Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc"

Препис

1 L Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация

2

3 Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание: При врати тип летящо крило двата мотора 9µF трябва да се заменят с един мотор 16µF. Регулиране на въртящия момент на мотора Въртящият момент на мотора може да се регулира чрез включването на специален тример. Функция ускоряване Позволява максимален въртящ момент на мотора около 1сек след стартирането на мотора. Функция ускоряване може да се премахне чрез изключване на Дип-суич DSW8 (= Off). Общи забележки: 1) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на действащите нормативни актове. 2) Изолирайте кабелите на мотора и захранването от контролните кабели на бутоните, фотоклетките и радиото. 3) Проверете отново всички връзки преди да подадете захранване. 4) Проверете дали Дип-суичовете са на желаните от вас позиции. 5) Когато се захрани централата, трябва да светне светлинен индикатор PGM, което означава, че бушоните са изправни и има 230VAC, 50Hz при терминали 1 и 2. 6) Ако няма да се използва бутон СТОП, той трябва да бъде свързан с Дип-суич BYPASS 1. 7) Ако посоката на ротация не е вярната, разменете кабели OPEN CLOSE на мотора и кабелите FCA FCC на крайните изключватели. Функции на входове/изходи (1,2) INPUT 220VAC = захранване 230Vac, 50Hz (1 фаза, 2 неутрален) (3,4) CORTESIA = лампа, която се запалва при отваряне на вратата (230Vac) (5,6) LAMP220 = сигнална светлина на 230Vac (7,8) Scale = свободен контакт за реле за стълбищно осветление (9,10) ELS = изход за захранване, електрическа ключалка 12 Vac (11,12,13) CHIUDE/APRE/COM = терминали(съответно ЗАТВАРЯ/ ОТВАРЯ/ОБЩ) на 230Vac, 50 Hz Задължително е кабела за Земята (жълт/зелен) да се свърже с рамката на мотора. (14,15) 24VAC = допълнително захранване (16) + V = общ за всички входове (17) CHIUDE = вход за бутон ЗАТВАРЯ (контакт нормално отворен) (18) APRE = вход за бутон ОТВАРЯ (контакт нормално oтворен) (19) P.P. = вход за бутон Пасо-Пасо (контакт нормално oтворен) (20) STOP = вход за бутон СТОП (контакт нормално затворен) (21) FTC = вход за приемника на фотоклетките (контакт нормално затворен) (22) FCA = вход за краен изключвател при отваряне (контакт нормално затворен)

4 (23) FCC = вход за краен изключвател при затваряне (контакт нормално затворен) (24,25) DAS = вход за обезопасителна рамка (26,27) RX 2CH. = контакт за втория канал на радиото (контакт нормално отворен) (28,29) ANT. = вход за радиото Входът за обезопасителната рамка е калибриран. Ако използвате резистивна обезопасителна рамка, затворете J1 близо до входа на обезопасителната рамка. Ако използвате механична обезопасителна рамка, отворете J1 близо до входа на обезопасителната рамка. Ако изобщо не използвате обезопасителна рамка, отворете J1 и го свържете с Дип-суич DSW 5. Внимание: За обезопасителната рамка са предвидени два входа. НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА РАМКА С ОБЩИЯ ТЕРМИНАЛ. Функции на Дип-суичовете DSW1 DSW2 DSW3 DSW4 DSW5 DSW6 DSW7 DSW8 Избира начина на работа на бутон Пасо-Пасо и на предавателя. Off = операция ОТВАРЯ СТОП ЗАТВАРЯ On = операция ОТВАРЯ ЗАТВАРЯ ОТВАРЯ Позволява или забранява автоматичното затваряне тример TCA. Off = автоматично затваряне забранено On = автоматично затваряне позволено Функция жилищен блок (след първото отваряне се спира работата на бутон Пасо-пасо и на предавателя) Off = функция жилищен блок забранена On = функция жилищен блок позволена Функция предварителна светлина Off = функция предварителна светлина забранена On = функция предварителна светлина позволена Функция хидравличен удар Off = функция хидравличен удар забранена On = функция хидравличен удар позволена Позволява или забранява спирането по време на отваряне. Off = спирането по време на отваряне забранено. Когато се включи крайният изключвател, автоматичният блок спира. On = спирането по време на отваряне позволено. Когато се включи крайният изключвател, автоматичният блок забавя работата си. Позволява или забранява спирането по време на затваряне. Off = спирането по време на затваряне забранено. Когато се включи крайният изключвател, автоматичният блок спира. On = спирането по време на затваряне позволено. Когато се включи крайният изключвател, автоматичният блок забавя работата си. Позволява или забранява ускоряването на мотора. Off = ускоряването на мотора забранено On = ускоряването на мотора позволено Забележка: Когато се смени позицията на някой от Дип-суичовете, новата конфигурация се активира след едно движение.

5 Функции на Дип-суичове BYPASS Дип-суичовете BYPASS позволяват да се съкратят нормално затворените входове, които няма да се използват. DSW1 Вход СТОП DSW2 Вход FTC DSW3 Вход FCA DSW4 Вход FCC DSW5 Вход за обезопасителната рамка Off = обезопасителна рамка активирана On = няма обезопасителна рамка (J1 отворен) DSW6 не се свързва Тази централа позволява автоматично тестуване на системата след подаване на захранване. Ако се установи повреда, централата спира и показва наличието на проблема чрез две бързи примигвания на светлинен индикатор PGM. Активирането на ключа за термозащита се отчита като проблем. В този случай светлинният индикатор ще покаже повреда, а повторната проверка ще включи централата автоматично, веднага щом се изключи термозащитата. Функции на тримерите TCA TL POWER Регулира времето на автоматичното затваряне, ако то е позволено чрез активирането на Дип-суич DSW2 (= On). Времето варира от 1сек минимум до 250сек максимум. Регулира работното време на автоматиката. При повреда на крайните изключватели, след изтичането на това време автоматично се включва защитата на софтуера. Времето варира от1сек минимум до 125сек максимум. Регулира мощността, с която работи мотора. Програмиране Функциите, при които има възможност за избор на стойност от няколко възможни, се задават чрез програмиране на бутон PGM и на Дип-суичовете. За да се запази избраната опция в паметта, преместете Дип-суичовете, както е показано по-долу. След това натиснете бутон PGM за най-малко 2сек. Лампата на PGM ще свети поне 2сек, а след като се освободи бутонът, светлинният индикатор ще се изключи. След това светлинният индикатор ще започне да мига отново. След приключване на процедурите по програмирането преместете Дип-суичовете на нормалните им позиции.

6

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc L8542624 Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15

АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 АВТОМАТИЧНИ ЗАДВИЖВАНИЯ ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ ТИП ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И РАБОТА MB24_MBE24_bul.doc БИСАЙД ООД стр. 1 от 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Декларация от производителя за съответствие на машина (Директива

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно