30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

Размер: px
Започни от страница:

Download "30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1."

Препис

1 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 3. Математика Математика Математика Математика 4. Музика Физическо възпитание и спорт/сд Изобразително изкуство Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт/сд Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство 1. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Математика 2. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт 3. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 4. Математика Математика Български език и литература Български език и литература 5. Музика Музика Музика Музика 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 2. Математика Математика Математика Математика 3. Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Музика Музика 4. Технологии и предприемачество/иуч Технологии и предприемачество/иуч Физическо възпитание и спорт Час на класа 5. Час на класа Час на класа Час на класа Физическо възпитание и спорт 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 3. Околен свят Околен свят Околен свят Околен свят 4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество 5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество/иуч Технологии и предприемачество/иуч 1. Математика Математика Български език и литература/иуч Български език и литература/иуч 2. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Математика 3. Английски език/иуч Български език и литература/иуч Физическо възпитание и спорт/сд Английски език/иуч 4. Български език и литература/иуч Английски език/иуч Английски език/иуч Физическо възпитание и спорт/сд

2 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 2 А клас 2 Б клас 2 В клас 1. Математика Математика Математика 2. Български език и литература/иуч Технологии и предприемачество Български език и литература/иуч 3. Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество/иуч Технологии и предприемачество 4. Технологии и предприемачество/иуч Английски език Технологии и предприемачество/иуч 6. Английски език Български език и литература/иуч Английски език 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература 2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт/сд Математика Математика 4. Математика Физическо възпитание и спорт/сд Музика 5. Музика Музика Физическо възпитание и спорт/сд 1. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт 2. Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература 3. Физическо възпитание и спорт Английски език Музика 4. Английски език Музика Английски език 5. Час на класа Час на класа Час на класа 1. Български език и литература Български език и литература Математика 2. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт 3. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Околен свят 4. Околен свят Математика Български език и литература 5. Математика Околен свят Български език и литература 1. Български език и литература Български език и литература Български език и литература 2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература 3. Математика/ИУЧ Математика/ИУЧ Математика/ИУЧ 4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство 5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство

3 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 3 А клас 3 Б клас 3 В клас 3 Г клас 1. Български език и литература Математика Английски език Математика 2. Български език и литература Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт 3. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература 4. Английски език Български език и литература Математика Български език и литература 5. Математика Музика Физическо възпитание и спорт Английски език 6. Музика Физическо възпитание и спорт Музика Музика 1. Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт /СД Математика 2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт/сд 3. Физическо възпитание и спорт/сд Математика Български език и литература Български език и литература 4. Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 5. Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото 6. Музика Музика Музика Музика 1. Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература 2. Компютърно моделиране Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт 3. Английски език Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Английски език 4. Човекът и природата Физическо възпитание и спорт/сд Компютърно моделиране Човекът и природата 5. Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Човекът и природата Компютърно моделиране 6. Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа 1. Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература 2. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература 3. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика 4. Български език и литература Математика Математика Физическо възпитание и спорт 5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство 6. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство 1. Човекът и обществото Човекът и обществото Английски език Математика/ИУЧ 2. Английски език Английски език Човекът и обществото Човекът и обществото 3. Математика/ИУЧ Математика/ИУЧ Математика/ИУЧ Английски език 4. Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество 5. Технологии и предприемачество/иуч Технологии и предприемачество/иуч Технологии и предприемачество/иуч Технологии и предприемачество/иуч

4 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 4 А клас 4 Б клас 4 В клас 4 Г клас 1. Информационни технологии/зип Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт/модул 2. Физическо възпитание и спорт/модул Български език и литература Български език и литература Информационни технологии/зип 3. Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт/модул Български език и литература 4. Български език и литература Музика Математика Български език и литература 5. Математика Информационни технологии/зип Музика Математика 6. Музика Физическо възпитание и спорт/модул Информационни технологии/зип Музика 1. Български език и литература Български език и литература Математика Английски език 2. Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература 3. Математика Английски език Български език и литература Български език и литература 4. Английски език Математика Български език и литература Математика 5. Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника Домашен бит и техника 1. Математика Математика Математика Математика 2. Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература 3. Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото Човекът и обществото 4. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Музика 5. Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Час на класа 6. Час на класа Час на класа Час на класа Физическо възпитание и спорт 1. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език 2. Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература 3. Английски език Български език и литература Музика Български език и литература 4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Изобразително изкуство 5. Музика Музика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство 1. Английски език Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Информационни технологии/зип 2. Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език 3. Човекът и природата Информационни технологии/зип Английски език Човекът и природата 4. Информационни технологии/зип Английски език Математика Математика 5. Математика Математика Информационни технологии/зип Физическо възпитание и спорт

5 5. А клас 84 класна стая 5. Б клас 83 класна стая 5. В клас 77 класна стая 1. Английски език Испански език ИУЧ Технологии и предприемачество 2. Човекът и природата Изобразително изкуство Технологии и предприемачество 3. Български език и литература Изобразително изкуство Английски език 4. География и икономика Човекът и природата Български език и литература 5. Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература 6. Изобразително изкуство Български език и литература География и икономика Спортни дейности 1. Български език и литература Математика Изобразително изкуство 2. Български език и литература История и цивилизация Изобразително изкуство 3. Испански език ИУЧ Спортни дейности История и цивилизация 4. История и цивилизация Български език и литература Математика 5. Математика Български език и литература Английски език 6. Музика Английски език Български език и литература Спортни дейности Музика 1. Час на класа Час на класа Час на класа 2. Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Човекът и природата 3. Технологии и предприемачество Български език и литература Испански език ИУЧ 4. Физически възпитание и спорт Технологии и предприемачество Български език и литература 5. Английски език Технологии и предприемачество Математика 6. Български език и литература Математика Музика Математика Английски език География и икономика 1. История и цивилизация Испански език ИУЧ Информационни технологии 2. Информационни технологии Математика История и цивилизация 3. Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Английски език 4. Човекът и природата Информационни технологии Физическо възпитание и спорт 5. Математика Човекът и природата Български език и литература 6. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика 1. Испански език ИУЧ Математика Човекът и природата 2. Музика Български език и литература Испански език ИУЧ 3. Математика Музика Изобразително изкуство ИУЧ 4. Английски език География и икономика Физическо възпитание и спорт 5. География и икономика Технологии и предприемачество ИУЧ Математика 6. Технологии и предприемачество ИУЧ Английски език Музика

6 5. Г клас 78 класна стая 1. Български език и литература 2. Български език и литература 3. Технологии и предприемачество 4. Технологии и предприемачество 5. Спортни дейности 6. Английски език География и икономика 1. История и цивилизация 2. Английски език 3. Български език и литература 4. Изобразително изкуство 5. Изобразително изкуство 6. Математика 1. Час на класа 2. Испански език ИУЧ 3. Математика 4. Музика 5. Човекът и природата 6. География и икономика Български език и литература 1. Математика 2. Испански език ИУЧ 3. Информационни технологии 4. История и цивилизация 5. Физическо възпитание и спорт 6. Английски език 1. Български език и литература 2. Човекът и природата 3. Технологии и предприемачество ИУЧ 4. Математика 5. Музика 6. Физическо възпитание и спорт

7 6. А клас 91 класна стая 6. Б клас 75 класна стая 6. В клас 72 класна стая 1. Изобразително изкуство ИУЧ Човекът и природата Математика 2. Информационни технологии Немски език ИУЧ Английски език 3. Математика Български език и литература Информационни технологии 4. Английски език Информационни технологии Изобразително изкуство ИУЧ 5. Технологии и предприемачество Английски език Човекът и природата 6. Човекът и природата Музика Технологии и предприемачество 1. Испански език ИУЧ Човекът и природата Математика 2. Български език и литература Математика Испански език ИУЧ 3. Математика Английски език Български език и литература 4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература История и цивилизация 5. История и цивилизация Физическо възпитание и спорт Човекът и природата 6. Човекът и природата История и цивилизация Физическо възпитание и спорт 1. Час на класа Час на класа Час на класа 2. Български език и литература Изобразително изкуство Английски език 3. Математика Изобразително изкуство Български език и литература 4. Изобразително изкуство Математика Математика 5. Изобразително изкуство Български език и литература Физическо възпитание и спорт 6. Английски език Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Изобразително изкуство 1. Музика Английски език Математика 2. Математика Изобразително изкуство ИУЧ Български език и литература 3. Български език и литература Математика Музика 4. Английски език Музика Спортни дейности 5. Спортни дейности География и икономика Английски език 6. Човекът и природата Технологии и предприемачество География и икономика География и икономика Спортни дейности Човекът и природата 1. История и цивилизация Английски език Музика 2. Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 3. Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература 4. Музика История и цивилизация Физическо възпитание и спорт 5. Български език и литература Български език и литература Английски език 6. Български език и литература Български език и литература История и цивилизация

8 А клас 73 класна стая Б клас 70 класна стая В клас 71 класна стая 1. География и икономика Английски език Информационни технологии 2. Математика Български език и литература Математика 3. Английски език Математика География и икономика 4. Български език и литература Музика Английски език 5. Музика География и икономика 70 Български език и литература 6. Информационни технологии История и цивилизация Физическо възпитание и спорт История и цивилизация Информационни технологии Музика 1. Биология и ЗО Български език и литература Испански език ИУЧ 2. Физика и астрономия Испански език ИУЧ Биология и ЗО 3. Испански език ИУЧ Физика и астрономия Математика 4. Математика Технологии и предприемачество Физика и астрономия 5. Технологии и предприемачество Биология и ЗО Български език и литература 6. Български език и литература Математика Технологии и предприемачество 1. Час на класа Час на класа Час на класа 2. Български език и литература Музика История и цивилизация 3. Музика Математика Английски език 4. Английски език Български език и литература Математика 5. Математика Английски език Химия и ООС 6. Физическо възпитание и спорт Химия и ООС Български език и литература Химия и ООС Физическо възпитание и спорт Музика 1. Английски език Математика Български език и литература 2. Биология и ЗО Английски език Български език и литература 3. Математика Спортни дейности Математика 4. Български език и литература История и цивилизация Английски език 5. Български език и литература Биология и ЗО История и цивилизация 6. Спортни дейности Български език и литература Биология и ЗО История и цивилизация Български език и литература Спортни дейности 1. Математика ИУЧ География и икономика 89 Математика ИУЧ 2. География и икономика Математика ИУЧ Физическо възпитание и спорт 3. Испански език ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия 4. Физика и астрономия Испански език ИУЧ Изобразително изкуство 5. Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Испански език ИУЧ 6. Изобразително изкуство Физика и астрономия География и икономика

9 8. А клас 8. Б клас 8. В клас 1 Английски език Ив.Иванов 83 Чужд език Английски език Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 2 Английски език Ив.Иванов 83 Чужд език Английски език Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 3 Български език и литература 72 Физическо възпитание и спорт Испански език Марчела Ангелова 78 4 Английски език Ив.Иванов 83 Български език и литература 72 Математика 78 5 Английски език Ив.Иванов 83 Английски език Е.Иванова 84 Български език и литература 72 6 Математика 83 Английски език Е.Иванова 84 Испански език ИУЧ Шияна Лагоа 75 7 Физическо възпитание и спорт Математика 95 Испански език ИУЧ Шияна Лагоа 75 1 Български език и литература 72 Английски език Е.Иванова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 2 Български език и литература 72 Английски език Е.Иванова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 3 Английски език Ив.Иванов 83 Английски език Е.Иванова 84 Физическо възпитание и спорт 4 Английски език Ив.Иванов 83 Български език и литература 72 Информационни технологии 65/4 5 Информационни технологии 65/4 Български език и литература 72 Чужд език Испански език Шияна Лагоа 75 6 Английски език Ив.Иванов 100 Чужд език Английски език Максимова84 Български език и литература 95 7 Английски език Ив.Иванов 100 Информационни технологии 65/4 Български език и литература 95 1 Английски език Ив.Иванов 83 Физическо възпитание и спорт Испански език Марчела Ангелова 78 2 Английски език Ив.Иванов 83 Чужд език Английски език Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 3 Физическо възпитание и спорт Чужд език Английски език Максимова 84 Математика 75 4 Английски език Ив.Иванов 83 Математика 84 Физическо възпитание и спорт 5 Английски език Ив.Иванов 83 Английски език Е.Иванова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 6 Математика 83 Английски език Е.Иванова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 7 Час на класа 94 Час на класа 98 Час на класа 97 1 Английски език Ив.Иванов 83 Чужд език Английски език Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова78 2 Английски език Ив.Иванов 83 Чужд език Английски език Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 3 Английски език Ив.Иванов 83 Спортни дейности Испански език Марчела Ангелова 78 4 Изобразително изкуство 98 Математика 84 Спортни дейности 5 Математика 83 Български език и литература 72 Изобразително изкуство 98 6 Български език и литература 72 Английски език Е.Иванова 84 Математика 95 7 Спортни дейности Изобразително изкуство 98 Български език и литература 95 1 Английски език Ив.Иванов 83 Чужд език Английски език Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 2 Английски език Ив.Иванов 83 Английски език ИУЧ А.Максимова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 3 Английски език Ив.Иванов 83 Английски език ИУЧ А.Максимова 84 Философия Философия 106 Английски език Е.Иванова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 5 Английски език ИУЧ Английски език Е.Иванова 84 Испански език Марчела Ангелова 78 А.Максимова 83 6 Английски език ИУЧ А.Максимова 83 Философия 106 Чужд език Испански език Шияна Лагоа 75

10 9. А клас 9. Б клас 9. В клас 1 Физика и астрономия 96 Български език и литература 73 История и цивилизация 91 2 Биология и ЗО 90 Български език и литература 73 Физика и астрономия 96 3 Математика 94 Физика и астрономия 96 Биология и ЗО 90 4 Български език и литература 73 Математика 94 Испански език ИУЧ Шияна Лагоа 75 5 Философия 106 Испански език Марчела Математика 96 Ангелова 78 6 История и цивилизация 92 Биология и ЗО 90 Български език и литература 72 История и цивилизация 92 1 Математика 94 География и икономика 89 История и цивилизация 91 2 Спортни дейности Математика 94 География и икономика 89 3 География и икономика 89 Химия и ООС 97 Испански език Марчела Ангелова 78 4 Химия и ООС 97 Английски език А.Максимова 95 Испански език Марчела Ангелова 78 5 Немски език Йоланда Средкова 70 Английски език А.Максимова 95 Физическо възпитание и спорт 6 Немски език Йоланда Средкова 70 История и цивилизация 94 Химия и ООС 97 История и цивилизация 94 Спортни дейности Математика 93 1 Физическо възпитание и спорт История и цивилизация 93 Физика и астрономия 96 2 История и цивилизация 93 Физика и астрономия 96 Физическо възпитание и спорт 3 Български език и литература 73 Испански език Марчела Биология и ЗО 90 Ангелова 78 4 Български език и литература 73 Философия 106 История и цивилизация 91 5 Физика и астрономия 96 Английски език А.Максимова 72 Философия Английски език В.Аравена 92 Английски език А.Максимова 72 Чужд език Испански език Шияна Лагоа 75 7 Час на класа 92 Час на класа 100 Час на класа Химия и ООС 97 Физическо възпитание и спорт География и икономика 89 2 География и икономика 89 Математика 94 Химия и ООС 97 3 Математика 94 Английски език ИУЧ Математика 95 А.Максимова 72 4 Физическо възпитание и спорт География и икономика 89 Английски език В.Аравена История и цивилизация 92 Български език и литература 73 Английски език В.Аравена Английски език В.Аравена 89 Химия и ООС 97 Изобразително изкуство 98 7 Английски език В.Аравена 89 История и цивилизация 93 История и цивилизация 91 1 Информационни технологии 4/7 Биология и ЗО 90 Химия и ООС 97 2 Биология и ЗО 90 Химия и ООС 97 Информационни технологии 4/7 3 Химия и ООС 97 Информационни технологии 4/7 Физика и астрономия 96 4 Английски език В.Аравена 100 Физика и астрономия 96 Чужд език Испански език Шияна Лагоа 75 5 Английски език ИУЧ В. Аравена Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физика и астрономия 96 Изобразително изкуство 98 Български език и литература 72 7 Изобразително изкуство 98 Спортни дейности

11 10. А клас 10. Б клас 10. В клас 1 Биология и ЗО 90 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Йорданка Петрова 93 Втори чужд език (ЗИП/ПП) С.Василева 77 2 Втори чужд език Петя Иванова 92 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Йорданка Петрова 93 Втори чужд език (ЗИП/ПП) С.Василева 77 3 Химия и ООС 97 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 Първи чужд език Петя Иванова 92 4 Математика 95 Химия и ООС 97 Спортни дейности 5 Спортни дейности Математика 95 Биология и ЗО 90 6 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Немски език Спортни дейности Математика 95 7 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Немски език Биология и ЗО 90 Химия и ООС 97 1 Физика и астрономия 96 Български език и литература 73 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 2 Първи чужд език Средкова 70 Български език и литература 73 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 3 Първи чужд език Средкова 70 Етика и право 106 Информатика 7 4 Етика и право 106 Информатика 7 Български език и литература 73 5 Информатика 7 Физика и астрономия 96 Български език и литература 73 6 Български език и литература 73 Втори чужд език Йорданка Физика и астрономия 96 Петрова 93 Български език и литература 73 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 Етика и право Първи чужд език Средкова 70 География и икономика 89 Информационни технологии 7 2 Първи чужд език Средкова 70 Информационни технологии 7 Биология и ЗО 90 3 Информационни технологии 7 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Сашка Първи чужд език Петя Иванова 92 Василева 77 4 Математика 95 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Сашка Първи чужд език Петя Иванова 92 Василева 77 5 Биология и ЗО 90 Математика 95 География и икономика 89 6 География и икономика 89 Биология и ЗО 90 Математика 95 7 Час на класа 95 Час на класа 96 Час на класа 93 1 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Физика и астрономия 96 Втори чужд език С.Василева 77 Иванова 92 2 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Физическо възпитание и спорт Втори чужд език С.Василева 77 Иванова 92 3 Физика и астрономия 96 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 Химия и ООС 97 4 Български език и литература 73 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 История и цивилизация 91 5 История и цивилизация 91 Химия и ООС 97 Физическо възпитание и спорт 6 Физическо възпитание и спорт История и цивилизация 91 Български език и литература 94 Химия и ООС 97 Български език и литература 94 Физика и астрономия 96 1 История и цивилизация 91 Български език и Етика и право 106 литература(зип/пп) 73 2 Етика и право 106 История и цивилизация 91 Първи чужд език Петя Иванова 92 3 Втори чужд език Петя Иванова 92 Физическо възпитание и спорт История и цивилизация 91 4 Математика 95 Втори чужд език Йорданка Български език и Петрова 93 литература(зип/пп) 73 5 Физическо възпитание и спорт Етика и право 106 Математика 95 6 Български език и литература(зип/пп) 73 Математика 95 Физическо възпитание и спорт

12 11. А клас 11. Б клас 1 Втори чужд език (ЗИП/ПП)Петя Иванова 92 Спортни дейности 2 История и цивилизация 91 Химия и ООС 97 3 Спортни дейности Първи чужд език (ЗИП/ПП) С.Василева 77 4 Философия 106 Втори чужд език Петя Иванова 92 5 Първи чужд език(зип/пп) Средкова 70 Втори чужд език Петя Иванова 92 6 Химия и ООС 97 История и цивилизация 91 Философия Български език и литература Фани Физическо възпитание и спорт 2 Български език и литература Фани Химия и ООС 97 3 История и цивилизация 91 Български език и литература Цветков 73 4 Втори чужд език Петя Иванова 92 История и цивилизация 91 5 Втори чужд език Петя Иванова 92 Биология и ЗО 90 6 Биология и ЗО 90 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 Химия и ООС 97 1 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Български език и литература (ЗИП/ПП) Цветков73 2 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Български език и литература (ЗИП/ПП) Цветков 73 3 Математика 94 Физика и астрономия 96 4 Физика и астрономия 96 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 5 Първи чужд език Средкова 70 Първи чужд език Шияна Лагоа 75 6 Първи чужд език Средкова 70 Математика 94 7 Час на класа 7 Час на класа 86 1 Първи чужд език Средкова 70 Математика 94 2 Първи чужд език Средкова 70 Физика и астрономия 96 3 География и икономика 89 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 4 Математика 94 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 5 Физическо възпитание и спорт География и икономика 89 6 Физика и астрономия 96 Биология и ЗО 90 Биология и ЗО 90 Първи чужд език Шияна Лагоа 77 1 Първи чужд език(зип/пп) Средкова 70 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 2 Първи чужд език(зип/пп) Средкова 70 Български език и литература Цветков 73 3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Цветков 73 4 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 Физическо възпитание и спорт 5 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Петя Иванова 92 География и икономика 89 6 География и икономика 89 Първи чужд език (ЗИП/ПП) С.Василева 77 7 Български език и литература Фани Попова 92 Първи чужд език (ЗИП/ПП) С.Василева 77

13 12. А клас 12. Б клас 12. В клас 1 Свят и личност ЗИП 106 Български език и литература Фани Втори чужд език(зип/пп) Маноян 89 2 Свят и личност ЗИП 106 Български език и литература Фани Втори чужд език(зип/пп) Маноян 89 3 Български език и литература Фани Попова71 История и цивилизация 91 Втори чужд език(зип/пп) Маноян 4 Български език и литература Фани Попова71 Първи чужд език (ЗИП/ПП) С. История и цивилизация 91 Василева 77 5 История и цивилизация 91 Втори чужд език Й.Петрова 93 Математика 94 6 Математика 94 Втори чужд език Й.Петрова 93 Български език и литература Фани 7. Втори чужд език (ЗИП/ПП) Й.Петрова 93 Математика 94 Български език и литература Фани 1 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Средкова 70 Свят и личност ЗИП 106 Първи чужд език Й.Петрова 93 2 Физика и астрономия 96 Свят и личност ЗИП 106 Първи чужд език Й.Петрова 93 3 Втори чужд език Й.Петрова 93 Български език и литература Физика и астрономия 96 Фани 4 Втори чужд език Й.Петрова 93 Физика и астрономия 96 Физическо възпитание и спорт 5 Физическо възпитание и спорт Втори чужд език(зип/пп) Й.Петрова 93 Български език и литература Фани 6 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Физическо възпитание и спорт Свят и личност Попова 92 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Попова 92 1 Свят и личност 106 Първи чужд език (ЗИП/ПП) С. Василева 77 История и цивилизация 91 2 География и икономика 89 Първи чужд език (ЗИП/ПП) С. Свят и личност 106 Василева 77 3 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Средкова 70 История и цивилизация 91 География и икономика 89 4 Първи чужд език (ЗИП/ПП) Средкова 70 География и икономика 89 Физическо възпитание и спорт ЗИП 5 История и цивилизация 91 Физическо възпитание и спорт Първи чужд език Й.Петрова 93 ЗИП 6 Физическо възпитание и спорт ЗИП Свят и личност 106 Първи чужд език Й.Петрова 93 7 Час на класа 90 Час на класа 89 Час на класа 4 1 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Втори чужд език(зип/пп) Свят и личност ЗИП 106 Й.Петрова 93 2 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Втори чужд език(зип/пп) Свят и личност ЗИП 106 Й.Петрова 93 3 Свят и личност 106 Български език и литература Физическо възпитание и спорт (ЗИП/ПП) Фани 4 Първи чужд език Средкова 70 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Първи чужд език(зип/пп) Й.Петрова 93 5 Първи чужд език Средкова 70 Първи чужд език Шияна Лагоа75 Първи чужд език(зип/пп) Й.Петрова 93 6 Физическо възпитание и спорт Първи чужд език Шияна Лагоа75 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Попова Физическо възпитание и спорт Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани Попова 92 1 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Й.Петрова 93 Спортни дейности Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани 2 Втори чужд език (ЗИП/ПП) Й.Петрова 93 Първи чужд език Шияна Лагоа75 Български език и литература (ЗИП/ПП) Фани 3 Български език и литература Фани Първи чужд език Шияна Лагоа75 Първи чужд език(зип/пп) Й.Петрова 93 4 Първи чужд език Средкова 70 Български език и литература Математика 94 (ЗИП/ПП) Фани 5 Първи чужд език Средкова 70 Български език и литература Втори чужд език Маноян 90 (ЗИП/ПП) Фани 6 Спортни дейности Математика 94 Втори чужд език Маноян 90 7 Математика 94 Свят и личност 106 Спортни дейности

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ - РАКОВСКИ Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Б 1a 1 Български език Час на класа Български език Български език Български език 2 Български език Математика Технологии Български РП Български език 3 Математика Български език Математика РП Математика Физическо

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор

1 а клас Понeделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спор 1 а клас 1 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика Музика 2 Бълг.език и лит. Физ.възп. и спорт Бълг.език и лит. Информ.технологии Математика 3 Математика Английски език Спортни дейности

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, I срок на учебната 2018 /2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел

Първи срок, учебната 2018/2019 година СУ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ - град ХАСКОВО СЕДМИЧНО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 1 а, сутрин Понедел 1 а, сутрин 1 Математика Бълг.език и лит. Математика Бълг.език и лит. Математика ИУЧ 2 Технол. и препр. Бълг.език и лит. Бълг.език и лит. Български ИУЧ Английски ИУЧ 3 Бълг.език и лит. Математика Бълг.език

Подробно

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ", БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII

понеделник АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, БУРГАС Седмично разписание на часовете за II-ри срок на учебната 2018/2019 г. VIIIа VIIIб VIIIв VII VIIIа VIIIб VIIIв VIIIг VIIIд VIIIе 1 Английски език Английски език Английски език ФВС Английски език Български език и литература 2 ФВС Английски език Английски език Английски език Английски език Български

Подробно

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5

Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 Профилирана природо-математическа гимназия Никола Обрешков, град Казанлък Седмично разписание за II-и (втори) учебен срок на 2018/2019 учебна година 5 а клас 1 Английски език Бълг. език и лит Математика

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

СУ ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИИ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ град КЪРДЖАЛИ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕДМИЧНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за учебната 20/207 година II срок ас X 3 X о с а в г? 3 4 ^?

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І

График на контролните и класни работи за І - ви учебен срок на учебната 2013 / 2014 година 5а клас октомври ноември декември януари учебен предмет І І 5а клас октомври ноември декември януари 21.XI 4.XII 24.I - ЗИП 31.I 28.X 9.XII ЗИП 14.XI 22.X 18.XI 19.XII 27.I ЗИП 8.XI 17.I 2.XII 16.XII - ЗИП 9.I 15.XI 20.XII География и икон. 15.X 11.XI Човекът и

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II срок 2018/2019 петък четвъртък сряда вторник понеделник I А I Б I В II А II Б II В 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.ези петък четвъртък сряда вторник 1 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ИУЧ-Информ.тех.І гр. ИУЧ-Информ.тех.І гр. Бълг.език и л-ра 2 Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра Бълг.език и л-ра ЧСД Бълг.език

Подробно

Prfgrama

Prfgrama Олева Английски език Чорева Математика Моллова Човекът и природата Димитрова Български език и л-ра Олева Английски език Чорева Математика Аврамов Физическо възпитание Димитрова Български език и л-ра Тенчева/Рижук

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви

Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготви Hb УТВЪРДИЛ: /П/ София, кв. Бояна, бул. Ал. Пушкин 112, тел./факс (02) 855-20-54 МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА 52 ОУ Седмично разписание на подготвителна група Сутрин ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов

5 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 5 а, следобед 6 Физическо възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бисер Бончев Мандажиев Бабек Мехмедов Раифов 16 40 Английски език ИУЧ Александър Парашкевов Колев 45 1 Немски език Български език и литература

Подробно

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2

График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 2 График за контролни работи през ІI срок на 2017/2018 учебна година Клас Предмет Учител Дата Контролна работа 5 География и икономика Василка Фърчева 22.03.2018г. Контролна работа 5 Математика Величка Сабахлъкова

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН

ул. Севастопол 28, гр. Пловдив тел Директор, Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ул. Севастопол 28, гр. Пловдив school@chestemenski.com тел. 64-30-58 Директор, 64-30-52 Зам.-директор СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ (1-7 КЛАС) ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА УТВЪРДЕНО ДИРЕКТОР:...

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9

5 а от - до Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9 5 а 7:30-8:10 Човекът Български език 8:20-9:00 Изобразително Спортна Спортна Спортна Български език 9:10-9:50 Технологии подготовка подготовка подготовка Математика 10:10-10:50 История Български език Информационни

Подробно

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8.

ПОНЕДЕЛНИК 5 а 6 а 7 а 8 а 8 б 9 а 9 б Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език 2 8. ПОНЕДЕЛНИК Час на класа Първи чужд език Физика Български език Първи чужд език Час на класа Български език Първи чужд език Човекът Час на класа Български език География Философия Български език Човекът

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

VІІ а клас класен ръководител: Златина Атанасова час от до понеделник вторник сряда четвъртък петък А. Дончева Н. Георгиева Т. Рандева В. Милков С. Ар

VІІ а клас класен ръководител: Златина Атанасова час от до понеделник вторник сряда четвъртък петък А. Дончева Н. Георгиева Т. Рандева В. Милков С. Ар VІІ а клас класен ръководител: Златина Атанасова А. Дончева Н. Георгиева Т. Рандева В. Милков С. Арнаудова 1 8:00-8:45 и Т. Рандева В. Милков Д. Лавтерова Б.Капсъзов В. Василева 2 8:55-9:40 Изобразително

Подробно

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос

С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Наименование Автор Издателство Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Прос С П И С Ъ К НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА В СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЪРВИ КЛАС Буквар Р.Танкова, Ц.Лалев Просвета-София АД Читанка Р.Танкова Просвета-София АД Математика Ю.Гарчева, А.Манова Просвета-София

Подробно

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната

януари януари декември ноември октомври 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ V а клас IІ. График за провеждане на контролни работи за първи срок на учебната 2019/2020 година: 01.10-04.10 Математика Информационни технологии Човек и природа 07.10-11.10

Подробно