ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск"

Препис

1 BG161PO C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 1

2 Въведение. Системата за индексиране на форуми от българското интернет пространство предоставя на своите потребители уеб базиран интерфейс чрез който да достъпват информацията. Системата изисква наличието на браузър, който да е с включен джава скрипт и да поддържа стандарт HTML 4 или по нова версия и CSS 2 или по нова версия. Потребителският интерфейс е достъпен на адрес Начало. При достъпване на уеб адреса се визуализира изгледът, представен на фигури и Фиг Начална страница на потребителския интерфейс на системата (част 1) Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 2

3 Фиг Начална страница на потребителския интерфейс на системата (част 2) На този интерфейс в горната част (наречена header), от дясната страна на логото, е разположено меню, което е видимо и достъпно от всички излгледи (клиентски екрани). В долната част на страницата (наречена footer) е изнесено алтернативно копие на това меню за удобство на потребителите. Логото на платформата може да бъде натискано с мишката като бутон. То представлява уеб връзка, която води към началния адрес Следва описание на отделните изгледи, към които препращат съответните бутони ЗА НАС, ТЪРСЕНЕ, НИЕ СЛЕДИМ, ДЕМО. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 3

4 Потребителски интерфейс ЗА НАС Този изглед е достъпен от меню бутона ЗА НАС и препраща на адрес Визуално тази страница е представена на фигура Фиг Визуален изглед на интерфейс ЗА НАС На този интерфейс под header частта е визуализирана лента в светло сив цвят, която представя информация относно това коя е текущата страница, на която се намира потребителя. Тази лента се нарича навигатор (фигура ). Тя е видима във всички потребителски интерфейси на системата, освен в началната страница. В конретния случай на нея е изписано с едър шрифт ЗА НАС, а под наименованието е изведена пътека, с бутон Начало, който препраща към началната страница. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 4

5 Фиг Визуален изглед на лентата навигатор на системата. Под лентата навигатор е разположено съдържанието на страницата. Тази зона се нарича секция за съдържание (content секция). Тази секция е характерна за всеки визуален изглед на системата и има различно съдържание, в зависимост от това за коя уеб страница се отнася. В конретният случай в нея е изложен текст, чрез който се представя системата. Потребителски интерфейс НИЕ СЛЕДИМ Този изглед е достъпен от меню бутона НИЕ СЛЕДИМ и препраща на адрес Визуално тази страница е представена на фигура Под лентата навигатор, в content секцията е разположена таблица с три колони. В нея се съхранява информация за имената и адресите на всички уеб форуми, които се поддържат от системата. В полетата на тази таблица са изведени съответно името на форума и неговия уеб адрес. Уеб адресът прдставлява бутон, който препраща към http адреса на съответния уеб форум. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 5

6 Фиг Визуален изглед на интерфейс НИЕ СЛЕДИМ Потребителски интерфейс ДЕМО Този интерфейс е достъпен от меню бутона ДЕМО и препраща на адрес Визуално тази страница е представена на фигура В секцията за съдържание са изложени инструкции за подаване на заявление за достъп до услугите на системата. Бутонът ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП представлява препратка към файл за изтегляне. Този файл е в MICROSOFT WORD формат (разширение *.doc) и съдържа в себе си формуляр за заявление за достъп. Този формуляр е необходимо да бъде попълнен коректно, запаметен и изпратен на адрес Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 6

7 Фиг Визуален изглед на интерфейс ДЕМО Потребителски интерфейс ВХОД Този интерфейс е достъпен от бутона ВХОД, който се намира от дясната страна на менюто. Този бутон препраща на адрес Визуално тази страница е представена на фигура В секцията за съдържание е изложен формуляр за попълване на потребителко име и парола, чрез които се осъщестява т.нар. вход в системата. Потребителско име и парола притежават потребители, които са абонирани за системата и потребители, които са получили временни такива, в следствие на подадено заявление за демо акаунт от страница ДЕМО на системата. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 7

8 Фиг Визуален изглед на интерфейс ВХОД Бутонът ВХОД (под полетата за въвеждане) изпраща въведените потребителко име и парола към системата и при коректни данни потребителят се допуска до вътрешната зона. Бутонът Забравена парола предоставя възможност след въвеждане на коректен мейл за контакт от страна на потребителя да бъде възстановена неговата парола. За това е необходимо неговият мейл адрес да е асоцииран с потребителското име на акаунта му. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 8

9 Вътрешна зона. Потребителски интерфейс ПРОФИЛ Този интерфейс е достъпен при успешен вход в системата. Визуален изглед е представен на фигура Фиг Визуален изглед на интерфейс ПРОФИЛ Илюстрираната уеб страница е видима само за абонираните потребители, които имат акаунти. Секцията за съдържание е разделена на две части: лява част меню с два бутона Профил и Групи търсения и дясна част, която предоставя определена функционалност в зависимост от това кой от двата бутона е избран. Бутонът Профил от въпросното меню и бутонът в дясната част на header частта Вътрешна зона препращат към този интерфейс. В него е предоставена възможност да се промени потребителската парола на потребителя. В текстовото поле, обозначено с етикет Стара Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 9

10 парола е необходимо да се въведе текущата парола, а в двете полета под него (обозначени съответно Нова парола и Повтори нова парола ) да се въведе новата парола. Бутонът ЗАПАЗИ актуализира данните при коректно попълнени полета (вярно въведена стара парола и еднакви стойности за останалите две полета). Вътрешна зона. Потребителски интерфейс ГРУПИ ТЪРСЕНИЯ Този интерфейс е достъпен при успешен вход в системата. Визуален изглед е представен на фигура Фиг Визуален изглед на интерфейс ГРУПИ ТЪРСЕНИЯ Илюстрираната уеб страница е достъпна чрез бутона Групи търсения от лявото меню (описано по горе). На този екран е предоставена функционалност за създаване и редакция на списък с групи (или категории) търсения. Когато потребителят запазва Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 10

11 търсения във форуми (интерфейс ТЪРСЕНЕ, описан по долу), за удобство, те могат да бъдат причислени към дадена група. В текстовото поле, обозначено с етикет Наименование, се въвежда име на група, а бутонът ЗАПАЗИ изпълнява операцията и вмъква новия запис. Под полето е позициониран списък с въведени групи. Всеки елемент от този списък се характеризира с наименование, бутон за редактиране на наименованието ( Промени ) и бутон за изтриване на елемента от списъка ( Изтрий ). Потребителски интерфейс ТЪРСЕНЕ Този интерфейс е достъпен при успешен вход в системата. Визуален изглед е представен на фигура Фиг Визуален изглед на интерфейс ТЪРСЕНЕ Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 11

12 Този интерфейс е достъпен от меню бутона ТЪРСЕНЕ и препраща на адрес Секцията за съдържание е разделена на две части: лява и дясна. Лявата част е разделена на две подсекции Свободни търсения и Групи търсения. Фиг Визуален изглед на групите списъци с търсения Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 12

13 Подсекция Свободни търсения съдържа списък със запаметени търсения, които не са асоциирани към дадена група. Подсекция Групи търсения съдържа множество списъци. Всеки от тези списъци се характеризира с наименование, което представлява име на група, т.е. всеки от тях представлява група търсения. В конкретният пример, илюстриран на фигура , тази подсекция се състои от следните групи Моите търсения, Кино, Музика и Спорт. Всяко търсене се характеризира с наименование. Предоставена е функционална възможност за изтриване и редакция посредством два бутона отляво на всяко име. При избор с мишката на елемент от някой списък се изпълнява процес на търсене по записани параметри. Фиг Визуален изглед на изведени резултати от търсене (част 1) Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 13

14 Резултатите се визуализират в дясната част на секцията за съдържание. Тази част е разделена на две подсекции Критерии за търсене и Резултати от търсенето. Визуален изглед на този интерфейс, с изведени резултати от търсене, е представен на на фигури и Фиг Визуален изглед на изведени резултати от търсене (част 2) Всеки отделен резултат представлява текстов фрагмент от публикация на уеб форум. Предоставените полета информация са: дата на публикуване, име на уеб форум, име на автор на публикацията, текст на публикацията, категория от форума и име тема (към която е въпросната публикация). Предоставен е бутон, който препраща в нов Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 14

15 прозорец към уеб адреса, на който реално се намира съответното публикувано съобщение. Критерии за търсене Секцията, озаглавена Критерии за търсене, е предназначена за задаване на критерии за търсене и запис на тези критерии. Дефинирани са два типа търсене Търсене и Сложно търсене. Визуални изгледни на тези два типа са представени на фигури и Фиг Визуален изглед на секция Търсене Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 15

16 Фиг Визуален изглед на секция Сложно търсене Първият тип представлява т.нар. елементарно търсене и изисква въвеждането на ключови думи или фраза в предназначено за това текстово поле, избор на условие къде да се търси (в пълен текст, в заглавие или и в двете) и избор на условие как да се третира въведеният текст (като отделни думи, фраза, точна дума или част от дума). Характеристиките на елементарното търсене са представени на фигура Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 16

17 Фиг Характеристики на елементарно търсене Вторият тип търсене представлява т.нар. сложно търсене. То представлява множество от елементарни търсения, комбинирани с общи условия за обединение или изключване. Сложното търсене е организирано в таблица от елементи за настройване на елементарни търсения. Таблицата с три колони. В първата и втората фигурират всички обединени условия (общи критерии, на които получените резултати е необходимо задължително да отговарят), а в третата колона всички условия за изключване на резултати (общи критерии, на които получените резултати е необходимо задължително да не отговарят). Характеристиките на сложното търсене са представени на фигура Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 17

18 Фиг Характеристики на сложно търсене И при двата типа търсене е необходимо бъде зададен параметър за време: условие резултатите (техните дати на публикуване) да отговарят за определена дата и в рамките на зададен часови интервал или за период от дни (от дата до дата). Визуален изглед на секцията за задаване на времеви критерии е представен на фигура Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 18

19 Фиг Параметри за задаване на време И при двата типа търсене е предоставена възможност за запаметяване на всички параметри на търсенето, посредством секция, наречена Запазване на търсенето (фигура ). Фиг Секция Запазване на търсенето В тази секция са предоставени полета за въвеждане на име и указване на група на съответното търсене. Бутонът ЗАПАЗИ инициира процесът на запис. При успешна Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 19

20 операция се обновява съответния списък от секциите Свободни търсения или Групи търсения от интерфейса ТЪРСЕНЕ, като се добавя и новият запис. Бутоните с наименование ТЪРСИ стартират процес на търсене и извеждане на съответните резултати. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд. 20

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.do

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.do ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.doc. ІІІ. Името на файла трябва да е със следната структура:

Подробно

http://it.souprovadia.info 1. Какво е облак (Cloud) Най-общо: Технологии и услуги (софтуер, хардуер, масиви от данни), достъпни през интернет; Разполагаме с... Място, където може да се качват файлове,

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access

Университет - библиотека - образование и дигиталният достъп University - Library - Education and Digital Access Отворете началната страница на сайт на ШУ "Епископ Преславски http://shu.bg/ Натиснете бутона Университетска библиотека (оградената с червено зона) От основното хоризонтално меню на библиотечния сайт натиснете

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на ресурсите на

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-835/20.06.2005 г. 1. Учебен предмет: ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 ФИШИНГ Какво е фишинг (на англ. phishing )? Фишинг ( phishing ) зарибяване, произлиза от fishing риболов, защото електронните съобщения, които се разпращат, са като въдици. Престъпниците създават имейл

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е:

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: https://susi.uni-sofia.bg За достъп до системата се

Подробно