Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm

Размер: px
Започни от страница:

Download "Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm"

Препис

1 /55-60/ x /AC/min. OCV: 55V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции /65-120/ Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции / /AC/min. OCV: 55V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции / /AC/min. OCV: 60V 21

2 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово EN 1600: E R AWS/SFA 5.4: E % 250 C/2h OK е аустенитен неръждаем електрод за заваряване на стомани от типа 25%Cr 20%Ni. Заваръчният шев е устойчив до температура С и не съдържа измерими количества ферит. ОК може да се използва също и за заваряване на някои самозакаляващи се стомани, като например бронестомани, както и за заваряване на неръждаеми към нелегирани стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN EN 1600: E B 2 2 AWS/SFA 5.4: E % CE, DB,, TÜV Базичен електрод за РЕДЗ за заваряване на стомани от типа 25%Cr 20%Ni. Също така подходящ за заваряване на бронестомани, аустенитни манганови стомани, както и за свързване на разнородни стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела EN 1600: E L R 1 1 AWS/SFA 5.4: (E309LMo-16) % 250 C/2h Аустенитен неръждаем електрод, осигуряващ метал на заваръчния шев с по-малко от 5% ферит. Навареният метал има отлична устойчивост срещу пукнатини, дори при съединяване на стомани със слаба способност за заваряване. Подходящ за съединяване на стомани със съдържание на манган 12-14%, към подобни или разнородни стомани. Може да се използва също така и за поставяне на буферни слоеве преди наваряване. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово % EN 1600: E 18 8 Mn B EN : EFe10 AWS/ SFA 5.4: (E307-16) CE, DB,, TÜV Аустенитен неръждаем електрод за РЕДЗ. Металът на заваръчния шев, който съдържа малки количества равномерно разпределен ферит, е твърд и има отлична устойчивост срещу пукнатини. Подходящ за съединяване на стомани от типа 13% Mn с други стомани. Също така подходящ за заваряване на други стомани с много слаба способност за заваряване. 22

3 / /AC/min. OCV: 65V / x / x /AC/min. OCV: 50V / x /AC/min. OCV: 65V 23

4 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Калциево EN 1600: E 18 8 Mn B 4 2 AWS/SFA 5.4: (E307-15) < 5 100% ABS,, TÜV Аустенитен неръждаем електрод, осигуряващ метал на заваръчния шев с по-малко от 5% ферит. Металът на заваръчния шев има отлична устойчивост срещу пукнатини, дори при съединяване на стомани със слаба способност за заваряване. Подходящ за съединяване на стомани със съдържание на манган 12-14% към подобни или разнородни стомани. Може да се използва също така и за депозиране на буферни слоеве преди наваряване. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела % EN 1600: E N L R 3 2 AWS/SFA 5.4: E CSA W48:E ABS, BV, CE, CWB, DNV, GL, RINA,, TÜV Рутилово кисел електрод за РЕДЗ за заваряване на аустенитно-феритни неръждаеми стомани от типа 22%Cr 5%Ni 3%Mo и 23%Cr 4%Ni. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела EN 1600: E N L R 5 3 AWS/SFA 5.4: E % DNV Неръждаем електрод с висок рандеман за заваряване на феритно-аустенитни (дуплексни) неръждаеми стомани, например UNS S31803 или подобни. Също така изключително подходящ за съединяване на дуплексни с CMn-стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Цирконий % EN 1600: E 18 8 Mn B 8 3 AWS/SFA 5.4: (E307-25) EN : E Fe < 3 Синтетичен високо-ефективен неръждаем електрод от типа 18Cr 8Ni 6Mn за ремонтно заваряване и съединяване на стомани с 13% Mn, заваряване на стомани със слаба способност за заваряване, наваряване на въглеродни стомани, и др. 24

5 / x /50-30/ x /AC/min. OCV: 60V / /AC/min. OCV: 60V / x x x x /AC/min. OCV: 70V 1 25

6 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилова EN 1600: E N L R AWS/SFA 5.4: (E ) % DNV, TÜV OK е електрод с рутилова обмазка, предназначен за заваряване на феритно-аустенитни дуплексни неръждаеми стоманени тръби, например UNS и Електродът е с тънка обмазка, която го прави идеален за коренови шевове и заваряване в трудни заваръчни позиции. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN EN 1600: E N L B 2 2 AWS/SFA 5.4: E % DNV,, TÜV OK е електрод с базична обмазка, специално предназначен за заваряване на дуплексни неръждаеми стомани, например UNS S Нанесеният метал на заваръчния шев осигурява висока пластичност при температури до -50 C/ -60 C. Изключително подходящ за заваряване на дуплексни тръби при приложения с изискване за висока корозионна устойчивост, например в корабостроенето и корабоплаването. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела 115% EN 1600: E L R 3 2 AWS/SFA 5.4: E309L-17 CSA W48: E309L-17 CE, CWB,, TÜV Рутилово кисел електрод за РЕДЗ внасящ високолегиран метал на заваръчния шев. Подходящ е за заваряване на неръждаеми стомани с нисковъглеродни и нисколегирани стомани, за междинни слоеве при наваряване на нисковъглеродни стомани с наварен метал на неръждаеми стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилова EN 1600: E Z L R 7 3 AWS/SFA 5.4: E % BV, DNV, GL, LR,, TÜV OK е синтетичен, неръждаем електрод от типа 24%Cr 12%Ni с висок рандеман за заваряване на неръждаеми стомани с нелегирани стомани. Балансираният състав създава добра устойчивост срещу пукнатини при заваряване на неръждаеми с нисковъглеродни стомани. Вида на заваръчния шев е отличен, както при челни, така и при ъглови заваръчни шевове. 26

7 / x /AC/min. OCV: 55V /100-20/85-60/ /50-10/ x /AC/min. OCV: 55V /60-60/ x x x /AC/min. OCV: 55V 27

8 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела % EN 1600: E L R 3 2 AWS/SFA 5.4: E309LMo-17 CSA W48: E309LMo-17 ABS, BV, CE, CWB, DNV, LR, RINA,, TÜV Рутилово кисел електрод за РЕДЗ, внасящ високолегиран метал на заваръчния шев. Подходящ за заваряване на киселинно устойчиви неръждаеми стомани с нисковъглеродни и ниско-легирани стомани, за буферни слоеве при наваряване на нисковъглеродни стомани с наварен метал на киселинно-устойчиви неръждаеми стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела EN 1600: E L R 5 3 AWS/SFA 5.4: E309LMo % DNV, TÜV ОК е високолегиран електрод с висок рандеман за заваряване на междинни слоеве при наваряване на нисковъглеродни с неръждаеми стомани, както и за съединяване на неръждаеми стомани с други видове стомани. Феритно-аустенитният метал на заваръчния шев е силно устойчив срещу пукнатини. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN EN 1600: E L B 4 2 AWS/SFA 5.4: E309L % ABS, DNV, LR,, TÜV OK базичен неръждаем електрод за заваряване на стомани от типа 24%Cr 13%Ni, за заваряване на буферни слоеве при наваряване на нисковъглеродни с неръждаеми стомани, за съединяване на разнородни стомани и за заваряване на коренови шевове откъм неръждаемата страна на плакирани стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Калциево % EN 1600: E 13 B 4 2 EN14 700: E Fe7 AWS/SFA 5.4: E OK е неръждаем електрод, който внася 13%Cr в метала на заваръчния шев. OK е подходящ за заваряване на стомани с подобен състав, в случаи когато CrNi-легирани аустенитни неръждаеми електроди не могат да бъдат използвани, например при излагане на агресивни серни газове. В зависимост от заваръчните параметри, структурата, следователно и механичните свойства на необработения наварен метал могат да варират в рамките на сравнително широки граници. 28

9 /50-20/ x /AC/min. OCV: 55V /55-60/ x x /AC/min. OCV: 70V /75-80/ (PWHT: 750 C/1h) x x x

10 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилова % EN 1600: E 13 4 R 3 2 EN : E Fe7 AWS/SFA 5.4: E410NiMo Рутилово базичен електрод за заваряване на мартензитни стомани от типа 13%Cr 4&Ni Mo. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN % EN 1600: E 13 4 B 4 2 EN : E Fe7 AWS/SFA 5.4: E410NiMo Електрод с базична обмазка за заваряване на корозионно-устойчиви мартензитни и мартензитно-феритни валцовани, ковани и ляти стомани, например отливки от типа 13%Cr 4%Ni Mo. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN NF A : E Z B % 250 C/2h Електрод с базична обмазка за заваряване и ремонт на корозионно-устойчиви мартензитни валцовани, ковани и ляти стомани, например в хидротурбини от типа 17%Cr 4&Ni. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово EN 1600: E N L R 3 2 AWS/SFA 5.4: E % 250 C/2h DNV,, TÜV OK е обмазан електрод за заваряване на аустенитно-феритни стомани от типа супер дуплекс, например SAF 2507 и Zeron 100. Има добри заваръчни характеристики във всички заваръчни позиции и шлаката е лесна за отделяне. 30

11 650 (PWHT: 600 C/2h C/8h) /45-10/45-40/ x x /AC/min. OCV: 55V 680 (PWHT: 600 C/8h) /65 0/60-20/ x x x (PWHT: 600 C/3h) x x x / /AC/min. OCV: 60V 31

12 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN EN 1600: E N L B 4 2 AWS/SFA 5.4: E % 250 C/2h DNV OK е базичен електрод за заваряване нa аустенитно-феритни стомани от типа супер дуплекс, например SAF 2507 и Zeron 100. OK 68.55, метала на заваръчния шев е с високa пластичност. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела 125% EN 1600: E 29 9 R 3 2 EN : E Fe11 AWS/SFA 5.4: E Високолегиран, неръждаем електрод с висок рандеман и широко приложение, внасящ феритно-аустенитен дуплексен метал на заваръчния шев с приблизително съдържание на ферит FN 50. Навареният метал е устойчив на корозия под напрежение и е изключително не-чувствителен към смесване на метала на шева с основния метал. Добра устойчивост на температура до 1150 C. Основни приложения: съединяване на HWT стомани, разнородни стомани, наваряване на релси, валове, ковашки матрици, пресформи за леене на пластмаси, инструменти за работа на горещо и т.н. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела 105% EN 1600: E 29 9 R 3 2 EN : E Fe11 AWS/SFA 5.4: (E312-17) C/2h Високолегиран, неръждаем електрод с широко приложение, внасящ феритно-аустенитен дуплексен метал на заваръчния шев с приблизително съдържание на ферит FN 50. Навареният метал е устойчив на корозия под напрежение и е изключително не-чувствителен към смесване на метала на шева с основния метал. Добра устойчивост на температура до 1150 C. Приложения: съединяване на HWT стомани, разнородни стомани, стомани със слаба способност за заваряване, например пружинни стомани, наваряване на релси, валове, ковашки матрици, пресформи за леене на пластмаси, инструменти за работа на горещо и др. OK C Si Mn Cr Ni Mo N FN EN 1600: E Mn N L B 4 2 AWS/SFA 5.4: E316LMn < % Неръждаем електрод с базична обмазка за заваряване на корозионно устойчиви, немагнитни и криогенни неръждаеми стомани. Електродът осигурява напълно аустенитен Cr Ni Mo метал на заваръчния шев с повишено съдържание на Mn и N. 32

13 /90-40/55-60/ / x /AC/min. OCV: 60V / x /AC/min. OCV: 55V /90-196/

14 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo N Cu FN Рутилово EN 1600: E Cu N L R 3 2 AWS/SFA 5.4: E % 250 C/2h OK е неръждаем електрод, който осигурява напълно аустенитен метал на заваръчния шев с повишена устойчивост на сярна киселина. Металът на заваръчния шев на ОК също има добра устойчивост на междукристална и питингова корозия. Рутилово базичен електрод за съединяване и плакиране на стомани, съдържащи 25%Cr 22%Ni 2%Mo N. OK 310Mo-L C Si Mn Cr Ni Mo N FN Рутилово Кисела EN 1600: E N L R AWS/SFA 5.4: (E310Mo-16) % Металът на заваръчния шев има отлична устойчивост срещу агресивни източници на корозия, като тази в заводите за уреа. Напълно аустенитният метал на заваръчния шев е неподатлив на горещи пукнатини. OK 310Mo-L е одобрен за конструиране и ремонтни дейности в заводите за уреа, чрез процеси на въглеродна основа. Този електрод често се използва в практиката за ремонти на AISI 316L в заводите за уреа с цел постигане на по-добра корозионна устойчивост. OK C Si Mn Cr Ni Ti Al Fe Калциево EN ISO : E Ni 2061 (NiTi3) AWS/SFA 5.11: ENi % 250 C/2h Обмазан електрод за заваряване на ковани и ляти детайли от чист никел. Подходящ е за съединяване на разнородни метали, като никел и стомана, никел и мед, мед и стомана. Електродът може да се използва също и за наваряване на стомани. OK C Si Mn Cr Ni Mo Nb Fe 110% EN ISO : E Ni 6133 (NiCr16Fe12NbMo) AWS/ SFA 5.11: ENiCrFe-2 ABS, C/2h Електрод на никелова основа за заваряване на Inconel 600 и подобни сплави, криогенни стомани (например стомани със съдържание на никел 9% и 5%), мартензитни с аустенитни стомани, разнородни стомани, топлоустойчиви ляти стомани с ограничена способност за заваряване и т.н. Добри заваръчни свойства във всички позиции, включително и таванна. 34

15 /80-140/ /AC/min. OCV: 65V / x x / /

16 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Ni Fe Специална EN ISO 1071: E C Ni-CI 3 AWS/SFA 5.15: ENi-CI % Електрод на никелова основа за заваряване на нормален клас чугуни, като сиви, темперирани и ковки чугуни. Също така подходящ и за поправка и ремонт на тези класове и съединяването им със стомана. Заваръчният шев може да бъде изпълнен на студен или предварително леко подгрят чугун. Металът на заваръчния шев може да се обработва много лесно. OK C Si Mn Cr Ni Nb Fe 110% EN ISO : E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) AWS/SFA 5.11: ENiCrFe-3 ABS, Базичен електрод на никелова основа за заваряване на Inconel 600 и подобни Inconel сплави, криогенни стомани, мартензитни с аустенитни стомани, разнородни стомани, топлоустойчиви ляти стомани с ограничена способност за заваряване. OK C Si Mn Cr Ni Mo W Fe Рутилово EN : E Z Ni2 AWS/SFA 5.11: (ENiCrMo-5) % Електрод на никелова основа за заваряване на Inconel 600 и подобни Inconel сплави, криогенни стомани, мартензитни с аустенитни стомани, разнородни стомани, топлоустойчиви ляти стомани с ограничена способност за заваряване. OK C Si Mn Cr Ni Mo Nb Fe % EN ISO : E Ni 6625 (NiCr22 Mo9Nb AWS/SFA 5.11: ENiCrMo-3, TÜV OK е електрод на Ni Cr Mo Nb-основа за заваряване на никелови сплави от един и същ или подобни типове, като Inconel 625, и за заваряване на 5%Ni и 9%Ni стомани. ОК е също така подходящ за заваряване на UNS S31254 стомани. 36

17 Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции AC//min. OCV: 50V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции / / Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции /AC/min. OCV: 70V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции /70-196/ x

18 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Si Mn Cr Ni Mo W Nb Fe 136% EN ISO : E Ni 6620 (NiCr14Mo7Fe) AWS/SFA 5.11: ENiCrMo-6 ABS, BV, DNV C/1-2h OK е базичен електрод за заваряване във всички позиции, който внася легиращи елементи на Ni Crоснова с допълнително съдържание на Mo, W и Nb. Електродът е предназначен специално за заваряване на стомани с 9%Ni за криогенни (нискотемпературни) стомани до -196 С. OK C Si Mn Ni Al Fe Специална EN ISO 1071: E C NiFe-CI-A 1 AWS/SFA 5.15: ENiFe-CI-A % Електрод на никел-желязна основа за съединяване на нормален клас чугуни, като сиви, темперирани и ковки чугуни. Също така подходящ и за поправка и ремонт на тези класове чугуни и съединяването им със стомана. Заваръчният шев може да бъде изпълнен на студен или предварително леко подгрят чугун. Металът на заваръчния шев може да се обработва много лесно. Електродът осигурява метал на заваръчния шев, който е по-висока якос и по-устойчив на пукнатини при застиване на метала на шева, в сравнение с електрод на чисто никелова основа, ето защо се използва по-често за заваряване на чугун. Поради тази причина, този електрод се използва специално за заваряване с висока производителност на темперирани чугуни, както и за заваряване на сиви чугуни с повишено съдържание на сяра и фосфор. OK C Si Mn Cr Ni Mo W Fe 100% EN ISO : E Ni 6059 (NiCr23Mo16) AWS/SFA 5.11: ENiCrMo OK се прилага за заваряване на Сплави 59, C-276 и 625 материали на Ni основа, както и за заваряване на супер-аустенитни стомани тип AISI/ASTM S31254 и S OK C Si Mn Ni Fe Cu Al Специална EN ISO 1071: E C NiFe-1 3 AWS/SFA 5.15: ENiFe-CI % Електрод на никел-желязна основа за заваряване на нормален клас чугуни и за съединяването им със стомана. Специалната Ni-сърцевина придава на електрода висока електропроводимост. Металът на заваръчния шев е с повисока якост и по-устойчив срещу пукнатини при застиване на метала на шева, в сравнение с електроди на чисто никелова основа. 38

19 >690 >35-196/> x /AC/min. OCV: 55V /AC/min. OCV: 50V /70-196/ > /AC/min. OCV: 45V

20 Електроди за ръчно електродъгово заваряване OK C Mn Ni Cu Fe Специална EN ISO 1071: E C NiCu % 80 C/2h Електрод на никел-медна основа от типа Мonel за заваряване на нормален клас чугуни, като сиви, темперирани и ковки метали. Заваръчният шев може да бъде изпълнен на студен или предварително леко подгрят материал. Металът на заваръчния шев може да се обработва много лесно и цветът е много подобен на този на чугуна. OK C Si Mn Cr Ni Mo Cu Fe Ti 105% EN ISO : E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) AWS/ SFA 5.11:ENiCu Никел-меден електрод за заваряване между Ni Cu-сплави, както и със стомани за корозионно-устойчиво наваряване. Металът на заваръчния шев на OK е устойчив на пукнатини пластичен е и отговаря на строгите изисквания, свързани с корозионна устойчивост в морска вода и за намаляването на оксидиращи киселини. OK се използва за заваряване на корозионно-устойчиви Monel сплави в петролната и амонячносулфатната индустрия, както и в електростанции. OK C Si Mn Cr Ni Mo Cu Sn 95% 300 C/2h DIN 1733: EL-CuSn Електрод за заваряване на мед и бронз, най-вече калаен бронз. Подходящ е и за наваряване на стомани и по-малки поправки на заваряеми видове чугун. ESAB електроди за РЕДЗ заваряване в трудни заваръчни позиции на тънки неръждаеми тръби и ламарини ESAB въвежда три нови рутилови електрода за РЕДЗ с отличен контрол на дъгата във всички заваръчни позиции при много нисък заваръчен ток - OK 61.20, OK и OK Те са разработени в сътрудничество с нефтохимичната, хартиената и целулозна индустрии - в отговор на повишаващата се употреба на тънкостенни неръждаеми тръби и ламариние с цел удължаване жизнения цикъл на инсталациите. Електродите се прилагат също така и в енегетиката, нефтохимичната и хранително-вкусовата индустриии Стабилна дъга при нисък заваръчен ток Стабилна, мека дъга при много нисък заваръчен ток и напрежение прави тези Продуктивно заваряване Редуцирано време за почистване Добра корозионна устойчивост във взискателни среди 40

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 За продукта Фрезоване и изравняване на повържности и форми Фрезите Klingspor за твърд метал се използват винаги когато на труднодостъпни

Подробно

MTG обединява водещи български заводи, специализирани в производство и механообработка на детайли от алуминий, чугун и стомана. Основните технологии,

MTG обединява водещи български заводи, специализирани в производство и механообработка на детайли от алуминий, чугун и стомана. Основните технологии, MTG обединява водещи български заводи, специализирани в производство и механообработка на детайли от алуминий, чугун и стомана. Основните технологии, усвоени в производството са: Центробежно леене на легиран

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

NG

NG Конструкция Моноблокови самозасмукващи струйни помпи с вграден ежектор. Приложения За изпомпване на вода от кладенци. За покачване на налягането при централна водоснабдителна система с ниско налягане (да

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Представяне на фирмата и профил на търсения доставчик Ноември 2018 Мехерних Северен Рейн - Вестфалия Район на Кьолн-Бон-Аaхен 70.000 м2 площ 320 служители 55 инженери, техници и програмисти DIN EN ISO

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

СЕРИЯ MICORSTICK Серия, която трябва да имате за всеки ток.

СЕРИЯ MICORSTICK Серия, която трябва да имате за всеки ток. СЕРИЯ MICORSTICK Серия, която трябва да имате за всеки ток. Серията MicorStick СЕРИЯТА MICORSTICK СЕРИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ЗА ВСЕКИ ТОК. ТРОЙНА ГЪВКАВОСТ пълна независимост благодарение на технологията

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241:1970 1330-4:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004

Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 Никел-кадмиеви акумулатори на ФЕРАК с широк спектър на приложение Септември 2004 ФЕРАК Безкомпромисна, абсолютна надеждност Изключителни експлоатационни качества Никел-кадмиевите акумулатори на Ферак са

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

GB

GB Caddy ТМ Arc 151i, 201i Инструкция за експлоатация 0460 446 001 GB 080130 Валидна за серийни номера 803 -xxx -xxxx 1 Директиви... 3 2 Безопасност... 3 3 Въведение... 4 3.1 Оборудване... 5 3.2 Контролен

Подробно

Изследване уморната якост и развитието на пукнатини на дуплексна стомана 2507

Изследване уморната якост и развитието на пукнатини на дуплексна стомана 2507 Bulgarian Society for NDT International Journal NDT Days Volume 1, Issue 4, Year 2018 ISSN: 2603-4018 Investigation of the Fatigue Strength and Development of Cracks in Duplex Steel 2507 More info about

Подробно

. уρ f' k~'1 г i: ОУОСОО. О QОоОро(~ гаоое000м....-`. РЕЦЕН 3 ИЯ - -~- върху дисертационен труд за присъждане на научна степен ДОКТОР" по научната спе

. уρ f' k~'1 г i: ОУОСОО. О QОоОро(~ гаоое000м....-`. РЕЦЕН 3 ИЯ - -~- върху дисертационен труд за присъждане на научна степен ДОКТОР по научната спе . уρ f' k~'1 г i: ОУОСОО. О QОоОро(~ гаоое000м....-`. РЕЦЕН 3 ИЯ - -~- върху дисертационен труд за присъждане на научна степен ДОКТОР" по научната специалност 02.03.04 Технология и организация на корабостроенето

Подробно

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 45 1. При фуги с дълбочина над 8-10 mm е необходимо предварително запълване с полиуретановo

Подробно

TIG180.pdf

TIG180.pdf ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Апарат за ВИГ заваряване HARCO TIG 80A AC/DC Съдържание Описание, Захранване и започване на работа... Принцип на действие и настройки, Сглобяване на ВИГ горелка... Подготовка

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.1 Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Канга

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.1 Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Канга Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Кангалов, Десислава Белева A Physicо-mechanical and operational properties of restored surfaces. During the operation of the

Подробно

ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ

ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ МИРИС, БЕЗ ВКУС БЕЗ ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ЕФЕКТИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

Подробно

Акумулаторен тръборез REMS Akku-Cento 22 V НОВО for Professionals

Акумулаторен тръборез REMS Akku-Cento 22 V НОВО for Professionals Акумулаторен тръборез REMS Akku-Cento 22 V НОВО for Professionals Патент EP 1 782 904 Бързо рязане под прав ъгъл. Без стружки. Без външна фаска. Сухо рязане. Качествен продукт от Германия 14 7 1 15 16

Подробно

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components

Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components Аксесоари _ Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW Air and Vacuum Components /bg/ IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 Словашка република T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Въздушни

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

З А Я В Л Е Н И Е

З А Я В Л Е Н И Е ЦЕНТРАЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ТИЛОВИ ИМУЩЕСТВА ПРИ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ 1. ТЕКСТИЛ 1.1. Нишки Прежди и конци 1.1.1 Количествен състав * НЕНТП, Методи

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми ЦЕНОВИ ЛИСТИ НА НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ 1 11.9.2019 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304 304L 310 316 316L 430 ОЗНАЧЕНИЕ W.NR. 1.4301 1.4306 1.4845 (1.4841) 1.4401 (1.4436)

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ Модел EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л Обороти rpm Размер на блюдото Ø 120 м

Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ Модел EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л Обороти rpm Размер на блюдото Ø 120 м Б Ъ Р К А Л К И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЪРКАЛКА БЕЗ НАГРЯВАНЕ EcoStir Макс. обем на разбъркване до 1.5 л 300-2000 rpm Размер на блюдото Ø 120 мм Материал на блюдото РЕТ 150 х 145 х 50 мм 0.300 кг Захранване 230

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли СЕРИЯ Горелките от серия покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли с диатермично масло. Горелките са двустепенни и са оборудвани с програматор, който дава

Подробно