Протокол от Общоучилищен Съвет на 22 февруари 2018 Присъстващи : вж списък с присъстващи (приложение 1) 12 присъстващи с право на глас, кворумът е дос

Размер: px
Започни от страница:

Download "Протокол от Общоучилищен Съвет на 22 февруари 2018 Присъстващи : вж списък с присъстващи (приложение 1) 12 присъстващи с право на глас, кворумът е дос"

Препис

1 Протокол от Общоучилищен Съвет на 22 февруари 2018 Присъстващи : вж списък с присъстващи (приложение 1) 12 присъстващи с право на глас, кворумът е достигнат, заседанието започва в 18h. Стефан ЖАН представител на преподавателите и възпитателите е избран за протоколчик. Председателят на Общоучилищния Съвет предлага протокола на ОС от 21 ноември 2017 за въпроси и забележки от страна на членовете. Няма забележки. Предлага се за гласуване от ОС : «Приемате ли протокола на ОС от 21 ноември 2017?» Вот : Против : 0 Въздържали се : 0 За : 12 Протокол на ОС на 21 ноември 2017 е одобрен единодушно. Председателят на ОС предлага за гласуване следния дневен ред : 1) Училищен календар ) Таблица за оценяване при устен изпит DNB 3) 8 разни въпроси 1) Училищен календар Вследствие на Съвета на Началното училище, на Съвета за Гимназиалния живот, на Педагогическия съвет и на Съвета на Горния курс, Председателят на ОС предлага проект на график с ваканция, който спазва законовите рамки на преподаването в началното училище : по-точно - 36 седмици, 900 учебни часа, с хармонично редуване на период на обучение и период на ваканция. Предложеният календар е подобен по дух на този от изминаващата година. Една представителка на родителите повдига въпроса за спазване на българските почивни дни. Според българския закон, почивни дни, които се падавт в събота, дават право за почивка в понеделник. Представител на преподавателите напомня, че почивните дни са сметнати в 900-те годишни часа, ако се падат през делничен ден. Г-н Василев обяснява разликата между почивни дни и работни дни, според местното законодателство. Календарът е предложен за гласуване (вж приложение 2) Против : 0 Въздържали се : 0 За : 12 Този календар е приет единодушно, така че ще бъде предложен на AEFE и на дипломатическия пост за одобрение. 2) Таблица за оценяване на устния изпит DNB Вследствие на педагогическия съвет, на Съвета на Гимназиален живот и на Съвета на горния курс Председателят на ОС предлага таблица с начин на оценяване на устния изпит по DNB, която педагогическия съвет предварително е изготвил. (вж приложение 3) Представителката на родителите задава въпрос относно оценяването. Председателят на ОС уточнява, че ученикът има избор между различни оси Проект за гражданска съвест, Проект Бъдеще (стаж във фирма), история на изкуствата, E.P.I., а и трябва да реши дали да се представя на устния си изпит на чужд език. По отношение на оценките, Председателят на ОС обяснява, че трите цифрови изражения ( ) отговарят приблизително на три нива : непридобито умение, умение на път да бъде придобито и придобито такова. Касае се за оценяване на уменията. Таблицата за оценяване на устния изпит на DNB 2018 е предложена на гласуване : Против : 0 Въздържали се : 0 За : 12 Таблицата е приета единодушно. 3) Разни въпроси :

2 a) До края на месец юни 2018 какви екскурзии с нощувки са предвидени? Началното училище : 3 пътувания CM2 A Витоша през пролетта CM2 BC Нормандия от 22 до 27 април Клуб ръгби Милано април Смесени ученици от началното училище и горния курс : 1 пътуване - Олимпия (Гърция) Проект Олимпийски игри 30 ученици от цикъл 3 (CM1 CM2 6me) Горен курс : 6 пътувания - Геоложка екскурзия в Сърбия от 13 до 18 април 1re S - Културно посещение в клас 4ème юни 2018 (Девин..) 3 дни - Културно посещения в България 5ème юни 2018 ( Катунище ) 3 дни - Ръгби Рим, Египет лицея 15 до 19 март - MFNU Хага 1re и 2nde 10уч. 21 до 26 март - Цюрих Международни младежки игри 6 уч. от 5 до 7 юни 6уч. от 2nde b) Може ли да ни информирате за бюджета, с който разполагате за проектите и има ли неодобрени проекти? Председателят на ОС отбелязва, че при гласуването на бюджета не е имало неодобрени проекти. По отношение на финансовата част Председателят на ОС дава думата на господин Адм. и Фин Директор, който обяснява, че този разход възлиза на лева, към които се добавят изпитите за сертификати по езици, или лева (2,65% от разходите на лицея). c) Може ли да ни бъде съобщен календара с изпитите? Предвидено ли е време за преговор? Г-жа зам.директорката отговаря, че календара с изпитите е публикуван точно в същия ден, тоест на 22 февруари в Държавен Вестник на Франция. DNB : Понеделник 18 и 19 юни / Устен изпит от 28 май до 1ви юни. ASSR2 : /безопасност на движението/ през април-май BAC : от 5 до 12 юни Периодът за преговор ще бъде решен на педагогически съвет. Изпити по чужд език за учениците от 1ères ES/S на 19 февруари. TPE : от 13 до 22 март Пробен изпит DNB n 2 : 26 и 27 април Пробна матура n 2 : от 2 до 6 април Изпити по френски и по науки в клас première : май d) Имаме ли информация относно реформата на матурата? Председателят на ОС отговаря, че към момента имаме малко информация, основно чрез прескомюнике. Когато официалната информация бъде публикувана, няма да пропуснем да информираме засегнатите семейства. e) Проблематика със заместванията на учителите, които в момента са на професионални стажове Представителка на родителите напомня ситуация при 4 дни за период от два месеца и половина, по време на които учениците са имали по 1-2 часа реално. Г-жа заместник директор напомня, че прави всичко възможно, за да уплътни програмите според отсъствията на едни и възможността да заместват на други. Представителката на родителите предлага решения от типа разпределяне на възможните отсъствия, прегрупиране на учениците в различни класове, предвиждане на съвместни дейности... Напомня се също, че все пак този стаж, в който участваха 13 наши учители е изключение.

3 Представител на преподавателите сигнализира за проблем със заместването на колега в началното училище, информацията е потвърдена от г-н директора на началното училище, който би желал да създаде екип от заместващи преподаватели. Г-н Адм. и фин. Директор подчертава проблема с липсата на французи резиденти в България, които биха могли да помагат периодично. f) Можем ли да получим програма за сертификатите по езици. Председателят на ОС заявява, че тази информация е налична на сайта на училището. (cf приложение 4) Раздава се таблица, което обобщава изпитите DELF (Френски Институт) и сертификатите в различните институции : Cambridge British Council, ИЧС, Goethe, Cervantès. Представителка на родителите пита дали родителите могат да запишат децата си, за да получат по-високо ниво, независимо от записването им с класа. Председателят на ОС обявява, че в такъв случай, родителите трябва лично да се свържат с институциите. Представителката на родителите пита дали в часовете е предвидено време за подготовка за този тип изпити. Председателят на ОС отговаря, че това не е мисията на училището, което следва френските програми и подготвя учениците за френските изпити, но преподавателите могат да си служат с материали, специфични за изпитите за сертификат по време на часовете, за да свикват учениците с формата на този тип изпити. g) Каква е цифровата равносметка от Форума на занаятите? Председателят на ОС дава статистика относно форума на занаятите, който се състоя на 20 януари 2018 в лицея. 26 професионалисти, 13 тематични ателиета. 100 ученици Бюджет от 1300 евро бе отпуснат. Той послужи да се финансира мисия на съветник по професионалната ориентация и психолог, както и за организацията на форума. Остатъкът е предвиден за закупуване на дидактични материали. Председателят на ОС уточнява, че форумът на занаятите се редува с форум на професионалната ориентация, като позволява на учениците да откриват различни университети, висши училища и професионалисти в дадена област, бивши ученици. h) Учебен план Въпросите относно учебния план се нуждаят от повече време за подготовка, за да бъде отговорено задоволително. i) Може ли преводът на протоколите от ОС да бъдат поместени на интернет сайта на лицея? Председателят на ОС кима с глава и казва, че е поел този ангажимент. Все пак трябва да се внимава протоколите да бъдат истински протоколи. Не става дума за минути пред Съда, трябва да се предаде духа на дебатите и детайлите по гласуването. Когато дневният ред е изчерпан, събранието приключва в 19h10. Стефан ЖАН Представител на преподавателите Протоколчик Паскал МУРО Директор Председател на ОС

4

5

6

7

DEUTSCHE SCHULE SOFIA Vorschule, Grundschule, Gymnasium НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013

DEUTSCHE SCHULE SOFIA Vorschule, Grundschule, Gymnasium НЕМСКО УЧИЛИЩЕ СОФИЯ Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013 Календар на учебната 2013/14 година дата събитие забележка септември 2013 02.09. Първа конференция на учителите, подготвителна седмица 03.09. Първа конференция горна гимн.степен: 09.30-11.00ч 03.09. 10.09.

Подробно

СУ Св.св. Кирил и Методий, с. Сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел./факс: 07541/ 21-17, П

СУ Св.св. Кирил и Методий, с. Сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел./факс: 07541/ 21-17, П СУ Св.св. Кирил и Методий, с. Сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел./факс: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg П Р О Т О К О Л 10 Днес, 04.09.2017г. от 10.30 ч. в

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

Приложение 1

Приложение 1 Приложение 1 Информационен въпросник за училището Моля, попълнете въпросника максимално искрено. Той няма оценъчен, а самооценъчен характер. Не е необходимо да имате утвърдителен отговор към въпросите.

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит

Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управит Schola Europaea Кабинет на Главния секретар Отдел Педагогика Док. 2009-D-225-bg-5 Оригинал: FR Вътрешен правилник на Инспекторатите Одобрен от Управителния съвет на заседанието му на 2, 3 и 4 декември

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВиК ООД ВРАЦА П Р О Т О К О Л 15/11.02.2019 г. Днес,

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО Днес... в град Сливен, МЕЖДУ УЧИТЕЛИ НА... КЛАС В 4 ОУ ДИМИТЪР ПЕТРОВ, СЛИВЕН И РОДИТЕЛ/И НА..., УЧЕНИК В УЧИ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО Днес... в град Сливен, МЕЖДУ УЧИТЕЛИ НА... КЛАС В 4 ОУ ДИМИТЪР ПЕТРОВ, СЛИВЕН И РОДИТЕЛ/И НА..., УЧЕНИК В УЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО Днес... в град Сливен, МЕЖДУ...... УЧИТЕЛИ НА... КЛАС В 4 ОУ ДИМИТЪР ПЕТРОВ, СЛИВЕН И...... РОДИТЕЛ/И НА..., УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО. Се сключи настоящето споразумение за партньорство

Подробно

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; ,

Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В Д И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел ; , Е З И К О В А Г И М Н А З И Я П Л О В И В Пловдив 4003, бул. България 123, тел. 032 956 096; 032 956 051, e-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@eg-plovdiv.com, www.eg-plovdiv.com КАЛЕНАР НА ЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8>

<4D F736F F D CDCF2020C8D220F4E8F0ECE820E220F3F7E8EBE8F9E020E820F3F7E8F2E5EBE820E220C8D220F4E8F0ECE8> Приложение 15 към т. 1, буква п НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИТ ФИРМИ В УЧИЛИЩА И УЧИТЕЛИ В ИТ ФИРМИ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Бързите технологични промени и дигитализацията променят всички ежедневни и професионални

Подробно

План

План СРЕДНО УЧИЛИЩЕ МАКСИМ РАЙКОВИЧ гр. Лясковец 5140, ул. Манастирска 1, тел. 0619/ 2 20 95, факс 0619/2 20 95 e-mail: sou_mr@mail.bg, www.sou-mrlc.com Утвърдил:.. Директор на СУ Максим Райкович /Даниела Арабаджиева/

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ

бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) , факс: (02) УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТ бул. Хр. Смирненски 1, София 1046, Р. България тел.: (02) 963 52 45, факс: (02) 865 68 63 e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА УАСГ: ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИВАН МАРКОВ Г Р А Ф И К

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕЙЧ

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №8 от заседание на Избирателната комисия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРОТОКОЛ 8 от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за делегати за Общото събрание на адвокатите

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК п. к. 4641, ул. Христо Ботев 1, тел.: 03543/2232,

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК п. к. 4641, ул. Христо Ботев 1, тел.: 03543/2232, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. ДОРКОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК п. к. 4641, ул. Христо Ботев 1, тел.: 03543/2232, e-mail: ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg ПРОТОКОЛ 2/11.02.2019 г. за проведено заседание

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно