01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

Размер: px
Започни от страница:

Download "01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б"

Препис

1 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10 б 10 б 10 д 5 10 и 10 д 10 а 6 10 д 10 а 7 10 д 03 Румяна Златева 1 12 в 8 а 8 и 2 12 в 8 а 8 и 3 12 д 4 8 а 12 в 12 д 5 8 а 12 в 12 д 6 12 д 12 в 8 и 12 в 7 12 д 8 и 12 д 04 Драгомир Чанков 1 12 г 12 г 12 г 2 12 з 12 г 12 г 12 з 12 г 3 12 з 12 а 12 а 12 а 4 12 а 12 з 12 а 12 з 5 12 а 6 12 з 9 г 7 9 г 9 г 05 Дияна Куюджуклиева 1 11 и 11 в 11 з 11 и 2 11 з 11 в 11 з 11 з 3 11 в 11 е 11 з 4 11 е 11 в

2 5 11 е 11 е 11 и 6 11 и 11 в 11 е 7 11 и 06 Галина Дочева 1 8 д 9 ж 8 д 8 б 2 8 д 8 б 8 б 9 з 3 8 б 8 д 4 9 з 8 в 5 9 з 8 в 9 ж 6 8 в 9 ж 7 9 з 8 в 07 Таня Колева 1 10 з 8 е 10 з 10 ж 10 г 2 10 ж 10 е 10 з 10 г 3 10 ж 10 г 10 з 4 10 г 8 е 10 е 5 8 е 10 е 6 8 е 10 е 7 10 ж 10 ж 08 Валентина Попова 1 12 е 12 и 12 б 12 и 2 12 ж 12 е 12 б 12 б 3 12 е 12 б 12 ж 4 12 е 12 е 12 и 5 12 и 12 б 12 ж 12 ж 6 12 и 12 б 12 ж 12 ж 7 12 и 12 ж 12 е 09 Виолета Колева 1 9 а 9 и 2 9 а 9 и 9 а 3 9 е 9 и б 9 д 9 д 6 9 б 9 в 9 е 9 д 7 9 в 9 в 9 е 9 б 10 Румен Колев 1 11 д 11 г 11 а

3 2 11 д 11 г 11 а 11 ж 3 11 ж 11 а 4 11 ж 11 ж 11 д 5 11 а 11 г 6 11 д 11 а 11 д 11 г 7 11 ж 11 д 11 г 11 Сияна Шивачева 1 11 б 11 б 11 г 11 з 2 11 б 11 г 11 г 11 б 3 11 г 11 б 4 11 з 11 з 11 г 11 г 5 11 з 11 з 11 г 6 11 г 11 б 7 11 б 12 Даниела Атанасова 13 Татяна Караиванова 1 11 д 2 11 в 3 11 а 11 д 11 в 4 11 в 11 а 11 д 11 а 5 11 в 11 в 11 д 11 а 6 11 в 11 д 11 а 11 а 7 11 д 11 д 11 а 11 в 11 а 14 Теодора Серафимова 1 8 в 8 в 8 в 8 в 2 8 в 8 в 8 в 3 8 в 8 в 4 8 в 8 в 8 в 8 в 5 8 в 8 в 6 8 в 8 в 7 8 в 8 в 15 Гергана Герова 1 8 г 8 г 8 г 2 8 г 8 г 3 8 г 8 г 4 8 г 8 г 8 г 8 г 5 8 г 8 г 8 г 8 г

4 6 8 г 8 г 8 г 7 8 г 16 Ангел Митев 1 10 а 2 10 а 3 10 а а 6 10 а 10 а 7 10 а 17 Донета Митева 1 10 ж 10 е 10 б 2 10 б 10 б 3 10 б 10 ж 4 10 е 10 в 10 б 10 ж 5 10 в 10 в 10 в 10 в 6 10 б 10 в 10 в 7 10 б 10 е 18 Пролетина Ганева 2 9 и 12 ж 12 ж 3 9 и 12 ж 12 е 12 е 4 12 з 12 и 9 и 12 ж 5 12 з 9 з 12 е 9 з 6 12 е 9 з 12 и 7 12 и 12 з 12 з 9 и 12 и 19 Тинка Методиева 1 9 д 9 д 9 б 2 9 д 9 д 9 д 9 а 3 9 а 9 а 4 9 б 9 б 9 б 5 9 а 9 а 9 б 6 9 д 9 а 7 9 б 9 б 20 Елисавета Стателова 1 10 г 10 г 10 д 10 д 10 д 2 10 г 10 г 10 д 10 д 10 д 3 10 з 10 д 10 г

5 4 10 з 10 г 5 10 з 10 и 6 10 и 10 г 7 10 и 21 Йорданка Трифонова 1 11 ж 12 д 11 е 2 11 ж 12 д 12 д 11 е 3 12 г 12 д 4 11 е 12 д 12 г 5 11 е 12 г 12 д 11 ж 11 ж 6 11 е 11 ж 12 г 12 г 7 12 г 12 г 22 Пресияна Йоргакиева 1 9 в 9 г 9 в 9 в 2 9 в 9 ж 9 в 3 9 г 9 е 9 г 4 9 ж 9 ж 9 г 5 9 в 9 г 6 9 е 9 г 7 9 е 9 в 23 Екатерина Славова 1 8 а 8 а 2 8 а 8 а 3 8 а 8 а 8 а 4 8 а 8 а 8 а 5 8 а 8 а 8 а 8 а 6 8 а 8 а 8 а 7 8 а 8 а 24 Милена Ганчева 1 8 б 2 8 б 8 б 3 8 б 8 б 8 б 8 б 4 8 б 8 б 8 б 5 8 б 8 б 8 б 8 б 6 8 б 8 б 7 8 б 8 б 8 б 25 Велина Обретенова

6 1 12 б 11 и 12 в 12 а 12 а 2 12 б 12 в 12 в 11 и 12 а 3 12 б 12 в 11 и 12 б 4 12 а 12 б 11 и 12 в 12 в 5 12 а 12 б 6 11 и 12 б 7 12 а 26 Росица Стоева 3 11 в 4 11 в 5 11 в 6 11 в 11 в 27 Ивалина Петрова 1 8 е 8 е 2 8 е 8 е 8 е 3 8 е 8 е 4 8 е 8 е 8 е 8 е 5 8 е 8 е 8 е 8 е 6 8 е 8 е 7 8 е 8 е 28 Станимира Мирчева 2 8 д 3 8 д 8 д 8 д 8 д 4 8 д 8 д 8 д 5 8 д 8 д 8 д 8 д 6 8 д 8 д 8 д 8 д 7 8 д 8 д 8 д 29 Петя Желязкова 1 10 д 9 ж 9 ж 2 10 д 10 з 3 10 з 10 з 4 9 д 10 з 10 д 5 10 з 9 д 10 з 6 9 ж 9 ж 9 д 10 з 7 9 ж 9 ж 9 ж 30 Радка Христова 2 8 ж

7 3 8 ж 8 ж 8 ж 8 ж 4 8 ж 8 ж 5 8 ж 8 ж 8 ж 8 ж 8 ж 6 8 ж 8 ж 8 ж 8 ж 7 8 ж 8 ж 8 ж 31 Благовеста Гинчева 1 10 б 10 б 2 11 з 10 б 10 ж 3 11 з 10 ж 10 ж 11 з 4 10 ж 11 з 5 10 ж 11 з 10 ж 6 11 з 11 з 10 ж 7 11 з 11 з 32 Деница Караденчева 1 11 г 11 д 11 б 2 12 д 11 б 11 д 3 12 д 11 д 12 д 4 11 д 11 г 5 11 б 11 д 11 г 12 д 6 11 б 11 г 11 б 7 11 г 33 Румяна Такова 1 10 г 2 11 ж 12 и 10 г 12 и 3 11 ж 12 и 11 ж 4 10 г 12 и 10 в 11 ж 5 12 и 11 ж 12 и 6 10 в 11 ж 7 10 в 10 в 11 ж 34 Катя Караиванова 2 12 ж 9 и 12 ж 3 9 и 12 ж 9 з 9 и 4 12 ж 9 и 5 12 ж 9 и 12 ж 9 з 6 9 з 9 з 12 ж 9 з 7 9 и 9 з 12 ж 35 Сияна Атанасова

8 1 12 а 12 а 12 г 10 а 2 12 а 12 з 12 в 12 з 3 12 в 12 з 10 а 12 г 4 12 г 12 з 5 12 г 12 з 12 з 12 а 6 12 в 7 10 а 12 в 36 Павлина Стоянова 1 11 а 11 а 11 а 2 11 е 11 а 10 е 3 11 е 10 е 10 е 11 е 4 10 е 11 е 5 10 е 11 е 11 а 10 е 6 10 е 11 е 10 е 7 10 е 11 е 37 Светла Пенчева 1 8 и 8 и 2 8 и 8 и 3 8 и 8 и 8 и 8 и 4 8 и 8 и 5 8 и 8 и 8 и 8 и 6 8 и 8 и 8 и 7 8 и 8 и 38 Полина Стоянова 1 9 е 9 в 9 е 2 9 е 12 е 9 е 12 е 3 9 в 12 е 9 в 9 е 4 12 е 5 12 е 9 е 12 е 9 г 6 9 г 12 е 7 9 г 12 е 39 Галина Василева 1 8 з 8 з 2 8 з 3 8 з 8 з 4 8 з 8 з 8 з 8 з 5 8 з 8 з 8 з 8 з 8 з 6 8 з 8 з 8 з 7 8 з 8 з

9 40 Мартина Тодорова 1 9 а 9 б 9 а 2 9 а 10 и 9 б 3 12 б 10 и 10 и 9 б 4 10 и 12 б 12 б 5 10 и 12 б 10 и 6 10 и 10 и 7 10 и 41 Росица Кирилова 2 11 и 3 11 и 11 и 4 11 и 5 11 и 6 11 и 11 и 7 11 и 11 и 42 Десислава Атанасова 1 11 в 10 г 11 г 2 10 а 10 а 10 в 3 11 а 10 а 4 11 и 10 в 10 е 5 11 г 11 а 10 е 11 и 10 г 6 10 е 10 г 11 г 10 в 11 в 7 11 в 11 а 11 и 43 Дияна Колева 1 9 в 8 а 8 а 9 з 2 9 б 9 ж 9 а 3 9 з 9 б 8 а 4 9 е 9 е 9 з 9 ж 5 9 ж 9 б 9 в 6 8 а 9 е 9 в 7 9 а 9 а 9 е 44 Николай Владимиров 1 11 е 11 е 11 ж 11 ж 12 д 2 12 и 11 д 11 е 11 з 3 11 б 11 б 12 г 12 в 4 11 д 12 д 11 з 11 з 5 11 ж 12 и

10 6 12 в 11 д 7 12 г 11 б 45 Виолета Витлянова 1 12 е 2 12 е 3 12 е е 12 е 46 Румен Тодоров 1 9 д 12 ж 9 г 9 д 2 12 б 9 и 12 а 3 12 з 12 а 9 д 12 з 4 12 б 9 г 12 а 12 з 12 а 5 9 г 12 а 12 б 6 9 и 12 з 12 б 9 и 7 12 ж 12 б 9 д 12 з 47 Елена Ангелова 1 10 и 8 б 10 з 2 10 д 10 ж 3 8 в 8 в 10 д 4 8 б 10 б 8 б 10 б 5 10 б 10 ж 8 б 6 10 з 10 д 8 в 8 в 7 10 ж 10 и 10 з 10 и 48 Снежина Желева 2 8 г 8 е 8 г 8 д 8 е 3 8 е 8 г 8 е 10 в 10 г 4 8 д 8 д 10 а 8 г 10 в 5 10 а 10 б 8 д 10 г 10 б 49 Владимир Атанасов 1 12 з 8 в 12 з 8 д 2 9 ж 8 а 3 12 б 8 е 4 9 д 12 б 8 ж 12 е 5 12 б 12 з 8 и

11 6 12 е 8 г 12 е 8 б 7 8 з 9 в 1 11 з 50 Ирина Филипова 1 10 д 10 з 10 е 2 10 ж 10 и 3 10 е 10 е 10 г 4 10 ж 10 а 10 и 12 е 5 10 а 10 б 10 д 10 г 10 б 6 12 е 12 е 10 з 51 Елена Топачарова 1 12 з 12 а 12 з 9 и 2 8 и 8 и 12 а 8 з 9 г 3 12 а 8 з 8 и 12 б 4 9 д 9 з 12 б 8 и 5 12 б 12 з 9 е 6 8 з 8 з 52 Гергана Славова 1 8 в 8 д 2 8 а 3 8 е 4 8 ж 5 8 и 6 8 г 8 б 7 8 з 53 Стефан Пейчев 1 8 ж 12 а 8 ж 8 ж 2 8 ж 12 а 9 б 3 12 а 9 а 54 Петя Антонова 1 10 д 10 з 9 и 2 9 ж 10 ж 10 и 9 б 9 г 3 10 е 10 е 9 а 10 в 4 10 ж 9 з 10 и 10 в 5 10 д 9 е 6 10 з 7 9 в

12 55 Веселин Василев 3 11 з 11 з 56 Марина Андонова 1 12 д 12 д 9 и 12 в 2 9 з 9 е 9 ж 3 9 ж 9 з 9 е 4 12 в 9 з 12 д 5 9 е 9 ж 12 г 12 г 9 и 6 12 д 12 д 9 ж 9 е 7 9 и 12 д 9 и 9 з 57 Татяна Лефтерова 1 9 г 9 г 9 а 9 б 9 г 2 9 в 9 в 9 в 9 д 3 9 д 9 г 10 д 4 9 б 9 д 9 д 9 б 5 10 д 9 б 9 в 9 а 9 а 6 9 а 10 г 10 г 7 10 г 58 Стойко Няголов 1 12 ж 12 з 11 и 11 и 2 11 д 11 б 12 д 11 а 3 11 в 11 г 12 и 4 11 ж 11 г 11 б 11 б 5 11 г 11 д 6 11 е 11 д 12 е 7 11 ж 11 е 1 11 ж 59 Диана Дарелова 1 10 б 11 ж 12 б 12 в 10 в 2 10 в 9 б 9 г 9 г 12 в 3 11 е 10 д 12 в 9 в 4 9 а 10 г 9 а 5 9 д 12 в 10 а 10 д 6 9 в 10 а 10 б 9 б 12 г 7 12 а 9 д 10 г 12 а 60 Мария Симеонова

13 1 9 з 11 з 12 е 10 з 12 ж 2 9 е 10 и 10 е 11 и 3 9 з 9 ж 12 з 12 ж 4 9 ж 10 е 9 и 12 ж 5 10 з 9 и 10 ж 12 е 6 12 ж 12 ж 10 и 12 з 7 12 е 9 е 10 ж 61 Нели Димова 1 11 а 12 в 10 в 12 и 10 ж 2 10 е 11 в 10 з 3 10 в 10 а 12 в 10 б 4 12 и 10 ж 11 а 12 и 10 и 5 11 в 10 и 12 в 6 10 б 12 а 12 а 12 б 7 12 б 10 з 10 а 10 е 62 Асен Устапанов 1 12 е 12 ж 12 з 12 д 12 е 2 11 г 12 д 3 12 ж 12 и 11 г 11 б 4 12 ж 11 в 12 ж 11 в 5 12 д 12 д 11 а 12 з 6 11 а 11 б 12 и 12 д 7 12 ж 63 Галина Георгиева 1 10 ж 8 з 12 б 2 12 б 10 а 10 е 3 8 ж 10 в 10 б 4 10 и 8 и 10 з 5 12 в 10 д 12 г 6 12 а 12 г 12 а 7 10 г 12 в 10 б 64 Петя Андонова 1 11 з 9 з 11 д 11 ж 2 11 е 11 и 8 б 3 11 д 11 ж 8 в 4 9 а 9 в 9 д 5 11 и 9 е 9 и 11 е 6 9 г 8 д 8 е 8 а

14 7 9 б 8 г 9 ж 11 з 1 11 и 65 Добр. Паскалева 1 10 в 10 б 11 б 11 в 11 б 2 11 в 10 в 10 г 9 д 10 а 3 10 а 9 г 9 д 9 б 9 г 4 10 д 9 а 9 в 9 а 5 10 г 9 в 9 г 6 9 а 9 б 9 б 10 б 10 д 7 9 д 11 в 9 в 66 Илияна Коларова 1 12 и 12 и 10 е 10 и 9 з 2 11 и 10 з 10 ж 9 и 3 11 ж 9 ж 11 и 12 и 9 ж 4 10 и 9 е 10 з 9 е 5 9 и 11 ж 11 з 6 9 з 9 и 9 ж 10 ж 11 з 7 10 е 9 е 9 з 10 з 67 Милена Илиева 1 9 б 10 е 12 з 2 9 г 12 и 10 б 3 10 е 4 9 в 12 в 10 а 9 г 5 10 ж 10 а 10 б 6 12 б 12 а 10 ж 9 в 7 12 з 9 а 9 б 9 а 68 Милена Боева 1 9 з 11 в 11 з 11 е 2 11 ж 9 з 11 г 3 10 г 11 д 10 в 4 11 г 11 и 11 ж 10 г 5 11 д 11 в 6 11 з 9 и 11 и 7 11 е 10 в 9 и 1 11 е 69 Борис Гочев 1 9 е 10 и 12 ж 10 и

15 2 10 з 11 а 11 б 3 10 д 12 д 9 ж 9 д 4 11 б 12 г 11 а 5 12 е 9 д 9 ж 6 9 е 10 з 7 10 д 10 д 70 Маргарита Димитрова 1 9 ж 10 ж 9 ж 2 10 и 9 ж 11 е 12 и 9 е 3 12 и 10 ж 9 е 11 е 9 з 4 9 и 9 и 9 е 5 11 и 9 з 11 з 6 11 ж 11 з 9 и 10 и 11 ж 7 11 и 9 з 12 и 10 и 71 Евелина Геловска 3 10 г 10 б 12 г 11 в 11 г 4 10 а 10 д 11 д 12 г 10 а 5 10 е 11 б 10 г 10 в 11 б 6 12 г 10 в 10 е 10 д 11 а 7 11 в 11 а 11 г 10 б 11 д 72 Антоанета Георгиева 1 11 д 11 г 9 д 2 12 г 9 г 9 б 12 г 3 9 б 10 з 9 в 11 а 11 д 4 11 а 12 г 11 е 9 в 5 9 а 9 г 10 з 9 б 6 9 д 9 в 9 а 9 а 7 9 г 11 е 9 д 11 г 9 а 73 Катя Алипиева 1 10 в 2 11 ж 3 11 и 4 10 в 10 а 10 д 11 и 5 10 г 10 б 6 10 г 10 д 10 а 10 б 7 11 з 11 з 11 ж 74 Методи Миланов

16 1 8 и 8 з 8 е 2 12 е 12 з 3 12 г 8 з 4 12 д 8 ж 12 е 8 и 5 12 ж 12 и 12 в 6 12 з 12 и 12 в 12 д 8 ж 7 12 в 12 ж 8 е 12 г 75 Цецко Цеков 1 11 е 8 б 2 8 д 8 д 3 8 г 8 а 4 11 е 8 а 5 8 в 11 б 8 в 6 8 б 7 8 г 11 б 76 Маргарита Гечева 1 9 и 9 б 9 е 9 е 2 9 з 9 з 3 9 в 9 б 9 и 4 9 г 9 ж 5 9 в 6 9 д 9 г 7 9 ж 9 д 77 Диана Филипова 1 10 е 10 и 11 в 2 11 а 11 в 11 д 3 10 и 11 г 11 а 4 10 з 10 ж 5 11 д 6 10 ж 11 г 7 10 з 10 е 78 Дочко Думанов 1 12 б 9 а 2 12 а 3 9 а а б

17 79 Станимир Диков 1 8 д 9 и 2 8 в 8 з 3 9 д 9 а 8 г 4 9 г 9 в 8 ж 9 з 5 9 ж 9 е 6 8 б 8 е 8 и 9 б 7 8 а 80 Снежина Станчева 1 8 е 8 и 8 б 8 д 2 8 ж 8 а 8 в 3 8 з г 7 9 г 81 Не Сип е 7 11 е 82 Не Сип и 7 12 и 83 Сип Не ж 7 10 ж 84 Сип Не ж 7 11 ж 85 Сип Не з 7 12 з 86 Не Сип 10

18 6 10 з 7 10 з

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев

10 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Снежина Станчева Дочко Думанов Румен Колев 10 а, сутрин 1 ИзобрИзк Физическо Български II чужд език Български Дочко Думанов Румен Колев Радка Христова Румен Колев 309 309 309 309 2 Физическо II чужд език Математика II чужд език География Дочко

Подробно

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат

11 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Десислава Ат 11 а, сутрин 1 I чужд език I чужд език Математика II чужд език Български Ангел Митев Ангел Митев Атанасова Росица Кирилова 302 302 302 302 302 2 История I чужд език Физическо II чужд език Български Нели

Подробно

9 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева

9 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева 9 а, сутрин 1 Химия Математика Биология II чужд език II чужд език Сашка Миланова Дияна Колева Добр. Паскалева Росица Стоева Росица Стоева 115 115 215 115 115 2 География География История Физика II чужд

Подробно

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре

12 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Татяна Караиванова Павлина Стоянова Кре 12 а, сутрин 1 I чужд език II чужд език География НП МАТ II чужд език Станчева а 204 208 204 406 112 2 Свят и личност II чужд език Математика Български Български Петя Андонова а Румен Колев Румен Колев

Подробно

8 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Музика I чужд език I чужд език I чужд език I чужд език Станимир Диков Милена Ганчева Милена Ган

8 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Музика I чужд език I чужд език I чужд език I чужд език Станимир Диков Милена Ганчева Милена Ган 8 а, сутрин 1 Музика I чужд език I чужд език I чужд език I чужд език Станимир Диков Милена Ганчева Милена Ганчева Милена Ганчева Милена Ганчева 412 114 114 114 114 2 I чужд език I чужд език I чужд език

Подробно

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 11 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Български Ф

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 11 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Български Ф Седмично разписание за втория учебен срок на учебната 0-0 г. а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Български Физика География I чужд език Екатерина Славова Маргарит Мерджанов Милена Илиева

Подробно

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 8 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Физическо Бъ

Седмично разписание за втория учебен срок на учебната г. 8 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Физическо Бъ Седмично разписание за втория учебен срок на учебната 0-0 г. 8 а Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I чужд език Физическо Български I чужд език I чужд език Татяна Караиванова Методи Миланов Валентина

Подробно

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.ЛЕВСКИ, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЦОНЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ГАЛЯ ВЛАДИМИРОВА АНДРЕЕВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ЙОТО БРАТАНОВ ХРИСТОВ МЕНЯНТ

Подробно

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о

по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество о по ред ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените декларации по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество от служителите на РЗИ Стара Загора Име и фамилия Длъжност

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

Microsoft Word - sekcia 17

Microsoft Word - sekcia 17 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ НАСЕЛЕНО МЯСТО

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-26.08.2015 г / 09.30 ч 1 ИВАН КРАСЕНОВ ХЛЕБАРОВ 2 ПЕТЪР ДОНЧЕВ КИРОВ 3 СВЕТОСЛАВ БОГНОВ ТЕРЗИЙСКИ се явил 4 ИВАНКА СТОЙЧЕВА ДРАГАНОВА Анулиран 5 СЮЛЕЙМАН ИБРЯМОВ СЮЛЕЙМАНОВ се явил 6

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК секция 001 АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ВАНКОВ ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА БОТЕВА ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ЙОРДАНОВА ВЕСКА ТОТЕВА ЙОРДАНОВА ЕМИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ФЕРДИНАНДОВ ИВАН НЕШКОВ ХИНОВ ЙОНКО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ

Подробно

Start list by clubs - All stages

Start list by clubs - All stages Page 1 4 Александър Логис София (1) BUL 2008590 Ради Ганев М55 14:54:00 11:08:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (5) BUL 2013479 Божидар Пенчев М14 14:00:00 10:30:00 2013488 Добри Добрев М65 14:26:00 10:33:00

Подробно

fspkmn_53984.txt – Notepad

fspkmn_53984.txt – Notepad 2018 г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 14 октомври (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) Област БУРГАС, община СРЕДЕЦ, населено

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1

fpotpkm_ txt СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 населено място ГР.БРЕЗОВО, кметство..., секция 001 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ДЕНЬО СТОЯНОВ ПАМУКОВ ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ФИТНЕВА ЕНЧО СТЕФАНОВ ПРОДАНСКИ ЗВЕЗДА РАНГЕЛОВА БРЪМБАРОВА ИВАН ГЕНОВ ГЕНОВ ИВАН

Подробно

Microsoft Word - StopF.docx

Microsoft Word - StopF.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОЛОГИИ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Стопанско управление\стопанско управление 6.00 700633

Подробно

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ

Приложение 1 към рег. 1552/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТ Приложение 1 към рег. 1552/10.04.2017г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИЯ КОНКУРСЕН ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА За длъжността: Надзирател

Подробно

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Приложна психология, 1 Александра Цветанова Дамянова 5,83 2 Марина

Подробно

ЗАСТРАХОВКА

ЗАСТРАХОВКА УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,СЕРТИФИКАТИТЕ НА ЗАСТРАХОВАЛИТЕ СЕ ЛЕКАРИ СЕ НАМИРАТ В ОФИСА НА КОЛЕГИЯТА. ТЕЗИ ЛЕКАРИ, КОИТО ЗА ЗАСТРАХОВАЛИ И МЕД. СЕСТРИ, МОГАТ ДА ДОЙДАТ ПО КЪСНО, КОГАТО СТАНАТ ГОТОВИ СЕРТИФИКАТИТЕ

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с парагр секция 001 населено място ГР.СТРАЖИЦА 1. АЛЕКСАНДЪР НЕДЕВ АЛЕКСАНДРОВ 2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ 3. АНГЕЛ РОБЕРТОВ АТАНАСОВ 4. ВАСИЛ АНГЕЛОВ РАЕВ 5. ВЕСКА ЙОРДАНОВА БЕЛЧЕВА 6. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ 7.

Подробно

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест

Списък на служителите от Комендантство МО, подали декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущест Служител/структура Декларация 1. Дилян XXXXX Димов рег. 188/10.05.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 2. Ивайло XXXXX Цанев рег. 144/15.03.2019г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 Част II: ИНТЕРЕСИ 3.

Подробно

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ

ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ ГРАФИК С КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ИМЕ И ФАМИЛИЯ КОНСУЛТАЦИЯ С РОДИТЕЛИ КОНСУЛТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ Елена Кърпачева Красимира Петрова Стиляна Пенчева Ели

Подробно

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО

Агенция за социално подпомагане Проект 2014BG05M9OP C0001 Нови възможности за грижа СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ПО ПРОЕКТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Име, презиме, фамилия Брой точки 1 Анета Боянова Александрова 26,00 2 Лозинка Иванова Трифонова

Подробно

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Им РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) по ред /дата Име, презиме и фамилия Длъжност Вид декларация 1 4452/14.05.2018

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx П Р О Т О К О Л 1-05.05.2015 г / 13.30 ч 1 ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 2 ДИМИТЪР СТАНИМИРОВ ТОСЕВ 3 ЮЛИАН ГОСПОДИНОВ КАРАДИМОВ 4 ГЕОРГИ ИЛИЯНОВ ШОПОВ 5 ЯНЧО АНГЕЛОВ ЯКИМОВ 6 ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ВАКАНИНА

Подробно

Microsoft Word stzagora

Microsoft Word stzagora П Р О Т О К О Л 1-25.03.2014 г / 13.00 ч 1 ПЕТКО ТАНЧЕВ ПЕТКОВ 2 АЛБЕНА ДИМИТРОВА МАВРОВА 3 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ се явил 4 МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ се явил 5 ТАНЧО ПЕТКОВ ТАНЧЕВ 6 КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно

Microsoft Word - FJMK.docx

Microsoft Word - FJMK.docx СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2014/2015 г. Специалност \ Учебен план успех Фак. Име Книгоиздаване\Книгоиздаване 6.00

Подробно

Results_Mixed_Relays-2015

Results_Mixed_Relays-2015 Results Page 1 1 1 Вариант 5 Търговище 1 1:08:18,0 Цвета Илиева 20:50,0 Иван Сираков 16:12,0 Кирил Николов 15:10,0 Антония Григорова 16:06,0 2 2 Младост Благоевград 1 1:09:48,0 Мая Недялкова 18:43,0 Димитър

Подробно

Split time results - Средна 2

Split time results - Средна 2 Page 1 М21Е (7) 4.7 km 15 C 1(31) 2(33) 3(34) 4(35) 5(36) 6(37) 7(38) 8(39) 9(40) 10(41) 11(32) 12(42) 13(43) 14(44) 15(88) 1 Живко Вичев 45:12 2:10 0:00 (1) 4:27 0:00 (1) 7:35 +0:29 (2) 12:41 +1:48 (2)

Подробно

Microsoft Word sofia.docx

Microsoft Word sofia.docx П Р О Т О К О Л 1-12.12.2013 г / 09.30 ч 1 АНИТА КОСТАДИНОВА ТРАЙКОВА се явил 2 СТЕФАН МИТКОВ ТОМОВ 3 ГЕРГАНА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА се явил 4 ГЕРАСИМ ГРИГОРОВ ГЕРАСИМОВ 5 МОНИКА ПЛАМЕНОВА ЖИВКОВА 6 РАДОСЛАВ

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборни ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област СЛИВЕН, община НОВА ЗАГОРА населено

Подробно

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) РАЙОН 03 - ВАРНЕНСКИ

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Microsoft Word - kb2015

Microsoft Word - kb2015 Пневматична пушка 10 м. Мъже 60 изстрела ФИНАЛ Pl. Състезател Отбор Резултат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ОБЩО 1 C Антон Ризов Тракия 629.0 9.5 10.1 10.7 9.4 9.9 10.7 10.9 10.2 10.8

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

Регистър ЗПКОНПИ.xlsx

Регистър ЗПКОНПИ.xlsx Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в Общинска администрация град Първомай по ред Вх. Дата Вид на декларацията по чл.35

Подробно

BUL_2012_50m

BUL_2012_50m 23.93 Божидар Стоев 94 Левски 51.80 Мартин Желев 88 Дамини ЛВ 23.96 Михаил Качаунов 92 ЦСКА 52.08 Александър Николов92 Черно море 23.97 Димитър Дечев 91 Олимпия 52.23 Божидар Стоев 94 Левски 24.08 Александър

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/

Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/ Регистър на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ Вх. / дата на декларацията Трите имена на служителя Длъжност Забележка Вх. 1/10.05.2018 г. Радостина Петрова Делева Главен експерт Вх. 2/

Подробно

Dian BonevBrother HL-1210W

Dian BonevBrother HL-1210W Страница 1 М10 (12) 0,5 км 35 м 0 КТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Алекс Сархачев 4:43 57 58 59 88 Финал Узана Габрово 1:12 2:04 3:32 4:29 4:43 (1) 1:12 0:52 1:28 0:57 0:14 (3) 2 Ники Гаджев 4:58 57 58 59 88 88

Подробно

Купа "Русе 2012" Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа "Русе 2

Купа Русе 2012 Щафета - Results file://c:\documents and Settings\MITKO\Desktop\Orienteering\rouse2012\relay.html Page 1 of Купа Русе 2 Page 1 of 10 Купа "Русе 2012" Щафета вторник 18:53 Results created by OS2003 Stephan Krдmer 2007 Pl Stno Team Time Name YB Time М21,35E (12) 1 7 КомпасКрос Русе 1:39:52 Хюсеин Кехайов 16:13 Павел Георгиев

Подробно

по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1,

по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1, по ред Име, презиме и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл. 35, ал 1, т.1 Входящ номер и дата на подаване Декларация Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Входящ номер/дата и вид на декларация (встъпителна,

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД / г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с ч ПРИЛОЖЕНИЕ 1 неразделна част от Заповед РД-05-333/02.10.2017г. Окончателен регистър по реда на чл. 74, във връзка с чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал. 9 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

Подробно

УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ: Г Р А Ф И К УТВЪРДИЛ: /П/ ДИРЕКТОР: /инж.радостина Мекова/ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Трите

Подробно

График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще м

График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще м График за поправителна сесия летен семестър на учебната 2016/2017 г. 01 и 02 юни 2017 г. Важно! Графикът за ликвидационната сесия на 7, 8 и 9 юни ще може да видите на сайта на университета, в страницата

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

Start list by clubs

Start list by clubs Page 1 3 Академик Варна (2) BUL 1 412831 Калина Стоева Ж21Е 5 14:01:00 2 338457 Ради Стоев М45 10 14:16:00 Page 2 5 Бачо Киро - 94 Дряново (13) BUL 1 2013471 Мариян Ноев М21Е 4 14:02:00 2 2013438 Ивелина

Подробно

Microsoft Word - svet14

Microsoft Word - svet14 Държавен турнир Търговище-2014 60 изстрела пушка юноши ФИНАЛ Име Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Общо A Кристиян Спасов 8.5 9.9 9.9 10.5 9.9 10.4 10 10.1 9.1 9.5 9.9 10.5 8.2 9.6 10.1 10.6

Подробно

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200

Перник 2015 събота г. 17:18 Results Купа Кракра Пернишки MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 Pl Name YB Club Time Diff. М21E (6) 5.8 km 200 Перник 2015 събота 03.10.2015 г. 17:18 Results Купа "Кракра Пернишки" MT2003 Stephan Krдmer 2007 Page 1 М21E (6) 5.8 km 200 m 22 C 1 Теодор Тодоров Валди София 42:23 0:00 2 Румен Котков Валди София 47:15

Подробно

Microsoft Word - kupamk15

Microsoft Word - kupamk15 50 м. Пистолет мъже 1 Самуил Донков ЦСКА 560 Мъже 2 Димитър Събев Диана 535 Юноши старша 3 Мартин Драгомиров АП Спорт 534 Мъже 4 Светослав Неделчев Дунав 525 Мъже 5 Николай Колев АП Спорт 523 Мъже 5 Владимир

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

Split time results - Средна 1

Split time results - Средна 1 Page 1 М21Е (8) 5.5 km 23 C 1(31) 2(35) 3(36) 4(44) 5(38) 6(41) 7(40) 8(39) 9(37) 10(34) 11(70) 12(45) 13(47) 14(46) 15(48) 16(49) 17(50) 18(56) 19(58) 20(60) 21(61) 22(59) 23(77) Finish 1 Тодор Педев

Подробно

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав

Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от г. за условията за получав Средно училище Христо Ботев гр. Нова Загора ЗАПОВЕД РД-07-458/12.03.2018 г. На основание чл.12, ал.1 от ПМС 33 от 15.02.2013г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно

Подробно