Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx"

Препис

1

2 Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да очаквам от инвестиции в активи, които носят такъв риск?

3 Инвестиции според риска Повече риск не е гаранция за по-висока възвръщаемост Нулев риск парични средства, краткосрочни облигации. Нисък риск държавни ценни книжа, облигации на големи компании. Умерен риск високодоходни облигации. Висок риск акции, злато, валути, суровини.

4 Избор на инвестиция Подбор на финансовите инструменти в зависимост от пазарния цикъл: Какво е пазарният цикъл? Коя страна къде се намира? В кои сектори и в кои инструменти да инвестираме?

5

6 Как да управляваме парите днес? Ускоряване на глобалния растеж. 6% 5% Средногодишен растеж на глобалната икономика Страните с най-голямо население ще са водещи. 4% 3% 2% Търсене на потребителски стоки и суровини. 1% 0%

7 Кои видове активи са интересни днес? Суровините и възникващите пазари изостават през последните 5 г. Развитите пазари растат силно и възстановяването вече е оценено. Основният риск е повишаването на лихвите. Средногодишна възвръщаемост на активи Активи Доход Доход Акции САЩ S&P % 14.59% Акции имоти (REIT) 13.18% 18.41% Акции малки компании 7.16% 14.74% Суровини 0.28% -8.48% Акции развити пазари 3.06% 6.05% Депозити в USD 2.18% 0.16% Държавни облигации 5.80% 4.77% Високодоходни облигации 7.48% 9.02% Акции възникващи пазари 8.64% 5.68%

8 Подбор на инвестиции в различни сектори Динамиката в отделните сектори може да бъде значителна. Секторна ротация според пазарния и икономически цикъл. Средногодишна доходност - акции по сектори в САЩ Сектори Потребителски циклични Потребителски г. Годишна доходност Най-добър Най-лош резултат резултат 11.56% 43.10% % нециклични 10.58% 26.10% % Енергетика 12.45% 34.40% % Финанси 3.27% 35.60% % Здравеопазване 10.22% 41.50% % Индустрия 10.48% 40.70% % Информационни технологии 11.09% 61.70% % Суровини 10.36% 48.60% % Телекомуникации 7.61% 36.80% % Комунални услуги 12.10% 29.00% % S&P % 32.40% %

9 В търсене на реална доходност Акциите носят по-висока реална доходност от облигациите. През последните три десетилетия има рекордна реална доходност. Средногодишна реална доходност от акции Франция 5.3% 4.9% 8.9% 8.2% Германия 10.3% 4.9% 6.9% 6.8% Италия 1.9% 0.4% 2.5% 5.5% Холандия 4.6% 5.5% 10.5% 9.5% Великобритания 6.1% 6.6% 8.1% 8.3% Средногодишна реална доходност от облигации Франция 2.1% 4.1% 6.6% 8.5% Германия 2.9% 3.1% 4.0% 5.4% Италия -0.6% -0.6% 2.2% 5.8% Холандия -2.3% 0.6% 3.8% 6.0% Великобритания -2.7% 0.4% 4.0% 7.3%

10 Злато или акции риск или паника?

11 Развитите или възникващите пазари? САЩ (S&P 500) Развити пазари Възникващи пазари САЩ (S&P 500) Развити пазари Възникващи пазари

12 Рентата като ниско рискова алтернатива Доходност от рента в България Земеделската земя като ниско рискова инвестиция със стабилен доход. 9% 8% 7% 6% 8.24% 7.54% 6.22% 6.40% Трудности в осъществяване на инвестицията и в събираемост на плащанията. 5% 4% 3% 2% 1% 0%

13 БФБ предимство за българския инвеститор 300 Пазар, който още не се е възстановил Предимството да познаваш отблизо компаниите на БФБ Перспективи пред икономиката и капиталови потоци към борсата. 0 САЩ (S&P 500) Развити пазари България (SOFIX) Румъния (ВЕТ) Възникващи пазари

14 Защо да планираме финансите си? Менажиране на доходите управлението на приходите ви дава поглед върху необходимите ви пари за разходи. Менажиране на паричните потоци възможност за увеличаване на нетния паричен поток чрез наблюдение на приходите и разходите. Натрупване на капитал дава възможности за инвестиции. Финансова сигурност за Вас и семейството Ви. Инвестиции внимателно подбрани съобразно толерантност към риск и личните нужди

15 Избор на инвестиции според личните обстоятелства Желание за поемане на риск зависи от личните нагласи и възприятия. Възможност за поемане на риск зависи от обективната финансова реалност на човека. Осигуряване на финансова стабилност преди инвестиране покритие на задълженията и месечните нужди; натрупване на ликвиден резерв. Дългосрочно спестяване/инвестиране покупка на активи съгласно индивидуалния план.

16 Инвестиране чрез инвестиционен мениджър как да го изберем? История. Прозрачност и пълнота на информацията. Отношение към клиента. Опит и стаж на екипа. Богатство на инвестиционните стратегии.

17 Инвестиране чрез инвестиционен мениджър коя стратегия? Видове стратегии описание. Ниско рискови инвестиции подходящи за ликвидния резерв, инвеститори с къс хоризонт и ниска толерантност към риск. Балансирани инвестиции подходящи за инвеститори с умерени възможности и желания за поемане на риск, могат да се ползват от хора с много сигурно или много волатилни доходи. Високорискови инвестиции подходящи за хора с високи доходи и дълъг инвестиционен хоризонт.

18 Примери за инвестиционен план Профил: Собственик на бизнес на пенсионна възраст. План за продажба на бизнеса в рамките на идните 6 месеца и отдаване на заслужена почивка. Препоръка: Определяне на очакваната продължителност на живота и структуриране на ниско рисков портфейл с регулярни парични потоци (лихви от дългови книжа), които да позволяват покриване на месечните нужди.

19 Примери за инвестиционен план Профил: Млад високоплатен специалист с нетна заплата лв. Задължения по кредити лв. месечно и други разходи лв. месечно. Динамичен сектор с високи заплати и висока несигурност. Препоръка: Създаване на ликвиден резерв в размер на 6- до 12- месечните разходи чрез инвестиция във фонд тип паричен пазар или облигационен фонд. Малки регулярни инвестиции в балансирани продукти, а след попълването на ликвидния резерв - високорискови предвид дългия инвестиционен хоризонт.

20 Примери за инвестиционен план Профил: Млада високоплатена професионалистка без задължения и нетен доход след разходи в размер на лв. месечно. Желание за пенсиониране след 30 г. Препоръка: Създаване на ликвиден резерв в размер на 6- до 12- месечните разходи чрез инвестиция във фонд тип паричен пазар или облигационен фонд. Структуриране на портфейл с цел спестяване за допълнителен доход след пенсиониране. Първоначален високорисков профил, който се коригира през балансиран до ниско рисков с приближаване на пенсионната възраст.

21 Примери за инвестиционен план Профил: Току-що завършила студентка в началото на трудовия си стаж с работа в стабилна фирма. Препоръка: Отделяне на 10% от месечния доход за спестяване в ниско рисков продукт с цел натрупване на ликвиден резерв. Структуриране на портфейл с висок рисков профил с цел дългосрочно инвестиране. Възможност за спестяване с различни профили пр. за първоначална вноска за покупка на жилище след 5 г. и за допълнителен доход след пенсиониране.

22 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Надяваме се да сме били полезни!

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Цветослав Цачев Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг Какво се случи с акциите през 2015 г. Сектори със спад Кои тенденции ще въздействат Кои са акциите с перспектива да растат 1 Съдържание Какво

Подробно

Съдържание Какви са ползите от Взаимните фондове на Пощенска банка? Фондове акции / Фондове облигации Глобални акции Развиваща се Европа Глобални обли

Съдържание Какви са ползите от Взаимните фондове на Пощенска банка? Фондове акции / Фондове облигации Глобални акции Развиваща се Европа Глобални обли Съдържание Какви са ползите от Взаимните фондове на Пощенска банка? Фондове акции / Фондове облигации Глобални акции Развиваща се Европа Глобални облигации Фонд от фондове Глобални Развиващи се пазари

Подробно

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc

Microsoft Word - Doklad PPF Saglasie 2006 site.doc О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ ПРЕЗ 2006Г. І. Професионален пенсионен фонд Съгласие : пазарни позиции Професионален пенсионен фонд Съгласие е регистриран

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕРСПЕКТИВНИ СЕКТОРНИ ИНВЕСТИЦИИ В НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА ЦВЕТОСЛАВ ЦАЧЕВ Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг 1.12.2017 г. INVESTOR FINANCE FORUM СЪДЪРЖАНИЕ Какво движи пазарите днес? Лихвената

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

Microsoft PowerPoint PART3-Dividenti-Akcii-ETF.pptx

Microsoft PowerPoint PART3-Dividenti-Akcii-ETF.pptx 10.04.2019 ЗА САМОСТОЯТЕЛНО ИНВЕСТИРАНЕ Най-популярните финансови инструменти Борсово търгувани фондове с облигации и индекси Акции на растящи компании Акции на компании с дивиденти Финансови инструменти

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Текста съгласно нар

Текста съгласно нар Информация относно управлението на риска на ДФ ОББ Балансиран Фонд, подлежаща на разкриване, съгласно изискванията на чл. 43 от Наредба 44 УД ОББ Асет Мениджмънт АД (УД) е управляващо дружество с лиценз

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10

Ìàêðîèêîíîìèêà è èçìåðâàíå â ìàêðîèêîíîìèêàòà - ÎÈÒ Ëåêöèÿ 10 Макроикономика и измерване в макроикономиката ОИТ Лекция 10 Петър Станков petar.stankov@gmail.com 27 Ноем. 2012 П.Станков (УНСС, CERGE-EI) Лекция 10 27 Ноем. 2012 1 / 16 С какво се занимава макроикономиката?

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно