Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 ДВУЛЪЧЕВА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЧРЕЗ ДЕЛЕНЕ АМПЛИТУДАТА НА ВЪЛНАТА Лектор: проф. д-р Т. Йовчева

2 1. Делене на амплитудата на вълната. Когато падащият лъч частично се отразява и частично се пречупва се наблюдава делене на амплитудата на първичния лъч.

3 1. Делене на амплитудата на вълната. При падане на светлинна вълна върху тънка прозрачна пластинка се наблюдава отражение от двете повърхности на пластинката. В резултат на това възникват две светлинни вълни, които при определени условия могат да интерферират.

4 Извод: При падане на плоска вълна върху прозрачна пластинка се образуват две отразени вълни, с разлика в оптичните пътища. d. n.cosi d. n sin i1 i 1 - ъгъл на падане, i - ъгъл на пречупване, n показател на пречупване на пластината, d дебелина на пластината За въздушна пластина: dcos i Разглеждаме два случая: плоско-паралелна пластинка пластинка с променлива дебелина (клин).

5 . Интерференция от плоскопаралелна пластинка

6 Интерференчна картина Практически интерференцията от плоскопаралелна пластинка се наблюдава като на пътя на отразените лъчи се поставя леща, която събира успоредните лъчи в една точка от екрана, поставен във фокалната равнина на лещата. Осветеността в тази точка зависи от : m. max (m 1) min 1 i ; i 1 1 и т.н. 1

7 Изводи: а) Лъчите, падащи върху пластинката под еднакъв ъгъл i 1 (или i 1, i 1 и т.н.), създават на екрана еднакво осветени точки, разположени по окръжност с определен радиус с център в т.о. Осветеността зависи от, а тя от i 1, =f(i 1 ). Така на екрана се наблюдава система от светли и тъмни кръгове с център т.о. Всеки кръг е образуван от лъчите, падащи върху пластинката под еднакъв ъгъл i 1. Затова получените интерференчни линии се наричат линии на еднакъв наклон.

8 Изводи: При всички други разположения на лещата относно пластинката (екранът във всички случаи лежи във фокалната равнина на лещата) формата на линиите на еднакъв наклон няма да е кръгла, а елептична.

9 б) Всяка точка от интерференчната картина се обуславя от успореден сноп лъчи (до лещата), който ще се пресече в безкрайност. Затова за наблюдаването на тази интерференчна картина екранът се поставя във фокалната равнина на лещата (така както се поставя за наблюдение на образ на безкрайно отдалечен предмет) и само в тази равнина се наблюдава интерференчна картина. Затова линиите при еднакъв наклон са локализирани в безкрайност или във фокусната равнина на лещата. Картинката се наблюдава (локализирана е) в безкрайност или във фокусната равнина на лещата.

10 Положението на max зависи от. Затова при падаща бяла светлина се получават редуващи се, различно оцветени кръгове, синият е най-близко до центъра, а червеният най-отдалечен. x m max L d син оранжев червен

11 в) Максимален порядък m се наблюдава в центъра на интерференчната картина При нормално падане на светлината i 1 = i =0 (cos i =1) е максимална и m е максимален. d. n m. - за максимум d. n (m 1). - за минимум m имат най-голяма стойност При нормално падане на светлината в центъра на интерференчната картина се наблюдава максимален порядък на ивиците, т.е. m е max.

12 г) С отдалечаване от центъра на интерференчната картина, порядъкът m намалява т.е намалява ъгъл i 1 и ъгъл i растат. Разглеждаме разстоянието между две съседни ивици в зависимост от m d. n.cosi m. d. nsin id i dm. Полагаме m 1 i d. nsin i d.sin i 1

13 i d. nsin i d.sin i 1 При дадено, d и n, ъгловото разстояние между два съседни пръстена зависи от ъгъла i 1 или i. С отдалечаване от центъра на картината i 1, i нарастват i намалява. Интерференчните кръгове от центъра към периферията се сгъстяват.

14 i d. nsin i d.sin i 1 д) При, n =const i = f(d) с нарастването на дебелината d се стига до i 0, т.е. окото не различава интерференчни линии и интерференчна картина няма. С нарастване на d, i намалява, т.е кръговете са по-сбити и интерференция по-трудно се наблюдава.

15 Аналогични разсъждения се правят за светлина, преминала през пластинката. В този случай няма загуба на полувълна при отражение, тъй като няма отражение от оптично поплътна среда. Тогава: d. ncosi d. n sin ; m. max i 1 ; (m 1). min Интерференчната картина и в този случай е локализирана в безкрайност. НО!! Двете интерференчни картини в отразена и преминала светлина са допълнителни, т.е. светлите линии на едната и тъмните линии на другата се намират на едно и също ъглово разстояние от нормалата.

16 3. Интерференция от клин

17 Клин пластинка с променлива дебелина. Разглеждаме пластинка във вид на клин с ъгъл при върха. Върху клина пада успореден сноп светлина ОО /. Сега лъчите, отразени от различните повърхности на пластината няма да са успоредни. Лъчите 1 и, образували се за сметка на лъча О ще се съберат в т.q, а след това от лещата в т Р. Може да се покаже, че т. Q, Q, Q и други аналогични на тях точки, лежат на една повърхност, минаваща през върха на клина А.

18 Изводи: а) Ако се разположи екранът Е така, че той да представлява спрегната повърхност с повърхността, минаваща през Q, Q, Q... на него ще се появи система от светли и тъмни ивици (линии). Т.к. разликата в оптичните пътища за лъчи отразени от различни участъци на клина, съответстващи на различна дебелина d ще е различна (=f(d)), осветеността на Е ще е различна =max или =min. Всяка линия се образува за сметка на отражение от места на пластинката, имащи еднаква дебелина. Затова интерференчните линии се наричат линии при еднаква дебелина.

19 б) Линиите с еднаква дебелина са локализирани близо до пластинката над нея или под нея. При нормално падане на снопа (i=0 ) върху пластинката, линиите са локализирани на горната повърхност на клина. m. светли линии (m 1). тъмни линии И в двата случая на падащи светлинни снопове, успореден сноп и разходящ сноп (от точков източник), разликата в оптичните пътища е : - за стъклен клин n n. d.cosi

20 - за въздушен клин n =1 n. d.cosi Отражението със загуба на полувълна става от долната повърхност на клина При нормално падане на светлината (i =0 ) n. d - стъклен клин d - въздушен клин

21 в) При върха на клина т.е. за d = 0: наблюдава се тъмна ивица, независимо от и т.к. е минимално (m = 0) от нулев порядък. Всички интерференчни линии са успоредни на ръба на клина. г) Разглеждаме тъмните ивици след ръба т.е. За въздушен n =1 d (m 1). d m. За първата тъмна ивица след ръба (m=1): d 1

22 Означаваме с l разстоянието от върха на клина А до първата тъмна ивица d1 tg d1 l. l l d 1, l (tg ) Аналогично се показва, че разстоянието между кои да е две съседни интерференчни линии l, е едно и също.

23 д) В случай на стъклен клин: l n. Линиите са толкова по-рядко разположени (т.е. l е поголямо), колкото: - е по-голямо; при бяла светлина се оцветяват; - е по-малко; - n е по-малко; n е най-малко (n =1) за въздушен клин.

24 4. Нютонови пръстени. Наблюдават се при отражение на светлина от допрени плоскопаралелна стъклена дебела пластинка и плоско изпъкнала леща с голям радиус R. Роля на тънка пластинка, от повърхностите, на която се отразяват кохерентни вълни играе въздушната междина между пластината и лещата. Вследствие на голямата дебелина на лещата и на плоскопаралелната пластинка, отразените от другите повърхности лъчи не интерферират.

25 Нютоновите пръстени са класически пример на линии при еднаква дебелина. При нормално падане линиите са концентрични окръжности, а при падане под наклон елипса. Да намерим радиуса на Нютоновите пръстени при нормално падане на светлината (i 1 =0). За въздушен клин: d. ) ( d R d R r R d R r R d се пренебрегва: R r d

26 r. R (m r m m. R. 1). - тъмна ивица d d r R r m m. R. m 0,1,,... - радиус на тъмните ивици r m m 1. R. - радиус на светлите ивици - За m=0, r m =0, =/ се наблюдава в центъра, централен нулев минимум тъмно петно.

27 - Радиусите на пръстените r m се отнасят като (т.е. като цяло число ) интерференчните пръстени се сближават с нарастване на m, т.е с отдалечаване от центъра: r m m. R. m 1 : : 3 : 4 :... 1:1,41:1,73: Разстоянието между два съседни пръстена е m 0,41: 0,3 : 0,7 - Ако се измерят радиусите на два тъмни пръстена k ти и m ти, може да се определи дължината на вълната: r m r k r m ( m R. ( m 0,1,,... r k k) R k) m

28

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 10 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 10 Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната Създаване на дистанционен модул с практически упражнения за раздел Оптика от учебната дисциплина Физика Йордан Димов Creating a Remote Module for Practical Еxercises on Тhe Оptics of Тhe Course Physics

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. 12. клас) Върху хоризонтален прав асфалтов път разстоянието

Подробно

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc

Microsoft Word - 02_r99rev1am1_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ВЪЛНИ

ВЪЛНИ 9. ВЪЛНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЛНОВОТО ДВИЖЕНИЕ. ВИДОВЕ ВЪЛНИ. ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЧУПВАНЕ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ. Вълни: характеристики на вълновото движение. В предходна лекция бяха разгледани трептенията

Подробно

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc

Microsoft Word - 03_r037rev3am2.doc 28 февруари 2003 г. Add.36/Rev.3/Amend 2 Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ

Подробно

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc

Microsoft Word - 02_r037rev3am1.doc 1 март 2002 г. Стр. 1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc

Microsoft Word - 07_r037suppl25_prevod2006.doc Стр.1 11 август 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc

Microsoft Word - VypBIOL-10-Tvyrdo-Tialo.doc Въпрос 10 МЕХАНИКА НА ИДЕАЛНО ТВЪРДО ТЯЛО Във въпроса Механика на идеално твърдо тяло вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Идеално твърдо

Подробно

Цеторазпис БИМ-2019 г.

Цеторазпис БИМ-2019 г. Утвърден съгласно Заповед А-206-1/28.05.2019 г. Ц Е Н О Р А З П И С ЗА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ БИМ ПРИЛОЖЕНИЕ І - ЦЕНИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА РЕФЕРЕНEТНИ

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ

серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕ серия Плъзгащо краче за преодоляване на неравностите при шиене на дънкови платове и при шиене на повече катове ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕПОРЪКИ И ИДЕИ Преди да пристъпите към използване на крачето, прочетете

Подробно

Лекция 6

Лекция 6 Лекция 8 Радиационен топлообмен Основни положения Радиационният способ на пренасяне на топлинна енергия се характеризира с това, че енергията се пренася посредством електромагнитни вълни. Пренасянето на

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въпрос 18 Пропелерни помпи Лекции по Помпи и помпени станции 1 1) Устройство Работно колело 1, на което са закрепени неподвижно или подвижно от три до шест лопатки 2 с аеродинамична форма и извит нагоре

Подробно

Microsoft Word - CatalogueCOATINGS.doc

Microsoft Word - CatalogueCOATINGS.doc Куки 40-49 СТАНДАРТНИ / КУКИ КУКА 1 0-270 за версии с различни върхове, като например с различни радиуси, с нулеви ъгли и т.н. Крайното число в номера на артикула посочва 50 A Арт. 1 - A - XXXX XXXX mm

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

Компютърна Графика и Презентации - Алгоритми за Визуализация

Компютърна Графика и Презентации - Алгоритми за Визуализация Компютърна Графика и Презентации Алгоритми за Визуализация гл. ас. д-р А. Пенев Визуализация Построяване на изображение съответстващо на модел. Операция по преобразуване на представяне на двумерни/тримерни

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

Proceedings of International Scientific Conference Defense Technologies, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems V

Proceedings of International Scientific Conference Defense Technologies, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems V V. M. Vasilev, ANALYZE SCANNED AREA BY METRIC RADARS Vencislav M. Vasilev National Military University, Faculty Artillery, Air-Defence and Communications Abstract: In this issue is analyzed scanned area

Подробно