Dimitar_Pehlivanov

Размер: px
Започни от страница:

Download "Dimitar_Pehlivanov"

Препис

1 Форми на сътрудничество между НПО и местните власти в Европа и света 10 декември 2014 г. Кюстендил Димитър Пехливанов Институт по публична администрация Магистър европейски политики

2 Mестни власти = НПО местните власти като основатели и основни двигатели на НПО; политически и функционални НПО; Местните власти като пълноправни участници в НПО създаване и развиване на мрежи и експертиза; участие в проекти и консорциуми; Проектно сътрудничество между НПО и местните власти Участие на НПО в общински политики и дейности младежка, социална, спортна, здравна сфера; Сътрудничество между НПО и общини в конкурси и проучвания; Участие на НПО в нововъведения на местно ниво;

3 МЕСТНИ ВЛАСТИ = НПО ПОЛИТИЧЕСКИ НПО на местните власти Местните власти са основатели и основни двигатели на НПО -Местните власти създават НПО за директна защита на своите интереси: -Национални асоциации на МС общини, градове, региони, департаменти; -Регионални асоциации на МС на географски принцип; -Международни асоциации на МС регионални(налас), континентални (СЕОР) и световни (ОГМВ); -Национални и международни асоциации на МС за защита на специфични интереси УНИВЕРСАЛНИ АСОЦИАЦИИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ Всяка европейска държава има една или няколко НАЦИОНАЛНИ асоциации на местните власти Съвет на европейските общини и региони (СЕОР) най-голямата ОБЩОевропейска асоциация на МВ; Обединени градове и местни власти (ОГМВ) световната организация на местните власти със секции - континентални асоциации;

4 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АСОЦИАЦИИ на МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ Европейска асоциация на планинските региони Асоциация на европейските региони Европейска асоциация на пристанищните градове EUROCITIES Асоциация на европейските градове METROPOLIS Организацията на големите градове PARTENALIA и CEPLI Европейските междинните местни власти Световна организация на кметовете франкофони (МОФ) Основни дейности: -промяна на законодателство; -участие в съвещателни и консултативни органи; -лобиране; -информационни кампании -обучения и консултации;

5 ФУНКЦИОНАЛНИ (ТЕМАТИЧНИ) НПО на местните власти Местните власти са съ-основатели и/или активни участници в НПО на функционален принцип за развиване на различни области. -Развиване на мрежи и експертиза в различни области -Изпълнение на проекти; -Организиране и провеждане на конкурси; -Обмен на информация и добри практики; Мрежа на градовете приятели на децата Енергийните градове Платформа на умните градове; Мрежа на креативните градове UNESCO Compact of mayors Мрежа от големите градове срещу климатичните промени; COGEN -Развиване на когенерация (смесена енергетика); ICLEI мрежа на устойчивите градове Световна федерация на туристическите градове; Европейска мрежа Среда за възрастни хора ; R-20 - Региони за действия в областта на климата; Европейска мрежа на градовете с културно наследство; Мрежата за децентрализация DeLoG(от DEcentralisation and LOcal Governance)

6 ПРОЕКТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НПО И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ. НАЙ- ЧЕСТИ ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО: -Здравеопазване и социални дейности; -Наркомании помощни дейности, предоставяне на помещения; -НПО подпомагат общините в социалните дейности социален патронаж (Холандия); -Корупция и добро управление: -Изследвания, класации, обучения и консултации; -Transparency International; -ЕРКАС (ERCAS) Европейски антикорупционен център -Човешки права и гражданско участие на местно ниво; -организиране на петиции, референдуми и директна демокрация; -сдружения на доброволци; -Детска тематика; -Градове приятели на децата (Network of children friendly cities)

7 МЕСТНИ ВЛАСТИ + НПО Обществени поръчки допитване до населението: Барселона онлайн допитвания организацията CitySmart(метода на отворените обществени поръчки) Градско управление, отпадъци и климатични промени: Участие в консорциуми с експертиза: Сантандер (датчици на контейнерите за отпадъци) и Сиатъл ( trash-track проследяване на отпадъка); Сензори по пътя за образуването на дупки и неравности(бостън); Малцинствени проблеми: Развитие на медиаторство;

8 НПО местна власт ИНОВАЦИОННО И КОНКУРСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Иновации за паркиране в Манчестър телефонна апликация за намиране на места за паркиране и GPS навигация; Конвента на кметовете награда за управление на енергия на местно ниво; Конкурс Село на годината Чешката асоциация на градовете и общините Световната фондация на кметовете (World City Mayors) Световна награда на кметовете Наградата RegioStars EK ЕUROPA NOSTRA Награда за културно и природно наследство

9 НПО местна власт ИНОВАЦИОННО И КОНКУРСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Награда Гуанчжоу за градска иновативност организацията (ОГМВ) Обединени градове и местни власти Награда за градове приятели на децата (children-friendly) общини - Австрийската асоциация на общините Европейска зелена столица Европейска комисия Европейска спортна столица Европейска федерация на столиците и градовете на спорта (ACES Europe)

10 БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕТО! ВЪПРОСИ???

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Външни релефообразуващи процеси

Външни релефообразуващи процеси ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА НА СВЕТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? 2. ДЪРЖАВА 3. ОСНОВНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ 4. ГРУПИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ 5. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1. КАКВО Е ПОЛИТИЧЕСКА КАРТА? Политическата

Подробно

contribution_bg_Sofia

contribution_bg_Sofia КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ ДИРЕКЦИЯ КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЙНОСТИ Комисия COTER и отдел Мрежи & Субсидиарност ВЪПРОСНИК ОТНОСНО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ COM (2009) 490 окончателен представен за консултация

Подробно

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2

XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 2 XXI ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОМЕЕ ЕКОЕНЕРГИЯ КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ И ЗЕЛЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 23-24 април 2019 г. гр. Габрово, Библиотека на Технически

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Amalipe_-presentation (1)

Amalipe_-presentation (1) Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе * Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е най-голямата ромска организация, която работи за по-добро образование и равноправно интегриране

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt

Microsoft PowerPoint - Kloczko_sofia_BG.ppt MAREK KŁOCZKO Главен секретар UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Polish Chamber of Commerce Trębacka Str. 4, 00-074 Warsaw, ph. +48 22 630 96 00, fax +48 22 827 46 73 www.kig.pl ПОЛСКА

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009

Microsoft Word - BAZA DANNI-dekemvri_2009 ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ЯМБОЛ БАЗА ОТ ДАННИ с информация за сферата на компетенции и контакти за всички структури, които предоставят информация и консултации за ЕС в региона ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Microsoft Word - t.24.doc

Microsoft Word - t.24.doc О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ПРОГРАМА за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби през 2006 г. Настоящата програма е разработена на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отл

Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отл Награди за устойчива мобилност Градовете, спечелили наградата през 2018 г. за устойчива мобилност, са: Наградите на ЕВРОПЕЙСКАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА отличават местните власти, които са организирали най-впечатляващия

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗА ТАНГО ТРЯБВАТ ДВАМА Любен Панов Български център за нестопанско право НЯКОИ ФАКТИ Само 3 % членуват в НПО; Едва 11 % са имали контакт с неправителствена организация; Само 27 % биха се включили в НПО

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc

Microsoft Word - programaVariant2 - final.doc НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2008 г. София, 2008 г. Всички 264 общини в България са обединени в Национално

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предизвикателствата пред национално представителните организации адв. Андрей Дамянов, зам.-председател на Национална пациентска организация Що е то представителна организация НАРЕДБА 8 ОТ 19 НОЕМВРИ 2015

Подробно