позиция, може да настъпи повреда или да не се достигне желаната температура. Тази ютия е туристическа и не е предназначена, нито проектирана за редовна употреба. Уредът не трябва да се използва от деца или от други лица без чужда помощ, ако физическото или умственото им състояние, както и състоянието на сетивните им възприятия не им позволяват да го ползват безопасно. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не използват уреда за игра. Ако електрозахранващят кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от оторизиран сервиз или от квалифицирано техническо лице с оглед избягване на опасност от злополука. СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ 1. За да се избегне претоварване на електрическата мрежа, не включвайте в същата електрическа верига друг уред с високаконсумирана мощност. 2. Ако е абсолютно необходим кабел за удължаване, той трябва да е за 13 A. Кабели за по-малка сила на тока могат да прегреят. Трябва да се внимава при разполагането на кабела, така че да няма опасност да бъде скъсан или някой да се спъне в него. СЪВЕТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТЕ, ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ ЮТИЯТА ЗА ПЪРВИ ПЪТ 1. Някои части на ютията са леко смазани; поради това, ютията може да запуши леко при включването й за първи път. Това изчезва след кратък период от време. 2. Преди да ползвате ютията за първи път, отстранене защитното пластмасово фолио от основата й (ако има тaкова). Почистете основата с мека кърпа. 3. Поддържайте основата чиста. Не я поставяйте върху метални предмети (като масата за гладене, копчета, ципове и др.) 3

4 4. Тъканите от чиста вълна (100% вълна) могат да се гладят с уреда, регулиран на гладене с пара. За предпочитане е да изберете положение с обилна пара и да използвате суха кърпа за гладене. ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА 1. Прочетете инструкциите за гладене на дрехата. 2. Ако не са дадени инструкции за гладене, но познавате вида на тъканта, ползвайте долната таблица. 3. Тъканите, които имат специфична обработка (лъскавина, гънки, контраст и др.) могат да се гладят на по- ниска температура. 4. Ако тъканта се състои от различни по вид влакна, избирайте винаги температурата, подходяща за този тип влакна, които изискват най-ниска температура на гладене. Например, ако дадена тъкан се състои от 60% полиестер и 40% памук, трябва да изберете температурата, съответстваща на полиестер и да не използвате пара. 5. Най-напред подредете дрехите, които ще гладите в зависимост от найподходящата за тях температура на гладене; вълна с вълна, памук с памук и т. н. Имайки предвид факта, че ютията се загрява толкова бързо, колкото и изстива, започнете гладенето от дрехите, които изискват най-ниска температура, като например дрехите от синтетични материи, и постепенно преминавайте към тези, които изискват по-висока температура на гладене. 6. Завъртете терморегулатора, докато заеме положение срещу желания символ, като имате предвид следното: * гладене на найлон и ацетат ** гладене на вълна, коприна или смесени тъкани. *** гладене на памук и лен (пара) КАК ДА НАПЪЛНИМ РЕЗЕРВОАРА ЗА ВОДА 1. Извадете щепсела на ютията от контакта. 2. Напълнете ютията с вода, като отворите капачката в горната й част (Фиг.1). След напълване, затворете капачката. (Фиг. 2) - Ако водата е твърда, препоръчително е да използвате дестилирана или деминерализирана вода. - Не използвайте вода, обработена за отстраняване съдържанието на калциеви соли, или ароматизирана вода. 3. Не прибирайте ютията с вода в резервоара. ПУЛВЕРИЗАЦИЯ 1.Пулверизациата може да се използва при всички положения на терморегулатора, както при гладене на сухо, така и при използване на пара, ако в резервоара има вода. 4

5 2. Натиснете бутона на пулверизатора, за да го задействате. Забележка: Този бутон трябва да се натисне няколко пъти, за да започне да действа за първи път. ПОДАВАНЕ НА ПАРА Подаването на пара служи за изглаждане на устойчиви на гладене гънки. 1. Поставете терморегулатора в положение max (Фиг. 3) и почакайте, докато изгасне светлинният индикатор. 2. Изчакайте няколко секунди, за да може парата да проникне в тъканта, преди да пристъпите към повторно гладене. Забележка: За да получите по-добър резултат при използването на пара, не правете повече от три впръсквания едно след друго. Необходимо е да натиснете няколко пъти, за да осъществите това действие. Прекалената употреба на тази възможнаст може да предизвика изстиване на ютията; проверте дали светлинният индикатор е изгаснал, преди да натиснете бутона за подаване на пара. ПОЧИСТВАНЕ 1. Изключете ютията от контакта, преди да я почистите. 2. Не използвайте разтворители или абразивни продукти за почистване на ютията, почиствайте с влажна кърпа. НЕИЗПРАВНОСТИ И ПОПРАВКИ Не опитвайте да смените сами повредения електрозахранващ кабел. Уредът трябва да се занесе за попрвка в оторизиран технически сервиз. ПРИЗНАЦИ ЗА НЕДОБРА РАБОТА НА УРЕДА, ПРИЧИНИ И РЕШЕНИЯ Ютията издава лоша миризма или се образува пушек. Ютията издава лоша миризма, когато се включи за първи път. Маслото, използвано при производството й трябва да изгори. Изчакайте десетина минути, за да изчезне миризмата. Ютията не се нагрява. Терморегулаторът трябва да се постави на желаната температура. Не работи функцията ПОДАВАНЕ НА ПАРА. Резервоарът за вода трябва да е пълен поне до 1/4 от обема си. Терморегулаторът трабва да е в положение пара. Ютията трябва да е в хоризонтално положение. Натиснете няколко пъти бутона за подаване на пара. Направете кратка пауза между отделните натискания. Уверете се, че натискате докрай бутона за ПОДАВАНЕ НА ПАРА. Не работи функцията ПУЛВЕРИЗАЦИЯ. Резервоарът за вода трябва да е пълен поне до 1/4 от обема си. 5

6 Ютията капе. Установената температура е прекалено ниска, за да се произведе пара. Подаването на пара е било прилагано прекалено често. Изчакайте ютията да се загрее отново. Благодарим ви за оказаното доверие да изберете един от нашите продукти. Вносител и изключителен представител за България: НАШ ДОМ АД Адрес: бул. "Патриарх Евтимий" 34, ет. 4, София 1000, България Тел.:

MANUAL PL438C.fh10

MANUAL PL438C.fh10 Модел PL438C Fecha de compra Certificado de garantía Certificado de garantia Mod. PL438C Sello del Vendedor Carimbo do Vendedor УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Fecha de Venta Data da Venta Nombre y dirección del

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Ръководство за употреба на вибрираща машина insportline ResoBelt IN 2185 СЪДЪРЖАНИЕ I. Указания за безопасност II. Инструкции за инсталиране III.Експл

Ръководство за употреба на вибрираща машина insportline ResoBelt IN 2185 СЪДЪРЖАНИЕ I. Указания за безопасност II. Инструкции за инсталиране III.Експл Ръководство за употреба на вибрираща машина insportline ResoBelt IN 2185 СЪДЪРЖАНИЕ I. Указания за безопасност II. Инструкции за инсталиране III.Експлоатация на уреда IV.Друго Уважаеми клиенти, Моля, прочетете

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно