Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуж

Размер: px
Започни от страница:

Download "Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуж"

Препис

1 Предварително класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на обо на соб номе ена нкла поз тура ици я НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ НА КОНСУМАТИВА Размер Мярка Съдъ ржан ие в опак овкат а на фирм ата Ед.цен а за посоче ната мярка без ДДС от Възло жителя Обща Стойност без ДДС Цена за опако вка Ед.цен а за посоче ната мярка без ДДС Ед.цен а за посоче ната мярка с ДДС Обща количе ство за 1 година Обща Стойнос т - к.9*к11 без ДДС Обособена позиция 1 Обща Стойност - к.10*к11 с ДДС УЧАСТНИК ПРЕВИШАВА ПРЕДЕЛНА ЕД.ЦЕНА на Възложителя ПРЕВИШАВ А ОБЩА СТОЙНОСТ 1 УДЪЛЖИТЕЛИ 1 1,1 УДЪЛЖИТЕЛИ УДЪЛЖИТЕЛИ ЗА ТРИПЪТНИ КРАНЧЕТА ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 2 Обособена позиция 2 2 КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА, ДРЕНАЖ И КОМПЛЕКТИ 2 2,1 КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА.ДРЕНАЖ ИКОМПЛЕКТИ КОНТЕЙНЕРИ СТЕРИЛНИ ЗА ХРАЧКА 2 мл ,2 2 2,3 КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА.ДРЕНАЖ ИКОМПЛЕКТИ КОНТЕЙНЕРИ СТЕРИЛНИ ЗА УРОКУЛТУРА КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА.ДРЕНАЖ ИКОМПЛЕКТИ ОБИКНОВЕННИ ТАМПОНИ15СМ 20 мл ,4 КОНТЕЙНЕР И БАНКИ ТИП ТОРБИЧКА.ДРЕНАЖ ИКОМПЛЕКТИ ТРАНСПОРТНА СРЕДА ТИП НА СТЮАРТ /АМИЕС/ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 3 Обособена позиция 3 3 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ НЕСТЕРИЛНИ 3 3,1 ЧАРШАФИ ЕДНОКРАТНИ НЕСТЕРИЛНИ ЕДНОКРАТЕН ОПЕРАЦИОНЕН ЧАРШАФ НЕСТЕРИЛЕН 1 1,20 360,00 0,70 0,70 0, ,00 252,00 3 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 360,00 210,00 252,00 4 Обособена позиция 4 4 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ 4 4,1 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ ЕДНОКРАТНИ НЕУТРАЛНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ ,2 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ НАКРАЙНИК - ЗА АСС ДРЪЖКА. РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ И ВИДОВЕ ,3 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ МОНОПОЛЯРНИ ЕДНОКРАТНИ ДРЪЖКИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ С ТРИ ЩИФТА ,4 КОНСУМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ МОНОПОЛЯРНИ ЕДНОКРАТНИ ДРЪЖКИ ЗА ЕЛЕКТРОНОЖ С ДВА ЩИФТА ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 5 Обособена позиция 5 5 ГЕЛОВЕ, ПАСТИ, ШПРЕЙОВЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНИ АПАРАТИ ГЕЛОВЕ, ПАСТИ, ШПРЕЙОВЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНИ 5 5,1 АПАРАТИ ГЕЛОВЕ, ПАСТИ, ШПРЕЙОВЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ГЕЛ СТЕРИЛНО ЗА ЕХОГРАФ/УЗД/ ОЛИО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ТУБА ОТ 5 ЛИТРА НА 5л. туба ,2 АПАРАТИ ГЕЛОВЕ, ПАСТИ, ШПРЕЙОВЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ 1л. флакон ,3 АПАРАТИ ЕЛЕКТРОДНА ПАСТА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР 1л ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 6 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП GLUCODR AGM-2100

2 6 6,1 ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП GLUCODR AGM ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА ГЛЮКОМЕРИ ТИП GLUCODR AGM-2100 опаковка 50 22, ,00 21,90 21,90 26, , ,00 ЕЛПАК-ЛИЗИНГ Е 6 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 7 Обособена позиция 7 7 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 7 7,1 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 7 7,2 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 7 7,3 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 7 7,4 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 7 7,5 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 7 7,6 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР ПАРА 19MMХ100M; 134 О С АДХЕЗИВНА ЛЕНТА С ИНДИКАТОР СУХА ТОПЛИНА 19ММ/50М ТЕКСТИЛЕН ФИЛТЪР ЗА КОНТЕЙНЕР ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ, 220/210 ММ ролка ролка 220/210мм 400мм/200 м 350мм/200 м 300мм/200 м ролка ролка ролка ролка ролка ,7 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 100мм/200 м ролка ,8 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 250мм/200 м ролка ,9 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 75мм/200см ролка ,10 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 50мм/200 см ролка ,11 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 200мм/ 200 см ролка ,12 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 150мм200 см ролка ,13 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ ЗА ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР 79/30м ,14 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНДИКАТОРНИ РОЛКИ ЗА АВТОКЛАВИРАНЕ НА ПАРА, С ЕО 25мм/50м ролка ,15 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНДИКАТОРИ ЗА ПАРА Class ,16 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ИНДИКАТОРИ ЗА ПАРА Class ,17 КОНСУМАТИВИ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЕДНОКРАТЕН ТЕСТ ЗА ПАРОВ СТЕРИЛИЗАТОР ен ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 8 Обособена позиция 8 8 СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО ФОЛИО 8 8,1 СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО ФОЛИО СТЕРИЛНО,ПРОЗРАЧНО, ДИШАЩО ФОЛИО ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОПЕРАТИВНОТО ПОЛЕ 45CMX28CM 45cmx28cm 1 7, ,00 5,40 5,40 6, , ,00 8 8,2 СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО ФОЛИО СТЕРИЛНО,ПРОЗРАЧНО, ДИШАЩО ФОЛИО ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОПЕРАТИВНОТО ПОЛЕ 56CMX84CM 56cmx84cm 1 16, ,00 11,70 11,70 14, , ,00 8 8,3 СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО ФОЛИО СТЕРИЛНО,ПРОЗРАЧНО, ДИШАЩО ФОЛИО ЗА ПОКРИВАНЕ НА ОПЕРАТИВНОТО ПОЛЕ 15CMX20CM 15cmx20cm 1 4,45 445,00 2,50 2,50 3, ,00 300,00 8 8,4 СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО ФОЛИО ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО 90/45 СМ 90/45 см 1 13, ,00 11,70 11,70 14, , ,00 8 8,5 СТЕРИЛНО, ОПЕРАЦИИОННО ФОЛИО ОПЕРАЦИОННО ФОЛИО 90/85 СМ 90/85 см 1 15, ,00 15,60 15,60 18, , ,00 8 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00

3 ,1 РЕЗОРБИРУЕМИ КРЪВОСПИРАЩИ СРЕДСТВА ХЕМОСТАТИЧНА ГЪБИЧКА 7 Х 5 Х 1 СМ 7Х 5 X 1см ,2 РЕЗОРБИРУЕМИ КРЪВОСПИРАЩИ СРЕДСТВА SURGISEL - ТИП МРЕЖА 10Х20 СМ 10Х20см ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9 10 Обособена позиция СРЕДСТВА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАНИ 10 10,1 СРЕДСТВА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАНИ ТЪКАННО ЛЕПИЛО ЗА КОЖА 0,5 ML 0,5 ML ,2 СРЕДСТВА ЗА ПРИБИРАНЕ НА РАНИ ТЪКАННО ЛЕПИЛО ЗА КОЖА 1 gr 1 gr ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 9 РЕЗОРБИРУЕМИ КРЪВОСПИРАЩИ СРЕДСТВА Обособена позиция 11 ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ 11 11,1 ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ 11 11,2 ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ 11 11,3 ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ 11 11,4 ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ 11 11,5 ХИРУРГ. КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ, ЧИЛЕ ОТ 10 М, 0 КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ, ЧИЛЕ ОТ 10 М, 2 КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ, ЧИЛЕ ОТ 10 М, 3/0 КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ, ЧИЛЕ ОТ 10 М, 4 КОНЦИ ПОЛИАМИДНИ, ЧИЛЕ ОТ 10 М, / , ,00 1,00 1,00 1, , ,00 1 1, ,00 1,00 1,00 1, , ,00 1 1, ,00 1,00 1,00 1, , ,00 1 1, ,00 1,00 1,00 1, , ,00 1 1, ,00 1,00 1,00 1, , ,00 отстранен участник 11 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , , Обособена позиция 12 РЕДОН ДРЕНАЖИ РЕДОН ДРЕНАЖ(ТРЪБЕН) + ВАКУУМ мл 12 12,1 РЕДОН ДРЕНАЖИ СИСТЕМА ,2 РЕДОН ДРЕНАЖИ 12 12,3 РЕДОН ДРЕНАЖИ РЕДОН ДРЕНАЖ(ТРЪБЕН) + ВАКУУМ СИСТЕМА РЕДОН ДРЕНАЖ(ТРЪБЕН) + ВАКУУМ СИСТЕМА мл мл РЕДОН ДРЕНАЖ(ТРЪБЕН) + ВАКУУМ мл 12 12,4 РЕДОН ДРЕНАЖИ СИСТЕМА МЛ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 13 КЕР ДРЕНАЖИ 13 13,1 КЕР ДРЕНАЖИ БИЛИАРНИ ДРЕНАЖИ "КЕР"10CH 13 13,2 КЕР ДРЕНАЖИ БИЛИАРНИ ДРЕНАЖИ "КЕР"12 CH 13 13,3 КЕР ДРЕНАЖИ БИЛИАРНИ ДРЕНАЖИ "КЕР"14 CH 13 13,4 КЕР ДРЕНАЖИ БИЛИАРНИ ДРЕНАЖИ "КЕР"16 CH 13 13,5 КЕР ДРЕНАЖИ БИЛИАРНИ ДРЕНАЖИ "КЕР"18 CH 3.5 мм. Ф 4 мм ф 4.5 мм ф 5 мм ф 6 мм ф 1 12, ,00 11,25 11,25 13, , , , ,00 11,25 11,25 13, , , , ,00 11,25 11,25 13, , , , ,00 11,25 11,25 13, , , ,75 510,00 11,25 11,25 13, ,00 540,00 13 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 14 Обособена позиция ГОФРИРАН ДРЕНАЖ 14 14,1 ГОФРИРАН ДРЕНАЖ ГОФРИРАН ДРЕНАЖ 6 / 36 см 1 9, ,00 6,60 6,60 7, , ,00

4 14 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 15 Обособена позиция УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ 15 15,1 УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ СЕТ ЗА ДРЕНИРАНЕ НА БЪБРЕК ,2 УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ ЦИСТОФИКС СН 15/65СМ 15 15,3 УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ НЕФРОФИКС - ЦЕРТО 3/СН ,4 УРОЛОГИЧНИ СЕТОВЕ УРЕКАТ - СЕТ 7.5/30СМ 10 15/65 3 / CH / 30СМ 1 80,00 400,00 80,00 80,00 96, ,00 480, , ,00 57,00 57,00 68, , , ,00 370,00 74,00 74,00 88, ,00 444, ,60 456,00 45,50 45,50 54, ,00 546,00 15 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 16 Обособена позиция УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ 16 16,1 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ БИОПСИЧНИ ЩИПКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ,2 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ БРИМКИ ЗА ЕНДОСКОПСКА ПОЛИПЕКТОМИЯ 2.8 ММ ММ 2.8;mm; ,3 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ ЕДНОКРАТЕН ИНЖЕКТОР ЗА ЕНДОСКОПСКА ХЕМОСТАЗА 2.3 мм мм 2.3 мм ,4 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ ТРОАКАРИ ЗА ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ.ЕДНОКРАТНИ 10MM 10 мм ,5 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ ШАПЧИЦИ за ТРОАКАРИ.SEALING CAP.BLUE.FOG 11мм TROCAR TUBE 5мм 5mm ,6 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ ШАПЧИЦИ ЗА ТРОАКАРИ.SEALING CAP.RED.FOG5.0мм TROCAR TUBE, КЛИПСИ ,7 УРЕДИ ЗА ЕНДОСКОПИЯ И ЕНДОХИРУРГИЯ ТИТАНИЕВИ КЛИПСИ L, XL ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 17 ХИРУРГИЧНИ ТЕЛОВЕ 17 17,1 ХИРУРГИЧНИ ТЕЛОВЕ 17 17,2 ХИРУРГИЧНИ ТЕЛОВЕ ХИРУРГИЧЕН КОМПЛЕКТ С ТЕЛ ЗА ШЕВ НА КОРЕМНИ ДЕХИСЦЕНЦИИ2XDS100 2BR PILIETILENE PLATES 90SM ХИРУРГИЧНА ТЕЛ С ИГЛА ЗА СТЕРНУМ 4X45SM HRS48 USP4, ,3 ХИРУРГИЧНИ ТЕЛОВЕ ДЖИГЛИ 50 СМ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 18 КАТЕТРИ /СОНДИ 18 18,1 КАТЕТРИ /СОНДИ НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ ,2 КАТЕТРИ /СОНДИ НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ ,3 КАТЕТРИ /СОНДИ НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ ,4 КАТЕТРИ /СОНДИ НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ ,5 КАТЕТРИ /СОНДИ 18 18,6 КАТЕТРИ /СОНДИ 18 18,7 КАТЕТРИ /СОНДИ НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ СЪС ЗАОБЛЕН ВРЪХ 14 НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ СЪС ЗАОБЛЕН ВРЪХ 16 НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ СЪС ЗАОБЛЕН ВРЪХ

5 18 18,8 КАТЕТРИ /СОНДИ НАЗОГАСТРИЧНИ СОНДИ СЪС ЗАОБЛЕН ВРЪХ ,9 КАТЕТРИ /СОНДИ РЕКТАЛЕН КАТЕТЪР CH28 CH ,10 КАТЕТРИ /СОНДИ СОНДА СТОМАШНА CH32 СН ,11 КАТЕТРИ /СОНДИ СОНДИ BLAKEMORE ,12 КАТЕТРИ /СОНДИ 18 18,13 КАТЕТРИ /СОНДИ СТОМАШНИ СОНДИ ЗА ПРОМИВКИ CH22 СТОМАШНИ СОНДИ ЗА ПРОМИВКИ CH28 СН 22 СН ,14 КАТЕТРИ /СОНДИ СОНДА ЗА ИНТЕСТЕНАЛНО ХРАНЕНЕ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 19 КАТЕТРИ УРЕТЕРАЛНИ 19 19,1 КАТЕТРИ УРЕТЕРАЛНИ УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТРИ 4 CH 4 1 9,60 96,00 8,00 8,00 9, ,00 96, ,2 КАТЕТРИ УРЕТЕРАЛНИ УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТРИ 5 CH 5 1 9,60 144,00 8,00 8,00 9, ,00 144, ,3 КАТЕТРИ УРЕТЕРАЛНИ УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТРИ 6 CH 6 1 9,60 960,00 8,00 8,00 9, ,00 960, ,4 КАТЕТРИ УРЕТЕРАЛНИ УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТРИ 7 CH 7 1 9,60 288,00 8,00 8,00 9, ,00 288, ,5 КАТЕТРИ УРЕТЕРАЛНИ УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТРИ 8 CH 8 1 9,60 288,00 8,00 8,00 9, ,00 288, ,1 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ ШИШЕ С БИБЕРОН 140ml ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 20 Обособена позиция КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ 20 20,2 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ БИБЕРОН СИЛИКОНОВ ,3 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ ГРИВНИ ЗА НОВОРОДЕНИ И МАЙКИ ,4 КОНСУМАТИВ ЗА НОВОРОДЕНИ ПЪПНИ КЛАМПИ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,1 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,2 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,3 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,4 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,5 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,6 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН 6 ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН 8 ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН 10 ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН 12 ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН 14 ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН ,7 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН ,8 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН

6 21 21,9 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ТЕРМИНАЛЕН ОТВОР СН ,10 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,11 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,12 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН 10 АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН 12 АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН ,13 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН ,14 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,15 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,16 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН 17 АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН 18 АСПИРАЦ. КАТЕТРИ СЪС СТРАНИЧНИ ОТВОРИ СН ,00 0, ,17 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,18 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ПОД ЪГЪЛ СН 20 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ПОД ЪГЪЛ СН ,19 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ПОД ЪГЪЛ СН ,20 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ПОД ЪГЪЛ СН ,21 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,22 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ПОД ЪГЪЛ СН 19 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ ПОД ЪГЪЛ СН ,23 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН ,24 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН ,25 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН ,26 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН ,27 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,28 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 21 21,29 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН 16 КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН 18 КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН ,30 АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ КОНЕКТОР ЗА КОНТРОЛ НА ВАКУМА СН ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ 22 22,1 БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ 22 22,2 БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ 22 22,3 БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ 22 22,4 БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ 22 22,5 БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНИ С 22 ММ ОТВОР БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНИ С 22 ММ ОТВОР БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВИ С 22 ММ ОТВОР БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВИ С 22 ММ ОТВОР БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВИ С 22 ММ ОТВОР 1литър 2 литра 3 литра 0.5 литър 1 литър БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ 22 22,6 БАЛОНИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВИ С 22 ММ ОТВОР 2 литра ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 23 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ

7 23 23,1 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,2 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,3 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,4 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,5 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,6 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,7 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,8 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,9 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ 23 23,1 ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ ОТ PVC ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ С МЕТАЛНА ОСНОВА ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ С МЕТАЛНА ОСНОВА ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ С МЕТАЛНА ОСНОВА ВОДАЧИ ЗА ИНТУБАЦИОННИ ТРЪБИ С МЕТАЛНА ОСНОВА mm mm mm mm mm mm 2.5 mm 3.5 mm 4.0 mm 5mm 1 15,00 150,00 7,80 7,80 9, ,00 93, ,00 150,00 7,80 7,80 9, ,00 93, ,00 150,00 7,80 7,80 9, ,00 93, ,00 150,00 7,80 7,80 9, ,00 93, ,00 150,00 7,80 7,80 9, ,00 93, ,00 150,00 7,80 7,80 9, ,00 93, ,00 350,00 12,60 12,60 15, ,00 151, ,00 350,00 31,00 31,00 37, ,00 372, ,00 350,00 31,00 31,00 37, ,00 372, ,00 350,00 31,00 31,00 37, ,00 372,00 23 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,80 24 Обособена позиция ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 24 24,1 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ЛЯВ БРОНХ ,00 305,00 76,00 76,00 91, ,00 91, ,2 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ЛЯВ БРОНХ , ,00 76,00 76,00 91, ,00 547, ,3 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ЛЯВ БРОНХ , ,00 76,00 76,00 91, ,00 547, ,4 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ЛЯВ БРОНХ , ,00 76,00 76,00 91, ,00 547, ,5 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ PVC ЗА ЛЯВ БРОНХ ,00 504,00 50,00 50,00 60, ,00 360, ,6 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ PVC ЗА ЛЯВ БРОНХ ,00 504,00 59,00 59,00 70, ,00 424, ,7 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ PVC ЗА ЛЯВ БРОНХ ,00 504,00 59,00 59,00 70, ,00 424,80

8 24 24,8 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ PVC ЗА ЛЯВ БРОНХ ,00 504,00 59,00 59,00 70, ,00 424, ,9 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ PVC ЗА ЛЯВ БРОНХ ,00 504,00 59,00 59,00 70, ,00 424, ,1 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ДЕСЕН БРОНХ , ,00 79,00 79,00 94, ,00 568, ,11 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ДЕСЕН БРОНХ , ,00 79,00 79,00 94, ,00 568, ,12 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ДЕСЕН БРОНХ , ,00 79,00 79,00 94, ,00 568, ,13 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ГУМЕНИ ЗА ДЕСЕН БРОНХ , ,00 79,00 79,00 94, ,00 568, ,14 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ PVC ЗА ДЕСЕН БРОНХ ,00 504,00 53,00 53,00 63, ,00 381, ,15 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 2.5 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,16 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 3.0 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,17 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 3.5 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,18 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 4.0 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,19 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 4.5 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,2 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 5.0 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,21 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 5.5 mm 1 1,30 65,00 1,20 1,20 1, ,00 72, ,22 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 6.0 mm 1 1,30 130,00 1,20 1,20 1, ,00 144, ,23 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 6.5 mm 1 1,30 468,00 1,20 1,20 1, ,00 518,40

9 24 24,24 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 7.0 mm 1 1, ,00 1,20 1,20 1, , , ,25 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 7.5 mm 1 1, ,00 1,20 1,20 1, , , ,26 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 8.0 mm 1 1, ,00 1,20 1,20 1, , , ,27 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 8.5 mm 1 1, ,00 1,20 1,20 1, , , ,28 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ 9.0 mm 1 1,30 130,00 1,20 1,20 1, ,00 144, ,29 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ С БАЛOН С ГОЛЯМ ОБЕМ И НИСКО НАЛЯГАНЕ ОТ PVC 7.5 mm 1 6,00 600,00 3,45 3,45 4, ,00 414, ,3 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ С БАЛOН С ГОЛЯМ ОБЕМ И НИСКО НАЛЯГАНЕ ОТ PVC 8.0 mm 1 6,00 600,00 3,45 3,45 4, ,00 414, ,31 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ С БАЛOН С ГОЛЯМ ОБЕМ И НИСКО НАЛЯГАНЕ ОТ PVC 8.5 mm 1 6,00 600,00 3,45 3,45 4, ,00 414, ,32 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ БЕЗ 2.0 mm 1 1,80 72,00 1,50 1,50 1, ,00 72, ,33 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 3.5 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,34 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 4.0 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,35 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 4.5 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,36 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 5.0 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,37 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 5.5 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,38 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 6.0 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,39 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 6.5 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68,40

10 24 24,4 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 7.0 mm 1 13,75 275,00 11,40 11,40 13, ,00 273, ,41 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 7.5 mm 1 13,75 412,50 11,40 11,40 13, ,00 410, ,42 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 8.0 mm 1 13,75 550,00 11,40 11,40 13, ,00 547, ,43 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ АРМИРАНИ С 8.5 mm 1 13,75 68,75 11,40 11,40 13, ,00 68, ,44 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ ЗА МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ 4,0 мм 1 15,00 150,00 11,00 11,00 13, ,00 132, ,45 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ ЗА МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ 5,0 мм 1 15,00 150,00 11,00 11,00 13, ,00 132, ,46 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕТТ ЗА МИКРОЛАРИНГОХИРУРГИЯ 6,0 мм 1 15,00 300,00 11,00 11,00 13, ,00 264, ,47 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ ЕНДОБРОНХОСКОПСКА 7,0 мм 1 60,00 600,00 40,00 40,00 48, ,00 480, ,48 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ EНДОТРАХЕАЛНА ТРЪБА (ЕТТ) за поставяне на бронхоскоп 7,5мм 1 60, ,00 60,00 60,00 72, , , ,49 ЕНДОТРАХЕАЛНИ И ЕНДОБРОНХИАЛНИ ТРЪБИ БРОНХИАЛЕН БЛОКАТОР С КОНЕКТОР КЪМ НЕГО 1 60,00 60,00 43,75 43,75 52, ,75 52,50 24 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,10 25 Обособена позиция МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 25 25,1 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН ЕДНОКРАТНИ ТРАНСДЮСЕРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНИЯ ЗА МОНИТОРИ ФУКУДА. ШИЛЕР. СИМЕНС ,2 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН СЕТОВЕ ОТ СИСТЕМИ И ЛИНИИ КЪМ ЕДНОКРАТНИ И МНОГОКРАТНИ ТРАНСДЮСЕРИ ЗА НАЛЯГАНЕ ,3 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН 25 25,4 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН МАНШЕТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ / NIBP/С МОНИТОРИ. ЗА ДЕЦА МАНШЕТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ / NIBP/С МОНИТОРИ. С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ЗА АРТЕМА ,5 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН МАНШЕТИ ЗА ИНФУЗИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ 500/1000 МЛ. 500/1000мл 1 3 КАМЕРИ ЗА ТРАНСДЮСЕРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ 25 25,6 МОНИТОРИНГ ИНВАЗИВЕН И НЕИНВАЗИВЕН НА НАЛЯГАНЕ СЕНЗОР НОР ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

11 26 26,1 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ КИСЛОРОДНА МАСКА С НЕБУЛАЙЗЕР ,2 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ КИСЛОРОДНА МАСКА С РЕЗЕРВОАР ЗА КИСЛОРОД И УДЪЛЖИТЕЛ 26 26,3 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ КИСЛОРОДНА МАСКА С УДЪЛЖИТЕЛ 26 26,4 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ НЕБУЛАЙЗЕРИ 26 26,5 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ КИСЛОРОДНИ МАСКИ ЗА БЕБЕТА 26 26,6 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ НЕБУЛАЙЗЕР ЗА КЪРМАЧЕТА С МАСКИ ,7 КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ НАЗАЛЕН КАТЕТЪР ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 27 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ 27 27,1 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР AYRES T - PIECE 15 ММ 15ММ ,2 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР T- PIECE 22 ММ 22ММ ,3 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР Y ТИП 22 ММ 22 ММ ,4 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР М ТИП 22 ММ 22 ММ ,5 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР ПРАВ 15ММ 15 ММ ,6 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР ПРАВ 22ММ 22 ММ ,7 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР ТИП JACKSON REES ,8 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР ТИП WATERS 22 ММ ,9 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П 27 27,10 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П 27 27,11 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П 27 27,12 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОР ТИП Y PIECE С ПОРТ ЗА КАПНОМЕТРИЯ 22 ММ 22 ММ 1 20 КОНЕКТОР ЪГЛОВ ВЪРТЯЩ СЕ С УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА И ПОРТ ЗА КАПНОМЕТРИЯ 22 ММ 22 ММ 1 5 КОНЕКТОР ЪГЛОВ С БРОНХОСКОПСКИ СИЛИКОНОВ ПОРТ. ВЪРТЯЩ СЕ 22 ММ 1 50 КОНЕКТОР ЪГЛОВ С УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА ВЪРТЯЩ СЕ 22 MM 22 мм ,13 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОРИ ЗА АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ 22 мм ,14 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНЕКТОРИ ЗА ТРЪБИ ,15 КОНЕКТОРИ ЗА ШЛАНГОВЕ 15ММ И 22 ММ П КОНУСУВИДЕН КОНЕКТОР С LUER LOCK КРАЙ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 28 БРОНХОСКОПИЯ 28 28,1 БРОНХОСКОПИЯ АСПИРАЦИОННИ КЛАПИ ,2 БРОНХОСКОПИЯ БИОПСИЧНИ КЛАПИ ,3 БРОНХОСКОПИЯ БИОПСИЧНИ ФОРЦЕПСИ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 29 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ 29 29,1 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ ,2 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ - АРТЕРИАЛНИ КАТЕТРИ ЗА ИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ G ИНТРОДУСЕРНА КАНЮЛА ЗА КАТЕТРИ С ПРОТЕКТИРАЩ КАЛЪФ И ХЕМОСТАТИЧНА КЛАПА 8 F 1 20

12 29 29,3 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ ,4 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ ,5 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ ,6 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ ,7 ИНВАЗИВЕН МОНИТОРИНГ - ЛИНИИ ЗА ИНВАЗИВНО ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНИЯ 1 50 КАМЕРИ КЪМ ТРАНСДЮСЕРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНИЯ ,00 0,00 ЕДНОКРАТНИ ТРАНСДЮСЕРИ ЗА НАЛЯГАНИЯ 1 20 УДЪЛЖИТЕЛНИ ТРЪБИЧКИ ЗА МЕРЕНЕ НА НИСКО НАЛЯГАНЕ 1 20 УДЪЛЖИТЕЛНИ ТРЪБИЧКИ ЗА МЕРЕНЕ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ 30 30,1 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 260,00 18,00 18,00 21, ,00 108, ,2 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 260,00 18,00 18,00 21, ,00 108, ,3 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 260,00 18,00 18,00 21, ,00 108, ,4 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 260,00 27,00 27,00 32, ,00 162, ,5 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 150,00 22,00 22,00 26, ,00 132, ,6 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 150,00 22,00 22,00 26, ,00 132, ,7 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 150,00 30,00 30,00 36, ,00 180, ,8 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ПЕДИАТРИЧНА РАЗМЕР ,00 120,00 30,00 30,00 36, ,00 144, ,9 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ЗА ВЪЗРАСТНИ РАЗМЕР ,00 208,00 45,00 45,00 54, ,00 216, ,1 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ЗА ВЪЗРАСТНИ РАЗМЕР ,00 208,00 45,00 45,00 54, ,00 216, ,11 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ ГУМЕНА ЗА ВЪЗРАСТНИ РАЗМЕР ,00 208,00 45,00 45,00 54, ,00 216, ,12 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ЗА ВЪЗРАСТНИ РАЗМЕР ,00 120,00 27,00 27,00 32, ,00 129, ,13 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ЗА ВЪЗРАСТНИ РАЗМЕР ,00 120,00 27,00 27,00 32, ,00 129,60

13 30 30,14 МАСКИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ МНОГОКРАТНИ МАСКА ЗА АНЕСТЕЗИЯ СИЛИКОНОВА ЗА ВЪЗРАСТНИ РАЗМЕР ,00 120,00 30,00 30,00 36, ,00 144,00 30 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,20 31 Обособена позиция МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ 31 31,1 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЕДНОКРАТНИ ДИХАТЕЛНИ ШЛАНГОВЕ 2 БРОЯ С Y КОНЕКТОР 150 СМ 1 6, ,00 6,90 6,90 8, , ,00 МЕДИЛОН Е 31 31,2 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЕДНОКРАТЕН ШЛАНГ НА МЕТРАЖ 22мм 30м опаковка 1 52, ,00 52,00 52,00 62, , ,00 МЕДИЛОН Е 31 31,3 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ВЪЗРАСТНИ опаковка 1 10, ,00 10,00 10,00 12, , ,00 МЕДИЛОН Е 31 31,4 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА -ПЕДИАТРИЧНИ 1 9,80 490,00 9,80 9,80 11, ,00 588,00 МЕДИЛОН Е 31 31,5 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПЕДИАТРИЧНИ СИСТЕМИ ЗА АНЕСТЕЗИЯ ЕДНОКРАТНИ 1 9,70 194,00 9,70 9,70 11, ,00 232,80 МЕДИЛОН Е 31 31,6 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ЗА ВЪЗРАСТНИ 1 30,00 150,00 30,00 30,00 36, ,00 180,00 МЕДИЛОН Е 31 31,7 МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ КРЪГОВЕ ЗА ИЗКУСТВЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА -ПЕДИАТРИЧНИ 1 30,00 180,00 30,00 30,00 36, ,00 216,00 МЕДИЛОН Е 31 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,80 32 Обособена позиция СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ 32 32,1 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СЪС СПРИНЦОВКА. ЕПИДУРАЛНА ИГЛА. КАТЕТЪР. ФИЛТЪР. АДАПТЕР , ,3 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ СЕТ ЗА КРИКОТИРОИДОТОМИЯ ПО СЕЛДИНГЕР сет/ 1 2 СЕТ ЗА ПЕРКУТАННА ДИЛАТАЦИОННА ТРАХЕОСТОМИЯ сет/ , ,5 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. КРИКОТИРОИДОТОМИЯ И ТРАХЕОСТОМИЯ СЕТ ЗА ПЕРКУТАННА ТРАХЕОСТОМИЯ сет/ 1 2 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ. ПЕРКУТАННА ЕНДОСКОПСКА ГАСТРОСТОМА ПЕРКУТАННА ЕНДОСКОПСКА ГАСТРОСТОМА сет/ ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция ,1 ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ 33 33,2 ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ 33 33,3 ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ СЕТОВЕ ЗА ИНФУЗИОННИ ПОМПИ 250 СМ СЕТОВЕ ЗА ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ БЕЗ ПОМПА СЕТОВЕ ЗА ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ С ПОМПА 250 см сет/ сет/ сет/ 1 3, ,00 2,00 2,00 2, ,00 720,00 1 5, ,00 4,70 4,70 5, , ,00 1 6, ,00 5,65 5,65 6, , ,00 33 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , , ЕНТЕРАЛНО И ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ Обособена позиция 34 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 34 34,1 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА СТАНДАРТНА G 18; 88 мм 1 1,50 150,00 1,05 1,05 1, ,00 126,00

14 34 34,2 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА СТАНДАРТНА G 20; 88 мм 1 1,50 225,00 1,05 1,05 1, ,50 189, ,3 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА СТАНДАРТНА G 22; 88 мм 1 1, ,00 1,05 1,05 1, , , ,4 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА G 25; 88 мм 1 1,50 450,00 1,05 1,05 1, ,00 378, ,5 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА PENCIL POINT G 27; 88 мм 1 1,50 300,00 1,30 1,30 1, ,00 312, ,6 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА PENCIL POINT G 22; 40 мм 1 1,50 150,00 1,05 1,05 1, ,00 126, ,7 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ СПИНАЛНА ИГЛА PENCIL POINT G ,00 400,00 1,05 1,05 1, ,00 252, ,8 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 34 34,9 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ 34 34,1 РЕГИОНАЛНА АНЕСТЕЗИЯ ИНТРОДЮСЕРНИ КАНЮЛИ ЗА СПИНАЛНИ ИГЛИ G ,50 750,00 1,80 1,80 2, ,00 648,00 ИНТРОДЮСЕРНA КАНЮЛA + СПИНАЛНА ИГЛА PENCIL POINT G ,00 900,00 7,05 7,05 8, ,00 507,60 СЕТ ЗА ЕПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЯ БАЗОВ ( ЕПИДУРАЛНА ИГЛА. КАТЕТЪР. ФИЛТЪР. СПРИНЦОВКА) 1 16, ,00 16,00 16,00 19, , ,00 34 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,60 35 Обособена позиция ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 35 35,1 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 5.5 mm 1 13,00 130,00 10,50 10,50 12, ,00 126, ,2 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 6.0MM 1 13,00 130,00 10,50 10,50 12, ,00 126, ,3 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 6.5MM 1 13,00 130,00 10,50 10,50 12, ,00 126, ,4 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 7.0MM 1 13,00 780,00 10,50 10,50 12, ,00 756, ,5 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 7.5MM 1 13,00 780,00 10,50 10,50 12, ,00 756, ,6 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 8.0MM 1 13,00 780,00 10,50 10,50 12, ,00 756, ,7 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 8.5 MM 1 13,00 650,00 10,50 10,50 12, ,00 630,00

15 35 35,8 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 9.0 MM 1 13,00 390,00 10,50 10,50 12, ,00 378, ,9 ТРАХЕОСТОМНИ КАНЮЛИ 9,5 mm 1 13,00 260,00 10,50 10,50 12, ,00 252,00 35 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 36 Обособена позиция ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,1 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,2 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,3 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА размер 1 МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА размер 1.5 МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА размер ,4 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА размер ,5 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,6 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,7 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,8 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ 36 36,9 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА размер 3 МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА размер 4 ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА размер 5 ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА размер 6 ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА размер ,10 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,11 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,12 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,13 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,14 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,15 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,16 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ,17 ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ ЛАРИНГЕАЛНИ МАСКИ IGEL размер ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 37 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ 37 37,1 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ НАЗАЛЕН ВЪЗДУХОВОД СН ,00 0, ,2 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ НАЗАЛЕН ВЪЗДУХОВОД СН ,3 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ НАЗАЛЕН ВЪЗДУХОВОД СН ,4 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ НАЗАЛЕН ВЪЗДУХОВОД СН ,5 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРАЛЕН ВЪЗДУХОВОД размер ,6 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРАЛЕН ВЪЗДУХОВОД размер ,7 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРАЛЕН ВЪЗДУХОВОД РАЗМЕР ,8 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРАЛЕН ВЪЗДУХОВОД РАЗМЕР ,9 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРАЛЕН ВЪЗДУХОВОД РАЗМЕР

16 37 37,10 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРОФАРИНГЕАЛЕН ВЪЗДУХОВОД ЗА ФИБРОБРОНХОСКОПСКА ИНТУБАЦИЯ РАЗМЕР ,11 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРОФАРИНГЕАЛЕН ВЪЗДУХОВОД ЗА ФИКСИРАНЕ НА ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ РАЗМЕР ,12 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРОФАРИНГЕАЛЕН ВЪЗДУХОВОД ЗА ФИКСИРАНЕ НА ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ РАЗМЕР ,13 НАЗАЛНИ И ОРАЛНИ ВЪЗДУХОВОДИ ОРОФАРИНГЕАЛЕН ВЪЗДУХОВОД ЗА ФИКСИРАНЕ НА ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТРЪБИ РАЗМЕР ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 38 КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA 38 38, ,2 КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA СПРИНЦОВКА ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA 200 мл СВЪРЗВАЩА ТУБА ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА EMPOWER CTA 200 мл ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА MALLINCKRODT КОНСУМАТИВИ ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА СПРИНЦОВКА ЗА ИНЖЕКТОРНА СИСТЕМА 39 39,1 MALLINCKRODT MALLINCKRODT 200 мл ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 40 ГИНЕКОЛОГИЧНИ КОНСУМАТИВИ 40 40,1 ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЕДНОКРАТНИ СПЕКУЛУМИS. M ,2 ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЕДНОКРАТНИ СПЕКУЛУМИS. L M. L ,3 ДРУГИ КОНСУМАТИВИ ЧЕТКА ЗА ЦИТОНАМАСКА ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Обособена позиция 41 НАТРОНКАЛК 41 41,1 НАТРОНКАЛК НАТРОНКАЛК КГ КГ 5 КГ 6, , ,00 7, , ,00 41 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 41 Обособена позиция НАТРОНКАЛК 41 41,1 НАТРОНКАЛК НАТРОНКАЛК КГ КГ 5 КГ 6, , ,00 7, , ,00 ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ Е 41 ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ , , ,00 42 Обособена позиция ВАКУТЕЙНЕРИ 42 42,1 ВАКУТЕЙНЕР ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ВАКУТЕЙНЕР С ЕДТА 6 МЛ 1 0,18 180,00 0,13 0,13 0, ,00 160, ,2 ВАКУТЕЙНЕР ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ВАКУТЕЙНЕР С ЕДТА 4 МЛ С НАТРИЕВ ФЛУОРИД 1 0,25 150,00 0,13 0,13 0, ,00 96,00

17

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ

Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Класиране на участниците в открита процедура с предмет: Доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ИСАНИЕ

Подробно

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2 Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от 14.07.2015 г. Търг. наименование Производител 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ГРУПА 1 ИМПЛАНТИ ЗА ОЧНА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Обособена позиция 1 Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор по ред Техническа специфика

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Обособена позиция 1 Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор по ред Техническа специфика ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Обособена позиция 1 Комплект от мобилен апарат за инхалационна наркоза, монитор и газов анализатор по ред Техническа спецификация (минимални технически изисквания ) 1 I. Мобилен

Подробно

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед.

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от г. Търг. наименование Производител Ед. Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Протокол 3 от 13.07.2015 г. Търг. наименование Производител Ед. цена за ед. мярка Оценка цена Оценка качество Комплекс

Подробно

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О

Инструменти за еднократна употреба Еднократни остриета Еднократни скалпели Кат. Продукт Цена Острие 10 0, О Еднократни остриета Еднократни скалпели 10 11 12 15 20 21 22 23 24 403010 Острие 10 0,28 403011 Острие 11 0,28 403012 Острие 12 0,28 403013 Острие 15 0,28 403014 Острие 20 0,28 403015 Острие 21 0,28 403016

Подробно

Инструменти Медикал Експрес е изключителен представител за България на Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран и

Инструменти Медикал Експрес е изключителен представител за България на Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран и Медикал Експрес е изключителен представител за България на Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран инструментариум. Избор по каталог на повече от 8000 инструмента

Подробно

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/

Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Техническа спецификация за Обособена позиция 1 Таблица 1 Номен клату ра Анатомотерапевтиче н код (АТСcode) Международно непатентно наименование /INN/ Количество на активното Лекарствена форма Мярка Количе

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

всички продукти 20%за с марка 25% СПЕСТЕТЕ 159,- 119,- ДЕТСКО ЛЕГЛО 60X120 CM Детско легло 24/65/79 см, за матрак 60/120 см, две нива на височината на

всички продукти 20%за с марка 25% СПЕСТЕТЕ 159,- 119,- ДЕТСКО ЛЕГЛО 60X120 CM Детско легло 24/65/79 см, за матрак 60/120 см, две нива на височината на всички продукти за с марка 159,- 119,- ДЕТСКО ЛЕГЛО 60X120 CM Детско легло 24/65/79 см, за матрак 60/120 см, две нива на височината на матрака, масивна дървесина 159,- 119,- (74465010001) 100% памук 3D

Подробно

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА

АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ТРУД : р.н. цена коеф ст-ст РА АНАЛИЗИ - ЧАСТ АВТОМАТИЗИРАНА ПОЛИВНА СИСТЕМА ном име мярка к-во цена коеф ст-ст. N.1 СЕК22.543 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА м 0,6 0,15 1 0,09 ВЪЗВРАТНА КЛАПА 1'' бр. 1 56,61 1 56,61

Подробно

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн

Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен едн Номенкл атура Техническа спецификация Наименование на изделието и технически характеристики Обособена позиция 1 - Общи медицински изделия Стерилен еднократен комплект от нетъкан текстил, двуслоен, непромокаем

Подробно

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

БГ Терм ООД ценова листа 12/2018 Арматура и фитинги Арматура и фитинги Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) 2360010 Кран сферичен с дръжка 1/2 25/100 5,90 7,08 A 2360007 Кран сферичен с дръжка 3/4 15/60 8,82 10,58 A 2360005 Кран сферичен с дръжка 1 12/48 13,92 16,70 A 2360008 Кран сферичен с

Подробно

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378>

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378> Обособена позиция 6: ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ с обща прогнозна стойност 6802.00 лв. Без ДДС Институт Продукт Технически характеристики Стъклени културални съдове Бехерови чаши от 100 мл Бехерови чаши от 250

Подробно

A B C D E F G H I J K L M Приложение 1а към Решение 29

A B C D E F G H I J K L M Приложение 1а към Решение 29 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7 8 9 20 2 22 23 24 25 2 27 28 29 30 3 32 33 34 35 Приложение а към Решение 29 от 4.07.205 г. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА за оценяване и класиране на офертите в открита процедура с предмет

Подробно

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут.

Арматура и фитинги Арматура и фитинги БГ Терм ООД ценова листа 08/2019 Арматура и фитинги Tiemme (Италия) Арматура и фитинги Арт. Описание Размер Кут. Tiemme (Италия) Арматура и фитинги 236000 2360007 2360005 2360008 2360009 2360004 2 2/48 8/32 6,0 9,2 4,40 22,2 33,44 49,85 7,32 0,94 7,28 26,66 40,3 59,82 298000 Кран сферичен с извод за сонда 22,92 27,50

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми Тел: 056 880897 Тел: 096 300643 Тел: 082 844152 Тел: 064 680186 Тел: 032 969045 Тел: 052 500751 Тел: 042 924747 Тел/Факс: 056 880953 Тел/Факс: 096 306140 Тел/Факс: 082 844157 Тел/Факс: 064 680174 Тел/Факс:

Подробно

Република България Администрация на Президента Изх (7)/ г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с пост

Република България Администрация на Президента Изх (7)/ г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с пост Република България Администрация на Президента Изх. 02-10-45 (7)/ 23.05.2019 г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с постъпили искания за разяснения по условията на документацията

Подробно

VESTA-R SHOE PRODUCTS CATALOGUE

VESTA-R SHOE PRODUCTS CATALOGUE Списък на материали за обувната промишленост Код C/B/economy HY78 HY78 HY74 HY74 HY74 HY73 HY73 HY73 HY72 HY72 HY71/70 HY40 *забележка Tecon Tecon Star Schwarzberg Schwarzberg G B/K/china Стока Дъска за

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

ЛАБКО ЕООД ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул."стрешер"7, Со

ЛАБКО ЕООД   ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Наименование на стоките Лабораторно оборудване и консумативи Страница ул.стрешер7, Со ЛАБКО ЕООД dtodorov@labko.org, www.labko.org Лабораторно оборудване и консумативи ул."стрешер"7, София т/ф:02-9525242 Тампон от памук на дървена дръжка, стерилен, И/О 73 5100/SG/CS 1000 1000 0,0740 74,00

Подробно

Ценови листи - Неръждаеми

Ценови листи - Неръждаеми ЦЕНОВИ ЛИСТИ НА НЕРЪЖДАЕМИ МАТЕРИАЛИ 1 11.9.2019 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАРКИ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА AISI 304 304L 310 316 316L 430 ОЗНАЧЕНИЕ W.NR. 1.4301 1.4306 1.4845 (1.4841) 1.4401 (1.4436)

Подробно

A B C D E F G H I J K L M Наименование СРАВНИ

A B C D E F G H I J K L M Наименование СРАВНИ 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7 8 9 20 2 22 23 24 25 2 27 28 29 30 3 32 33 34 35 3 37 38 Наименование СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА за оценяване и класиране на офертите в открита процедура с предмет "Доставка на импланти

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Защитни средства и дезинфекция Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и. дезинфекция на инс

Защитни средства и дезинфекция Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и. дезинфекция на инс Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и. дезинфекция на инструменти, анестезиологична екипировка и. лабораторна стъклария. Подходящ за високостепенна

Подробно

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS

nomenklatura 2010_korigirana_MTITS ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ 1 2 3 4 5 6 7 Белина - обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 гр. хлор/л., пластмасова бутилка, 1 л. Кислол обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки,

Подробно

BULENGINEERING COMPANY Ltd

BULENGINEERING  COMPANY  Ltd NILFISK професионални прахосмукачки качествени машини за професионално почистване Булинженеринг къмпани ООД Вашият силен съюзник в почистването София Варна Пловдив Бургас нац. телефон: 088 770 7700 www.bulengineering.com

Подробно

untitled

untitled Intersurgical Пациентски решения за Анестезия info@surgimed-bg.com Общувайте с нас Качество, иновация и избор www.intersurgical.com Intersurgical е глобален проектант, производител и доставчик на широк

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch Едноконтурни кондензни газови котли Арт. номер Продукт Описание Цена с ДДС Промо цена с ДД

до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch Едноконтурни кондензни газови котли Арт. номер Продукт Описание Цена с ДДС Промо цена с ДД до 30 април може да закупите Газови котли и аксесоари Bosch Едноконтурни кондензни газови котли 7736900772 Condens 2500W едноконтурен стенен котел, мощност 2-14kW 2099,00 2036,03 OD 7736900771 Condens

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Аксесоари Н о в а т а г е н е р а ц и я

Аксесоари Н о в а т а г е н е р а ц и я Аксесоари Н о в а т а г е н е р а ц и я Проследимост за сигурност Днес, архивирането и осигуряването на доклади от стерилизационните цикли е съществена част от хигиенния протокол и важно доказателство

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03

София 1164, ул. Могилата 10 тел./факс: / , тел.: / ЦЕНОВА ЛИСТА 03 София 64, ул. Могилата 0 тел./факс: +359 2/962-46-00, тел.: +359 2/862-43-9 E-mail: Bulgariatherm@einet.bg; www.bulgariatherm.com ЦЕНОВА ЛИСТА 03 209 Art. 720.00.30 RBM термостатична глава с течен сензор

Подробно

-22% ЗА ВСИЧКИ ПРИБОРИ И СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ И ХРАНЕНЕ СПЕСТЕТЕ 50% НЕРЪЖДАЕМА CROMARGAN СТОМАНА 18/10 стара цена 299,- 149,- КАПСУЛОВАНИ TRANSTHERM ДЪН

-22% ЗА ВСИЧКИ ПРИБОРИ И СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ И ХРАНЕНЕ СПЕСТЕТЕ 50% НЕРЪЖДАЕМА CROMARGAN СТОМАНА 18/10 стара цена 299,- 149,- КАПСУЛОВАНИ TRANSTHERM ДЪН -22% ПРИБОРИ И СЪДОВЕ ЗА ГОТВЕНЕ И ХРАНЕНЕ 50% НЕРЪЖДАЕМА CROMARGAN СТОМАНА 18/10 стара цена 299,- 149,- КАПСУЛОВАНИ TRANSTHERM ДЪНА СЕТ ТЕНДЖЕРИ 8 части: тенджера с диаметър 16 см, тенджера с диаметър

Подробно

untitled

untitled Intersurgical Пациентски решения за Терапия с кислород и аерозол info@surgimed-bg.com Общувайте с нас Качество, иновация и избор www.intersurgical.com Intersurgical е глобален проектант, производител и

Подробно

Leglass KSH.cdr

Leglass KSH.cdr Компоненти за плъзгане Leglass за 8 мм стъкло /опция плавно/ ВАРИАНТ 1 02-LEG01-145 - С РЕЛСА 145 СМ 1. 02-6001/145-1 бр. 2. 02-6002/145-1 бр. 3. 02-6062/ECO - 1 бр. ВАРИАНТ 2 02-LEG02-145 - С РЕЛСА 145

Подробно

Развлечение

Развлечение Развлечение КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ 6015140078 93076 Цвят - прозрачен 31x73x5 mm Пластмаса 20х40 mm 0.99 лв. 6015140079 93063 Цвят - прозрачен ø40x5 mm Пластмаса ø20 mm 76 0.99 лв. 6015140080 93062 Цвят - прозрачен

Подробно