по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

Размер: px
Започни от страница:

Download "по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр"

Препис

1 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 107,30 кв. м г. Ресторант "Стара къща" Детска градина "Ян Бибиян", пставляваща масивна г. двуетажна със ЗП 480 кв. м и дворно място с площ 2700 кв. м Археологически музей - масивна двуетажна със ЗП г. 495 кв. м и стопанска със ЗП 130 кв. м и дворно място с площ 2320 кв. м Детска ясла 6 "Бодра смяна", пставляваща масивна г. двуетажна със ЗП 485 кв. м и дворно място с площ 3100 кв. м Детска ясла "Детска радост"-масивна, състояща се г. от дву- и едноетажни корпуси с обща ЗП 1048 кв. м, трафопост със ЗП 37 кв. м и дворно място с площ 3265 кв. м ЦДГ 9 "Дружба" / "Ян Бибиян" -2/, състояща се от г. двуетажнен и едноетажен корпуси с обща ЗП 365,5 кв. м и дворно място с площ 2320 кв. м г г г г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ПУБЛИЧНАТА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ГР. СИЛИСТРА Дом за медико-социални грижи за деца, масивна състояща се от двуетажни и едноетажни корпуси с обща ЗП 845 и дворно място 2755 кв. м ЦДГ "Нарцис" ОДЗ - масивна, състояща се от двуетажнен и едноетажни корпуси с обща ЗП 1031 кв. м и дворно място с площ 5100 кв. м СОУ "Н.Й. Вапцаров" - масивна, състояща се от четири-, три-, дву- и едноетажни корпуси и два трафопостта с обща ЗП 2895 кв.м и поземлен имот с площ кв.м ОУ "Отец Паисий" - масивна, състояща се от двуетажнен и едноетажни корпуси с обща ЗП 1693 кв. м и дворно място с площ 5030 кв. м ул. "Раковска" 24, п-л ХХІІ-253 ул."л.каравелов" 27, пл. 251 ул. "Л. Каравелов" 6 ул. "П.Ефтимий" 59 ул."симеон Велики" 74, кв. 42 УПИ III ул."изворите" 41 ул."бойка войвода" 44 кв. 35, парцел І пл. 475, ул. "Здравец" 5 ул."серес" 4,до бл. "Хавана" 5 ул."богдан войвода" ул."дръстър" 38 ул."д-р П.Вичев" 1 1

2 г г г г. СОУ "Юрий Гагарин"-масивна, състояща се от три-, дву- и едноетажни корпуси и два трафопостта с обща ЗП 4622 кв. м и поземлен имот с площ кв. м Част от масивна многофункционална, пставляваща Общински съвет с РЗП 481,99 кв. м Етнографски музей - масивна двуетажна със ЗП 225 кв. м и терен с площ 1430 кв. м Лятна естрада в Дунавски парк със ЗП 1000 кв. м., едноетажна масивна (помпена станция) със ЗП 20,80 кв. м., едноетажна масивна със ЗП 19,53 кв. м. и тоалетна със ЗП 44,16 кв. м. ул."п.мутафчиев" 20 ул."симеон Велики" 16 ул."отец Паисий", кв. 29б, парцел ІІІ, пл кв.1, парцел VІ - за озеленяване и общ. стр-во г. Гробищен парк с площ кв. м извън регулацията пл. 7661, 7853, 7855, Дворно място с площ 560 кв. м, заедно с построената в него ул."стефан Караджа" 18, кв. 15 а, парцел VІІІ г. /бивша ЦДГ/ с обща ЗП 316 кв. м пл г. Астрономическа обсерватория с РЗП 1112 кв. м ул."7-ми ІХ" 58, кв. 1 парцел І, учебен корпус на ТМТ "Вл. Комаров" V етаж г. Двуетажна масивна Библиотека с РЗП 1356 кв. м ул."с.велики" 46, кв. 1,част от парцел VІІІ, пл г. Гробище с площ 4,999 дка терен имот , м-ст"орта Борун" г. Гробище - площ 5,000 дка кат. на земята ІІІ терен местност "Орта Борун"имот г. Гробище - площ дка, кат. на земята ІІІ терен местност "Орта Борун"имот г. Наводнена нива с площ 11,477 дка, кат. VІ Зем.мот , м-ст "Чатал кулак" г. Урегулиран поземлен имот с площ 1425 кв. м /паркинг/ терен кв. 1, УПИ ХІХ - за обществено обслужване Филиал на библиотека "П.Павлович", в подблоково пространство на ул. "Ал. Стамболийски" 8 със ЗП 193 кв. м г. ул."ал. Стамболийски" 8, кв г г г. Дворно място с площ 3639 кв. м, заедно с построената в него масивна двуетажна със ЗП 855 кв. м пназначена за РЦСГ - Социален комплекс Урегулиран поземлен имот с площ 1560 кв. м, заедно с построената в него масивна - Център за ученическо и тех.творчество с обща РЗП 535 кв. м Урегулиран поземлен имот кв.м и масивна "Дом на учителя" със ЗП 725,10 кв. м ул. "Серес", кв. 3, планосн. 4307, УПИ ХV ул."добрич" 68 "а" ул."петър Вичев" 23, кв.29б, УПИ VІІ за дом на учителя 2

3 г г г г. Урегулиран поземлен имот с площ 565 кв. м, заедно с построената в него масивна двуетажна /школа по изкуствата/ със ЗП 380 кв. м и РЗП 745 кв. м Урегулиран поземлен имот (Старо гробище) с площ кв. м, параклис със ЗП 25 кв. м Сметище- имот с площ 146,120 дка, заедно с построените в него сгради, пставляващи депо за битови отпадъщи Урегулиран поземлен имот с площ кв. м, заедно с построената в него Дом за деца лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов", обща РЗП 1213,55 кв. м ул. "Добрич" 23, кв. 43, УПИ ХІІІ - за общ. строителство кв. 20, УПИ ХVІІІ - 15; 364; 6282, ул. "Седми септември" местност "Арнаут чаир", имот кв. "Албена", УПИ ІV - дом за деца и юноши г. Урегулиран поземлен имот с площ 480 кв. м терен кв. 68, УПИ ІІ - за обществено обслужване г. Стадион "Луй Айер", пставляващ поземлен имот кад с площ 41875, заедно с построените в него сгради с обща ЗП 1560,86 кв. м кв. 180, УПИ І за стадион Поземлен имот с площ кв. м, заедно с г. построените в него сгради - стадион "Доростол" ул. "П. Мутафчиев" 84, ПИ Поземлен имот с площ 8076 кв. м с начин на трайно г. ползване "Рибарник" Зем.земя ПИ г. Гробище с площ кв. м терен местност "Орта борун", ПИ г. Поземлен имот с площ 8467 кв. м терен ПИ Дунавски парк г. Поземлен имот с площ 2503 кв. м терен ПИ Дунавски парк г. Поземлен имот с площ кв. м терен ПИ Дунавски парк г. Поземлен имот с площ 1462 кв. м. терен ПИ Дунавски парк г. Позелен имот с площ кв. м терен местност "Меджеди табия" ПИ г. Гори и храсти в земеделски земи с площ 6573 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орехов кулак", ПИ г г г. Поземлен имот с площ 2964 кв. м, заедно с двуетажна с РЗП 1029,18 кв. м, едноетажна със ЗП 68 кв. м и едноетажна - външна тоалетна със ЗП 10 кв. м. /ЦДГ "Иглика" 2/ Поземлен имот с площ 2428 и двуетажна с РЗП 1283 кв. м / ЦДГ "Роза" 1/ Поземлен имот с площ 3177 кв. м и двуетажна с РЗП 1285 кв. м /ЦДГ "Роза" 2/ ул. "Ангел Кънчев" 65, кв. 140, УПИ I - за детска градина, ПИ ул. "Петър Вичев" 25, кв. 33, УПИ IV - за детска градина, ПИ ул. "Москва" 19, кв. 277, УПИ I - за детска градина, ПИ

4 г г г г г г г г. Поземлен имот с площ 5103 кв. м, заедно с триетажна с РЗП 1171 кв. м, двуетажна с РЗП 304 кв. м, двуетажна с РЗП 195 кв. м, едноетажна със ЗП 136 кв. м, едноетажна със ЗП 49 кв.м и едноетажна - външна тоалетна със ЗП 6 кв. м /ЦДГ "Добруджа"/ Поземлен имот с площ 5111 кв. м, заедно с едноетажна със ЗП 343 кв. м, едноетажна със ЗП 119 кв. м, двуетажна с РЗП 790,10 кв. м, двуетажна с РЗП 403,22 кв. м, едноетажна със ЗП 37 кв. м и едноетажна - външна тоалетна със ЗП 9 кв. м / ЦДГ "Радост"/ Поземлен имот с площ кв. м, заедно с триетажна с РЗП 5802 кв. м, едноетажна със ЗП 203 кв. м, двуетажна с РЗП 386 кв.м, едноетажна със ЗП 439 кв. м /ОУ "Иван Вазов"/ Поземлен имот с площ кв. м, заедно с триетажна с РЗП 2672 кв. м, едноетажна със ЗП 28 кв. м, двуетажна с РЗП 810 кв. м, едноетажна със ЗП 120 кв.м, четириетажна с РЗП 4308 кв. м /ПМГ "Св. Климент Охридски" Четириетажна с РЗП 3075 кв.м, четириетажна с РЗП 2010 кв. м, двуетажна със ЗП 303 кв. м и едноетажна със ЗП 762 кв. м /ЕГ "Пейо Яворов"/ Поземлен имот с площ 4007 кв. м и двуетажна с РЗП 1443,55 кв. м /ЦДГ "Иглика" 1/ Поземлен имот с площ 117 кв. м с начин на трайно терен ползване "Обществен селищен парк, градина" Поземлен имот с площ 3648 кв. м, заедно с построените в него сгради, пназначени за Художествена галерия с обща ЗП 1530 кв. м ул. "Д-р Анастас Янков" 39, кв. 157, УПИ I - за детска градина, ПИ ул. "Хан Кубрат" 17, кв. 2, УПИ I - за детски комбинат, ПИ ул. "Добрич" 76, кв. 84, УПИ V - за училище, ПИ ул. "Москва" 21, кв. 277, УПИ II - за учебно заведение, ПИ ул. "Бойка Войвода" 20, кв. 1, УПИ IV - за техникум по дървообработване, ПИ ул. "Бойка Войвода" 31, кв. 143, УПИ I за детска градина и озеленяване, ПИ кв. 143, УПИ II за озеленяване, ПИ ПИ , кв. 68, УПИ I - за площад, художествена галерия, обществено обслужване и озеленяване г. Поземлен имот с площ 2533 кв.м, заедно с построената в него "Общинска администрация" с обща ЗП 1493 кв.м ул. "С. Велики" 33, кв. 1, УПИ ХХХV за Община Силистра ПИ г г. Поземлен имот с площ кв. м, заедно с построените в него сгради "Пансион за стари хора с отделение за лежаи" с обща ЗП 3059 кв. м Поземлен имот с площ 3020 кв. м, заедно с построената в него "Младежки дом" с обща ЗП 1429 кв. м и РЗП 3572 кв. м ул. "Албена" 5, кв. "Албена", УПИ ІІ дом за стари хора ПИ ул. "С. Велики" 135, кв. 86, УПИ ІІ за Младежки дом ПИ

5 г. Поземлен имот с площ 1613 кв. м., заедно с построените в него сгради "Закрит плувен басейн" с обща ЗП 838 кв. м. ул. "Богдан Войвода" 3, кв. 20, УПИ II , ПИ г. Пасище с площ кв. м., кат. - VI Зем.земя Силистра, местност "Орехов кулак", ПИ г. Язовир с площ кв. м терен местност "Орехов кулак", ПИ г. Язовир с площ кв. м терен местност "Чатал кулак", ПИ г. Пасище с площ 3846 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Цепигова могила", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Карол втори", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. V Зем.земя местност "Чатал чешма", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Осми пост", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Чатал кулак", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орехов кулак", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орехов кулак", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ 6000 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ 6718 кв. м, кат. ІV Зем.земя местност "Айдемирско шосе", ПИ г. Пасище с площ 2859 кв. м, кат. ІV Зем.земя местност "Айдемирско шосе", ПИ г. Пасище с площ кв. м, кат. V Зем.земя местност "Чатал кулак", ПИ г. Пасище с площ 2211 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Орта борун", ПИ г. Пасище с площ 1000 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Чатал чешма", ПИ г. Пасище с площ 3189 кв. м, кат. V Зем.земя местност "Чатал кулак", ПИ г. Поземлен имот с площ кв. м терен площад "Свобода", ПИ , УПИ VІІІ в кв г. Поземлен имот с площ 3324 кв. м терен площад "Свобода", ПИ , УПИ VІІІ в кв г. Поземлен имот с площ 1426 кв. м терен ул. "Масква", ПИ , УПИ ХІХ в кв г. Поземлен имот с площ 816 кв. м терен ПИ г. Поземлен имот с площ 1641 кв. м терен ПИ , кв. 68, УПИ I - за площад, художествена галерия, обществено обслужване и озеленяване 5

6 г. Поземлен имот с площ 3220 кв. м терен г г г. Поземлен имот с площ 2680 кв. м, заедно с построените в него сгради: "Общежитие" със ЗП 759 кв. м, "Административна " с обща ЗП 420 кв. м и склад със ЗП 56 кв.м Поземлен имот с площ 2237 кв. м, заедно с построената в него Детска ясла "Здравец" с обща ЗП 497 кв. м Поземлен имот с площ кв. м, заедно с построените в него сгради на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с обща ЗП 2559 кв. м ПИ , кв. 68, УПИ I - за площад, художествена галерия, обществено обслужване и озеленяване ул. "Патриарх Дамян" и ул. "Капитан Мамарчев", ПИ , кв. 69, УПИ VІІ за общежитие ул. "Д-р Петър Вичев" 23А, ПИ , кв. 29б, УПИ VІ 3056, за детска ясла ул. "Плевен" 1, ПИ , кв. 156, УПИ ІІ 2929, 7232, за училище г. Поземлен имот с площ 2707 кв. м, заедно с построената в него "Театър" със ЗП 1730 кв. м ул. "Симеон Велики" 48, ПИ , кв. 1, участва в УПИ VІІІ за центр. гр. площад, адм. и култ. сгр. и озеленяване г. Пасище с площ 1732 кв. м, кат. VІ Зем.земя местност "Чатал чешма", ПИ г. Поземлен имот с площ 3067 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 1616 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 1901 кв. м терен г. Поземлен имот с площ 5433 кв. м терен ПИ кв 89, УПИ ІІІ,3241, за спортна дейност и озеленяване, ПИ , ул. "Стара планина" кв 9, УПИ ІІ,6317, за спортни дейности, ПИ , Улица "Кубадин" ул. "Кап. Кръстев", кв 192А, УПИ ІІ,за спотни и атракционни дейности, ПИ г. Поземлен имот с площ 1881 кв. м терен ПИ , ПЗ "Запад" г. Поземлен имот с площ 1446 кв. м терен ПИ , ПЗ "Запад" г. Гробищен парк с площ 5001 кв. м терен ПИ , местност "Орта борун" г. Гробищен парк с площ 5001 кв. м терен ПИ , местност "Орта борун" г. Грабищен парк 7502 кв. м терен ПИ , естност "Орта борун" г. Поземлен имот с площ кв. м, заедно с построените в него сгради ПЗГ "Добруджа" кв 1, УПИ ХХІ,294, ПИ , ул. "Тутракан", 22 6

7 г г г г. Поземлен имот с площ кв. м, заедно с построените в него сгради и съмостоятелни обекти Поземлен имот с площ 1046 кв. м, заедно с построената в него със ЗП 184 кв. м- Учебна работилница Поземлен имот с площ 7302 кв. м, заедно с построената в него със ЗП 484 кв. м- бивша детска градина Поземлен имот с площ 2297 кв. м, заедно с построените в него сгради, пставляващи бивша ЦДГ поземлен имот с площ 3660 кв. м, заедно с построените в г. него сгради Поземлен имот с площ кв. м, заедно с построената в г. него бивш дом за деца лишени от родителска грижа "Димчо Дебелянов" г. Поземлен имот с площ 1891 кв. м., заедно с построените в него сгради, педназначени за спортна зала "Дръстър", пставляващи: масивна триетажна със ЗП 177 кв. м. и прилежащ сутерен със ЗП 38,25 кв.м, масивна едноетажна със ЗП 10 кв. м., масивна едноетажна със ЗП 107 кв. м., масивна едноетажна със ЗП 787 кв. м., масивна едноетажна със ЗП 19 кв. м. кв 1, УПИ ХХV,301, ПИ , ул. "Тутракан", ПИ , ул. "Тутракан" ПИ , ул. "Тутракан" кв. 44, УПИ І-484, ПИ , ул. "Пирин" 11 кв. 2, УПИ ІІІ-4307, ПИ , ул. "Серес" кв. Албена, УПИ ІV, ПИ , ул. "Албена" 4 ул. "Генерал Попов" 1, кв. 150, УПИ XXXVIII , за спортна зала, ПИ г. Поземлен имот с площ 938 кв. м терен кв. 144, УПИ І-културно историческо наследство, ПИ , ул. "Седми септември" г. Обществен парк, градина с площ 3451 кв.м, заедно с построена в него - градска тоалетна с ЗП 42 кв.м. кв. 77, УПИ І-за озеленяване, ПИ , бул. "Македония" 7

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО Приложение 1 към заповед 1348/08.09.2016 г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ Секция:132900001 Населено място:

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ УТВЪРДИЛ: / П / СТОЯН БОНЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ ОБЛАСТ СИЛИСТРА НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА Приложение 1 Към т. 4 от МЗ ОХ 605/21.08.2014 г. ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ "Отец Паисий" Силистра ОУ

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ВЕРГИЛ КРУМОВ СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ ОУ Отец Паисий Силистра ОУ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ВЕРГИЛ КРУМОВ" СИЛИСТРА, 24 ноември 2018г. КОД КЛАС УЧИЛИЩЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ТОЧКИ 013 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 33 014 2 ОУ "Отец Паисий" Силистра 31 015 2 ОУ "Св. Св. Кирил

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Slide 1

Slide 1 ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ: А. ж.к. Възраждане Б. ЦГЧ и Приморски парк В. Парк Езеро и Атанасовска коса ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls

prilojenie - vytreshni kompensirani promeni - investicionna programa - october 2013.xls Годишна No Наименование и местонахождение на обектите задача 2013 1 2 4 Раздел Б ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2013 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ

Подробно