Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни

Размер: px
Започни от страница:

Download "Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни"

Препис

1 Възраст Вид на прегледа Z00.0 Общ медицински преглед Периодичност на прегледите Медикодиагностични изследвания (МДИ) Периодичност на МДИ Консултативни прегледи Периодичност на консултативните прегледи Анамнеза и подробен статус 2. Изчисляване на индекс на телесна маса Над 18 г. (жени и мъже) 3. Оценка на психичен статус 4. Изследване острота на зрение (ориентировъчно, без определяне на диоптри) Ежегодно за календарна година 1. Определяне на кръвна захар на гладно в лаборатория при наличие на риск по FINDRISK >= 12 т.*. Ежегодно за календарна година 5. Измерване на артериално налягане 6. Електрокардиограма 7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:

2 От 30 до 45 (жени и мъже) Жени >=30 Жени на 30- (навършващи 30-годишна възраст през календарната година) Мъже >= 40 и жени >= 50 - Протеин - Глюкоза - Кетонни тела - Уробилиноген/ билирубин - ph Мануално изследване на млечни жлези Ежегодно ПКК 1. триглецириди 2.1. общ холестерол и HDL - холестерол и оценка на СС Веднъж на 5 Веднъж на 5 Преглед от акушергинеколог с гинекологичен статус с вземане и изпращане на материал за цитонамазка Ежегодно, а след две негативни цитонамазки - веджъж на 3

3 От 46 до 65 (жени и мъже) Мъже >= 50 Жени от 50 до 69 риск по SCORE системата за лица без сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, ХБН 2.2. LDLхолестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, при които не се извършва оценка на СС риск по SCORE системата и не е изследван в рамките на диспансерното наблюдение) ПКК PSA Мамография на млечни жлези Веднъж на 5 Веднъж на 2 Веднъж на 2

4 включително Над 65 (жени и мъже) Забележки: 1. ПКК 2. триглецириди 3.1. общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН 3.2. LDLхолестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН 1. Ежегодно за календарната година 2. 1 път на /3.2-1 път на 5 1. Изследването на общ холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA, HDL-холестерол, LDL-холестерол в рамките на предходните 12 месеца, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед. 2. По преценка на общопрактикуващия лекар може да не се провежда повторно изследване на ПКК и урина, ако същите са направени през предходните 3 месеца. 3. ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.

5 4. Оценката за риск от развитие на захарен диабет се осъществява на всички лица над 18-годишна възраст по FINDRISK (Въпросник за риск от развитие на ЗД в следващите 10 ) Оценката се определя на базата на показатели от анамнезата и обективното състояние на пациента, определени по време на профилактичния преглед, и се оценява в точки (при максимален брой точки 26), както следва: Възраст - под 45 (0 т.), г. (2 т.), г (3 т.), над 64 г. (4 т.); ИТМ - под 25 кг/кв.м (0 т.), кг/кв.м (1 т.), над 30 кг/кв.м (2 т.); Обиколка на талия - на нивото на пъпа: мъже - под 94 см (0 т.), см (3 т.), над 102 см (4 т.); жени - под 80 см (0 т.), см (3 т.), над 88 см (4 т.); Обичайна физическа активност дневно поне 30 минути (на работното си място и/или в свободното си време) - да (0 т), не (2 т.); Ежедневна консумация на плодове и зеленчуци - да (0 т.), не (1 т.); Редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото - да (2 т.), не (0 т.); Анамнеза за повишена кръвна захар в миналото (на профилактичен преглед, по време на друго заболяване, по време на бременност) - да (5 т.), не (0 т.); Фамилна анамнеза за диабет тип 2 или тип 1 - не (0 т.), да - дядо, баба, леля, вуйчо или първи братовчед (3 т.), да - родител, брат, сестра, собствено дете (5 т.); 4.2. Рискът от диабет по FINDRISK се определя като:

6 Нисък (1 на 100 ще развие диабет) - под 7 т.; Леко повишен (1 на 25 ще развие диабет) т.; Умерен (1 на 6 ще развие диабет) т.; Висок (1 на 3 ще развие диабет) т.; Много висок (1 на 2 ще развие диабет) - над 20 т. 5. Оценка на СС риск по SCORE системата се извършва при профилактичен преглед на всички мъже >= 40 г. и <= 65 г. и жени >= 50 г. и <= 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН Оценката се осъществява на база на следните критерии - пол, тютюнопушене, възраст, общ холестерол и систолно артериално налягане (САН) (фиг. 1). ФИГУРА 1. SCORE ДИАГРАМА: 5.2. Рискът от ССЗ се определя като: нисък < 1 %; умерен >= 1 %, но < 5 %; висок >= 5 %, но < 10 %; много висок риск >= 10 %.

7 Приложение 3 към чл. 9, ал. 1 Групи лица с рискови фактори за развитие на заболяване 1. Лица с рискови фактори за развитие на сърдечно-съдови заболявания: 1.1. В групата се включват всички мъже >= 40 г. и <= 65 г. и всички жени >= 50 г. и <= 65 г., които нямат ССЗ, диабет или ХБН с изчислен риск по SCORE - висок >= 5 %, но < 10 % и много висок риск >= 10 %. 2. Лица с рискови фактори за развитие на захарен диабет тип 2: 2.1. В групата се включват всички лица на 18 с оценен риск по FINDRISK - умерен (12-14 т.), висок (15-20 т.) и много висок (над 20 т.). 3. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на шийката на матката: 3.1. В групата се включват жени над 18, при които: Има лична анамнеза за някои от следните рискови фактори - >= 3 износени бременности или първо раждане на възраст <= 17 г.; продължителна (повече от 5 ) употреба на естрогенни препарати; имуносупресираща терапия; HIV-позитивни; Има фамилна анамнеза за майка или сестра със злокачествено новообразувание на шийката на матката; При назначената по време на профилактичния преглед консултация с акушер-гинеколог и цитонамазка са установени отклонения, съгласно заключението на консултиращият специалист: видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката; дисплазия на шийката на матката и други невъзпалителни болести на шийката на матката; цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou. 4. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на млечната жлеза: 4.1. В групата се включват всички жени > 18 с поне един от следните показатели: Фамилна анамнеза за: рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря; Лична анамнеза за: лекуван друг карцином; доброкачествена дисплазия на млечната жлеза; продължителна употреба (над 5 ) на естрогенни препарати; ранно менархе (<= 10-годишна възраст); първо раждане на възраст >= 35 г. 5. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област: 5.1. В групата се включват всички лица над 18 с поне един от следните показатели: Анамнеза за най-малко един от изброените: аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия; Фамилна анамнеза за рак на ректосигмоидалната област при: един от родители, братя, сестри, деца; двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник. 6. Лица с рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на простатата: 6.1. В рисковата група се включват всички мъже над 40 до 49 със: Фамилна анамнеза за карцином на простатата (баща, брат);

8 PSA > 4.0 ng/ml, изследван по друг повод по преценка на лекаря. 7. Лица с рисков фактор затлъстяване: В групата се включват всички лица над 18 с ИТМ >= Лица с рисков фактор тютюнопушене: В групата се включват всички лица над 18 с консумация на цигари. Приложение 4 към чл. 9, ал. 2 Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване Kъм амбулаторен лист /дата Лекар (УИН, РЦЗ номер на лечебното заведение) Пациент (ЕГН, идентификационен номер)

9 ЛИЧНА АНАМНЕЗА Жени и мъже тютюнопушене?? брой цигари дневно заседнал начин на живот (< 30 мин. физическа активност на ден) аденом/и на дебелото черво полипи на дебелото черво колоректален карцином болест на Crohn улцерозен колит цьолиакия захарен диабет тип? тип 1 (Е10)? тип 2 (Е11) предшестващи данни за дислипидемия (R94.8) ежедневна консумация на плодове и зеленчуци (поне 100 г) ФАМИЛНА АНАМНЕЗА диабет тип 2 или тип 1 (дядо, баба, леля, вуйчо или първи братовчед) диабет тип 2 или тип 1 (родител, брат, сестра, собствено дете) ранно (под 55 г. за мъже - баща, брат, и под 65 г. за жени - майка, сестра) заболяване на сърдечносъдовата система (ИБС и МСБ); майка или сестра с РМШ; рак на ректосигмоидалната област при един от родителите, братя, сестри, деца или двама от баба, дядо, леля, чичо, първи братовчед, племенник) рак на млечната жлеза при майка, сестра или дъщеря; карцином на простатата (баща, брат) при мъже над 40

10 редовен прием на антихипертензивни медикаменти сега или в миналото повишена кръвна захар в миналото Жени >= 3 износени бременности или първо раждане на възраст <= 17 г.; продължителна (повече от 5 ) употреба на естрогени (контрацептиви или хормонална заместителна терапия); имуносупресирани; неваксинирани срещу HPV (за възрастовата група >= 18 и <= 25 г.) + един от изброените рискови фактори. лекуван друг карцином; доброкачествена дисплазия на млечната жлеза; ранно менархе (<= 10-годишна възраст); първо раждане на възраст >= 35 г.; Мъже PSA > 4.0 ng/ml при мъже над 40 г.

11 МДИ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ОБЕКТИВЕН СТАТУС Възраст?? За лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН, които подлежат на оценка на риска по SCORE (мъже г. и жени г.): Пол? Общ холестерол??, mmol/l ръст??? см тегло??? кг HDL-холестерол?? Триглицериди??, mmol/l mmol/l Обиколка на талия? см Артериално налягане: Систолно mm Hg диастолно mm Hg ИТМ? кг/м 2 ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК (SCORE) - (нисък, умерен, висок, мн. висок) Non-HDL -холестерол (изчислен), mmol/l LDL-холестерол (изчислен)??, mmol/l Кръвна захар (при FINDRISK >= 12 т), mmol/l PSA, ng/ml ОЦЕНКА НА 10-ГОДИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 (FINDRISK) точки (нисък, умерен, висок, мн. висок)

Приложение № 15

Приложение № 15 Приложение 13 - ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ по профилактика стр.1/21 ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕДИАТРИЯ ПО ПРОГРАМА ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПО ПРОГРАМА МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2016 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 38 458 379 амбулаторни листове, касаещи 5 198

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2015 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 39166527 амбулаторни листове, касаещи 5 190

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на л МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Наредба от. 2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЗОЛ ПО МКБ, ДИСПАНСЕРИЗИРАНИ ОТ ОПЛ 1 2 Рубрика по МКБ-10 Код МКБ-10 Заболявания Диспансеризира щ лекар Обща продължителност на наблюдението Медицински дейности

Подробно

АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019 Думата диабет е с гръцки произход и означава пр

АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019 Думата диабет е с гръцки произход и означава пр АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2019 Думата диабет е с гръцки произход и означава преминавам. Асоциира се със затрудненото преминаване

Подробно

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE

LEPTIN AND ADIPONECTIN – DIAGNOSTIC MARKERS FOR POLYCYSTIC OVARY SINDROME IN ADOLESCENCE ВЛИЯНИЕ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО ВЪРХУ ГИНЕКОЛОГИЧНОТО ЗДРАВЕ В ПУБЕРТЕТА Д-р С.Кедикова МУ-СОФИЯ СБАЛАГ Майчин дом ЕАД - София Наднормено тегло Наднорменото тегло и затлъстяване представляват световен проблем,

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ Относно: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ГРЪБНАЧНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2013г/2014г. Специалисти на Столична РЗИ от дирекция Профилактика на болестите и промоция на

Подробно

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2

бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2 бременност Анемии и бременност Автор на статията е д-р Мария Георгиева Завършва Медицина в Медицински университет, гр. Плевен през 1996 година. През 2005 г. придобива специалност Вътрешни болести. През

Подробно

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 13052 Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: 0 "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ЗДРАВЕ" ЕАД, ГР.БАНКЯ ЕИК: 130523915 Код от информаци онната систама на ЛЗ Мерн а Наименование

Подробно

My present PE ESC 2014 copy.key

My present PE ESC 2014 copy.key БТЕ Какво ново в диагностиката и лечението? Явор Иванов Медицински Университет Плевен Нови аспекти 2014 Рискови фактори Правила за предикция D-dimer - гранични стойности според възрастта Субсегментна

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2012 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През 2012 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 303.9 хил., или 67.1% от населението на същата възраст.

Подробно

Феталната медицина – сигурност за здравето на бебето още в корема на мама

Феталната медицина –  сигурност за здравето на бебето още в корема на мама Ултразвуково изследване и доплер Какво проследява акушер-гинекологът в женската консултация и как си партнира със специалиста по фетална медицина Д-р Петя Чавеева, Отделение по фетална медицина, Медицински

Подробно

Факторът магнезий 1

Факторът магнезий 1 СЪДЪРЖАНИЕ МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛЪТ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СЪРДЕЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ПАЗИ ЗДРАВИ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ... з Една типична история... 4 Сърдечното заболяване - епидемията на двадесети век 5 Храненето и

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД ПЛЕВЕН КАТЕДРА ПО КАРДИОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Клинико-епидемиологично значение на фамилните дислипидемии за с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД ПЛЕВЕН КАТЕДРА ПО КАРДИОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Клинико-епидемиологично значение на фамилните дислипидемии за с МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГРАД ПЛЕВЕН КАТЕДРА ПО КАРДИОЛОГИЯ, ПУЛМОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ Клинико-епидемиологично значение на фамилните дислипидемии за сърдечно-съдовия риск при млади хора АВТОРЕФЕРАТ НА

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД Бургас Управител: 056/86-64-02 бул. Демокрация 86 056/85-98-02 факс: 056/85-98-30 З А П О В Е Д 47/04.02.2019 г. На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3,

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт: Телефонен номер:. Паспортът е преведен и адаптиран

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

Slide 1

Slide 1 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕН ЦЕНТЪР КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Телефон: + 359 42 699526 СПЕЦИАЛИСТИ Д-р Атанаска Боянова Ветеринарен лекар Катя Василева Ветеринарен фелдшер Клиничната

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КAТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ДАНИЕЛА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КAТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ДАНИЕЛА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА КAТЕДРА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ Д-Р ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАРДИО-МЕТАБОЛИТНИЯ

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

Национална Спортна Академия София, България

Национална Спортна Академия София, България Национална Спортна Академия София, България Физическо развитие и физическа подготовка при подрастващи гимнастици Илия Кючуков, Стефан Колимечков, Илия Янев, Албена Александрова, Диляна Зайкова, Емил Стоименов,

Подробно

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ Какво е еректилна дисфункция? Когато един мъж не може да получи достатъчно ерекция и не може да прави секс или не може да задържи достатъчно дълго ерекцията си, говорим за еректилна дисфункция или импотентност.

Подробно

NSI

NSI ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 ГОДИНА 1. Основни показатели за икономическата активност и заетостта на населението на възраст 15-64 навършени години

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 372 ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ (БОЛНИЦА, КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АМБУЛАТОРИЯ) (ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2011 г.)

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно