ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА"

Препис

1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma 25 mg film-coated tablets Spironolacton-Tchaikapharma 50 mg film-coated tablets Spironolacton-Tchaikapharma 100 mg film-coated tablets (Спиронолактон / Spironolactone) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. - Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново. - Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. - Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите. - Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Какво съдържа тази листовка 1. Какво представлява Спиронолактон-Чайкафарма и за какво се използва 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиронолактон-Чайкафарма 3. Как да приемате Спиронолактон-Чайкафарма 4. Възможни нежелани реакции 5. Как да съхранявате Спиронолактон-Чайкафарма 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация 1. Какво представлява Спиронолактон-Чайкафарма и за какво се използва Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg, 50 mg, 100 mg съдържат като активното вещество съответно 25 mg и 50 mg, 100 mg спиронолактон. Таблетките са филмирани, т. е. са покрити с предпазваща обвивка. Активната съставка спиронолактон е диуретик и действа върху бъбреците и надбъбречните жлези. Спиронолактон стимулира отделянето на урина при пациенти с натрупване на течности в тъканите (оток) или в корема (асцит) чрез повишаване на отделянето на натрий в урината. По този начин възможната загуба на калий при другите диуретици се намалява. Антихипертензивният (понижаващият кръвното налягане) ефект на спиронолактона се дължи на освобождаването на сол и вода. Таблетките Спиронолактон-Чайкафарма от 25 mg, 50 mg и 100 mg се използват за лечение на: задържане на течност в тялото (оток) в резултат на сърдечни оплаквания, особено в случаи, които се поддават трудно на лечение; повишено кръвно налягане като допълнение към безсолната диета и други диуретици, ако само те не са достатъчни; определени заболявания на бъбреците, ако други приемани диуретиците не са имали достатъчен ефект или не са подходящи за приложение; задържане на течност в тъканите и корема в резултат на чернодробни оплаквания; диагностика и предоперативно лечение на оплаквания, при които има увеличено производство на алдостерон в надбъбречната кора (алдостеронът е хормон, регулиращ обмяната на соли и вода в организма). 1

2 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Спиронолактон-Чайкафарма Не приемайте Спиронолактон-Чайкафарма - Ако сте свръхчувствителни към спиронолактон или някое от помощните вещества на таблетките; - Ако имате увеличено ниво на калий в кръвта; - Ако сте бременна или кърмите; - Ако страдате от сериозно бъбречно заболяване; - Ако отделяте малко или почти никаква урина; - Ако имате ограничено количество натрий в кръвта. Спиронолактон-Чайкафарма не се препоръчва за употреба при деца пoд 18 години. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Други лекарства и Спиронолактон-Чайкафарма Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Едновременното приложение на различни лекарства понякога може да има неблагоприятни последствия. Може да се появи ефект на отслабване или усилване на желаното действие или да се появят определени нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако приемате едновременно няколко лекарства, дори ако ги приемате нередовно и/или от време на време. Вашият лекар ще прецени дали лекарствата си взаимодействат. Спиронолактон взаимодейства с някои антихипертензивни средства, дигоксин (за лечение на сърдечна недостатъчност), литий, като може да усили ефектът им. Обратно, спиронолактон намалява ефекта на определени противосъсирващи лекарства. При едновременната употреба на спиронолактон с определени диуретици лекарят ще прецени възможността от прекалено покачване на калия в кръвта и ще вземе съответните мерки, за да предотврати този ефект. Едновременното приложение на спиронолактон с АСЕ инхибитори (група лекарства против високо кръвно налягане като каптоприл, еналаприл, лизиноприл) не се препоръчва. Едновременното приложение на спиронолактон с хепарин (противосъсирващо) може да увеличи образуването на урина. Салицилатите (например ацетил салициловата киселина аспирина) намаляват ефекта на спиронолактона. Едновременното приложение на спиронолактон с други калий-съхраняващи диуретици или индометацин не се препоръчва. Увеличената концентрация на калий в кръвта може да има нежелан ефект върху Вашето здраве, особено ако имате смущения в сърдечния ритъм. Ефектът на спиронолактон за понижаване на кръвното налягане може да се намали при едновременната му употреба с някои антидепресанти, невролептици (успокоителни) и кортикостероиди. Уведомете Вашия лекар, ако приемате или ще приемате заедно с таблетките спиронолактон едно или повече от посочените по-горе лекарства. Спиронолактон може да промени някои лабораторни и диагностични тестове. Спиронолактон-Чайкафарма с храни и напитки По време на лечение със спиронолактон е противопоказана употребата на алкохол. Бременност и кърмене Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарства. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Таблетките не бива да се употребяват по време на бременност, освен след консултация с Вашия лекар. 2

3 Употребата на тези таблетки следва да се прекрати по време на кърмене. Ако Вашият лекар е преценил, че лечението със спиронолактон е съществено важно за Вас, то докато приемате тези таблетки, не бива да кърмите. Шофиране и работа с машини Не е известна информация за ефекта върху способността за шофиране. Могат да се появят главозамайване, объркване или главоболие. Препоръчва се пациентът да се въздържа от шофиране и работа с машини при поява на някоя от изброените нежелани реакции. Важна информация относно някои от съставките на Спиронолактон-Чайкафарма Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт. 3. Как да приемате Спиронолактон-Чайкафарма Винаги приемайте Спиронолактон-Чайкафарма точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Спазвайте дозировката, предписана от Вашия лекар. Той може да Ви предпише спиронолактон в комбинация с друг диуретик и/или лекарство против високо налягане. Обичайната дневна доза за възрастни е 100 mg, приложени на един или няколко приема. Ако е необходимо, могат да се прилагат и по-високи начални дози. Приемайте таблетките с половин чаша вода, за предпочитане по време на хранене. Ако приемате една доза дневно, то таблетките трябва да се приемат по време на хранене. Спиронолактон-Чайкафарма е противопоказен при деца и подрастващи под 18-годишна възраст. Ако сте приели повече от необходимата доза Ако сте приели повече от нужните таблетки, обърнете се незабавно към лекар или най-близката болница. Запазете опаковката, за да знае лекарят кое е лекарството. Предозирането може да се прояви с гадене и повръщане и (по-рядко) със сънливост, объркване, кожен обрив или диария. Могат да възникнат смущения във водно-солевия баланс и обезводняване. (виж също така Нежелани реакции и Лекарствени взаимодействия и други форми на взаимодействия ). Ако сте пропуснали да приемете Спиронолактон-Чайкафарма Ако пропуснете прием, вземете дозата възможно най-скоро, освен ако не е време за следващия прием. В този случай не вземайте пропуснатата доза, а се върнете към предписания Ви дозов режим. Никога не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната. Ако се съмнявате, консултирайте се Вашия лекар или фармацевт. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако сте спрели употребата на Спиронолактон-Чайкафарма Никога не решавайте да спрете приема на тези таблетки сами винаги първо се консултирайте с Вашия лекар. Ако внезапно спрете лечението, то първоначалните симптоми могат да се възобновят. 3

4 4. Възможни нежелани реакции Както всички лекарства, Спиронолактон-Чайкафарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: прекомерно повишаване концентрацията на калий в кръвта или прекалено ниска концентрация на натрий в кръвта (особено в комбинация с други диуретици); стомашно-чревни смущения колики, диария, кръвоизлив, язви, възпаление на стомашната лигавица, повръшане; замаяност; объркване; летаргия (сънливост, апатичност);смущения в координацията; понижено кръвно налягане; обезводняване на тъканите; главоболие; кожен обрив; увеличаване на гръдните жлези при мъже, импотентност и намалено сексуално желание при мъже; менструация с лека загуба на кръв, забавена менструация, повишено окосмяване, снижаване на гласа и болезненост в гърдите при жени. Нежеланите лекарствени реакции обикновено са обратими след прекратяване приема на лекарствения продукт. Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции е продължителна, стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 5. Как да съхранявате Спиронолактон-Чайкафарма Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Да се съхранява при температура под 25 С, на сухо място, в оригиналната им опаковка. Не използвайте Спиронолактон-Чайкафарма след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда. 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Спиронолактон-Чайкафарма - Активното вещество е спиронолактон. - Другите съставки са: лактоза, царевично нишесте, поливидон, калциев фосфат дихидрат двуосновен, пречистен талк, магнезиев стеарат, силициев диоксид, лютива мента масло, хипромелоза, макрогликол 400 и титанов диоксид (Е171). Тези лекарствени продукти съдържат лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбация не трябва да приемат Спиронолактон-Чайкафарма. 4

5 Как изглежда Спиронолактон-Чайкафарма и какво съдържа опаковката Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят. Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят. Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg: 30 таблетки в 3 алуминиеви блистерни ленти, опаковани в картонена кутия, таблетките са бели на цвят. Притежател на разрешението за употреба и производител Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1, 1172 София, България тел.: 02/ факс: 02/ За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля, свържете се с притежателя на разрешението за употреба. Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД бул. Г. М. Димитров 1, гр. София 1172, България тел.: 02/ факс: 02/ Дата на последно одобрение на листовката Септември 2012 г. 5

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc

Microsoft Word - Ropinirole_PIL.doc ЛИСТОВКА:ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 0,5 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 1 mg филмирани таблетки РОПИНИРОЛ-ЧАЙКАФАРМА 2 mg филмирани таблетки ROPINIROLE -TCHAIKAPHARMA 0,5

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ГЛИПЕР 1 mg таблетки/ GLIPER 1 mg tablets ГЛИПЕР 2 mg таблетки/ GLIPER 2 mg tablets ГЛИПЕР 3 mg таблетки/ GLIPER 3 mg tablets ГЛИПЕР 4 mg таблетки/ GLIPER 4 mg tablets (Глимепирид/Glimepiride)

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc

Microsoft Word - PIL- Carvecare.doc ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Карвекер 6,25 mg таблетки / Carvecare 6,25 mg tablets Карвекер 25 mg таблетки / Carvecare 25 mg tablets Карведилол/Carvedilol Прочетете внимателно цялата листовка

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (Клопидогрел / Clopidogrel ) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OLFREX 10 mg film-coated tablets ОЛФРЕКС 10 mg филмирани таблетки оланзапин (olanzapine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Подробно

Б

Б Б. ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЕТРОФЕМИН 2,5 mg филмирани таблетки LETROFEMIN 2,5 mg film-coated tablets (Летрозол / Letrozole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Хипертоник 50 mg/12,5mg филмирани таблетки Co-Hypertonic 50mg/12,5mg film-coated tablets (лосартан калий/ хидро

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Хипертоник 50 mg/12,5mg филмирани таблетки Co-Hypertonic 50mg/12,5mg film-coated tablets (лосартан калий/ хидро ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Хипертоник 50 mg/12,5mg филмирани таблетки Co-Hypertonic 50mg/12,5mg film-coated tablets (лосартан калий/ хидрохлоротиазид) (losartan potassium/hydrochlorothiazide)

Подробно

ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Ко-Валстор 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film-coated tablets Ко-Валстор 160 mg/25 mg филмирани таблетки Co-Valstor 160 mg/25 mg film-coated

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Алонзап ODT 5 mg, таблетки, диспергиращи се в устата / Alonzap ODT 5 mg orodispersible tablets Алонзап ODT 10 mg, таблетки, диспергиращи се в устата/ Alonzap ODT 10

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента Апири 100 mg стомашно-устойчиви таблетки Apiri 100 mg gastro-resistant tablets (Ацетилсалицилова киселина/аcetylsalicylic acid) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean

Microsoft Word - Lortanda_letrozol_5207_IB_004_harmonization_clean Листовка: Информация за пациента Лортанда 2,5 mg филмирани таблетки Летрозол Lortanda 2.5 mg film-coated tablets Letrozole Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc

Microsoft Word - Clean_Kamiren_BDA_Bg.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Камирен 1 mg таблетки Камирен 2 mg таблетки Камирен 4 mg таблетки Доксазосин Kamiren 1 mg tablets Kamiren 2 mg tablets Kamiren 4 mg tablets Doxazosin Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Бизор 10 mg таблетки / Bisor 10 mg tablets (Бисопрололов фумарат / Bisoprolol fumarate) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство,

Подробно

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц

Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно ц Листовка: информация за пациента ПлакЕкс 75 mg филмирани таблетки PlaquEx 75 mg film-coated tablets (клопидогрел / clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Fosanate 70 mg film-coated tablets Фосанат 70 mg филмирани таблетки Alendronic acid (Алендронова киселина) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да

Подробно

Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc

Microsoft Word - Candesartan_HCTZ_2606_art_31_clean.doc Листовка: информация за потребителя Карбикомби 8 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 16 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/12,5 mg таблетки Карбикомби 32 mg/25 mg таблетки Кандесартан цилексетил/ хидрохлоротиазид

Подробно

Trulicity, INN-dulaglutide

Trulicity, INN-dulaglutide Листовка: информация за потребителя Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка дулаглутид (dulaglutide)

Подробно

Microsoft Word - tenloris_350_IB_04_art31_track.doc

Microsoft Word - tenloris_350_IB_04_art31_track.doc Листовка: информация за потребителя Тенлорис 50 mg/5 mg филмирани таблетки Тенлорис 50 mg/10 mg филмирани таблетки Тенлорис 100 mg/5 mg филмирани таблетки Тенлорис 100 mg/10 mg филмирани таблетки Лосартан

Подробно

Microsoft Word - Zolsana_PIL-clean.doc

Microsoft Word - Zolsana_PIL-clean.doc ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Золcaна 5 mg филмирани таблетки Золcaна 10 mg филмирани таблетки Золпидемов тартарат Zolsana 5 mg film-coated tablets Zolsana 10 mg film-coated tablets Zolpidem tartrate

Подробно