СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи

Размер: px
Започни от страница:

Download "СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Англи"

Препис

1 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 575 Младсжки работник Висше Английски 1 продукти и програми 386 Асистент-продавач Висше 1 счетоводни продукти 394 Инспектор, качество на продукти (без Висше 2 храни и напитки) база данни на Microsoft 506 Лаборант Висше / Здравни грижи (лаборант) 1 база данни 505 Рехабилитатор Висше / Здравни грижи (професионален 1 бакалавър-рехабилитатор) 504 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи (професионален 5 бакалавър-специалист по здравни грижи) MS Office 437 Лекар Висше / Медицина Акушерка Висше / Медицина (Акушерка) Социален работник Висше / Социална работа и консултиране 1 (Социални дейности,социална 412 Общ работник Начално,Основно Транжор Начално,Основно Чистач/ Хигиенист Начално,Основно Чистач/ Хигиенист Начално,Основно Камериер/камериерка, хотел Начално,Основно Общ работник Основно Работник, поддръжка на пътища Основно Общ работник Основно Общ работник Основно Камериер/камериерка, хотел Основно Чистач/ Хигиенист Основно Мияч, съдове (ръчно) Основно Камериер/камериерка, хотел Основно Готвач Основно 8 12 Април 2019 г. Page 1 of 8

2 420 Мияч, съдове (ръчно) Основно Бояджия, превозни средства Основно Социален асистент Основно Продавач-консултант Основно 1 база данни 536 Камериер/камериерка, хотел Основно Гладач Основно Мияч, превозни средства (ръчно) Основно Сервитьор Основно Работник, озеленяване Основно Портиер Основно Зареждач, материали и полуфабрикати Основно Мияч, съдове (ръчно) Основно Гладач Основно Помощник-готвач Основно Готвач Основно Камериер/камериерка Основно Камериер/камериерка, хотел Основно Сервитьор Основно Заварчик Основно (заварчик),средно (заварчик) Помощник-готвач Основно (помощник-готвач) Общ работник Основно,Начално Колач, животни Основно,Начално Работник, озеленяване Основно,Начално Мияч, съдове (ръчно) Основно,Начално Хигиенист, здравно заведение Основно,Начално Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно Април 2019 г. Page 2 of 8

3 351 Чистач/ Хигиенист Основно,Средно Кредитен специалист, банка Основно,Средно Общ работник Основно,Средно Работник, строителството Основно,Средно Камериер/камериерка Основно,Средно Работник, кухня Основно,Средно Производител, обувки (ръчно) Основно,Средно Помощник-готвач Основно,Средно Майстор-готвач Основно,Средно Общ работник Основно,Средно Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно Работник, производство на метални Основно,Средно 2 конструкции 470 Шлосер Основно,Средно Шивач, обувки Основно,Средно Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно Общ работник Основно,Средно Мияч, съдове (ръчно) Основно,Средно Барман Професионален колеж,средно Руски, Английски Администратор, хотел Професионален колеж,средно Руски, Английски Сервитьор Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно Камериер/камериерка, хотел Средно Помощник-готвач Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно Администратор, хотел Средно Английски, Немски, 4 Руски MS Office 522 Камериер/камериерка, хотел Средно Април 2019 г. Page 3 of 8

4 530 Хигиенист, здравно заведение Средно Майстор-готвач Средно Готвач Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно Готвач Средно Камериер/камериерка, хотел Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно Санитар Средно Шофьор, линейка Средно Сервитьор Средно Сервитьор Средно Продавач-консултант Средно Сервитьор Средно Пиколо Средно Английски Готвач Средно Готвач Средно Камериер/камериерка Средно Английски, Немски, 5 Руски 355 Сервитьор Средно Английски, Немски, 2 Руски 468 Касиер Средно Барман Средно Английски, Руски Готвач Средно Експедитор, стоки и товари Средно 1 MS Office 556 Продавач-консултант Средно Сервитьор Средно Камериер/камериерка Средно Стругар Средно 1 12 Април 2019 г. Page 4 of 8

5 408 Камериер/камериерка Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно Барман Средно Сараф Средно Руски, Английски Домашна помощница Средно Сервитьор Средно Сервитьор Средно Продавач-консултант Средно 1 Excel 524 Барман Средно Английски, Немски Продавач-консултант Средно Руски, Английски Готвач Средно Сервитьор Средно Пиколо Средно Месач Средно Администратор, хотел Средно Камериер/камериерка, хотел Средно Сладкар Средно Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно Отговорник, търговска зала Средно Руски, Английски Пекар Средно Администратор, хотел Средно Английски, Руски 2 база данни 438 Продавач-консултант Средно Дърводелец Средно Готвач Средно Машинист, пътно-строителни машини Средно Помощник-готвач Средно 3 12 Април 2019 г. Page 5 of 8

6 395 Чистач/ Хигиенист Средно Помощник-готвач Средно Готвач Средно Сервитьор Средно Мениджър, туризъм Средно Мияч, съдове (ръчно) Средно Спасител, басейн Средно Сервитьор Средно Руски, Английски Администратор, хотел Средно Помощник-готвач Средно Барман Средно Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване Средно 1 и канализация) 365 Машинен оператор, производство на смоли Средно Диспечер, транспортни средства Средно 1 база данни 430 Сервитьор Средно Сладкар Средно Монтажник, дограма Средно Готвач Средно Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно Продавач-консултант Средно 1 база данни 463 Продавач-консултант Средно Руски Пиколо Средно Английски, Руски Готвач Средно (Готвач),Основно (Готвач) Електротехник, поддръжка на сгради Средно (Квалификация-ел. и ВиК) Сервитьор Средно (квалификация- Руски, Английски 10 сервитьор),професионален колеж 554 Спасител, басейн Средно (квалификация-спасител) 2 12 Април 2019 г. Page 6 of 8

7 310 Маникюрист Средно (Маникюрст) Маникюрист Средно (Маникюрст),Основно (Маникюрст) Техник, механик Средно (машинен техник) Огняр Средно (огняр газови котли) Сервитьор Средно (помощник сервитьор) Строителен техник, проектно-технически Средно (Строителен техник.) 1 отдел 308 Масажист Средно (Терапия и рехабилитация или 4 масажист),висше / Терапия и рехабилитация 544 Фризьор Средно (фризьор) Фризьор Средно / Фризьорски и козметични услуги Администратор, хотел Средно,Висше Немски, Английски 2 база данни 340 Организатор, работа с клиенти Средно,Висше Немски 5 компютърни програми 364 Механик, промишлено оборудване Средно,Висше,Професионален колеж Заварчик Средно,Основно Заварчик Средно,Основно Камериер/камериерка Средно,Основно Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Сервитьор Средно,Основно Сервитьор Средно,Основно Английски, Немски Готвач Средно,Основно Запойчик Средно,Основно Камериер/камериерка, хотел Средно,Основно Стругар Средно,Основно Готвач Средно,Основно Гладач Средно,Основно Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно Шивач Средно,Основно 4 12 Април 2019 г. Page 7 of 8

8 462 Продавач, хранителни продукти Средно,Основно Пакетировач Средно,Основно Чистач/ Хигиенист Средно,Основно Машинен оператор, пералня/перачница Средно,Основно Мияч, съдове (ръчно) Средно,Основно Камериер/камериерка Средно,Професионален колеж Руски, Английски Готвач Средно,Професионален колеж Английски, Руски 5 Филиал Балчик 24 Крояч, текстил Основно 5 23 Контрольор, качество Основно,Средно 5 21 Портиер Основно,Средно 1 26 Организатор, производство Средно 1 28 Склададжия Средно 2 ОФИС ПАКЕТ 25 Електротехник, промишлено предприятие Средно / Електротехника и енергетика 1 27 Технолог, облекло Средно / Производствени технологии текстил, 1 облекло, обувки и кожи 20 Продавач-консултант Средно,Основно 3 Филиал Крушари 8 Продавач-консултант Средно 1 Компютърна грамотност 12 Април 2019 г. Page 8 of 8

9 ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДОБРИЧ разполага с информация за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища О Б Я В А Със заповед ОХ-309/ г. на министъра на отбраната на Република България, са определени за приемане на служба в доброволния резерв, от български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 222 (двеста двадесет и две места) вакантни длъжности от състава на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие по военни формирования и брой вакантни места, както следва: Военно формирование и дислокация Брой вакантни места ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ 1. В. Ф СОФИЯ 3 2. В. Ф ПЛЕВЕН 1 3. В. Ф ВИДИН 1 4. В. Ф ХАСКОВО 1 5. В. Ф СМОЛЯН 1 ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ 1. В. Ф БУРГАС В. Ф ВАРНА В. Ф БУРГАС 5 4. В. Ф ВАРНА 7 5. В. Ф ВАРНА 120 СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 1. В. Ф СОФИЯ 30 Срок за подаване на заявленията до год. Повече информация може да получите от офиса за водене на отчет към общината или на телефон: 058/ , както от сайтовете на: ЦВО: и МО : Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. Добруджа 4, ет.4, тел. 058/ и , където се подават необходимите документи.

10 ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДОБРИЧ разполага с информация за провеждане на конкурс за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина О Б Я В А след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина Със заповед ОХ-308/ г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, 26 (двадесет и шест) вакантни длъжности от състава на СТАЦИОНАРНА КОМУНИКАЦИОННА И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, по военни формирования и брой вакантни места, както следва: Военно формирование и дислокация Брой вакантни места 1. В. Ф В. Ф В. Ф В. Ф В. Ф В. Ф Срок за подаване на заявленията до год. Срок за подаване на заявленията до г.; Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 058/ , както от сайтовете на: Централно военно окръжие : и Министерство на отбраната : Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. Добруджа 4, ет. 4, тел. 058/ и където се подават необходимите документи.

11 ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДОБРИЧ разполага с информация за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина О Б Я В А Със заповед ОХ-307/ г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след провеждане на конкурс от лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности от състава на 68-ма бригада Специални сили, както следва: 1. В.Ф Пловдив: 5 /пет/ длъжности; 2. В.Ф Пловдив: 24 /двадесет и четири/ длъжности; 3. В.Ф Пловдив: 4 /четири/ длъжности; 4. В.Ф Пловдив: 9 /девет/ длъжности. Срок за подаване на заявленията - до г.; Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 058/ , както от сайтовете на: Централно военно окръжие : и Министерство на отбраната : Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. Добруджа 4, ет.4, тел. 058/ ; , където се подават необходимите документи.

12 ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДОБРИЧ разполага с информация за провеждане на конкурс за приемане на военна служба О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба Със заповед ОХ-234/ г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 64 (шестдесет и четири) войнишки длъжности в състава на Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за военно формирование София. Длъжностите са, както следва: Гвардеец - 50/петдесет/, Номер от разчет -1/една/, Шофьор със свидетелство за управление на МПС категория D -5/пет/, Шофьор със свидетелство за управление на МПС категория C+E -1/една/, Шофьор със свидетелство за управление на МПС категория C -1/една/, Охранител 1/една/ Срок за подаване на заявленията до г.; Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на телефон: 058/ , както от сайтовете на: Централно военно окръжие : и Министерство на отбраната : Образци от формулярите и подробностите за кандидатстване са изложени във Военно окръжие ІІ степен - Добрич, бул. Добруджа 4, ет.4, тел. 058/ и 0885/ , където се подават необходимите документи.

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на об СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 684 Машинен оператор, шиене на облекла 3 681 Гладач 1 682 Гладач 1 683 Машинен оператор, шиене на облекла 2 757 Мияч, съдове (ръчно) Без образование,начално,основно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторе СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 262 Ветеринарен лекар, лабораторен Висше / Ветеринарна медицина (зооинжинерство) 1 MS

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.4.2019 г. Г. ДБТ - Варна 905 Инженер, строителен Висше / Строителство 3 953 Главен готвач Средно,Професионална квалификация (готвач)

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 05.3.2019 г. Г. ДБТ - Варна 407 Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника и енергетика (Електротехника) 1 416 Шофьор,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 30 1131 Чистач/ Хигиенист Без образование,основно 1 1117

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 17.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1352 Монтажник, промишлено оборудване Средно / Строителство (водопроводчик),средно 2 1318 Монтажник, метални

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 24.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1505 Сервитьор Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) Чужди - 4 1393 Сервитьор Средно

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 10.6.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1174 Огняр Средно,Основно,Професионална квалификация (огняр) 1 1285 Продавач-консултант Средно Английски,

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖН ДАТА 22.. 206 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ.ПРОДАВАЧ 2 2.СЕРВИТЬОР

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 01.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1559 Камериер/камериерка, хотел Основно,Средно 4 1487 Работник, сглобяване на детайли Основно 2 1519 Инженер,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ -

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр ДБТ - СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ към 19.8.2019 г. Г. ДБТ - Велики Преслав 181 Обслужващ работник, промишлено производство Основно / Хранителни технологии 10 198 Координатор,

Подробно

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г

СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции Бюра по труда от област Бургас Срок на Бр. валидност обявени Област Бургас към г. Длъжност Г СПИСЪК на свободните работни места в Дирекции "Бюра по труда" от област Срок на Бр. валидност обявени Област към 03.02.2017г. Длъжност Град Образование Езикови знания общо 424 ДБТ Айтос, гр.айтос ул. "Филип

Подробно

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО

ДАТА ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНО ДАТА 11.04.2017 ГОДИНА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ДЛЪЖНОСТ ОБРАЗОВАНИЕ БР. ДОПЪЛНИТ. ИЗИСКВАНИЯ 1.ИНЖЕНЕР,

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 08.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1631 Програмист, софтуерни приложения Висше / Компютърни науки (Информатика, Софтуерни и интернет Английски

Подробно

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование

101/ДБТ - София - Възраждане /ДБТ - София - Възраждане 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 3162 3295 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 02.01.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 2330-5008/Старши учител, лен учебен Биология и предмет в биохимия гимназиален (Биология и здр. етап образование) 3359-3026/Главен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 22.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1613 Крупие Професионална квалификация (крупие),средно MS office 4 1786 Метач Без образование 3 1711 Касиер

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София - Възраждане /Чистач/ Хигиенист Възраждане На СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 06.02.2018 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование - Възраждане 102 Хигиенист Възраждане Начално - Възраждане 254 5120-2001/Готвач Средец - Възраждане 107 (хотелиерство и туризъм;

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 15.7.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1643 Общ работник Средно,Основно 2 1670 Помощник-готвач Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Висше / 101/ДБТ - София - Подготовка на Възраждане 976 детски учители 101/ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 23.05.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование Подготовка на Възраждане 976 детски учители Възраждане 1107 Възраждане 1064 Възраждане 1075 Възраждане 1087 Възраждане 1073 Възраждане

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. РМ Длъжност Образование Езикови знания Компютърни умения Бр. неза СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 26.8.2019 г. Г. ДБТ - Варна 1975 Чистач/ Хигиенист Средно,Основно 1 2002 Работник, кухня Основно 1 2003 Общ работник Средно 1 1991 Автомонтьор

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 101/ДБТ - София /Чистач/ Възраждане 322 Хигиенист Възраждане Ос СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2019 г. ДБТ No. Длъжност Район Образование 322 Хигиенист Основно 182 228 304 9312-0008/Работник, поддръжка 3313-3001/Счетоводител, оперативен Витоша 3512-3005/Компютърен

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умен СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИИ БЮРО ПО ТРУДА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ към 29.7.2019 г. Г. DBT No# DL Образование ДБТ - Варна Езикови знания Компютърни умения Бр# незаети 1768 Специалист, маркетинг и реклама

Подробно

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ

График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от г. до ПРИЛОЖЕНИЕ График за провеждане на обучения в клоновете на ДП БГЦПО съгласно План на обученията по НПДЗ 2016 за периода от 11.02.2016г. до 30.12.2016. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛОН ПАЗАРДЖИК адрес: гр. Пазарджик, ул. Пловдивска

Подробно

Капитан II ранг

Капитан II ранг Рег. 89/9.04.09 г. Екз. единствен ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 9000, ул. Преслав 6, тел. 55 6, 55 65, факс 60 59 О Б Я В А за длъжности от Военноморските сили, определени за приемане

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

Приложение 1 СПИСЪК на обявените вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили определени за приемане на служба в доброволния резе

Приложение 1 СПИСЪК на обявените вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили определени за приемане на служба в доброволния резе Приложение СПИСЪК на обявените вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ, ДИСЛОКАЦИЯ

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У  J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на длъжностите от Класификатора на длъжностите за военнослужещи

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ МИНИМАЛНО НИВО НА ДОСТЪП/СЕРТИФИКАТ НАТО ДО КЛАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ МИНИМАЛНО НИВО НА ДОСТЪП/СЕРТИФИКАТ НАТО ДО КЛАС НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЕНАТА ДЛЪЖНОТ ЗА РЕЗЕРВИТ ИЗИКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФЕИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ МИНИМАЛНО НИВО НА ДОТЪП/ЕРТИФИКАТ НАТО ДО КЛАИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ДАТА ОТ КОЯТО ДЛЪЖНОТТА Е ВАКАНТНА ВЛАДЕЕНЕ

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ г. ДБТ No. Длъжност Район Образование /ДБТ - София 3020/Организатор, - Възраждане 2516 работа с клиенти СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 03.10.2018 г. ДБТ No. Длъжнст Райн Образвание 3339-3020/Организатр, - Възраждане 2516 рабта с клиенти Сердика - Възраждане 2374 5141-2001/Фризьр Възраждане 8332-2005/Шфьр, тежктварен

Подробно

Проект

Проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 година за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии

Подробно

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE АВТОБИОГРАФИЯ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА Адрес [УЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ 1, гр. Добрич 9300, България] Телефон 0888 909931 E-mail tatyana.hristova@vumk.eu Националност България Дата на раждане

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К С П И С Ъ К НА ВИДОВЕТЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА, ПРОВЕЖДАНИ В КЛОНОВЕТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Клоновете на ДП БГЦПО в Царево и Смолян са специализирани за обучение по професии/специалности в

Подробно

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii

Microsoft Word - pms352_31218_zashtiteni-profesii ПОСТАНОВЛЕНИЕ 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ гр.софия, 1000, ул. Г.Бенковски 12, тел. 02/980-00-65 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати за служба в

Подробно

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 1 към заповед Р / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 1 към заповед Р-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на

Приложение 2 към заповед P / г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на Приложение 2 към заповед P-100-416/ 16.08.2019 г. Списък на лицата, класирани въз основа на успеха от предходната година (за студенти първа година на обучение - бала за приемане), за настаняване в студентско

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег. 21-41-93/ 18.07.2018 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ

Подробно