ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок"

Препис

1 ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към Ценово предложение ОБЕКТ; Ремонт и обзавеждане на 3 бр.стаи, ремонт на външни на стационар в блок Б на СБР-НК ЕАД, филиал Св.Мина, гр. Вършец Ед. Количест во Наименование на работ ат а Ед.цсна Ст ойност мярка РЕМ О Н Т НА 3 Б Р О Я СТАИ В Б Л О К Б ', Санит арен възел 2 Демонтаж на осветителни тела бр. 3,00 3,39,2 3 Демонтаж на фаянсова облицовка по стени m 2 31,00, 2 3, Демонтаж на настилка от терекотни плочки и мозайка m 2 72,20, 9,7 5 Демонтаж на тоалетна чиния, комплект с казанче бр. 3,00,07 9, Демонтаж на тоалетна мивка бр. 3,00 7,19 273,22 7 Демонтаж на батерия бр. 3,00 3,97 0, Демонтаж на стара тръбна разводка водопровод и канал бр. 3,00 52, ,72 9 Направа на Г-образен куфар от влагоустойчив гипсокартон /за затваряне на въздуховод/ m 2 70,30 1, , 10 Прокопаване на улеи по стени и под м 7,10 9,1 7,7 11 Пробиване на отвори в стени бр. 7,00 5,2 2,32 Доставка и полагане на PPR тръба 020, PN20, вкл.фитинги м 10,30 9, ,9 Направа на водопроводни изводи бр. 190,00 22,55 2,50 1 Доставка и полагане на PVC тръба 05Омм, вкл.фасонни части м 2,0,02 3,33 Грундиране с контактен грунд по стени и под m 2 507,30 2, 1 27,9 1 Направа на вароциментова мазилка по стени m 2 35,10 1,9 2,02 17 Направа на циментова замазка по под m 2 72,20 19, ,90 1 Доставка и направа на фаянсова облицовка по стени m 2 35,10 51,51 22,00 19 Доставка и направа на настилка от теракотни плочки m 2 72,20 5,33 07,03 20 Оформяне с фаянсови плочки около врата м 10,50, ,75 21 Доставка и направа на окачен от влагоустойчив гипсокартон m 2 72,20 1, ,25 22 Направа на шпакловка върху гипсокарон m 2 72,20 10,02 723, 23 Грундиране с дълбокопроникващ грунд по /преди боядисване/ m 2 72,20 2,25 12,5 2 Боядисване на латекс за влажни помещения по m 2 72,20,33 57,03 25 Доставка и монтаж на тоалетна чиния тип "моноблок" бр. 3,00 22,3 0,3 2 Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат, комплект със сифон и ботуш бр. 3,00, ,9 27 Доставка и монтаж на батерия за тоал.мивка стояща бр. 3,00, ,5 2 Доставка и монтаж на душ батерия комплект бр. 3,00 200,1 7 30,7 29 Доставка и монтаж на подов сифон - рогов бр. 3,00 3,3 1 57,9 30 Доставка и монтаж на огледало за над мивка бр. 3,00 77,5 2 97,2 31 Доставка и монтаж на аксесоари за тоалетна бр. 3,00 73,9 2 09,72

2 32 ПВВМ Зх1,5мм2 до Зм бр. 11,00 2, 2 3,32 33 Доставка и монтаж на осветително тяло за монтаж над огледало бр. 3,00, 1 753,70 3 Д оставка и м онтаж на л унички с LED круш ка бр. 7,00 22,55 1 7,0 35 Доставка и монтаж на вентилатор за баня бр. 3,00 9,2 1 71, 3 Доставка и монтаж на алуминиева врата за баня 75/205СМ бр. 3,00 3, ,2 Пом ещ ение за прест ой 2 Демонтаж на осветителни тела бр. 11,00 3,39 3, 3 Демонтаж на первази дървени м 503,50 1,0 523, Демонтаж на ключове и контакти бр. 2,00 1,0 2,0 5 Демонтаж на метални релси за пердета бр. 7, ,52 Демонтаж на стари чугунени радиатори до 20 прешлена, вкл.изнасяне бр. 3,00 3, ,7 7 Грундиране с контактен грунд по стени и m ,0 2, 35,17 Направа на изравнителна шпакловка по стени и m ,0, ,2 9 Прокопаване на улеи по стени и под м 595, 9,1 5 57,9 10 и /преди боядисване/ m ,0 2,25 3 9,30 11 Боядисване на латекс по стени и m ,0 5, ,7 Доставка и нареждане на ламиниран паркет мм, клас АС3, вкл.подложка 5мм m 2 509,20 37, ,59 Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет м 503,50 5, ,1 1 Доставка и монтаж на преходна лайсна бр. 3,00 1,52 27,7 Доставка и монтаж на интериорна врата 95/21 Осм, вкл.двустранни первази бр. 3,00 3, , 1 ПВВМ 3x1,5мм2 до Зм бр. 2,00 2, 3 71,7 17 Направа на контактни излази тип ПВВМ Зх2,5мм2 до м бр. 22,00 3,9 35,32 1 Доставка и полагане на коаксиален кабел в улей м 7,0 3, 1 7,07 19 Направа на излаз за TV бр. 3,00 17, 77,92 20 Доставка и монтаж на ключ сериен бр. 3,00,2 503, 21 Доставка и монтаж на контакт бр. 190,00 11, 2 1,0 22 Доставка и монтаж на LED плафон бр. 7,00 0,05 03,0 23 Доставка и монтаж на нощни лампи над легло бр. 7,00 55,70 233,20 2 Доставка и монтаж на климатик BTU 9 бр. 3,00 1 1,3 3 55,5 25 Преправяне на аншлуси за радиатор бр. 7,00,7 3 03,2 2 Д-ка и м-ж на алуминиев радиатор с глидераh00 бр. 3,00 302, ,20 27 Доставка и монтаж на окоплектовка за радиатор бр. 3,00 22,7, 2 Доставка и монтаж на СК кран за радиатор бр. 3,00 11, 22,5 29 Доставка и монтаж на Секретен кран за радиатор бр. 3,00 11, 22,5 30 Доставка и монтаж на PVC корниз - Зм бр. 3,00 2, 95, 31 Доставка и монтаж на алуминиеви щори за прозорци m 2 2,00 2, 3 71,7 А нт ре

3 2 Демонтаж на осветителни тела бр. 3,00 3,39,2 3 Грундиране с контактен грунд по стени и m 2,0 2, 1 093,72 Направа на изравнителна шпакловка по стени и m 2,0,02 5 7,9 5 и /преди боядисване/ m 2,0 2, ,35 Боядисване на латекс по стени и m 2,0 5,2 2 09,73 7 Грундиране с контактен грунд по под m 2 7,00 2, 1,9 Доставка и направа на настилка от гранитогрес m 2 7,00 5,5 50,5 9 Направа на цокъл от гранитогрес м,0, ,21 10 Доставка и монтаж на интериорна врата 95/21 Осм, вкл.двустранни первази бр. 3,00 3, , 11 Доставка и полагане на захранващ кабел от етажно разпределително табло Зхмм2 м 39,0 7,7 533, Доставка и монтаж на апартаментно табло до модула, вкп.ап и дефектно-токова защита бр. 3,00 2,3 9 55,5 ПВВМ Зх1,5мм2 до Зм бр. 3,00 2, 95, 1 Направа на контактни излази тип ПВВМ Зх2,5мм2 бр. 3,00 31, ,92 Доставка и монтаж на ключ сериен бр. 3,00,2 503, 1 Доставка и монтаж на ключ обикновен; бр. 3,00 1 1,1 2 22,5 17 Доставка и монтаж на контакт бр. 3,00 1 1,1 2 22,5 1 Доставка и монтаж на LED плафон бр. 3,00 0, ,90 Тераса 1 Грундиране с контактен грунд по под m 2,0 2,,70 2 Доставка и направа на настилка от гранитогрес m 2,0 5,5 10 1,3 3 Направа на цокъл от гранитогрес м 11,00,1 1 00,3 Боядисване на парапет с блажна боя m 2 1,30,31 1 2,75 5 m 3 1,50 0,91 75,02 m 3 1,50 3,73 721,55 Коридори пред ст аи - блощ Б 1 Демонтаж на осветителни тела бр. 2 1,0 0 3,39 71,19 2 Грундиране с контактен грунд по стенц m 2 22,21 2, 1 03, 3 Направа на изравнителна шпакловка ijio стени m 2 22,21, ,17 Доставка и направа на окачен от гипсокартон m 2,9 1,25 30,9 Направа на шпакловка върху гипсокарон m 2,9 1 0, ,99 и /преди боядисване/ m 2 57,90 2, ,03 5 Боядисване на латекс по стени и m 2 57,90 5,2 3,0 Грундиране с контактен грунд по под m 2,9 2, 30,5 7 Доставка и направа на настилка от грднитогрес m 2,9 5,5 9 05,5 Направа на цокъл от гранитогрес м,30, , 9 Направа на П-образен куфар от влагоустойчив гипсокартон /затваряне вертикални ВиК m 2,5 1,25 521,1 щрангове/ 10 Доставка и полагане на PPR тръба 032, PN20 и м 5,0 1 2, ,91 11 Доставка и монтаж на СК 032 с изпразнител бр. 3,00 3,1 1 23,7 Доставка и монтаж на СК 020 бр. 72,00 1, , Доставка и монтаж на PVC ревизия 20/25см бр. 1,00 22,55 05,90

4 1 Доставка и монтаж на плафон с датчик за движение и LED крушка бр. 25,00 71,7 1 7,75 ПВВМ 3x1,5мм2 до Зм бр. 25,00 2, 22,00 1 мз,50 0,91 1,10 17 мз,50 3,73 19,79 Обзавеж дане 1 Единично легло с еднолицев матрак 2/190 бр. 92,00 235, ,20 2 Нощно шкафче бр. 9,00 72,35 00,90 3 Писалище (тоалетка) 100/5/75 см. бр. 39,00 231,10 9 0,90 Огледало със скрин 70/3/7 бр. 33,00,30 5 5,90 5 Гардероб (двукрил) 110/5/190 бр. 33,00 22, , Стол обикновен бр,00 71,30 97,0 7 Закачалка стенна (две дъски 0/см.) бр. 39,00,50 2 5,50 Диван (разтегателен) бр. 1,00 50,00 50,00 9 Фотьойл бр. 2,00 10,00 20,00 10 Секция за TV бр. 1,00 310,00 310,00 11 Спалня 10/190СМ. бр. 1,00 7,00 7,00 Мини бар /хладилник/ бр. 33,00 2, ,0 Телевизори - 22 инча бр. 33,00 325,0 10 7,0 II. Ремонт ча външ ни mofiacu на ст ационар - бл."б" 1 Разбиване на компроментирана замазка m 2 23,00, ,7 2 Разбиване на съществуващ борд по m 3 9,, ,25 3 Направа и разваляне кофраж на борд m 2 91,50 2,0 2 57,9 Изработка, доставка и полагане на арматура кг. 59,00 1,99 1,0 5 Доставка и полагане бетон В 25 за борд мз 9, 17,1 1 32,5 Подготовка на основата, обезпрашаване и грундиране /преди хидроизолация/ m 2 320,0 3, ,91 7 Доставка и направа на обмазна хидроизолация по m 2 320,0 1,90 055,5 Доставка и полагане на PVC водооткапващ профил по борд м 2,50, 1 09,20 Доставка и направа на настилка от гранитогрес по m 2 320,0 5,5 1 72,2 9 Сбличане на борд с гранитогрес m 2 105,30 5,5 1,37 10 Направа на цокъл от гранитогрес м 2,50,1 1 33,53 11 Сбрушване подкорущена мазилка по и на m 2,70,53 311,21 Доставка и монтаж на топлоизолация от EPS 2см по на, вкл.лепене, дюбелиране и m 2 305,00 31,3 9 55,70 шпакловка две ръце Доставка и полатане на силикатна мазилка по на m 2 305,00 19,77 029,5 1 Предварително проучване и заснемане на бр. 1,00 2,71 2,71 Изготвяне на работен проект за козирки на бр. 1,00 2,2 2,2 1 Доставка и направа на козирки над от метална конструкция и поликарбонат бр. 1, , ,21 17 Доставка и монтаж на PVC олуци м 2,50 1, ,53 1 Доставка и монтаж на PVC водосборни казанчета бр. 10,00 3,5 3,50 19 Доставла и монтаж на PVC водосточни тръби м 75,0,7 1 19,1

5 Направана на обшивка и улпътняване на фуга към стена м 2,50 25,0 3 1,0 мз 10,50 0,91 29,5 мз 10,50 3,73 59,17 ОБЩ О СМР 37 20,37 К Р А Й Н А С Т О Й Н О С Т Б ЕЗ Д Д С : 37 20,37 Д Д С 20% : 7 52,07 К Р А Й Н А С Т О Й Н О С Т С Д Д С : 75 1, Дата: г. Подпис и печат: Алберт ^'ександров

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ

Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТ Възложител: Авиоотряд 28 ОБЕКТ: Ремонт на техническа сграда на Авиоотряд 28 ЧАСТ: Архитектурна/Конструктивна ФАЗА: Технически проект КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1. ДЕМОНТАЖИ 1.1. Демонтаж на прозорци бр. 2.10-1.45

Подробно

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" /322/01308 Одобрени инвестиционни р

Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ Звезда-1950 /322/01308 Одобрени инвестиционни р Приложение 4 - Количествена сметка Кандидат УРН на кандидата Идентификационен на проекта НЧ "Звезда-1950" 581438 21/322/01308 Одобрени инвестиционни разходи за проекта Одобрени разходи в лв. с ДДС 1 СМР:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ обект: Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан Местонахождение на обекта: с. Главан община Гълъбово, УПИ ХІІІ- 88, кв.89 по плана

Подробно

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож

Програма за развитие на селските райони Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Прилож Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за изпълнение на строително-монтажни работи за Обект: Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна

Подробно

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЪЛНА ИНВЕНТАРНА КНИГА на ДВИЖИМИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ на ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ОАЗИС категория 3* в гр. Несебър, ул. Иван Вазов 27,

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЪЛНА ИНВЕНТАРНА КНИГА на ДВИЖИМИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ на ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ОАЗИС категория 3* в гр. Несебър, ул. Иван Вазов 27, ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПЪЛНА ИНВЕНТАРНА КНИГА на ДВИЖИМИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ на ХОТЕЛ ПАРК ХОТЕЛ ОАЗИС категория 3* в гр. Несебър, ул. Иван Вазов 27, собственост на ДЕЧИ СА ЕАД /в несъстоятелност/ към

Подробно

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М

Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД М Одобрил: Д-р Юлиян Найденов Кмет на община Силистра ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на В и К материали и изделия за Община Силистра Ед. цена ВИД МАТЕРИАЛ склад ед. мярка /магазин/ 1 2 3 4 І. ВОДОПРОВ.

Подробно

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен

А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен А. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- Многофамилна жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 8, вх. 0, А, Б, В. Жилищната сграда е с административен адрес : Област Стара Загора, Община Стара Загора,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПИСМЕНИ РАЗСЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛО ПИСМЕНО ИСКАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И

Подробно

Анализ * Изгребване на пръст от сутерена за подравняване под, пренасяне, натов. на транс за 1 м3 МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст 1. БАГЕР Х

Анализ * Изгребване на пръст от сутерена за подравняване под, пренасяне, натов. на транс за 1 м3 МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст 1. БАГЕР Х Анализ *000000002 Изгребване на пръст от сутерена за подравняване под, пренасяне, натов. на транс за 1 м3 МЕХАНИЗАЦИЯ р.н. цена коеф. ст-ст 1. БАГЕР ХИДРАВЛИЧЕН JCB мсм 0.024 320.00 1.000 7.68 лв. 2. КАМИОН

Подробно

DOGOVOR _ Prilozenie 2

DOGOVOR _ Prilozenie 2 Приложение 3. ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД Анализи За образуването на ед.цени на видовете СМР Цена на чч -Труд Механизация ДСР Печалба 3,40 лв. 00% 50% 8% 0% АНАЛИЗ за м Разкъртване на тротоар Монтажник ч.ч.

Подробно

-22% Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ -23% ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА

-22% Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ -23% ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА Миа Домашен дух За всички кухни ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 80 МОДУЛА ИНДИВИДУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ ЗА КУХНЯ Тренд ИЗБОР ОТ 24 ЦВЯТА МДФ/ПДЧ вместо 69,90 44 90-35% СТЪКЛЕН КАПАК вместо 39,90 29

Подробно

NOTIFICATION LETTER N°

NOTIFICATION LETTER N° ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНА ЧАСТ: Обособена позиция 1 - ул. Хр. Смирненски 5, ул. Васил Левски 1 и бул. Съединение 11 1. Обща информация. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес град

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА в сила от г Всички цени са с ДДС 1. ПРОДУКТИ ЗА КЕРАМИЧНИ И КАМЕННИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 1.1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА Триомакс (лепило

ЦЕНОВА ЛИСТА в сила от г Всички цени са с ДДС 1. ПРОДУКТИ ЗА КЕРАМИЧНИ И КАМЕННИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 1.1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА Триомакс (лепило ЦЕНОВА ЛИСТА в сила от 17.09.2018 г Всички цени са с ДДС 1. ПРОДУКТИ ЗА КЕРАМИЧНИ И КАМЕННИ НАСТИЛКИ И ОБЛИЦОВКИ 1.1 ЦИМЕНТОВИ ЛЕПИЛА Триомакс (лепило за плочки, клас C1), 25 кг (48 бр./европалет) 7,70

Подробно

-22% За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 999,- 799,- Гардероб -20% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК

-22% За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 999,- 799,- Гардероб -20% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК За всички легла, матраци и спално бельо Миа Домашен дух вместо 9 7 Гардероб ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПАСПАРТУ С ВКЛЮЧЕНИ 2 МАТРАКА И ТОП МАТРАК ДЪБ МАСИВ Тапицирано нощно шкафче 349,- 2 вместо 1859,- 12 Боксспринг

Подробно

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З

О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара З О Б Щ И Н А С Т А Р А З А Г О Р А ПРОТОКОЛ за разглеждане на ценовите предложения На 25.10.2018 г. в 11:00 часа, в зала 1 в сградата на Община Стара Загора се проведе открито заседание на комисията за

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнен ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище, с.нова Камена, община Тервел. Място за изпълнение: Спортна площадка в основно училище, с.нова Камена

Подробно

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван

1 000 ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяван ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТИ : C Плътност на застрояване (П застр.) - 40 % 30 51 Интензивност на застрояване (К инт.) 1,2 Плътност на озеленяване (П озел.) - 20 % 52 Максимална етажност 10 м ПРОЕКТНИ ПОКАЗАТИ

Подробно

-20% За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух РАКЛА Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА в

-20% За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух РАКЛА Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА в За всички холни гарнитури, канапета и осветителни тела Миа Домашен дух Декоративна възглавница 11,90 ФУНКЦИЯ СЪН 136/204 см ДЪРВЕНИ КРАКА вместо 999,- 789,- Холна гарнитура вместо 299,- 233,- TV шкаф вместо

Подробно

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА Стара цена ЧЕРНА СЕДМИЦА ОТСТЪПКА Стара цена ЧЕРНА СЕДМИЦА ОТСТЪПКА Стара цена ЧЕРНА СЕДМИЦА ОТСТЪПКА KOLO DOMINO шкаф горен KOLO Струк

ЦЕНА ЦЕНА ЦЕНА Стара цена ЧЕРНА СЕДМИЦА ОТСТЪПКА Стара цена ЧЕРНА СЕДМИЦА ОТСТЪПКА Стара цена ЧЕРНА СЕДМИЦА ОТСТЪПКА KOLO DOMINO шкаф горен KOLO Струк KOLO DOMINO шкаф горен KOLO Структура за вграждане KOLO DOMINO шкаф горен бял, 298.80 149.40 десен кат. 88304-50% венге, десен кат. 88314 298.80 149.40-50% Slim кат. 99235 311.16 155.58-50% KOLO DOMINO

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б)

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 886 от 06/04/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията

ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ Настоящият документ представлява технически спецификации по смисъла на 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно характеристики на услугата,

Подробно

Мисия Баня Майолика

Мисия Баня Майолика Мисия Баня Майолика Проекти ВиК План ВиК М1:20 Проекти ВиК План ВиК - Стена В М1:20 Проекти ВиК План ВиК - Стена С М1:20 Проекти плочки Квебек Гранитогрес Размер: 30х60 Цвят: Черен План плочки - под М1:20

Подробно

-25% За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО П

-25% За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО П За всички гардероби и гардеробни системи 3-крил 329,- 236,- Ъглов 499,- 359,- 2-крил 269,- 193,- ИЗБОР ОТ 8 МОДУЛА НА СКЛАД ИЗБОР ОТ ЦВЕТОВЕ ПО ПОРЪЧКА Гардеробна система Кейс вместо 64,90 49 90 Килим

Подробно

телефон Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40

телефон Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40 телефон 0700 14 332 Размер: 304/218/86 см. Дълбочина 135 см. Площ за сън 123/243 см. Цвят: сив, материал: дамаска, пенополиуретан, метал, масив до -40% 2759 лв 2207 лв С електрически механизъм за релакс

Подробно

OДОБРЯВАМ,

OДОБРЯВАМ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН МЛАДОСТ София 1712, ул. Свето Преображение 1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8772038, e-mail office@so-mladost.com Приложение 1.2. Т Е Х Н И Ч Е С К А СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Подробно

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба

DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба DCP ГРУНДОВЕ и ИМПРЕГНАТОРИ Как да изберем? Предимства Употреба Grundix DP ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕН ЗА: ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОПИВАЕМОСТТА ПРЕДИ НАНАСЯНЕ НА БОЯ. ФИКСИРАНЕ И ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА

Подробно

-20% ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ СПЕСТЕТЕ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, по

-20% ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ СПЕСТЕТЕ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- СПЕСТЕТЕ 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, по ЗА ВСИЧКИ ХОЛНИ ГАРНИТУРИ 400 лв 25 ГОДИНИ ПЛОЩ ЗА СЪН 244/150 см стара цена 1299,- 899,- 30% ХОЛНА ГАРНИТУРА 290/165/88 см, подлакътник от ляво или дясно, функция за сън и ракла (33553011147-56/65-6)

Подробно

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: ,

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: , Gsm: , www.ldg-bg.com ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1415, ул. Околовръстен път 68 Tel: +359 2 862 88 75, +359 2 862 78 71 Gsm: +359 884 204 284, e-mail: sales@ldg-bg.com ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Подробно

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар

ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор , в УПИ I за училище, в квар ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 63427.2.4083, в УПИ I- 4083-за училище, в квартал 306, с административен адрес: ул. Александровска

Подробно

Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от до г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и дек

Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от до г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и дек Миа Домашен дух -20% За всички мебели и аксесоари Само от 27.03 до 31.03.2019 г. Oткриване Бургас Обновен и още по-модерен център за обзавеждане и декорация на дома 1) Онлайн магазин www.moemax.bg 1) Промоцията

Подробно

-20% За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104

-20% За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104 За всички секции и TV шкафове Миа Домашен дух -24% Холна секция 300/41/200.9 см, Холна маса 120/75/43 см Контрабюфет с 3 врати и 3 чекмеджета 104,6/35/83 см пдч, тъмен дъб/ черен дъб (67508030002/110059/110060)

Подробно

-18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- -22% Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло (

-18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- -22% Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло ( -18% Трапезни маси и столове Миа Домашен дух вместо 449,- 349,- Трапезен комплект маса Ø 80/73 см+ 4 стола бял бук, ABS, метал/стъкло (10408020028) ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА -40% вместо 49,- 29,- Трапезен

Подробно

Миа Домашен дух -20% За всички секции и модулни системи за дневна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 14 МОДУЛА -22% За модулна система Леонардо LED ОСВЕТЛЕНИЕ ЛАК

Миа Домашен дух -20% За всички секции и модулни системи за дневна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 14 МОДУЛА -22% За модулна система Леонардо LED ОСВЕТЛЕНИЕ ЛАК Миа Домашен дух За всички секции и модулни системи за дневна ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 14 МОДУЛА За модулна система Леонардо LED ОСВЕТЛЕНИЕ MDF ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ BEST PRICE 3 99 Чаени свещи 75 броя вместо

Подробно

-24% За всички детски стаи, офис столове и бюра -24% Детска стая Клиф -24% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА -24% Всяка по

-24% За всички детски стаи, офис столове и бюра -24% Детска стая Клиф -24% ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА -24% Всяка по За всички детски стаи, офис столове и бюра Детска стая Клиф ВЪЗМОЖНОСТ ЗА LED ОСВЕТЛЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР ОТ 12 МОДУЛА Всяка покупка печели! ДЕТСКА СТАЯ КЛИФ пдч, дъб винтидж/бетон (67507020013-24)

Подробно

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище. 67800.504.232.1.31

Подробно

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор

Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор Приложение към Ценово предложение ОБЕКТ: ОБЕКТ: Основен ремонт на ОУ Отец Паисий с прилежащото му дворно пространство; ПИ с идентификатор 6427.2.408, в УПИ I- 408-за училище, в квартал 06, с административен

Подробно

избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,--22% функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, ч

избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,--22% функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, ч избор на цвят по поръчка 669,- ХОЛНА ГАРНИТУРА,- функция сън 125/210 см ракла ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 2 табуретки ХОЛНА МАСА 125/70/45 см, черно/бяло (81208030003) ДО стара цена 859,- 159,- ХОЛНА

Подробно

На вниманието на полк

На вниманието на полк ПРИЛОЖЕНИЕ 1-А Схеми и размери на дограмата към ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (сграда 56 ЩАБ във ВР 1589 Смолян) 1. Преди изпълнение на доставката, изпълнителят на обществената поръчка да извърши оглед на място

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aik

ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aik ОБЩ ИНА ВЕЛ И К О TbPHQESgL^* е пл. М а й ка Б ъ л $ а ^ * Й 5 0 ( Ш З ш рш-тт,. \ ^#ayorvt@vt. Ь1Д ЬЦ. «е ^ U K O T U R N O V O MUNICIPALITY 2, M aika B ulgaria Sq., 50 0 0 V e lik o T u rn o v o, BULGARIA

Подробно

-18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/

-18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/ -18% За всички холни гарнитури Миа Домашен дух ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ЦВЯТ И ДВА РАЗМЕРА ФУНКЦИЯ СЪН 195/140 СМ вместо 49,- 35,- 2 Помощна маса 40/40/40 см вместо 39,- 29,- 2 Помощна маса 32/32/35 см РАКЛА

Подробно

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К

Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на К Приложение 1 към покана за пазарни консултации - образец ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ по процедура публично състезание с предмет: Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията при следните обособени

Подробно

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ

Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1. по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТ Л И Н Е Е Н Г Р А Ф И К ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ - ЕТАП 1." по ред I. Етап 1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ, след

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_4_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 4 / лот 4 ул."петдесет

Подробно

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls

КСC_Tatarevo_LOT_2_.xls Образец 6.1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Предмет: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив, Обособена позиция 2 / лот 2 - ул."пета";

Подробно