MANUAL PL438C.fh10

Размер: px
Започни от страница:

Download "MANUAL PL438C.fh10"

Препис

1 Модел PL438C Fecha de compra Certificado de garantía Certificado de garantia Mod. PL438C Sello del Vendedor Carimbo do Vendedor УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Fecha de Venta Data da Venta Nombre y dirección del comprador Nome e direcção do comprador КЕРАМИЧНА ПАРНА ЮТИЯ Модел PL438C 3 Años de garantía 3 anos de garantia ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A. Zubibitarte, ABADIANO - Vizcaya Tel Fax PORTUGAL Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala Lisboa Tel.: Fax Recibo S.A.T. Nº. Fecha de compra Mod. PL438C ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A. Zubibitarte, ABADIANO - Vizcaya Tel Fax PORTUGAL Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala Lisboa Tel.: Fax

2 * 4 8. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ 1.Бутон за пръскане 2.Бутон за супер пара 3.Регулатор за пара 4.Изход за пръскане 5.Селектор за температура. 6.Светлинен индикатор 7.Капаче за пълнене 8.Резервоар за вода БЪЛГАРСКИ: В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ МОДЕЛ PL438C 230 V ~ 50 Hz W

3 БЪЛГАРСКИ ВНИМАНИЕ Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки. Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност. Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те създават потенциална опасност. Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация. Щепселът трябва да бъде заземен по подходящ начин. Когато не гладите, ютията трябва да бъде във вертикално положение. Това важи и при съхранение на ютията. Уредът трябва да бъде използван и оставян върху стабилна повърхност. Не ползвайте уреда след падане и при наличие на видими следи от повреда или теч. Когато поставяте уреда върху неговата поставка, тя трябва да лежи върху стабилна основа. Избягвайте контакта между кабела и нагорещените части на ютията. Когато пълните водния резервоар, изключете щепсела от мрежата. Не наливайте препарат против котлен камък или други химикали в резервоара. Само вода! Не оставяйте уреда без надзор, когато работи. Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът работи и когато изстива. Когато приключите с гладенето, задължително изпразнете водата от ютията. Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца. МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.

4 Възможно е при първите няколко ползвания да се отдели пушек и/ или миризма. Това е напълно нормално за този вид уреди. Възможно е при първите няколко използвания, материалите, използвани в процеса на производство да замърсят парата. Препоръчваме Ви да оставите парата да изтича няколко минути, преди да започнете да гладите. Ако в резервоара има останала вода, това вероятно се дължи на проверките за качество в рамките на производствения процес. Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ПАРНО ГЛАДЕНЕ Установете селектора за температурата (5) на максималното му положение (max), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка. Преди да напълните резервоара с вода, установете регулатора на парата (3) в положение 0. Когато пълните резервоара, задължително изключвайте ютията от електрическата мрежа. Отворете капачето за пълнене (7), като вкарате пръстите си в отворите, разположени в краищата и налейте вода в резервоара, като използвате придружаващата ютията чашка. Не надхвърляйте отметката max. на резервоара (8). Затворете капачето и го натиснете, за да остане добре затворено. Включете ютията в ел.контакт. Индикаторът (6) светва. След угасването на индикатор (6), завъртете регулатора на парата (3) между минимална пара ( ) и максимална пара до получаване на желаното количество. СУПЕР ПАРА Селекторът за температура (5) винаги трябва да бъде установен в своето максимално положение (max). Натиснете и пуснете бутон (2). Повторете това действие на интервали между отделните натискания на бутона. Ако искате да получите повече супер пара, установете регулатора за пара (3) в положение 0. ВЕРТИКАЛНО ГЛАДЕНЕ То позволява отстраняването на замърсявания от дрехите, без да се налага те да бъдат поставяни върху дъската за гладене: саката и палтата могат да бъдат гладени на техните закачалки; това се отнася и за окачените пердета и други подобни. Затворете регулатора за пара (3) и установете селектора за температурата на максимално (max.) положение. Доближете ютията до дрехата във вертикално положение и натиснете бутона за пара (2). ПРЪСКАЩО ГЛАДЕНЕ При пръскане, положението на селектора за температура (5) не е от значение. Натиснете бутона за пръскане (1). В случай, че не излезе вода, натиснете отново водата. СУХО ГЛАДЕНЕ Ако в резервоара има вода, установете регулатора на парата (3) в положение 0. Включете ютията в ел.контакт и установете селектора (5) на желаната температура в зависимост от вида на тъканта: СИНТЕТИКА: Ниска температура ( ) КОПРИНА ВЪЛНА: Средна температура ( ) ПАМУК ЛЕН: Висока температура ( - MAX)

5 СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ Установете регулатора за пара (3) в положение 0. Налейте вода в резервоара. Установете селектора за температура (5) в максимално положение и включете ютията в ел.контакт. Щом угасне индикатор (6), поставете ютията в хоризонтално положение върху чиния или подходящ съд в мивката и завъртете регулатора за пара (3) в положение за автоматично почистване ( ). В този момент, от отворите по дъното на ютията започва да излизат пара и водни капки, които отмиват замърсяванията и полепналите частици. След завършване на процеса на автоматично почистване, върнете регулатора за пара (3) в положение 0. Не забравяйте това. В противен случай, парната ютия ще започне да губи вода от основата, когато почне да работи отново. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа. Основата може да бъде почиствана с кърпа, напоена с оцет. Тази операция може да бъде изпълнена по-лесно, когато основата е все още топла. Външните части на ютията могат да бъдат почистени с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда. За да приберете ютията за съхранение, проверете дали в резервоара не е останала вода, установете регулатора на парата в изключено положение и я поставете във вертикално положение. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците. Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SWK 1711SS BG Бързоварна кана Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SWK 1711SS BG Бързоварна кана - 1 - BG Бързоварна кана Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от деца на възраст над 8 години

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Sup033R V3 - Xsmall 00- BG.indd

Sup033R V3 - Xsmall 00- BG.indd ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ EO 2009 г. 2006/95/ЕО, 2004/108/ЕО. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Италия декларираме на своя отговорност, че продуктът: АВТОМАТИЧНА

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

_FSM1500_FSM1600_BG.indd

_FSM1500_FSM1600_BG.indd 359202-29 BG Превод на оригиналните инструкции www.blackanddecker.eu FSM1500 FSM1600 FSM1600D 2 3 БЪЛГАРСКИ Предназначение Вашият Black & Decker уред за почистване с пара е предназначен за дезинфекциране

Подробно