ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележ"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1,,Хайде да се запознаем - диалог Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, извинения, благодарности). Знае етикетни изрази за запознаване. Използва етикетни изрази при запознаване. Картон 1, Игрово упражнение: Хайде да се запознаем 1,,Аз съм в детската градина -Назовава собственото си име,имената на децата и персонала в групата,възрастта си -Разпознава,посочва и назовава изображения и предмети от интериора на групата. 1 Това е моето семейство -Има представа за понятията мама,татко, баба, дядо, кака, батко, семейство. -Съставя прости и прости разширени изения с нагледна опора. -Изразява емоционално отношение към най-близките хора в семейството. 2 3 Проследяване на постиженията на децата. 4 У дома Работно момиче от Веса Паспалеева Назовава имената на членовете на семейството си. Назовава предмети от близкото обкръжение. Възприема. Наизустява цялостно или част от стихотворение. Картон 2 Примерна разработка 4 Да облечем куклата -Участва в разговор по играчка. -Съставя описание на играчка по образец на педагога. -Използва кратки и прости изения.

2 4 На гости на куклата -Образува форми за множествено число на съществителни имена. -Използва формите за множествено число на съществителните имена в изения. 5 Весела пързалка Игра в детската градина от Лъчезар Станчев Развива слуховото си внимание. Артикулира различни фонеми в открити и закрити срички и в. Разпознава и назовава животни. Възприема. Картон 4, Игра: Кой чука? Примерна разработка 5 Игри с кученцето -Участва в разговор по играчка. -Съставя описание на играчка по образец на педагога. -Съгласува по род и число прилагателни и съществителни имена. -Използва кратки прости изения. 5 Това е моята детска градина Граматически правилна -Има конкретна представа за понятието детска градина. -Назовава предмети от интериора на занималнята в детската градина. -Съставя прости разширени съобщителни изения. 6 Кой в шумака шумоли? Бодливко от Атанас Душков Произнася те правилно (названия на животни и плодове). Възприема. Наизустява цялостно или част от стихотворение. Картон 6 6 Моята учителка и приятелите, с които играем -Съставя кратък описателен текст с нагледна опора,като използва правилно в та сегашно време на глаголите/съм и имам/ в трето лице единствено и множествено число. -Има положително отношение към детската градина като

3 място за игра. -Провокира уважително отношение към учителя и децата в групата. 6 Невъзпитаният Мечо Агния Барто -Възприема, разбира и съпреживява текста и илюстрацията на то. -Назовава героите. -Участва в изиграване на приказката. 7 На улицата Назовава хора и предмети от близкото обкръжение. Произнася те правилно. Използва кратки прости изения. Картон 7 Стих. Светофар от Ангелина Жекова 7,,Патенцето и пиленцето От В.Сутеев -Има култура на слушане и емоционално съпреживява действията, постъпките и чувствата на героите. -Различава в то начало и край. 7,,Зебра От Марко Ганчев -Има умения за активно слушане,запомняне и пресъздаване на римуван текст. -Произнася правилно със струпани съгласни. 8 Моята играчка Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. Произнася те правилно. Използва кратки прости изения. Игра: Да поиграем с Лили Примерни играчки: кукла, топка, мече 8 Разбиране и активизиране на -Активизира названия на играчки и техните части. -Конструира прости изения с тези. -Спазва прав словоред. 8 Правилно произношение на фонеми/м, н, п, б/ Звукова култура -Слухово възприема и упражнява правилно произношение на фонеми/м, н, п, б/ в звукосъчетания и. -Конструира прости изения с, съдържащи тези звукове. 9 В банята Назовава предмети от близкото обкръжение. Картон 10

4 Чисти ръчички от Лъчезар Станчев Възприема. Разбира съдържанието. Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение. 9,,Весела въртележка -правилно произношение на фонеми Култура на говора Упражняване на ево дишане -Има развито слухово внимание и правилно произнася различни фонеми в открити и закрити срички чрез звукоподражания. 9,,Котенце игриво Руска народна залъгалка -Възприема текста и конкретизира желанието на героя и наградата, която ще получи котенцето. -Заучава текста наизуст. -Изразително изпълнява. 10 Вече ги познавам и правилно ги назовавам Назовава хора, предмети и животни от близкото обкръжение. Изговаря отчетливо те в потока на та. Картон 13 Игрови упражнения: Познай по гласа и Животни 10 Разбиране и активизиране на /домашни животни и птици/ -Разпознава, посочва и назовава изображения по картина. -Назовава действия. -Упражнява отчетливо изговаряне на звукоподражания и.

5 10,,Как да поздравя от Васил Стоянов -Възприема, разбира и съпреживява текста на. -Назовава героите. -Разбира съдържанието. 11 Домашен любимецразговор Моето коте от Стоян Чилингиров Отговаря на въпроси по картина. Използва прости изения. Възприема. Разбира съдържанието. Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение. Картон 15 Примерна разработка 11 Разбиране и активизиране на /домашни животни/ -Назовава названия на домашни животни. -Разпознава, посочва и назовава изображения по картина. -Назовава действия. -Упражнява отчетливо изговаряне на звукоподражания и. 11,,Котето обича мляко -Слухово възприема и произнася правилно звук /к/ изолирани и в. -Правилно изговаря, съдържащи звук/к/ в изения. 12 Игри със звукове и Артикулира различни фонеми (з, с) изолирано и в. Изговаря отчетливо те в потока на та. Възприема и изговаря римушки. Табло с картинки и римушки (зеле, заек, грозде, слон, гъска) 12 Снежна игра на пързалката -Назовава действия, свързани със зимните игри. -Актуализира по нагледна опора названия на зимни дрехи. -Разбира и употребява лексиката по темата в изения.

6 12,,Ръкавички от Ц. Ангелов -Възприема активно кратко стихотворение. -Съпреживява и изразява с движение радостта от новите ръкавички. -Изпълнява изразително стихотворението. -Упражнява се в изговаряне с различна сила и височина на подходящи звукоподражания. -Разбира съдържанието на кратко. 13 Зимна радост от Елисавета Багряна Възприема. Разбира съдържанието. Активна употреба на от текста. 13,,Зимна радост от Елисавета Багряна -Заучава текста и го пресъздава с подходяща интонация. -Упражнява правилно произношение на със струпани съгласни. 13,,Мечо скиор от Леда Милева -Овладява умения за активно слушане и емоционално съпреживяване съдържанието на текста. -Назовава героите и действията им. 14 Среща с Дядо Коледа от Ангелина Жекова Възприема. Назовава основните герои. Различава в начало и край. Картон Култура на говора Правилно произношение на фонеми /з-с, ж-ш, ч-ц/ -Слухово възприема и артикулира звукове изолирано и в. -Изпълнява различни упражнения за развиване на артикулационния апарат.

7 14,,Птичките и зимата - разговор -Участва в разговор по сюжетна картина. -Разбира въпроси и отговаря ясно и точно по изобразеното на картината. -Описва изображенията като използва прилагателни имена. -Активизира ; дърво, врабче, зима, сняг и др. 15 Празнична елха Хубавица от Леда Милева Назовава играчки и предмети от интериора на групата, свързани с коледната украса. Възприема,разбира и емоционално съпреживява съдържанието. Активно употребява от текста. 15,,Елхичка зелена в гората родена на гости при нас е дошла -разговор -Има еви умения за участие в разговор. -Използва кратки описания на коледна елха и елементи от коледната украса. 15,,Хубавица от Леда Милева -Заучава текста и го пресъздава с подходяща интонация. -Правилно произношение на със струпани съгласни. 16 Игри със звукове и Артикулира различни фонеми (ж, ш) изолирано и в. Изговаря отчетливо те в потока на та. Възприема и изговаря римушки. Табло с картинки и римушки (жаба, жираф, шише, мишка) Игра: Трион, Кой жужи? 16,,Горски другарчета от Г. Авгарски /за слушане/ Литературно - Има умения за активно слушане и емоционално съпреживяване на съдържанието на текста. - Назовава героите и техните действия. 16,,Трите котенца от - Възприема.

8 Витали Сутеев - Артикулира различни фонеми/ж, ш / в. - Изговаря отчетливо те в потока на та. - Назовава героите и техните действия. 17 Дядо и ряпа българска народна приказка Възприема. Разбира и съпреживява текста и илюстрацията на то. Различава в начало и край. Възпроизвежда с движения съдържанието на. Табло 17,,Дядо и ряпа - българска народна приказка Назовава героите и техните действия. Разпознава епизоди от то. Влиза в роля и импровизира реплики и действия. 17 Разбиране и активизиране на Активно употребява съществителни имена и глаголи/леля, готвачка,перачка,госпожа, готви, пере,чисти, учи,мие/ Конструира изения с допълнения и обстоятелствени пояснения за място. 18 Това съм аз Аз имам от Калина Малина Правилно назовава и посочва частите на човешкото тяло. Възприема. Разбира съдържанието. Възпроизвежда с движения съдържанието на. Картон Стихотворението,,Aз имам от К.Малина -Заучава текста и го пресъздава с подходяща интонация. -Има правилно произношение на със струпани съгласни/гр, пр,,стр, ср/. 18 Разбиране и активизиране на -Активна употреба на съществителни имена и глаголи/човешкото тяло и движения/. -Конструира изения с допълнения и обстоятелствени пояснения/използва единствено и множествено число/. /Игра по текста на стихотворението,,аз имам /.

9 19 Вече ги познавам и правилно ги назовавам Едно и много Назовава хора, предмети, зимуващи птици. Допълва изение с подходяща дума. Образува множествено число на те и обратно. Картон 24 Врабче сиво от Стоян Дринов Игрово упражнение: Кой какво казва? 19,,Врабче сиво от Стоян Дринов възприемане и заучаване -Възприема и съпреживява художествен текст. -Участва в разговор по съдържанието. -Наизустява според възможностите си цялостно или част от. -Разбира значението на от текста. 19 Врабчето Чик-чирик ник -Слухово възприема и произнася правилно звук ч изолирано и в. -Правилно изговаря съдържащи звук ч, в изения. -Използва сегашно време. 20 В лекарския кабинет Болен Зайко от Веса Паспалеева Назовава хора и предмети от близкото обкръжение. Използва прости изения. Възприема. Разбира съдържанието. Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение. Картон Разбиране и активизиране на същ. имена и глаголи,свързани с лекарската професия -Назовава съществителни имена и глаголи,свързани с лекарската професия. 20 Разбиране и -Конструира прости изения в сегашно и минало

10 активизиране на свършено време. -Правилно произнася със струпани съгласни. 21 Козлета и вълк преразказана от Алексей Толстой Възприема. Назовава основните герои. Разбира съдържанието. Различава в начало и край. Табло 21,,Козлета и вълк Повествователен текст -Съставя повествователен текст с придържане към авторския/по епизоди и насочващи въпроси/ -Има умения за интонационна изразителност. 21 Правилно произношение на фонеми -Правилно произнася фонеми/р и л/в звукосъчетания и. -Конструира прости разширени изения с допълнения/отговор на въпрос/ -Използва съдържащи тези звукове/лека кола, самолет, влак, мотор, релси, лети и др./ 22 Активизиране на /превозни средства/ -Посочва и назовава изображения по картина. -Допълва изения с подходяща дума. -Назовава отделни характеристики на играчки/превозни средства/ -Описва играчка с помощта на опорни въпроси. 22,,Пътуване с кола от Р. Киров -Слуша с желание кратко. -Назовава герои и съпреживява интереса на героя към пътуването. -Заучава стихотворението наизуст. 22 С какво обичам да пътувам Назовава хора, играчки и предмети от близкото обкръжение. Допълва изения с подходяща дума. Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. Картон 27 Стих. Пътуване с кола от Радой Киров Играчки влак, кола,

11 камион 23,,Как Мечо подари мартеничка на - повествователен текст -Съставя кратък повествователен текст по две играчки/образец на учителя/. -Включва пряка и фрази от евия етикет при подаряване на мартеница. 23 Баба Марта Мартенички от Дора Габе Назовава имената на хора и предмети от близкото обкръжение. Допълва изения с подходяща дума. Възприема. Разбира съдържанието. Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение. Картон 31 Примерна разработка 23,,Мама ми я оплете от Ран Босилек -Възприема и разбира съдържанието на то прозведение. -Отговаря на въпроси по текста. 24 Две очички от Стоян Чилингиров Възприема. Разбира съдържанието. Наизустява според възможностите си цялостно или част от стихотворение. 24,,Maма от Дора Габе -Възприема и разбира съдържанието на то. -Отговаря на въпроси по текста. -Изговаря отчетливо от текста. 24 Празникът на мама- -Участва в разговор по сюжетна картина.

12 разговор -Разбира въпросите и отговаря ясно и точно по изобразеното на картината. -Описва изображенията като използва прилагателни имена. -Изразява емоционално отношение към празника на мама. 25 Рожден ден Назовава имената на хора, играчки и предмети от близкото обкръжение. Разбира и употребява стандартни, използвани в комуникацията (поздрави, благодарности). Разбира общоприети изрази. Картон 34 Стих. Рожден ден от Ангелина Жекова 25 Рожден ден -Съставя кратко описание на изобразеното на сюжетната картина и свързва описанието в текст с помощни въпроси. 25 Kултура на говора Упражняване -Има ево дишане/кратко и дълбоко вдишва и изговаря къси фрази на едно вдишване. -Ясно и отчетливо изговаря с умерен темп. 26 Пролет иде Игра със звукове и -Назовава пролетни цветя. -Допълва изения с подходяща дума. -Артикулира с различни фонеми/р,л/ изолирано и в. -Произнася те правилно. -Възприема и изговаря римушки. Картон-30 Табло с картини и римушки/рак,риба,дър во,лейка,малина/ 26 Бодливкомързеливко От Леда Милева Художествена литература -Възприема художествено. -Назовава основните герои. -Различава в то начало и край.,,' 26 Прости разширени изения -Конструира прости разширени изения с допълнения. -Активно употребява формите за единствено и множествено

13 число на съществителните имена и глаголите. 27 На зелено премини, Светофар и Зебра -Активно употребява те;светофар,пешеходна пътека,улица,тротоар. -Конструира прости изения с тези по картинки. -Използва сегашно време. 27 Прости изения Единствено и Множествено число -Използва кратки прости изения. -Допълва изения с подходяща дума. -Образува множествено число на и обратно. 27 Косе Босе - Народна приказка -Възприема. -Разбира съдържанието. -Емоционално съпреживява действията и постъпките на героите -Посочва начало и край на приказката 28 Щъркел, цветя и пеперуди Разпознава и назовава изображения (щъркел, цветя, пеперуди, калинки). Допълва изение с подходяща дума. Образува правилно множествено число на и обратно. Възприема и изговаря римушки (с, в които има щ шт). Картон 36 Стих Пеперуда от Атанас Душков Табло с картинки и римушки (щъркел, къща)

14 28 Пеперуда от Атанас Душков -Активно възприема и емоционално съпреживява съдържанието. -Ясно и отчетливо изговаря със струпани съгласни. Картон Правилно произношение на фонеми _Възприема и артикулира звукове/р,л/ изолирано и в със струпани съгласни звукове. -Упражнява възклицателна интонация,ево дишане и паузи. Стихотворенията,,Две очички и,,пеперуди. 29 Прости разширени изре чения -Конструира прости разширени изения с допълнение. _Ясно и отчетливо изговаря със струпани съгласни/тр, кр, и хв хвърчи,трака,дългокрак,трева/ Картон-36 Игра,,На Мечо помогни и грешката му поправи. 29 Моята играчка Назовава отделни характеристики на играчките, с които играе. Произнася те правилно. Използва прости изения. Играчка по избор на детето 29 Прости разширени изения -Игра,,Да поиграем с Лили - Построяват прости изения. - Свързват показано действие със словесен израз. - Използват сегашно и минало време. 30 Трите мечки От Лев Толстой Възприема. Разбира и емоционално съпреживява съдържанието. Посочва начало и край.

15 30 Правилно произношение на фонеми -Активизира и оботатява представата за собствени имена. -Има представа за отделни звукове с акцент на опозициите/б-п, в-ф, д-т,/ _Конструира прости изения,съдържащи тези фонеми/отговаря на въпроси/. 30 Ани, Теди и Филип са приятели -Описва по картина момиче/та/ и момче/та/ -Изразява положителни емоции от справянето с езиковите задачи. 31 Игри със звукове и Възприема и заучава римушки (с, в които има ю, я, ой, йо, дж). Изговаря отчетливо те в потока на та. Табло с картинки и римушки (йод, джоб, ютия, люлка, ягода, яйце) 31 Великден от Дора Габе -Възприема текста и осмисля обръщението и въпросите на детето към яйцето. -Обогатява познанията за празника. -Съпреживява радостното настроение на героя. 31 Великден от Дора Габе -Заучава текста наизуст. -Ясно произнася те и спазва паузите. 32 Разбиране и активизиране на -Активна употреба на съществителни имена/облекла,елементи/ и глаголи/облича,съблича,откопчава,закопчава,сгъва/. Игра;,,Да научим куклите да говорят. -Конструира прости разширени изения с допълнение. 32 С Мечо на пазар -Съставя повествователен текст по играчки/мече,кукла,зайче,кола/ -Включва описание,случка и пряка. -Активизира етикетни еви форми.

16 32 Дядовата питка народна приказка Възприема. Разбира съдържанието. Назовава основните герои в. Различава в начало и край. Табло Примерна разработка 33 Дядовата питка народна приказка -Съставя повествователен текст по илюстрации. -Използва сегашно и минало свършено време. Табло 33 Дядовата питка народна приказка Наизустява диалозите по роли, като подготовка за участие в драматизация. Изговаря отчетливо те в общия поток на та. Табло 33 Вали дъжд Посочва и назовава изображения. Използва прости изения. Образува множествено число на и обратно. Допълва изение с подходяща дума. Картон 40 Стих. Охлювче от Васил Стоянов 34 Моята книжка Шарена книжка от Г.Авгарски -Възприема и емоционално съпреживява съдържанието. -Разбира и активизира от текста. -Наизустява част или цялото според възможностите. 34 Моята книжка Шарена книжка Разговор -Разпознава детски книжки. -Визуално се ориентира в страниците на книгата. -Познава и спазва правила за общуване с книга. 34 Вълшебства за деца И.Галчовска -Знае етикетни изрази за вежливост/моля,извини,благодаря/ -Разбира общоприети изрази. -Използва етикетни изрази за вежливост спрямо говорната ситуация Проследяване на постиженията на децата. Констатиране езиковото развитие и особеностите на детската.

17 Диагностика на езиково развитие.

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Гр ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 2 2 2 3 4 Аз съм в детската градина Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно

СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература Годишно СЪДЪРЖАНИЕ 1. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група по образователно направление Български език и литература... 3 2. Годишно тематично разпределение за смесена подготвителна група

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Разпределение_2 група_по направления.indd

Разпределение_2 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за втора възрастова група по образователно

Подробно

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc

Microsoft Word - 2. FONETICHNA RITMIKA.doc Приложение 2 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици с увреден слух от I до IV клас, които

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други

ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други ПРОТОКОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Име на детето:... Дата:... Учители на групата:... Други участници в процеса на проследяване на постиженията

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици

Разпределение_2 група_по седмици СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

Разпределение_2 група_по седмици.indd

Разпределение_2 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...7 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...9 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...10

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

седмица ¹49 25 на мама днес е празник

седмица ¹49 25 на мама днес е празник седмица ¹49 25 на мама днес е празник Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен. Какво подаряват децата на мама? Ти какво ще Ӝ подариш? Огради. А Ти как ще поздравиш твоята майка?

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа

седмица ¹25 14 среща с дядо коледа седмица ¹5 14 среща с дядо коледа Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе много подаръци. Среща с Дядо Коледа Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. След вечеря Томи

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Разпределение_1 група_по седмици.indd

Разпределение_1 група_по седмици.indd СЪДЪРЖАНИЕ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (1. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ (2. СЕДМИЦА)...4 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (3. СЕДМИЦА)...5 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (4. СЕДМИЦА)...6 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (5. СЕДМИЦА)...8 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ (6. СЕДМИЦА)...9

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52037> НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА Д Е Т С К А Г Р А Д И Н А 37 В Ъ Л Ш Е Б С Т В О РАЙОН ВИТОША - СТОЛИЧНА ОБЩИНА гр София, кв Павлово, ул Белмекен 1, тел:+3592 8554119,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина

седмица ¹1 21 аз съм в детската градина ¹1 21 аз съм в детската градина Томи и ни са на 3 години и ходят на детска градина. Какво правят децата в детската градина? С кого обичаш да играеш? Кажи и посочи: занималня, деца, учител, маса, шкаф,

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, жив ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на комплект учебни помагала за 6 7-годишни деца в подготвителна група, живеещи в чужбина, за учебната 2016/2017 г., съгласно

Подробно