Системи за сухо строителство K761U-A01.bg Инструкции за монтаж 01/2019 Cleaneo UFF Инструкции за монтаж Cleaneo Classic

Размер: px
Започни от страница:

Download "Системи за сухо строителство K761U-A01.bg Инструкции за монтаж 01/2019 Cleaneo UFF Инструкции за монтаж Cleaneo Classic"

Препис

1 Системи за сухо строителство K761U-A01.bg Инструкции за монтаж 01/2019 Cleaneo UFF Инструкции за монтаж Cleaneo Classic

2 Съдържание Въведение Общи указания...3 Указания за употреба...3 Правни бележки...3 Квалифициран персонал...3 Предназначение на продуктите и системите...3 Встъпителни бележки...4 UFF кант...4 Кнауф инструменти...4 Монтаж Монтаж на плоскости...5 Схема за поставяне...5 Подреждане на плоскостите...6 Закрепване на плоскостите...7 Фугиране Работни стъпки...8 Почистване на фугите...8 Запълване на фугите...8 Отстраняване на излишния материал и шлайфане K761U-A01.bg Cleaneo UFF

3 Въведение Общи указания Указания за употреба Бележки за документа Тези инструкции за монтаж служат като помощно средство при монтажа на плоскости Knauf Cleaneo Akustik UFF. Те съдържат информация за доставката, правилен професионален монтаж, както и за тестване и проверка на продукта, когато е необходимо. Съдържащите се данни и спецификации, конструктивни варианти, детайли и посочени продукти се основават, освен ако не е посочено друго, на валидните към датата на публикуването технически документи, както и на приложимите стандарти. Освен това се вземат предвид конструктивните и статичните изисквания и тези, свързани със строителната физика (пожароустойчивост и шумоизолация), когато е необходимо. Препратки към други документи Техническа брошура за системата D12.bg Кнауф акустични тавани Cleaneo Akustik Технически лист за продукта K761U.bg Cleaneo Akustik UFF Технически лист за продукта K533.bg Cleaneo Caps Правни бележки Инструкции за безопасност Това ръководство за монтаж съдържа инструкции, които трябва да се спазват, за да се гарантира личната Ви безопасност и да се избегнат материални щети. Квалифициран персонал Съответните действия, свързани с продукта/системата и описани в настоящите насоки, могат да се извършват само от персонал с подходяща квалификация. Инструкциите за безопасност и предупреждения трябва да се спазват. За квалифициран персонал се счита този, който въз основа на своето обучение и опит е в състояние да идентифицира рисковете и да избягва потенциални опасности при работа с тези продукти/системи. Предназначение на продуктите и системите Моля, спазвайте следното: Продуктите/системите на Knauf могат да се използват само в случаите на приложение, както е посочено в документацията на Knauf. Ако се използват продукти или компоненти на трети лица, те трябва да са препоръчани или одобрени от Knauf. Безупречното приложение на продуктите/системите предполага подходящ транспорт, съхранение, монтаж и поддръжка. Посочва потенциално вредна ситуация. Ако не се избегне, безопасността на персонала за монтаж или крайния потребител може да се наруши и/или е възможно да се стигне до повреда на продукта или увреждане околната среда. K761U-A01.bg Cleaneo UFF 3

4 Въведение Встъпителни бележки UFF кант Кантовете на плоскостите Cleaneo UFF са заводски грундирани и скосени. Специалният дизайн на канта на плоскостите Cleaneo UFF дава възможност за лесен и прецизен монтаж на перфорирани плоскости с непрекъсната перфорация. UFF UFF UFF UFF Кнауф инструменти Работни стъпки Инструмент Опаковъчна единица Артикулен номер Рязане на плоскостите Макетен нож с трапецовидни ножчета 1 брой Ренде за чело 1 брой Фугиране Монтажен пистолет за JetFiller 1 брой Презареждащ тръбен адаптер с накрайник за монтажен пистолет 1 брой Cleaneo шпакла 1 брой Cleaneo мистрия с отвори 1 брой Инструменти за шлифоване Ръчен шлайфер 1 брой Мрежа за ръчен шлайфер P Мрежа за ръчен шлайфер P Мрежа за ръчен шлайфер P K761U-A01.bg Cleaneo UFF

5 Монтаж Монтаж на плоскости Схема за поставяне Отрязаните плоскости могат да се завъртат на 180 и да се ползват в следващия ред. Това ще намали отпадъците от рязане на строителния обект. Изображение 1: Схема на поставяне 333,5 mm Осово разстояние между монтажните профили в зависимост от вида перфорация Прибл. среда на помещението 2. ред плоскости, започнете поставянето прибл. от средата на помещението След поставяне на 1-ви и 2-ри ред плоскости Използвайте участъка в следващия ред с плоскости 180 Среда на помещението 2. ред с плоскости 1. ред плоскости, започнете поставянето от средата на помещението K761U-A01.bg Cleaneo UFF 5

6 Монтаж Монтаж на плоскости Подреждане на плоскостите Плоскостите Cleaneo UFF се монтират с фуга на кръст. Кантовете на плоскостите Cleaneo UFF с подредена/разместена перфорация са маркирани в червено и синьо. По време на монтажа винаги подреждайте червените маркировки към сините (по късата и дългата страна на плоскостите). Изображение 2: Маркировки на Cleaneo UFF UFF плоскости червено синьо 1. Подравнете и фиксирайте водещата корда в средата на помещението в посоката на поставяне. 2. Подравнете първия ред с плоскости по кордата и ги фиксирайте към конструкцията. 3. Следващите редове с плоскости монтирайте според схемата за монтаж, вж. изображение 1 на страница 5. Изображение 3: Проверяване на перфорациите Права Винтовете се поставят в средата между перфорациите Диагонал Права Водеща корда дълга страна на плоскостта Последователност за закрепване на винтове 2 къса страна 6 K761U-A01.bg Cleaneo UFF

7 Монтаж Монтаж на плоскости Закрепване на плоскостите За монтажа се препоръчва екип от 3 човека. Алтернатива 1: Винтове SN за перфорирани гипсови плоскости Cleaneo Akustik 1. Закрепете Cleaneo UFF плоскостите с винтове SN 3.5 x 30 към металната конструкция от профили CD 60/27,вж. изображение 4. При използване на капси Cleaneo Caps 8R е необходим монтажен профил CD 70/27 върху фугите на късата страна на плоскостта, вж. изображение 6. Изображение 6: Монтажен профил CD 70/27 при фуга на късата страна на плоскост с перфорация 8/18 R Изображение 4: Закрепване на плоскостите с SN винтове за перфорирани гипсови плоскости При използване на капси Cleaneo Caps 12Q са необходими два монтажни профила CD 60/27 върху фугите на късата страна на плоскостта, вж. изображение 7. Изображение 7: Два профила CD 60/27 при фуга на късата страна на плоскост с перфорация 12/25 Q Притиснете CD профилите един към друг 2. Разстоянието между центровете на винтовете е 170 mm. Притиснете плоскостите здраво към монтажните профили по време на завинтване. 3. Започнете закрепването от ъгъла, където плоскостта граничи с вече монтираните плоскости. 4. Фиксирайте първо дългата страна, след което и късата страна. Алтернатива 2: Cleaneo Caps Могат да се използват само в помещения с нормални климатични условия. Относителната влажност на въздуха в помещението може само за кратко да превиши ниво от 65%. Капсите Cleaneo Caps не са изчислени за динамични натоварвания (напр. удар с топка, променливо ветрово натоварване). 4. Поставете Cleaneo Caps във всеки монтажен профил на разстояние 170 mm, вж. изображение 8. Изображение 8: Закрепване на плоскости с капси Cleaneo Caps 1. Изберете Cleaneo Caps, подходящи за конкретния вид перфорация. Капсите Cleaneo Caps са налични за следните типове перфорация: Стандартна кръгла перфорация 8/18 R Стандартна кръгла перфорация 10/23 R Стандартна кръгла перфорация 12/25 R Стандартна квадратна перфорация 12/25 Q 2. Поставете капсите Cleaneo Caps в една равнина с повърхноста на плоскостите, вж. изображение 5. Изображение 5: Монтаж на Cleaneo Caps Бележка Използвайте само приложените винтове и накрайници. Избягвайте презатягане на винтовете, в противен случай ще се редуцира якостта на изтръгване. 5. Притискайте плоскостите здраво върху металната конструкция по време на завинтване. 6. Започнете закрепването от ъгъла, където плоскостта граничи с вече монтираните плоскости. 7. Закрепете първо дългата страна и след това и късата страна. 3. На фугата при дългата страна се препоръчва изборът на втория ред перфорация. Cleaneo Caps 8R и 12Q винаги да се монтират във втория ред перфорации (по дългата и късата страна на плоскостта). Препоръки Използвайте акумулаторен винтоверт с опция за настройка на въртящия момент (ако въртящият момент е прекалено висок или натискът е твърде голям, възможно е да се получи презатягане на винта или отчупване на ръба на плоскостта). K761U-A01.bg Cleaneo UFF 7

8 Фугиране Работни стъпки Почистване на фугите Отстраняване на излишния материал и шлайфане Водата не е подходяща за свързване на прах, тъй като увеличава вероятността от образуване на пукнатини. 1. След завършване на монтажа на плоскостите почистете фугите от прахови частици със суха четка, изображение Отстранете излишния материал след стягане на фугиращата маса със специалната Cleaneo шпакла и оставете приблизително 1 до 2 mm изпъкнал материал, вж. изображение 11. Изображение 11: Отстранете излишния материал Изображение 9: Почистване на фугите 2. Ако е необходимо, грундирайте с дълбокопроникващ грунд на Кнауф (напр. в случай на голямо образуване на прах по време на поставяне на плоскостите). 2. Преди фугиращият материал да се е втвърдил напълно изчистете запълнените фуги с Cleaneo шпакла чрез лек натист и под малък ъгъл на интрумента. 3. Запълнете и главите на винтовете, за предпочитане използвайте Cleaneo мистрия с отвори, вж. изображение 12. Запълване на фугите Изображение 12: Запълване на главите на винтовете Използвайте презареждащ тръбен адаптер с накрайник за Uniflott или монтажен пистолет за JetFiller. 1. Изрежете пластмасовата дюза така, че да съответства на широчината на фугата. 2. Запълнете фугите напълно с Uniflott или JetFiller, вж. изображение 10. Изображение 10: Запълване на фугите Bild 1: 4. Изшлайфайте излишния материал гладко и равномерно след втвърдяване. Tel.: Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: , факс: 02/ Конструктивните, статическите и строително-физичните качества на системите Кнауф са гарантирани само при изключителното използване на Кнауф системни компоненти или изрично препоръчани от Кнауф продукти. Издание: 2019 г. Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Интериорни профили Ръководство за монтаж на профили за индиректно осветление За декорация на стени и тавани

Интериорни профили Ръководство за монтаж на профили за индиректно осветление За декорация на стени и тавани Интериорни профили Ръководство за монтаж на профили за индиректно осветление За декорация на стени и тавани Инструменти и материали Ролетка Молив Маркиращ конец Ъгломер Герунг циркуляр Чук Клещи Пистолет

Подробно

Системи за сухо строителство D12.bg Технически проспект 01/2019 Акустични тавани Кнауф Cleaneo Akustik Cleaneo Classic D127.bg Окачен таван Cleaneo Ak

Системи за сухо строителство D12.bg Технически проспект 01/2019 Акустични тавани Кнауф Cleaneo Akustik Cleaneo Classic D127.bg Окачен таван Cleaneo Ak Системи за сухо строителство D12.bg Технически проспект 1/219 Акустични тавани Кнауф Cleaneo Akustik Cleaneo Classic D127.bg Окачен таван Cleaneo Akustik D124.bg Огнезащитен таван Cleaneo Akustik D137.bg

Подробно

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls

Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls Интериорни и фасадни профили Декоративни Балюстради Ръководство за монтаж на декоративни елементи от пенообразен полиуретан F o r Decorat i n g Walls And Ceilings Инструменти и материали 4 1 2 11 6 20

Подробно

Mikka Bulgarisch 2012

Mikka Bulgarisch 2012 Mikka Къща 19-мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането. В

Подробно

TS_Sonicboard_BG_new-4.indd

TS_Sonicboard_BG_new-4.indd SONICBOARD - тип D 12,5 mm Област на приложение За стена и таван Вътрешно приложение Облицовка на стена и таван на конструкция в подпокривни пространства, окачен таван под основен таван или гредоред Облицовка

Подробно

LV 21 Bulgarisch 2012

LV 21 Bulgarisch 2012 Lillevilla 21 Къща 28 мм двойна врата Уважаеми клиенти, моля, прочетете изцяло това упътване преди да започнете изграждането на къщата. При неясноти, моля, обърнете се към Вашия доставчик преди изграждането.

Подробно

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема

W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема W 333 Vidiwall HI 12/ 2017 Vidiwall HI Фасадна стена - щендерна конструкция с Vidiwall HI и Термосистема Характеристики на материала и монтаж Вертикален разрез - Детайли М 1:5 Knauf гипскартонена напр.

Подробно

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни Солидо Е Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълнителни добавки 0-FP-0 Идеи с бъдеще. Солидо Е Качеството на марката

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Сигма Батак Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина

Сигма Батак Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина Каталог / Ламперия Ламперия от масивна иглолистна дървесина 2017 Съдържание ЗА НАС 02 ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 08 МОДЕЛИ ЛАМПЕРИЯ 10 Ние сме семейна фирма основана през 1993 г. в град Батак, с над 20 годишни

Подробно

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава к

Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава к Мобилна кухненска количка Мобилен помощник Мобилна кухненска количка Изключително практично: една такава количка на колелца винаги е там, където е необходима и предлага много място за найразлични неща.

Подробно

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива.

Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. Универсалните системи Schiedel са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност при отопление с всички видове горива. 1. 2. 3. 4. Разгледайте съдържанието на приложения основен пакет. Той включва необходимите

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

ПЕРЕДВИЖНАЯ СБОРНО – РАЗБОРНАЯ

ПЕРЕДВИЖНАЯ  СБОРНО – РАЗБОРНАЯ МОБИЛНА СГЛОБЯЕМА МОДУЛНА СТРОИТЕЛНА КУЛА ВСП-250/0,7 ПАСПОРТ ТУ 5225-002-37582698-2013 Вносител МКМ БГ ЕООД 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Подвижната сгъваема кула VSP-250 / 0.7 (наричана по-нататък кулата)

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута

Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута Ударна бормашина BOSCH, GSB 1300 Номер: BOSH-3889 Мощност: 550 W Обороти на празен ход: 0-2700 min -1 Патронник: 1,5-13 mm Честота на ударите в минута на празен ход: 0-41600 min -1 Макс. диаметър на пробиване

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция

Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Pavo V 140 Настройка на плуга Машина БГ: Кратка инструкция Авторското право и правото на използване (Copyright) е собственост на Rabe Agri GmbH, Германия. Копията, публикуването в други медии, преводите

Подробно

Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 г

Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 г Първи стъпки Кратко ръководство за Press Brake Productivity Благодарим Ви, че закупихте този качествен продукт, произведен от Wila Вече повече от 80 години Wila снабдява производителите и потребителите

Подробно

За фуги от 1 mm до 20 mm

За фуги от 1 mm до 20 mm За фуги от 1 mm до 20 mm Еко свързваща добавка = Solid Green Binder Оптималната алтернатива на традиционната фуга от пясък. Иновативен продукт на базата на SOLID GREEN BINDER. Положителните свойства на

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

Указания за безопасност AH

Указания за безопасност AH Двигатели за ниско напрежение SIMOTICS GP, SD, DP Прочети ме Съпринадлежащите инструкции за експлоатация ще намерите в Internet: Двигатели за ниско напрежение (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/13309/man)

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx Опасност от изгаряния от контакт с горещо масло. Възможни са леки до средно тежки наранявания. Носете защитни очила. Носете предпазни ръкавици. Носете защитно облекло. Възможни са материални щети причинени

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас

XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована стомана 170 Клас XtraDrain Композитни отводнителни улеи Улеи, събирателни шахти и аксесоари 160 Композитен защитен ръб 166 Зашитен ръб от поцинкована 170 Клас на натоварване A 15 174 ACO XtraDrain Решетки за отводнителни

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.07.2013 Идентификационен 01 14 02 01 100 0 000002 Версия 1 EN 934-2:2009+ A1:2013-04 13 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно